25-10-17

Wegenaanleg in ontwikkelingslanden riskante aangelegenheid

De mensheid beleeft de sterkste uitbreiding van het wereldwijde wegennet, maar een groot aantal geplande verbindingen zouden beter niet worden gebouwd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de James Cook University in Australië. Eerder al werd bewezen dat de wegenaanleg in ontwikkelingslanden vaak een belangrijk gevaar vormen voor het lokale leefmilieu. Daarbij wordt onder meer gewezen naar risico’s voor illegale boskap, bosbranden, vastgoedspeculatie en stroperij. Het Australische onderzoek toont naar eigen zeggen dat deze werken ook op economisch en sociaal vlak belangrijke ongunstige consequenties kunnen hebben.

“Een groot gedeelte van de uitbreiding van het verkeersnet is geconcentreerd in tropische en subtropische regio’s met een grote regenval,” zegt onderzoeksleider Mohammed Alamgir, professor milieuwetenschappen aan de James Cook University. “Een groot deel van deze routes wordt aangelegd in opkomende markten. Maar zelfs de duurste wegen kunnen onder invloed van de zware regenval - onder meer door putten, verzakkingen en landverschuivingen - snel compleet nutteloos worden. Tenzij voortdurend onderhoud wordt gegarandeerd, dreigen deze wegenprojecten snel voor de betrokken ontwikkelingslanden snel zware verliesposten te worden. Maar ook het onderhoud zou zware financiële inspanningen vereisen.”

“Bovendien moet rekening gehouden met een groot risico op corruptie,” zeggen de onderzoekers. “Een groot aantal risicovolle wegenprojecten werden alleen mogelijk om hoge ambtenaren door de aannemers en projectontwikkelaars werd omgekocht. Vaak moet blijken dat onderaannemers wegen bouwen die niet aan de gestelde normen voldoen. Vaak blijkt dat voor de fundamenten van de weg onvoldoende cement is gebruikt. Daardoor dreigt het verval nog veel sneller te zullen optreden. Onder meer in de Aziatische ontwikkelingslanden zijn er plannen om het verharde wegennet op amper drie jaar te verdubbelen. Die aanleg gebeurt vaak uit het oogmerk om economische groei te promoten.

Lees Verder

14:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu |  Facebook |

Beste salarissen gaan naar sociale vaardigheden

De moderne economie biedt de beste kansen aan werknemers die technische met sociale vaardigheden kunnen combineren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University over de arbeidsmarkt van de Verenigde Staten vijf jaar geleden. Opgemerkt wordt dat tegenover het begin van de jaren tachtig van de voorbije eeuw het aantal beschikbare banen voor deze groep met 7,2 procentpunt is toegenomen. De salarissen namen met 26 procent toe. Bij technische beroepen die weinig sociale vaardigheden vereisten kon tegelijkertijd het aantal beschikbare arbeidsplaatsen een daling met 3,3 procentpunt worden opgetekend. De salarisverhoging bleef bovendien beperkt tot ongeveer 6,5 procent.

“Banen die alleen een technische uitvoering vereisen, zullen steeds vaker door computers en robots worden overgenomen,” betoogt onderzoeksleider David Deming, professor economie aan de Harvard University. “In eerste instantie hadden die technologieën een weerslag op beroepen waarvoor ook weinig technische vaardigheden nodig waren. Stilaan veroveren robots en computers echter ook functies die weliswaar cognitief veeleisend kunnen zijn, maar toch een repetitief karakter hebben en vaste routines vertonen.” Op langere termijn zal die evolutie volgens professor Deming de kwaliteit van de arbeidsmarkt verbeteren.

“Mensen zullen maximaal tot hun recht kunnen komen in activiteiten waarin computers schromelijk tekort schieten,” benadrukt David Deming. “Wanneer een interactie met andere mensen wordt vereist, kan op de robot geen beroep meer worden gedaan. De moderne arbeidsmarkt bevoordeelt dan ook kandidaten die goede teamspelers blijken te zijn. Sociale vaardigheden reduceren immers de kosten van de coördinatie.” Hieruit blijkt volgens de econoom echter ook dat het onderwijs zijn programma zal moeten herzien. Indien met werknemers wenst die uitblinken in teamwerk, zal aan dat concept ook tijdens de opleiding volgens Deming een grotere aandacht moeten worden besteed.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaardigheden |  Facebook |

Aandelenmarkt gevoelig voor oordeel van de financiële pers

De financiële pers kan met zijn taalgebruik een belangrijke impact hebben op de opinies en het gedrag van investeerders. Op die manier zal de financiële pers ook een invloed hebben op de economie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université de Luxembourg en de Vrije Universiteit Amsterdam bij een tachtigtal beleggers. De onderzoekers wijzen erop dat al langer gewag gemaakt wordt van een link tussen het financiële nieuws en het gedrag van investeerders, maar ze benadrukken dat nu ook een significante correlatie kan worden bevestigd tussen persartikelen en de ontwikkeling van de aandelenbeurzen.

“De formulering van economische informatie in de media kan een belangrijke impact hebben op de investeerder,” benadrukt onderzoeksleider Roman Kräussl, professor economie aan de Université de Luxembourg. “Wanneer de informatie gebracht wordt met een positieve inslag, waarbij gebruik gemaakt wordt van optimistische bewoordingen, is er veel kans dat de beursnotering van het aandeel stijgt. Wanneer echter identieke informatie wordt gebracht in een tekst waarin de positieve inslag door negatieve bewoordingen zijn vervangen, mag vaak een daling van de koers worden verwacht.” De naam van het bedrijf in kwestie kan geen impact hebben, want de verslaggeving had betrekking op een fictieve onderneming.

“De stijl van de verslaggeving had ook een impact op de hypothetische beslissing van de participanten om aandelen te kopen of te verkopen,” zegt Roman Kräussl nog. “Bovendien kon ook een invloed worden ervaren op het algemene oordeel over de economie.” Uit de studie kan volgens het onderzoeksteam, dat ook Ronald Bosman en Elizaveta Mirgorodskaya omvat, tevens worden geconcludeerd dat de evaluatie van de economie minder door fundamentele data dan door emotionele impressies wordt gekenmerkt. De conclusies tonen volgens professor Kräussl echter ook de belangrijke impact die de pers op de maatschappij heeft.

“In een periode waarin de journalistiek onder toenemende druk staan, is het belangrijk te wijzen op de invloed die de media op het reële leven kunnen hebben,” betoogt de onderzoeker. “De samenleving wordt geconfronteerd met een tijdperk van nepnieuws en alternatieve feiten en de mechanismen van snelle online en sociale media. De studie toont echter het belang van feitelijke en accurate verslaggeving, maar ook van de macht die woorden kunnen hebben op investeerder, aandelenmarkten en de economie.”

Lees Verder

13:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: beurs |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De investeerders Gimv en UI Gestion voeren exclusieve onderhandelingen over de verkoop van hun belang in de Franse private ziekenhuisgroep Almaviva. Dat heeft de Gimv bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Gimv en UI Gestion kochten vier jaar geleden een meerderheidsbelang in Almaviva, dat destijds een portefeuille met zeven private ziekenhuizen beheerde. Inmiddels bestaat die portfolio uit dertig ziekenhuizen en Almaviva is uitgegroeid tot de vijfde private ziekenhuisgroep van Frankrijk geworden. De groep verwacht dit jaar een omzet van ruim 300 miljoen euro te zullen realiseren. Dat is ruim een verdrievoudiging tegenover vijf jaar geleden.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) gaat de volgende vijf jaar 3,045 miljard euro investeren. Dat blijkt uit het meerjarenplan dat door Sophie Dutordoir, chief executive van het spoorbedrijf, werd opgesteld. Het lopende meerjarenplan heeft een omvang van 3,072 miljard euro. Onder meer zou een bedrag van 2 miljard euro zijn voorzien voor investeringen in de aankoop en modernisering van het rollend materieel. Daarnaast zou een budget van 460 miljoen euro worden gereserveerd voor het onthaal van de reizigers en de verbetering van de toegang tot de stations en de perrons. Voor de afwerking van het Gewestelijk Expresnet (GEN) is een bedrag van 155 miljoen voorzien.

De Amerikaanse machinefabrikant Caterpillar heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 11,4 miljard dollar, tegenover 9,2 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst liep tegelijkertijd op van 283 miljoen dollar naar bijna 1,06 miljard dollar. Het bedrijf maakte daarbij gewag van bijzonder positieve marktomstandigheden die over de hele wereld konden worden vastgesteld. Onder meer werd daarbij gewezen naar de bouwsector in China en de onshore olieproductie in Noord-Amerika. Tevens kon geprofiteerd worden van hogere investeringen in de mijnbouw. Het bedrijf wees er verder op in al zijn geografische sectoren een groei te hebben kunnen melden.

De investeerders Blackstone en CVC Capital Partners zullen uiteindelijk geen bod doen op de margarinedivisie van het Brits-Nederlandse concern Unilever. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Blackstone en CVC Capital hadden eerder aangegeven een gezamenlijk bod op de divisie te willen doen. Het partnership zou echter zijn kandidatuur inmiddels hebben ingetrokken. Er wordt opgemerkt dat minstens drie partijen nog steeds interesse hebben. Onder meer een team van Bain Capital en Clayton Dubilier & Rice zou kandidaat blijven voor de divisie, waarvoor mogelijk meer dan 7 miljard dollar moet worden betaald. Andere kandidaten zijn Kohlberg Kravis Roberts (KKR) en Apollo.

Er is uiteindelijk geen oplossing gevonden voor de glasproducent Ducatt uit Lommel. Daardoor zullen de activiteiten definitief moeten worden stopgezet. Ducatt werd eind mei door de rechtbank van koophandel in Hasselt failliet verklaard. Daardoor dreigden ruim honderdvijftig banen te verdwijnen. De curatoren hadden gehoopt om een overnemer te kunnen vinden die de activiteiten zou kunnen verder zetten. Geen enkele kandidaat zou uiteindelijk echter een bod hebben willen doen. Ducatt was aanvankelijk een producent van gloeilampen, maar maakte nadien een overstap naar de productie van glas voor zonnepanelen. Een groot deel van het personeel zou inmiddels wel een andere baan hebben gevonden.

Het Amerikaanse telecomconcern AT&T heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van nagenoeg 39,7 miljard dollar, tegenover 40,9 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het concern zegt wel dat orkanen en aardbevingen de inkomsten hebben beïnvloed. Zonder deze impact zou naar eigen zeggen een omzet van 39,8 miljard dollar zijn gerealiseerd. De winst van het telecomconcern viel met 9 procent terug tot 3,03 miljard dollar. Het bedrijf werd tijdens het voorbije kwartaal met een gemiddeld klantenverloop van 1,07 procent geconfronteerd, tegenover 1,05 procent het derde kwartaal vorig jaar. Bij postpaid was er een daling van 0,9 procent naar 0,84 procent.

Het biotechbedrijf Apitope uit Diepenbeek wil nog voor het einde van dit jaar een notering op de beurs van Brussel. Vermoed wordt dat het bedrijf de opbrengst van de beursgang wil investeren om onderzoek naar een aantal interessante potentiële geneesmiddelen te versnellen. Apitope maakte eerder onder meer positieve resultaten bekend met een middel dat mogelijk bij de behandeling van multiple sclerose zou kunnen worden ingezet. Het bedrijf heeft zich gespecialiseerd in onderzoek naar behandelingen voor auto-immuunziektes. Apitope zou na Balta en Avantium dit jaar de derde introductie op de Brusselse aandelenbeurs worden. Er is niet bekend hoeveel geld Apitope met zijn beursintroductie hoopt op te halen.

De Nederlandse autoconstructeur VDL Groep heeft voor miljoenen euro’s bestellingen voor zelfrijdende vrachtwagens ontvangen. Dat heeft het Nederlandse bedrijf bekend gemaakt. De afnemers zijn het Duitse chemieconcern BASF en de Belgische logistieke groep Katoen Natie. Het order heeft in totaal betrekking op achttien zelfrijdende vrachtwagens. Katoen Natie heeft elf exemplaren besteld voor de site van een petrochemisch bedrijf in Singapore. BASF wil zeven exemplaren inzetten op zijn hoofdvestiging in Ludwigshafen. De zelfrijdende vrachtwagens kunnen volgens de Nederlandse constructeur afstanden tot 100 kilometer afleggen. De exemplaren voor BASF zouden exclusief elektrische worden aangedreven.

De Amerikaanse chipfabrikant Texas Instruments heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,1 miljard dollar, tegenover 3,7 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent de zesde kwartaalgroei op rij. De winst steeg van 1 miljard dollar naar 1,3 miljard dollar. Texas Instruments kon daarbij naar eigen zeggen profiteren van een sterke vraag naar zijn producten. Onder meer wordt gewezen naar de autobouw. Daarbij wordt gewag gemaakt van een sterke vraag van producenten van zelfrijdende wagens, die onder meer van de sensoren van Texas Instruments gebruik maken. Er wordt echter aan toegevoegd dat ook in andere industriële sectoren een sterke afzet kan worden gemeld.

Wereldwijd zal dit jaar 246,7 miljoen hectoliter wijn worden geproduceerd. Dat betekent een daling met 8,2 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van de Organisation Internationale du Vin (OIV). Opgemerkt wordt dat de wijnbouwers dit jaar met bijzonder ongunstige weersomstandigheden hebben moeten afrekenen. Daardoor valt de productie volgens de sectororganisatie terug tot het laagste niveau in een halve eeuw. Aangevoerd wordt dat Italië, Frankrijk en Spanje - de drie belangrijkste producerende wijnlanden - met een natte lente en een koude zomer werden geconfronteerd. Dat heeft geleid tot een slechte oogst, waardoor de bijna een kwart minder voorraden op de markt werden gebracht.

De Amerikaanse restaurantketen McDonald’s heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,8 miljard dollar. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De achteruitgang wordt echter in grote toegeschreven aan China, waar een aantal filialen aan franchisers werden verkocht. Op de Amerikaanse markt kon daarentegen een autonome omzetgroei met 6 procent worden opgetekend. De nettowinst van de groep steeg met 48 procent tot 1,9 miljard dollar. Het concern kon na een periode van inkrimping voor het tweede kwartaal op rij opnieuw een groei melden. McDonald’s heeft wereldwijd 37.000 restaurants. Ongeveer 4.000 filialen zijn franchises.

Belegger George Soros heeft een kapitaal van bijna 18 miljard dollar overgemaakt aan de filantropisch stichting Open Society Foundation. Dat hebben vertegenwoordigers van de stichting tegenover de Amerikaanse kant The Wall Street Journal gemeld. Soros (87) heeft met beleggingen een gigantisch vermogen vergaard. Volgens ramingen van het magazine Forbes beschikt Soros over een persoonlijk vermogen van 23 miljard dollar. Daarmee bekleedt de belegger in de ranglijst met rijkste mensen van de wereld op een twintigste plaats. Het grootste gedeelte van dat fortuin wordt door Soros nu echter overgemaakt aan de Open Society Foundation, die door hemzelf werd opgericht.

De Universiteit Gent en het onderzoekscentrum Imec hebben in Zwijnaarde bij Gent hun project HomeLab geopend. HomeLab is een intelligente woning waaronder onderzoekers technologische ontwikkelingen kunnen uitwerken en op echte bewoners uittesten. HomeLab is geen demonstratieruimte, maar moet als een echt laboratorium worden beschouwd. In het complex wordt niet alleen onderzoek verricht naar de klassieke domotica-toepassingen, maar worden ook nieuwe projecten rond onder meer zorg en mobiliteit onderzocht. De bewoners van het HomeLab zijn zowel onderzoekers als gemotiveerde proefpersonen. Met de realisatie van het HomeLab was een investering gemoeid van ongeveer 1 miljoen euro.

Saudi-Arabië gaat langs de Rode Zee, tegen de grens met Jordanië, de gloednieuwe stad Neom bouwen. Dat heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman bekend gemaakt. Neom moet de basis vormen van een volledig nieuwe economische zone. Voor de realisatie van de stad zal volgens Salman een bedrag van meer dan 500 miljard dollar worden gereserveerd. Voor de investering zal onder meer beroep worden gedaan op het Saudische Public Investment Fund (PIF) en het Vision Fund van de Japanse groep SoftBank. Neom moet een hypermoderne stad worden waar alle nieuwe technologieën aan bod zullen komen. In totaal zal Neom een oppervlakte van 26.500 vierkante kilometer beslaan.

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 12,2 miljard dollar, tegenover 11,6 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 2,4 miljard dollar tot 939 miljoen dollar. Het bedrijf kon wel uitstekende prestaties melden bij zijn divisie aeronautica, waar een omzetgroei met 14 procent tot 4,7 miljard dollar werd gerealiseerd. De divisie is fabrikant van het jachtvliegtuig Joint Strike Fighter (F-35), waar de productie stilaan naar zijn maximale capaciteit neigt. De divisie maakte een operationele winst van 517 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 437 miljoen dollar het derde kwartaal vorig jaar.

07:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-10-17

Chinese consument toont grote interesse in stemtechnologie

Toepassingen op basis van stemtechnologie kunnen voor merken een aantal nieuwe opportuniteiten creëren. Dat geldt vooral landen zoals China en Singapore. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten James Walter Thompson (JWT) en Kantar Insight. Opgemerkt wordt dat China in het onderzoek duidelijk als marktleider naar voor komt. Uit de enquête bleek immers dat 42 procent van de Chinese smartphone-gebruikers te kennen gaf dat stemtechnologie de efficiëntie van het apparaat gevoelig versterkt. Daarbij wordt vooral gewag gemaakt van gebruiksgemak (52 procent), het wegvallen van de noodzaak om teksten op een klavier in te tikken (48 procent) en eenvoud (46 procent).

“Het is algemeen geweten dat het Chinese schrift digitaal een aantal moeilijkheden oplevert,” benadrukt onderzoeker Ida Siow. “Chinees is veel moeilijker en trager dan het Engels. Dat is één van de redenen waarom er in China een grotere voorkeur voor de inzet van stemtechnologie kan worden geregistreerd. Een gebruiksvriendelijke klantbeleving is een belangrijk aantrekkingspunt dat in China dan ook bij de promotie van stemtechnologie wordt uitgespeeld. Grote Chinese internetbedrijven, zoals zoekmachines Baidu, hebben al toepassingen gelanceerd waarbij stemtechnologie als eerste oplossing wordt gesuggereerd.

Vastgesteld werd ook dat consumenten in China en Singapore zich bijzonder opgetogen tonen over de inzet van stemtechnologie om hun leven gemakkelijker te maken. In China zegt 64 procent wil van stemtechnologie gebruik maken om op persoonlijke assistenten beroep te kunnen doen. Een aantal bedrijven heeft op deze trends al ingespeeld. Opgemerkt wordt onder meer dat KFC China vorig jaar een samenwerking met Baidu is gestart waarbij in de restaurants met de assistentie van artificiële intelligentie orders worden genoteerd. In Singapore biedt OCBC Bank aan zijn klanten de mogelijkheid om bij hun identificatie van stemtechnologie gebruik te maken.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: stemtechnologie |  Facebook |

Gezondheid Europese bejaarden blijft een constante

Over vier decennia zal 25 procent van de vrouwelijke vijfenzestigplussers in Europa geconfronteerd worden met een lichamelijke handicap die een zware impact zal hebben op de dagelijkse activiteiten. Bij mannen valt dat aandeel terug tot 17 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis in Laxenburg (Oostenrijk). Opgemerkt wordt dat het probleem van lichamelijke handicaps bij senioren de volgende dertig jaar nagenoeg ongewijzigd zal blijven, ondanks de verwachte toename van de levensduur. In absolute cijfers moet door de vergrijzing van de bevolking daarentegen een sterke toename worden verwacht.

“De uitbreiding van de groep oudere patiënten zal een belangrijke druk uitoefenen op de beschikbare hulpvoorziening en de opleiding van medisch personeel,” betogen de onderzoekers Sergei Scherbov en Daniela Weber. Opgemerkt wordt dat een aantal resultaten van de studie de conclusies van eerdere rapporten bevestigen. Onder meer wordt daarbij gewezen op het feit dat meer vrouwen met sterke lichamelijke beperkingen als gevolg van langdurige gezondheidsproblemen moeten rekening houden dan mannen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de hogere levensverwachting voor de vrouwelijke populatie. Deze conclusies gelden voor alle Europese landen.

“Anderzijds moet worden gesteld dat de gezondheid van mannen en vrouwen onder invloed van de veroudering aan eenzelfde ritme achteruit lijkt te gaan,” stippen Scherbov en Weber aan. Er konden verder ook bij de patiënten zelfs opmerkelijke verschillen worden opgetekend. In Zweden moest worden vastgesteld dat 10 procent van de vrouwelijke vijfenzestigplussers te kennen gaf door gezondheidsproblemen zwaar in hun dagelijkse activiteit te worden gehinderd. In Slowakije liep dat cijfer echter op tot 33 procent. De onderzoekers zeggen nochtans dat het aandeel van de oudere populatie met gezondheidsproblemen in de zesentwintig onderzochte landen bijzonder veel gelijkenissen vertoont.

Daarbij moet wel de impact van een aantal culturele verschillen worden verwerkt.

Lees Verder

15:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Vriendengroepen boeken op werkvloer superieure prestaties

Professionele teams met vrienden leveren op de werkvloer superieure prestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Ohio State University, die een analyse maakten van zesentwintig verschillende studies, waarbij in totaal meer dan duizend teams met meer dan vierendertig medewerkers betrokken waren. Vastgesteld werd dat teams met vrienden significant betere prestaties lieten optekenen dan ploegen met kennissen of onbekenden. Vooral wanneer met grotere groepen diende te worden gewerkt en hoofdzakelijk naar een maximalisering van de output moest worden gestreefd, blijkt volgens de onderzoekers de inzet van vrienden een belangrijke meerwaarde.

“Werken met vrienden geeft niet alleen een goed gevoel, maar levert ook daadwerkelijk betere resultaten op,” benadrukken de onderzoekers Robert Lount en Seunghoo Chung. De onderzoekers zeggen dat de superieure prestaties van de vriendenteams zowel bij handenarbeid als bij denkwerk bleken. Bovendien konden ook in alle leeftijdscategorieën dezelfde resultaten worden geregistreerd. Naarmate de teams omvangrijker werden, bleek ook de invloed van de vriendschappen toe te nemen. Wanneer echter een optimale oplossing voor een knelpunt moest worden gevonden, bleek de impact van de vriendschapsbanden te verdwijnen.

Er kunnen voor het fenomeen volgens de onderzoekers duidelijke redenen worden gegeven. “Vrienden kunnen taken beter coördineren,” benadrukt Chung. “Men kent de sterke en zwakke kanten van de collega’s, waardoor de taak op de meest efficiënte manier kan worden opgesplitst. Bovendien is het ook verklaarbaar waarom het effect alleen kan worden opgetekend wanneer naar een maximalisering van de output wordt gestreefd. In die omstandigheden is een duurzame motivatie vaak een cruciaal probleem. Vrienden kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Vrienden maken het veel gemakkelijker om een vervelende taak vol te houden.”

“Wanneer daarentegen een optimale oplossing voor een probleem moet worden gevonden, kan een samenwerking met onbekenden voordelen bieden,” zegt Chung. “In deze omstandigheden wordt constructieve tegenspraak gemakkelijker, waardoor de baten en nadelen van voorgestelde oplossingen kunnen worden besproken en het minder waarschijnlijk wordt dat men zich door de mening van de groep zou laten meedrijven.” De resultaten van het onderzoek zouden managers volgens Chung moeten aanzetten om initiatieven te nemen die vriendschappen op de werkvloer zouden kunnen stimuleren. Ook zou moeten worden gekeken of het mogelijk is om rond groepen vrienden professionele teams te bouwen.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkvloer |  Facebook |