28-08-17

Franse wijngaarden getroffen door droogte en vorst

De Franse wijn haalt dit jaar wellicht een productieniveau van 37,2 miljoen hectoliter. Dat betekent een daling met 18 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van landbouw. Tegenover de gemiddelde opbrengsten van de voorbije vijf jaar moet rekening gehouden worden met een daling met 17 procent. De achteruitgang moet volgens het rapport worden toegeschreven aan de vrieskou die alle Franse wijnregio’s tijdens de voorbije lente heeft getroffen. Ook het voorbije jaar werd de sector al geconfronteerd met een aantal klimaatincidenten, waardoor de productie een dubbelcijferige terugval had moeten melden.

Wetenschappers waarschuwen al langere tijd dat de klimaatverandering een belangrijke dreiging voor de Franse wijnproductie zou kunnen worden. Daarbij wordt erop gewezen dat de voorbije veertien jaar geregeld terugkerende hittegolven moesten worden geregistreerd, waardoor de Franse wijnmakers overtuigd zijn geraakt van de noodzakelijke strijd tegen de klimaatverandering. Het voorbije jaar moest al de laagste wijnoogst van de voorbije drie decennia melden. “Dit jaar werd de oogst geraakt tijdens een gevoelig stadium van de teelt,” wordt er opgemerkt. “Alle wijnregio’s werden geraakt, maar niet overal waren de gevolgen even zwaar.”

De wijnregio’s van Bordeaux, Charentes, Elzas en Jura werden het zwaarst getroffen. “Wijngaarden van een aantal bekkens - vooral in de Loire-vallei - konden weliswaar een gedeelte van de verliezen opvangen, maar een complete compensatie was onmogelijk,” wordt er aangevoerd. “Problemen bij onder meer Bordeaux, Bourgogne, Beaujolais en Languedoc hebben de totale productie op een negatieve manier beïnvloed.” De problemen werden volgens het ministerie nog verergerd door een zware droogte die onder meer door producenten op Corsica en in Languedoc en Beaujolais werden ervaren. Er wordt anderzijds op gewezen dat die droogte wel de ziektebestrijding heeft vergemakkelijkt.

Lees Verder

16:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijnen, frankrijk |  Facebook |

Ondersteunende partner cruciaal voor bloeiende loopbaan

Personen met een ondersteunende partner vertonen een grotere neiging om uitdagingen met positieve vooruitzichten aan te gaan. Bovendien blijken die uitdagingen maanden later te resulteren in een grotere persoonlijke groei, een sterker gevoel van geluk en persoonlijk welzijn en betere relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University bij meer dan honderdzestig gehuwde koppels. Respondenten met een ondersteunende partner bleken daarbij de voorkeur te geven om aan een competitieve prijskamp deel te nemen. Collega’s die weinig aanmoediging van hun partner kregen of met een gebrek aan vertrouwen werden geconfronteerd, kozen voor een eenvoudig puzzel.

“Keuzes die mensen op bepaalde ogenblikken maken - zoals de beslissing een nieuwe professionele uitdaging aan te gaan of nieuwe vrienden te maken - blijken van groot belang te kunnen zijn voor het welzijn op langere termijn,” benadrukt onderzoeksleider Brooke Feeney, professor psychologie aan de Carnegie Mellon University. “Er kon daarbij worden vastgesteld dat de ondersteunende partners enthousiasme tonen over de geboden opportuniteit, hun wederhelft vertrouwen en zekerheid gaven en een interactie opzetten over de potentiële voordelen die met het aanvaarden van de uitdaging gepaard zouden kunnen gaan.”

“Een wederhelft kan het individu helpen om tot bloei te komen door op een aantal opportuniteiten in te gaan,” betoogt professor Feeney. “Anderzijds kan de partner ook een barrière betekenen door een mogelijke reactie op groeikansen af te remmen. De keuze van de partner kan dan ook een belangrijke impact hebben op de succeskansen die later in het leven mogelijk zullen kunnen worden gegrepen of gemist. Onder meer kan worden verwezen naar Barack Obama, die zes jaar geleden tegenover televisiefiguur Oprah Winfrey erkende een groot deel van zijn politiek succes te danken te hebben aan zijn echtgenote Michelle Robinson.

Mark Zuckerberg, topman van Facebook, getuigde op dezelfde manier over zijn echtgenote Priscilla Chan. Zangeres Beyoncé Knowles sprak in gelijkaardige bewoordingen over haar echtgenoot Jay-Z Shawn Corey Carter.

Lees Verder

15:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Gelijkheidsgevoel en ecologische overtuiging gaan vaak samen

Personen die een sterkere voorkeur vertonen voor een maatschappijvorm die is gebaseerd op hiërarchie en ongelijkheid, tonen zich meestal ook minder bekommerd om het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University in Canada bij ruim vijfduizend respondenten in vijfentwintig landen. Respondenten die de overtuiging toonden dat superieure groepen een dominantie moesten uitoefenen tegenover inferieure entiteiten en een streven naar gelijkheid niet wenselijk was, minder snel geneigd bleken om voor ecologische problemen in actie te komen.

“Personen die in ongelijkheid geloven, bleken minder geneigd om een petitie voor natuurbescherming te ondertekenen, milieuvriendelijke producten te kopen of een ecologische organisatie financieel te steunen,” benadrukt onderzoeksleider Taciano Milfont, professor psychologie aan de Victoria University. “Bovendien blijkt het effect door de omgeving versterkt te worden. In een sociale context van ongelijkheid en bij een gebrek aan maatschappelijke ontwikkeling en ecologische normen, krijgen de verdedigers van de ongelijkheid een sterkere basis om inspanningen voor de bescherming van het leefmilieu af te wijzen.”

“De resultaten van de studie tonen aan dat inzichten in sociale dominantie, dat eerder al was gelinkt aan groepsdynamieken en vooroordelen, niet alleen belangrijk zijn voor intermenselijke relaties, maar ook voor de omgang van de mens met flora en fauna,” betoogt professor Milfont nog. “Eerder onderzoek heeft al een verband getoond tussen voorkeuren voor sociale dominantie en standpunten tegenover milieuvraagstukken, zoals de ontkenning van de klimaatverandering, maar met deze studie wordt de aanwezigheid van het fenomeen over verschillende culturen bevestigd. De resultaten van het onderzoek kunnen dan ook helpen een beter inzicht te verwerven in een aantal actuele milieuproblemen.”

“De conclusies van de studie suggereren dat een hiërarchische visie tegenover de natuur, met de mens aan de top en flora en fauna onderaan, gelinkt is met een overtuiging dat de mens het recht heeft de natuur te domineren,” aldus nog Taciano Milfont.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gelijkheid, ecologie |  Facebook |

Transalpijnse cargotrein op zoek naar uitbater

Frankrijk en Italië zijn op zoek naar een operator die de Autoroute Ferroviaire Alpine (AFA), een spoortraject dat de steden Aiton bij Chambéry in Franse Savoie en Orbassano bij Turijn in Italië met elkaar verbindt, nieuw leven zou kunnen inblazen. De treinverbinding werd veertien jaar geleden gelanceerd en moest het vrachtwagenverkeer in de Alpen gevoelig beperken. Er moet volgens waarnemers echter worden vastgesteld dat slechts 2 procent van de totale trucktrafieken in het gebied van de dienst gebruik maken. Gehoopt wordt dat de uitbater van de verbinding, die een licentie voor tien jaar aangeboden zou krijgen, het gebruik van de trein zou kunnen stimuleren.

De Autoroute Ferroviaire Alpine moest voor een belangrijke verschuiving in de Alpijnse trafieken zorgen. Over een afstand van 175 kilometer, waarbij gebruik gemaakt wordt van de Frejus-tunnel, zouden zoveel mogelijk vrachtwagens met de trein moeten worden getransporteerd. De verschuiving moest niet alleen de verkeersdrukte in onder meer de vallei van de Maurienne doen afnemen, maar zou ook de luchtvervuiling in het gevoelige Alpijnse gebied moeten bestrijden. Dagelijks worden drie tot vijf treinkonvooien voorzien. Het jaarlijkse transport bedraagt op dit ogenblik ruim 500.000 ton. Daarmee wordt jaarlijks de uitstoot van ongeveer 5.000 ton koolstofdioxide vermeden.

Rechtstreekse aanleiding voor het initiatief was het ongeval op het einde van de voorbije eeuw in de tunnel van de Mont-Blanc, waarbij negenendertig mensen om het leven kwamen. Op het einde van het voorbije decennium werd voor de concessie op de verbinding een eerste keer een aanbesteding werd uitgeschreven. Dat werd echter geen succes. Het initiatief ontvangt daardoor nog steeds van de Franse en Italiaanse autoriteiten jaarlijks een subsidie van telkens 4,5 miljoen euro. Die Europese Commissie heeft die tussenkomst voorlopig aanvaard, waarbij verwezen wordt naar het ecologische en economisch belang van het project. Jaarlijks vervoert de verbinding ongeveer 30.000 vrachtwagens.

Lees Verder

10:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: trein, cargo, alpen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Dara Khosrowshahi wordt de nieuwe chief executive van het alternatieve taxibedrijf Uber. Dat heeft het bedrijf gemeld. Khosrowshahi, een Amerikaan van Iraanse afkomst, wordt bij Uber de oprichter van Travis Kalanick, die midden juni na een aantal schandalen bij het bedrijf diende te betrekken. Kalanick werd verweten onvoldoende krachtdadig te hebben ingegrepen tegenover onder meer een cultuur van seksuele intimidatie en seksisme. Khosrowshahi (48) stond sinds het midden van het voorbije decennium aan het hoofd van het online reisbedrijf Expedia. Naast Khosrowshahi zouden ook Jeffrey Immelt (General Electric) en Meg Whitman (HP Enterprises) kandidaat zijn geweest om Kalanick op te volgen.

De Nederlandse KPN Group heeft interesse in het beveiligingsbedrijf Fox-It uit Delft. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Fox-It is onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging van geheime staatsdocumenten. Foxi-It zou door KPN Group worden gezien als een goede aanvulling op de eigen portfolio van diensten op het gebied van cybersecurity. Er wordt wel opgemerkt dat de interesse zich nog in een vroege fase zou bevinden. Er zou dan ook met NCC Group, de huidige eigenaar van Fox-It, nog geen toenadering zijn gezocht. Fox-It heeft onder meer de Nederlandse militaire inlichtingendienst en de Nederlandse veiligheidsdienst als klant. Fox-It werd twee jaar geleden voor 135 miljoen euro aan NCC Group verkocht.

De Amerikaanse kledingketen Abercrombie & Fitch heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,44 miljard dollar, tegenover 1,47 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. Het nettoverlies steeg van 50,6 miljoen dollar naar 75,6 miljoen dollar. Onder meer merkt het bedrijf op de prijzen van zijn collectie te hebben verlaagd om klanten terug te winnen. Bovendien werd ook geïnvesteerd in de herinrichting van de winkels. Abercrombie wees er verder op te hebben kunnen profiteren van een sterke vraag naar surfkleding van dochtermerk Hollister. Fran Horowitz, chief executive van Abercrombie & Fitch, benadrukte tevreden te zijn over de cijfers, die bij alle merken een vooruitgang tonen.

Noord-Koreaanse burgers en bedrijven kunnen in China geen nieuwe zaken meer doen. Bestaande afspraken mogen nog wel worden nageleefd, maar ondernemingen mogen geen nieuwe investeringen meer doen. Dat heeft het Chinese ministerie van handel bekend gemaakt. De Chinese overheid wil met de maatregel voldoen aan de sancties die recent werden afgesproken in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Ook plannen van Chinese ondernemingen om investeringen te doen in Noord-Korea zullen volgens het ministerie geen goedkeuring meer krijgen. De nieuwe sancties van China, Japan, de Verenigde Staten en de Verenigde Naties zijn erop gericht het nucleaire programma van Noord-Korea stil te leggen.

Cinemagroep Kinepolis wil zijn netwerk bioscopen op termijn nogmaals verdubbelen. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke overnames van sectorgenoten. Dat heeft Eddy Duquenne, topman van Kinepolis, gezegd. Op dit ogenblik telt Kinepolis achtenveertig bioscopen, tegenover drieëntwintig locaties drie jaar geleden. Die groei werd gerealiseerd door overnames en nieuwbouwprojecten in Nederland, Frankrijk, Spanje en Luxemburg. Bedoeling is om over enkele jaren een netwerk van een honderdtal bioscopen te kunnen uitbouwen. Daarbij zal Kinepolis volgens de topman mikken op opportuniteiten in westerse landen. Daarin zou ook een mogelijke terugkeer naar Duitsland kunnen zijn begrepen.

Polen moet een bedrag van 210 miljoen euro terugeisen van het bedrijf Autostrada Wielkopolska (Awsa), bouwer en beheerder van autosnelwegen. Dat heeft de Europese Commissie gezegd. Opgemerkt wordt dat de Poolse overheid aan het consortium teveel compensaties heeft toegekend na een verandering van de Poolse tolwet in het midden van het voorbije decennium. Awsa, een consortium van achttien bedrijven dat de concessie kreeg om de eerste tolsnelweg van Polen aan te leggen en te exploiteren, verloor door de veranderende wet een aantal inkomsten. Daardoor werden compensaties gegeven, waarbij echter gebruik was gemaakt van verouderde cijfers, zodat Awsa teveel werd vergoed. Er wordt geen boete opgelegd.

De Amerikaanse keten Signet Juwelers heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,4 miljard dollar, tegenover 1,37 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 81,9 miljoen dollar naar 85,2 miljoen dollar. De verkopen lieten een autonome toename met 1,4 procent optekenen. Daarvoor verwijst het bedrijf naar de verbeteringen aan het ecommerce-platform, waar een omzetstijging met 18,1 procent tot 82,2 miljoen dollar kon worden gemeld. Verder kon Signet naar eigen zeggen profiteren van een gunstige kalender voor moederdag, bijzondere inspanningen op het gebied van marketing en een sterke interesse voor zijn huwelijkspromoties.

Sinds Donald Trump president van de Verenigde Staten is geworden, heeft het Amerikaanse Federal Committee on Automation geen enkele samenkomst meer kunnen laten registreren. Dat hebben een aantal bronnen. Het Federal Committee on Automation bestaat uit meerdere topmannen uit grote bedrijven zoals Apple, Ford en General Motors en buigt zich over de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. Zestien dagen voor het vertrek van voormalig Amerikaans president Barack Obama zou de raad een eerste vergadering hebben gehad, maar zou sindsdien nooit meer zijn samengekomen. Het Amerikaanse ministerie van transport zegt zich te buigen over de toekomstige werking van de raad.

Het consortium BBL Company onderzoek of het mogelijk is om met bestaande pijplijn door de Noordzee gasvoorraden van Engeland naar Nederland te sturen. Op dit ogenblik wordt de pijplijn gebruikt voor gasstromen van Nederland naar Groot-Brittannië, maar nu wordt ook gezocht of trafieken in de omgekeerde richting mogelijk zouden zijn. BBL Company werd opgericht met kapitaal van de Nederlandse Gasunie (60 procent), Fluxys (20 procent) en Eon Ruhrgas (20 procent) voor de aanleg van een pijplijn voor gastransport tussen Den Helder in Nederland en Bacton in Engeland. Een tweerichtingsverkeer zou volgens de eigenaars van de pijplijn interessante opportuniteiten kunnen bieden.

De Amerikaans winkelketen Dollar Tree heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,28 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 5,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 170,2 miljoen dollar naar 233,8 miljoen dollar. Het bedrijf, dat gespecialiseerd is in goedkope prijzen, kon naar eigen zeggen profiteren van lagere kosten en kortingen. Bovendien werd gewezen op een stijging van de identieke omzet met 1 procent bij dochterketen Family Dollar. Waarnemers merken wel op dat Dollar Tree in grote mate is kunnen ontsnappen aan de prijzenoorlog die tussen de Amerikaanse retailers al enkele jaren woedt.

De groep Intergamma, het moederbedrijf van ketens zoals Gamma en Karwei, zoekt mogelijk een nieuwe eigenaar. De Ierse groep Cement Roadstone Holdings (CRH) zou immers overwegen om zijn belang van 49 procent in Intergamma van de hand te doen. Dat hebben Britse media gemeld. Vooral de complexe eigendomsstructuur van Intergamma - die voor 43 procent eigendom is van de individuele winkeleigenaren en ook nog het bestuur en de Franse groep Bricorama als aandeelhouders heeft - zou voor het Ierse concern een reden zijn om zich terug te trekken. De Ierse groep stapte veertien jaar geleden voor een bedrag van 646 miljoen euro in Intergamma.

Het petroleumconcern China National Offshore Oil Corporation (Cnooc) heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet van 92,36 miljard yuan of 13,9 miljard dollar gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 38 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werd tevens een nettowinst geboekt van 16,25 miljard yuan, tegenover een verlies van 7,74 miljard yuan tijdens de eerste helft vorig jaar, toen wel afschrijvingen op teerzand-projecten in Canada moesten worden geboekt. Cnooc realiseerde tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een productie van 237,9 miljoen vaten. Dat betekende een daling met 1,5 procent tegenover de eerste helft vorig jaar.

Bij loodverwerker Campine heeft Geert Krekel zijn functie als chief executive neergelegd. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Krekel werd opgevolgd door Willem De Vos, die al ruim twee jaar onafhankelijk bestuurder van Campine was. Volgens het bedrijf gebeurde het vertrek van Krekel in gemeenschappelijk overleg. Er zou echter sprake zijn geweest van een verschil in visie. Krekel ontvangt bij zijn vertrek een vaste ontslagvergoeding van 359.000 euro. Dat bedrag kan nog met maximaal 300.000 euro variabele verloningen worden aangevuld. Krekel was zeventien jaar chief executive van het bedrijf. Campine werkt aan een nieuw businessplan, dat eind dit jaar klaar moet zijn.

De Nederlandse retailer De Bijenkorf heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzetgroei met 17 procent laten optekenen tegenover dezelfde periode vorig jaar. In de winkels kon een groei met 14 procent worden gemeld, terwijl het online platform een stijging met 29 procent liet optekenen. De Bijenkorf, die geen concrete cijfers bekend maakt, meldde verder dat het aantal bezoekers met 4 procent is gestegen. Giovanni Colauto, topman van De Bijenkorf, benadrukte daarbij dat de klanten ook grotere uitgaven hebben gedaan. Gesteld wordt dat de cijfers aantonen dat De Bijenkorf een goede keuze heeft gemaakt door vier jaar geleden te beslissen zich op het hogere marktsegment toe te spitsen.

In China wordt volgende maand een hogesnelheidsverbinding in gebruik genomen tussen Peking en Shanghai. De treinen zullen het traject, dat in totaal 1.318 kilometer telt, in vierenhalf uur afleggen. Daarmee kan tegenover de huidige dienstverlening een tijdwinst van één uur worden gerealiseerd. De treinen zullen een topsnelheid van 350 kilometer per uur halen, maar volgens de Chinese autoriteiten zouden snelheden tot 400 kilometer per uur mogelijk kunnen zijn. De route tussen Peking en Shanghai vormt één van de belangrijkste spoorlijnen van heel China. De dienst wordt volgens spoorwegmaatschappij China Railway jaarlijks door 600 miljoen reizigers gebruikt.

09:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-08-17

Nieuwsoverzicht

De Belgische groep Deceuninck, fabrikant van raamprofielen in kunststof, kijkt naar een mogelijke groei in Zuid-Amerika. Dat heeft Francis Van Eeckhout, chief executive van Deceuninck, bevestigd. Het bedrijf liet de voorbije periode vooral een expansie in Turkije en de Verenigde Staten optekenen, maar is inmiddels ook gestart met de bouw van een nieuwe vestiging in Colombia. Vanuit Turkije en de Verenigde Staten worden al producten op de Zuid-Amerikaanse markt geïmporteerd, maar nu wordt ook een lokale productie opgezet. Met het project in Colombia is een investering van ongeveer 5 miljoen euro gemoeid. De regio vertegenwoordigt volgens het bedrijf een belangrijke groeimarkt.

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell zou dicht bij een akkoord zijn over de verkoop van zijn benzinestations in Argentinië. Daarbij zouden 630 stations worden overgedragen aan de Braziliaanse groep Raizen Energia. Met de transactie zou een bedrag van meer dan 1 miljard dollar zijn gemoeid. De stations vormen een onderdeel van een joint-venture waarin Shell en de Braziliaanse groep Cosan elk een belang van 50 procent bezitten. Ook Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YFP), Quineco en PetroChina zouden interesse in de activiteiten hebben gehad. Raizen is in Brazilië op dit ogenblik al de tweede grootste keten van benzinestations. Shell heeft een desinvesteringsprogramma van 30 miljard dollar.

Bioscoopgroep Kinepolis heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 160,1 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 7,9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 17,4 procent tot 16,4 miljoen euro. In totaal ontving de groep 11,8 miljoen bezoekers. Dat betekende een toename met 4,8 procent tegenover de eerste helft van vorig jaar. Omdat de bezoekers gemiddeld ook meer geld uitgaven in de bioscopen, lieten de omzet en de winst nog een sterkere groei optekenen. De bezoekersgroei is volgens de groep wel volledig te danken aan nieuwe bioscopen die de voorbije maanden werden geopend in Nederland en Frankrijk. Anders zou een kleine daling zijn gemeld.

De Europese Commissie heeft geen bezwaren tegen de overname van het Nederlandse farmaceutisch bedrijf Patheon door de Amerikaanse groep Thermo Fisher Scientific, fabrikant van medische apparatuur. Dat heeft de Europese Commissie recent bekend gemaakt. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 7,2 miljard dollar. De toezichthouder zegt niet te verwachten dat de overeenkomst tot een marktverstoring zal leiden, aangezien de twee ondernemingen geen overlappende activiteiten hebben. Patheon was vorig jaar naar de beurs gebracht. Voordien was het farmabedrijf in handen van het Nederlandse chemieconcern DSM en JLL Partners, die hebben toegezegd hun resterende aandelen te zullen aanmelden.

In Genk is de afbraak van de oude fabriek van autobouwer Ford Motor begonnen. De fabriek werd drie jaar geleden gesloten, nadat Ford had beslist de productie van het model Mondeo van Genk naar Valencia in Spanje over te hevelen. De site in Genk werd voor één symbolische euro aan de Vlaamse overheid verkocht. Beslist werd tot een reconversieplan waarbij de voormalige industriële terreinen tot een nieuwe bedrijvenzone zouden worden omgevormd. Terwijl bij Ford Genk door de sluiting 4.210 directe banen verloren gingen, zouden de nieuwe activiteiten op termijn 2.500 nieuwe arbeidsplaatsen moeten opleveren. De afbraakwerken moeten eind volgend jaar zijn afgerond en kosten 6,3 miljoen euro.

De besteldienst Bubble Post wordt overgenomen door Bpost. Dat heeft Bpost onlangs bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat Bubble Post een versterking betekent voor het netwerk van Bpost en voor diens dochteronderneming Citydepot. Daarbij wordt gewezen op de expertise van Bpost in duurzame stadsdistributie, terwijl het bedrijf ook heel wat ervaring heeft opgedaan met de organisatie van gekoeld en vriestransport voor onder meer de horecagroothandels en de levering van bereide maaltijden en maaltijdboxen. De transactie kadert volgens Bpost in zijn strategie om zijn activiteiten binnen de duurzame en koude logistieke keten in België en Nederland gevoelig uit te breiden.

De fotodienstengroep Smartphoto heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 17,4 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 9 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er kon tevens een winst van 378.000 euro worden geboekt, tegenover een negatief resultaat van 409.000 euro tijdens de eerste helft vorig jaar. Dat verlies was echter mee in de hand gewerkt door een investering van 4,7 miljoen euro in de ovname van het Nederlandse bedrijf Webprint. Die transactie heeft echter niet alleen tot een grotere omzet geleid, maar heeft ook een aantal belangrijke synergievoordelen opgeleverd. Daarnaast wordt gewezen op een verbeterde productmix.

In New York wil burgemeester Bill de Blasio de rijkentaks verder verhogen. De opbrengsten van die operatie zouden worden geïnvesteerd in de modernisering van het metronetwerk. Bovendien zouden door de bijkomende inkomsten aan de 800.000 arme inwoners van de stad goedkopere tickets voor het openbaar vervoer kunnen worden aangeboden. De Blasio zou de stadsbelasting voor inwoners met een jaarinkomen van minstens 500.000 dollar van 3,9 procent naar 4,4 procent willen opvoeren. De toestand van de metro in New York gaat snel achteruit. De treinen laten immers nog slechts een stiptheid van 63 procent optekenen, tegenover 85 procent begin dit decennium.

Het online reisplatform Priceline Group heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,02 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 18 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met ongeveer 20 procent tot 758 miljoen dollar. Er wordt wel gewaarschuwd voor een tragere Europese groei en een zwaardere concurrentie in Azië, waardoor met een mogelijke vertraging rekening gehouden zou moeten worden. Priceline realiseert immers 80 procent van zijn boekingen buiten de Verenigde Staten. Een groot gedeelte van de activiteit is te danken aan dochter Booking.com, die in Europa op een sterke marktpositie kan terugvallen.

Het Belgische durfkapitaalfonds Hummingbird Ventures heeft een platform gelanceerd dat 80 miljoen euro ter beschikking heeft voor een nieuwe reeks investeringen in groeibedrijven. Hummingbird Ventures werd zeven jaar geleden opgericht en wordt geleid door Barend Van den Brande, die begin deze eeuw ook al het durfkapitaalinvesteerder Big Bang Ventures lanceerde. Het nieuwe platform, het derde grote project van Hummingbird, zal zich vooral toespitsen op investeringen in buitenlandse technologieprojecten. Ook bij de lancering van de tweede fase van het fonds was al gewezen op investeringen in Turkije, zoals de online bloemenbesteldienst Ciçek Sepeti en in de autoverhuurdienst Garajyeri.

Blokker Nederland en zijn algemeen directeur Rob Heesen hebben hun samenwerking stopgezet. Dat heeft Blokker bekend gemaakt. De taken van Heesen werden overgenomen door Casper Meijer, bestuursvoorzitter van Blokker Holding. Het vertrek van Heesen, een voormalig commercieel directeur van Hema, wordt door waarnemers opmerkelijk genoemd. Heesen was immers aangetrokken om Blokker te moderniseren. Opgemerkt wordt echter dat Heesen zijn vertrek vanuit bedrijfsbelang heeft genomen. Het concern bevindt zich volgens Meijer op een kantelpunt in een grote modernisering. Daarbij wordt gewezen op de strategiewijziging die het concern in mei van dit jaar bekend maakte.

Het Amerikaanse bedrijf Staples, leverancier van kantoorartikelen, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,9 miljard dollar. Dat betekende een daling met ruim 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte echter een nettowinst van 55 miljoen dollar, tegenover een verlies van 766 miljoen dollar tijdens het tweede kwartaal vorig jaar. Het bedrijf kon daarbij naar eigen zeggen profiteren van onder meer een verbeterde winstgevendheid op de Noord-Amerikaanse markt, waarop de onderneming zich verder terugplooit. Door afschrijvingen op verkochte activa diende het bedrijf tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog een verlies te noteren.

Een privatisering van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) is niet aan de orde. Dat heeft Belgisch premier Charles Michel duidelijk gemaakt. Wel wordt opgemerkt dat een werkgroep zich de volgende maanden over de overheidsparticipaties van de federale regering zal buigen. Daarmee reageerde de premier op een aantal geruchten die over de toekomst van het spoorbedrijf waren gelanceerd nadat Johan Van Overtveldt, federaal minister van financiën, had te kennen gegeven dat de regering rustig zou gaan bekijken of een eventuele privatisering opportuun zou kunnen zijn. Ook hij had echter al toegegeven dat een verkoop van het spoorbedrijf op dit ogenblik nog niet aan de orde was.

De Amerikaan juwelier Tiffany heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 960 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bij de identieke omzet diende echter een daling met 2 procent worden gemeld. De nettowinst steeg van 106 miljoen dollar naar 115 miljoen dollar. Michael Kowalski, chief executive van Tiffany, stelde weliswaar tevreden te zijn over de resultaten, maar benadrukte wel dat inspanningen moeten worden gedaan om de identieke winkelomzet opnieuw te laten stijgen. Het bedrijf zou onder meer lijden onder de zwakkere toestroom van toeristen in de Verenigde Staten, waardoor de vraag naar ringen en andere juwelen is gedaald.

Dredging International Asia Pacific (Diap), een dochteronderneming van baggeraar Deme, in een joint-venture met de groep Starhigh Asia Pacific een contract gekregen om in Singapore een landwinningsproject van 35 hectaren te realiseren. Het project moet het eiland Juron uitbreiden voor JTC Corporation, de Singaporese overheidsdienst die instaat voor de ontwikkeling van industriële infrastructuur. Eerder had Diap ook al, met dezelfde joint-venture, een opdracht gekregen om Juron Island in twee fases met een totaal van 148 hectare uit te breiden. Met het project was in totaal een bedrag van 625 miljoen euro gemoeid. De werken zouden tegen midden volgend jaar afgerond moeten kunnen worden.

17:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zonnekracht wereldwijd bijna even belangrijk als kernenergie

Zonnekracht is voor de wereldwijde elektriciteitsproductie bijna even belangrijk geworden als kernenergie. Tegen het midden van deze eeuw zouden zonnecentrales zelfs de belangrijkste energiebron van de wereld kunnen worden. Dat is de conclusie van een rapport van Greentech Media. Opgemerkt wordt dat zonnepanelen tegen eind dit jaar wereldwijd over een geïnstalleerde capaciteit van 390 gigawatt kunnen beschikken. Daarmee komt de productie heel dicht in de buurt van kernenergie, die op dit ogenblik een wereldwijde capaciteit van 391,5 gigawatt laat optekenen. Er wordt aan toegevoegd dat het verbruik in China zonnekracht tegen eind dit jaar zelfs belangrijker dan kernenergie zou kunnen maken.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de wereldwijde capaciteit aan zonnekracht over vijf jaar wellicht een niveau van 871 gigawatt zal bereiken. Daarmee zou zonnekracht dubbel zoveel capaciteit realiseren dan het huidige arsenaal nucleaire centrales. Er wordt wel aan toegevoegd dat geïnstalleerde capaciteit niet het hele verhaal vertelt en dat nucleaire centrales nog altijd de wereldwijde productie van elektriciteit domineren. Nucleaire energie produceert immers bijna 2,5 miljoen gigawattuur per jaar, tegenover amper 375.000 gigawattuur voor zonnekracht. Dat vertegenwoordigt respectievelijk 11 procent en 1,1 procent van de wereldwijde energieproductie.

Er wordt echter aan toegevoegd dat zonnekracht tegen het midden van deze eeuw 16 procent van de wereldwijde energiecapaciteit zou kunnen vertegenwoordigen. Daarmee zou zonnekracht tegen dat ogenblik de belangrijkste energiebron van de wereld kunnen zijn geworden. Er wordt nog opgemerkt dat zonnekracht in Europa op dit ogenblik 100 gigawatt geïnstalleerde capaciteit vertegenwoordigt. Daarmee is de sector de zesde grootste energiebron van de regio, na aardgas, windkracht, steenkool, waterkracht en kernenergie. Er wordt verder opgemerkt dat de wetenschap nog steeds op zoek is naar innovatieve technologieën om de opbrengst van zonnekracht nog te versterken.

Lees Verder

09:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zonnekracht |  Facebook |