23-08-17

Sociale mediacultuur promoot publicatie ongepaste content

Het plaatsen van content met riskante of ongepaste inhoud op sociale media is vaak een bewuste strategie, ingegeven door een streven om bij de groep te horen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Plymouth bij een groep studenten in Groot-Brittannië en Italië. De onderzoekers konden tussen beide groepen wel een onderscheid in gepubliceerde riskante content optekenen. Terwijl de Britse studenten vooral gewag maakten van de consumptie van alcohol en drugs, lieten hun Italiaanse collega’s zich eerder verleiden tot het plaatsen van aanstootgevende content en persoonlijke informatie.

“Jonge volwassenen kennen een bijzonder intens gebruik van sociale media, maar de geplaatste content voldoet niet altijd aan de maatschappelijke normen,” benadrukt onderzoeksleider Claire White, professor psychologie aan de University of Plymouth. “Dat wordt vaak als een vorm van impulsiviteit bestempeld, maar moet in werkelijkheid beschouwd worden als een gedrag om zich de veronderstelde sociale normen te volgen. Om zich in die bredere sociale mediacultuur te kunnen inpassen, meent een gedeelte van de gebruikers dat het hanteren van riskante en ongepaste content de geschikte strategie vormt.”

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat impulsiviteit gekoppeld kan worden aan online risicogedrag, maar er blijken ook andere gronden te kunnen worden gevonden,” zegt professor White nog. “De conclusies gaan wel in tegen de intuïtie, die immers zou zorgen dat gebruikers door een grotere zelfsturing - de aanpassing van het persoonlijke gedrag aan de veronderstelde sociale nomen - hun online acties meer zouden overwegen en meer een terughoudende houding zou aannemen. In werkelijkheid blijkt dat gebruikers met een hogere aanpassingsdrang even riskante boodschappen op sociale media als impulsieve gebruikers. Riskant gedrag wordt niet alleen normaal ervaren, maar als een gewenste actie beschouwd.”

“Uit het onderzoek blijkt nog dat cultuur een impact heeft op de aard van de content die wordt geplaatst,” zeggen de onderzoekers. “Het feit echter dat zowel Britse als Italiaanse jongeren zich tot risicovolle online boodschappen lenen, kan er gewag gemaakt worden van een bredere sociale mediacultuur die dit type van risicogedrag aanmoedigt.”

Lees Verder

16:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media |  Facebook |

Breed design moet aan klant dominanter karakter bezorgen

Een breed gelaat wordt in verband gebracht met dominantie en wekt bij de meeste mensen dan ook afkeer op, maar in een aantal gevallen wordt daarvan afgeweken. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas en de University of Toronto. Wanneer men in bepaalde situaties als een persoon met invloed of macht zou willen worden beschouwd, zou men volgens de onderzoekers producten aankopen die aangeprezen worden door personages met een bredere gelaatsvorm. Tevens zou ook een voorkeur kunnen worden vastgesteld voor producten waarin deze bredere gelaatsvorm eveneens naar voor komt.

“Er is al aangetoond dat de mens evolutionair geleerd heeft om signalen van gelaatsuitdrukkingen te herkennen,” benadrukt onderzoeksleider Ahreum Maeng, professor marketing aan de University of Kansas. “Dat geldt zeker voor uitdrukkingen die dominantie signaleren. Een breed gezicht wordt daarbij als een signaal van dominantie bestempeld. Deze processen kennen in de hersenen een automatisch proces. Ook wanneer een menselijk gelaat in het productdesign kan worden herkend, wordt de mens tot de gerelateerde perceptie gedwongen. Ook is al herhaaldelijk vastgesteld dat het individu aan dieren en voorwerpen vaak een menselijk karakter toekennen.”

“Wanneer personen zich voorbereiden op een situatie waarin een dominante positie een voordeel kan aanbieden - zoals een zakelijke onderhandeling - blijken ze vaak te kiezen voor een breder productdesign voor het horloge dat ze zullen dragen of de auto die ze willen huren om zich naar de afspraak te begeven,” betoogt professor Maeng. “Dat fenomeen kan wellicht worden verklaard door de hoop dat het bredere ontwerp aan het individu tijdens de confrontatie de mogelijkheid zal bieden een grotere dominantie uit te stralen. Wanneer proefpersonen zich voorbereiden om meer ontspannen situaties, zoals een ontmoeting met hun kinderen of familie, blijkt die drang naar een breed ontwerp gevoelig te verminderen.”

Lees Verder

16:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: design |  Facebook |

Genen linken oxytocine aan sociaal karakter

Genen die het niveau oxytocine in het lichaam regelen, kunnen een belangrijke impact hebben op het sociale karakter van het individu. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de National University of Singapore bij meer dan dertienhonderd jonge volwassenen. De onderzoekers stelden vast dat personen met een grotere aanwezigheid van het gen CD38 en een variatie van het gen CD157 een vriendelijker en socialer karakter lieten blijken dan hun leeftijdsgenoten. Deze personen hadden bovendien meer nauwe vrienden en toonden ook superieure sociale vaardigheden. Het fenomeen bleek bij mannen meer uitgesproken te kunnen worden vastgesteld dan bij vrouwen.

“De resultaten van deze studie bevestigen de grote belangrijkheid van het oxytocine-netwerk en zijn impact op de vorming van sociaal gedrag en communicatievaardigheden die belangrijk zijn voor de creatie van vriendschappen,” benadrukt onderzoeksleider Anne Chong, psychologe aan de National University of Singapore. “Vooral mannen bleken onder invloed van de grotere aanwezigheid van CD38 een sterker sociaal karakter te vertonen, waarbij onder meer een voorkeur bleek voor initiatieven waarbij meerdere personen waren betrokken dan voor activiteiten die alleen werden gedaan. Ook bleken deze personen op vaardigheden zoals communicatie en empathie beter te scoren dan de anderen.”

Anderzijds moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat lage niveaus van CD38 kon worden vereenzelvigd met beperkte sociale vaardigheden, waarbij de betrokkenen duidelijk lieten blijken moeilijk tussen de lijnen te kunnen lezen en zich moeilijk in oppervlakkige gesprekken te kunnen mengen. Ook bleken ze minder vrienden te hebben. Ook een variatie van het gen CD157 kon in verband worden gebracht met een grotere aangeboren interesse in socialisering en het uitbouwen van relaties. De wetenschappers wijzen erop dat dit gen volgens een Japanse studie ook een rol lijkt te hebben bij autisme.

De wetenschappers benadrukken wel dat niet moet gevreesd worden voor een aangeboren sociale handicap. “De scores van de meeste mensen situeren zich ergens tussen de uitersten,” aldus nog de onderzoekers. “Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat ook de omgeving en de eigen ervaringen tot de vorming van sociale vaardigheden kunnen bijdragen. De impact van ongunstige genen zal dan ook wellicht worden gecompenseerd door een gezonde sociale omgeving met liefhebbende en ondersteunende familie, vrienden en collega’s.”

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: oxytocine |  Facebook |

Europese riviercruises blijven grote populariteit genieten

De Europese riviercruises kunnen op een groeiend succes rekenen en die trend lijkt zich ook in de toekomst verder door te zetten. Dat zegt Frederik Erdmann, specialist Europese riviercruises bij Seatrade. Het voorbije jaar vervoerden de Europese riviercruises in totaal 1,36 miljoen passagiers. Dat betekende een toename met 2,7 procent tegenover het jaar voordien. Verder wordt opgemerkt dat het voorbije jaar tweeëntwintig nieuwe schepen aan de vloot van de Europese riviercruises werden toegevoegd. Dit jaar zouden nog eens zeventien nieuwe schepen in de vaart worden genomen. Maar er moet volgens experts ook rekening worden gehouden met een aantal belangrijke uitdagingen.

Frederik Erdmann wijst onder meer op de toenemende interesse in Noord-Amerika en Groot-Brittannië voor de Europese riviercruises. “Inmiddels komen bijna 39 procent van de passagiers uit de Verenigde Staten en Canada,” benadrukt hij. “Ook bij de passagiers uit Groot-Brittannië kon een groei met 11 procent worden gemeld.” Erdmann voegt eraan toe dat de sector ook nieuwe concepten ontwikkelt om op de groeiende belangstelling optimaal te kunnen inspelen. Onder meer kan volgens hem worden gewezen naar de succesvolle terugkeer van de raderschepen, waardoor nieuwe bestemmingen bereikbaar zijn geworden, onder meer langs rivieren met weinig diepgang of een seizoensgebonden variërend waterpeil.”

Anderzijds moet volgens de experts wel gewezen worden op een aantal problemen waarmee de sector heeft af te rekenen. Onder meer wordt erop gewezen dat de wetgeving en regels tussen de verschillende Europese landen nog altijd belangrijke verschillen vertonen, terwijl op een aantal toeristische hotspots er duidelijk gewag moet worden gemaakt van congestie. Daarbij zou ook vaak met een overboeking van terminals rekening moeten worden gehouden. Tevens wordt betoogd dat de aanwerving van een geschikte bemanning steeds moeilijker wordt. Bovendien wordt benadrukt dat veiligheid bij cruises op rivieren even belangrijk is als op de oceanen.

Lees Verder

15:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: riviercruises, toerisme |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Australische mijnbouwgroep BHP Billiton gaat zijn activiteiten rond schaliegas in de Verenigde Staten van de hand doen. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De activistische aandeelhouder Elliott drong al gedurende maanden op een splitsing aan. De mijnbouwgroep stapte zes jaar geleden in de ontginning van schaliegas. Op dat ogenblik werd voor olie nog een prijs van meer dan 100 dollar per vat betaald, maar dat niveau is sindsdien tot minder dan 50 dollar teruggezakt. Ken MacKenzie, topman van BHP Billiton, benadrukte dat de activiteiten destijds te duur waren aangekocht en werd op het verkeerde ogenblik geïnvesteerd. Ook zouden de activiteiten niet het gewenste rendement hebben opgeleverd.

In Oostenrijk zullen dieselrijders in de toekomst een premie krijgen wanneer ze hun voertuig inruilen voor een milieuvriendelijker exemplaar. De premie kan tot 10.000 euro oplopen. Daarover heeft het Oostenrijkse ministerie van transport met verscheidene autoconstructeurs een akkoord gesloten. Een gelijkaardige overeenkomst werd eerder deze maand ook al opgetekend in Duitsland. Eigenaars van een dieselwagen zullen in Oostenrijk ook gratis software ter beschikking krijgen om de schadelijke emissie van hun wagen te beperken. De upgrade is van toepassing op 600.000 dieselwagens, inclusief 350.000 teruggeroepen auto’s van Volkswagen waarin misleidende programma’s waren geïnstalleerd.

De Britse petroleumproducent Premier Oil heeft zijn belang van 33,8 procent in het olieveld Wytch Farm, gelegen in het Britse graafschap Dorset, verkocht. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 200 miljoen dollar. Dat heeft Premier Oil bekend gemaakt. Een naam van de overnemer werd niet meegedeeld. Volgens een aantal bronnen wordt het aandeel echter wellicht overgenomen door de onafhankelijke groep Verus Petroleum, die zich heeft gespecialiseerd in verouderde velden in de Noordzee. Wytch Farm is het grootste onshore olieveld van West-Europa. Premier Oil moet activa van de hand doen om een schuld van 2,7 miljard dollar af te lossen.

De Franse bank Société Générale (SocGen) heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,2 miljard euro. Dat betekende een daling met 26 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 28 procent tot 1,46 miljard euro. De terugval moet volgens de bank in grote mate worden toegeschreven aan voorzieningen die moesten worden genomen voor een aantal lopende juridische procedures. Wanneer geen rekening wordt gehouden met eenmalige elementen, zou immers een winstgroei met 11 procent zijn gemeld. De Franse bank ziet naar eigen zeggen vooral positieve ontwikkelingen in Oost-Europa en Afrika.

Op luchthaven Brussels Airport heeft het personeel van afhandelaar Swissport het werk spontaan neergelegd. De actie was volgens de vakbonden het gevolg van problemen die al langer aanslepen. Daarbij wordt gewag gemaakt van een onaanvaardbaar hoge werkdruk en gebrekkig materiaal, terwijl ook onvrede was gegroeid omdat een premie was afgeschaft. Uiteindelijk konden directie en de vakbonden een akkoord bereiken, waarbij onder meer voorzien werd in een premie voor het personeel en in de verlenging van tijdelijke contracten. Het plan werd door het personeel goedgekeurd. Afhandelaars Swissport en Aviapartner verwerken op Brussels Airport 14,5 miljoen stuks bagage.

Er zijn steeds meer signalen dat de chemiedivisie van de Nederlandse groep AkzoNobel uiteindelijk door een investeerder zal worden overgenomen. Dat hebben een aantal bronnen gezegd. Opgemerkt wordt dat nagenoeg alle grote investeringsgroepen in de wereld een bod op de divisie zouden overwegen. Er was al langer bekend dat CVC Capital en Kohlberg Kravis Roberts (KKR) een gezamenlijk bod op de activiteiten zouden overwegen. CVC Capital lanceerde recent een fonds van 16 miljard dollar voor dergelijke transacties. Inmiddels wordt ook de Amerikaanse investeerder Apollo Capital als een mogelijke kandidaat naar voor geschoven. De investeerder zou een bod van 10 miljard dollar perfect kunnen dekken.

Het technologiebedrijf Salesforce heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 2,56 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 26 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Marc Benioff, chief executive van Salesforce, benadrukte dat het bedrijf op schema zit om het volledige boekjaar met een omzet van meer dan 10 miljard dollar af te sluiten. Geen enkel andere producent van bedrijfssoftware is volgens Benioff ooit in geslaagd sneller dat omzetniveau te bereiken. Wel moet worden vastgesteld dat het bedrijf steeds meer concurrentie ervaart van groepen zoals Microsoft, Oracle en ServiceNow. De kwartaalwinst van het bedrijf steeg van 170 miljoen dollar naar 241 miljoen dollar.

Bij de Amerikaanse oliegroep Chevron staat wellicht een machtswissel op de agenda. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gezegd. Gemeld werd dat John Watson in september zijn vertrek als chief executive zal aankondigen. Michael Wirth, op dit ogenblik vice-bestuursvoorzitter van Chevron, wordt als de belangrijkste gegadigde genoemd om Watson op te volgen. Watson zal zeven jaar de leiding over de oliegroep hebben gehad. In eerste instantie moest hij afrekenen met de gevolgen van de financiële en economische crisis, gevolgd door een instorting van de olieprijzen. Watson diende dan ook zware saneringen door te voeren om die effecten op te vangen.

Vastgoedgroep VGP Group heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 78,2 miljoen huurinkomsten geboekt. Dat betekende een stijging met 13,8 miljoen euro tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst van de groep, gespecialiseerd in de ontwikkeling van logistiek vastgoed, steeg van 42,7 miljoen euro naar 62,5 miljoen euro. Jan van Geet, chief executive van VGP Group, stelde tevreden te zijn over de geboekte resultaten. Er konden voor een bedrag van 16 miljoen euro nieuwe huurcontracten worden ondertekend. De groep liet eind juni een bezettingsgraad van 100 procent optekenen, tegenover 98,8 procent midden vorig jaar. De netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen daalde van 65,1 miljoen naar 59,9 miljoen euro.

Internetonderneming Google heeft een samenwerkingsakkoord gesloten met het Franse applicatiebedrijf BlaBlaCar. Dat heeft Google bekend gemaakt. Door de samenwerking zal de Google Maps voortaan aangegeven of op de opgevraagde trajecten ook een mogelijkheid tot carpoolen is. BlaBlaCar beschikt immers een applicatie die reizigers met elkaar in contact brengt om mogelijkheden voor carpooling te bekijken. De aanbieder van de rit krijgt een vergoeding van de passagiers die met hem de auto delen. Vooral langere trajecten blijken bijzonder populair. Door de samenwerking met Google Maps zal BlaBlaCar een grotere visibiliteit verwerven. Google Maps heeft ook al de taxidienst Uber in zijn aanbod geïntegreerd.

De overname van het mediaconcern Time Warner door telecomgroep AT&T dreigt in het gedrang te komen. Aanleiding is het bezwaar tegen de operatie van de kartelautoriteiten in Brazilië. Opgemerkt wordt daarbij dat de de beoogde overname de concurrentie op de markt voor betaaltelevisie in Brazilië zou kunnen bemoeilijken. AT&T is in Brazilië al eigenaar van de televisiezender Sky Brasil. Door de overname van Time Warner zou de telecomgroep in Brazilië dan ook een dominante positie op de televisiemarkt verwerven. De overname van Time Warner door AT&T werd in oktober vorig jaar bekend gemaakt. Met de transactie zou een bedrag van 85,4 miljard dollar zijn gemoeid.

Raambekleder Hunter Douglas heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,5 miljard dollar, tegenover 1,3 miljard dollar inkomsten dezelfde periode het jaar voordien. De nettowinst van de groep, onder meer eigenaar van het merk Luxaflex, steeg van 83,7 miljoen dollar naar 99,5 miljoen dollar. Een belangrijk gedeelte van de omzetgroei is te danken aan overnames. Onder meer het Amerikaanse bedrijf Levolor, fabrikant van raambekleding, werd ingelijfd. Door de toevoeging van Levolor vertegenwoordigen de Verenigde Staten inmiddels meer dan de helft van de omzet van de groep. Het bedrijf verwacht aanhoudende groei in Europa, de Verenigde Staten en Azië.

Een overname van de Amerikaanse zadenhandelaar Monsanto door het Duitse chemieconcern Bayer zou een aantal concurrentieproblemen kunnen opleveren. Dat heeft de Europese Commissie gezegd. Daarbij wordt opgemerkt dat de fusie verstorend werkt op de markt voor onder meer pesticiden en zaden. Margrethe Vestager, Europees commissaris voor mededinging, benadrukte dat de onderzoek heeft uitgewezen dat de transactie zou kunnen leiden tot hogere prijzen en een bedreiging zouden kunnen zijn voor diversiteit, kwaliteit en innovatie. Beide bedrijven hebben al toegevingen gedaan om aan de bezwaren tegemoet te komen, maar onvoldoende zijn om de problemen te verhelpen. Er volgt nu een diepgaand onderzoek.

Het Nederlandse postbedrijf PostNL gaat de Belgische thuisbezorgservice voor het platform drive.be van het Franse supermarktconcern Carrefour uitbreiden. Dat heeft Carrefour België bekend gemaakt. Daarbij werd aangegeven dat de Nederlandse groep voortaan ook thuisleveringen voor Carrefour zal verzorgen in negentien gemeenten in Vlaams en Waals Brabant en in Brussel. Deze regio’s werden tot nu toe bediend door de dienst Combo van de Belgische postgroep Bpost. De samenwerking tussen PostNL en Carrefour werd tijdens de eerste helft van de maand juni bekend gemaakt. Daarbij werden eerst de provincies Antwerpen en Limburg bediend, gevolgd door Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen.

Deutsche Telekom, de grootste telecom-operator van Europa, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 18,9 miljard euro, tegenover 17,8 miljard euro inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 621 miljoen euro naar 874 miljoen euro. Het bedrijf wees erop een belangrijke klantenaanwas te hebben opgetekend in de Verenigde Staten, Duitsland en Europa. Thomas Dannenfeldt, chief executive van Deutsche Telekom, stelde dat vooral de Amerikaanse divisie van dochter T-Mobile uitstekende resultaten kon melden. Die impact heeft er ook voor gezorgd dat de resultaatverwachting voor het hele jaar naar boven werden bijgesteld.

09:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-08-17

AB InBev grootste Noord-Amerikaanse muzieksponsor

Dit jaar zal in Noord-Amerika een bedrag van 1,54 miljard dollar worden besteed aan muzieksponsoring. Dat betekent een stijging met 4,8 procent tegenover vorig jaar, toen ook al een record werd opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van consulent IEG Research. Opgemerkt wordt dat de sponsoring van muziektoernees, festivals en evenementen een grotere groei laten optekenen dan de totale Noord-Amerikaanse sponsoringmarkt, waar een stijging met 4,1 procent zou worden opgetekend. Ook de bestedingen aan entertainment kennen slechts een stijging met 3,9 procent. Wel wordt opgemerkt dat de bestedingen aan muziek vorig jaar nog een groei met 5,6 procent lieten optekenen.

Uit het onderzoek blijkt dat Anheuser-Busch InBev de grootste sponsor van de Amerikaanse muzieksector blijft. Daarbij bleek dat 51 procent van de Noord-Amerikaanse festivals als biersponsor voor AB InBev kozen, tegenover 28 procent vorig jaar. Opmerkelijk is dat drankengroep Pepsi van de tweede plaats wordt verdrongen door Uber, dat een score van 21 procent liet optekenen, tegenover 8 procent vorig jaar. Pepsi valt met een score van 16 procent terug tot een zesde plaats en moet ook nog Brown-Forman (Jack Daniel’s en El Jimador), Fifth Generation (Tito’s Handmade Vodka) en MillerCoors laten voorgaan. De top twaalf bestaat verder uit Heineken, Coca-Cola, Diageo, E&J Gallo Winery, Deep Eddy Vodka en Monster Energy.

Producenten van wijnen en sterke dranken blijven de meest actieve categorie in de muzieksponsoring. Opgemerkt wordt dat deze sector 5,3 keer meer geneigd is in muzieksponsoring te investeren dan het gemiddelde van de andere industrieën. Vorig jaar scoorden de wijnen en sterke dranken echter nog 7,4 keer beter dan de rest van de economie. Op de tweede plaats staan dit jaar de bierproducenten, die vier keer vaker in sponsoring investeren, gevolgd door retail (3,5), voeding (3,1), niet-alcoholische dranken (2,9), media en uitgeverijen (2,9), banken (1,6), automotive (1,5), hotels en resorts (1,5) en technologie (1,4).

Lees Verder

19:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: muziek, sponsoring, ab inbev |  Facebook |

Extremere politici genieten op Facebook grootste populariteit

Op het sociale netwerk Facebook genieten ideologisch extreme politici de grootste populariteit. Dat is de conclusie van een rapport van het Pew Research Institute. Opgemerkt dat Amerikaanse volksvertegenwoordigers uit het midden van het ideologische spectrum een gemiddelde van 9.017 volgelingen hebben, tegenover een gemiddelde van 14.361 sympathisanten voor hun meest extreme collega’s. Ook in de Senaat hadden gematigde politici gemiddeld 32.626 volgelingen, maar liep dat voor hun meest extreme collega’s op tot 78.360 sympathisanten. De populariteit van extremere politici moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan hun grotere activiteit.

“Het is niet helemaal duidelijk waarom meer extreme politici erin lukken meer volgelingen aan te trekken, maar algemeen kan worden opgemerkt dat deze figuren sneller geneigd zijn content te delen en zijn eigen mening over onderwerpen en problemen naar voor te brengen,” benadrukken de onderzoekers Adam Hughes en Onyi Lam. “Er is eerder al aangetoond dat dit gedrag op Facebook aanleiding geeft tot een sterker engagement. Ook moet worden gewezen op een mogelijke impact van de media, die een grotere aandacht besteden aan politici met meer uitgesproken meningen. In ieder geval kan de ideologische overtuiging van een kandidaat een belangrijke aanwijzing bieden voor zijn populariteit op Facebook.”

Bij de volksvertegenwoordigers wordt de lijst aangevoerd door de republikein Trey Gowdy, die op meer dan 1,3 miljoen volgelingen kan rekenen. Daarna volgen de democraten Luis Gutierrez en Nancy Pelosi met elk meer dan 500.000 volgelingen. Bij de senatoren kan Bernie Sanders, die als onafhankelijke zetelt, op het meest aantal volgelingen rekenen, gevolgd door de democrate Elizabeth Warren en de republikein Rand Paul. Er wordt wel opgemerkt dat democratische politici gemiddeld een groter aantal volgelingen hebben dan hun republikeinse collega’s. Dat heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met de aard van de activiteit op Facebook.

“Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat vooral vooruitstrevende democratische kiezers het sociale netwerk gebruiken om op de hoogte te blijven van de politieke actualiteit,” wordt er opgemerkt.

Lees Verder

 

19:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, politiek |  Facebook |