23-08-15

Grote gevorderde dertiger is meest dominante figuur

Grote mannen die zich in het midden van hun dertiger jaren bevinden tonen de grootste dominantie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St. Andrews.

Lees Verder

10:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Toiletafval belangrijke getuige van ziekte-ontwikkeling

Toiletafval kan een belangrijke bron van informatie vormen van de routes die de ontwikkeling van ziektes over de hele wereld volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Technical University of Denmark en het bedrijf DTU Systems Biology.

Lees Verder

10:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-08-15

Indiase immigranten waren voorbestemd om in Silicon Valley door te breken

Indiase ouders stimuleren hun kinderen uit te blinken in wiskunde en wetenschap, want dat is volgens hen de snelste weg naar de top van de sociale ladder. Dat is echter slechts een gedeelte van de verklaring waarom Indiase immigranten de topkaders van grote Amerikaanse ondernemingen bereiken, zoals Satya Nadella bij Microsoft of Sundar Pichai bij Google. Dat schrijft journalist Paresh Dave in de Amerikaanse krant The Los Angeles Times. Volgens culturele experts en de Indiase executives zelf profiteert deze generatie zakelijke leiders van een opvoeding in een cultuur die bescheidenheid, familiebanden en respect voor alle mogelijke levensvisies als belangrijke waarden koestert.

“Deze normen genieten over de hele wereld in de bestuurskamers een grote waarde,” aldus Paresh Dave. “Bovendien biedt de huidige culturele chaos in India lessen in samenwerking, teamwork en leiderschap.” Investeerder Vinod Khosla, één van de oprichters van Sun Microsystems, merkt op dat een sterk onderwijsniveau en technische vaardigheden cruciaal zijn in vele regio’s van het technologische ecosysteem. Sterke zakelijke vaardigheden, een goede werkethiek en een opvoeding in een omgeving met schaarse bronnen geeft volgens Khosla aan de Indiase gemeenschap dan ook een concurrentieel voordeel.

Naast Microsoft en Google hebben ook bedrijven zoals Adobe, Nokia, Global Foundries en Mastercard leiders met een Indiase achtergrond. Het gaat echter niet alleen op de absolute topkaders. Pradesh Dave verwijst naar cijfers van het Migration Policy Institute, waaruit blijkt dat in Silicon Valley op dit ogenblik 89.000 Indiërs leven. De meesten zijn actief in technologische industrie. In San Francisco en Oakland wonen nog eens 86.000 Indiërs. Uit studies van Vivek Wadhwa, docent management aan universiteiten van Stanford en Duke, bleek dat bijna 16 procent van alle startups in Silicon Valley een Indiase mede-oprichter hadden, hoewel het Indiase aandeel in de totale populatie van de regio slechts 6 procent bedraagt.

Investeerder Venktesh Shukla, voorzitter van de organisatie Indus Entrepreneurs in Silicon Valley, wijst erop dat in India zelfs in de kleinste dorpen moslims en hindoes naast elkaar wonen, terwijl ook wevers en bedienden dezelfde straten en wijken delen. “Talen, kleding en hobby’s kunnen grote verschillen tonen,” zegt Shulka. “Men heeft geleerd dat mensen met een andere levensstijl niet inferieur of superieur zijn. Het is voor een Indiër heel natuurlijk om andere mensen met respect te behandelen.” Die vaardigheid zorgt er volgens hem voor dat er aandacht wordt gevormd voor uiteenlopende gezichtspunten. Populaties van homogene maatschappijen moeten die vaardigheid aanleren.

“Een balans tussen respect en de gedrevenheid van Silicon Valley is niet eenvoudig, maar de Indiase technologie-leiders geven aan dat de expertise op beide fronten hen een belangrijk voordeel biedt,” zegt Pradesh Dave. “Competitieve gedrevenheid groeit volgens hen op een natuurlijke manier in een land met één miljard inwoners en beperkte opportuniteiten. In India moet volgens Wadhwa constant afgerekend worden met corruptie, geluidsoverlast, vervuiling en enorme verkeersproblemen. Wie in die omgeving wil overleven, moet creatief zijn.” Ook wordt opgemerkt dat Indiërs, in tegenstelling tot vele andere culturen, door hun onafhankelijkheidsstrijd tegen Groot-Brittannië geleerd hebben de autoriteit in vraag te stellen.

Anderzijds wordt de Engelse taal in India op school aangeleerd. “De hoger opgeleiden spreken de taal vloeiend, waardoor ze heel gemakkelijk hun weg vinden in het wereldwijde bedrijfsleven, waar het Engels de belangrijkste taal blijft,” voert Pradesh Dave aan. Vivek Wadhwa merkt wel op dat er hier gesproken wordt over de absolute toplaag van de Indiase maatschappij. Wanneer die populatie in de vruchtbare grond van Silicon Valley wordt geplant, kunnen volgens hem dan ook uitstekende resultaten worden verwacht. Investeerder Venktesh Shukla merkt daarbij op bedrijven zoals Google en Microsoft bijzonder onderlegd zijn om opkomend talent in een heel vroeg stadium te ontdekken en begeleiden.

Volgens professor Wadhwa zal de tweede generatie Indiërs in het Amerikaanse bedrijfsleven wellicht nog beter presteren. Uit cijfers van het migration Policy Institute blijkt dat de Indiase diaspora in de Verenigde Staten ongeveer twee miljoen mensen omvat. Ongeveer één derde van die groep bestaat uit kinderen van migranten. Deze tweede generatie heeft volgens Wadhwa de kans gehad om de beste elementen uit beide werelden op te pikken. Hij voorspelt dan ook dat deze groep op veel jongere leeftijd succes zal kennen dan hun voorgangers. (mah)

Lees Verder

09:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De migratieplannen van de republikeinse presidentskandidaat Donald Trump zijn fout en absurd. Dat zegt de belangengroep FWD.us van leidende technologie-ondernemers uit Silicon Valley, waaronder Mark Zuckerberg, Marissa Mayer en Bill Gates. In de Verenigde Staten worden visa verleend aan buitenlandse werknemers die door Amerikaanse bedrijven worden aangetrokken voor hun specifieke kennis. Trump wil die visa-regeling echter schrappen. Technologiebedrijven zoals Facebook, Yahoo, Microsoft en Google maken uitgebreid gebruik van die regeling. Todd Schulte, voorzitter van FWD.us, merkt op dat er talloze bewijzen zijn dat hooggeschoolde immigranten nieuwe Amerikaanse banen helpen creëren.

De online encyclopedie Wikipedia moet een artikel over hasj aanpassen of verwijderen. Dat hebben de Russische media-autoriteit Roskomnadzor gemeld. In het gecontesteerde artikel wordt ook de productiewijze van hasj geschreven. Die gedetailleerde informatie mag volgens de Russische wet niet worden gepubliceerd. Indien Wikipedia het artikel over hasj ongewijzigd laat, zal de Russische overheid naar eigen zeggen de encyclopedie in het land onbereikbaar maken. Een rechtbank in de Russische stad Astrakhan zou eerder dit jaar bevolen hebben dat de pagina over hasj geblokkeerd diende te worden. Volgens Wikipedia blijven vijfentwintig artikels van de encyclopedie, meestal over drugs en zelfmoord, in Rusland onbereikbaar.

Duitsland verwacht dat dit jaar 800.000 vluchtelingen in het land een asielaanvraag zullen indienen. Daarmee zou het land met een recordaantal asielzoekers worden geconfronteerd. Per vluchteling wordt gerekend met een kostprijs van gemiddeld 10.000 euro. Daardoor zouden de asielzoekers aan Duitsland 8 miljard euro kosten. Het land maakt gewag van een verviervoudiging van het aantal asielzoekers tegenover vorig jaar. Bovendien zou Duitsland dit jaar meer asielzoekers opvangen dan het contingent dat alle andere Europese landen vorig jaar samen hebben opgenomen. De toename is te wijten aan de burgeroorlog in Syrië, het geweld in Afghanistan of Irak en de conflicten in Afrikaanse landen.

Een groep Nederlandse investeerders wou net voor het faillissement van Imtech 100 miljoen euro betalen voor de overname van het bedrijf. De banken wilden echter niet meewerken. Dat blijkt uit een reconstructie die de Nederlandse krant NRC Handelsblad over de teloorgang van het bedrijf heeft gemaakt. Het initiatief voor het plan was afkomstig van Rolly van Rappard, oprichter van investeerder CVC Capital. Hij zou onder meer Volkert Doeksen (AlpInvest), Peter Visser (Egeria), de familie Pon en Harold Goddijn, de topman van TomTom hebben benaderd. Ook stelde de groep een garantie van 50 miljoen euro om het bedrijf op gang te helpen. De banken moesten 200 miljoen euro bijdragen, maar weigerden.

De curator van Imtech Duitsland heeft met geldschieters overeenstemming bereikt over een overbruggingskrediet waarmee lopende projecten kunnen worden voortgezet en het personeel kan worden betaald. De identiteit van de geldschieters, de hoogte van de lening en de voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. Curator Peter Alexander Borchardt wilde alleen kwijt dat het akkoord betrekking heeft op een aanzienlijk miljoenenbedrag. Het is volgens de curator echter niet zeker of van het krediet gebruik zal moeten worden gemaakt, aangezien de liquiditeit van Imtech Duitsland zich volgens hem duidelijk beter ontwikkelt dan werd verwacht. Bij Imtech Duitsland werken ongeveer vierduizend mensen.

De Amerikaanse machinebouwer Deere heeft tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat eind juli werd afgesloten, een nettowinst gerealiseerd van 512 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 40 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet kromp met 20 procent tot 7,6 miljard dollar. Zowel in Noord-Amerika als in de rest van de wereld werd het bedrijf naar eigen zeggen met een dalende verkoop geconfronteerd. Deere maakt daarbij gewag van een zwakkere vraag vanuit de agrarische sector en de bouw. Ook had het bedrijf last van negatieve wisselkoerseffecten door de sterke dollar. Samuel Allen, topman van Deere, benadrukt wel dat alle divisies winstgevend zijn gebleven.

Daniel Ek, topman van de muziekdienst Spotify, heeft zijn verontschuldigingen aangeboden omdat het bedrijf onvoldoende duidelijk heeft gecommuniceerd over de de veranderde gebruiksvoorwaarden en het nieuwe privacybeleid. De aanpassingen hadden tot een storm van verontwaardiging op sociale media geleid. Gemeld werd dat Spotify meer gegevens over zijn gebruikers zou verzamelen en ter beschikking van de adverteerders zou stellen. Ek benadrukt echter dat de gegevens alleen zullen worden verzameld nadat de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Privacy blijft volgens Ek primordiaal voor de muziekdienst.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair riskeert aan reizigers tot 610 miljoen pond compensaties te moeten betalen. Dat is het gevolg van de uitspraak van een rechtbank in Manchester, die geoordeeld heeft dat de Europese regelgeving dient te worden gevolgd en de passagiers tot zes jaar na datum een schadevergoeding kunnen eisen voor een vertraging. De luchtvaartmaatschappij wil voor de compensaties een periode van maximaal twee jaar en gaat zeker in beroep tegen de uitspraak van de Britse rechter. Volgens Ryanair is een termijn van zes jaar niet nodig en niet redelijk. Volgens Ryanair zien reizigers af van hun recht door de voorwaarden van de maatschappij te aanvaarden.

Autobouwer Daimler heeft van het ministerie van verkeer van de Duitse deelstaat Baden-Württemberg de toelating gekregen om zelfrijdende vrachtwagens in het verkeer te testen. De toelating heeft betrekking op voertuigen die door een automatische piloot bestuurd worden, maar waarbij er wel ten allen tijde een bestuurder de controle moet kunnen overnemen. Daimler doet daarvoor beroep op zijn technologie Highway Pilot, die eerder ook al in de Amerikaanse staat Nevada werd getest. Daimler zegt bijzonder blij te zijn met de toelating van Baden-Württemberg en voert aan nu te kunnen starten met de planning en uitwerking van de volgende fases van de daadwerkelijke introductie van zelfrijdende vrachtwagens.

Door de nieuwe Liefkenshoekspoorverbinding onder de Schelde, sinds acht maanden in gebruik, rijden momenteel gemiddeld dertig goederentreinen per dag. Het gebruik van de nieuwe spoortunnel neemt gestaag toe, maar zit door de crisis in het spoorgoederentransport nog lniet aan de maximum capaciteit. Dat heeft Infrabel, beheerder van de spoorinfrastructuur, bekend gemaakt. De tunnel verbindt over een afstand van 16,2 kilometer de Waaslandhaven met onder meer het rangeerstation Antwerpen-Noord. Op termijn wil Infrabel ongeveer honderd treinen per dag door de tunnel laten rijden. Over vijftien jaar zou het aandeel van de trein in de Belgische containertrafiek van 8 procent naar 15 procent moeten worden verhoogd.

Automaker Toyota Motor gaat zijn airbags voortaan afnemen bij Nippon Kayaku. Dat hebben een aantal waarnemers bekend gemaakt. Toyota was tot nu toe voor de installatie van de airbags klant bij Takata, maar zou die samenwerking hebben afgebroken door de herhaaldelijke problemen die dienen te worden gemeld. De airbags van Takata zouden bij het opblazen kunnen ontploffen, waardoor metalen en plastic brokstukken door de auto zouden kunnen worden geslingerd. Wereldwijd zouden de problemen al aan acht mensen het leven hebben gekost. Toyota zou door de problemen inmiddels over de hele wereld al twaalf miljoen wagens hebben moeten terugroepen.

De Britse tabaksfabrikant Imperial Tobacco heeft in de eerste negen maanden van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 4,4 miljard pond. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Wanneer geen rekening gehouden wordt met valuta-effecten, zou er sprake zijn geweest van een status-quo. In totaal verkocht Imperail Tobacco, producent van merken zoals Gauloises en Davidoff, tijdens de eerste drie kwartaal van dit jaar 207,4 miljard sigaretten. Dat betekende een daling met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Vooral in Irak, waar het bedrijf door de onveiligheid problemen heeft zijn producten te verdelen, zou de verkoop onder druk staan.

Het Indiase conglomeraat Tata investeert ongeveer 100 miljoen dollar in de online taxidienst Uber. Daarmee wordt Tata in India de belangrijkste partner van het Amerikaanse taxibedrijf. Uber is in India met ongeveer 150.000 chauffeurs in achttien steden actief en wil zijn activiteiten in het land snel verder uitbreiden. Het bedrijf wil over negen maanden in het land één miljoen ritten per dag kunnen verzorgen. India vormt samen met China de kern van de groeiambities van de omstreden taxidienst. Om zijn doelstelligen te realiseren, wil Uber in India onder meer 1 miljard dollar aan kapitaal ophalen. Uber heeft in India wel concurrentie van zijn lokale rivaal Ola, die eerder een bedrag van 250 miljoen dollar ophaalde.

Het biotechbedrijf MDxHealth heeft samen met het Nederlandse University Erasmus Medical Center een nieuwe test ontwikkeld om blaaskanker op te sporen in een urinestaal. Volgens de eerste testen op meer dan honderdvijftig patiënten heeft de test een precisie van 98,3 procent. Opgemerkt wordt dat de methode ook comfortabeler voor de patiënt. Er moet immers niet langer een biopsie worden genomen. Het volstaat een urinestaal af te leveren. De twee partijen geven aan te blijven samenwerken voor de ontwikkeling van blaaskankertesten. Erasmus heeft daarbij recht op mijlpaalbetalingen en royalty's. Concrete details daarover zijn echter niet bekend gemaakt.

De Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn boekjaar, dat eind juli werd afgesloten, een nettowinst gerealiseerd van 2,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 4,3 procent tot 24,8 miljard dollar. Het bedrijf profiteert naar eigen zeggen van de aantrekkende Amerikaanse huizenmarkt, waardoor mensen meer geld uitgeven aan werken in en rond hun woning. De bouw van nieuwe woningen kende tijdens de maand juli in de Verenigde Staten de grootste versnelling sinds het uitbreken van de financiële crisis. Home Depot verwacht dat de gunstige omstandigheden ook de volgende maanden zullen aahouden.

Meer Nieuws

08:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-08-15

Privacy-problemen vormen rem op verkoop innovatieve producten

Potentiële privacy-problemen weerhouden veel consumenten ervan om nieuwe producten te kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Edelman bij tienduizend respondenten in tien verschillende landen.

Lees Verder

18:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument vertrouwt vooral zijn mobiele telefoon

De mobiele telefoon is voor de consument de meest vertrouwde elektronische hardware. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University bij tweeduizend Amerikaanse consumenten.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Psychopaten ook niet gevoelig voor besmettelijke geeuw

Personen met psychopatische karaktereigenschappen zijn ook minder gevoelig voor het besmettelijk karakter van de geeuw. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University.

Lees Verder

18:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |