20-06-15

Mensen organiseren interacties voor groter voordeel

Mensen maken in hun interacties gebruik van patronen om een concurrentieel voordeel te kunnen genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sydney.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Opinieleiders verspreiden ook meer boodschappen

Personen die zichzelf als een opinieleider beschouwen, zullen ook sneller geneigd zijn om berichten in hun omgeving te verspreiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas.

Lees Verder

13:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Talent uit lagere sociale klasse komt moeilijker aan bod

Talentrijke kandidaten uit de lagere sociale klassen hebben het veel moeilijker om een topfunctie bij grotere ondernemingen te vinden dan collega’s uit de elitaire kastes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Royal Holloway College of London.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mannen halen voordeel uit oppervlakkige conversaties

Mannen kunnen voor zichzelf een belangrijke meerwaarde creëren door zich in de aanloop naar onderhandelingen te engageren in oppervlakkige conversaties. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de American University, in samenwerking met de Ludwig-Maximilians-Universität en Technische Universität München in Duitsland. Er wordt daarbij opgemerkt dat die oppervlakkige conversaties voor mannen een interessant sociaal kapitaal kunnen vormen. Bij vrouwen is dat echter niet het geval. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers dan ook aan dat er tegenover mannen en vrouwen toch nog altijd verschillende verwachtingen worden gehanteerd.

“Elke zakelijke transactie omvat een element van vertrouwen,” benadrukt onderzoeksleider Alexandra Mislin, professor management aan de American University. “Beide partijen vertrouwen er immers op dat de partner het wederzijdse engagement zal respecteren. Goede onderhandelaars beschikken daarbij echter over een voorraad sociaal kapitaal die hen de mogelijkheid biedt om dat vertrouwen op een informele manier op te bouwen vooraleer de officiële onderhandelingen van start gaan. Ook oppervlakkige conversaties met de andere deelnemers aan de onderhandelingen behoren tot dat sociaal kapitaal en kunnen een impact hebben op de percepties en de uiteindelijke resultaten.”

“Deze oppervlakkige conversaties kunnen de kans op een positieve uitkomst van de gesprekken vergroten,” stipt professor Mislin aan. “Er kon in het onderzoek een duidelijk positieve impact van deze oppervlakkige conversaties, hoe triviaal of beperkt ook, op de uitkomst van de onderhandelingen worden opgetekend. Tegelijk moest er echter ook worden vastgesteld dat die positieve impact alleen kon worden opgemerkt wanneer mannen zich tot oppervlakkige conversaties engageren. Bij vrouwen bleek die impact achterwege te blijven. Dat verschil moet worden toegeschreven aan het verwachte gendergedrag en de gehanteerde stereotypes.”

“Van vrouwen worden in het algemeen grotere communicatieve vaardigheden verwacht dan van mannen,” verduidelijkt Alexandra Mislin. “Er wordt in het algemeen vanuit gegaan dat vrouwen oppervlakkige conversaties opzetten. Die activiteit zal hen dat ook geen bijkomend sociaal kapitaal opleveren. Het valt veel minder op wanneer een vrouw zich in een oppervlakkige conversatie engageert. Haar inspanningen in die richting zullen dan ook geen sociale meerwaarde opleveren. Hetzelfde communicatieve gedrag van mannen is echter meestal onverwacht. Daardoor zal de conversatie bijdragen tot een positievere perceptie over de betrokkene en dan ook een positieve impact hebben op het definitieve aanbod.”

“De resultaten van de studie tonen ook aan dat mannen en vrouwen - in dezelfde situatie en met hetzelfde gedrag - toch afwijkende reacties kunnen ervaren door de verschillende verwachtingen die aan hun geslacht worden gekoppeld,” aldus nog Alexandra Mislin. “Het onderzoek toont echter ook aan dat inbreuken tegen stereotypes - zoals de oppervlakkige conversatie van de man - in een aantal situaties belangrijke voordelen kunnen opleveren.”

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nationale parken moeten rekening houden met klimaatverandering

De klimaatverandering kan een impact hebben op de toekomstige bezoekersaantallen van de Amerikaanse nationale parken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de United States National Park Service.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goede leiders creëren evenwicht tussen doelstellingen en volgelingen

Goede leiders proberen een evenwicht te creëren tussen hun doelstellingen en het bewaren van de groep volgelingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol in Groot-Brittannië en de Harvard University en Princeton University in de Verenigde Staten bij verschillende populaties karpers. De resultaten van het onderzoek geven volgens de wetenschappers aan dat bepaalde aspecten van het leiderschap niet alleen betrekking hebben op de menselijke maatschappij, maar blijkbaar een fundamenteel belang hebben. Ook wordt opgemerkt dat de studie duidelijke consequenties heeft voor het ontwikkelen van een effectief leiderschap.

“Er kunnen diepe evolutionaire wortels worden gevonden voor het streven van goede leiders om een evenwichtige balans te vinden tussen het realiseren van doelstellingen en het bewaren van volgelingen,” benadrukt onderzoeksleider Christos Ioannou, professor zoölogie aan de University of Bristol. “Wanneer de onderzoekers een aantal vissen aanleerden op welke locatie voeding kon worden gevonden, bleken de verschillende individuen met die informatie op een uiteenlopende manier om te gaan in de contacten met een groep acht ongeïnformeerde soortgenoten, waardoor voor de totale populatie ook afwijkende resultaten werden opgetekend.”

“Een aantal leiders bleek vooral doelgericht te zijn,” stelde professor Ioannou vast. “Deze dieren gingen zo snel mogelijk en langs de kortste weg naar de voedingsbron. Deze leiders bleken het best in staat om hun doelwit te bereiken, maar er moest worden vastgesteld dat daarbij vaak de ongetrainde soortgenoten werden achtergelaten. Daardoor slaagden ze er niet in om hun voorkeuren of kennis aan de anderen over te dragen. De meeste leidinggevende dieren bleken echter gematigd assertief op te treden, waarbij een optimaal evenwicht werd gezocht tussen de twee tegengestelde krachten. Het is de eerste keer dat ook in de dierenwereld bij het leiderschap een dergelijke afweging wordt vastgesteld.”

“Dit geeft aan dat deze verhouding een algemeen bestanddeel van het leiderschap vormt.” zegt professor Ioannou nog. “Er kon tevens worden vastgesteld dat de leidende karpers in de meeste gevallen ofwel de hele groep ofwel geen enkele soortgenoot naar het doel konden leiden. Die vaststelling maakt duidelijk hoe belangrijk de interactie tussen de volgelingen is. Het fenomeen geeft aan dat het leiderschap is ingekaderd in een breder netwerk van sociale interacties. Deze wisselwerking heeft dan ook belangrijke consequenties voor het functioneren van efficiënte leiders. Onder meer lijkt het aangewezen om de beslissingssnelheid te temperen wanneer groepscohesie cruciaal is.”

“Ook wordt aangetoond dat het vaak voldoende is om een kleiner gedeelte van de volgelingen te overtuigen om ook de rest mee te krijgen,” zegt Christos Ioannou nog.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Menselijk gedrag is gevolg van een lang leerproces

Het menselijk gedrag is vooral het gevolg van een leerproces dat over vele generaties kan zijn gespreid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University in de Verenigde Staten naar het bedrag van meer dan honderdzeventig indianenstammen in heel variërende gebieden tussen Canada en Mexico. Er kan volgens de onderzoekers duidelijk worden vastgesteld dat het menselijk gedrag grotendeels wordt geboetseerd door de overlevering van vorige generaties die zich over honderden of duizenden jaren kunnen uitspreiden. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een culturele inertie, die echter tot een aantal belangrijke voordelen heeft geleid.

“De wetenschap vraagt zich al lange tijd af waarom mensen in de verschillende regio’s van de wereld ook andere voedingsproducten consumeren, afwijkende sociale normen volgen en zelfs in een andere origine geloven,” benadrukken de onderzoekers Sarah Mathew en Charles Perreault, professoren sociale verandering en researchers bij het Institute of Human Origins aan de Arizona State University. “Daarbij werd steeds de vraag gesteld of de verschillen in het gedrag moeten worden toegeschreven aan de omgeving waarin het individu leeft of aan de effecten van de culturele geschiedenis en tradities die mogelijk duizenden jaren hebben kunnen overleven.”

“Dat dilemma verbergt echter ook de vraag of het unieke individu steunt op de grote menselijke hersenen en intelligentie, waardoor het mogelijk zou zijn om zich aan de verschillende omgevingen aan te passen, dan wel op een uitzonderlijke capaciteit van sociale leerprocessen of cultuur,” zeggen Mathew en Perreault nog. De onderzoekers benadrukken op de basis van de studie bij de Amerikaanse indianen echter te moeten concluderen dat het menselijk gedrag in hoofdzaak wordt gestuurd door sociale leerprocessen, al zeggen ze te beseffen daarmee in te gaan tegen een aantal overtuigingen in de cognitieve wetenschappen, de psychologie en de ecologie van het menselijk gedrag.

“De mens is een ongewoon intelligente soort,” zeggen Mathew en Perreault. “Het is dan ook verleidelijk om te poneren dat het individu zijn eigen instrumenten creëert die het hem toelaten in uiteenlopende omgevingen te leven. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat het menselijk gedrag vooral gebaseerd is op de overlevering van vorige generaties. Het onderzoek heeft aangetoond dat een gedrag gedurende millennia langs culturele lijnen kan worden doorgegeven. Het typische gedrag van de individuele stammen - gaande van mandenproductie tot huwelijksceremonie - blijkt vooral te danken aan het feit dat deze gebruiken door voorouders gedurende honderden of duizenden jaren werden doorgegeven.”

“Er kan hier duidelijk gewag gemaakt worden van een aanzienlijke culturele inertie in het menselijk gedrag, die mogelijk tot vijftienduizend jaar stand heeft kunnen houden,” aldus nog de onderzoekers. “Culturele inertie hoeft echter niet noodzakelijk een nadeel te zijn. Het kan immers bijzonder nuttig zijn om van de oudere generaties te leren. Dat proces maakt het immers mogelijk om over een periode van tijd informatie te accumuleren. Het culturele leerproces is dan ook misschien ook de reden waarom de moderne mens in staat is gebleken om bijna in elke omgeving op aarde te overleven en waarom menselijke maatschappijen een grote variëteit kunnen tonen die in de dierenwereld ondenkbaar is.”

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |