21-08-17

Multinationals hebben vaak weinig inzicht in Afrikaanse consument

Een groot aantal multinationals hebben al moeten vaststellen dat hun omzetten en winsten in de Sub-Sahara onder de verwachtingen zijn gebleven, maar dat moet vooral worden toegeschreven aan overdreven verwachtingen. Dat zegt Anna Rosenberg, directeur Afrikaanse markten bij consulent Frontier Strategy Group. Daarbij wordt opgemerkt dat de bedrijven de patronen achter de koopkracht van de Afrikaanse consument hebben onderschat, terwijl ook de impact van een aantal lokale factoren zouden zijn onderschat en onvoldoende rekening zou zijn gehouden met de evoluties die de consumentenklasse in de regio heeft doorgemaakt.

“Door overdreven aandacht te besteden aan grote economische indicatoren zoals het bruto binnenlandse product en demografische data, werd ondere meer voorbij gegaan aan de uitzonderlijke inkomensverschillen die in vele Afrikaanse landen worden geregistreerd en waar men vaak een kleine elite met een extreem bestedingsbudget van een grote populatie armen met een uiterst beperkte koopkracht moet onderscheiden,” benadrukt Anna Rosenberg. “Daarom kan beter worden gekeken naar de Consumer Class Conditions Index (CCCI), waar gekeken wordt op welke manier rijkdom door de verschillende onderdelen van de maatschappij stroomt.”

Frontier Strategy Group merkt bovendien op dat meer dan de helft van de Afrikaanse volwassenen een inkomen heeft uit informele activiteiten, die niet in de officiële statistieken kunnen worden opgenomen. “Deze informele salarissen betekenen weliswaar de dat de bestedingskracht van de bevolking in realiteit wellicht hoger ligt dan door officiële statistieken worden gesuggereerd, maar anderzijds wordt het veel moeilijker om de verschuivingen in de vraag van de consumenten te voorspellen,” aldus nog Rosenberg, die verder opmerkt dat de Afrikaanse consumptie onterecht in verband wordt gebracht met een streven naar status en een imitatie van de westerse klantengroepen.

“De Afrikaanse consument is veel minder geïnteresseerd in luxemerken,” betoogt de consulenten. “Duurzaamheid wordt bij duurdere aankopen belangrijker geacht dan glitter. Bovendien kan weliswaar worden vastgesteld dat de Afrikaanse consument meer gewend raakt aan diverse westerse producten, maar toch blijft traditie een belangrijke rol vervullen. Dat kan zich onder meer manifesteren in een voorkeur voor open markten boven shoppingcenters. Bovendien bieden stadsbewoners met hun inkomen vaak steun aan verwanten in landelijke regio’s, die daardoor dikwijls meer bestedingskracht hebben dan algemeen wordt aangenomen.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: multinational, afrika, consument |  Facebook |

Bijna helft werknemers vindt vergaderingen stresserend

Vergaderingen vormen voor vele werknemers een stresserend agendapunt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Direct Blinds bij ongeveer vijfentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden vast dat 48 procent van de ondervraagden erkennen door vergaderingen gestresseerd te raken. Het probleem blijkt voor de millennials het zwaarst, want in die leeftijdsgroep - tussen achttien en vierendertig jaar - loopt het stressniveau op tot 52 procent. Er wordt vooral gevreesd om in het openbaar belachelijk gemaakt te worden, door de prestaties van collega’s overvleugeld te worden of door het management ontslagen te worden.

Uit het onderzoek bleek dat 26 procent van de Britse werknemers gemiddeld veertig minuten tijd moeten besteden aan een vergadering. Deze vergaderingen vergen volgens de onderzoekers aan de bedrijven per werknemer jaarlijks een loonkost van 4.300 pond. Er wordt aan toegevoegd dat 69 procent van de werknemers minstens één vergadering per dag op de agenda hebben staan. Opmerkelijk is dat het design van het moderne kantoor een bijdrage tot de hogere stressniveaus blijkt te hebben. Bij de ondervraagden gaf immers 27 procent toe dat het open kantoorlandschap en de glazen wanden van vergaderruimtes als een bijkomend element van stress werden ervaren.

De onderzoekers wijzen erop dat de stress bij vele werknemers niet alleen wordt geregistreerd in de aanloop naar een vergadering, maar daarentegen de hele werkdag wordt gevoeld. Niet zelden wordt die stress ook na de werkdag mee naar huis genomen. Direct Blinds, fabrikant van rolluiken en andere schermen, wees er nog op dat werknemers vaak bijzonder drastische maatregelen nemen om de vergaderstress op te vangen. Een meerderheid probeert aan de vergaderingen te ontsnappen door ziekteverlof op te nemen, maar anderen blijken een vlucht te zoeken in een grotere consumptie van alcohol en tabak. Nog anderen zorgen ervoor lichtkleurige kleding te dragen, zodat transpiratie ongemerkt blijft.

Lees Verder

16:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vergadering, stress |  Facebook |

Nagenoeg alle retailers investeren meer in mobiele marketing

Merken en handelaars spitsen zich bij marketing steeds meer toe op mobiele strategieën. Dat blijkt uit een rapport van consument RetailMeNot bij een tweehonderdtal marketeers. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 92 procent van de ondervraagden erkende zijn bestedingen in mobiele campagnes dit jaar te zullen uitbreiden. Door 89 procent werd tevens gewag gemaakt van bijkomende investeringen in sociale media. Anderzijds diende volgens 54 procent te worden vastgesteld dat de technologieën in mobiele marketing zo snel verlopen dat hun onderneming die evoluties onmogelijk kan bijhouden.

“De impact van mobiele marketing op de koopbeslissing van de consument,” betoogt Marissa Tarleton, marketing-directeur bij RetailMeNot. “Dat geldt voor alle kanalen. Die impact wordt immers niet alleen in mobiele transacties ervaren, maar kan ook worden opgemerkt in de winkelverkopen en de online activiteiten. Bovendien moet een duidelijk inzicht worden verworven in de concrete impact die mobiele marketing op de verkoop heeft. Aangezien nog altijd 90 procent van de retailverkopen in de fysieke winkel gebeuren, moet worden vastgesteld dat mobiele activiteiten een belangrijke impact hebben op de overstap van online naar offline activiteiten.”

Er wordt aan toegevoegd dat vele retailers voor hun mobiele activiteiten op een gespecialiseerde partner beroep doen. “Daar is een goede reden voor,” zeggen de onderzoekers nog. “Meer dan 80 procent van de retailers die gebruik hebben gemaakt van de platformen van partners om mobiele promoties te presenteren, stelden een meer dan gemiddelde return-on-investment te hebben kunnen optekenen, tegenover 66 procent vorig jaar.” Een belangrijke uitdaging blijft echter mogelijkheid om mobiele en offline ervaringen op elkaar af te stemmen. Vastgesteld werd dat 25 procent van de retailers toegeeft met deze activiteiten problemen te ervaren.

Lees Verder

16:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel, marketing |  Facebook |

Bier groter Brits exportproduct dan chocolade

Beer is het derde belangrijkste exportproduct van de Britse voedingsindustrie geworden. Daardoor is chocolade naar de vierde plaats teruggedrongen. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse Food and Drink Federation over de uitvoercijfers tijdens de eerste zes maanden van dit jaar. Het succes van de Britse bierexporten kan volgens de onderzoekers in belangrijke mate worden toegeschreven aan de uitvoer naar Zuid-Korea, waar een groei met 77 procent kon worden gemeld. In totaal heeft de Britse voedingssector tijdens de eerste helft van dit jaar voor 10,2 miljard pond producten uitgevoerd. Dat betekende een stijging met 8,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Daarmee wordt volgens het rapport ook het beste eerste halfjaar uit de exportgeschiedenis van de Britse voedingsindustrie opgetekend. Het belangrijkste exportproduct van de sector blijft whisky, waar een groei met 3,7 procent tot bijna 1,82 miljard pond kon worden gemeld. Op de tweede plaats staat zalm, waar een stijging met 53,7 procent tot 407,9 miljoen pond werd geregistreerd. Bier kende een groei met 18,4 procent tot tot 313,3 miljoen pond. De export van chocolade steeg met 2,9 procent tot 298,7 miljoen pond, gevolgd door kaas, waar een groei met 25,7 procent tot 291,8 miljoen dollar werd opgetekend. De top tien bestaat verder uit wijn, gin, rundvlees, varkensvlees en frisdranken.

Terwijl whisky en bier in volumes een daling van respectievelijk 1 procent en 2,2 procent dienden te boeken, kon bij gin en wijn daarentegen een stijging met respectievelijk 1,9 procent en 15,4 procent worden gemeld. De cijfers tonen volgens Miles Beale, chief executive van de Britse Wine and Spirit Trade Association (WSTA), dat de wijnexport een belangrijke meerwaarde voor de Britse economie heeft. Voorspeld wordt dat wijn op termijn - indien de huidige trends worden verder gezet - een belangrijker exportproduct kan worden dan chocolade. De sector zegt dan ook dat door de Britse overheid dringend duidelijkheid over de gevolgen van de brexit moet worden gecreëerd.

Lees Verder

15:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bier |  Facebook |

Genderrollen zijn vooral cultureel geboetseerd

Vrouwelijke of mannelijke karaktereigenschappen zijn niet noodzakelijk exclusief genetisch bepaald, maar kunnen ook door de omgeving worden gevormd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter, de University of Melbourne en de Tel-Aviv University. De conclusies van de studie geven volgens de onderzoekers dan ook aan dat een voldoende verandering van de culturele parameters ook in gender-gerelateerde patronen belangrijke verschuivingen kan veroorzaken. Er wordt aan toegevoegd dat er, in tegenstelling tot eerdere suggesties, geen gewag van mannelijke en vrouwelijke hersenen kan worden gemaakt.

“Het genderspecifieke gedrag hoeft niet alleen afhankelijk te zijn van genetische factoren,” zegt onderzoeksleider John Dupré, professor filosofie aan de University of Exeter. “Ook de menselijke omgeving en culturele factoren kunnen de overerving van bepaalde eigenschappen naar de volgende generaties beïnvloeden.” De conclusies gaan volgens de onderzoekers in tegen algemeen aanvaarde theorieën, waarin wordt gesuggereerd dat de evolutie van een aantal mannelijke en vrouwelijke gedragingen genetisch zijn bepaald. Onder meer wordt gewezen naar theorieën over een grotere promiscuïteit bij mannen dan bij vrouwen, de vrouwelijke voorkeur voor huishoudelijk werk of kinderzorg en de grotere agressiviteit bij mannen.

“Er kan worden gesuggereerd dat deze verschillen - indien ze al bestaan - wellicht door omgevingsfactoren en cultuur over de generaties vorm hebben gekregen,” stippen de onderzoekers aan. Gesteld wordt daarbij dat interacties tussen de genetische en hormonale componenten van het gender deze variabiliteit tussen individuen kan verklaren, maar omgevingsfactoren zouden daarbij de stabiele condities scheppen die nodig zijn om de reproductie van de eigenschappen in elke generatie. Genetische erfelijkheid blijft volgens de onderzoekers een belangrijk aspect van het gedrag, maar stabiele omgevingsfactoren zouden moeten beletten dat alternatieven kunnen worden ontwikkeld.

“Er kan worden verondersteld dat mannelijke en vrouwelijke rollen door de cultuur zijn gestimuleerd,” zeggen de onderzoekers nog. “Het gigantische menselijke leervermogen zorgt ervoor dat deze informatie aan de volgende generaties wordt doorgegeven.”

Lees Verder

15:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Straatverlichting heeft weinig impact op criminaliteit

Een hogere concentratie van straatlichten is geen garantie op een verlaagde criminaliteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University naar de impact van de straatverlichting op het probleem van niet-gewelddadige misdrijven in de Amerikaanse stad Houston. Opgemerkt werd dat er tussen stadswijken met hogere en lagere concentraties straatverlichting geen noemenswaardige verschillen in niet-gewelddadige criminaliteit kon worden vastgesteld. Integendeel diende in wijken met een grotere dichtheid aan straatverlichting een stijging met 60 procent tegenover buurten met een beperkte aanwezigheid van openbare verplichtingspunten worden vastgesteld.

De onderzoekers berekenden dat een stad zoals Houston in totaal ongeveer 173.000 straatlampen telt. De dichtheid van het verlichtingsnet kan echter grote variaties tonen. Gemiddeld telt één mijl openbare weg vijftien verlichtingspunten, maar op sommige locaties loopt dat op tot zevenenveertig lichtbronnen over eenzelfde afstand. Andere wijken telden minder dan één lichtpunt per mijl openbare weg. “Wanneer echter gekeken wordt naar de criminaliteitscijfers twee jaar geleden kan er tussen de dichtheid van lichtpunten en niet-gewelddadige misdrijven geen verband worden gemeld,” betoogt onderzoeksleider Julia Schedler, stedenbouwkundige aan de Rice University.

“Overal in de stad, ongeacht de opgetekende concentraties lichtpunten, worden misdrijven geregistreerd,” aldus nog Julia Schedler. “Daarbij kan tussen de criminaliteit en de verlichting echter geen relatie worden vastgesteld. In buurten met twee lichten per honderd voet werden zelfs meer misdrijven geteld dan wijken die over diezelfde afstand slechts één lichtpunt telden. Er kon anderzijds ook geen relatie worden vastgesteld tussen verlichting en gewelddadige criminaliteit. Het lijkt dus een misrekening dat meer verlichting automatisch tot een veiliger omgeving zal leiden. Dit wil niet zeggen dat verlichting niet kan helpen, maar blijken op zichzelf geen instrument om criminaliteit op te lossen.”

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: criminaliteit |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De top van Air Berlin wil haast maken met de verkoop van de boedel. Dat heeft Thomas Winkelmann, topman van Air Berlin, tegenover Duitse media gemeld. Volgens Winkelmann moet de verkoop uiterlijk in september zijn afgerond, zodat kan worden gegarandeerd dat klanten in de luchtvaartmaatschappij vertrouwen houden. Een verkoop aan één partij is echter uitgesloten. Air Berlin is een voormalige dochter van Etihad, maar heeft het faillissement gevraagd. Door een overbruggingskrediet van 150 miljoen euro kunnen de activiteiten drie maanden worden verder gezet. Onder meer EasyJet, Tuifly, Condor en Lufthansa zouden interesse hebben om delen van de maatschappij over te nemen.

In Iran blijft Bijan Zanganeh, minister van olie, op post. Dat heeft het Iraanse parlement beslist. Sinds de internationale sancties tegen Iran werden opgeheven, kent de olieproductie van het land een sterke toename. Daarvoor wordt Zanganeh, die een belangrijke rol in die groei zou hebben gehad, beloond met een verlengd mandaat. Onder meer zorgde de minister ervoor dat een bijzonder waardevolle overeenkomst kon worden gesloten met het Franse energieconcern Total, dat in Iran een groot gasveld wil ontwikkelen. Ook het mandaat van Mohammad Javad Zarif, Iraans minister van buitenlandse zaken, wordt verlengd. Hij had immers een belangrijke rol in het afbouwen van de internationale sancties tegen zijn land.

Jeff Immelt, de voormalige topman van General Electric (GE), wordt mogelijk de volgende topman van het alternatieve taxibedrijf Uber. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Uber is op zoek naar een opvolger voor oprichter Travis Kalanick, die eerder onder grote druk van investeerders zijn functie als chief executive moest neerleggen. Kalanick werd ervan beticht wangedrag van een aantal kaderleden, waaronder seksuele intimidatie, te hebben verzwegen. Bovendien beslisten een aantal belangrijke bestuurders van Uber het bedrijf te verlaten. De nieuwe topman moet een nieuwe toekomststrategie voor Uber uitwerken. Naast Immelt zou minstens nog één andere kandidatuur worden besteed.

Het Franse modehuis Chanel International heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 5,7 miljard dollar. Dat betekende een daling met 9 procent tegenover het jaar voordien. De operationele winst daalde met 20,6 procent tot 1,3 miljard dollar, terwijl de nettowinst een achteruitgang met 35 procent tot 875 miljoen dollar moest registreren. De achteruitgang moet volgens Chanel International vooral worden toegeschreven aan ongunstige wisselkoerseffecten. Chanel, dat fiscaal in Amsterdam is gevestigd, maakte een dividend van 3,4 miljard dollar over aan zijn moedervennootschap Chanel Limited. Tevens bleek dat het modehuis wereldwijd 370 miljoen vennootschapsbelasting heeft betaald.

Banken in Qatar moeten minder op staatsfinanciën leunen, maar zouden meer internationale investeerders moeten worden aangetrokken. Dat hebben een aantal adviseurs van de Qatarese overheid aan de financiële sector gemeld. Door de internationale operaties zouden de banken ervoor moeten zorgen dat de buitenlandse reserves zouden dalen en een verdere afwaardering van de kredietwaardigheid moeten helpen voorkomen. De economie van Qatar leunt in belangrijke mate op betrekkingen met buurlanden zoals Saudi-Arabië, Egypte en Bahrein, die echter een boycot tegen de staat hebben ingevoerd omdat Qatar het terrorisme zou helpen financieren. Daardoor staan de winsten van de Qatarese bedrijven onder druk.

In de Verenigde Staten hebben de autoriteiten tegen James Liang, een voormalig ingenieur van autobouwer Volkswagen, drie jaar cel geëist. De man wordt ervan beticht bij zijn vroegere werkgever betrokken te zijn geweest bij de organisatie van de emissiefraude met dieselmotoren. Liang heeft schuld bekend, waardoor hij aan de maximumstraf van vijf jaar ontsnapt. Liang is een van de acht voormalig medewerkers van Volkswagen en Audi die in de Verenigde Staten is aangeklaagd. Volgens de aanklagers was Liang, een dieselexpert die bij Volkswagen een ervaring van meer dan dertig jaar had opgebouwd, op de hoogte van de fraude, maar verzuimde hij zijn verantwoordelijkheid te nemen en alarm te slaan.

Het Amerikaanse bedrijf Office Depot, verkoper van kantoorartikelen, heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 2,4 miljard dollar, tegenover 2,6 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst daalde van 271 miljoen dollar naar 46 miljoen dollar, terwijl bij de nettowinst een terugval van 210 miljoen dollar naar 24 miljoen dollar werd opgetekend. Gerry Smith, chief executive van Office Depot, wees er ook op dat het concern niet ontsnapt aan de overgang van het papieren kantoor naar de digitale werkomgeving. Daarom investeert Office Depot volgens hem nog eens 150 miljoen dollar in de modernisering van zijn activiteiten. Een aantal winkels worden gesloten.

De Nederlandse lingerieketen Hunkemöller wil zijn activiteiten in Zwitserland verder uitbreiden. Uiteindelijk wil de groep in Zwitserland een netwerk met veertig tot vijftig winkels openen. Dat heeft Hunkemöller gemeld. In september vorig jaar werd naar eigen zeggen met succes een Zwitserse webwinkel geopend. Aan die online activiteiten wil de groep nu ook fysieke winkels koppelen. Verwacht wordt dat een eerste winkel in oktober zal kunnen worden geopend. Tegen het einde van het jaar zou Hunkemöller in Zwitserland al minsten vier operationele winkels moeten hebben. Er wordt op gewezen dat Zwitserland met zijn grote koopkracht één van de meest stabiele en welvarende markten van Europa vormt.

Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 636 miljoen euro. Dat was een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei werd volgens het concern vooral gedragen door een sterke vraag in China, waar gewag kon worden gemaakt van een verkoopstoename van 14 procent. Ook in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten werden naar eigen zeggen goede prestaties geregistreerd, waarmee de lagere verkopen op de Duitse thuismarkt konden worden gecompenseerd. De nettowinst van de Duitse groep liep van 11,1 miljoen euro op naar 57,6 miljoen euro. Daarbij wordt gewag gemaakt van een succesvolle reorganisatie die vorig jaar werd gestart.

In Nederland wordt een poging opgezet om met crowdfunding het energiebedrijf Eneco over te nemen. Dat heeft de Stichting Greencrowd, gespecialiseerd in de financiering van projecten rond duurzame energie, bekend gemaakt. Eerder werd al duidelijk dat vier grote aandeelhouders van Eneco - de Nederlandse gemeenten Rotterdam, Den Haag, Dordrecht en Leidschendam-Voorburg - hun belangen in het energiebedrijf willen verkopen. Deze partijen hebben een belang van ongeveer 60 procent in de onderneming. Greencrowd wijst erop dat Eneco van groot belang is voor de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening. Een overname door een grote buitenlandse partij zou dan ook niet aangewezen zijn.

Het Ierse bedrijf Kingspan, producent van isolatiematerialen, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,47 miljard euro. Dat betekende een stijging met 19 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam met 5,5 procent toe tot 163,3 miljoen euro. Het bedrijf gaf aan tijdens de eerste jaarhelft een bedrag van 64 miljoen euro te hebben geïnvesteerd, waarbij 14 miljoen euro werd geïnjecteerd in overnames. Gene Murtagh, chief executive van Kingspan, benadrukte daarbij dat de Ierse groep mogelijk verdere overnames zou kunnen overwegen. Daarbij zou onder meer worden gekeken naar Latijns-Amerika of naar de uitbreiding van een aantal jonge divisies van het bedrijf.

De Amerikaanse mediagroep Advance investeert een bedrag van 3,5 miljoen dollar in de Nederlandse onderneming Gambitious, uitgever van games. Door de bijkomende financiële middelen moet Gambitious in staat worden gesteld zijn groei te versnellen en grotere projecten te lanceren. Paul Hanraets, oprichter van Gambitious, zegt dat het bedrijf nu bedragen tot 1 miljoen dollar kan voorzien voor interessante games die door een ontwikkelaar worden aangedragen. Dat betekent een belangrijke stijging tegenover het verleden. Verder werd bekend gemaakt dat Gambitious zijn naam verandert in Good Shepherd Entertainment, waarmee het bedrijf zijn functie als uitgever sterker wil benadrukken.

De Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van ruim 1,85 miljard euro. Dat was een daling met 21 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De achteruitgang is te wijten aan een verlies aan commissies met 8,8 procent tot 903,3 miljoen euro en een daling van de intresten met 12,7 procent tot 857,5 miljoen euro. Ook de terugval van de resultaten van financiële transacties, met een achteruitgang van 86,5 procent tot 42,9 miljoen euro, droeg bij tot de omzetdaling. Door zware afschrijvingen op risicovolle leningen werd uiteindelijk een nettoverlies geleden van 3,1 miljard euro, tegenover een winst van 209 miljoen euro dezelfde periode vorig jaar.

De applicatie van het sociale netwerk Gab is uit de Play Store van Google verwijderd. De applicatie zou zich niet aan de voorwaarden van de virtuel winkel hebben gehouden. Gab is een sociaal netwerk dat vooral door volgelingen van extreemrechtse bewegingen wordt gebruikt. Volgens Google heeft Gab zich daarbij schuldig gemaakt aan haatzaaierij. Volgens de regels van de Play Store mogen applicaties niet op basis van afkomst, religie, gender, leeftijd, nationaliteit of seksuele oriëntatie discrimineren. Gab zegt de westerse waarden, vrijheid en de vrije uitwisseling van ideeën te willen vertolken. In juni werd de applicatie van Gab om gelijkaardige redenen ook al uit de AppStore van Apple geweerd.

In India heeft het ministerie van telecommunicatie het webplatform Wayback Machine onlangs laten blokkeren. Dat zou gebeurd zijn op vraag van twee Indiase filmproducenten - Red Chillies Entertainment en Prakash Jha Productions - die eisten dat zou worden opgetreden tegen filesharing-projecten waarbij bioscoopfilms illegaal online werden verspreid. De Wayback Machine is een project van het Internet Archive biedt een platform aan waar oude versies van webpagina’s kunnen worden opgevraagd. Het platform slaat al meer dan anderhalf decennium kopieën van websites op en is vaak de enige online locatie waar oude en inmiddels verwijderde pagina’s kunnen worden geraadpleegd.

09:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |