09-06-15

Weinig consumenten doen meerdere aankopen bij online retailer

Het is voor marketeers bijzonder moeilijk om consumenten tot verdere aankopen te bewegen. Dat is de conclusie van een analyse van consulent RJMetrics, gespecialiseerd in ecommerce, over bijna tweehonderd online retailers en achttien miljoen consumenten.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zakenreiziger verlengt zijn verplaatsing met enkele vrije dagen

Zakenreizigers hebben vaak de gewoonte om hun verblijf ter plaatse met enkele dagen voor persoonlijke ontspanning te verlengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf LateRooms.com, aanbieder van online hotelreservaties, bij tweeduizend Britse zakelijke reizigers. Vastgesteld werd dat de gemiddelde Britse zakenreiziger professioneel jaarlijks gemiddeld 8,8 overnachtingen in een hotel dient te boeken. Bij 30 procent loopt dat echter uit tot een verblijf tussen tien en twintig nachten per jaar. De onderzoekers geven echter aan dat de werkgevers een gedeelte van de extra kosten fiscaal kunnen recuperen.

“Uit het onderzoek bleek dat 40 procent van de ondervraagde zakenreizigers toegeeft aan de professionele verplaatsing een aantal extra dagen vrije tijd te koppelen, zodat ze een kleine vakantie kunnen organiseren zonder bijkomende kosten hoeven te maken,” zegt Greg Mannix, verantwoordelijke zakenreizen bij LateRooms. “Ook erkent 46 procent tijdens een zakelijke verplaatsing een duurder en exclusiever hotel te selecteren dan bij het organiseren van een toeristische reis, die ze immers zelf zouden moeten bekostigen. Eén op tien zegt zich financieel niet te kunnen veroorloven voor persoonlijke doeleinden een even duur hotel te reserveren dan door de werkgever meestal wordt voorzien voor professionele opdrachten.”

De onderzoekers stelden vast dat 22 procent van de respondenten toegeeft zichzelf met een luxueuzer accommodatie te verwennen omdat iemand anders de kosten betaalt. Daarnaast erkent 13 procent op zakenreizen altijd een duurder hotel te boeken omdat de opdrachtgever over een rijkelijk budget kan beschikken. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat 30 procent van de zakenreizigers op het thuisfront geconfronteerd wordt met een mistevreden partner, die duidelijk ongenoegen laat blijken over de herhaalde afwezigheid. Dat zet 27 procent van de zakenreizigers aan om geregeld hun partner, wanneer de omstandigheden de mogelijkheid bieden, uit te nodigen, terwijl 6,5 procent zijn levensgezel altijd met zich meeneemt.

Greg Mannix wijst er echter op dat de bedrijven de btw-kosten op de professionele reizen kunnen recupereren, wat bij persoonlijke verplaatsingen onmogelijk is. Daardoor zullen volgens hem een aantal medewerkers ervan uitgaan dat ze hun verblijf iets verder kunnen rekken dan louter professioneel noodzakelijk zou zijn.

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiel platform niet alleen gebruikt voor korte video

Mobiele platformen worden niet alleen gebruikt voor het bekijken van korte videofragmenten, want ook langere formaten worden op smartphones geconsumeerd. Dat is gebleken uit een studie van het Interactive Advertising Bureau (IAB) bij nagenoeg vijfduizend videoconsumenten in vierentwintig landen. Het feit dat de consument bereid blijkt om zich te engageren voor langere mobiele videocontent, creëert volgens de onderzoekers voor merken en marketeers een aantal interessante opportuniteiten. Cruciaal wordt volgens hen daarbij echter de introductie van een efficiënte strategie om de aandacht van de kijker te vangen.

Uit het onderzoek is gebleken dat 36 procent van de ondervraagden ook langere mobiele video-formats van meer dan vijf minuten consumeren. Vooral respondenten in Turkije, Finland, China, Rusland en Singapore tonen zich frequente gebruikers van langere mobiele video. Ook werd vastgesteld dat zowel bij de langere als kortere formaten een toenemend videogebruik op smartphones kan worden vastgesteld tegenover vorig jaar. De grootste stijging werd opgetekend in de Verenigde Staten (50 procent), gevolgd door Canada (42 procent), Nieuw-Zeeland (42 procent), Zuid-Afrika (42 procent) en Groot-Brittannië (40 procent). Eén op vijf zegt volledige bioscoopsfilms op een mobiele telefoon te hebben bekeken.

De onderzoekers merken op dat deze trend ook een duidelijke impact heeft op de traditionele televisie-consumptie. Die invloed werd vooral opgetekend in China, waar 37 procent van de respondenten zegt door de grotere video-consumptie minder vaak beroep te doen op de traditionele televisie, gevolgd door Singapore (35 procent). “Maar ook wanneer het traditionele televisie-gebruik wordt verder gezet, blijkt 22 procent toch nog simultaan op zijn mobiele telefoon video te kijken,” voert Anna Bager, vice-president mobiele video bij het Interactive Advertising Bureau, aan. “De populariteit van digitale video op de kleinere schermen is over de hele wereld duidelijk.”

De studie bracht nog aan dat YouTube met een score van 62 procent het populairste platform is om digitale mobiele video’s te ontdekken, gevolgd door sociale media (33 procent) en zoekresultaten (20 procent). Reclame kent met een score van 14 procent de laagste populariteit, hoewel in de Verenigde Staten (22 procent) en Canada (18 procent) hogere scores worden opgetekend. Ook wordt opgemerkt dat 28 procent van de respondenten toegeeft reclame op mobiele video gezien te hebben die eerder ook al op televisie was opgemerkt. Een meerderheid bleek echter aan te geven een voorkeur te hebben voor reclame die specifiek aan het mobiele platform is aangepast.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook curriculum-vitae wordt massaal gekopieerd

Een grote meerderheid van de sollicitanten kopieert zijn curriculum vitae van bestaande voorbeelden. Daarmee pogen ze hun eigen gebrek aan vaardigheden voor het samenstellen van een eigen sollicitatiebrief te verbergen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Marketing Minds bij nagenoeg honderd Britse sollicitanten. De resultaten van het onderzoek bevestigen volgens een aantal experts de klachten van vele werkgevers, die aangeven bij jonge medewerkers vaak gebrekkige communicatie-vaardigheden te hebben moeten vaststellen. Vele jongeren geven volgens de onderzoekers ook zelf toe moeilijkheden te ondervinden met de geschreven taal.

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de sollicitanten toegeeft een bestaand curriculum vitae gekopieerd te hebben. Reden voor het plagiaat blijkt meestal een onvoldoende vertrouwen in de eigen vaardigheden op het gebied van geschreven communicatie. Vooral jongere sollicitanten, onder de leeftijdsgrens van dertig jaar, zouden zich aan plagiaat schuldig maken. In die categorie zou 89 procent zich bij de samenstelling van de eigen presentatie op het werk van een andere werkzoekende hebben gebaseerd. Meestal worden op het internet voorbeelden van een curriculum vitae gezocht en gekopieerd. Ook bleek 25 procent een specialist ingehuurd te hebben om zijn curriculum vitae te schrijven.

Ondanks het intensieve kopieergedrag bleek 62 procent van de respondenten van mening over communicatie-vaardigheden te beschikken die hogere scores haalden dan het gemiddelde of zelfs excellent konden worden genoemd. Ongeveer 56 procent liet zich op dezelfde manier uit over zijn vocabulaire. Anderzijds erkende de meerderheid het moeilijk te vinden een geschikt curriculum vitae samen te stellen. Daarbij zei 81 procent de neiging te hebben om zinloos door te drammen, terwijl 91 procent toegaf een onnodig complexe taal te hanteren of zinnen te bouwen die er niet in slagen om de bedoelde boodschap over te brengen. Ook zei 68 procent dat het grootste gedeelte van zijn schrijfsels geen enkele logica vertoont.

Nochtans gaf 86 procent van de respondenten toe dat een mondelinge en geschreven communicatie op de moderne werkvloer van cruciaal belang is en dan ook in zijn curriculum-vitae gewag maakt van goede communicatie-vaardigheden. Eén op twee ondervraagden erkende dat zijn schrijfstijl sinds zijn schooltijd niet is verbeterd. Eén op vijf betrapte er zichzelf op een bargoense taal te hanteren in belangrijke documenten. Ook bleek dat 68 procent toegaf het moeilijk te vinden om in geschreven taal te communiceren en 78 procent benadrukte een verbale communicatie gemakkelijker te vinden. Tevens blijkt dat 67 procent vooraf advies heeft gevraagd voor het samenstellen van het curriculum-vitae.

“De resultaten stroken met de beweringen van vele werkgevers, die aangeven dat hun jonge medewerkers meestal niet op een goed taalgebruik kunnen terugvallen,” zegt Christopher Stoakes, expert zakelijke communicatie. “Maar het plagiaat verklaart ook waarom vele werkgevers moeilijk kunnen achterhalen welke medewerkers over een goed schriftelijk taalgebruik beschikken. In de bedrijfswereld is geen tijd voor lange documenten, zinnen of woorden. Een goede schrijfstijl bestaat erin dat een gepaste structuur wordt gehanteerd. Het is mogelijk om een complexe materie met een eenvoudig taalgebruik duidelijk te maken, maar vele rekruten denken dat in een zakelijke omgeving een complexe taal gevraagd wordt.”

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Financiële crisis kan duurzame economieën creëren

De financiële crisis zou een aantal lidstaten van de Europese Unie, zoals Griekenland, kunnen omvormen tot duurzame economieën, op voorwaarde dat het politieke beleid zou kunnen weerstaan aan de druk om te streven naar een traditioneel herstel, dat sneller tot extra banen en groei zou kunnen leiden. Dat hebben experts gezegd tijdens een conferentie van het European Network of the Heads of Environment Protection Agencies. Wanneer men op korte termijn blijft denken, dreigt men volgens de experts de overstap naar een duurzame economie te blokkeren. Duurzame investeringen zullen daarentegen volgens hen een meerwaarde op langere termijn garanderen.

“Problemen zoals de klimaatverandering zorgen ervoor dat investeringen in brownfield-sectoren op langere termijn niet houdbaar zijn,” benadrukte professor Paul Elkins, directeur van het Institute for Sustainable Resources aan het University College London. “Modellen van het United Nations Environment Programme (Unep) hebben aangetoond dat in de greenfield-sector over twee jaar een grotere groei kan worden gerealiseerd dan in brownfield-activiteiten, op voorwaarde dat in natuurlijk kapitaal wordt geïnvesteerd. Daarom is een groene economie niet alleen wenselijk op middellange termijn, maar een noodzaak zal worden op lange termijn.”

“Duurzame investeringen zijn vooral gericht op langere mijn,” stipt professor Elkins nog aan. “Deze investeringen zullen slechts weinig onmiddellijke beloningen opleveren, maar zullen wel een blijvende opbrengst in de toekomst garanderen. Een groene economie zal op korte termijn niet noodzakelijk een grote werkgelegenheid en economische groei garanderen, maar indien de omschakeling goed wordt aangepakt, kunnen wel belangrijke macro-economische voordelen worden gecreëerd. Wanneer men echter op korte termijn blijft denken, dreigt men de overstap naar een groene economie te blokkeren.”

“De leiders van de Europese Unie stonden echter onder druk om resultaten op korte termijn te leveren,” benadrukte Karl Falkenberg, hoofd van het Directorate-General Environment van de Europese Commissie, verwijzend naar de financiële crisis eind vorig decennium. “Dat leidde tot een verkeerde perceptie dat de Europese Commissie het milieu vooral bestempelt als een economische kost. Er moet duidelijk worden gesteld dat duurzaamheid eerder een opportuniteit is dan een kost. De financiële crisis heeft aangetoond dat speculatie mogelijk beloningen op korte termijn kan opleveren, maar uiteindelijk schadelijk zal zijn. Datzelfde kan worden gezegd van brownfield-investeringen, die onhoudbare resultaten opleveren.”

Karl Falkenberg benadrukte de noodzaak aan een evenwichtige samenwerking tussen economie en milieu. “Men kan economie en milieu vergelijken met twee kamers van het menselijk hart,” voerde hij aan. “Indien één van die twee kamers groter is dan de andere, is de gezondheid in groot gevaar.” Marianne Fay, hoofdeconoom bij de World Bank, benadrukte dat bij die beweging echter ook de financiële sector moet worden betrokken. Wanneer de banken mee in de projecten kunnen worden betrokken, zouden investeerders volgens Fay kunnen worden gecompenseerd voor de grotere risico’s die worden gekoppeld aan beleggingen in duurzaamheid, die bovendien meestal ook meer kapitaalintensief is.

Marianne Fay wijst erop dat financiële instellingen - zoals de Bank of England en de Chinese nationale bank, steeds meer rekening houden met factoren zoals de uitstoot van broeikasgassen. “Er moet nog een lange weg worden afgelegd, maar er zijn duidelijk opportuniteiten om een nieuwe richting in te slaan.”

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Merkwaarde Manchester United loopt op tot meer dan 1 miljard dollar

De Engelse club Manchester United heeft opnieuw zijn leiderspositie in de lijst met meest waardevolle voetbalmerk van de wereld opgeëist. Dat bljjkt uit een berekening van consulent Brand Finance. Vorig jaar stond de Engelse club nog op een derde plaats. De waarde van Manchester United, dat dit jaar nochtans geen enkele prijs wist binnen te halen, wordt geraamd op ruim 1,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 467 miljoen dollar tegenover vorig jaar. Manchester United is daarmee de eerste club in de geschiedenis die de grens van 1 miljard dollar kan overschrijden. Met Ajax en PSV Eindhoven heeft Nederland twee vertegenwoordigers in de top vijftig, die daarentegen geen enkele Belgische club vermeldt.

Manchester United springt over Bayern München en Real Madrid naar de eerste plaats. Dat commercieel succes moet volgens David Haigh, chief executive van Brand Finance, grotendeels worden toegeschreven aan accountant Ed Woodward, ondervoorzitter van de club. Volgens Haigh toont Woodward in de commerciële aspecten van de voetbalsport evenveel talent als Cristiano Ronaldo op het terrein. Onder meer is Woodward er volgens Haigh in geslaagd de club een wereldwijde groep supporters te bezorgen en bovendien een reeks gigantische sponsorcontracten af te sluiten. Bovendien moet worden gewezen op het enorme Britse televisiecontract waarvan Manchester United kan genieten.

Bayern München, dat vorig jaar lijstaanvoerder was, staat op een tweede plaats met een marktwaarde van 933 miljoen dollar. Real Madrid zakt met een bedrag van 873 miljoen dollar van een tweede naar een derde plaats. De top vijf bestaat verder uit Manchester City (800 miljoen dollar) en Chelsea (795 miljoen dollar). De Spaanse club FC Barcelona - die dit jaar nochtans de Champions League won en in eigen land ook de titel en beker veroverde - zakt met een waarde van 773 miljoen dollar van een vierde naar een zesde plaats. De rest van de top tien bestaat uit Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur.

Opmerkelijk is dat in de top vijftig zeventien Engelse clubs zijn terug te vinden. Alleen Hull City, Burnley en Queens Park Rangers, die uit de Premier League degraderen, zijn niet in de rangschikking opgenomen. Duitsland heeft negen vertegenwoordigers, gevolgd door Italië (7), Spanje (5) en Frankrijk (4). In de lijst staan verder teams uit Nederland, Portugal, Schotland, Turkije en Brazilië. De snelste stijger is het Engelse Southampton, dat onder zijn Nederlandse trainer Ronald Koeman een verrassend succesvol seizoen kende en zijn merkwaarde op één jaar met 89 procent tot 183 miljoen dollar zag stijgen. Borussia Dortmund valt na een tegenvallend sportief seizoen daarentegen uit de top tien weg.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Muziekdiensten zoals Spotify, Deezer en Tidal krijgen vanaf eind juni concurrentie van Apple Music. Dat heeft Apple op zijn World Wide Developers Conference in San Francisco bekend gemaakt. De applicatie wordt op alle apparaten geïnstalleerd en combineert het streamingaanbod met muziek die op iTunes is aangekocht. Daarnaast krijgt de gebruiker ook toegang tot videoclips. Verder lanceert Apple met Beats 1 ook een radiozender die wereldwijd beschikbaar is en vanuit Apple Music te beluisteren zal zijn. Tenslotte krijgen muzikanten binnen het nieuwe project toegang tot het platform Connect, waar ze hun muziek en merchandising kunnen promoten. Apple Music wordt ook beschikbaar voor Android.

Het Duitse concern Siemens en het Japanse bedrijf J-Power Systems hebben de aanleg van Nemo, een onderzeese stroomverbinding tussen België en Groot-Brittannië, toegewezen gekregen. Dat hebben de Belgische netbeheerder Elia en zijn Britse sectorgenoot National Grid bekend gemaakt. De contracten hebben een waarde van 500 miljoen euro. De aanleg zou nog dit jaar van start moeten gaan. Nemo moet over vier jaar in gebruik genomen kunnen worden. Siemens zal de conversiestations in Zeebrugge en Richborough bouwen, terwijl J-Power Systems, een dochterbedrijf van Sumitomo Electric Industries, het kabelsysteem zal aanleggen. De verbinding heeft een capaciteit van 1.000 megawatt.

De Zweedse autobouwer Volvo Cars, dochter van de Chinese groep Geely, overweegt om ook in Rusland een productie op te starten. Dat heeft Michael Malmsten, directeur van de Russische divisie van het bedrijf, tegenover de Russische krant Izvestia gezegd. Volvo zou bekijken of de Russische autofabrieken van Avtotor en Gaz, die capaciteit op overschot hebben nadat het Amerikaanse autoconcern General Motors eerder dit jaar besliste om zijn productie uit Rusland terug te trekken, zouden kunnen worden gebruikt. Er is volgens Malmsten een haalbaarheidsstudie naar een eventuele productie van wagens in Rusland in voorbereiding. Volvo bouwt ook een nieuwe fabriek in de Amerikaanse staat South-Carolina.

In Duitsland is Horst Brandstätter (81), grondlegger van het speelgoedmerk Playmobil, overleden. Dat heeft een woordvoerster van het bedrijf Geobra-Brandstätter bekend gemaakt. De familie Brandstätter had in de negentiende eeuw een bedrijf opgericht voor de productie van onderdelen voor doodskisten. In het midden van de jaren zeventig, tijdens de oliecrisis, gaf Horst Brandstätter echter aan zijn hoofdontwerper Hans Beck de opdracht een nieuw spelsysteem te bedenken, waarbij echter het gebruik van kunststof beperkt zou blijven. Playmobil werd met die koerswijziging de grootste speelgoedproducent van Duitsland. Het bedrijf heeft themaparken in zijn thuisbasis Zimdorf, Athene, Malta, Florida en Parijs.

De Belgische consumenten hebben tijdens het eerste kwartaal van dit jaar voor 2,1 miljard euro online aankopen verricht. Dat blijkt uit cijfers van BeCommerce, de Belgische federatie van online retailers. Ecommerce vertegenwoordigde daarmee 14 procent van de totale Belgische retailomzet. Volgens BeCommerce kan erop worden gerekend dat de omzet van de sector in België over het hele jaar een omzet van meer dan 7 miljard euro zal realiseren. De klanten zijn volgens het rapport vooral geïnteresseerd in een online aankoop van diensten. Bij die transacties zou de online verkoop inmiddels een aandeel van 60 procent halen. Bij de aankoop van producten is er slechts sprake van een aandeel van 5 procent.

In Duitsland heeft president Joachim Gauck de plannen voor een tolheffing voor personenwagens bekrachtigd. De plannen waren eerder al in de Duitse Bondsdag goedgekeurd, maar kan nu ook definitief worden geïntroduceerd. Met de tolheffing wil Duitsland buitenlandse automobilisten laten betalen voor het gebruik van snelwegen. Duitse autobezitters krijgen de tol gecompenseerd door een verlaging van de wegenbelasting. De heffing gaat begin volgend jaar in. Nederland en ook Oostenrijk zijn fel gekant tegen de tol. Ook Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, had al aangegeven de tolwet juridisch te zullen laten toetsen. Mogelijk zouden buitenlanders immers worden gediscrimineerd.

Investeerder Apollo Global Management heeft een bod van bijna 3 miljard dollar gedaan op Veralia, dochterbedrijf van de Franse groep Saint-Gobain. Veralia levert glazen verpakkingen aan de producenten van voeding en drank. Apollo zou tegelijkertijd onderhandelen om het minderheidsbelang van de Banque Publique d'Investisssement (BPI) in Verallia over te nemen. Veralia boekte vorig jaar een omzet van 2,4 miljard euro en realiseerde een operationele winst van 230 miljoen euro. Het bedrijf heeft bijna vijftig fabrieken in dertien landen. Apollo en Saing-Gobain zullen nu exclusieve gesprekken opstarten over de verkoop. Ook de groepen Ba Vidro, Blackstone, CVC Capital en Ardian hadden interesse getoond.

Eurotunnel, exploitant van de tunnel onder het Kanaal, verkoopt zijn veerdienst MyFerryLink tussen Calais en Dover aan zijn Deense concurrent DFDS Seaways. Dat heeft Eurotunnel gemeld. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. De verkoop is het gevolg van een oordeel van de Britse Competition and Markets Authority (CMA), die vorig jaar hadden aangegeven dat MyFerryLink een bedreiging vormde voor de concurrentie. Daarbij werd op gewezen dat Eurotunnel met de overname van het vroegere SeaFrance meer dan de helft van het verkeer tussen Dover en Calais controleerde. Naast MyFerryLink en DFDS Seaways is ook P&O Ferries actief op de verbinding tussen Calais en Dover.

De Nederlandse groep Gamma Holding heeft de verkoop van zijn bedrijf Bekaert Textiles aan het Duitse concern Franz Haniel afgerond. Dat heeft Franz Haniel gemeld. Er was eerder al een akkoord gesloten over de verkoop, maar er diende nog wel gewacht te worden op een goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Bekaert Textiles heeft zijn hoofdkwartier in Waregem en is gespecialiseerd in de productie van matrassentextiel. Vorig jaar realiseerde Bekaert Textiles een omzet van meer dan 200 miljoen euro, waarmee het bedrijf wereldleider is in zijn markt. Bij Bekaert Textiles werken ongeveer 1.600 mensen.

De Amerikaanse webwinkel Amazon is gestopt met het verkopen van magazine Dabiq. Dat heeft de Arabische nieuwszender al-Arabiya bekend gemaakt. Dabiq wordt door terreurbeweging Islamitische Staat (IS) als propagandamiddel ingezet. Het magazine is online gratis te lezen, maar recent ontdekte een Amerikaans weblog dat Amazon het blad in de Verenigde Staten en verschillende Europese landen ook in gedrukte versie verkocht. Dabiq wordt uitgegeven door het bedrijf al-Hayat Media Center, dat ook de producent is van de onthoofdingsvideo's die Islamitische Staat geregeld naar buiten brengt. Islamitische Staat hoopt met Engelstalige propaganda in het westen jihadisten te ronselen.

De Amerikaanse taxidienst Uber breidt zijn activiteiten in Frankrijk verder uit naar de steden Nantes, Marseille en Straatsburg. Daarmee is Uber in Frankrijk inmiddels actief in negen stedelijke gebieden. Het alternatieve vervoerbedrijf heeft in Frankrijk al meer dan één miljoen ingeschreven gebruikers. Ook in Frankrijk echter wordt de dienst fel gecontesteerd. Over de hele wereld betichten de traditionele taxibedrijven de dienst van oneerlijke concurrentie. Ook in Marseille heeft de taxisector al protest aangetekend tegen de komst van de dienst. In Frankrijk werd vorig jaar een wet goedgekeurd die de applicatie Uberpop van Uber illegaal heeft gemaakt. Rond de wet lopen echter nog een aantal rechtszaken.

De mondiale luchtvaartsector boekt dit jaar een winst van 29,3 miljard dollar. Dat betekent een stijging met bijna 80 procent tegenover vorig jaar. Dat is tijdens de ledenvergadering van de Internationale Air Transport Association (Iata) gemeld. De prognose ligt 4 miljard dollar hoger dan de raming die in december werd gegeven. De winstsprong is vooral te danken aan het herstel van de Amerikaanse economie en de goedkopere brandstofkosten. Noord-Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen zijn volgens de sectororganisatie goed voor een gezamenlijke winst van 15,7 miljard dollar. Bovendien ligt de winstmarge in Noord-Amerika meer dan twee keer zo hoog dan in Europa en Azië.

Het Zwitserse bedrijf Syngenta ziet geen meerwaarde in een samengaan met zijn Amerikaanse sectorgenoot Monsanto. Dat heeft Syngenta gezegd in een reactie op toenaderingspogingen van Monsanto. Begin mei dit jaar had Monsanto een ongevraagd bod van ongeveer 40 miljard euro gedaan op Syngenta. Het Amerikaanse voorstel werd door Syngenta echter afgewezen. Het Zwitserse bedrijf zegt door het bod financieel ondergewaardeerd te worden. Daarnaast zijn er volgens Syngenta nog diverse problemen. Onder meer zou het niet zeker zijn dat de toezichthouders zich met de fusie akkoord zouden verklaren. Ook de schadeclausule van 2 miljard dollar voor het mislukken van de fusie is volgens Syngenta onvoldoende.

Het bedrijf Mithra Pharmaceuticals wil met een beursintroductie bijkomende financiële middelen verwerven om de verdere ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen verder te ondersteunen. Dat heeft het bedrijf formeel bevestigd. Mithra werd zestien jaar geleden door François Fornieri als een spinoff van de Université de Liège opgericht en heeft zich vooral toegespitst op de ontwikkeling van farmaceutische producten voor vrouwen. Mithra is in België marktleider op het gebied van anticonceptie. Er wordt op dit ogenblik vooral gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe anticonceptiepil Estelle, geproduceerd op basis van natuurlijk oestrogeen. Ondernemer Marc Coucke investeerde eind februari 40 miljoen euro in het bedrijf.

In Duitsland hebben de postbodes en koeriers voor onbepaalde tijd het werk neergelegd. Dat heeft de Duitse vakbond bekend gemaakt. Verdi zegt tot de maatregel gedwongen te zijn omdat de directie van Deutsche Post geen enkele toegeving wil doen in de onderhandelingen rond een nieuw loonakkoord. Ook een aantal waarschuwingsstakingen konden de twee partijen niet dichter bij elkaar brengen. Bij Deutsche Post werken 140.000 mensen. Verdi wil voor de medewerkers een hoger salaris en een kortere arbeidsweek. De vakbond verzet zich echter vooral tegen de plannen van Deutsche Post om voor de pakketbezorging een minder voordelige collectieve arbeidsovereenkomst te introduceren.

Meer Nieuws

09:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |