15-03-15

Opgehemelde kinderen worden narcistische volwassenen

Kinderen die door hun kinderen onophoudelijk worden geprezen, lopen groter risico om als volwassene narcistische eigenschappen te ontwikkelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University bij meer dan vijfhonderd Nederlandse kinderen. Opgemerkt wordt dat ouders een inflatie van het ego van hun kinderen moeten proberen tegen te gaan.

Lees Verder

20:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Informatie afgebroken farmaceutisch onderzoek gaat te vaak verloren

Ook afgebroken onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen bevat bijzonder veel kennis, die echter zelden naar buitenwereld komt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de McGill University. De onderzoekers stelden vast dat slechts 37 procent van de stopgezette ontwikkelingen tijdens de tweede helft van het voorbije decennium werden gepubliceerd.

Lees Verder

20:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Idee van gelijkwaardigheid belemmert optimale groepskeuze

Personen met uiteenlopende competentie-niveaus hebben de neiging om elkaars oordeel dezelfde waarde toe te kennen. Daardoor wordt echter de kwaliteit van de groepsbeslissing in het gedrang gebracht. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan het University College London (UCL) bij een honderdtal mannen uit China, Iran en Denemarken. De resultaten van de studie geven volgens de onderzoekers aan dat een samenwerkingsverband tot de meest efficiënte beslissingen zal komen wanneer de individuele leden van de groep eenzelfde competentie-niveau laten optekenen, aangezien anders een overdreven gewicht zou worden gegeven aan de opinies van minder capabele partners.

“De studie toont aan dat de meest competente leden van het samenwerkingsverband - wiens eerste visie over een aantal problemen meestal correct bleek te zijn - de bijdrage van minder capabele partners te hoog inschatten,” zegt onderzoeksleider Bahador Bahrami, professor neurowetenschappen aan het University College London. “Tegelijkertijd diende te worden vastgesteld dat de minder capabele partners de waarde van hun eigen oordeel overschatten. De tendens om de competentie van de partners in een samenwerkingsverband even hoog in te schatten als de eigen inbreng, bleek zelfs geldig te blijven wanneer de daadwerkelijke waarde van elke bijdrage aan het geheel werd aangetoond.”

“Het concept van gelijkheid van competentie bleef ook gehandhaafd wanneer de moeilijkheidsgraad van de tests werd opgedreven, zodat de opdracht voor de minder capabele partners nog minder evident werd gemaakt,” stipt professor Bahrami aan. “Zelfs wanneer financiële beloningen werden beloofd voor correcte beslissingen, bleven de respondenten vasthouden aan de gelijkheid van competentie. Het onderzoek toont dan ook aan dat de mens bij groepskeuzes bijzonder slecht is in het beoordelen van individuele competenties. Een duidelijke reden kan niet worden gegeven, maar mogelijk heeft het fenomeen te maken met het feit dat niemand de volledige verantwoordelijkheid over groepskeuzes wil nemen.

“Indien men aan anderen een even grote inspraak in de beslissing geeft, wordt ook de verantwoordelijkheid voor eventuele vergissingen gedeeld,” zegt Bahador Bahrami. “Ook zou mogelijk gewag kunnen gemaakt worden van een aversie tegen sociale uitsluiting. Er moet immers rekening worden gehouden met het feit dat ook minder competente partijen hun visie vertegenwoordigd willen zien, zodat ze zich relevant en een effectief lid van de groep kunnen voelen.” Hoewel de studies in drie landen met een duidelijk afwijkende cultuur werden uitgevoerd, konden overal dezelfde resultaten worden opgetekend. Het principe is volgens de onderzoekers dan ook wellicht een algemene menselijke eigenschap.

Het fenomeen kan volgens de onderzoekers echter belangrijke gevolgen hebben. “Onder meer bij groepsaankopen is het aangewezen om een groter gewicht te koppelen aan deelnemers met een hogere financiële kennis,” geeft professor Bahrami als voorbeeld. “Door het concept van de gelijkheid van competentie wordt echter de kans kleiner dat de visie van de best geïnformeerde partij zal worden gevolgd.”

Lees Verder

20:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vermogende millennials kopen vaker in online winkels

Vermogende consumenten geven er de voorkeur aan om luxeproducten in een fysieke winkel te kopen, maar bij millennials kan toch een duidelijke verschuiving in de richting van digitale media worden opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Luxury Institute bij Amerikaanse luxeconsumenten met een gezinskinkomen van minstens 150.000 dollar per jaar. Hoewel babyboomers volgens de onderzoekers allerminst als digitale analfabeten kunnen worden bestempeld, blijken vooral jongere luxeconsumenten volop gebruik te maken van nieuwe technologieën in hun relatie met hun favoriete merken.

De onderzoekers stelden vast dat slechts 40 procent van de kapitaalkrachtige millennials de intentie aangeeft een fysieke winkel te bezoeken. Daarentegen zegt 72 procent de applicatie van een luxemerk te zullen downloaden. “De luxesector moet duidelijk rekening houden met generatie-verschillen,” zegt Milton Pedraza, chief executive van het Luxury Institute. “Terwijl babyboomers slechts een relatief bescheiden interesse tonen in digitale toepassingen, voelen millennials zich bijzonder aangesproken door de nieuwe technologieën. De luxesector moet met die specifieke karakteristieken rekening houden indien men met de verschillende demografieën een langdurige relatie wenst op te bouwen.”

Uit het onderzoek bleek dat 53 procent van de luxeconsumenten geen enkel gebruik maakt van applicaties. Bij de resterende 47 procent laten de jongste generaties de grootste activiteit optekenen. Tevens werd vastgesteld dat 64 procent van de luxeconsumenten op sociale media geen enkel merk volgt. Bij de millennials blijkt echter 68 procent minstens één luxemerk te volgen. Ook Generation X laat daarbij nog een score van 58 procent optekenen. “Maar zelfs bij de babyboomers zegt nog altijd 38 procent gebruik te hebben gemaakt van een applicatie van een luxemerk,” stipt Milton Pedraza aan. “Babyboomers behoren niet tot de technologische pioniers, maar zijn evenmin digitale analfabeten.”

Het Luxury Institute stelde verder vast dat slechts 15 procent de activiteiten van een mode-blogger volgt. Bij de millennials zou dat cijfer echter oplopen tot 62 procent. Tevens werd opgetekend dat deze volgelingen gemiddeld 4,2 aankopen doen op basis van de aanbevelingen van de bloggers. Nog wordt aangevoerd dat 61 procent van alle luxeconsumenten van mening is dat technologie hen heeft toegelaten meer aankopen te doen, terwijl 65 procent gewag maakt van een veranderde manier van shoppen bij luxemerken.

Lees Verder

20:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennials hebben email niet uit hun communicatie geschrapt

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, blijken millennials in hun omgang met aanbiedingen en promoties van retailers relatief weinig beroep te doen op sociale media, maar blijft daarentegen email bijzonder populair. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Rapid Campaign bij tweeduizend Britse consumenten.

Lees Verder

20:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereldwijde hiërarchische loonkloof blijft toenemen

De loonkloof tussen de hogere kaders en de werkvloer wordt wereldwijd steeds groter. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Hay Group. Opgemerkt wordt dat de loonkloof sinds de start van de recessie in alle regio’s van de wereld is toegenomen. Met een groei van 2,2 procent heeft de ongelijkheid in Europa de minst grote stijging gekend.

Lees Verder

20:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Griekse minister van financiën Yanis Varoufakis is bereid om een aantal verkiezingsbeloftes uit te stellen om een akkoord te bereiken met de schuldeisers van het land. Dat heeft Varoufakis gezegd tijdens het Ambrosetti Spring Forum, een economisch formum in de Italiaanse stad Cernobbio aan het Como-meer. De Griekse minister van het financiën stelde te geloven dat een akkoord in het dispuut over de Griekse schuldenlast mogelijk is. Tegelijkertijd benadrukte Varoufakis dat de Griekse regering zich niet aan populisme schuldig heeft gemaakt. Alle verkiezingsbeloftes kunnen volgens de minister worden uitgevoerd, maar kunnen mogelijk worden uitgesteld om de internationale partners vertrouwen te geven.

Het Nederlandse bedrijf Koninklijke Woudenberg, gespecialiseerd in renovatiewerken, gaat één van de historische fonteinen in de Romeinse hoofdstad Rome restaureren. Daarover heeft het bedrijf een overeenkomst gesloten met het stadsbestuur van Rome. Aanleiding is de beschadiging van de Barcaccia-fontein door Nederlandse voetbalsupporters in de aanloop van de wedstrijd AS Roma tegen Feyenoord Rotterdam. Woudenberg had aangeboden de fontein te herstellen, maar de Italiaanse overheid heeft die restauratie al geregeld. Daarom een andere fontein worden geselecteerd waar dringend restauratie-werken dienden uitgevoerd te worden. Rome telt ruim vierhonderd historische fonteinen.

De Britse openbare omroep BBC deelt aan ieder kind in het laatste jaar van de lagere school een microcomputer uit. In totaal zullen de volgende herfst één miljoen computers worden verdeeld. De BBC Micro Bit moet garanderen dat Britse kinderen interesse krijgen voor het programmeren en computervaardigheden. Het apparaat kan via een usb-verbinding op een computer worden aangesloten, waarna met eenvoudige codeerprogramma's ledlichten op het toestel worden aangestuurd. De kinderen kunnen een tekst laten oplichten of eenvoudige games ontwikkelen. Groot-Brittannië heeft de volgende vijf jaar ongeveer 1,4 miljoen extra medewerkers met digitale vaardigheden nodig.

De Oostenrijkse regering voert een belastinghervorming door. Vanaf begin volgend jaar worden de lasten op arbeid met 5 miljard euro afgebouwd. Het starttarief van de personenbelasting, gebaseerd op een bruto jaarloon tussen 11.000 euro en 20.000 euro, zakt van 36,5 procent naar 25 procent. Wie onvoldoende verdient om belasting te betalen, krijgt een tegemoetkoming van 400 euro in plaats van 110 euro. Op het gemiddelde Oostenrijkse maandloon van 2.100 zou ongeveer 900 euro kunnen worden bespaard. Om de loonlastenverlaging te financieren voert Oostenrijk voor 350 miljoen euro belastingverhogingen door, zoals op dividenden en tweede verblijven. Er komen ook voor 1 miljard euro besparingen.

De wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide (CO2) heeft het voorbije jaar een niveau van 32,3 miljard ton laten optekenen. Dat betekent een status-uo tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het International Energy Agency (IEA). De voorbije vier decenna kon slechts vier keer een toename van de uitstoot worden vermeden. Die uitzonderingen konden worden gelinkt aan de oliecrisis in de jaren zeventig, de Amerikaanse recessie in de jaren tachtig, de val van de Sovjet-Unie en de financiële crisis op het einde van het voorbije decennium. Dit keer heeft de wereldeconomie echter een groei met 3 procent laten optekenen. De status-uo is vooral te danken aan maatregelen in China, waar minder steenkool wordt gebruikt.

De Britse bank Halifax, een filiaal van de Lloyds Banking Group, wil bij het online bankieren overstappen naar een cardiovasculaire identificatie van de klanten. Halifax zou daarbij gebruik maken van de armband Nymi, die vanop afstand de hartslag van een persoon kan meten en de mogelijkheid biedt om van elke klant een uniek elektrocardiogram te maken. De Nymi is een ontwikkeling van het Canadese bedrijf Bionym, dat met het toestal ook al tests uitvoerde voor Royal Bank of Canada. Door de introductie van het elektrocardiogram zou het gebruik van paswoorden en kaartlezers bij het online bankieren overbodig worden. Bovendien zou het elektrocardiogram volgens Bionym elke poging tot fraude onmogelijk zaken.

Het voorbije jaar is wereldwijd voor een bedrag van 51 miljard euro aan kunst verhandeld. Daarmee werd een nieuw record opgetekend. Dat blijkt uit berekeningen van analist Clare McAndrew, oprichter van Art Economics. Het vroegere record bedroeg 48 miljard euro en werd acht jaar geleden gevestigd, voor het uitbreken van de financiële crisis. Bijna de helft van alle verkochte werken werden de jongste zeventig jaar, na het einde van de tweede wereldoorlog gecreëerd. De rest van de markt bestaat uit moderne kunst (25 procent), impressionisten (12 procent) en oude meesters (9 procent). Andy Warhol was de topverkoper uit de hedendaagse kunst, terwijl Pablo Picasso op de eerste plaats eindigde bij de moderne kunst.

Het bedrijf Japan Display, toeleverancier van het Amerikaanse technologieconcern Apple, bouwt in de Japanse stad Hakusan een nieuwe fabriek voor de bouw van schermen voor smartphones en tablets. Met de investering is een bedrag gemoeid van 170 miljard yen, wat overeenkomt met een kost van 1,4 miljard dollar. Dat heeft Japan Display bekend gemaakt. De bouw van de fabriek zou Japan Display moeten toelaten om op de groeiende vraag naar schermen te kunnen antwoorden. Door de fabriek, die volgend jaar operationeel zou moeten worden, zou Japan Diplay zijn productie met ongeveer 20 procent kunnen verhogen. Volgens een aantal bronnen zou ook Apple een gedeelte van de investering voor zich nemen.

De Amerikaanse online retailer Amazon heeft een digitale winkel geopend op het ecommerce-platform Tmall van het Chinese internetbedrijf Alibaba. De nieuwe winkel moet Amazon toelaten om zijn aanwezigheid in China op te drijven. Opgemerkt wordt dat op Tmall vooral producten van Chinese origine worden aangeboden, zodat Amazon een complementair aanbod aan de Chinese consument zou kunnen voorstellen. Volgens Alibaba zal Amazon op het Chinese platform vooral kleding, huishoudelijke apparatuur, voeding en speelgoed verkopen. De bestellingen zullen worden verwerkt in distributiecentra van Amazon op het Chinese vasteland. Amazon bood vorig jaar al zijn e-reader Kindle op Tmall te koop aan.

De Britse investeerder Audley Capital heeft een voorwaardelijke overnamebod gedaan op de nikkel-exploitatie van het mijnbedrijf Talvivaara in Sotkamo in het oosten van Finland. Talvivaara vroeg in november vorig jaar het faillissement aan. Daarop werd het staatsbedrijf Terrafame opgericht, met de bedoeling het mijnbedrijf te herstructureren en een nieuwe koper te vinden voor de activiteiten. Het is niet bekend hoeveel Audley Capital voor de mijnen van Sotkamo zou willen betalen, maar wel zou de Britse investeren bereid zijn om 200 miljoen euro te investeren voor de heropstart van de mijnactiviteiten. Verwacht wordt dat de transactie tegen de zomer van dit jaar zal kunnen worden afgerond.

De Zweedse meubelketen Ikea zet in Rusland de activiteiten van zijn online magazine Family Live stop. Ikea zegt de beslissing genomen te hebben omdat een aantal artikels in het magazine volgens de Russische wetgeving als een verboden propaganda voor homoseksualiteit zou kunnen worden bestempeld. Ikea zegt bij zijn activiteiten rekening te moeten houden met de wetgeving van de individuele landen waarin de Zweedse groep operationeel is. Opgemerkt wordt dat het magazine de waarden van Ikea, die ook elke discriminatie bestrijden, uitstraalt. In het magazine, dat in vijfentwintig landen wordt gepubliceerd, worden ook koppels van hetzelfde geslacht geïnterviewd en afgebeeld.

Het Duitse concern Siemens heeft met de Egyptische regering een protocolakkooord gesloten voor de bouw van energiecentrales. Dat hebben de twee partijen bekend gemaakt. Het contract zou een waarde hebben van minstens 4 miljard euro en betrekking hebben op de bouw van een gastcentrale van 4,4 gigawatt en de constructie van windturbineparken met een totale capaciteit van 2 gigawatt. Daarnaast zal Siemens ook een fabriek bouwen die de rotorbladen voor de windturbines moet fabriceren. Daarmee zouden duizend banen worden gecreëerd. Ook zou Siemens studies voor bijkomende gascentrales uitvoeren. Daardoor zou de waarde van het contract uiteindelijk tot 10 miljard euro kunnen oplopen.

Het Duitse modehuis Hugo Boss wil bij de uitbreiding van zijn internationaal netwerk in de toekomst vooral de nadruk leggen op Azië en het Midden-Oosten. Die keuze moet volgens Hugo Boss de tegenvallende verkopen in Europa compenseren. Het Duitse modehuis had eerder al aangegeven dat een omzetgroei in opkomende landen in Oost-Europa, Azië en het Midden-Oosten een compensatie moesten vormen voor een substantiële vertraging in Europa en de sputterende wereldwijde economie. Daarbij had Claus-Dietrich Lahrs, topman van Boss, aangegeven dat de vooruitzichten voor groei uitstekend waren, maar door vele economische en politieke onzekerheden onder druk werden gezet.

Het zal niet gemakkelijk worden om de Chinese economie met 7 procent te laten groeien. Dat heeft de Chinese premier Li Keqiang gezegd bij de afsluiting van het jaarlijkse overleg van het Chinese Nationale Volkscongres. Indien de groeicijfers onder de verwachting blijven, zal de regering volgens Li Keqiang ingrijpen. De premier zei dat China er alles aan zal doen om te garanderen dat de economie kan blijven groeien en de werkloosheid geen explosieve stijging kent. China realiseerde vorig jaar nog een groei van 7,4 procent. Dat is echter het laagste groeipijl van de voorbije vijftien jaar. Dat ritme kadert volgens president Xi Jinping in het streven naar een geleidelijke, maar duurzame economische groei.

Federica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, heeft nog deze maand een tweedaags bezoek aan de Cubaanse hoofdstad Havana gepland. De Europese Unie is volgens Mogherini benieuwd om te bekijken op welke manier de relatie met Cuba kan worden verbeterd. Mogherini is de eerste hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie die een bezoek aan Cuba zal brengen. In december vorig jaar hadden Cuba en de Verenigde Staten al een verspoeling van de onderlinge relaties aangekondigd. De ministers van buitenlandse zaken van de lidstaten van de Europese Unie gaven in februari vorig jaar de noodzaak van een dialoog met Cuba aan.

Meer Nieuws

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |