03-06-15

Ook de verkoper moet verder gaan op zijn intuïtie

Ook verkopers doen er goed aan op hun intuïtie verder te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van marketeers aan de Texas Christian University, de University of Houston en de Tulane University, die gedurende vier maanden in diverse vestigingen van een Amerikaanse matrassenverkoper de interacties tussen het verkoopspersoneel en de klanten bestudeerden. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de verkopers in het algemeen betere resultaten lieten optekenen wanneer ze intuïtief reageren in plaats van bewuste beslissingen nemen. Ook een gevoel van empathie voor de potentiële klant blijkt volgens de onderzoekers een positieve impact te hebben op de verkoopskansen.

“Verkopers blijken heel goed in staat te zijn om de behoeften van de consument intuïtief in te schatten,” zeggen de onderzoekers Zachary Hall, Michael Ahearne en Harish Sujan. "Op basis van die intuïtie kunnen succesvolle overeenkomsten worden afgesloten. Wanneer die eerste impressies echter bewust worden veranderd, blijkt de verkoper daarentegen vaak een potentiële transactie te verliezen. De meest succesvolle verkopers blijken echter in staat te zijn om zowel correcte intuïtieve inschattingen over de consument te maken en ook bewust de juiste keuzes te maken tussen de prioriteiten die de klant mogelijk voor ogen zou kunnen hebben.”

Wanneer zowel intuïtief als bewust een correcte inschatting werd gemaakt, bleken volgens de onderzoekers de prestaties van de verkopers met meer dan 130 procent te verbeteren. “De studie toont aan dat een onderlegde deliberatie een nuttige vaardigheid is, maar er moet ook rekening mee worden gehouden dat een bewuste evaluatie van de eerste impressies een negatieve impact kan hebben op de uiteindelijke resultaten,” aldus de Amerikaanse marketeers. “Verkopers zouden dan ook moeten worden aangemoedigd om zich empathisch te focussen op de fysiek en het gedrag van de consument en zowel oog hebben voor de intonatie van de stem als de concrete emoties van de klant.”

“Een training in empathie kan dan ook een bijzonder rendabele investering zijn om de intuïtieve capaciteiten en de uiteindelijke verkoop te verbeteren,” wordt er nog opgemerkt.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Leiderschapsontwikkeling brengt slechts beperkte resultaten

Bedrijven investeren vaak bijzonder veel geld in leiderschapsontwikkeling, maar die inspanningen leveren in veel gevallen bijzonder povere resultaten op. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Corporate Research Forum (CRF) bij meer dan tweehonderd academici, personeelsdirecteurs en executives. Er wordt aan toegevoegd dat de bescheiden resultaten van deze initiatieven en programma’s vaak geen verantwoording kunnen aanvoeren voor de gedane investeringen. De onderzoekers merken echter op dat het ook vaak bijzonder moeilijk blijkt om de concrete doelstellingen van deze opleidingen naar voor te schuiven, zodat het ook moeilijk wordt een gepast programma samen te stellen.

Uit het onderzoek bleek dat 34 procent van de onderzochte organisaties de voorbije drie jaar zijn investeringen op het gebied van leiderschaps-ontwikkeling heeft opgedreven. Bij 17 procent was volgens de researchers zelfs sprake van een significantie verhoging. Bovendien bleek 42 procent van mening dat het budget ook de volgende drie jaar verder zou toenemen. Toch bleek slechts 31 procent van mening op het gebied van leiderschaps-ontwikkeling goede scores te laten optekenen. Het is volgens de onderzoekers niet gemakkelijk om een oorzaak aan te geven voor deze discrepanties, maar moet wellicht een verklaring worden gezocht in onvoldoende gespecialiseerde vormingsprogramma’s.

“Er wordt te vaak van algemene en formele opleidingsprogramma’s gebruik gemaakt, terwijl onvoldoende aandacht wordt besteed aan de concrete opleiding op de eigen werkvloer,” meent onderzoeksleider Gillian Pillans. “Leiders worden immers vooral door de praktijk gevormd.” Ook merkt de onderzoeker op dat de organisaties vaak onvoldoende kennis hebben om de efficiëntie van hun leiderschaps-ontwikkeling te bestuderen en evalueren. Ook Paul Kearns, voorzitter van het Maturity Institute, merkt op dat het vaak moeilijk blijkt om de daadwerkelijke doelstellingen van de betrokken opleidingen te identificeren.

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Financiële beloningen voor klanten zijn bijzonder risicovol

Bedrijven moeten bij de organisatie van financiële beloningen aan consumenten bijzonder omzichtig te werk gaan. Dergelijke gebaren dreigen in een aantal gevallen immers op negatieve reacties te stuiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van marketeers aan de Duke University, de University of Pittsburgh en de Vanderbilt University, waarbij consumenten met verschillende belonings-strategieën van bedrijven werden geconfronteerd. De onderzoekers waarschuwen dat de klant zich door een marginale beloning slechts matig gewaardeerd voelt, waardoor een negatieve houding tegenover de onderneming dreigt te groeien.

“Bedrijven die zich gierig opstellen bij het toekennen van monetaire beloningen, kunnen de consument het gevoel bezorgen dat hij door de onderneming niet hoog wordt ingeschat,” zeggen de onderzoekers Peggy Liu, Cait Lamberton en Kelly Haws. “Een financiële tegemoetkoming die onder de verwachtingen van de begunstigde blijft, kan duidelijk een negatieve impact hebben op de onderneming. Die onderschatting kan leiden tot een devaluatie van de relatie tussen de consument en de onderneming. Indien men niet bereid is om voor de klant een substantiële beloning te reserveren, kan men er in veel gevallen beter aan doen helemaal niets te geven.”

De onderzoekers stelden vast dat klanten op een eenvoudig dankwoord steevast positief reageerden, maar wanneer een onvoldoende financiële beloning werd gesuggereerd, dreigde vaak een ongenoegen te rijzen over de marginale waardering die door de consument werd ervaren. “Wanneer er een financiële beloning ter sprake komt, wordt door de klant immers niet louter meer op het bewijs van appreciatie gereageerd, maar wordt bekeken welke nominale waarde de consument voor de onderneming uiteindelijk lijkt te hebben,” stippen de onderzoekers aan. Er kon wel een uitzondering worden opgemerkt wanneer het bedrijf duidelijk maakte dat er een kleine beloning was voorzien die aan een liefdadig doel zou worden geschonken.

“Het is belangrijk dat managers de waarde van een eenvoudig verbaal dankwoord niet onderschatten,” benadrukken de onderzoekers. “Bovendien moeten de managers ervoor zorgen een duidelijk inzicht te hebben in de verwachtingen van consumenten over eventuele financiële beloningen. Wanneer een bedrijf toch zou beslissen om kleine financiële beloningen toe te kennen, zou tenslotte moeten worden overwogen om een liefdadig doel als begunstigde te selecteren.”

Lees Verder

16:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Overstap naar pensioen kan met sport gemakkelijker worden opgevangen

Sport kan een belangrijk hulpmiddel zijn om de overstap van de actieve carrière naar het pensioen op een positieve manier te verwerken. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Houston bij meer dan tweehonderdvijftig Texaanse werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd hadden bereikt. De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat de sportactiviteit aan de gepensioneerde een belangrijke meerwaarde kan bieden. De resultaten van de studie tonen volgens de Amerikaanse wetenschappers aan dat sport een uitstekend instrument kan zijn om de levenskwaliteit van specifieke doelgroepen te verbeteren.

“Het pensioen vormt een belangrijke mijlpaal in het menselijk leven,” benadrukt onderzoeksleider David Walsh, professor sportmanagement aan de University of Houston. “De manier waarop men zich aanpast aan de vele verschuivingen die het pensioen teweeg brengt, kan het verschil betekenen tussen een positieve levenskwaliteit en een bestaan dat te lijden heeft onder het gewicht van de verandering. Al langer is aangetoond dat sport een positieve bijdrage kan leveren tot de ontwikkeling van kinderen en adolescenten, maar de sportieve dynamiek kan ook een meerwaarde opleveren voor het welzijn van de verouderende volwassene.”

“Het pensioen kan de mens op een positief of negatief traject, afhankelijk van het aanpassingsvermogen, zetten,” stipt professor Walsh nog aan. “Sport kan daarbij een positieve invloed hebben op de voortdurende ontwikkeling van het individu. Ook bij andere grote transitie-periodes in het leven - zoals een verandering in de carrière, de aanvang van universitaire studies, de start van een gezin of het overlijden van een geliefde - is een positieve respons noodzakelijk. Een gelijkaardige strategie moet ook bij het pensioen worden gehanteerd. Uit het onderzoek bleek dat sport de aanpassing aan zijn nieuwe leven voor de gepensioneerde veel zachter kan laten verlopen.”

“Onder meer kon worden vastgesteld dat de gepensioneerde door de sport het gevoel had tot een community te blijven behoren, aan een gevreesde chaos kon ontsnappen en een grotere controle over zijn leven ervaarde,” zegt David Walsh. “Veranderingen confronteren het individu met zichtbare en onzichtbare verliezen, waarbij vooral het zelfbeeld dreigt geraakt te worden. Sport bleek de gepensioneerden echter een groter zelfvertrouwen te bezorgen, extra mogelijkheden tot sociale interactie te bieden en fysieke activiteit te stimuleren.” De onderzoeker zegt te hopen dat de resultaten van de studie aanleiding kunnen zijn voor verder onderzoek naar de impact van de sport op de overstap van de actieve carrière naar het pensioen.

Lees Verder

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Voetbalsupporter is euforie na zege snel kwijtgeraakt

Een overwinning van een voetbalploeg heeft een positieve impact op het gevoel van welzijn van zijn supporters, maar die invloed werkt niet lang door. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Konstanz naar de reactie van Duitse supporters op de prestaties van hun nationale team tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië de zomer van vorig jaar. De resultaten van het onderzoek liet de Duitse wetenschappers naar eigen zeggen toe vast te stellen dat de impact van de prestaties veel minder lang aanhoudt en ook veel minder intens blijkt dan uit een aantal eerdere studies zou kunnen worden afgeleid.

“Supporters die de wedstrijden van de Duitse nationale ploeg hadden bekeken, bleken zich inderdaad mentaal beter te voelen dan landgenoten die het tornooi niet volgden,” geeft onderzoeksleider Stefan Stieger, professor psychologie aan de Universität Konstanz, toe. “De effecten waren ook groter na wedstrijden die door het Duitse team met grotere marges waren gewonnen. Toch moest worden vastgesteld dat die positieve impact slechts honderd tot honderdvijftig minuten na het einde van de wedstrijd bleef doorwerken. Zelfs na de riante overwinning van Duitsland tegen Portugal (4-0) bleek de euforie de volgende ochtend al met 23 procent te zijn teruggevallen en opnieuw te dalen tot het niveau van dagen zonder voetbal.”

Eerdere studies hadden gesuggereerd dat die positieve impact veel langer zou doorwerken. Professor Stieger zegt echter gebruik te hebben kunnen maken van de opportuniteiten die door de smartphone werden geboden. “Dankzij een speciale applicatie konden we niet alleen naar het gevoel van de supporters onmiddellijk na afloop van de wedstrijden peilen, maar ook op geregelde tijdstippen tijdens de daaropvolgende uren,” benadrukt hij. “Op die manier kon heel goed worden geregistreerd wanneer dat positieve gevoel begon weg te ebben en kon het risico worden vermeden dat het effect van gewonnen of verloren wedstrijden zou worden overschat of ondergewaardeerd.”

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bonus heeft vaak niets met prestatie te maken

Een groot aantal managers ontvangt nog altijd een bonus zonder dat hun prestaties in werkelijkheid aanleiding tot een extra beloning hebben gegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Management Institute (CMI) en consulent XpertHR bij ongeveer zeventigduizend managers bij Britse ondernemingen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat ongeveer één op drie bonussen eigenlijk onterecht wordt toegekend omdat de begunstigde niet aan de verwachtingen heeft voldaan. Directeurs die eigenlijk geen recht hebben op een extra beloning, ontvangen een gemiddelde bonus van 45.000 pond. Bij andere kaderleden bedraagt de onterechte beloning bijna 9.000 pond.

“Teveel managers kunnen terugvallen op de voordelen van hun positie zonder daarop in werkelijkheid aanspraak te kunnen maken,” zegt Ann Francke, chief executive van het Chartered Management Institute. “Het lijkt helaas gemakkelijker te zijn om ondermaatse prestaties te belonen dan zich gedwongen te zien een moeilijk gesprek aan te knopen met kaderleden en managers die onder de verwachtingen blijven. Blijkbaar wordt een bonus door velen beschouwd als een onderdeel van het gewone salaris, in plaats van een beloning voor een grote inzet. Maar ook lijkt rond de bonussen een cultuur te zijn ontstaan waarbij successen in het verleden beloond blijven worden.”

“Hoe langer die situatie aansleept, hoe meer een bonus als een normale uitbetaling wordt beschouwd,” waarschuwt Ann Francke. “De werkgevers zouden dan ook moeten bekijken of het misschien beter zou kunnen zijn het normale salarisniveau aan te passen.” De onderzoekers merken op dat het systeem van de bonussen wellicht ook in de hand wordt gewerkt door het feit dat veel bedrijven nog altijd moeilijkheden ervaren om geschikt talent aan te trekken en te behouden. Marc Crail, content director bij XpertHR, merkt op dat de uitkering van een bonus vaak afhankelijk is van het feit op de betrokkene ook het jaar voordien al dan niet een extra financiële beloning heeft ontvangen.

Ann Francke zegt vastgesteld te hebben dat vooral bij de hogere kaderleden de bonus als een vaststaand gegeven, ongeacht de geleverde prestaties, wordt gehanteerd. “Om die cultuur te veranderen, moet de betaling van de chief executive worden aangepakt, maar moet aan de managers ook duidelijke doelwitten worden gepresenteerd en moet worden aangegeven op welke manier een evaluatie zal worden opgevat,” merkt ze op.

Lees Verder

15:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In de Verenigde Staten is de keten Abercrombie & Fitch veroordeeld wegens religieuze discriminatie bij aanwervingsprocedures. De Amerikaanse rechter achtte het bewezen dat de keten een sollicitante had afgewezen omdat ze een hoofddoek droeg. De klacht werd neergelegd door Samantha Elauf, die zeven jaar geleden bij de keten had gesolliciteerd, maar werd geweigerd omdat ze met haar kleding niet zou passen bij de stijl die door de andere werknemers werd gevolgd. Elauf spande samen met de Equal Employment Opportunity Commission een proces in tegen de keten. Abercrombie & Fitch voerde aan onmogelijk te hebben kunnen weten welke religieuze overtuiging de kandidate had.

De Nederlandse financiële groep ING Bank schrapt op zijn hoofdkantoor in Amsterdam vierhonderd tot vijfhonderd arbeidsplaatsen. Dat heeft de directie van ING Bank bevestigd. De ingreep is het eerste onderdeel van de reorganisatie die in november vorig jaar werd bekend gemaakt en waarbij het verdwijnen van ongeveer 1.700 banen werd aangekondigd. De directie zegt dat voor de betrokken werknemers binnen of buiten het eigen bedrijf een oplossing zal worden gezocht. Daarnaast zal ook het aantal externe adviseurs nagenoeg worden gehalveerd. Op dit ogenblik heeft de financiële groep ongeveer 2.200 externe medewerkers in dienst. Bij ING Groep in Nederland werken op dit ogenblik nog 16.000 mensen.

De Duitse parfumketen Douglas ziet af van een geplande beursgang. In plaats daarvan wordt het Duitse bedrijf door zijn Amerikaanse eigenaar Advent International voor een bedrag van ongeveer 2,8 miljard euro verkocht aan investeerder CVC Capital Partners. Enkele dagen geleden bracht Douglas zelf naar buiten dat het nog dit jaar zijn rentree op de beurs wilde maken, maar die plannen worden nu ingetrokken. Advent International had Douglas drie jaar geleden nog van de beurs gehaald. Henning Kreke blijft ook bij de nieuwe eigenaar topman van de parfumketen. De familiale groep Douglas, de traditionele aandeelhouders van Douglas, zou opnieuw in de keten investeren.

Bij het entertainmentconcern Walt Disney heeft financieel directeur James Rasulo (59) zijn vertrek aangekondigd. Rasulo, die bijna dertig jaar voor het concern heeft gewerkt, zou binnen Walt Disney wel een adviserende functie blijven vervullen. Rasulo was vijf jaar financieel directeur van het concern. Voordien was hij onder meer topman van Euro Disney en was ook een tijdlang verantwoordelijk voor de themaparken en cruiseschepen van de groep. Er zal later een opvolger voor Rasulo worden benoemd. De vertrekkende financieel directeur werd lang bestempeld als een mogelijke opvolger van chief executive Bob Iger, die naar alle waarschijnlijk over drie jaar zal terugtreden.

De Canadese retailgroep Hudson's Bay heeft een voorlopig overnamebod uitgebracht op de Duitse supermarktketen Galeria Kaufhof. Dat hebben een aantal waarnemers bekend gemaakt. Het Duitse detailhandelsconcern Metro, eigenaar van Media Markt, kondigde onlangs aan Kaufhof te willen verkopen. Naar verluidt heeft de Oostenrijkse vastgoedinvesteerder René Benko al een bod ongeveer 2,9 miljard euro gedaan op Kaufhof, dat tijdens het laatste kwart van de negentiende eeuw door ondernemer Leonard Tietz werd opgericht. Het bod van Hudson's Bay zou vergelijkbaar zijn met de voorstellen van Benko. Kaufhof heeft in Duitsland 137 filialen in onder meer Keulen, Düsseldorf, Stuttgart en Berlijn en is in België actief met Inno.

De Canadese investeerder Brookfield Property Partners neemt de Britse tak van Center Parcs over van investeerder Blackstone. Gehoopt wordt dat de transactie tegen het einde van de maand juli zal kunnen worden afgerond. Dat heeft Brookfield bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt, maar volgens een aantal waarnemers zou Brookfield ongeveer 2,4 miljard pond hebben voorzien om de overname te kunnen afronden. Center Parcs exploiteert in Groot-Brittannië vijf vakantieparken. Al sinds vorig jaar deden geruchten over een mogelijke verkoop van Center Parcs de ronde. In maart liet het bedrijf weten zich over strategische en financiële opties te buigen.

De Nederlandse groep Oranje-Nassau Energie (One) heeft de overname van belangen van Shell en Esso in het olieveld Sean in de Noordzee afgerond. Dat heeft Oranje-Nassau Energie bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet verstrekt. De Nederlandse groep heeft met de transactie 50 procent van het veld in handen gekregen. De resterende participatie blijft eigendom van het Britse concern Scottish & Southern Energy (SSE). Sean is de eerste aankoop van Oranje-Nassau Energie in de Noordzee. Met de transactie breidt de Nederlandse groep zijn dagelijkse productie met ruim zevenduizend olievaten per dat uit. De totale dagproductie komt daarmee uit op meer dan twintigduizend olievaten.

De Zwitser Sepp Blatter heeft ontslag genomen als voorzitter van de Fédération Internationale of Football Associations (Fifa). De man was nochtans pas enkele dagen voordien voor een vijfde ambtstermijn verkozen. Volgens een aantal Amerikaanse media zou het vertrek van Blatter echter mogelijk te maken kunnen hebben met een onderzoek dat het Federal Bureau of Investigation (FBI) naar de voorzitter van de voetbalbond zou zijn gestart. De FBI is al bezig met een onderzoek naar mogelijke fraudepraktijken van een aantal topfiguren van de internationale voetbalfederatie. De Amerikaanse openbare aanklager Loretta Lynch wenste echter niet verder in te gaan op de vraag of dat onderzoek zich ook naar Blatter heeft uitgestrekt.

De Mexicaanse brouwer Grupo Modelo, dochter van het concern AB InBev, gaat in zijn thuisland 328 miljoen dollar investeren in de bouw van een nieuwe brouwerij en blikkenfabriek. Dat heeft Ricardo Tadeu, chief executive van Grupo Modelo, gezegd. De nieuwe fabriek wordt gevestigd in de deelstaat Yucatan en wordt de achtste brouwerij van Grupo Modelo in Mexico. De nieuwe brouwerij krijgt een capaciteit van vijf miljoen hectoliter per jaar. De blikkenfabriek zal één miljard exemplaren per jaar kunnen produceren. De bouw van de installaties zou tijdens de tweede helft van dit jaar van start moeten gaan. In de brouwerij zal Corona Extra, het meest populaire bier van Mexico, worden geproduceerd.

Het Zweedse ingenieursbureau Sweco neemt zijn Nederlandse sectorgenoot Grontmij over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 354 miljoen euro. Het aandeel Grontmij zal na de overname van de beurs van Amsterdam worden gehaald. Het fusiebedrijf wordt het grootste ingenieursbureau van Europa. De combinatie heeft bijna 15.000 werknemers en realiseert een jaaromzet van 1,7 miljard euro. Grontmij, dat onder meer actief is in waterzuivering, wegenbouw, en de energiesector, heeft het al jaren moeilijk, onder meer door de grote concurrentie op de Nederlandse thuismarkt en bezuinigingen van de overheid. Ook de overname van het Franse Ginger vijf jaar geleden zorgde voor bijkomende verliezen en schulden.

De Amerikaanse ondernemer George Zimmer heeft met de applicatie zTailor een platform gelanceerd waarmee klanten de kans krijgen online een kleermaker te vinden. George Zimmer richtte in de eerste helft van de jaren zeventig het modelabel Men’s Wearhouse op. Vier jaar geleden legde hij zijn functie als chief executive neer, maar bleef nog twee jaar woordvoerder van het label. Na een intermezzo van twee jaar lanceert Zimmer zijn nieuwe traject. Zimmer zegt belangrijke opportuniteiten zien in het platform. Hij wijst erop dat de Amerikaanse klanten voor miljarden dollars kledij hebben die op herstellingen wachten. Op dit ogenblik hebben zich al zeshonderd kleermakers op het platform inschreven.

De Amerikaanse fastfoodketens Pizza Hut en Taco Bell, dochterbedrijven van de groep Yum Brands, schrappen het gebruik van artificiële kleurstoffen en smaakversterkers. De stoffen worden vervangen door natuurlijke alternatieven. Dat heeft het persbureau Associated Press (AP) gemeld. De veranderde recepten worden op dit ogenblik uitgetest en zouden in de herfst in de Amerikaanse vestigingen van de ketens beschikbaar moeten zijn. Over twee jaar zouden alle chemische bewaarstoffen uit de producten verdwenen moeten zijn. John Coupland, professor voedingswetenschappen aan de Pennsylvania State University, waarschuwt wel dat deze ingrepen niet altijd iets wijzigen aan het nutritionele profiel van de producten.

In Parijs wordt het vastmaken van een liefdesslot aan de Pont des Arts voortaan verboden. Dat heeft het stadsbestuur van Parijs beslist. Aangegeven wordt dat het gebruik om veiligheidsredenen moet worden verboden. Verliefde toeristen hadden bij een bezoek aan Parijs vaak de gewoonte om een liefdesslot aan de Pont des Arts vast te maken. Op dit ogenblik worden al 700.000 sloten geteld. De accessoires wegens samen echter evenveel als twintig olifanten, zodat gevreesd werd dat de brug onder dat massale gewicht uiteindelijk zou begeven. Ook andere bruggen van de Franse hoofdstad worden met liefdessloten behangen. Annie Hidalgo, burgmeester van Parijs, heeft een alternatieve oplossing beloofd.

De presidentiële bibliotheek van Barack Obama zal worden ondergebracht in Chicago. Dat heeft de Obama Foundation bekend gemaakt. De bibliotheek zou worden gevestigd in de South Side, een wijk die zwaar lijdt onder drugshandels, criminaliteit en bendeoorlogen. De volgende maanden zal de Obama Foundation over een definitieve locatie moeten beslissen. Daarbij zou voor de bouw van de bibliotheek gekozen moeten worden tussen Washington Park en Jackson Park. Het Barack Obama Presidential Center wordt de zeventiende presidentiële bibliotheek van de Verenigde Staten en zou lokaal nieuwe werkgelegenheid moeten creëren. Ook New York en Hawai waren kandidaat voor de bibliotheek.

Deutsche Telekom neemt ook de resterende aandelen van zijn Slowaakse dochteronderneming Slovak Telekom over. Dat heeft het Duitse bedrijf bekend gemaakt. Deutsche Telekom had sinds het begin van deze eeuw al een participatie van 51 procent in Slovak Telekom opgebouwd. De Slowaakse regering toonde zich nu ook bereid om het resterende pakket aan Deutsche Telekom te verkopen. Met de transactie was een bedrag gemoeid van 900 miljoen euro. De Slowaakse regering was in eerste instantie van plan geweest om zijn participatie naar de beurs te brengen, maar gaf uiteindelijk toe aan de voorstellen van Deutsche Telekom. In het akkoord is een reserve van 100 miljoen euro voor lopende juridische geschillen.

Meer Nieuws

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |