25-03-15

Bij een relationeel conflict mag men zich niet isoleren

Het is voor een romantische relatie niet gezond wanneer één van de partners zich bij een conflict terugtrekt. Die taktiek kan immers onmiddellijk worden gekoppeld aan een dalende tevredenheid over de relatie. Ook mag niet verwacht worden dat de partner de gedachten van de andere partij zal kunnen lezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sporen van moderne ziektes ook al in de prehistorie terug te vinden

In de prehistorie konden al een aantal genetische variaties worden opgemerkt die gelinkt kunnen worden aan moderne ziektes. Dat fenomeen laat uitschijnen dat aan een aantal lichamelijke problemen ook specifieke voorbeelden moeten zijn verbonden. Anders zouden deze eigenschappen de evolutie immers niet hebben kunnen overleven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University at Buffalo. Onder meer werden bij prehistorische mensen sporen gevonden van psoriasis en de ziekte van Crohn. Het gaat volgens onderzoekers om kenmerken die mogelijk één miljoen jaar teruggaan en gedeeld werden door de mens, de neanderthaler en de denisovan.

“Het is opmerkelijk dat genetische problemen honderdduizenden jaren kunnen overleven,” merkt onderzoeksleider Omer Gokcumen, professor biologie aan de University at Buffalo, op. “Een aantal moderne ziektes blijkt dan ook in realiteit al extreem oud te zijn. Er werden in die oude samenlevingen onder meer sporen gevonden van psoriasis en de ziekte van Crohn. Bij een aantal leden van de prehistorische populaties konden problemen worden vastgesteld. Bij anderen was er echter van die eigenschappen geen spoor terug te vinden. De aanwezigheid van de problemen is doorheen de evolutie nagenoeg constant gebleken. Een aantal ziektes lijkt de mensheid dan ook al lange tijd te vergezellen.”

“Een onweerlegbare verklaring voor het fenomeen kan niet worden gegeven, maar mogelijk hebben die aandoeningen ook een aantal evolutionaire voordelen gehad,” stipt professor Gokcumen aan. “Meestal wordt de evolutie louter vanuit een zwart-wit perspectief benaderd, waarbij er vanuit wordt gegaan dat erfelijke eigenschappen ofwel een goede impact hebben ofwel schadelijk zijn. In werkelijkheid is het wellicht niet altijd even gemakkelijk om die strikte scheiding te maken. Onder meer kan worden gesteld dat sporen van anemie weliswaar met een tekort aan hemoglobine in het bloed gepaard kan gaan, maar anderzijds wel bescherming kunnen bieden tegen malaria-parasieten.”

“Deze tegengestelde belangen kunnen ervoor zorgen dat een ongezonde eigenschap toch in bepaalde populaties aanwezig blijft,” zegt Omer Gokcumen. “Vooral in gebieden met een groot malaria-risico zou de aanwezigheid van anemie-sporen immers een aantal belangrijke voordelen kunnen bieden. Vermoedelijk kunnen bij psoriasis en de ziekte van Crohn gelijkaardige complexe verbanden worden opgemerkt. Beide aandoeningen behoren tot de categorie van de auto-immuunziektes en men kan zich voorstellen dat in een omgeving met veel pathogenen een immuunsysteem met een grote activiteit een belangrijke meerwaarde kan opleveren, ook al moet anderzijds met een groter risico op andere gezondheidsproblemen rekening worden gehouden.”

Deze schijnbaar conflicterende eigenschappen zijn volgens de onderzoekers voor de menselijke gezondheid en biologie mogelijk belangrijker dan algemeen werd verondersteld.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Stress op jonge leeftijd hypotheceert fysieke gezondheid op latere leeftijd

Stress in een vroege levensfase kan op latere leeftijd een negatieve impact hebben op de fysieke gezondheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van de National Academy of Sciences in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat traumatische ervaringen tijdens de jeugd op vierenveertigjarige leeftijd tot een belangrijke fysieke aftakeling leidt.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Menselijke taal wordt in belangrijke mate beïnvloed door milieufactoren

De menselijke taal wordt in belangrijke mate beïnvloed door milieufactoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Miami en het Max Planck Institute in Duitsland en Nederland over meer dan 3.700 talen. Daarbij wordt opgemerkt dat in een ruw klimaat een lagere variatie in de taal moet worden opgetekend.

Lees Verder

12:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jonge chimpansees uit eliteklasse overwinnen ook in gevechten

Chimpansees met moeders die in de gemeenschap een hogere positie bekleden, blijken ook in onderlinge gevechten vaak de bovenhand te halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Jane Goodall Institute Research Center aan Duke University en de George Washington University.

Lees Verder

12:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Persoonlijke bekommernissen en inkomen bepalen energiehouding

Persoonlijke bekommernissen en inkomen leggen de basis van de houding van consumenten over energie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers stelden ook vast dat de Amerikaanse consument een grotere gevoeligheid toont tegenover hogere benzineprijzen dan tegenover stijgende prijsniveaus van huisbrandstof.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ontwikkeling van talen wordt ook genetisch gestuurd

De ontwikkeling van talen wordt ook genetisch gestuurd. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Stanford University op basis van bijna tweehonderdvijftig populaties met meer dan zevenhonderd fonemen uit ruim tweeduizend talen.

Lees Verder

12:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |