20-06-15

Talent uit lagere sociale klasse komt moeilijker aan bod

Talentrijke kandidaten uit de lagere sociale klassen hebben het veel moeilijker om een topfunctie bij grotere ondernemingen te vinden dan collega’s uit de elitaire kastes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Royal Holloway College of London.

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mannen halen voordeel uit oppervlakkige conversaties

Mannen kunnen voor zichzelf een belangrijke meerwaarde creëren door zich in de aanloop naar onderhandelingen te engageren in oppervlakkige conversaties. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de American University, in samenwerking met de Ludwig-Maximilians-Universität en Technische Universität München in Duitsland. Er wordt daarbij opgemerkt dat die oppervlakkige conversaties voor mannen een interessant sociaal kapitaal kunnen vormen. Bij vrouwen is dat echter niet het geval. Het onderzoek toont volgens de wetenschappers dan ook aan dat er tegenover mannen en vrouwen toch nog altijd verschillende verwachtingen worden gehanteerd.

“Elke zakelijke transactie omvat een element van vertrouwen,” benadrukt onderzoeksleider Alexandra Mislin, professor management aan de American University. “Beide partijen vertrouwen er immers op dat de partner het wederzijdse engagement zal respecteren. Goede onderhandelaars beschikken daarbij echter over een voorraad sociaal kapitaal die hen de mogelijkheid biedt om dat vertrouwen op een informele manier op te bouwen vooraleer de officiële onderhandelingen van start gaan. Ook oppervlakkige conversaties met de andere deelnemers aan de onderhandelingen behoren tot dat sociaal kapitaal en kunnen een impact hebben op de percepties en de uiteindelijke resultaten.”

“Deze oppervlakkige conversaties kunnen de kans op een positieve uitkomst van de gesprekken vergroten,” stipt professor Mislin aan. “Er kon in het onderzoek een duidelijk positieve impact van deze oppervlakkige conversaties, hoe triviaal of beperkt ook, op de uitkomst van de onderhandelingen worden opgetekend. Tegelijk moest er echter ook worden vastgesteld dat die positieve impact alleen kon worden opgemerkt wanneer mannen zich tot oppervlakkige conversaties engageren. Bij vrouwen bleek die impact achterwege te blijven. Dat verschil moet worden toegeschreven aan het verwachte gendergedrag en de gehanteerde stereotypes.”

“Van vrouwen worden in het algemeen grotere communicatieve vaardigheden verwacht dan van mannen,” verduidelijkt Alexandra Mislin. “Er wordt in het algemeen vanuit gegaan dat vrouwen oppervlakkige conversaties opzetten. Die activiteit zal hen dat ook geen bijkomend sociaal kapitaal opleveren. Het valt veel minder op wanneer een vrouw zich in een oppervlakkige conversatie engageert. Haar inspanningen in die richting zullen dan ook geen sociale meerwaarde opleveren. Hetzelfde communicatieve gedrag van mannen is echter meestal onverwacht. Daardoor zal de conversatie bijdragen tot een positievere perceptie over de betrokkene en dan ook een positieve impact hebben op het definitieve aanbod.”

“De resultaten van de studie tonen ook aan dat mannen en vrouwen - in dezelfde situatie en met hetzelfde gedrag - toch afwijkende reacties kunnen ervaren door de verschillende verwachtingen die aan hun geslacht worden gekoppeld,” aldus nog Alexandra Mislin. “Het onderzoek toont echter ook aan dat inbreuken tegen stereotypes - zoals de oppervlakkige conversatie van de man - in een aantal situaties belangrijke voordelen kunnen opleveren.”

Lees Verder

13:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nationale parken moeten rekening houden met klimaatverandering

De klimaatverandering kan een impact hebben op de toekomstige bezoekersaantallen van de Amerikaanse nationale parken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de United States National Park Service.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goede leiders creëren evenwicht tussen doelstellingen en volgelingen

Goede leiders proberen een evenwicht te creëren tussen hun doelstellingen en het bewaren van de groep volgelingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Bristol in Groot-Brittannië en de Harvard University en Princeton University in de Verenigde Staten bij verschillende populaties karpers. De resultaten van het onderzoek geven volgens de wetenschappers aan dat bepaalde aspecten van het leiderschap niet alleen betrekking hebben op de menselijke maatschappij, maar blijkbaar een fundamenteel belang hebben. Ook wordt opgemerkt dat de studie duidelijke consequenties heeft voor het ontwikkelen van een effectief leiderschap.

“Er kunnen diepe evolutionaire wortels worden gevonden voor het streven van goede leiders om een evenwichtige balans te vinden tussen het realiseren van doelstellingen en het bewaren van volgelingen,” benadrukt onderzoeksleider Christos Ioannou, professor zoölogie aan de University of Bristol. “Wanneer de onderzoekers een aantal vissen aanleerden op welke locatie voeding kon worden gevonden, bleken de verschillende individuen met die informatie op een uiteenlopende manier om te gaan in de contacten met een groep acht ongeïnformeerde soortgenoten, waardoor voor de totale populatie ook afwijkende resultaten werden opgetekend.”

“Een aantal leiders bleek vooral doelgericht te zijn,” stelde professor Ioannou vast. “Deze dieren gingen zo snel mogelijk en langs de kortste weg naar de voedingsbron. Deze leiders bleken het best in staat om hun doelwit te bereiken, maar er moest worden vastgesteld dat daarbij vaak de ongetrainde soortgenoten werden achtergelaten. Daardoor slaagden ze er niet in om hun voorkeuren of kennis aan de anderen over te dragen. De meeste leidinggevende dieren bleken echter gematigd assertief op te treden, waarbij een optimaal evenwicht werd gezocht tussen de twee tegengestelde krachten. Het is de eerste keer dat ook in de dierenwereld bij het leiderschap een dergelijke afweging wordt vastgesteld.”

“Dit geeft aan dat deze verhouding een algemeen bestanddeel van het leiderschap vormt.” zegt professor Ioannou nog. “Er kon tevens worden vastgesteld dat de leidende karpers in de meeste gevallen ofwel de hele groep ofwel geen enkele soortgenoot naar het doel konden leiden. Die vaststelling maakt duidelijk hoe belangrijk de interactie tussen de volgelingen is. Het fenomeen geeft aan dat het leiderschap is ingekaderd in een breder netwerk van sociale interacties. Deze wisselwerking heeft dan ook belangrijke consequenties voor het functioneren van efficiënte leiders. Onder meer lijkt het aangewezen om de beslissingssnelheid te temperen wanneer groepscohesie cruciaal is.”

“Ook wordt aangetoond dat het vaak voldoende is om een kleiner gedeelte van de volgelingen te overtuigen om ook de rest mee te krijgen,” zegt Christos Ioannou nog.

Lees Verder

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Menselijk gedrag is gevolg van een lang leerproces

Het menselijk gedrag is vooral het gevolg van een leerproces dat over vele generaties kan zijn gespreid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University in de Verenigde Staten naar het bedrag van meer dan honderdzeventig indianenstammen in heel variërende gebieden tussen Canada en Mexico. Er kan volgens de onderzoekers duidelijk worden vastgesteld dat het menselijk gedrag grotendeels wordt geboetseerd door de overlevering van vorige generaties die zich over honderden of duizenden jaren kunnen uitspreiden. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een culturele inertie, die echter tot een aantal belangrijke voordelen heeft geleid.

“De wetenschap vraagt zich al lange tijd af waarom mensen in de verschillende regio’s van de wereld ook andere voedingsproducten consumeren, afwijkende sociale normen volgen en zelfs in een andere origine geloven,” benadrukken de onderzoekers Sarah Mathew en Charles Perreault, professoren sociale verandering en researchers bij het Institute of Human Origins aan de Arizona State University. “Daarbij werd steeds de vraag gesteld of de verschillen in het gedrag moeten worden toegeschreven aan de omgeving waarin het individu leeft of aan de effecten van de culturele geschiedenis en tradities die mogelijk duizenden jaren hebben kunnen overleven.”

“Dat dilemma verbergt echter ook de vraag of het unieke individu steunt op de grote menselijke hersenen en intelligentie, waardoor het mogelijk zou zijn om zich aan de verschillende omgevingen aan te passen, dan wel op een uitzonderlijke capaciteit van sociale leerprocessen of cultuur,” zeggen Mathew en Perreault nog. De onderzoekers benadrukken op de basis van de studie bij de Amerikaanse indianen echter te moeten concluderen dat het menselijk gedrag in hoofdzaak wordt gestuurd door sociale leerprocessen, al zeggen ze te beseffen daarmee in te gaan tegen een aantal overtuigingen in de cognitieve wetenschappen, de psychologie en de ecologie van het menselijk gedrag.

“De mens is een ongewoon intelligente soort,” zeggen Mathew en Perreault. “Het is dan ook verleidelijk om te poneren dat het individu zijn eigen instrumenten creëert die het hem toelaten in uiteenlopende omgevingen te leven. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat het menselijk gedrag vooral gebaseerd is op de overlevering van vorige generaties. Het onderzoek heeft aangetoond dat een gedrag gedurende millennia langs culturele lijnen kan worden doorgegeven. Het typische gedrag van de individuele stammen - gaande van mandenproductie tot huwelijksceremonie - blijkt vooral te danken aan het feit dat deze gebruiken door voorouders gedurende honderden of duizenden jaren werden doorgegeven.”

“Er kan hier duidelijk gewag gemaakt worden van een aanzienlijke culturele inertie in het menselijk gedrag, die mogelijk tot vijftienduizend jaar stand heeft kunnen houden,” aldus nog de onderzoekers. “Culturele inertie hoeft echter niet noodzakelijk een nadeel te zijn. Het kan immers bijzonder nuttig zijn om van de oudere generaties te leren. Dat proces maakt het immers mogelijk om over een periode van tijd informatie te accumuleren. Het culturele leerproces is dan ook misschien ook de reden waarom de moderne mens in staat is gebleken om bijna in elke omgeving op aarde te overleven en waarom menselijke maatschappijen een grote variëteit kunnen tonen die in de dierenwereld ondenkbaar is.”

Lees Verder

13:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In Groot-Brittannië moet dringend een beslissing worden genomen over de restauratie van het Palace of Westminster, dat opnieuw zware tekenen van verval vertoont. De goedkoopste restauratie zou 3,5 miljard pond kosten, maar dan zouden de Britse parlementsleden voor een periode van zes jaar elders hun vergaderingen dienen te houden. Indien de parlementsleden weigeren te verhuizen, zou het werk in verschillende fasen dienen uitgevoerd te worden en zou de kostprijs kunnen oplopen tot 5,7 miljard pond of zelfs 7,1 miljard pond. In dat geval zouden de werken tweeëndertig tot veertig jaar kunnen aanslepen. Een parlementaire commissie zal worden gevormd om een definitieve keuze te maken.

De Nederlandse online seksshop Pabo zet de sponsoring van het Nederlandse voetbal stop. Pabo sloot vorig jaar een sponsoringovereenkomst met de Nederlandse voetbalclubs FC Groningen, FC Utrecht, ADO Den Haag, NAC Breda, Excelsior en SC Heerenveen. Het contract had een looptijd van één jaar en loopt eind juni af. Pabo zegt nu besloten te hebben om de overeenkomsten niet te verlengen. Het bedrijf benadrukt dat de samenwerking met de clubs heel goed is verlopen, maar is het nu tijd voor een ander project. Verdere details daarover werden nog niet bekend gemaakt. In het kader van de samenwerking had Pabo van alle betrokken voetbalclubs onder meer een lingerielijn uitgebracht.

In het Franse St-Nazaire is het cruiseschip Harmony of The Seas te water gelaten. Het schip, dat besteld werd door de Amerikaanse reder Royal Caribbean Cruises, is 362 meter lang en 66 meter breed en moet daarmee het grootste passagiersschip van de wereld worden. Bijna twee jaar geleden werd in St-Nazaire begonnen met de bouw van het schip. Het stalen geraamte van het schip heeft nu het droogdok verlaten en werd naar een ander dok gesleept voor de verdere afwerking en inrichting. In april volgend jaar moet het schip worden opgeleverd en zal plaats bieden aan 6.360 passagiers en 2.100 bemanningsleden. Het schip zal vanuit Barcelona opereren voor cruises van één week op de Middellandse Zee.

Het voorbije jaar werd een bedrag van 270 miljard dollar geïnvesteerd in hernieuwbare energie, tegenover 232 miljard dollar het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21). Het grootste investeringsvolume werd opgetekend in China, gevolgd door de Verenigde Staten, Japan, Groot-Brittannië en Duitsland. China is ook wereldwijd marktleider in waterkracht en windenergie. Geothermie kan daarentegen vooral worden opgemerkt in de Verenigde Staten, terwijl Duitsland de grootste producent van zonnekracht is. Hernieuwbare bronnen vertegenwoordigden volgens het rapport vorig jaar 19,1 procent van het totale energieverbruik.

China gebruikte twee jaar geleden 162.000 ton antibiotica. Daarmee vertegenwoordigt het land nagenoeg de helft van de totale antibiotica-consumptie van de hele wereld. Dat blijkt uit een rapport van het Guangzhou Institute of Geochemistry. Er wordt nog opgemerkt dat menselijke consumptie de helft van het gebruik vertegenwoordigde. Het saldo werd toegepast in de veeartsenij. De onderzoekers benadrukken echter ook dat uiteindelijk ongeveer 53.800 ton in de Chinese waterlopen terecht komt. De hoogste concentraties werden aangetroffen in dichtbevolkte en droge gebieden zoals Peking, Tianjin en de provincie Hebei. De onderzoekers hebben de Chinese overheid opgeroepen het gebruik van antibiotica te reguleren.

Belgische consumenten hebben twee jaar geleden 964 miljoen euro verloren aan commerciële gokspelen. Dat heeft de Kansspelcommissie gemeld. De cijfers geven volgens Etienne Marique, voorzitter van de Kansspelcommissie, aan dat een strenger toezicht noodzakelijk is, maar hij werpt op slechts over twee fulltime controleurs te kunnen beschikken om meer dan zevenhonderd fysieke en online goklocaties te controleren. Elf andere medewerkers kunnen wegens administratieve opdrachten slechts sporadisch worden ingezet. Vorig jaar werden honderddertig controles uitgevoerd. Daarbij werden echter bijna driehonderdvijftig processen-verbaal en zestig sanctiedossiers opgesteld.

Het Waalse biotechbedrijf Celyad, het vroegere Cardio3BioSciences, heeft bij zijn introductie op de technologiebeurs Nasdaq in New York een bedrag van 100,1 miljoen euro opgehaald. Christian Homsy, chief executive van Celyad, merkt op dat de bijkomende financiële middelen zullen worden gebruikt om het onderzoek naar het gebruik van immunotherapie voor kankerbehandeling te versnellen. In deze nieuwe behandeling worden de immuuncellen van een patiënten aangepast, zodat ze kanker kunnen opsporen en bestrijden. Het biotechbedrijf, dat in zijn vestiging in Mont-Saint-Guibert een honderdtal medewerkers heeft, staat sinds twee jaar ook al genoteerd op de beurzen van Euronext in Parijs en Brussel.

Rusland houdt zich klaar om het bijna failliete Griekenland te helpen. Dat hebben diverse woordvoerders van de Russische regering te kennen gegeven naar aanleiding van een ontmoeting tussen de Griekse premier Alexis Tsipras en de Russische president Vladimir Poetin op een economisch forum in Sint-Petersburg. Alexej Oeljoekajev, Russische minister van economische ontwikkeling, sloot weliswaar uit dat zijn land Griekse staatsobligaties zou opkomen, maar overheidsgaranties of investeringen in infrastructuur zouden volgens hem wel kunnen overwogen worden. Commercieel interessante Griekse projecten, zullen volgens Anton Siloeanov, Russisch minister van financiën, worden onderzocht.

Het voorbije jaar vertegenwoordigden hernieuwbare bronnen in België 28 procent van de totale elektriciteits-districutie, tegenover 31 procent het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (Creg). Drie jaar geleden bedroeg het aandeel van hernieuwbare bronnen nog 48 procent, maar toen konden de leveranciers nog op een korting op de federale elektriciteitsbijdrage leveren. Waterkracht vormde de belangrijkste hernieuwbare bron (60 procent), gevolgd door windturbines (18 procent) en biomassacentrales (13 procent). Het grootste gedeelte van de duurzame energie was afkomstig uit Scandinavië (58 procent). De binnenlandse productie had een aandeel van 25 procent.

In Frankrijk zal Jérôme Cahuzac, gewezen minister van begroting, zich voor de rechter moeten verantwoorden voor fiscale fraude en witwassing. Dat heeft de Franse financiële procureur Eliane Houlette beslist. Cahuzac diende twee jaar geleden ontslag te nemen als minister nadat gebleken was dat hij in Zwitserland een geheime bankrekening had. De gewezen minister riskeert zeven jaar cel, een geldboete van 2 miljoen euro en het verlies van zijn burgerrechten. Cahuzac hield lange tijd zijn onschuld staande, maar gaf uiteindelijk tegenover de onderzoekrechter toe in het begin van de jaren negentig een rekening bij een Zwitserse bank geopend te hebben. Uiteindelijk zou het geld zijn getransfereerd naar een bedrijf op de Seychellen.

De Oostenrijkse astrobiologe Pascale Ehrenfreund (55) wordt begin juli directeur van het Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Ehrenfreund wordt bij het Duitse ruimtevaartbureau de opvolgster van Johann-Dietrich Wörner, die benoemd is tot directeur-generaal van het European Space Agency (ESA). Op dit ogenblik is Ehrenfreund docente aan het Space Policy Institute van de George Washington University in de Verenigde Staten. Ehrenfreund studeerde astronomie en biologie aan de universiteit van Wenen. Nadien werkte ze onder meer aan de universteiten van Parijs en Leiden en was ze verbonden aan het Jet Propulsion Laboratory van het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa in Californië.

De shoppingcenters Wijnegem en Waasland worden overgenomen door de Chinese Investment Corporation (CIC). Dat heeft de krant De Tijd gemeld. De Chinese groep neemt voor een bedrag van 1,3 miljard euro een portfolio van tien Franse en Belgische shoppingcenters over van de vastgoedgroep CRBE Global Investors. Ook AG Real Estate en een combinatie van Wereldhave Belgium en Unibail-Rodamco hadden een bod gedaan op de portefeuille. Door de transactie wordt de Chinese groep voor 50 procent eigenaar van het complex in Wijnegem. Het shoppingcenter Waasland in Sint-Niklaas wordt voor 55 procent eigendom van de Chinese investeerder.

Akio Toyoda, topman van de Japanse autobouwer Toyota, heeft zich publiek verontschuldigd voor de problemen die zijn ontstaan rond Julie Hamp, de communicatieverantwoordelijke van het concern. Hamp (55) is door de Japanse politie opgepakt op verdenking van smokkel van verdovende middelen. Toyoda stelde ervan overtuigd te zijn dat Hamp niet bewust de wet heeft overtreden, maar zei volledig aan het onderzoek te zullen meewerken. Hamp was in april de eerste vrouw die tot het topmanagement van Toyota was toegelaten. Hamp zou echter met de post oxycodon uit de Verenigde Staten hebben laten overkomen. De zending werd op de Japanse luchthaven Narita onderschept.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) gaat de audits van consulent Ernst & Young (EY) over zijn vastgoeddivisie Eurostation en Euro ImmoStar aan het parket overmaken. Dat heeft de raad van bestuur van het spoorbedrijf gemeld. In de audit zouden door Ernst & Young een aantal onregelmatigheden zijn vastgesteld. Onder meer wordt gewezen op hoge rekeningen voor hotelovernachtingen en restaurantbezoek. Beslist werd om het dossier voor verder onderzoek over te maken aan het parket van Brussel. Er wordt aangevoerd dat het verslag elementen bevat waardoor de raad van bestuur niet kan oordelen over de gerechtelijke kwalificatie.

De Vlaamse regering verkoopt zijn belang van 16 procent in de industriële afvalverwerker Indaver. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 89 miljoen euro. Dat heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van omgeving, bekend gemaakt. Schauvliege wijst erop dat de Vlaamse ondernemer Fernand Huts recent een belang van 75 procent in Indaver opgebouwd. Op dit manier is volgens de minister de Vlaamse verankering in de industriële afvalverwerker gegarandeerd. De verkoop van de overheidsparticipatie betekent volgens Joke Schauvliege dan ook geen bedreiging voor de werkgelegenheid, de dienstverlening, de veiligheid of het innovatiebeleid. Indaver heeft een omzet van 533 miljoen euro en telt 1.700 werknemers.

Meer Nieuws

11:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brein kan herinnering aan criminele feiten onderdrukken

Het menselijk brein is in staat om de herinnering aan criminele feiten te onderdrukken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |