24-04-15

Is oorlog een concept van conflict of samenwerking?

Oorlog wordt vaak bekeken vanuit de visie op een conflict tussen maatschappijen, maar kan ook verklaard onderzocht worden als een uitgroei van samenwerking tussen een groep die een gemeenschappelijk doel nastreeft en daarbij een strategie van geweld hanteert. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Arizona State University.

Lees Verder

16:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meisjes hebben zonder jongens meer informatica-vertrouwen

Meisjes bouwen veel meer vertrouwen op in hun informatica-vaardigheden wanneer er geen jongens in de buurt zijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University en de La Trobe University in Australië, die onder de naam Digital Divas een experiment hebben opgezet waarbij meisjes tussen veertien en zestien jaar voor informatica-onderwijs gescheiden werden van hun mannelijke leeftijdsgenoten. De onderzoekers zeggen daarbij tot opmerkelijke conclusies te zijn gekomen, waarbij onder meer gewag gemaakt wordt van een groter zelfvertrouwen en een toegenomen interesse in een latere professionele carrière in de informatica-sector.

“Eerdere studies hebben al uitgewezen dat meisjes meestal minder interesse tonen in computer-wetenschappen,” zeggen de onderzoekers Julie Fisher, Catherine Lang en Helen Forgasz. “Het is ook een feit dat meisjes in het algemeen minder belangstelling hebben om een professionele carrière in informatica uit te bouwen. Wanneer echter de invloed van mannelijke leeftijdsgenoten wordt weggenomen, kunnen een aantal opmerkelijke evoluties worden opgetekend. De meisjes stelden onder meer dat de sfeer in de klassen zonder jongens meer bevorderlijk was voor het leren, vooral omdat ze niet langer werden geconfronteerd met elementen die de les probeerden te verstoren.”

“Dankzij de afwezigheid van jongens, bleken de meisjes ook sneller geneigd te zijn hulp te vragen,” benadrukken de Australische wetenschappers nog. “Bovendien voelden de meisjes aan dat ze zonder problemen onderling over hun werk konden praten en op begrip van hun vrouwelijke klasgenoten konden rekenen. De meisjes getuigden dat hun vertrouwen groeide omdat ze niet langer bang waren dingen uit te proberen en geen neerbuigende reacties van de jongens hoefden te vrezen. De lessen zouden ook meer ontspannen en vriendelijk verlopen. Tevens getuigden de meisjes dat het dankzij de afwezigheid van de jongens mogelijk was om meer werk gedaan te krijgen.”

De onderzoekers stelden vast dat de leerkrachten ongeveer tot dezelfde vaststellingen kwamen als de meisjes. “Onder meer getuigden de leerkrachten dat in de klassen met uitsluitend vrouwelijke leerlingen veel minder met gedragsproblemen diende afgerekend te worden, waardoor meer aandacht kon worden besteed aan de leerstof en de belegeiding van de individuele leerlingen, zodat meer kennis en vaardigheden konden worden opgebouwd,” aldus Fisher, Lang en Forgasz. “Bovendien wezen ook de leerkrachten op een betere sfeer in de klassen en benadrukten ze zich meer te kunnen focussen op onderwerpen die de leerlingen konden engageren.”

Tevens getuigden een aantal leerkrachten dat de afwezigheid van de jongens tot een veranderde attitude bij de meisjes leidde. “Vele meisjes bleken volgens de leerkrachten het gevoel te hebben dat ze door de afwezigheid van de jongens meer zouden kunnen bereiken,” wordt er opgemerkt. Uit het onderzoek bleek dat 76 procent van de meisjes door de afwezigheid van het andere geslacht een groter vertrouwen in het eigen kunnen vertoonden en minder geneigd waren te paniekeren wanneer er iets verkeerd liep. Tevens gaf 51 procent aan dat hun visie tegenover computers was gewijzigd en dat ze meer geneigd waren een verdere studie in de informatica-richting te overwegen.

“Voor de start van het programma bestempelden de meisjes informatica vooral als een carrière-richting voor mannen en techneuten,” stippen de onderzoekers aan. “Informatica werd door de meisjes vooral vereenzelvigd met geïsoleerd werk voor een computerscherm. Daarbij gaf 43 procent aan te verwachten dat informatica hen een vervelende baan zou bezorgen, terwijl 21 procent toegaf geen interesse te hebben in een baan in de informatica-sector. Door het experiment Digital Divas kon echter een belangrijke mentaliteitswijziging worden gegenereerd.” (mah)

 

Lees Verder

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sportliefhebber behoudt een voorkeur voor desktops

Sportliefhebbers behouden hun voorkeur voor desktops. Dat is de conclusie van een onderzoek van de École Cantonale d'Art de Lausanne (ECAL) naar het digitale gedrag van liefhebbers van voetbal en American football.

Lees Verder

16:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hoeveel bomen kost een gedrukte vorm van het internet?

Om een gedrukte versie van het algemeen bekende internet te maken, zou het hout van 0,002 procent van het Amazone-regenwoud moeten worden opgebruikt. Dat blijkt uit een berekening van wetenschappers aan de University of Leicester.

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Een competitieve arbeidsmarkt heeft liever geen aantrekkelijke mannen

Mannen met een bijzonder aantrekkelijk uiterlijk kunnen op de arbeidsmarkt met een opmerkelijk probleem worden geconfronteerd. In een competitieve werkomgeving blijken ze immers minder gemakkelijk een baan aangeboden te krijgen dan kandidaten met een gemiddeld uiterlijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland. Het probleem moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan het feit dat aan mannen met een aantrekkelijk uiterlijk ook een grotere competentie wordt toegeschreven en proberen potentiële collega’s een toename van de concurrentie op de werkvloer te voorkomen.

“Uit het onderzoek blijkt dat aantrekkelijke mannen geen enkel probleem ondervinden bij de rekrutering voor taken waarbij een groot belang wordt gehecht aan samenwerking,” zegt onderzoeksleider Marko Pitesa, professor organisatiegedrag aan de University of Maryland. “Wanneer er echter medewerkers worden gezocht voor een competitieve werkomgeving, zoals de autoverkoop, wordt vaak de voorkeur gegeven aan mannen met een gemiddeld uiterlijk. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat mannen met een aantrekkelijker uiterlijk gemiddeld een hoger salaris ontvangen en sneller promotie maken, maar dat lijkt bij de rekrutering in een aantal gevallen een nadeel op te leveren.”

“Deze vooringenomenheid blijkt echter volledig onderbewust,” stipt professor Pitesa nog aan. “De aanwerving van personeel kan nochtans bijzonder belangrijk zijn voor de onderneming. Het is dan ook opmerkelijk dat inschattingen over de competentie van kandidaten in belangrijke mate kunnen worden bepaald door het uiterlijk van de sollicitant, zonder dat men zich ook maar enigszins bewust is door een vooroordeel gestuurd te worden.” Eerder onderzoek wees tevens all uit dat de omgeving er vaak vanuit gaat dat mannen met een aantrekkelijk uiterlijk een zelfzuchtig karakter hebben. Ook zouden aan mannen met een aantrekkelijk uiterlijk ook zwaardere eisen worden gesteld.

Lees Verder

14:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse online veilingbedrijf Amazon heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 22,7 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 15 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst steeg met 74 procent tot 255 miljoen dollar. Het bedrijf zegt de vruchten te hebben kunnen plukken van de omvangrijke investeringen die het voorbije jaar werden werden gedaan. Het bedrijf beschikt nu immers over hypermoderne datacenters en distributiecentra en kan daarmee zorgen voor de snelle bezorging van bestellingen. Er werd door eenmalige lasten wel een nettoverlies geleden van 57 miljoen dollar, tegenover een winst van 108 miljoen dollar het eerste kwartaal vorig jaar.

Het Duitse autoconcern Daimler, het moederbedrijf van onder meer Mercedes-Benz, moet in China een boete van 350 miljoen yuan of 52,8 miljoen euro betalen wegens de manipulatie van de verkoopprijzen. De boete werd opgelegd door een lokale toezichthouder uit de Chinese provincie Jiangsu. Volgens de toezichthouder oefende Daimler op de lokale dealers druk uit om voor een aantal automodellen en reserve-onderdelen minimumprijzen te hanteren. Daimler heeft gezegd de sanctie te accepteren en maatregelen genomen te hebben om zich regel te stellen met de wettelijke voorschriften. Eerder kregen in China ook Volkswagen en Fiat Chrysler boetes vanwege vermeende prijsafspraken.

Het Amerikaanse technologieconcern Microsoft realiseerde tijdens het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet van 21,7 miljard dollar. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel echter van 5,7 miljard dollar terug tot 5 miljard dollar. Die daling zou onder meer verklaard kunnen worden door de kosten van de integratie van de mobiele divisie van Nokia, die vorig jaar werd overgenomen. Het bedrijf zegt de voorbije maanden de moeilijke omstandigheden op de traditionele computermarkt, waar het programma Windows van Microsoft nog altijd dominant is, te hebben kunnen compenseren met hogere verkopen bij zakelijke toepassingen en clouddiensten.

De Amerikaanse koffieketen Starbucks heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een winst gerealiseerd van 494,9 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 16 procent tegenover dezelfde periode vorig boekjaar. De omzet nam bijna 18 procent toe tot ruim 4,5 miljard dollar. Het bedrijf zegt opnieuw meer consumenten te hebben kunnen ontvangen dan tijdens het tweede kwartaal vorig boekjaar. Vooral in China en andere Aziatische landen kende de keten een grote populariteit. Daar werd een omzetgroei met 124 procent geboekt. In de Verenigde Staten was er een groei met 11 procent, maar in Europa, het Midden-Oosten en Afrika diende een daling met 10 procent worden gemeld.

Het Amerikaanse internetbedrijf Google heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 3,6 miljard dollar, tegenover bijna 3,5 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 12 procent tot 17,3 miljard dollar. Indien geen rekening zou worden gehouden met de negatieve impact van de sterke dollar, zou het bedrijf een omzetgroei met 17 procent hebben gemeld. Afscheidnemend financieel directeur Patrick Pichette stelde dat de sterke dollar het bedrijf ongeveer 1,1 miljard dollar inkomsten heeft gekost. De winstgroei is vooral gebaseerd op een groter advertentievolume in de zoekmachine. Het bedrijf gaf verder aan 2,93 miljard dollar geïnvesteerd te hebben.

Het Japanse autoconcern Toyota heeft het voorbije jaar bijna 10,2 miljoen wagens verkocht. Dat betekende een lichte stijging tegenover het jaar voordien, waardoor Toyota ook vorig jaar de grootste autoverkoper van de wereld bleef. Dat blijkt uit cijfers die de Japanse groep bekend heeft gemaakt. De kloof met de Duitse groep Volkswagen wordt echter steeds kleiner. Volkswagen verkocht vorig jaar immers voor de eerste keer meer dan 10 miljoen exemplaren. Tegenover het jaar voordien nam de verkoop van de Duitse groep met 5 procent toe. Toyota diende voor zijn groei vooral te rekenen op Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika. In eigen land diende een daling geregistreerd te worden.

Het Londense filiaal van Deutsche Bank zal schuldig pleiten aan manipulatie van de Liborrente. De bank zal aan de Amerikaanse en Britse autoriteiten een boete van 2,5 miljard dollar betalen. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten bevestigd. Naast de boete trof Deutsche Bank, de grootste bank in Duitsland, ook een minnelijke schikking met het Amerikaanse gerecht. De bank zou ook beloofd hebben om alle betrokken werknemers die het bedrijf nog niet verlieten, te ontslagen of te verbieden nog in New Yorkse financiële sector te werken. Drie jaar geleden betaalde de Britse bank Barclays in het Libor-dossier als eerste een boete van 453 miljoen dollar. Nog vier andere banken hebben schuld bekend.

In Nederland werd het voorbije jaar 103 miljard kilowattuur elektriciteit geproduceerd. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee kende de Nederlandse elektriciteitsproductie voor de eerste keer in drie jaar opnieuw een groei. Dat was vooral te danken aan een toename van de vraag vanuit het buitenland. De uitvoer van elektriciteit lag immers 21 procent boven het niveau van het jaar voordien. Vooral de export naar Engeland en België kende een belangrijke toename, onder meer door de onbeschikbaarheid van een aantal Belgische kerncentrales door technische defecten en sabotage.

De Franse journalist Edouard Perrin, die het LuxLeaks-schandaal rond fiscale constructies naar buiten heeft gebracht, is in Luxemburg aangeklaagd wegens diefstal en witwaspraktijken. Dat heeft het Luxemburgse parket meegedeeld. Het LuxLeaks-schandaal heeft betrekking op documenten van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC) waaruit blijkt dat vele grote multinationals en vermogende individuen met constructies in Luxemburg voor miljoenen euro belastingen in andere landen hadden kunnen ontwijken. In het LuxLeaks-dossier werden eerder al twee voormalige medewerkers van de consulent in beschuldiging gesteld. Perrin wordt ervan beticht hun medeplichtige te zijn geweest.

Het Amerikaanse concern Procter & Gamble (P&G) heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 18,1 miljard dollar. Dat betekende een daling met 8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst viel met 17 procent terug tot 2,2 miljard dollar. De achteruitgang moet worden teruggeschreven aan ongunstige wisselkoersen. Procter & Gamble realiseert immers een groot gedeelte van zijn omzet in het buitenland. Daardoor heeft de dure dollar een negatieve impact op de resultaten van het Amerikaanse concern. Indien er geen rekening wordt gehouden met de wisselkoersen, zou het bedrijf een kleine omzetstijging, dankzij prijsverhogingen, hebben kunnen melden.

De Amerikaanse machinebouwer Caterpillar heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 12,7 miljard dollar. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die terugval moet worden toegeschreven aan een lagere verkoop buiten Noord-Amerika en de dure dollar. De nettowinst kende echter een groei met 20 procent tot 1,1 miljard dollar. Daarbij kon het bedrijf profiteren van een buitengewone bate. Doug Oberhelman, topman van Caterpillar, stelde dat het bedrijf een solide kwartaal heeft laten optekenen, al moet men volgens hem rekening blijven houden met economische problemen en onzekerheden.

De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 908 miljoen dollar, tegenover een positief resultaat van 280 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar, toen het concern echter werd geconfronteerd door de hoge kosten van een aantal grote terugroepacties. De omzet viel wel met 4,5 procent terug tot 35,7 miljard dollar. Het concern geeft wel aan dat ook het voorbije kwartaal de winst werd gedrukt door een eenmalige last in verband met het besluit om zich grotendeels terug te trekken uit Rusland. Anderzijds kon het Europese dochterbedrijf Opel zijn verlies van 284 miljoen dollar naar 239 miljoen dollar terug te schroeven.

Het Amerikaanse concern PepsiCo, producent van frisdranken en snacks, heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,22 miljard dollar. Dat betekende nagenoeg een status-quo tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De omzet daalde echter met 3 procent tot 12,2 miljard dollar. Die terugval moet vooral worden toegeschreven aan ongunstige wisselkoersen, waardoor onder meer in Europa een omzetdaling met 25 procent diende te worden geregistreerd. Bij gelijke wisselkoersen zou de totale omzet met 4,4 procent zijn gestegen. Over het hele jaar rekent het concern op een winstgroei met 7 procent tegenover vorig jaar, toen een positief resultaat van 6,5 miljard dollar werd gemeld.

De Amerikaanse farmagroep Eli Lilly heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 4,6 miljard dollar. Dat betekende een daling met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee wordt Eli Lilly voor het zesde kwartaal met een dalende omzet geconfronteerd. De nettowinst viel met 27 procent terug tot 529,5 miljoen dollar. Het bedrijf maakt onder meer gewag van een druk op de verkoop van belangrijke geneesmiddelen door het vervallen van patentbescherming en negatieve wisselkoerseffecten. Onder meer verloor Eli Lilly de patentbescherming op Cymbalta en Evista, die respectievelijk werden ingezet voor de behandeling van depressies en osteoporose.

De Franse bandenproducent Michelin heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5 miljard euro. Dat betekende een stijging met 5,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei moet worden toegeschreven aan het herstel op de Europese automarkt en gunstige wisselkoerseffecten. Door de daling van de euro tegenover de dollar zou Michelin, de grootste bandenfabrikant van Europa, een bijkomend inkomen van 443 miljoen euro hebben gegenereerd. Het bedrijf merkt op dat valuta-effecten dit jaar wellicht een positieve impact van meer dan 350 miljoen euro zullen hebben op de bedrijfswinst. Daarnaast haalt Michelin ook voordelen uit de lagere kosten voor grondstoffen.

Meer Nieuws

12:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Videostreaming even waardevol als televisie

Videostreaming wordt door de consument even waardevol ingeschat als televisie. Een gedeelte vindt de kwaliteit van videostreaming zelfs superiieur. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Interactive Advertising Bureau (IAB) bij bijna zevenhonderd Amerikaanse consumenten.

Lees Verder

10:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |