21-04-15

Europese landen focussen zich op gewezen kolonies

De meeste Europese landen spitsen hun ontwikkelingssamenwerking toe op gewezen kolonies. Dat blijkt uit een rapport van de nieuwssite Euractiv over de ontwikkelingssamenwerking van Frankrijk, Groot-Brittannië, België, Spanje, Duitsland en Portugal.

Lees Verder

17:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiel betalen op werkvloer nog niet echt succesvol

Voorlopig kunnen mobiele apparaten als platform voor betalingen op de winkelvloer moeilijk een succes worden genoemd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent RateWatch bij meer dan zevenhonderd consumenten in de Verenigde Staten.

Lees Verder

17:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Weinig werknemers fier op sociale bijdrage van de onderneming

Minder dan één op vier werknemers toont fierheid over de bijdrage die zijn bedrijf aan de samenleving levert. Dat is de conclusie van een onderzoek van de organisatie Business in the Community (BITC) naar de visie van meer dan tweeduizend Britse werknemers over het gedrag van grote ondernemingen. De onderzoekers merken daarbij op dat bedrijven zich niet langer met filantropie een positief imago kunnen kopen, maar een authentiek engagement dienen te tonen. Wel kon worden vastgesteld dat 61 procent van de ondervraagden van mening is dat de grote ondernemingen, naast een fiscale bijdrage en het creëren van werkgelegenheid, een positieve impact op de samenleving hebben.

“Uit het onderzoek bleek dat slechts 22 procent van de werknemers getuigt fier te zijn op de bijdrage die zijn bedrijf aan de maatschappij heeft geleverd,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij gaf 9 procent van de ondervraagden ook aan door een werkgever onder druk te zijn gezet om op het werk een onethische daad te stellen.” Een respectvolle behandeling van de medewerkers is met een score van 46 procent de belangrijkste eis die het publiek aan verantwoorde bedrijven stelt. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van respect voor de consumenten (33 procent), de productie van veilige en betrouwbare producten en diensten (32 procent) en een transparant fiscaal beleid (21 procent).

Tijdens de zoektocht naar werk wordt de keuze volgens de ondervraagden vooral bepaald door inspanningen voor gezondheid en welzijn (86 procent), gevolgd door flexibele arbeidsomstandigheden (79 procent) en diversiteit (71 procent). Verder merkte 72 procent van de respondenten op het ook belangrijk te vinden dat een potentiële werkgever extra inspanningen doet om jonge werknemers en kandidaten met een handicap aan een baan te helpen. Wanneer het gevoel leeft dat de onderneming zijn personeel met respect behandelt, blijkt het bedrijf ook veel minder voor een belangrijk personeelsverloop te moeten vrezen en zegt een groot deel van de werknemers de eerstvolgende twee jaar zeker niet te willen vertrekken.

“Om als een verantwoord bedrijf erkend te worden, moet de onderneming in alle geledingen van zijn activiteiten respect voor waarden en normen aantonen,” zegt Stephen Howard, chief executive van Business in the Community. “Dat geldt voor de behandeling van de werknemers, maar ook voor het gebruik van grondstoffen, het beheer van de voorraadketen en de relatie met de gemeenschap.” Howard zegt de bedrijven een grote prioriteit moeten verlenen aan hun engagement tegenover het personeel, want daardoor kan volgens hem een interne cultuur van waarden en normen worden gecreëerd die de onderneming ook de mogelijkheid zal bieden een positieve bijdrage te leveren tot de samenleving.

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument eist van bedrijf ecologische verantwoord gedrag

Een grote meerderheid van de wereldwijde consumenten verwachten dat bedrijven en merken zich ecologisch op een verantwoorde manier gedragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau GfK Research bij bijna dertigduizend consumenten in drieëntwintig landen.

Lees Verder

17:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werkgeversmerk heeft weinig impact op keuzes werknemers

Het werkgeversmerk heeft weinig impact op de keuzes die werknemers op de arbeidsmarkt maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van rekruteerder PageGroup bij ruim duizend Britse werknemers.

Lees Verder

17:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 989 miljoen euro. Dat betekende een daling met één derde tegenover het jaar voordien. De achteruitgang van de winst moet naar eigen zeggen worden toegeschreven aan een aantal nieuwe opdrachten, waardoor de kosten zijn gestegen. Daarbij wordt erop gewezen dat de instelling voortaan ook verantwoordelijk is voor het toezicht op de grootste Europese banken, wat de exploitatiekosten met 150 miljoen euro hebben doen stijgen. Tevens werd het personeelsbestand gevoelig uitgebreid. Eind vorig jaar telde de Europese Centrale Bank 2.577 werknemers, tegenover 1.790 personeelsleden het jaar voordien.

Websites zonder een mobiele versie worden in de zoekmachine van Google minder prominent gepresenteerd. Dat is het gevolg van een verandering die Google aan zijn zoekalgoritme heeft aangebracht. Google wijst erop dat steeds meer consumenten gebruik maken van de mobiele zoekmachine, zodat ook het algoritme met die realiteit rekening moet houden. Deze gebruikers zullen er dan ook kunnen op rekenen in de zoekmachine websites aangeboden te krijgen die aangepast zijn aan mobiele toestellen. Websites die zich niet hebben aangepast, worden naar een lagere rangschikking in de zoekmachine worden gedegradeerd. Google kondigde aan dat het nieuwe algoritme een significante invloed zal hebben op de rangschikking.

De Europese Commissie zou een kartelklacht indienen tegen het Russische gasbedrijf Gazprom. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Gazprom zou ervan worden beticht zijn machtspositie in Oost-Europa te misbruiken om onder meer concurrenten te dwarsbomen en de prijzen op te drijven. De Europese Commissie heeft Gazprom al langer in het vizier, maar het dossier werd opgeschort in afwachting van een oplossing voor de spanningen in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Daarin zijn echter geen vorderingen geboekt. Volgens waarnemers zal de nieuwe aanklacht mogelijk tot nieuwe spanningen leiden tussen de Europese Commissie en de Russische regering.

De investeringsmaatschappij LetterOne moet zijn activiteiten de winning van olie en gas in de Noordzee verkopen. Dat heeft de Britse overheid bekend gemaakt. LetterOne, de investeringsmaatschappij van de Russische miljardair Mikhail Fridman, nam de betrokken activiteiten recent van het Duitse energieconcern RWE over. De Britse overheid had daarbij echter al aangegeven niet met de transactie te zullen instemmen. Daarbij werd gewezen naar de sancties tegen Rusland, waardoor de productie mogelijk zou dienen stilgelegd te worden. LetterOne krijgt nu drie maanden tijd om een nieuwe eigenaar te vinden voor de velden. Anders zullen de licenties worden ingetrokken. Mogelijk zou RWE de activiteiten terugkopen.

De Britse investeringsmaatschappij Permira verkoopt het bedrijf Iglo, de grootste Europese producent van diepvriesvoeding, aan Nomad Holdings. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,6 miljard euro. Permira krijgt door de transactie een belang van 9 procent in Nomad, dat sinds april vorig jaar een notering heeft op de beurs in Londen. Iglo realiseert een jaaromzet van ongeveer 1,5 miljard euro. Het bedrijf werd negen jaar geleden door Permira voor een bedrag van 1,7 miljard euro overgenomen van het Brits-Nederlandse concern Unilever. Die activiteiten werden vijf jaar geleden aangevuld met de Italiaanse diepvriesactiviteiten van Unilever, die voor een bedrag van 805 miljoen euro werden overgenomen.

De overname van het Portugese telecombedrijf PT Portugal door het Franse kabelbedrijf Altice is door de Europese Commissie voorwaardelijk goedgekeurd. Gesteld werd dat Altice een aantal onderdelen zal dienen af te stoten vooraleer PT Portugal kan worden overgenomen. De Europese Commissie gaf immers aan dat de overname een negatieve impact zou kunnen hebben op de concurrentie op de telecommarkt. Bovendien werd aangegeven dat mogelijk voor een stijging van de prijs voor consumenten diende te worden gevreesd. Altice heeft toegezegd de Portugese dochterbedrijven ONI en Cabovisao. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de Europese eisen. Altice betaalt 7,4 miljard euro voor PT Portugal.

De Nederlandse drankenproducent Bols, verkoper van jenevers en likeuren, heeft tijdens het voorbije boekjaar, dat eind maart werd afgesloten, een omzet gerealiseerd van 77,7 miljoen euro, tegenover 78,7 miljoen euro het jaar voordien. Het bedrijf wijst daarbij echter ook op een negatieve impact door de zwakke positie van de Japanse yen en de Russische roebel. De negatieve wisselkoerseffecten zouden het bedrijf 600.000 euro hebben gekost. In West-Europa werd een omzetdaling met 2,1 procent opgetekend, onder meer door moeilijke omstandigheden in Groot-Brittannië en België. In Noord-Ameria werd een achteruitgang met 4 procent geregistreerd. De opkomende markten boekten een groei met 6,6 procent.

Het Canadese entertainmentbedrijf Cirque du Soleil wordt overgenomen door de investeringsgroepen Texas Pacific Group (TPG) uit de Verenigde Staten en Fosun uit China. De transactie zou Cirque du Soleil waarderen op een bedrag van 1,5 miljard dollar. Het entertainmentbedrijf was nog voor 90 procent in handen van oprichter Guy Laliberté, die nog een belang van 10 procent zou behouden. Texas Pacific Group zou een meerderheidsbelang van 60 procent hebben verworven, terwijl Fosun een participatie van 20 procent verwerft. De resterende 10 procent gaat naar het Canadese pensioenfonds Caisse de Dépôt et de Placement du Québec. Daniel Lamarre blijft chief executive van het entertainmentbedrijf.

Het Brits-Nederlandse olieconcern British Petroleum (BP) wordt door de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters (VEB) aangeklaagd wegens de ramp met het boorplatform Deep Horizon in de Golf van Mexico vijf jaar geleden. De Nederlandse beleggersvereniging voert aan dat British Petroleum misleidende informatie had verstrekt over de staat van zijn boorplatformen. Daarbij zou het bedrijf geen correcte gegevens over het onderhoud en de veiligheidsprogramma’s voor de boorplatformen ter beschikking hebben gesteld. Maar ook zou het olieconcern hebben gelogen over de omvang van de ramp met Deep Horizon. De ramp heeft British Petroleum al miljarden dollar schadevergoeding gekost.

Het Finse bedrijf Nokia wil volgend jaar opnieuw een smartphone op de markt brengen. Dat heeft de nieuwssite Recode gemeld. Nokia verkocht zijn oorspronkelijke smartphone-divisie aan Microsoft. In de verkoopsovereenkomst was voorzien dat Nokia tot eind volgend jaar geen eigen mobiele telefoon meer op de markt mocht brengen. Volgens Recode zou Nokia Technologies, de divisie van het Finse bedrijf die nieuwe producten ontwikkelt en onder licentie aan andere ondernemingen ter beschikking stelt, echter ook aan een nieuwe smartphone werken. Daarnaast zou Nokia volgens Recode ook werken aan de ontwikkeling van projecten in verband met virtuele realiteit.

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 713,5 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het concern zegt desondanks geconfronteerd te zijn met een negatieve impact van de dure dollar. Zonder nadelige wisselkoerseffecten zouden de opbrengsten met 14 procent zijn gestegen. De nettowinst daalde van 32,1 miljoen dollar naar 26,7 miljoen dollar. Brian Goldner, chief executive van Hasbro, zegt dat het bedrijf een goede jaarstart heeft kunnen realiseren. De afzet zou op alle regionale markten zijn toegenomen, terwijl ook meer inkomsten werden gemeld uit licenties voor de merken van Hasbro.

Het Amerikaanse concern Halliburton, dienstverlener voor producenten van olie en gas, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 643 miljoen dollar, tegenover een winst van 622 miljoen dollar dezelfde periode vorig jaar. De terugval moet naar eigen zeggen worden toegeschreven aan de daling van de olieprijzen, waardoor de sector zijn investeringen gevoelig heeft moeten terugschroeven. In de Verenigde Staten is het aantal operationele boorplatformen sinds oktober vorig jaar meer dan gehalveerd. Ook diende Halliburton voor 1,2 miljard dollar lasten te boeken voor onder meer afschrijvingen op activa en personeel. De omzet daalde met ruim 4 procent tot meer dan 7 miljard dollar.

De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 2,4 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 1,5 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Die winstgroei moet gedeeltelijk worden toegeschreven aan een eenmalige belastingbate van 564 miljoen dollar. De omzet steeg met 10 procent tot 9,9 miljard dollar. James Gorman, bestuursvoorzitter van Morgan Stanley, stelde dat de financiële instelling het sterkste kwartaal in vele jaren achter de rug heeft. De winstgroei is naar eigen zeggen vooral te danken aan successen bij de handel in aandelen en obligaties. Morgan Stanley richt zich onder leiding van Gorman steeds meer op vermogensbeheer.

De Franse autobouwer PSA Peugeot-Citroën en zijn Chinese sectorgenoot Dongfeng Motor Group zullen samen een compacte wagen bouwen. Dat heeft Peugeot-Citroeën bekend gemaakt. De twee autobouwers startten één jaar geleden een samenwerking, waarbij Dongfeng een belang van 14 procent kreeg in de Franse groep. De twee partners hebben nu bekend gemaakt een bedrag van 200 miljoen euro te zullen investeren in de ontwikkeling van een gezamenlijke platform voor compacte wagens. De investering zou voor 60 procent worden gedragen door Peugeot-Citroën. Dongfeng zou het saldo van 40 procent aanbrengen. Ook wordt in Shanghai een gemeenschappelijk onderzoekscentrum opgericht.

Het Amerikaanse bedrijf Tesla, fabrikant van elektrische luxewagens, was twee jaar geleden bijna door het internetbedrijf Google overgenomen. Dat heeft het persbureau Bloomberg gemeld. Uit een voorpublicatie van het boek 'Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future' blijkt dat het bedrijf twee jaar zwaar in problemen was gekomen en naar oplossingen diende te zoeken om de toekomst te garanderen. Daarbij zou Elon Musk, chief executive van Tesla, contact hebben opgenomen met Larry Page, directeur van Google. Musk en Page bleken het echter moeilijk te vinden een akkoord te bereiken, tot Tesla plots een nieuwe verkoopsgroei kende en geen externe hulp meer nodig had.

Meer Nieuws

09:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-04-15

Consument geeft in eerste instantie informatie over product-interesses

Om een betere service te verkrijgen zijn consumenten in eerste instantie bereid om aan bedrijven informatie over hun persoonlijke product-interesses ter beschikking te stellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Econsultancy en IBM ExperienceOne.

Lees Verder

18:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |