23-04-15

Organisatie reizen is vooral mobiel gebeuren geworden

Mobiele platformen hebben een centrale plaats verworven in de reisplannen van de consument. Dat is de conclusie van een rapport van het bedrijf AppLift en Priori Data. Vastgesteld werd dat bijna de helft van alle reizen inmiddels met een bezoek aan een mobiel platform van start gaan.

Lees Verder

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aanwezigheid groene ruimtes verkleint welzijnskloof

De beschikbaarheid van groene ruimtes verkleint de welzijnskloof tussen armere en rijkere populaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Centre for Research on Environment, Society and Health (CRESH) in Schotland.

Lees Verder

09:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ook aan top blijft verschil in competitiviteit tussen geslachten

Ook aan de top van selectieve sub-populaties blijft er een duidelijk verschil in competitiviteit tussen de geslachten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Grand Valley State University bij een groep lange afstandslopers.

Lees Verder

09:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Niet iedereen gelooft in leveringen door drones

Niet alle consumenten zijn ervan overtuigd dat in de de toekomst bestellingen met drones bij de klant thuis zullen worden bezorgd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eDigitalResearch bij een groep Britse consumenten.

Lees Verder

09:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-04-15

Online discussie-fora hebben nog niet afgedaan

Online discussie-fora hebben een positieve impact op het welzijn en kunnen bovendien ook worden gekoppeld aan een groter engagement met de offline community. Die vaststellingen druisen in tegen de algemene perceptie dat de online discussie-forums verouderd zijn en definitief tot de geschiedenis van het internet behoren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat online fora voordeel bieden voor zowel het individu als voor de bredere gemeenschap en een grotere belangrijkheid demonstreren dan in het algemeen wordt verondersteld.

“De online discussie-fora zijn het voorbije decennium overvleugeld door sociale netwerksites zoals Facebook en Twitter, maar toch kunnen ze nog altijd op een vast publiek terugvallen,” merkt onderzoeksleider Louise Pendry, professor psychologie aan de University of Exeter, op. “In Groot-Brittannië worden deze discussie-platformen nog altijd door 10 procent van de online bevolking gebruikt. In de Verenigde Staten loopt dat zelfs op tot 20 procent. De blijvende populariteit moet wellicht worden toegeschreven aan het feit dat de online discussie-fora één van de laatste locaties op het internet zijn waar een anonieme interactie mogelijk blijft.”

“Het onderzoek toont een relatief optimistisch beeld over de online discussie-fora, die door velen als een verouderd internet-format worden bestempeld,” zegt Louise Pendry nog. “Sommigen doen op deze platformen beroep om een antwoord te vinden op hun antwoorden, maar tevens kon worden vastgesteld dat de online discussie-fora voor velen ook een belangrijke bron van ondersteuning vormen, vooral wanneer de gezochte informatie betrekking heeft op stigmatiserende condities. Bovendien bleek dat de deelnemers aan de fora ook een grotere bereidheid vertoonden om zich engageren met offline activiteiten die met het onderwerp zijn verbonden, zoals vrijwilligerswerk, donaties en acties.”

“Deelnemers aan de discussie-fora ontwikkelen sterke banden met de andere gebruikers van de platformen,” stippen de onderzoekers aan. “Velen blijken zich met die andere gebruikers gemakkelijk te identificeren. Deze banden kunnen belangrijke voordelen opleveren, onder meer door een positieve impact op de mentale gezondheid. Hoe meer inbreng in de discussie-fora wordt geïnvesteerd, hoe grotere de mentale opbrengsten blijken. Daardoor kunnen zowel het individu als de maatschappij omvangrijke voordelen genieten.”

Lees Verder

16:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Email-marketeer moet aandacht hebben voor taalgebruik

De consument houdt er niet van om door online marketeers in een digitaal bargoens aangesproken te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de marketingbedrijven BuzzStream and Fractl naar de reactie van twaalfhonderd online consumenten tussen achttien en vierenenzestig jaar op een reeks commerciële email-campagnes. De onderzoekers stelden vast dat geen enkele leeftijdscategorie positief reageert op het gebruik van het digitaal bargoens. Opmerkelijk genoeg moest daarbij het grootste verzet worden geregistreerd bij de jongste groep consumenten. In de categorie tussen achttien en vierentwintig jaar bleek immers 40 procent het gebruik van digitaal bargoens totaal onaanvaardbaar te vinden.

Marketeers die kiezen voor een email-campagne in formele vorm, bleken door de consumenten als een intelligente, hoogopgeleide en gezaghebbende partij bestempeld te worden. Daarentegen werden alternatieven in informele vorm eerder gelinkt aan een creatieve, jonge en humoristische partij. Er werd daarbij vastgesteld dat mannen 50 procent meer geneigd waren om formele emails als gezaghebbend en authentiek te omschrijven. Daarentegen waren vrouwen 45 procent meer bereid om informele emails als een authentieke campagne te bestempelen. Ook bleek dat 50 procent van de vrouwelijke consumenten het gebruik van een smiley aanvaardbaar vonden, tegenover 43 procent bij de mannen.

Het gebruik van digitaal bargoens wordt daarentegen door iedereen afgewezen. De grootste tolerantie werd nog opgetekend in de leeftijdscategorie boven vijfendertig jaar. In die groep zou 20 procent de praktijk tolereren. De studie toont volgens de onderzoekers duidelijk aan dat marketeers heel goed moeten nadenken over de vorm van hun email-campagnes. “Elke email kan een positieve bijdrage leveren tot de goodwill die de adverteerder bij de consument kan uitbouwen, maar kan het positieve imago van het merk ook volledig ondermijnen,” wordt er opgemerkt. “Het is cruciaal dat de marketeer beseft wanneer een formeel of informeel taalgebruik moet worden gevolgd en wanneer eventueel op humor beroep kan worden gedaan.”

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar werden wereldwijd vierenvijftig aanvallen van piraten geregistreerd. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een rapport van het International Maritime Bureau (IMB) van de International Chamber of Commerce (ICC). Daarmee werd een einde gemaakt aan de daling die de voorbije jaren kon worden opgetekend. In totaal werden honderdveertig mensen gegijzeld. Dat betekende een verdrievoudiging tegenover het eerste kwartaal vorig jaar. Vooral de toename in Zuidoost-Azië is volgens Pottengal Mukundan, directeur van het scheepvaartbureau, zorgwekkend. Hij pleit voor een strenger en meer gecoördineerde aanpak.

Het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,23 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 1,13 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel echter daarentegen van 311,6 miljoen dollar terug tot 21 miljoen dollar. Wel kon worden gemeld dat de verkoop van display-reclame, die ongeveer 40 procent van de totale omzet van het bedrijf vertegenwoordigt, met 2,3 procent is toegenomen tot 463,7 miljoen dollar. Ook de inkomsten uit zoekreclame, onder meer dankzij een overeenkomst met Mozilla, steeg met 19,5 procent tot 531,7 miljoen dollar. Het zoekvolume steeg tot het hoogste niveau in vijf jaar tijd.

De raad van bestuur van het Amerikaanse farmabedrijf Perrigo heeft een overnamebod van zijn sectorgenoot Mylan afgewezen. Dat heeft Perrigo bekend gemaakt. Mylan was bereid om een bedrag van 28,9 miljard dollar te betalen voor Perrigo, dat echter het bod echter onvoldoende vindt. Onder meer wordt erop gewezen dat Mylan onvoldoende rekening heeft gehouden met het Belgische bedrijf Omega Pharma, dat vorig jaar door Perrigo werd overgenomen. Mylan zelf heeft een overnamebod van 40,1 miljard dollar ontvangen van de Israëlische groep Teva. Daarbij werd echter geëist dat Mylan zijn plannen voor een samengaan met Perrigo zou opbergen. Mylan heeft het bod van Teva al uitdrukkelijk afgewezen.

Er is goede hoop dat over enkele jaren alle chemische wapens zullen zijn vernietigd. Dat heeft de Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) gezegd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de eerste aanvallen met chloorgas aan het IJzerfront tijdens de eerste wereldoorlog. Sinds de oprichting van de organisatie achttien jaar geleden is men er volgens directeur-generaal Ahmet Üzümcü in geslaagd om 87 procent van alle chemische wapens te elimineren. Op dit ogenblik is er volgens de directeur-generaal nog vooral bezorgdheid over de situatie in Irak en Syrië. Er zijn immers meldingen dat de terreurgroep Islamitische Staat nog steeds over chloorgas beschikt.

Een rechtbank in Japan heeft een beroep van burgers tegen de heropstart van twee reactoren in de kerncentrale van Sendai afgewezen. Eerder had de centrale ook al een veiligheidscertificaat van de Japanse nucleaire regulator ontvangen, terwijl ook lokale politici hun toestemming voor de heropstart hebben gegeven. Kyushu Electric Power, uitbater van de kerncentrale van Sendai, hoopt de betrokken reactoren tegen de zomer te kunnen opstarten. Japan telt in totaal achtenveertig kernreactoren, die na de ramp in Fukushima echter allemaal werden stilgelegd. Voorlopig is nog geen enkele reactor heropgestart. Recent werd door een rechter de heropstart van twee reactoren in de centrale van Takahama geblokkeerd.

De Ierse modeketen Primark heeft tijdens de eerste helft van zijn gebroken boekjaar een operationele winst gerealiseerd van 322 miljoen pond. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De omzet nam met 15 procent toe tot 2,5 miljard pond. Indien echter geen rekening gehouden wordt met nieuwe winkels, zouden de verkopen status-quo zijn gebleven. Dat heeft volgens moederbedrijf Associated British Foods vooral te maken met tegenvallende weersomstandigheden in Noord-Europa, terwijl openingen in Duitsland en Nederland de verkoop van bestaande winkels in beide landen gevoelig zouden hebben uitgehold en daarmee de omzetgroei met 3 procent hebben afgeremd.

De populaire Chinese smartphone OnePlus One is voortaan voor iedereen beschikbaar. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. In het verleden diende geïnteresseerde kopers na het aanmaken van een profiel op de website van OnePlus te wachten op een uitnodiging. Daarvoor diende vaak maandenlang geduld geoefend te worden. Door die strategie werd rond de smartphone een hele hype gecreëerd, waarbij onder meer de uitnodigingen op veilingsites te koop werden aangeboden. OnePlus heeft de beperkingen echter opgeheven en heeft de verkoop compleet vrijgegeven. De basisprijs bedraagt 299 euro. Het systeem van uitnodigingen wordt nog wel gehandhaafd voor het nieuwe model.

De applicatie Music Messenger heeft bij investeerders een bedrag van 30 miljoen dollar opgehaald. Dat heeft Oded David Kobo, oprichter van Music Messenger, bekend gemaakt. Tot de investeerders behoort onder meer de Russische miljardair Roman Abramovich, die een bedrag van 15 miljoen dollar zou hebben bijgebracht. Het saldo werd verzameld bij een aantal muzikanten, waaronder Benny Andersson, één van de leden van Zweedse popgroep Abba. Music Messenger biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om onderling muziek en playlists uit te wisselen. De applicatie zou elke maand ongeveer één miljoen nieuwe gebruikers aantrekken. De waarde van de applicatie wordt geraamd op een bedrag van 100 miljoen dollar.

Het Duitse concern Bayer zal nog dit jaar zijn chemiedivisie Material Science verzelfstandigen. Wellicht wordt Material Science naar de beurs gebracht. Dat heeft Frank Lutz, financieel directeur van Material Science, bevestigd. Volgens analisten zou de beursgang van de chemiedivisie een bedrag van 10 miljard euro kunnen opleveren. Die financiële middelen zou Bayer kunnen gebruiken om nieuwe overnames in de farmasector te realiseren. Bayer begon tien jaar geleden al met de afbouw van zijn chemie-activiteiten. Toen werd de productie van rubber en andere kunststoffen afgesplitst en onder de naam Lanxess als een afzonderlijk bedrijf verder gezet.

Het Nederlandse chemieconcern AkzoNobel heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 160 miljoen euro. Dat betekende een stijging met 25 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De hogere winst is naar eigen zeggen vooral het gevolg van de kostenbesparingen die de voorbije periode werden doorgevoerd. De omzet steeg met 6 procent tot 3,6 miljard euro. Die groei zou vooral te wijten zijn aan gunstige wisselkoerseffecten door de sterke koers van de Amerikaanse dollar, de Chinese renminbi en het Britse pond tegenover de euro. De verkochten volumes lieten daarentegen een terugval met 2 procent optekenen.

De Franse autogroep PSA Peugeot-Citroën gaat de productie in zijn Europese fabrieken opvoeren om op de toenemende vraag te kunnen inspelen. Dat heeft het concern gemeld. Er wordt gewag gemaakt van een productievehoging van 10 procent. Daardoor zouden tegen eind augustus ruim zestigduizend extra wagens worden geproduceerd. Het bedrijf zegt de extra productie te zullen opvangen door een aanpassing van de arbeidsorganisatie, onder meer met de inzet van bijkomende productieploegen en tijdelijke krachten. Peugeot-Citroën verkocht het eerste kwartaal van dit jaar 378.000 wagens. Dat betekende een stijging met 3,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Het bruto binnenlands product van Rusland is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met ongeveer 2 procent gekrompen, te wijten aan de dalende olieprijzen en de westerse sancties voor het conflict in Oekraïne. Dat heeft de Russische premier Dmitri Medvedev bekend gemaakt. Na de monetaire crisis eind vorig jaar met de vrije val van de roebel, heeft de negatieve evolutie volgens de premier begin volgend jaar verder doorgezet. Medvedev wees er onder meer op dat de inflatie het inkomen van de bevolking aantast. Door de recente heropstandig van de roebel zou het volgens de Russische premier wel kunnen dat de recessie minder zwaar en korter zou kunnen zijn dan aanvankelijk werd verwacht.

In Groot-Brittannië is de voormalige trader Navinder Singh Sarao gearresteerd. Sarao wordt verantwoordelijk geacht voor een opmerkelijke beurscrash in mei vijf jaar geleden, toen de Dow Jones op enkele minuten tijd meer dan duizend punten zakte. De reden voor de crash bleef lange tijd onduidelijk maar nu zou zijn gebleken dat Sarao (37) met een automatisch tradingprogramma de Dow Jones had beïnvloed. Hij zou de jaren daarop de beurskoersen nog herhaaldelijk hebben gemanipuleerd. De man zou met zijn praktijken in totaal 40 miljoen dollar hebben verdiend. Het Amerikaanse ministerie van justitie heeft aan Groot-Brittannië de uitlevering van de trader gevraagd.

Het Amerikaanse defensieconcern Lockheed Martin heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 10,11 miljard dollar. Dat betekende een daling met 5,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel van 933 miljoen dollar terug tot 878 miljoen dollar. De achteruitgang moet volgens het bedrijf worden toegeschreven aan een daling van het aantal orders voor vliegtuigen. De omzet van de divisie kromp met 7,4 procent tot 3,13 miljard dollar. Het defensiebedrijf geeft aan wel aan zijn winstverwachtingen voor het hele jaar naar boven bij te stellen. De verwachtingen voor de omzet blijven status-quo op een bedrag tussen 43,50 miljard dollar en 45 miljard dollar.

De Franse investeringsmaatschappij PAI Partners heeft het lingeriemerk Hunkemöller te koop gesteld. Aan de Amerikaanse zakenbank JPMorgan werd de opdracht gegeven een overnemer te zoeken. De verkoop zou PAI Partners een bedrag van 500 miljoen euro moeten opleveren. De Franse maatschappij had het lingeriemerk vier jaar geleden voor een bedrag van 260 miljoen euro overgenomen van de Nederlandse retailholding Maxeda. Onder PAI Partners werd Hunkemöller één van de grootste lingerieketens van Europa. De winkelketen beschikt inmiddels over 650 winkels. Hunkemöller boekte twee jaar geleden een omzet van 272 miljoen euro, maar diende wel een verlies van 2,6 miljoen euro te registreren.

Meer Nieuws

11:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |