17-05-15

Nieuwsoverzicht

Canada wil de uitstoot van koolstofdioxide tegen eind volgend decennium met 30 procent terugschroeven tegenover het niveau van tien jaar geleden. Dat heeft de Canadese regering bekend gemaakt. De Canadese overheid maakt gewag van een substantiële doelstelling, rekening met de groeiende economie en bevolking die het land de volgende periode zal verwachten. David Waskow, directeur van het World Resources Institute (WRI), reageert echter teleurgesteld en zegt dat onder meer de Europese Unie met een geplande reductie van 40 procent zich veel ambitieuzer opstelt. Waskow zegt dat het project van Canada in duidelijk contrast staar met de voorstellen van de andere industrielanden.

In Denemarken is ontwerper Jacob Jensen op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was één van de spitsfiguren van het zogenaamde Deense design tijdens de tweede helft van de vorige eeuw. Jensen had een brede portfolio, met ontwerpen voor onder meer muziekinstallaties, telefoons, horloges, auto's en windmolens. Hij is onder meer bekend om zijn baanbrekende ontwerpen voor de stereo-installaties en televisietoestellen van de Deense fabrikant Bang & Olufsen. In het midden van de jaren zestig werd hij hoofd van de designafdeling van Bang & Olufsen. Die functie zou hij twintig jaar vervullen. Werk van Jensen is terug te vinden in museumcollecties over de hele wereld, waaronder het Museum of Modern Art in New York.

Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 5,3 miljard Braziliaanse real of 1,6 miljard euro. Dat betekende een daling met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg echter met 50 procent tot 21,5 miljard real. Het concern slaagde er voor de eerste keer sinds het begin van dit decennium winst te maken op zijn raffinage-activiteiten. Dat was vooral te danken aan de stijging van de brandstofprijzen op de Braziliaanse markt. De jaren voordien had de Braziliaanse overheid prijsbeperkingen ingevoerd om de inflatie tegen te houden. Ook waren er zware afschrijvingen in het kader van een groot fraudedossier.

India en China hebben in Shanghai eenentwintig samenwerkingsakkoorden ondertekend voor een totale waarde van 22 miljard dollar. De akkoorden hebben onder meer betrekking op de banksector, die van telecom, zonne-energie, de staalindustrie, een warmtecentrale, haveninfrastructuur, de cinemasector en industrie. China is de belangrijkste handelspartner van India. De bilaterale handel tussen beide landen heeft een waarde van ongeveer 70 miljard dollar per jaar. In de overeenkomst is onder meer voorzien dat de Indiase outsourcing-specialist Infosys een nieuwe campus zal oprichten in de Chinese stad Shanghai, waar ook de Indiase bank Icici een filiaal zou openen.

De gewezen Amerikaanse president Bill Clinton en zijn echtgenote Hillary Rodham hebben met voordrachten sinds begin vorig jaar meer dan 30 miljoen dollar verdiend. Dat blijkt uit de financiële gegevens die door het campagneteam van Hillary Rodham Clinton, democratisch kandidate voor de volgende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, werden overgemaakt aan de Federal Election Commission (FEC). In totaal zou het echtpaar sinds begin vorig jaar meer dan honderd voordrachten hebben gehouden. Hillary Clinton zou tot 250.000 dollar vragen voor een voordracht. Daarnaast ontving de presidentskandidate ook nog een bedrag van 5 miljoen dollar op de verkoop van haar biografie.

Amsterdam heeft de meest interessante museumlocatie van Europa. Dat blijkt uit een rangschikking die door het European Museum Forum is opgesteld. Het Rijksmuseum in de Nederlandse hoofdstad kwam daarbij als laureaat naar voor. Daarbij werd gewezen naar de succesvolle restauratie, waarvoor het museum ruim tien jaar gesloten bleef. Frankrijk kreeg twee speciale prijzen voor het Familistère in Guise en het Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée in Marseille (Mucem). Dat was ook het geval voor het Musée International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge in het Zwitserse Genève. Er was onder meer een eervolle vermelding voor het Red Star Line Museum in Antwerpen.

Het Vaticaan heeft de uitgave aangekondigd, in samenwerking met de Italiaanse kustwacht, van twee postzegels waarvan de opbrengst bestemd is voor de bootvluchtelingen. Met het initiatief wil paus Franciscus de vluchtelingen financieel ondersteunen. De postzegels zullen herinneren aan het pausbezoek aan het Italiaanse eiland Lampedusa en aan de reddingsacties van de Italiaanse kustwacht voor vluchtelingen die op zee in levensgevaar zijn geraakt. De twee postzegels worden elk in een oplage van tienduizend exemplaren op de markt gebracht. De postzegels hebben een prijs van 2 euro. Postzegels van het Vaticaan zijn bij verzamelaars bijzonder populair.

In Oekraïne is communistische propaganda voortaan verboden. De Oekraïense president Petro Porosjenko heeft daarvoor zijn goedkeuring gehecht aan een aantal wetten die vorige maand aan in het Oekraïense parlement werden gestemd. Met de wetten wil Oekraïne officieel breken met zijn sovjet-verleden. Door de wet worden sovjet-symbolen verboden en wordt het communistische regime veroordeeld. Bovendien wordt het totalitaire communistische regime op hetzelfde niveau geplaatst als het nazisme. Door de wet wordt ook een vrije toegang gegarandeerd tot de archieven van de sovjet-diensten in het land. Het verbod geldt niet voor voorwerpen in museumcollecties, historische documenten of didactisch materiaal.

Luchtvervuiling kost Europa jaarlijks 1.500 miljard euro door vroegtijdige overlijdens en ziekte. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de World Health Organisation (WHO) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Het verlies komt overeen met bijna één tiende van het totale bruto binnenlandse product van de Europese Unie. In tien van de meer dan vijftig onderzochte landen in de regio stijgt dat aandeel zelfs tot meer dan 20 procent. In Europa is meer dan 90 procent van de burgers blootgesteld aan luchtvervuiling die de veiligheidsnormen van de World Health Organisation overschrijdt. Drie jaar geleden leidde die blootstelling in Europa tot 482.000 vroegtijdige overlijdens.

De Amerikaanse farmagroep Pfizer neemt het Nederlandse bedrijf AM-Pharma, gespecialiseerd in onderzoek naar potentiële geneesmiddelen tegen acuut nierfalen, over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 600 miljoen dollar. De overname zal echter alleen worden bevestigd wanneer de tests met een potentieel geneesmiddel van AM-Pharma met succes zal worden afgerond. In het andere geval wordt Pfizer slechts een minderheidsaandeelhouder van het Nederlandse bedrijf. Er bestaat op dit ogenblik nog geen geneesmiddel tegen acuut nierfalen. AM-Pharma heeft ook nog geen enkel geneesmiddel op de markt. De onderneming heeft veertien werknemers.

Het modelabel Diane von Furstenberg Studio heeft de Italiaan Paolo Riva tot chief executive genoemd. Von Furstenberg zegt twee jaar naar een geschikte kandidaat gezocht te hebben. Riva werkte in het verleden voor Valentino en Salvatore Ferragamo en was de voorbije drie jaar vice-president bij het Amerikaanse modelabel Tory Burch. De modecarrière van Diane von Furstenberg startte vijfenveertig jaar geleden. Von Furstenberg (68) heeft nu echter beslist haar activiteiten terug te schroeven. Daardoor werd voor de eerste keer in de geschiedenis van het modelabel een chief executive gezocht. Het modelabel beschikt op dit ogenblik over vijftienhonderd verkooppunten in vijfenvijftig landen.

De advocaten van Robin Thicke en Pharrell Williams willen een nieuwe rechtzaak in het plagiaatdossier rond de hit Blurred Lines. In maart dit jaar had een Amerikaanse rechtbank geoordeeld dat Blurred Lines teveel lijkt op de compositie Got To Give It Up van Marvin Gaye uit de tweede helft van de jaren zeventig. Daarbij werd aan de erfgenamen van Gaye een schadevergoeding van 7,4 miljoen dollar toegewezen. De advocaten van Thicke en Williams zeggen echter dat het proces niet correct is verkopen. Onder meer wordt opgemerkt dat de jury onjuiste instructies had gekregen, terwijl ook de getuigenis van een expert irrelevant zou zijn geweest. Eind juni beslist de rechter over een eventueel nieuw proces.

De wereldwijde persvrijheid is het voorbije jaar tot het laagste punt in een heel decennium teruggezakt. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie Freedom House over de persvrijheid in bijna tweehonderd landen. Opgemerkt wordt dat slechts 32 procent van de onderzochte landen de persvrijheid zouden respecteren, terwijl 36 procent gewag maakt van een gedeeltelijke persvrijheid. Daarmee blijft een groep van 32 procent over waar geen enkele persvrijheid bestaat. De grootste persvrijheid wordt opgetekend in Noorwegen en Zweden, ex-aequo gevolgd door België, Nederland en Finland. Volgens Freedom House leeft slechts 14 procent van de wereldbevolking in landen waar de persvrijheid wordt geëerbiedigd.

Het Italiaanse olieconcern Eni heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 648 miljoen euro. Dat betekende een achteruitgang met 46 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval is te wijten aan de daling van de olieprijzen. De omzet viel met 19 procent terug tot 23,79 miljard euro. De productie steeg echter met 7,2 procent tot 1,7 miljoen vaten per dag, onder meer voor een verhoogde activiteit in Libië. Claudio Descalzi, chief executive van Eni, gaf aan dat het Italiaanse concern de productie verder wil blijven opdrijven. Dat is onder meer te danken aan de productie van nieuwe velden in de Verenigde Staten, Afrika en Azië die de voorbije periode in gebruik werden genomen.

Het Amerikaanse bedrijf GoPro, producent van actiecamera’s, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 363,1 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 54 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg met 52 procent tot 16,8 miljoen dollar. Meer dan de helft van de inkomsten van het bedrijf was afkomstig van buitenlandse markten. In Europa en Azië werd een omzetgroei met 66 procent opgetekend. Nicholas Woodman, chief executive van GoPro, ontving het voorbije jaar een vergoeding van 285 miljoen dollar. Dat is de hoogste beloning die in het Amerikaanse bedrijfsleven vorig jaar aan een chief executive werd uitbetaald.

Meer Nieuws

11:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-05-15

Content marketing profiteert niet meer van sociale marketing

Sociale platformen kunnen niet langer bestempeld worden als efficiënte kanalen voor content-marketing. Dat heeft Damien Cummings, chief marketing officer van het elektronicaconcern Philips, tegenover het magazine AdNews gezegd.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geloof in fundamentele slechtheid vraagt ook strengste straffen

Personen die overtuigd zijn van het bestaan van fundamentele slechtheid, tonen zich ook voorstander van de strengste bestraffingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Kansas State University, waarbij aan een publiek van tweehonderd mensen een oordeel werd gevraagd over moordenaars die hun misdaden hadden bekend en naar hun steun voor verschillende types van straffen - zoals maatschappelijke dienstverlening en celtraffen met al dan een niet een mogelijkheid tot vervroegde vrijlating - werd gevraagd. Die visies kunnen volgens de onderzoekers een belangrijke impact hebben op de uiteindelijke vonnissen van juryleden in de rechtbank.

“Een geloof in een fundamentele slechtheid heeft een grote invloed op de opinies over bestraffing,” zegt onderzoeksleider Donald Saucier, professor psychologie aan de Kansas State University. “Uit de studie bleek dat mensen met een sterker geloof in de fundamentele slechtheid ook grotere voorstanders waren van strengere sancties, zoals levenslange gevangenisstraffen zonder de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating of zelfs de doodstraf. Er wordt vooral een strenge houding opgemerkt wanneer de moordenaar als een duivel wordt omschreven of wanneer een gevoel wordt gevormd dat er een retributie moet volgen voor de gepleegde feiten.”

“Wanneer de karakteristieken van de moordenaar veranderen, blijkt bij velen ook de houding tegenover de bestraffing te veranderen,” merkt professor Saucier op. “Wanneer karakteristieken naar voor worden geschoven die duidelijk een verband houden met een fundamentele slechtheid - zoals een geloof in het occulte, het afschrikken van kinderen uit de buurt of het dragen van zwarte kleding - kon een duidelijk strenger oordeel worden opgetekend. Wanneer daarentegen de moordenaar werd omschreven als een persoon die in het algemeen een zachtaardig karakter toont, een gezin heeft en van de natuur houdt, bleken de proefpersonen zich veel minder streng op te stellen.”

“Personen die echter van het bestaan van een fundamentele slechtheid zijn overtuigd, laten zich niet beïnvloeden door de karakteristieken van de daders,” zegt Donald Saucier. “Ongeacht de karakter-omschrijving van de dader, blijft deze groep meestal voorstander van de doodstraf of een levenslange hechtenis. Het geloof is de fundamentele slechtheid is sterker dan het oordeel over het karakter van de persoon. Dit kan een belangrijke impact hebben op de houding van een jury in de rechtbank. Hoewel het geloof in de fundamentele slechtheid op zich wellicht niet de aanleiding voor de veroordeling zal zijn, kan het wel een impact hebben op de strafmaat die uiteindelijk zal worden uitgesproken.”

Professor Saucier merkt wel op dat het geloof in een fundamentele slechtheid vooral te maken heeft met levenservaringen en niet louter als een religieuze overtuiging mag worden bestempeld. “Er kon worden vastgesteld dat de overtuigingen beïnvloed worden door persoonlijke trauma’s wegens onder meer misdrijven, maar ook door successen in het persoonlijke leven,” merkt de wetenschapper op. “Deze overtuiging is wellicht een dynamische variabele die de sociale interacties en sociale percepties beïnvloedt.” Eerder onderzoek van Saucier toonde dat een geloof in een fundamentele slechtheid gepaard gaat met de overtuiging dat een rehabilitatie een utopie is en eliminatie van het slechte de enige oplossing vormt.

Lees Verder

14:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials hebben grootste vertrouwen in databescherming

Millennials hebben het grootste vertrouwen dat bedrijven de persoonlijke gegevens van hun klanten afdoende zullen beschermen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup bij meer dan vijftienhonderd Amerikaanse consumenten.

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Opvallend weinig depressies tijdens Grote Recessie

Tijdens de Grote Recessie op het einde van het voorbije decennium kon in de Verenigde Staten een opmerkelijke daling van het risico op depressies worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland.

Lees Verder

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Toegang tot chirurgie cruciaal voor wereldeconomie

Indien geen voldoende inspanningen worden gedaan om een betere wereldwijde toegang tot chirurgie te garanderen, dreigt het bruto binnenlandse product van de wereld tegen het einde van het volgende decennium zware verliezen te zullen lijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard Medical School. Een gebrek aan goede chirurgie kost volgens het rapport meer levens dan de gecombineerde gevolgen van een aantal zware ziektes. Tegelijkertijd moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat een verbetering van de chirurgie een uitstekende return-on-investment zou opleveren.

“De studie bracht aan het licht dat wereldwijd vijf miljard mensen geen toegang hebben tot een veilige, tijdige en betaalbare chirurgie en anesthesie,” benadrukt onderzoeksleider John Meara, professor sociale geneeskunde aan de Harvard Medical School in de Verenigde Staten. “Dat is meer dan het dubbele van de eerdere inschattingen. Deze cijfers staan gelijk met 18,6 miljoen vroegtijdige overlijdens per jaar. Daarmee maakt een gebrek aan degelijke chirurgie meer slachtoffers dan aids, malaria en tuberculose samen. Om deze problemen te kunnen oplossen, zouden jaarlijks 143 miljoen extra chirurgische procedures moeten kunnen worden uitgevoerd.”

De onderzoekers wijzen erop dat het gebrek aan toegang tot chirurgie niet alleen een kost op gebied van gezondheid creëert, maar ook belangrijke economische implicaties heeft. “Door het gebrek aan een betaalbare behandeling zouden elk jaar 33 miljoen personen met zware uitgaven worden geconfronteerd die hen in extreme armoede zouden duwen,” waarschuwt professor Meara. “Bovendien dreigen veel landen met een laag of matig inkomen snel een punt te bereiken waar grote verliezen aan productiviteit moeten worden gevreesd ten gevolge van werknemers die het leven laten door een gebrek aan afdoende chirurgische zorgen. Deze problemen hollen gemiddeld 2 procent van het bruto binnenlands product uit.”

De onderzoekers benadrukken bovendien dat chirurgie een grote return-on-investment zou opleveren, levens redt en een economisch verlies kan vermijden. Die baten vormen volgens professor Meara ruimschoots een compensatie voor de zware investeringen die in de noodzakelijke verzorging zouden dienen te gebeuren. Om de chirurgie tegen het einde van het volgende decennium op het verhoopte niveau te brengen, zou volgens het rapport een investering van 420 miljoen dollar moeten worden voorzien. Maar met die uitgaven zou volgens de onderzoekers wereldwijd een verlies van 12 biljoen dollar aan bruto binnenlands product kunnen worden vermeden.

“Zonder chirurgie is een duurzame economische ontwikkeling slechts een fabel,” benadrukt Gavin Yamey, professor epidemiologie aan de San Francisco School of Medicine aan de University of California, in een commentaar op het rapport.

Lees Verder

14:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Individu moet met stress vooral leren omgaan

Het is voor het individu vaak crucialer om stress te aanvaarden dan te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. Het aanvaarden van stress helpt volgens de onderzoekers immers om met het probleem te leren omgaan.

Lees Verder

14:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |