06-06-15

Verleidingen moeten snel worden onderkend

Om het risico op onethisch gedrag te minimaliseren is het belangrijk de verleidingen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en de consequenties op lange termijn te beseffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials moeten nog grote financiële expertise verwerven

Millennials moeten op het gebied van financiële kennis meestal nog een belangrijke weg afleggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas.

Lees Verder

13:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goud had niet altijd een universele waarde

In de huidige wereld heeft goud nagenoeg een universele waarde, maar dat lijkt niet altijd het geval te zijn geweest. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton en de University of Bristol, die bij archeologische voorwerpen sporen van een oude goudroute hebben gevonden tussen het zuidwesten van Groot-Brittannië en Ierland. De conclusies van de studie geven volgens de onderzoekers aan dat in de prehistorie door de verschillende gemeenschappen aan het goud niet hetzelfde belang werd gehecht. Bovendien zou de waarde van het goud niet altijd louter op economische basis zijn berekend, maar zou onder meer ook de religie een rol hebben gespeeld.

“Uit het onderzoek bleek dat er tijdens het vroege Bronzen Tijdperk, ongeveer 2.500 jaar voor onze tijdrekening, tussen Groot-Brittannië en Ierland een goudhandel moet hebben bestaan,” aldus onderzoeksleider Chris Standish, professor archeologie aan de University of Southampton. “Dat is gebleken uit een onderzoek van de chemische samenstelling van de oudste gouden voorwerpen die in Ierland werden teruggevonden. Die analyses maakten duidelijk dat de objecten gemaakt waren met goud dat niet ter plaatse was ontgonnen, maar was geïmporteerd. Bovendien kon worden afgeleid dat het goud wellicht afkomstig was uit Cornwall.”

“Deze vaststellingen geven aanleiding tot een aantal opmerkelijke conclusies,” stipt professor Standish aan. “De studie suggereert immers dat de Ierse goudbewerkers voorwerpen maakten met materiaal dat uit het buitenland werd ingevoerd, ondanks de aanwezigheid van een aantal rijke en bijzonder toegankelijke voorraden in de eigen regio. Het is onwaarschijnlijk dat men in Ierland geen kennis zou hebben over de goudwinning, rekening houdend met de grootschalige exploitatie van andere metalen. Vermoed moet daarentegen worden dat de uitheemse oorsprong als een unieke eigenschap werd bestempeld en dan ook de belangrijkste reden was waarom goud voor productiedoeleinden werd ingevoerd.”

“Het is bijzonder belangwekkend dat tijdens die periode in Cornwall en het zuiden van Engeland, in vergelijking met Ierland, weinig goud in omloop was,” zegt Chris Standish nog. “Deze vaststelling impliceert dat het product door de Engelse stammen werd uitgevoerd omdat de gouddelvers van mening waren dat hun voorraden een grotere waarde hadden voor de handel en de ruil voor andere gezochte goederen dan voor het eigen gebruik. Op dit ogenblik wordt goud gelinkt aan economische rijkdom en het product in universeel uitwisselbaar, terwijl het eveneens een pijler vormt van valuta en economieën over de hele wereld, maar blijkbaar is dat niet altijd het geval geweest.”

“In sommige samenlevingen werd goud bestempeld als een element van bovennatuurlijke of magische krachten,” zegt professor Standish. “In een aantal maatschappijen had goud een grotere functie in het religieuze systeem dan in de economische wereld. De waarde en betekenis van goud kende tussen de verschillende regio’s dan ook wellicht belangrijke verschillen.” Mogelijk heeft goud volgens de onderzoekers pas tweeduizend later, op het ogenblik dat de eerste muntstukken op de markt kwamen, een universele waarde gekregen. Ook wordt opgemerkt dat de prehistorische economieën meer complexe structuren kenden dan de loutere handel in grondstoffen en had ook het geloofssysteem wellicht een belangrijke rol.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen genieten te weinig erkenning voor hun bijdrage aan wereldwijde gezondheid

Vrouwen leveren door hun inzet in de gezondheidszorg een belangrijke bijdrage tot het wereldwijde bruto binnenlandse product, maar genieten daarvoor te weinig erkenning. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de Harvard University en de University of Pennsylvania. De onderzoekers merken op dat de bijdrage van vrouwen aan de wereldwijde gezondheid economisch, sociaal, politiek en cultureel zwaar wordt onderschat. Er wordt aan toegevoegd dat vrouwen zowel belangrijke gebruikers als producenten van gezondheidszorg zijn, maar in beide gevallen worden de behoeftes van deze groep volgens het rapport niet ingevuld.

“Vrouwen genereren in totaal een bedrag van 3 biljoen dollar voor de wereldwijde gezondheidszorg,” verduidelijkt onderzoeksleider Ana Langer, hoofd van het Women and Health Initiative aan de Harvard University in Boston. “Daarmee zijn ze verantwoordelijk voor nagenoeg 5 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product, maar bijna de helft daarvan wordt nooit betaald of erkend. Al te vaak wordt het thema van vrouw en gezondheid bovendien beperkt gehouden tot de zwangerschap en het moederschap. Er moet daarentegen naar een meer holistische en realistische benadering van de problematiek worden gestreefd.”

Uit een analyse van tweeëndertig landen vijf jaar geleden blijkt dat de bijdrage van de inzet van vrouwen in de gezondheidszorg 2,47 procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product vertegenwoordigde. Daar moet volgens de wetenschappers echter ook nog eens 2,35 procent onbetaald werk aan toegevoegd worden, vooral bestaande uit de thuiszorg voor familieleden, die slechts in een beperkt aantal landen - waaronder Costa Rica, Turkije en Groot-Brittannië - wordt erkend en gecompenseerd. Er wordt aan toegevoegd dat de vrouwelijke bijdrage aan de wereldwijde gezondheid een niveau van 3 biljoen dollar bereikt. Dat bedrag ligt hoger dan de gecombineerde overheidsuitgaven in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

De onderzoekers benadrukken dat er meer waardering moet komen voor de inzet die vrouwen in de betaalde en onbetaalde gezondheidszorg tonen. “De verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg wordt wereldwijd vooral door vrouwen gedragen,” aldus professor Langer. “Ze vormen niet alleen het grootste deel van het verplegend personeel in de ziekenhuizen en andere medische centra, maar zorgen ook in de eigen woning en gemeenschap voor fundamentele preventie en zorgverstrekking. Toch blijkt de wereld weinig aandacht te besteden aan hun specifieke noden, ondanks de cruciale betaalde en onbetaalde bijdragen die vrouwen tot de gezondheid van de maatschappij leveren.”

De onderzoekers wijzen er nog op dat het verplegend personeel de grootste beroepsgroep van de hele wereld vormt en voor het merendeel uit vrouwen bestaat. “Vele verpleegsters moeten in een onbeschermde omgeving werken en hun bevoegdheids-niveau staat in geen enkele verhouding tot hun opleiding en expertise,” aldus het rapport. “Bovendien lopen ze ook het risico blootgesteld te worden aan geweld en ziektes. Al die problemen kunnen leiden tot een burnout, personeelsverloop en een tekort aan arbeidskrachten, met negatieve gevolgen voor zowel de werknemers als de patiënten.”

Lees Verder

12:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Italiaanse treinbouwer AnsaldoBreda bezat geen enkele kennis en ervaring met de bouw van hogesnelheidstreinen. Hun Fyra-trein was ook alleen maar een klassieke trein met een extra motor. Dat heeft Marc Descheemaecker, gewezen topman van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) tegenover een Nederlandse parlementaire enquêtecommissie gezegd. Volgens Descheemaecker had AnsaldoBreda een gigantische achterstand op andere treinproducenten zoals Alstom, Bombardier en Siemens. AnsaldoBreda kon volgens hem de opdracht niet aan om een kant-en-klare trein af te leveren. Ook het gebied van probleemoplossing was AnsaldoBreda volgens Descheemaecker geen betrouwbaar partner.

De Braziliaanse investeringsmaatschappij 3G Capital zou mogelijk een overnamebod willen uitbrengen op het Britse drankenconcern Diageo, bekend van merken onder meer Johnnie Walker, Guinness en Smirnoff. Dat heeft het Braziliaanse magazine Veja gemeld. Er wordt wel aangegeven dat het dossier zich nog in een vroeg stadium bevindt. Eerder dit jaar werd nog gemeld dat een consortium onder leiding van 3G Capital bierbrouwer SABMiller zou willen overnemen. De Braziliaanse investeringsmaatschappij, het moederbedrijf van Burger King, was in maart samen met Berkshire Hathawayook betrokken bij de samenvoeging van de Amerikaanse voedingsgroepen Kraft Foods en Heinz.

Deutsche Bank is bezig met een intern onderzoek naar een mogelijke omvangrijke witwaszaak waarbij Russische klanten betrokken zouden zijn geweest. Er wordt gewag gemaakt van een transactie van mogelijk 6 miljard dollar in de loop van de voorbije vier jaar. Dat hebben een aantal bronnen bekend gemaakt. De Russische centrale bank zou de Duitse instelling op mogelijk verdachte transacties hebben gewezen. Daarbij werd erop gewezen dat door een aantal klanten mogelijk geld naar het buitenland werd overgemaakt zonder de autoriteiten op de hoogte gesteld te hebben. In afwachting van de resultaten van het onderzoek heeft Deutsche Bank enkele Russische medewerkers geschorst.

De Britse bankengroep Lloyds is in gebreke gebleven bij de afhandeling van klachten van miljoenen klanten met een kredietverzekering. De bank zal daarvoor een boete van 117 miljoen pond betalen. Dat heeft de Britse Financial Conduct Authority (FCA) gemeld. Lloyds heeft toegegeven in het verleden aan zijn klanten op grote schaal overbodige verzekeringsproducten verkocht te hebben. Het concern heeft voor die praktijken zijn verontschuldigingen aangeboden. De bank heeft een reserve van 12 miljard pond voorzien om de gedupeerden te compenseren. Tevens levert de raad van bestuur dit jaar 2,7 miljoen pond aan salarissen in. Ook het bonuspakket van de bank wordt met 30 miljoen pond verlaagd.

In tegenstelling tot eerdere berichten, zal er deze zomer toch geen tekort aan de Italiaanse prosecco-wijn moeten worden gevreesd. Dat heeft Luca Giavi, directeur van de sectororganisatie Denominazione di Origine Controllata (DOC), gezegd. Eerder was gemeld dat door de ongunstige weersomstandigheden en een mislukte oogst, gekoppeld aan een toenemende vraag, gevreesd diende te worden voor een tekort aan voorraden in de winkel. Giavi benadrukte dat er ook niet voor grote prijsstijgingen dient te worden gevreesd. Vorig jaar werden meer dan driehonderd miljoen flessen prosecco geproduceerd. Dat was een stijging met 27 procent tegenover het jaar voordien. Bijna twee derde van de productie ging naar de export.

De Nederlandse winkelketen Spar wil zijn activiteiten in India gevoelig uitbreiden. De groep beschikt in India op dit ogenblik over een netwerk van zestien hypermarkten. De volgende twee jaar zouden er negen bijkomende filialen in gebruik genomen moeten kunnen worden. Het Indiase personeelsbestand van Spar zou daardoor tot ongeveer vijfduizend medewerkers worden verdubbeld. Spar International debuteerde vorig jaar op de Indiase markt door een samenwerking met de groep max Hypermarkets. Spar India verwacht over vier jaar een omzet van 300 miljoen euro te kunnen realiseren. Spar International, dat telkens met lokale partners samenwerkt, realiseert een wereldwijde omzet van 31,9 miljard euro.

De wereldwijde bananenverkoop wordt door een nieuwe stam van een schimmelziekte bedreigd. Dat heeft bananenproducent Fresh Del Monte Produce bevestigd. De ziekte werd eerder al aangetroffen in Australië, Azië en Afrika, maar gevreesd wordt dat ook Ecuador, de grootste exporteur van bananen ter wereld, aangetast zou kunnen worden. In de jaren vijftig werd de bananensoort Gros Michel door de Panamaziekte nagenoeg uitgeroeid, maar toen had men met de Cavendish een vervangsoort klaar. Die uitweg is volgens specialisten dit keer echter niet beschikbaar. De bananenteelt zou wereldwijd het inkomen van ongeveer vierhonderd miljoen mensen dragen.

Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse minister van financiën, stelt zich kandidaat voor een nieuwe termijn als voorzitter van de eurogroep, het overlegforum van de ministers van financiën van de negentien eurolanden. Dat heeft Dijsselbloem bekend gemaakt. De huidige ambtstermijn van Dijsselbloem (49), die voor een periode van tweeënhalf jaar werd benoemd, loopt half juli af. Dijsselbloem zou in de eurogroep op een belangrijke steun mogen rekenen en onder meer de voorkeur genieten van Frankrijk en Italië. De Duitse bondskanselier Angela Merkel had eerder al te bekken gegeven de kandidatuur van Luis de Guindos, de Spaanse minister van financiën, te zullen steunen.

Het Italiaans-Amerikaanse autoconcern Fiat-Chrysler Automobiles stelt de beursgang van zijn sportwagenmerk Ferrari uit tot oktober. Dat heeft Sergio Marchionne, topman van Fiat-Chrysler, bekend gemaakt. Oorspronkelijk was voorzien om Ferrari eind juni naar de beurs te brengen. Volgens Marchionne heeft het uitstel te maken met belastingregels. Het bedrijf wilde eigenlijk voor het einde van juni een belang van 10 procent in Ferrari aan de beurzen in Europa en de Verenigde Staten noteren. Later moet Ferrari helemaal moeten worden verkocht. Het Italiaanse sportwagenmerk wordt afgesplitst zodat Fiat-Chrysler zijn groeiplannen kan financieren. Begin volgend jaar zou Ferrari zelfstandig moeten zijn.

De Duitse regering heeft vijftien jaar geleden wapens geleverd aan Saoedi-Arabië om stemmen te kopen voor de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal zes jaar nadien. Dat heeft de Duitse krant Die Zeit gemeld. Volgens de krant zouden de leveringen hebben bestaan uit raketwerpers. Er wordt aan toegevoegd dat de beslissing het gevolg was van een overleg tussen de Duitse voetbalbond en de Duitse regering, die destijs werd geleid door bondskanselier Gerhard Schröder. De steun van de rijke oliestaat bleek cruciaal te zijn voor de Duitse kandidatuur. Uiteindelijk haalde Duitsland bij de toewijzing nipt van Zuid-Afrika. Eerder waren Engeland en Marokko al afgevallen.

Silvio Berlusconi heeft een groot deel van de aandelen van AC Milan verkocht aan de Thaise zakenman Bee Taechaubol, die voor een bedrag van 450 miljoen een belang van 48 procent in de Italiaanse voetbalclub. Berlusconi blijft echter meerderheidsaandeelhouder. Door de instap van de Thaise zakenman kan de voetbalclub rekenen op een belangrijke financiële injectie, die haar moet toelaten om opnieuw het top van het Italiaanse calcio te bereiken. AC Milan werd de voorbije jaren met tegenvallende prestaties geplaagd. Dit seizoen eindigde de club op een tiende plaats en ook vorig jaar al moest AC Milan zich met een achtste plaats in de eindrangschikking tevreden stellen.

Griekenland zal de vier schuldaflossingen bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bundelen en op het einde van de maand juni samen betalen. Dat komt de facto neer op een uitstel voor een bedrag van 300 miljoen euro waarvoor inmiddels de vervaldag is overschreden. In totaal moet Griekenland tegen eind juni een schuld van 1,6 miljard euro bij het Internationaal Monetair Fonds aflossen. Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds, had nochtans aangegeven te verwachten dat Griekenland de vervaldag zou respecteren. De operatie van Griekenland is wettelijk toegelaten, maar is sinds het begin van de jaren tachtig - toen door Ghana - niet meer toegepast.

De Amerikaanse restaurantketen Subway wil over twee jaar in zijn filialen in de Verenigde Staten alle kunstmatige smaken, kleuren en conserveringsmiddelen uit zijn producten hebben verwijderd. Daarmee volgt Subway het voorbeeld van andere ketens zoals Nestle, Taco Bell, McDonald’s en Kraft, die eerder al aangaven alle kunstmatige stoffen te zullen weren. Subway zegt kruiden en specerijen te zullen gebruiken als alternatieven voor de kunstmatige kleurstoffen die op dit ogenblik in de producten worden verwerkt. Het is niet duidelijk wanneer ook in de Europese vestigingen de artificiële bestanddelen uit de producten zullen worden verwijderd.

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden in Australië voor 3,1 miljard Australische dollar sigaretten verkocht. Dat is het laagste bedrag sinds het einde van de jaren vijftig van de voorbije eeuw. De terugval is te danken aan zware accijnsverhogingen op tabak en de strenge regels voor sigarettenverpakkingen. In de jaren tachtig werden in Australië per kwartaal nog voor ruim 7 miljard dollar sigaretten verkocht. Australië hanteert een bijzonder strenge regelgeving tegenover de tabaksindustrie. Sinds de nieuwe regels drie jaar geleden werden ingevoerd, zijn de uitgaven aan tabak in het land met 16 procent gedaald. Een pak sigaretten kost in Australië inmiddels 22 dollar. Het gebruik van merknamen is verboden.

Het toeristische platform Airbnb, aanbieder van alternatieve overnachtingsmogelijkheden, heeft tot het einde van dit jaar een sponsoringsakkoord met de renstal Manor Marussia, die in de Formule Eén aantreedt. Stephen Fitzpatrick, teameigenaar van Manor Marussia, heeft het over een logische samenwerking. Zowel Manor als Airbnb zijn immers jonge startups die volgens Fitzpatrick volop aan hun toekomst werken. Jonathan Mildenhall, chief marketing officer van Airbnb, wijst erop dat Manor Marussia zich beweegt in de sector die gedurende het hele jaar over alle continenten van de wereld reist en supporters dan ook voortdurend op zoek zijn naar overnachtingsmogelijkheden.

Meer Nieuws

11:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-06-15

Leiders hebben onvoldoende inzicht in bedrijfscultuur

Vele leiders hebben niet echt door wat bedrijfscultuur inhoudt. Dat heeft Peter Cheese, chief executive van het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) gezegd. Nochtans zijn leiders volgens Cheese cruciaal voor een goede bedrijfscultuur.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Niveau morele rationaliteit wordt door hersenmassa bepaald

Personen die een hoger niveau aan morele rationaliteit laten optekenen, blijken ook meer grijze massa te hebben in hersenregio’s die gekoppeld worden aan complex sociaal gedragen, besluitvoering en conflictverwerkingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania en de Charité Universitätsmediz in Berlijn.

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |