02-11-17

Kantoorromances bloeien vooral tijdens winterperiode

Tijdens de winterperiode ontstaan op de werkvloer meer romances dan tijdens de rest van het jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Reboot Digital bij meer dan tweeduizend werknemers. Daarbij kon worden vastgesteld dat twee op drie kantoorromances tijdens de wintermaanden van start is gegaan. Daarbij wordt door meer dan 30 procent van de betrokkenen gewezen naar het jaarlijkse kerstfeest, waar de eerste kussen zouden zijn uitgewisseld. Uit de studie is volgens Reboot Digital echter gebleken dat het merendeel van deze relaties tussen collega’s uiteindelijk op een negatieve manier eindigt.

“Kantoorromances zijn frequenter dan men wellicht zal vermoeden,” stippen de onderzoekers aan. “Uit de studie blijkt immers dat 45 procent van de respondenten toegeeft in de loop van zijn carrière minstens één keer met een collega een romantische relatie heeft gehad.” Er wordt wel opgemerkt dat meer één op vier bedrijfsleiders een romantische relatie tussen collega’s liever niet zou wensen. Dat is één van de redenen waarom 40 procent van de betrokken werknemers zijn relatie met een collega zo lang mogelijk voor de buitenwereld geheim probeert te houden. Bovendien blijkt dat bij één op vijf relaties een gehuwde partij is betrokken, terwijl 12 procent een verhouding met een supervisor bekent.”

Er zijn volgens de onderzoekers verscheidene redenen waarom het kerstfeest vaak het beginpunt van een kantoorromance vormt. Onder meer wordt erop gewezen dat bij die gelegenheden werknemers vaak een ander aspect van hun persoonlijkheid tonen. Ook de kleding is vaak aan het feestelijk kader aangepast. Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat vele kantoorrelaties vaak op een ontgoocheling eindigen of belangrijke negatieve consequenties hebben. Er moest immers worden vastgesteld dat 6 procent door de relatie uiteindelijk zijn baan heeft verloren, terwijl 9 procent door professionele onverenigbaarheden op zoek moest gaan naar een andere functie.

Lees Verder

19:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kantoorromance |  Facebook |

Politieke inzichten worden ook biologisch gestuurd

Het individu kan biologisch zijn voorbestemd tegenover politiek en maatschappij bepaalde standpunten in te nemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij meer dan tweehonderd studenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat respondenten met een sterke fysiologische gevoeligheid voor bedreigingen zich bij maatschappelijke kwesties onder meer geneigd zouden zijn zich sneller door veiligheidsproblemen dan door het concept van de vrije meningsuiting te laten leiden. Het resultaten van het onderzoek bevestigen volgens de onderzoekers aan dat maatschappelijke visies ook door biologie kunnen worden beïnvloed.

“Het individu kan door verschillende bronnen van informatie worden overtuigd,” benadrukt onderzoeksleider Chelsea Coe, politologe aan de University of California. “De individuele fysiologie kan echter helpen selecteren welke bronnen de grootste invloed zullen kunnen uitoefenen binnen een brede waaier van concepten zoals wapencontrole, immigratie, abortus, homohuwelijk of rassendiscriminatie. Al die onderwerpen kunnen echter vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. Bijvoorbeeld zou een mars van de Klux Klan kunnen worden bekeken vanuit een bekommernis over veiligheid, maar anderzijds zou ook gewezen kunnen worden op het recht op vrije meningsuiting.”

“Wanneer men het onderwerp vanuit een veiligheidsbekommernis naar voor schuift, is er een grotere kans dat er verzet zal rijzen,” betoogt de politologe. “Wanneer echter gewezen wordt op het recht op vrije meningsuiting, zal een grotere neiging kunnen worden vastgesteld om een actie zoals een mars van de Ku Klux Klan toch toe te laten. Niet iedereen echter reageert op dezelfde manier. Personen die gevoelig zijn voor bedreigingen zullen sneller overtuigd zijn door claims over veiligheid dan over vrije meningsuiting. Mensen kunnen door verschillende bron van informatie worden beïnvloed. Dit geeft echter aan dat die keuze mee door de persoonlijke fysiologie wordt bepaald.”

De onderzoekers merken wel op dat biologie slechts een onderdeel vormt van de overtuigingen die worden opgebouwd. “Het is bekend dat de mens zijn politieke opinies bijzonder moeilijk verandert,” zegt Chelsea Coe. “Het is belangrijk te beseffen dat er achter een politieke overtuiging diverse elementen kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer men weet dat hierbij ook biologische elementen - die men zelf niet kan veranderen - schuilgaan, zal het misschien mogelijk zijn om andere overtuigingen met meer empathie te benaderen.”

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

Cuba ontvangt recordbedrag aan buitenlandse investeringen

Cuba is er dit jaar voor de eerste keer in geslaagd om zijn doelstelling van 2 miljard dollar buitenlandse investeringen te halen. Dat heeft Rodrigo Malmierca, Cubaans minister van buitenlandse handel en investeringen, op de Havana International Fair bekend gemaakt. De buitenlandse investeringen zijn noodzakelijk om de economische hervormingen van Cuba te kunnen blijven dragen. In totaal maakte Malmierca gewag van dertig nieuwe projecten. De minister voegde eraan toe dat nog eens tachtig andere initiatieven worden onderhandeld. Vijftien dossiers zouden zich in een vergevorderd stadium bevinden en zouden volgens Malmierca nog voor het einde van dit jaar kunnen worden goedgekeurd.

De vijftien projecten zouden volgens de minister een waarde van meer dan 1 miljard dollar vertegenwoordigen. “Dat zal Cuba toelaten het jaar af te sluiten met een recordbedrag aan buitenlandse investeringen,” aldus Malmierca. Die middelen vormen één van de cruciale pijlers van de strategie van de Cubaanse regering om het socialistische model te moderniseren. De minister maakte ook een nieuwe portfolio bekend van bedrijven die voor buitenlands kapitaal kunnen worden opengesteld. De portfolio werd drie jaar geleden voor de eerste keer samengesteld en omvat dit jaar 156 nieuwe projecten met een totale waarde van meer dan 3 miljard dollar.

“Cuba biedt potentiële investeerders met dit project wettelijke, veilige en transparante opportuniteiten, met een toegang tot een groeiende markt,” betoogde Rodrigo Malmierca nog. De minister gaf wel toe dat door een aantal bureaucratische problemen sommige projecten met vertragingen konden worden geconfronteerd. Voor de eerste keer omvat de portfolio ook een aantal ondernemingen uit de culturele sector, zoals een platform voor een nationale betaaltelevisie. Ook de verzekeringssector werd voor de eerste keer in de portefeuille opgenomen. Het merendeel bestaat echter uit toeristische projecten, zodat de bouw van nieuwe hotels en attracties.

Lees Verder

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cuba |  Facebook |

Tijdelijk is online een bijzonder moeilijk concept

Consumenten zijn op tijdelijke sociale mediaplatformen - zoals Snapchat of Instagram Stories - weliswaar sneller geneigd controversiële content te plaatsen, maar dit betekent niet dat ook het publiek zich meer tolerant zou opstellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van economen aan de Harvard University en de Università della Svizzera Italiana, op basis van negen verschillende studies over de publicatie van content op tijdelijke platformen. Het is volgens de onderzoekers duidelijk dat het tijdelijke karakter van de boodschap niet mag beletten dat de publicatie bijzonder goed wordt overwogen. Tijdelijke publicaties vormen dan ook geen oplossing voor de mogelijke gevolgen van online content.

“Bij het gebruik van tijdelijke sociale mediaplatformen kan een duidelijk disconnectie worden vastgesteld tussen de aannames van de actor en de observeerder,” benadrukken de onderzoekers Leslie John, Reto Hofstetter en Roland Rüppell. “De actor gaat ervan uit een goede keuze te maken door de selectie van een tijdelijk platform te kiezen voor de publicatie van content die mogelijk controversieel zou kunnen blijken te zijn. Anderzijds blijkt dat de reactie van de observeerder, ongeacht het gebruikte forum, onveranderd blijft. Hij zal de actor er mogelijk van beschuldigen een ongelukkige keuze te hebben gemaakt. Dat er bewust voor een tijdelijk platform werd gekozen, wordt in die evaluatie niet meegenomen.”

“De resultaten van de studie bevestigen dat in de online omgeving een tijdelijk hiaat in het beoordelingsvermogen langdurige consequenties kunnen hebben,” voert Leslie John aan. “Er zijn heel wat gevallen bekend van personen die tot de publicatie overgingen van content die slechts voor een beperkt publiek was bedoeld, maar hen uiteindelijk in moeilijkheden bracht wanneer die communicaties bij een breder publiek terecht kwamen. In een aantal gevallen kan een dergelijke misrekening zelfs tot een ontslag leiden. De meeste mensen hebben een aantal digitale lijken in hun kast die uiteindelijk bijzonder schadelijk kunnen zijn. Een online boodschap lijkt vluchtig, maar digitale bekentenissen blijken bijzonder permanent.”

Lees Verder

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: content |  Facebook |

Geweld in Brazilië even dodelijk als een atoombom

In Brazilië werden vorig jaar in totaal 61.619 moorden opgetekend. Daarmee werd een nieuw record opgetekend. Dat blijkt uit een rapport van het Braziliaanse Public Safety Forum. Tegenover het jaar voordien nam het aantal moorden nog met 3,8 procent toe. Er wordt opgemerkt dat het voorbije jaar dan ook gemiddeld 168 personen per dag het slachtoffer van opzettelijke doding werden. Dit betekent dat elk uur van de dag in het land zeven moorden worden gepleegd. Tevens wordt opgemerkt dat moordenaars in Brazilië vorig jaar evenveel slachtoffers hebben gemaakt als de atoombom die op het einde van de tweede wereldoorlog op de Japanse stad Nagasaki werd geworpen.

“Brazilië wordt met verbijsterende moordcijfers geconfronteerd,” betoogt Renato Sergio de Lima, voorzitter van het Public Safety Forum. “Het is duidelijk dat er dringend efficiënte maatregelen moeten worden genomen. Een dergelijk niveau van dodelijk geweld is niet houdbaar.” Uit de cijfers blijkt dat in Brazilië per honderdduizend inwoners 29,9 personen het slachtoffers worden van een moord. Daarbij kunnen per regio echter grote verschillen worden opgetekend. Zwaar getroffen regio’s zijn onder meer Sergipe (64), Rio Grande do Norte (56,9) en Alagoas (55,9) drie arme staten in het noordoosten van het land. Ook in steden zoals Aracaju (66,7), Belen (64) en Porte Alegre (64,1) worden opmerkelijk hoge cijfers geregistreerd.

Er wordt ook gewezen op het toenemend aantal burgers dat bij operaties van de Braziliaanse politie om het leven komt. Daarbij moesten het voorbije jaar 4.224 slachtoffers worden geteld. Dat betekende een stijging met 25,8 procent tegenover het jaar voordien. Mannen vertegenwoordigden 99,3 procent van de burgers die bij politie-acties om het leven kwamen. Bovendien bleek 81,8 procent tussen twaalf en negenentwintig jaar, terwijl 76,2 procent een zwarte huidskleur had. Anderzijds wordt gemeld dat het voorbije jaar ook 437 politiemensen door geweld om het leven kwamen. Dat betekende een stijging met 17,5 procent tegenover het jaar voordien.

Uit het rapport bleek verder nog dat het voorbije jaar 49.497 verkrachtingen werden gemeld. Dat betekende een toename met 3,5 procent. Tevens moest worden vastgesteld dat bij overvallen in totaal 2.514 mensen werden gedood. Dat betekende een toename met 57,8 procent tegenover het begin van dit decennium. Het Public Safety Forum getuigt verder dat in Brazilië elke minuut een auto wordt gestolen.

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geweld |  Facebook |

Britse wijnbouw telt al vierhonderd producenten

Groot-Brittannië telde het voorbije jaar 397 wijnproducenten. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van consulent UHY Hacker Young. Daarmee wordt de groei van de voorbije jaren nog verder versterkt. Over een periode van vijf jaar is er sprake van een groei met 38,3 procent. Een belangrijke pijler van dat succes is de toenemende vraag naar zogenaamde boutique-dranken, die ook de groeiende populariteit van de Britse ambachtelijke brouwers en onafhankelijke distilleerderijen verklaren. De Engelse onafhankelijke wijnproducenten boekten vorig jaar een recordomzet van 132 miljoen pond. Dat was een stijging met 16 procent tegenover het jaar voordien.

“Het toenemend commercieel succes van producenten zoals Chapel Down, die inmiddels een officiële leverancier van Downing Street is geworden, heeft ook een aantal andere partijen aangezet zich op de wijnmarkt te begeven,” zegt James Simmonds, analist bij UHY Hacker Young. “Er is in de drankensector een duidelijke trend merkbaar naar nichemarkten en lokale producten. Steeds meer consumenten keren de rug toe naar de grote bekende wereldmerken. Ook in Groot-Brittannië kan worden vastgesteld dat consumenten vaker binnenlandse producten verkiezen boven het aanbod uit grote wijnregio’s zoals Frankrijk, Argentinië of Zuid-Afrika.”

“Er kan dat ook worden vastgesteld dat in restaurants de klanten bij de wijnkeuze Wales boven Frankrijk verkiezen,” zegt James Simmonds nog. “Er is echter niet alleen sprake van novelty. Ook bij de wijncritici halen producten uit Engeland en Wales steeds betere scores.” Dat is onder meer het gevolg van de hogere temperaturen die de voorbije twee decennia in Groot-Brittannië werden opgetekend. Dat heeft geleid tot een duidelijke kwaliteitstoename van de Britse wijnen, die daardoor ook op internationale wedstrijden steeds vaker worden bekroond. Onder meer producenten zoals Camel Valley en Bolney Wine Estate behaalde vorig jaar een internationale prijs.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wijn |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Chicago Mercantile Exchange (CME) wil met een handel in de virtuele munt bitcoin van start gaan. Dat heeft CME Group, de uitbater van de beurs van Chicago, bekend gemaakt. In tegenstelling tot de traditionele beleggingsplatforms, is de handel in bitcoin en andere virtuele munten tot nu toe meestal niet geregulariseerd. Daardoor zou ook het risico op fraude toenemen. Terry Duffy, chief executive van de CME Group, merkt echter op dat er bij de klanten een toenemende interesse in cryptomunten kan worden opgemerkt, zodat beslist werd een handel in bitcoin op te starten. De Amerikaanse beursautoriteiten moeten nog wel een beslissing nemen over de plannen van de beursuitbater.

Na het faillissement van de Duitse luchtvaartmaatschappij Air Berlin moet concurrent Lufthansa ook op binnenlandse vluchten jumbojets inzetten. Dat is de enige manier op de stroom passagiers te kunnen verwerken. Dat heeft de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung gemeld. De jumbojets worden door Lufthansa meestal gereserveerd voor intercontinentale vluchten. Lufthansa heeft wel een groot gedeelte van de vloot van Air Berlin overgenomen, maar die toestellen zouden nu nog niet kunnen worden ingezet. Onder meer op verbindingen tussen Frankfurt en Berlijn wordt daarom voorlopig met de jumbojet van B747 van Boeing gevlogen. Het bovenste dek van de vliegtuigen zou gesloten blijven.

Het sociale netwerkbedrijf Facebook heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 10 miljard dollar. Dat betekende een groei met 47 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 79 procent tot 4,7 miljard dollar. Dagelijks melden zich inmiddels 1,37 miljard mensen op het platform aan. Per maand worden 2,07 miljard gebruikers geteld. Dat betekende telkens een toename met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De resultaten van Facebook tonen een duidelijke verschuiving naar een mobiele activiteit. Het voorbije kwartaal vertegenwoordigde het mobiele platform 88 procent van de totale reclame-inkomsten, tegenover 84 procent vorig jaar.

De Amerikaanse hotelketen Hilton heeft een schikking getroffen waarbij een compensatie van 700.000 dollar zal worden betaald omdat het bedrijf had nagelaten klanten snel van vastgestelde datalekken op de hoogte te brengen. Dat heeft het persbureau Reuters gemeld. Door de schikking kan een gerechtelijk onderzoek in de Amerikaanse staten New York en Vermont worden stopgezet. Hilton werd een tweetal jaar geleden door een aantal datalekken getroffen. Daarmee werden de gegevens van 363.000 klanten gelekt. Hilton zou na de ontdekking van de datalekken echter ruim negen maanden hebben gewacht om de slachtoffers van de lekken op de hoogte te brengen. Hilton moet ook investeren in een sterkere beveiliging.

Het Japanse elektronicaconcern Sony brengt opnieuw zijn Artificial Intelligence RoBot (Aibo) op de markt. Aibo is een robothond die is uitgerust met sensoren, camera’s en microfoons om een optimale interactie met zijn omgeving mogelijk te maken. De robothond kan nagenoeg alle gedragingen van een gewone hond imiteren. Dankzij Oled-technologie kunnen de ogen van de robothond ook verschillende emoties weerspiegelen. Aibo kan ook reageren op het gedrag van zijn eigenaar. Een eerste versie van de robothond werd al op het einde van de voorbije eeuw gelanceerd. In totaal werden van het origineel 150.000 exemplaren verkocht. De productie werd ruim tien jaar geleden bij een zware herstructurering van Sony stopgezet.

De Amerikaanse autobouwer Tesla heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3 miljard dollar, tegenover 2,8 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf boekte een verlies van 619,4 miljoen euro, tegenover een winst van 30 miljoen dollar het derde kwartaal vorig jaar. Het verlies moet vooral worden toegeschreven aan de aanloopkosten die voor de lancering van het nieuwe Model 3 moesten worden geboekt. Daarbij wordt vooral gewezen naar de batterijenfabriek van de autobouwer, waar een aantal knelpunten de productie vertragen. Daardoor zullen pas tegen eind maart 5.000 exemplaren van het Model S zijn geproduceerd. Eerder was eind dit jaar als deadline gezet.

Signa Holding, de investeringsmaatschappij van de Oostenrijkse vastgoedondernemer René Benko, heeft een bod van 3 miljard euro uitgebracht op de Duitse retailgroep Kaufhof. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Kaufhof, onder meer eigenaar van winkelketen Inno, is op dit ogenblik in handen van de Canadese retailgroep Hudson’s Bay. Het Canadese concern nam Kaufhof twee jaar geleden voor een bedrag van 2,83 miljard dollar over van toenmalig eigenaar Metro. Ook toen al had Signa Holding interesse in Kaufhof getoond. Benko wou Kaufhof daarbij samenvoegen met de Duitse groep Karstadt, die al tot de portfolio van Signa behoorde.

De Nederlandse holding GrandVision, het moederbedrijf van optiekketens zoals Pearle en Eyewish, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 858 miljoen euro. Dat betekende een stijging met bijna 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst nam met 5,4 procent toe tot 146 miljoen euro. De groei heeft een dubbele reden. In eerste instantie werden een aantal nieuwe winkels geopend, maar ook in de bestaande filialen kon een hogere verkoop worden opgemerkt. In totaal hebben de verschillende ketens van de groep inmiddels een netwerk van meer dan 6.700 winkels. GrandVision waarschuwt wel voor een kleiner aantal verkoopdagen tijdens het vierd kwartaal.

De Belgische federale politie heeft het Portugese bedrijf Vision-Box in gebreke gesteld. Dat heeft de federale politie bekend gemaakt. Vision-Box is de leverancier van de automatische toegangspoorten op de luchthaven Brussels Airport. Deze poorten zouden een snelle controle van passagiers uit landen buiten de Schengen-zone mogelijk moeten maken. De politie merkt echter op dat de technologie belangrijke mankementen vertoont. Het systeem werd al meer dan een jaar geleden in gebruik genomen, maar Vision-Box blijkt niet in staat een oplossing voor de technische problemen te vinden. Daardoor moet geregeld met een belangrijk oponthoud rekening worden gehouden. Tegen eind dit jaar wordt een oplossing geëist.

Vlaanderen heeft het voorbije jaar 7.344 gigawattuur duurzame energie geproduceerd. Dat was een daling met 1,6 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (Vito). Daarmee heeft de productie van duurzame energie in Vlaanderen voor de eerste keer in tien jaar een daling laten optekenen. De terugval wordt geweten aan een daling bij de productie uit biomassa. Daarbij wordt opgemerkt dat de centrale Max Green in Gent vorig jaar minder elektriciteit heeft geproduceerd. Bovendien is de productie van de centrale Langerlo in Genk gestopt. Hernieuwbare bronnen leverden vorig jaar 6,4 procent van het totale Vlaamse energieverbruik, tegenover 6 procent het jaar voordien.

Het farmaconcern Allergan heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van ruim 4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er werd echter een verlies geboekt van 4 miljard dollar, tegenover een negatief resultaat van 266 miljoen dollar dezelfde periode vorig jaar. De zware verliescijfers van het voorbije kwartaal moeten echter worden toegeschreven aan patentdispuut rond het middel Restatis van Allergan. Volgens een Amerikaanse rechtbank is het patent ongeldig, waardoor concurrenten een goedkoper alternatief op de markt kunnen brengen. Allergan gaat wel in beroep, maar diende 3,2 miljard dollar op Restatis af te schrijven.

Het voorbije jaar werden in Vlaanderen bouwaanvragen voor een gemiddelde oppervlakte van 90 vierkante meter ingediend. Daarmee moet een duidelijke inkrimping worden geregistreerd. Dat blijkt uit een rapport van Matexi. In de tweede helft van de jaren negentig was er immers nog sprake van een gemiddelde oppervlakte van 140 vierkante meter. Regionaal kunnen verschillen worden opgetekend tussen 96 vierkante meter in Limburg en 86 vierkante meter in Antwerpen. Op gemeentelijk niveau variëren de cijfers tussen 253 vierkante meter in Merksplas en 32 vierkante meter in Deurne. De trend wordt verklaard door hogere vastgoedprijzen, de gezinsverdunning en een toename van het aanbod studentenflats.

Het Amerikaanse voedingsconcern Kellogg heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,27 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 0,6 procent tegenover dezelfde period vorig jaar. De nettowinst nam met bijna 2 procent toe tot 297 miljoen dollar. In Noord-Amerika moest weliswaar een omzetdaling worden opgetekend, maar die terugval kon door een groei op de internationale markten worden gecompenseerd. Het concern maakte verder bekend dat wisselkoersen een positieve impact van 0,6 procent lieten registreren, terwijl overnames een aandeel van 1,6 procent in de omzet. Er werd wel een negatieve invloed gemeld van een stopzetting van de activiteiten in Venezuela.

Het Tsjechische automerk Skoda was de eerste tien maanden van dit jaar in zeven Europese landen de grootste autoverkoper. De Skoda Octavia was marktleider in Finland, Polen, Tsjechië, Zwitserland, Slowakije, Kroatië en Estland. In Duitsland, Oostenrijk, België, Noorwegen en Luxemburg staat de Volkswagen Golf op de eerste plaats. In Frankrijk, Portugal en Nederland voert de Renault Clio de lijst aan. Peugeot heeft de populairste modellen in Denemarken en Slovenië, terwijl autobestuurders in Italië en Litouwen vooral voor Fiat kiezen. Andere marktleiders zijn Ford (Groot-Brittannië), Hyundai (Ierland), Volvo (Zweden), Nissan (Letland), Suzuki (Hongarije), Dacia (Roemenië), Toyota (Griekenland) en Seat (Spanje).

In het Duitse kuuroord Bad Birnbach, dicht bij de grens met Oostenrijk en Tsjechië, heeft het spoorbedrijf Deutsche Bahn een zelfrijdende bus geïntroduceerd. De dienst moet reizigers van het stadscentrum naar het treinstation brengen. De zelfrijdende bus werd geleverd door het Franse bedrijf EasyMile en kan twaalf passagiers vervoeren. De bus kan gratis worden gebruikt en volgt een traject van acht minuten tussen de baden, het stadscentrum en het treinstation. De bus is de eerste zelfrijdende service die Deutsche Bahn heeft opgestart. Deutsche Bahn heeft dochterbedrijf Ioki opgezet om toekomstige transportmiddelen uit te testen. Volgend jaar zijn in verschillende Duitse steden tests voorzien.

10:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |