19-04-15

In moeilijke omstandigheden biedt zelfbevestiging een belangrijke meerwaarde

In moeilijke omstandigheden is het productief om aan de eigen sterke eigenschappen te denken om het zelfvertrouwen te versterken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nagenoeg alle Europese jongeren zijn dagelijks online

In de Europese Unie hebben bijna negen op tien jongeren dagelijks gebruik van het internet. Bovendien zijn ruim acht op de tien Europese jongeren actief op sociame media. Dat is de conclusie van een onderzoek van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek.

Lees Verder

14:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vast breedband heeft bijna driekwart miljard gebruikers

Wereldwijd maakten eind vorig jaar 733 miljoen mensen gebruik van vast breedband. Dat betekende een stijging met 8 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Infonetics Research. De groei was echter nagenoeg uitsluitend te danken aan Netflix.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereld is niet langer in de ban van de televisie

Het grote enthousiasme van de wereldbevolking voor televisie lijkt mogelijk ten einde te lopen. Dat is de conclusie van een rapport van consulent Accenture bij 24.000 mediagebruikers in vierentwintig landen. Opgemerkt wordt dat televisie snel wordt vervangen door een combinatie van laptops, desktops, tablets en smartphones. Aangegeven wordt dat het door de verbeterde kwaliteit van de mobiele diensten voor de consument steeds aantrekkelijker wordt om videocontent op de locatie en het tijdstip naar eigen keuze te bekijken. Daardoor moet de televisie steeds meer terrein prijs geven aan apparaten zoals een smartphone, een tablet of een laptop.

“Hoewel de traditionele content-providers bij de consument nog altijd populair blijven, kan steeds minder bijval worden opgetekend voor het televisie-toestel,” stippen de onderzoekers aan. “Uit het onderzoek blijkt dat de consument video vooral op elk tijdstip en elk ogenblik wil kunnen bekijken. In tegenstelling tot zijn digitale rivalen, bleek televisie dan ook de enige video-categorie die wereldwijd een algemene achteruitgang - in alle mediatypes en in nagenoeg alle demografieën - diende te melden. Televisie wordt door de consument dan ook steeds meer ingeruild tegen een combinatie van laptops, desktops, tablets en smartphones om video-content te bekijken.”

Onder meer werd vastgesteld dat de interesse voor langere content, zoals bioscoopfilms en televisieprogramma’s, op één jaar tijd wereldwijd een daling met 13 procent heeft laten optekenen. Ook werd gemeld dat de interesse voor sportprogramma’s op televisie wereldwijd een achteruitgang met 10 procent registreerde. In de Verenigde Staten ging het om dalingen met respectievelijk 11 procent en 9 procent. “Verassend en verontrustend is echter dat in nagenoeg alle leeftijdsgroepen een tanende interesse voor televisie moet worden gemeld,” merkt Gavin Mann, media-specialist bij Accenture, op. “Daarmee is dan ook wellicht een definitief einde gekomen aan de bloeiperiode in het televisie-tijdperk.”

In de leeftijdsgroep tussen veertien en zeventien jaar nam de interesse in televisie met 33 procent af, terwijl bij sportuitzendingen een terugval met 26 procent werd opgetekend. Ook in de categorie tussen achttien en vierendertig jaar is er sprake van een daling met respectievelijk 14 procent en 12 procent, maar ook bij het publiek tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar moet diende een achteruitgang met 11 procent en 9 procent worden gemeld. Echter ook bij de vijfenvijftigplussers valt de interesse voor televisie in het algemeen met 9 procent terug. Bij sportuitzendingen moet in die leeftijdsgroep nog een achteruitgang met 1 procent worden gemeld.

“Door de verbeterde streaming-kwaliteit en een langere levensduur van de batterijen, is het aantrekkelijker geworden om ook videocontent van langere formaten, zoals televisieprogramma’s of bioscoopfilms, op mobiele platformen te bekijken,” zegt Gavin Mann. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat er nog een belangrijke marge voor verbetering blijkt. Accenture stelde immers vast dat 51 procent van de respondenten zijn beklag maakt over de servicekwaliteit, terwijl 42 procent wijst op een overdreven aanwezigheid van reclame. Andere kritiek heeft betrekking op de trage opstart van de online video (33 procent) en een verlies aan geluid of andere storingen (32 procent).

Ook kon worden vastgesteld dat vele consumenten bereid zouden zijn om voor online videodiensten te betalen indien daarvoor een grotere content-variëteit, minder reclame en een betere video-kwaliteit kon worden verkregen. Uit het rapport bleek verder dat 37 procent van de consumenten over een combinatie van smartphones, laptops of desktops en tablets beschikt. Bij het publiek dat toch aangeeft een televisietoestel te willen aankopen, maakt 61 procent gewag van een geconnecteerd apparaat.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiel betalen blijft vooral domein kredietkaarten

Kredietkaarten blijven wereldwijd veruit het meest populaire kanaal voor mobiele betaling. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Kount, CardNotPresent.com and The Fraud Practice.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Er kan snel een financiële overeenkomst worden verwacht tussen Rusland en Griekenland. Dat hebben een aantal bronnen tegen de Duitse krant Der Spiegel gemeld. Het contract zou betrekking hebben op een nieuwe pijpleiding die Russisch gas over Turks en Grieks grondgebied naar Europa moet brengen. Griekenland zou een voorschot van 5 miljard euro ontvangen op de toekomstige winst die de doorvoer van het gas in de toekomst zou opleveren. Op die manier kan een oplossing worden gevonden voor de Griekse financiële problemen. Panagiotis Lafazanis, Grieks minister van energie, heeft Russische bedrijven zoals Gazprom ook al uitgenodigd om in de territoriale wateren van zijn land naar olie en gas te boren.

Het Braziliaanse staatsolieconcern Petrobras kan voorlopig aan zijn betalingsverplichtingen blijven voldoen. Het concern heeft met contracten en leningen, in belangrijke mate dankzij de Braziliaanse staatsbanken, immers een bedrag van 6,1 miljard dollar opgehaald. Daarmee voldoet het concern in ieder geval voor dit jaar aan zijn financieringsbehoeften. Bij een viertal banken kon een bedrag van ongeveer 3,1 miljard dollar worden verzameld. Voor de overige 3 miljard dollar kan het bedrijf rekenen op een omvangrijk leasecontract voor olieplatforms. Petrobras is verwikkeld in een omvangrijke fraudezaak. Werknemers van het bedrijf zouden steekpenningen hebben aangenomen van toeleveranciers in ruil voor opdrachten.

In navolging van sectorgenoten zoals BMW, Daimler en Volkswagen wil ook Nissan met zijn luxedivisie Infiniti een grotere aanwezigheid op de Chinese markt uitbouwen. Nissan maakte bekend dit jaar een Chinees netwerk van honderdtwintig showrooms voor Infiniti te willen uitbouwen. Daarmee zou het huidige netwerk met 40 procent worden uitgebreid. Nissan wil tegen het einde van dit decennium in het luxesegment een wereldwijd marktaandeel van 10 procent hebben uitgebouwd. Daarbij wordt China als een belangrijke groeimarkt bestempeld. Het voorbije jaar sloot Nissan voor de productie van Infiniti in China een overeenkomst met de lokale autobouwer Dongfeng.

Het Amerikaanse industriële concern Honeywell International, producent van onder meer vliegtuig-elektronica en controlesystemen, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 1,1 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 1 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde van 9,7 miljard dollar tot 9,2 miljard dollar, te wijten aan desinvesteringen en negatieve wisselkoerseffecten. Dave Cote, chief executive van Honeywell, wijst erop dat het concern meer dan de helft van zijn inkomsten genereert uit export en internationale operaties. De luchtvaartdivisie liet daardoor een omzetdaling met 6 procent optekenen. Bij de controlesystemen werd een daling met 3 procent geregistreerd.

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric (GE) heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een winst geboekt van 3,1 miljard dollar. Dat betekende een daling met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam met 12 procent af tot 29,4 miljard dollar. De achteruitgang moet naar eigen zeggen worden toegeschreven aan de teruglopende verkopen van apparatuur aan de oliesector. Wel kon een stijging worden gemeld in de verkoop van apparatuur voor de opwekking van energie, zoals gasturbines en windmolens. Het bedrijf kondigde aan voor 50 miljard dollar eigen aandelen te zullen inkopen. In totaal wil General Electric op drie jaar ongeveer 90 miljard dollar aan aandeelhouders te kunnen uitkeren.

In Brussel hebben ongeveer tweeduizend mensen betoogd tegen het Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) dat tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie wordt voorbereid. Het vrijhandelsverdrag en andere gelijkaardige overeenkomsten betekenen volgens de betogers immers een bedreiging voor de sociale welvaart, de veiligheid van de consument en de democratie. Onder meer wordt aangevoerd dat multinationals door het verdrag de mogelijkheid zullen krijgen om de nationale wetgevingen op het vlak van leefmilieu, volksgezondheid en voedselveiligheid aan te vallen als ze vinden dat de regelgeving hun winsten bedreigt. Ook het inschakelen van een privaat arbitragehof wordt gehekeld.

In de Krim zou een Russische versie van Silicon Valley worden gecreërd. Dat heeft Andrej Sokolov, Russisch onderminister voor de Krim, tijdens een internationaal economisch forum in Jalta bekend gemaakt. De Digital Valley of Crimea zou tegen het einde van dit decennium operationeel moeten zijn. Onder meer in de steden Jalta en Nikolajeva zouden technologiecentra worden opgezet. Volgens de initiatiefnemers zou het project jaarlijks ongeveer 60 miljard roebel of ongeveer 1 miljard euro moeten kunnen opleveren. Er wordt opgemerkt dat een aantal Russische technologiebedrijven al interesse hebben getoond voor het project. Daarbij worden de namen genoemd van onder meer Rostec, Rostelecom en Glonass.

ArcelorMittal gaat 15.000 ton staal leveren aan een groot olieproject in Kazachstan. Dat heeft het concern bekend gemaakt. Financiële details over het contract werden niet meegedeeld. De leveringen zijn bedoeld voor het Kashagen-olieveld dat in de jaren negentig werden ontdekt. Kashagen is volgens ArcelorMittal één van grootste, maar ook één van de meest complexe oliewinningsprojecten van de voorbije dertig jaar. De installaties moeten immers weerstand kunnen bieden aan ijswater en moeten operationeel kunnen blijven bij temperaturen die kunnen dalen tot 35 graden onder het vriespunt, maar anderzijds ook tot 40 graden Celsius kunnen oplopen. De reserves van Kashagen worden geraamd op ongeveer 13 miljard vaten.

Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern Unilever heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 12,8 miljard euro. Dat betekende een stijging met ruim 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het concern kon naar eigen zeggen profiteren van gunstige wisselkoersen. Vorig jaar daarentegen moest rekening worden gehouden met negatieve valuta-effecten. Paul Polman, topman van Unilever, maakte gewag van een goed jaarbegin, ondanks een aanhoudend uitdagend handelsklimaat in veel delen van de wereld. Daarbij werd specifiek verwezen naar Europa, Brazilië en Rusland. Hij stelde wel dat de markten opnieuw aan sterkte winnen.

De Franse cateraar Sodexo, uitbater van bedrijfsrestaurants en ziekenhuiskeukens, heeft tijdens de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een winst gerealiseerd van 343 miljoen euro. Dat betekende een stijging met ruim 23 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winststijging was gedeeltelijk het gevolg van gunstige wisselkoerseffecten. Zonder valutaschommelingen zou een winstgroei met bijna 18 procent zijn gerealiseerd. Het bedrijf profiteerde daarnaast ook van kostenbesparingen en belastingvoordelen, terwijl dit keer ook geen eenmalige kosten voor besparingsprojecten dienden te worden geboekt. De omzet van het concern steeg met 7 procent tot 9,9 miljard euro.

Japan heeft China verdrongen als grootste houder van Amerikaans schuldpapier. Dat blijkt uit cijfers die door het Amerikaanse ministerie van financiën bekend werden gemaakt. Japan had in februari een portfolio Amerikaans schuldpapier voor een bedrag van 1,224 biljoen dollar in bezit, tegenover de China 1,223 biljoen dollar Amerikaanse activa in portefeuille had. Het is de eerste keer in zes jaar dat China niet meer de grootste portefeuille Amerikaans staatspapier in bezit heeft. Op één jaar tijd heeft Japan zijn portfolio Amerikaanse activa met 13,6 miljard dollar verhoogd, terwijl in China sprake was van een inkrimping met 49,2 miljard dollar. China zou bij tussenpersonen nog wel belangrijke Amerikaanse activa hebben.

Creditcardmaatschappij American Express heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 1,53 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 1,4 miljard dollar dezelfde periode het jaar voordien. De omzet daalde daarentegen met 3 procent tot 7,95 miljard dollar. Het bedrijf wijst erop dat de resultaten onder druk stonden door de dure Amerikaanse dollar. Daarbij wordt opgemerkt dat er wereldwijd 7 procent meer werd betaald met de creditcards van American Express. Kenneth Chenault, topman van American Express, geeft aan dat ook belangrijke investeringen dienden te worden gedaan om de stopzetting van de samenwerking met Costco Wholesale op te vangen.

De berichtendienst WhatsApp heeft de kaap van de 800 miljoen actieve gebruikers doorbroken. Dat heeft Jan Koum, mede-oprichter van de berichtendienst, bekend gemaakt. WhatsApp blijft daarbij zijn groeitempo van 100 miljoen nieuwe gebruikers op vier maanden tijd handhaven. De berichtendienst werd vorig jaar voor een bedrag van bijna 22 miljard dollar overgenomen door het sociale netwerkbedrijf Facebook. Gevreesd werd dat die overname een groot aantal gebruikers zou aanzetten om naar een andere berichtendienst over te stappen, maar dat blijkt niet het geval te zijn. WhatsApp blijft ook onafhankelijk van zijn zusterdienst Facebook Messenger. De dienst rekent nog dit jaar op 1 miljard gebruikers.

Windmolenparken in de Noordzee kunnen jaarlijks aan duizend zeevogels het leven kosten. Dat blijkt uit een studie van het Nederlandse Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (Inbo). In de Noordzee zijn in totaal 564 windturbines geplaatst. Uit modellen blijkt volgens het rapport dat elk jaar twee vogels tegen een turbine te pletter zullen vliegen. Meeuwen zouden 98 procent van de slachtoffers vertegenwoordigen. Met ruim tienduizend geplande turbines in het Europese maritieme gebied, kan de bouw volgens het rapport een belangrijke impact hebben op de vogelpopulaties. Echte zeevogels zoals de Jan-van-Gent, de zeekoet en de alk zouden ver van de windmolens wegblijven.

De populatie wilde zwijnen in Beieren vertoont hogere niveaus van radioactiviteit dan aanvankelijk gedacht. Het vlees van de dieren is daardoor niet geschikt voor menselijke consumptie. Dat blijkt uit cijfers van het Bayerische Jagdverband. De contaminatie is afkomstig van de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne meer dan een kwarteeuw geleden. De tests van het Bayerische Jagdverband wezen uit dat vele everzwijnen een radioactiviteit van meer dan 10.000 becquerel per kilogram vertoonden. Boven een niveau van 600 becquerel is vlees volgens de Duitse wetgeving niet meer voor consumptie geschikt. Everzwijnen voeden zich met truffels en paddenstoelen, die radioactiviteit gemakkelijk absorberen.

Meer Nieuws

10:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-04-15

Mannen geven ook online aan vrouwen grotere donaties

Mannen geven ook online grotere bijdragen tot een donatie wanneer het project door een aantrekkelijke vrouw wordt gepromoot. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London en de University of Bristol.

Lees Verder

17:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |