02-06-15

Millennials doen voor politiek nieuws beroep op Facebook

Millennials die op de hoogte willen blijven van politiek nieuws, blijken in het algemeen naar het sociale netwerk Facebook te grijpen. De babyboomers zouden daarentegen bij voorkeur gebruik maken van televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center.

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vruchtbare vrouw let ook op haar voeding

Vrouwen die hun lichamelijke aantrekkelijkheid willen bewaren, zullen bij het naderen van de piek in hun vruchtbaarheid hun maaltijden beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Southern Methodist University in de Amerikaanse staat Texas.

Lees Verder

17:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economische afhankelijkheid zet aan tot huwelijksbedrog

Wanneer men in een romantische relatie economisch afhankelijk is van de andere partner, zal men sneller geneigd zijn een buitenechtelijke relatie aan te knopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Connecticut.

Lees Verder

17:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Shopper wil email voor contact met bedrijven

Bij het onderhouden van contacten met favoriete bedrijven vertoont de consument duidelijk een voorkeur voor email. Dat is de conclusie van consulent Constant Contact bij een groep Canadese consument.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Robots vormen geen bedreiging voor tewerkstelling

In tegenstelling tot een breed verspreide vrees, zullen robots geen bedreiging vormen voor de tewerkstelling en wellicht zelfs extra banen creëren. Dat blijkt uit een rapport van Marco Vivarelli, professor economie Università Cattolica del Sacro Cuore in Milaan en onderzoeker bij het Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn. Vivarelli wijst er daarbij op dat innovatie de capaciteit heeft om nieuwe banen te creëren, maar hij voegt er aan toe dat alle inspanningen zouden moeten geconcentreerd worden in de hitech-sectoren. Daarin ligt volgens de professor een belangrijke opdracht voor de Europese beleidsmakers.

Lees Verder

17:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Internet blijft terrein winnen in het totale mediagebruik

Consumenten over de hele wereld besteden gemiddeld iets meer dan acht uur per dag aan media, maar de traditionele sectoren moeten daarbij steeds meer terrein prijs geven aan het internet. Dat blijkt uit een rapport van consulent ZenithOptimedia. Tegenover vorig jaar is de mediaconsumptie volgens het rapport nog met 1,4 procent gestegen. Een groot gedeelte van die toename is te danken aan het internet, maar de onderzoekers wijzen erop dat ook mobiele platformen een grote bijdrage tot de groei hebben geleverd. Dankzij mobiele apparaten kan de consument immers op alle mogelijke ogenblikken en locaties op media beroep doen.

ZenithOptimedia wijst erop dat de consument inmiddels meer dan de helft van zijn wakende uren met media doorbrengt. Sinds het begin van dit decennium is de online tijdsbesteding nagenoeg verdubbeld. Vijf jaar geleden was er immers sprake van 59,6 online minuten per dag. Op dit ogenblik wordt echter al gemiddeld 109,5 minuten per dag aan digitale platformen besteed. Tegelijkertijd is er bij de traditionele media sprake van een inkrimping van 402,2 minuten tot 375,8 minuten. In het rapport wordt bovendien voorspeld dat het aandeel van het internet in de totale mediaconsumptie van 22,6 procent vorig jaar over twee jaar nog verder tot 28,6 procent zal zijn toegenomen.

Gedrukte kranten en magazines zijn volgens ZenithOptimedia de grootste slachtoffers van de toenemende interesse in digitale platformen. Tijdens de eerste vier jaar van dit decennium is de tijdsbesteding aan kranten met 25,6 procent afgenomen, terwijl bij magazines gewag gemaakt wordt van een inkrimping met 19 procent. Televisie liet over diezelfde periode daarentegen slechts een daling met 6 procent optekenen. Televisie blijft met een tijdsbesteding van 183,9 minuten per dag trouwens ook het meest populaire medium. Jonathan Barnard, trendwatcher van ZenithOptimedia, zegt dat het groeiend mediagebruik ook aantoont dat bedrijven en merken steeds meer mogelijkheden krijgen om met consumenten relaties aan te knopen.

Lees Verder

16:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oplages leveren kranten meer geld op dan reclame

Voor de eerste keer sinds de eeuwwisseling heeft de wereldwijde krantenindustrie meer inkomsten gerealiseerd uit de oplageverkoop dan uit reclame. Dat blijkt uit een rapport van de World Association of Newspapers (WAN), de internationale federatie van krantenuitgevers. De resultaten maken volgens Larry Kilman, secretaris-generaal van de sectororganisatie, duidelijk dat het traditionele business-model voor de sector, waarin werd aangevoerd dat de adverteerders de krantencontent dragen, niet langer kan worden gehanteerd. Er kan volgens Kilman dan ook zonder overdrijven worden gesteld worden dat het lezerspubliek de grootste bron van inkomsten voor de krantenwereld is geworden.

De wereldwijde krantenindustrie heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 179 miljard dollar. Daarmee zijn de kranten groter dan de sectoren van boeken, muziek en film. De krantenverkoop zelf bracht met online en gedrukte edities in totaal 92 miljard dollar inkomsten op, terwijl 87 miljard dollar verzameld werd door reclame. Larry Kilman heeft het over een fundamentele verschuiving, aangezien de grote focus van de uitgevers duidelijk van bedrijven en advertenties naar de consument en het publiek is verschoven. Gedurende de voorbije honderd jaar heeft reclame immers altijd voor de meerderheid van de inkomsten gezorgd, waarbij in sommige markten tot 80 procent van de omzet door advertenties werd gegenereerd.

Larry Kilman wijst erop dat de reclame-inkomsten weliswaar nagenoeg overal een terugval kennen, maar tegelijk moet volgens de secretaris-generaal worden vastgesteld dat de oplage-omzet relatief stabiel blijft. “De wereldwijde krantensector blijft, ondanks de zware concurrentie, zijn waarde voor de adverteerder bewijzen,” merkt de secretaris-generaal op. “Krantenuitgevers ontdekken nieuwe markten en nieuwe zakelijke modellen die vandaag even belangrijk zijn geworden als advertenties en oplages. De sector heeft zich van een gedrukt medium ontwikkeld tot een informatieverstrekker die op een brede waaier van platformen actief is.”

Uit het rapport blijkt wel dat wereldwijd nog altijd 93 procent van alle inkomsten afkomstig zijn van gedrukte activiteiten. Digitale reclame blijft nog altijd een kleine factor, hoewel de inkomsten elk jaar toenemen. Het voorbije jaar werd een groei met 8,5 procent opgetekend. Over de voorbije vijf jaar is er sprake van een toename met bijna 60 procent. Er wordt echter ook gewezen op grote regionale verschillen. In Latijns-Amerika namen de inkomsten uit de gedrukte reclame vorig jaar nog met 4,86 procent toe. Ook in het Midden-Oosten en Afrika was er sprake van een stijging met 2,21 procent, maar in Asia-Pacific, Noord-Amerika en Europa werd een inkrimping met respectievelijk 6,54 procent, 7,5 procent en 5,01 procent gemeld.

Op het gebied van oplages werd in Latijns-Amerika vorig jaar een groei met 0,6 procent genoteerd, terwijl in het Midden-Oosten en Afrika nog een stijging met 1,2 procent kon worden geregistreerd. In Noord-Amerika en Europa diende daarentegen een inkrimping met respectievelijk 1,3 procent en 4,5 procent worden opgetekend. Opmerkelijk was echter de stijging in Azië met 9,8 procent. Dat was echter vooral te danken aan de cijfers in India, waar de positieve impact van het verkiezingsjaar en een toenemend aantal publicaties kon worden gevoeld.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |