24-04-15

Sociale netwerken beïnvloeden de verwerking van het nieuws

Naarmate nieuws door een sociaal netwerk wordt verspreid, wordt de boodschap korter, terwijl ook de objectiviteit van het bericht wordt aangetast. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute in Duitsland.

Lees Verder

10:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-04-15

Vrouwelijke managers moeten oppassen met provocatieve kleding

Vrouwen die op de werkvloer provocatieve kleding dragen, worden door hun seksegenotes op het gebied van competentie minder hoog ingeschat dan collega’s die voor een meer traditionele dresscode hebben gekozen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire in Groot-Brittannië. De onderzoekers stelden echter vast dat enkel bij de hogere kaderleden een meer gedurfde kledingkeuzes een negatieve impact hebben op de percepties over competentie. De studie toont volgens de wetenschappers echter aan dat zelfs subtiele keuzes van vrouwen om aan hun kleding een frivoler karakter mee te geven, een belangrijke impact kunnen hebben op hun carrière.

“Uit het onderzoek bleek dat vrouwelijke studenten en werknemers - die een aantal foto’s van vrouwen in verschillende functies kregen voorgelegd en daarbij een eerste impressie over de competentie van de afgebeelde individuen dienden te geven - zich sterk lieten leiden door onder meer de lengte van de rok of het aantal losstaande knopen van een blouse,” zegt onderzoeksleider Karen Pine, professor psychologie aan de University of Hertfordshire. “Opmerkelijk was echter dat alleen functies uit de hogere kaders - zoals managers - op basis van provocatieve kleding strenger werden beoordeeld. Op lagere functies - zoals receptionistes - bleek de kledingkeuze geen enkele impact te hebben.”

“Vrouwen hebben op de werkvloer een grotere kledingkeuze dan mannen,” zegt professor Pine. “Dat confronteert vrouwelijke werknemers echter tegelijkertijd met de uitdaging een evenwichtige balans te zoeken tussen aantrekkelijkheid en professionalisme. Deze studie toont aan dat die beslissing een grote impact kan hebben op de visie die de professionele omgeving zich over de vrouwelijke arbeidskrachten vormt. Vrouwen die zelfs op een bijzonder subtiele manier hun werkkleding seksualiseren, moeten ermee rekening houden dat ze door hun seksegenotes op het gebied van professionele competentie minder zullen worden gewaardeerd.”

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips zal vanaf volgend seizoen niet langer meer de hoofdsponsor zijn van de Philips Sport Vereniging Eindhoven. Het elektronicabedrijf blijft wel sponsor, maar zal de bijdrage naar eigen zeggen gevoelig bijstellen. Aangezien het bedrijf zich meer toespitst op zakelijke klanten, is shirtsponsoring minder aantrekkelijk geworden. Philips bracht als sponsor de club jaarlijks tussen 5 miljoen euro en 7 miljoen euro op. De Philips Sport Vereniging werd meer dan honderd jaar geleden door personeel van het bedrijf opgericht. Die historische band zal volgens het bedrijf wel behouden blijven. Er zal echter naar een nieuwe hoofdsponsor worden gezocht.

De Britse supermarktketen Tesco heeft heeft tijdens het voorbije jaar een verlies geleden van bijna 6,4 miljard Britse pond. Dat resultaat is het grootste verlies dat Tesco ooit heeft moeten melden. In de Britse economische geschiedenis hebben slechts vijf andere Britse ondernemingen een groter verlies laten optekenen. Het verlies is vooral te wijten aan een afschrijving van 4,7 miljard pond op het vastgoed van de keten. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de negatieve effecten van de prijzenoorlog met de discountketens. Het jaar voordien werd nog een winst geboekt van 2,26 miljard pond. De problemen leidden ook tot het vertrek van chief executive Philip Clarke, die werd opgevolgd door Dave Lewis.

De Amerikaanse veilingsite eBay heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 4,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte ook een winst van 626 miljoen dollar, tegenover een verlies van 2,3 miljard dollar tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar, toen echter een eenmalige financiële last diende te worden geboekt. Ondanks de positieve resultaten zegt het bedrijf toch last gehad te hebben van de sterke dollar. Het volume gerealiseerde verkopen daalde met 2 procent tot 20,2 miljard dollar. Het bedrijf gaf verder aan dat de geplande afsplitsing van de betaaldienst PayPal volgens het voorziene scenario verloopt.

Het Britse concern Rolls-Royce, fabrikant van vliegtuigmotoren, heeft bestuurslid Warren East aangesteld tot opvolger van chief executive John Rishton, die in juli met pensioen gaat. John Rishton heeft het bedrijf de vier voorbije jaren geleid. Warren East (53) is een ingenieur van opleiding en werd veertien jaar geleden chief executive van de Britse chipproducent ARM Holdings. Twee jaar geleden legde hij zijn functie bij het informatica-bedrijf neer. Hij werd vervolgens bestuurder van een aantal bedrijven, waaronder British Telecom en Dyson. Begin vorig jaar aanvaardde hij ook een zetel in het bestuur van Rolls-Royce, dat het voorbije jaar een turbulente periode heeft doorgemaakt.

De online muziekdienst Spotify heeft officieel een grotere waarde dan de gezamenlijke Amerikaanse muziekindustrie. Dat blijkt uit een rapport van het magazine Digital Music News. Opgemerkt wordt dat Spotify na een kapitaalinjectie van 400 miljoen dollar een netto marktwaarde heeft van nagenoeg 8,4 miljard dollar. Daarmee is Spotify ruim dubbel zoveel waard dan aartsrivaal Pandora, die op een bedrag van 3,5 miljard dollar wordt gewaardeerd. Maar ook zou Spotify inmiddels meer waard zijn dan de totale Amerikaanse muziekindustrie, die vorig jaar een omzet van ongeveer 6,97 miljard dollar heeft gerealiseerd. Spotify heeft nu 45 miljoen gebruikers van zijn gratis aanbod en 15 miljoen betalende abonnees.

De rechtbank in Den Haag heeft Etam Groep Retail, de moedermaatschappij van de modeketens Miss Etam en Promiss, failliet verklaard. Een bankroet bleek onvermijdelijk toen duidelijk werd dat Etam zijn schuldeisers niet zou kunnen betalen. De lopende onderhandelingen over een doorstart van het bedrijf gaan door. In afwachting van een akkoord blijven de winkels open. De curatoren proberen naar eigen zeggen binnen enkele weken een doorstart te realiseren. Meerdere partijen zouden een overnamebod hebben ingediend. Over het aantal en de inhoud van de biedingen werd echter geen verdere informatie verstrekt. Eerder was gewag gemaakt van veertien geïnteresseerde partijen.

De sociale netwerksite Facebook heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,5 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 42 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er wordt wel opgemerkt dat de opbrengsten negatief werden beïnvloed door ongunstige wisselkoersen. De winst daalde van 642 miljoen dollar naar 512 miljoen dollar, vooral te wijten aan investeringen in applicaties en datacenters. Het bedrijf telde ruim 1,44 miljard maandelijkse gebruikers. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover het eerste kwartaal vorig jaar. Bij de mobiele activiteiten was er sprake van een stijging met 24 procent tot 1,25 miljard maandelijke gebruikers.

Bij beursuitbater Euronext legt chief executive Dominique Cerutti midden juli zijn functie als chief executive neer. Hij stapt over naar de Franse informatica-groep Altran Technologies. Euronext is inmiddels gestart met de zoektocht naar een opvolger. Cerutti werd zes jaar geleden door het toenmalige NYSE Euronext weggehaald bij het Amerikaanse concern International Business Machines (IBM). Nadat NYSE Euronext werd overgenomen door Intercontinental Exchange (ICE), leidde Cerutti ook de verzelfstandiging en beursgang van de Europese beursuitbater. Euronext stelde dat de vertrekkende topman het bedrijf in een extreem kort tijdsbestek door een complexe transformatie heeft geleid.

De Amerikaanse restaurantketen McDonald’s heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6 miljard dollar. Dat betekende een daling met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 32,6 procent tot 811 miljoen dollar. Het bedrijf wordt op zijn Amerikaanse thuismarkt geconfronteerd met belangrijke concurrentie, terwijl vele consumenten tevens op zoek gaan naar gezonde alternatieven. Op de internationale markt werd het concern bovendien getroffen door voedselschandalen in China en Japan. Steve Easterbrook, chief executive van McDonald’s, werkt aan een aantal plannen die voor een ommekeer zouden dienen te zorgen.

De Zweedse vrachtwagenbouwer Volvo Trucks heeft Martin Lundtstedt aangesteld tot nieuwe bestuursvoorzitter in opvolging van Olof Persson, die het bedrijf bijna vier jaar heeft geleid. Lundtstedt was tot nu toe bestuursvoorzitter van concurrent Scania. Hij neemt in oktober zijn nieuwe functie bij Volvo Trucks op. Volvo benadrukt op zoek te zijn geweest naar een figuur met een diepgaande kennis over de sector. Martin Lundstedt heeft zijn hele carrière bij Scania gewerkt. Drie jaar geleden werd hij bestuursvoorzitter van het bedrijf. Onder zijn leiding werd Scania vorig jaar overgenomen door de Duitse groep Volkswagen, dat ook al de vrachtwagenbouwer Man in handen had.

De Nederlandse brouwer Heineken heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 579 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 143 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. In het resultaat is echter een eenmalige boekwinst verwerkt van 375 miljoen euro wegens de verkoop van het Mexicaanse verpakkingsonderdeel Empaque. De omzet steeg met 2 procent tot 4,34 miljard euro. Opgemerkt wordt dat in Azië een groot met ongeveer 10 procent kon worden opgetekend. Ook op het Amerikaanse continent werd een groei met ongeveer 6 procent genoteerd. In West-Europa diende echter een daling met 1,7 procent worden gemeld.

Het Japanse elektronicaconcern Sony heeft het voorbije boekjaar, dat eind maart werd afgesloten, een nettoverlies geleden van 126 miljard yen. Dat komt overeen met een bedrag van 982 miljoen euro. Tijdens het jaar voordien werd een verlies van 128 miljard yen gemeld. De omzet steeg het voorbije jaar met bijna 6 procent tot 8,2 biljoen yen. In februari had Sony nog gewaarschuwd voor een mogelijk verlies van 170 miljard yen, maar stelde betere resultaten te hebben geboekt met de verkoop van games, muziek en sensoren voor digitale camera’s. Ook de afdeling financiële diensten liet naar eigen zeggen betere prestaties optekenen dan eerder was ingeschat.

Het Zwitserse farmabedrijf Roche heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet van 11,8 miljard frank of 11,5 miljard euro geboekt. Dat betekende een stijging met 3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet van de farmaceutische divisie groeide met 3 procent, terwijl de diagnose-afdeling een stijging met 2 procent meldde. De farmaceutische divisie kende vooral in de Verenigde Staten, gesteund door een sterke koers van de dollar, een belangrijke groei. Roche verwijst vooral naar de verkoop van Perjeta en Kadcyla, twee middelen tegen borstkanker. Bij Perjeta werd een stijging met 82 procent tot 322 miljoen frank gemeld, terwijl de verkoop Kadcyla met 80 procent steeg tot 179 miljoen frank.

Japan heeft tijdens de maand maart een handelsoverschot van 229,3 miljard yen of 1,8 miljard euro laten optekenen. Daarmee kon voor de eerste keer in bijna drie jaar een handelsoverschot melden. Dat heeft de Japanse overheid gemeld. De export kende een groei met 8,5 procent, terwijl de import met 14,5 procent achteruit ging. De positieve evolutie is in belangrijke mate te danken aan de daling van de olieprijzen. Na de ramp in de kerncentrale van Fukushima vier jaar geleden diende Japan immers massaal fossiele brandstoffen te importeren. Door de dalende olieprijzen diende voor die import minder betaald te worden. Anderzijds vormde de zwakke yen een stimulans voor de uitvoer.

De Amerikaanse motorfietsenfabrikant Harley-Davidson heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van bijna 270 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 265,9 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde van 1,73 miljard dollar naar 1,67 miljard dollar. Harley-Davidson verkocht tijdens de eerste drie maanden van dit jaar 35.488 motorfietsen. Dat betekende een daling met 0,7 procent tegenover het eerste kwartaal vorig jaar. Die achteruitgang moet naar eigen zeggen worden toegeschreven aan de agressieve promoties van concurrenten. Over het hele jaar wordt gehoopt op een groei tussen 2 procent en 4 procent.

Meer Nieuws

12:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jonge werknemers nemen meer risico met salaris

Jonge werknemers zijn meer bereid om risico’s te nemen en hun salaris en tonen een grotere interesse in een variabele remuneratie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) bij vierentwintighonderd Britse werknemers. Ook tussen de geslachten kan volgens het rapport op de werkvloer een aantal duidelijke verschillen tegenover een alternatieve verloning worden opgetekend. Het is volgens de onderzoekers voor bedrijven dan ook niet realistisch om voor het hele personeelsbestand een identiek voordelensysteem uit te werken en moet er rekening worden gehouden met de individuele voorkeuren.

“Wanneer aan werknemers gevraagd wordt of ze bereid zijn om 1.000 pond salaris in te ruilen voor de kans om een prestatie-gerelateerde bonus te ontvangen, blijkt 20 procent van de ondervraagden positief te reageren,” stippen de onderzoekers aan. “Bij tieners loopt dat aandeel echter op tot 36 procent, tegenover slechts 18 procent bij veertigplussers. Jongere werknemers toonden ook een grotere interesse in een training. Daarbij gaf 25 procent van de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar bereid te zijn om een training te volgen in plaats van een cash-vergoeding te ontvangen. Ook geven jongeren vaak een voorkeur aan een bedrijfswagen (32 procent) of een fitness-abonnement (20 procent).”

Daarnaast kon ook worden vastgesteld dat 43 procent van de millennials op de werkvloer geïnteresseerd zou zijn in voordelige maaltijden in de bedrijfskantine. Bovendien bleek dat meer dan 50 procent van de tieners bereid zou zijn 5 procent van zijn salaris in te leveren in ruil voor gratis voeding en drank op het werk. Naast de leeftijd kon volgens de consulent ook tussen de geslachten een duidelijk verschil in voorkeuren voor voordelen worden opgetekend. Daarbij werd vastgesteld dat 32 procent van de vrouwen geïnteresseerd is in een medische verzekering, tegenover 24 procent bij mannen. Daarentegen toont 29 procent van de mannen interesse in een bedrijfswagen, tegenover 21 procent bij vrouwen.

Op het gebied van levensonderhoud bleken de werknemers in eerste instantie geïnteresseerd te zijn in kortingsbonnen voor het winkelen (44 procent), gevolgd door hulp bij hypotheken (37 procent), gezondheidszorgen (36 procent) en extra vakantievoorzieningen (35 procent). “Ondanks de beperkte inflatie voelen nog altijd veel werknemers de druk van de levenskosten en streven naar voordelen die hen besparingen kunnen opleveren,” merkt John Harding, analist bij PricewaterhouseCoopers op. Hij voegt er aan toe dat bedrijven met individuele voordeelsystemen kunnen vermijden dat ze belangrijke financiële middelen verliezen aan aanbiedingen die door de werknemer niet worden gewaardeerd.

Lees Verder

09:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Organisatie reizen is vooral mobiel gebeuren geworden

Mobiele platformen hebben een centrale plaats verworven in de reisplannen van de consument. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf AppLift en Priori Data. Vastgesteld werd dat bijna de helft van alle reizen inmiddels met een bezoek aan een mobiel platform van start gaan.

Lees Verder

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aanwezigheid groene ruimtes verkleint welzijnskloof

De beschikbaarheid van groene ruimtes verkleint de welzijnskloof tussen armere en rijkere populaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Centre for Research on Environment, Society and Health (CRESH) in Schotland.

Lees Verder

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook aan top blijft verschil in competitiviteit tussen geslachten

Ook aan de top van selectieve sub-populaties blijft er een duidelijk verschil in competitiviteit tussen de geslachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Grand Valley State University bij een groep lange afstandslopers.

Lees Verder

09:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |