09-06-15

Ouders beseffen dat werk negatieve impact heeft op relatie met kinderen

Ouders beseffen vaak dat hun drukke werkagenda een negatieve impact heeft op de relatie met hun kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Family and Childcare Trust en het platform CareerBuilder bij nagenoeg tweehonderd werkende ouders met kinderen tot achttien jaar in Groot-Brittannië. Vele ouders getuigen dan ook door hun kinderen gevraagd te zijn minder tijd in hun carrière te besteden, zodat ze meer ruimte zouden kunnen vrijmaken voor het gezin. Vaak blijken beide ouders echter te moeten werken om het gezin financieel te kunnen ondersteunen. Vaders tonen zich het meest overtuigd werk en gezin op een optimale manier te kunnen combineren.

Een meerderheid van de ondervraagde ouders getuigt tijdens de werkweek gemiddeld twee tot drie uur per dag aan hun kinderen te besteden. Meer dan één op tien ouders moet echter toegeven maximaal één uur per dag met de kinderen door te brengen. Het onderzoek gaf aan dat 38 procent van de werkende ouders beseft dat hun baan een negatieve impact heeft op de relatie met hun kinderen. Bij vaders loopt dat op tot 42 procent, terwijl ook 35 procent van de moeders toegeeft de negatieve invloed te ervaren. Dat verschil heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat de man in veel gevallen nog altijd de belangrijkste broodwinner van het gezin blijft en dan ook de grootste aandacht aan zijn carrière moet besteden.

Ook bleek dat 33 procent van de ouders getuigt van de kinderen de vraag te hebben gekregen minder tijd in hun baan te investeren. Voor de meeste ouders zijn de lange werkdagen echter noodzakelijk om de kosten van het gezinsleven te kunnen dekken. Daarbij benadrukt 46 procent bereid te zijn om zijn baan op te geven indien de partner voldoende zou verdienen om het gezin toe te laten een comfortabel leven te leiden. Ook geft 43 procent aan bereid zijn een gedeelte van hun loon in te leveren om meer tijd met de kinderen te kunnen doorbrengen. Vrouwen blijken daarbij sneller bereid tot een looninlevering dan mannen.

Bij vrouwen zegt 47 procent bereid te zijn een gedeelte van haar salaris in te leveren in ruil voor meer vrije tijd met de kinderen. Bij de mannen daalt dat aantal tot 39 procent. Ook dat heeft volgens de onderzoekers wellicht te maken met het feit dat de mannen vaker de broodwinner van het gezin zijn. Niet alle ouders worden echter alleen door een financiële nood gedreven. Er wordt immers opgemerkt dat 33 procent van de ondervraagden opwerpt niet bereid te zijn tot een looninlevering om meer tijd aan de kinderen te kunnen besteden. Tevens zegt 33 procent het werk ook niet te willen opgeven wanneer ze zich een leven zonder arbeid zouden kunnen veroorloven.

De onderzoekers stelden ook vast dat mannen er sneller van overtuigd zijn het werk en het gezin op een optimale manier te kunnen combineren. Er werd immers opgetekend dat 65 procent van de vaders van mening was een succesvolle professionele carrière te kunnen ontplooien en tegelijkertijd volop zijn rol als vader te kunnen vervullen. Bij vrouwen daalt dat aantal tot 58 procent.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Weinig consumenten doen meerdere aankopen bij online retailer

Het is voor marketeers bijzonder moeilijk om consumenten tot verdere aankopen te bewegen. Dat is de conclusie van een analyse van consulent RJMetrics, gespecialiseerd in ecommerce, over bijna tweehonderd online retailers en achttien miljoen consumenten.

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zakenreiziger verlengt zijn verplaatsing met enkele vrije dagen

Zakenreizigers hebben vaak de gewoonte om hun verblijf ter plaatse met enkele dagen voor persoonlijke ontspanning te verlengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf LateRooms.com, aanbieder van online hotelreservaties, bij tweeduizend Britse zakelijke reizigers. Vastgesteld werd dat de gemiddelde Britse zakenreiziger professioneel jaarlijks gemiddeld 8,8 overnachtingen in een hotel dient te boeken. Bij 30 procent loopt dat echter uit tot een verblijf tussen tien en twintig nachten per jaar. De onderzoekers geven echter aan dat de werkgevers een gedeelte van de extra kosten fiscaal kunnen recuperen.

“Uit het onderzoek bleek dat 40 procent van de ondervraagde zakenreizigers toegeeft aan de professionele verplaatsing een aantal extra dagen vrije tijd te koppelen, zodat ze een kleine vakantie kunnen organiseren zonder bijkomende kosten hoeven te maken,” zegt Greg Mannix, verantwoordelijke zakenreizen bij LateRooms. “Ook erkent 46 procent tijdens een zakelijke verplaatsing een duurder en exclusiever hotel te selecteren dan bij het organiseren van een toeristische reis, die ze immers zelf zouden moeten bekostigen. Eén op tien zegt zich financieel niet te kunnen veroorloven voor persoonlijke doeleinden een even duur hotel te reserveren dan door de werkgever meestal wordt voorzien voor professionele opdrachten.”

De onderzoekers stelden vast dat 22 procent van de respondenten toegeeft zichzelf met een luxueuzer accommodatie te verwennen omdat iemand anders de kosten betaalt. Daarnaast erkent 13 procent op zakenreizen altijd een duurder hotel te boeken omdat de opdrachtgever over een rijkelijk budget kan beschikken. Uit het onderzoek blijkt echter ook dat 30 procent van de zakenreizigers op het thuisfront geconfronteerd wordt met een mistevreden partner, die duidelijk ongenoegen laat blijken over de herhaalde afwezigheid. Dat zet 27 procent van de zakenreizigers aan om geregeld hun partner, wanneer de omstandigheden de mogelijkheid bieden, uit te nodigen, terwijl 6,5 procent zijn levensgezel altijd met zich meeneemt.

Greg Mannix wijst er echter op dat de bedrijven de btw-kosten op de professionele reizen kunnen recupereren, wat bij persoonlijke verplaatsingen onmogelijk is. Daardoor zullen volgens hem een aantal medewerkers ervan uitgaan dat ze hun verblijf iets verder kunnen rekken dan louter professioneel noodzakelijk zou zijn.

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiel platform niet alleen gebruikt voor korte video

Mobiele platformen worden niet alleen gebruikt voor het bekijken van korte videofragmenten, want ook langere formaten worden op smartphones geconsumeerd. Dat is gebleken uit een studie van het Interactive Advertising Bureau (IAB) bij nagenoeg vijfduizend videoconsumenten in vierentwintig landen. Het feit dat de consument bereid blijkt om zich te engageren voor langere mobiele videocontent, creëert volgens de onderzoekers voor merken en marketeers een aantal interessante opportuniteiten. Cruciaal wordt volgens hen daarbij echter de introductie van een efficiënte strategie om de aandacht van de kijker te vangen.

Uit het onderzoek is gebleken dat 36 procent van de ondervraagden ook langere mobiele video-formats van meer dan vijf minuten consumeren. Vooral respondenten in Turkije, Finland, China, Rusland en Singapore tonen zich frequente gebruikers van langere mobiele video. Ook werd vastgesteld dat zowel bij de langere als kortere formaten een toenemend videogebruik op smartphones kan worden vastgesteld tegenover vorig jaar. De grootste stijging werd opgetekend in de Verenigde Staten (50 procent), gevolgd door Canada (42 procent), Nieuw-Zeeland (42 procent), Zuid-Afrika (42 procent) en Groot-Brittannië (40 procent). Eén op vijf zegt volledige bioscoopsfilms op een mobiele telefoon te hebben bekeken.

De onderzoekers merken op dat deze trend ook een duidelijke impact heeft op de traditionele televisie-consumptie. Die invloed werd vooral opgetekend in China, waar 37 procent van de respondenten zegt door de grotere video-consumptie minder vaak beroep te doen op de traditionele televisie, gevolgd door Singapore (35 procent). “Maar ook wanneer het traditionele televisie-gebruik wordt verder gezet, blijkt 22 procent toch nog simultaan op zijn mobiele telefoon video te kijken,” voert Anna Bager, vice-president mobiele video bij het Interactive Advertising Bureau, aan. “De populariteit van digitale video op de kleinere schermen is over de hele wereld duidelijk.”

De studie bracht nog aan dat YouTube met een score van 62 procent het populairste platform is om digitale mobiele video’s te ontdekken, gevolgd door sociale media (33 procent) en zoekresultaten (20 procent). Reclame kent met een score van 14 procent de laagste populariteit, hoewel in de Verenigde Staten (22 procent) en Canada (18 procent) hogere scores worden opgetekend. Ook wordt opgemerkt dat 28 procent van de respondenten toegeeft reclame op mobiele video gezien te hebben die eerder ook al op televisie was opgemerkt. Een meerderheid bleek echter aan te geven een voorkeur te hebben voor reclame die specifiek aan het mobiele platform is aangepast.

Lees Verder

14:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook curriculum-vitae wordt massaal gekopieerd

Een grote meerderheid van de sollicitanten kopieert zijn curriculum vitae van bestaande voorbeelden. Daarmee pogen ze hun eigen gebrek aan vaardigheden voor het samenstellen van een eigen sollicitatiebrief te verbergen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Marketing Minds bij nagenoeg honderd Britse sollicitanten. De resultaten van het onderzoek bevestigen volgens een aantal experts de klachten van vele werkgevers, die aangeven bij jonge medewerkers vaak gebrekkige communicatie-vaardigheden te hebben moeten vaststellen. Vele jongeren geven volgens de onderzoekers ook zelf toe moeilijkheden te ondervinden met de geschreven taal.

Uit het onderzoek blijkt dat 80 procent van de sollicitanten toegeeft een bestaand curriculum vitae gekopieerd te hebben. Reden voor het plagiaat blijkt meestal een onvoldoende vertrouwen in de eigen vaardigheden op het gebied van geschreven communicatie. Vooral jongere sollicitanten, onder de leeftijdsgrens van dertig jaar, zouden zich aan plagiaat schuldig maken. In die categorie zou 89 procent zich bij de samenstelling van de eigen presentatie op het werk van een andere werkzoekende hebben gebaseerd. Meestal worden op het internet voorbeelden van een curriculum vitae gezocht en gekopieerd. Ook bleek 25 procent een specialist ingehuurd te hebben om zijn curriculum vitae te schrijven.

Ondanks het intensieve kopieergedrag bleek 62 procent van de respondenten van mening over communicatie-vaardigheden te beschikken die hogere scores haalden dan het gemiddelde of zelfs excellent konden worden genoemd. Ongeveer 56 procent liet zich op dezelfde manier uit over zijn vocabulaire. Anderzijds erkende de meerderheid het moeilijk te vinden een geschikt curriculum vitae samen te stellen. Daarbij zei 81 procent de neiging te hebben om zinloos door te drammen, terwijl 91 procent toegaf een onnodig complexe taal te hanteren of zinnen te bouwen die er niet in slagen om de bedoelde boodschap over te brengen. Ook zei 68 procent dat het grootste gedeelte van zijn schrijfsels geen enkele logica vertoont.

Nochtans gaf 86 procent van de respondenten toe dat een mondelinge en geschreven communicatie op de moderne werkvloer van cruciaal belang is en dan ook in zijn curriculum-vitae gewag maakt van goede communicatie-vaardigheden. Eén op twee ondervraagden erkende dat zijn schrijfstijl sinds zijn schooltijd niet is verbeterd. Eén op vijf betrapte er zichzelf op een bargoense taal te hanteren in belangrijke documenten. Ook bleek dat 68 procent toegaf het moeilijk te vinden om in geschreven taal te communiceren en 78 procent benadrukte een verbale communicatie gemakkelijker te vinden. Tevens blijkt dat 67 procent vooraf advies heeft gevraagd voor het samenstellen van het curriculum-vitae.

“De resultaten stroken met de beweringen van vele werkgevers, die aangeven dat hun jonge medewerkers meestal niet op een goed taalgebruik kunnen terugvallen,” zegt Christopher Stoakes, expert zakelijke communicatie. “Maar het plagiaat verklaart ook waarom vele werkgevers moeilijk kunnen achterhalen welke medewerkers over een goed schriftelijk taalgebruik beschikken. In de bedrijfswereld is geen tijd voor lange documenten, zinnen of woorden. Een goede schrijfstijl bestaat erin dat een gepaste structuur wordt gehanteerd. Het is mogelijk om een complexe materie met een eenvoudig taalgebruik duidelijk te maken, maar vele rekruten denken dat in een zakelijke omgeving een complexe taal gevraagd wordt.”

Lees Verder

14:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Financiële crisis kan duurzame economieën creëren

De financiële crisis zou een aantal lidstaten van de Europese Unie, zoals Griekenland, kunnen omvormen tot duurzame economieën, op voorwaarde dat het politieke beleid zou kunnen weerstaan aan de druk om te streven naar een traditioneel herstel, dat sneller tot extra banen en groei zou kunnen leiden. Dat hebben experts gezegd tijdens een conferentie van het European Network of the Heads of Environment Protection Agencies. Wanneer men op korte termijn blijft denken, dreigt men volgens de experts de overstap naar een duurzame economie te blokkeren. Duurzame investeringen zullen daarentegen volgens hen een meerwaarde op langere termijn garanderen.

“Problemen zoals de klimaatverandering zorgen ervoor dat investeringen in brownfield-sectoren op langere termijn niet houdbaar zijn,” benadrukte professor Paul Elkins, directeur van het Institute for Sustainable Resources aan het University College London. “Modellen van het United Nations Environment Programme (Unep) hebben aangetoond dat in de greenfield-sector over twee jaar een grotere groei kan worden gerealiseerd dan in brownfield-activiteiten, op voorwaarde dat in natuurlijk kapitaal wordt geïnvesteerd. Daarom is een groene economie niet alleen wenselijk op middellange termijn, maar een noodzaak zal worden op lange termijn.”

“Duurzame investeringen zijn vooral gericht op langere mijn,” stipt professor Elkins nog aan. “Deze investeringen zullen slechts weinig onmiddellijke beloningen opleveren, maar zullen wel een blijvende opbrengst in de toekomst garanderen. Een groene economie zal op korte termijn niet noodzakelijk een grote werkgelegenheid en economische groei garanderen, maar indien de omschakeling goed wordt aangepakt, kunnen wel belangrijke macro-economische voordelen worden gecreëerd. Wanneer men echter op korte termijn blijft denken, dreigt men de overstap naar een groene economie te blokkeren.”

“De leiders van de Europese Unie stonden echter onder druk om resultaten op korte termijn te leveren,” benadrukte Karl Falkenberg, hoofd van het Directorate-General Environment van de Europese Commissie, verwijzend naar de financiële crisis eind vorig decennium. “Dat leidde tot een verkeerde perceptie dat de Europese Commissie het milieu vooral bestempelt als een economische kost. Er moet duidelijk worden gesteld dat duurzaamheid eerder een opportuniteit is dan een kost. De financiële crisis heeft aangetoond dat speculatie mogelijk beloningen op korte termijn kan opleveren, maar uiteindelijk schadelijk zal zijn. Datzelfde kan worden gezegd van brownfield-investeringen, die onhoudbare resultaten opleveren.”

Karl Falkenberg benadrukte de noodzaak aan een evenwichtige samenwerking tussen economie en milieu. “Men kan economie en milieu vergelijken met twee kamers van het menselijk hart,” voerde hij aan. “Indien één van die twee kamers groter is dan de andere, is de gezondheid in groot gevaar.” Marianne Fay, hoofdeconoom bij de World Bank, benadrukte dat bij die beweging echter ook de financiële sector moet worden betrokken. Wanneer de banken mee in de projecten kunnen worden betrokken, zouden investeerders volgens Fay kunnen worden gecompenseerd voor de grotere risico’s die worden gekoppeld aan beleggingen in duurzaamheid, die bovendien meestal ook meer kapitaalintensief is.

Marianne Fay wijst erop dat financiële instellingen - zoals de Bank of England en de Chinese nationale bank, steeds meer rekening houden met factoren zoals de uitstoot van broeikasgassen. “Er moet nog een lange weg worden afgelegd, maar er zijn duidelijk opportuniteiten om een nieuwe richting in te slaan.”

Lees Verder

14:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Merkwaarde Manchester United loopt op tot meer dan 1 miljard dollar

De Engelse club Manchester United heeft opnieuw zijn leiderspositie in de lijst met meest waardevolle voetbalmerk van de wereld opgeëist. Dat bljjkt uit een berekening van consulent Brand Finance. Vorig jaar stond de Engelse club nog op een derde plaats. De waarde van Manchester United, dat dit jaar nochtans geen enkele prijs wist binnen te halen, wordt geraamd op ruim 1,2 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 467 miljoen dollar tegenover vorig jaar. Manchester United is daarmee de eerste club in de geschiedenis die de grens van 1 miljard dollar kan overschrijden. Met Ajax en PSV Eindhoven heeft Nederland twee vertegenwoordigers in de top vijftig, die daarentegen geen enkele Belgische club vermeldt.

Manchester United springt over Bayern München en Real Madrid naar de eerste plaats. Dat commercieel succes moet volgens David Haigh, chief executive van Brand Finance, grotendeels worden toegeschreven aan accountant Ed Woodward, ondervoorzitter van de club. Volgens Haigh toont Woodward in de commerciële aspecten van de voetbalsport evenveel talent als Cristiano Ronaldo op het terrein. Onder meer is Woodward er volgens Haigh in geslaagd de club een wereldwijde groep supporters te bezorgen en bovendien een reeks gigantische sponsorcontracten af te sluiten. Bovendien moet worden gewezen op het enorme Britse televisiecontract waarvan Manchester United kan genieten.

Bayern München, dat vorig jaar lijstaanvoerder was, staat op een tweede plaats met een marktwaarde van 933 miljoen dollar. Real Madrid zakt met een bedrag van 873 miljoen dollar van een tweede naar een derde plaats. De top vijf bestaat verder uit Manchester City (800 miljoen dollar) en Chelsea (795 miljoen dollar). De Spaanse club FC Barcelona - die dit jaar nochtans de Champions League won en in eigen land ook de titel en beker veroverde - zakt met een waarde van 773 miljoen dollar van een vierde naar een zesde plaats. De rest van de top tien bestaat uit Arsenal, Liverpool, Paris Saint-Germain en Tottenham Hotspur.

Opmerkelijk is dat in de top vijftig zeventien Engelse clubs zijn terug te vinden. Alleen Hull City, Burnley en Queens Park Rangers, die uit de Premier League degraderen, zijn niet in de rangschikking opgenomen. Duitsland heeft negen vertegenwoordigers, gevolgd door Italië (7), Spanje (5) en Frankrijk (4). In de lijst staan verder teams uit Nederland, Portugal, Schotland, Turkije en Brazilië. De snelste stijger is het Engelse Southampton, dat onder zijn Nederlandse trainer Ronald Koeman een verrassend succesvol seizoen kende en zijn merkwaarde op één jaar met 89 procent tot 183 miljoen dollar zag stijgen. Borussia Dortmund valt na een tegenvallend sportief seizoen daarentegen uit de top tien weg.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |