07-03-15

Vrouwelijke millennials belangrijke groeipool internationale arbeidsmarkt

Vrouwelijke millennials eisen een steeds groter deel van de internationale arbeidsmarkt op en zullen tegen het einde van dit decennium ongeveer 25 procent van de wereldwijde werknemerspopulatie vertegenwoordigen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers (PwC). Er wordt aan toegevoegd dat deze jonge vrouwen het gezin niet langer als het belangrijkste carrièrepad ervaren.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Genderpercepties werken in het nadeel van vrouwelijke starters

Het opstarten van een bedrijf is voor iedereen een zware uitdaging, maar vrouwen worden daarbij met een extra hindernis geconfronteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California naar de percepties rond de zakelijke plannen van een aantal starters in de retailindustrie en de hightech-sector. Het probleem moet volgens de onderzoekers toegeschreven worden aan de stereotype percepties over eigenschappen en vaardigheden van mannen en vrouwen. Er kon wel worden vastgesteld dat potentiële investeerders minder negatief reageren wanneer de vrouwelijke startup aan een innovatief concept of product kan worden gelinkt.

“Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat vrouwen minder gemakkelijk steun verwerven voor het opstarten van een eigen onderneming,” zegt onderzoeksleider Sarah Thébaud, professor sociologie aan de University of California. “Investeerders geven systematisch een voorkeur aan ondernemingen met een mannelijke zaakvoerder. Het probleem moet worden toegeschreven aan de stereotype overtuigingen over de typische eigenschappen en talenten van mannen en vrouwen. De competentie van de vrouwelijke ondernemer en de investerings-waarde van hun ondernemingen worden systematisch ondergewaardeerd tegenover de initiatieven van hun mannelijke collega’s.”

“In het onderzoek waren de zakelijke plannen van de mannelijke en vrouwelijke starters nochtans helemaal identiek,” aldus professor Thébaud. “De dossiers met een vrouwelijke ondertekenaar kregen echter systematisch lagere scores op investerings-waarde en succeskansen, terwijl de vrouwelijke ondernemers ook constant op het gebied van technische vaardigheden en zakelijke competentie lagers quoteringen ontvingen dan hun mannelijke collega’s, ongeacht de activiteit van de startup. Daarentegen is er geen enkele aanwijzing dat men vrouwen minder geëngageerd zou achten of het opstarten van een onderneming als een inbreuk tegen de vrouwelijke stereotypes zou beschouwen.”

Sarah Thébaud zegt wel dat bij innovatieve projecten een opmerkelijke vaststelling kon worden gedaan. “Bij mannelijke starters had het innovatief karakter van het project geen enkele impact had op de visie over de ondernemer,” aldus de onderzoekster. “Wanneer echter een vrouw een innovatief project naar voor schuift, blijkt de waardering toe te nemen in vergelijking met seksegenotes die een traditioneel zakelijk idee willen lanceren. Wanneer een vrouw een innovatief project voorstelt, verdwijnen een aantal twijfels omdat een aantal typische eigenschappen van de ondernemer - creativiteit, ambitie en gezond risicogedrag - worden getoond. Toch blijft een kloof met de positieve percepties over mannelijke starters bestaan.”

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Natuur levert belangrijke bijdrage tot nationale economieën

De natuur levert een cruciale bijdrage tot de nationale economieën. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Victoria University in Australië. De onderzoekers stellen dat de natuur 20 procent tot 40 procent van het internationale toerisme creëert. Er wordt aan toegevoegd dat in Australië alleen de koala een economische waarde heeft van 1,1 miljard Australische dollar.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Middeleeuwen hadden opmerkelijke zin voor humor

Hoewel de middeleeuwen vaak als een ruwe periode wordt bestempeld, bleken de elites van de dertiende eeuw een opmerkelijke zin voor humor aan de dag te leggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oslo. De basis voor de humor van deze elites weerspiegelt volgens de onderzoekers bovendien het karakter van de interpersoonlijke relaties tijdens die periodes.

Lees Verder

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Concurrentie met superieure collega’s leidt tot risicovol gedrag

Een confrontatie met collega’s die superieure prestaties laten optekenen, kan aanleiding geven tot risicovol gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Maryland en het Massachusetts Institute of Technology (MIT) naar de prestatie van meer dan drieduizend fondsenbeheerders tussen het begin van de jaren tachtig en het midden van het voorbije decennium. De concurrentie met beter presterende collega’s van andere organisaties kan volgens de onderzoekers eveneens aanleiding geven tot een bijsturing van het gedrag, maar zou niet daarentegen niet gepaard gaan met meer risicodragende keuzes.

“Werknemers kunnen met twee categorieën concurrenten worden geconfronteerd,” stipt onderzoeksleider Christine Beckman, professor management aan de University of Maryland, aan. “In de eerste plaats moet rekening gehouden worden met de prestaties van collega’s die gelijkaardige verantwoordelijkheden dragen binnen de eigen organisatie. Daarnaast moet echter ook gekeken worden naar de resultaten van werknemers met dezelfde functies bij andere ondernemingen. Beter presterende collega’s binnen de eigen organisatie kunnen een stimulans vormen om met risicovolle initiatieven de eigen positie te verbeteren. Dat gevaar bestaat veel minder bij superieure prestaties in andere ondernemingen.”

“Er zijn verscheidene redenen die de grotere impact van interne concurrentie kunnen verklaren,” geeft professor Beckman aan. “Binnen de eigen organisatie is de concurrentie immers fysiek en sociaal veel directer. Deze concurrentie zal dan ook vaak een basis vormen waarop het management zijn medewerkers zal beoordelen. Vooral wanneer de concurrentie tot eenzelfde demografische categorie - onder meer op het gebied van leeftijd of opleiding - behoort, zullen superieure prestaties van collega’s aanleiding kunnen geven tot risicovol gedrag. Wanneer men door gelijken wordt overvleugeld, kunnen immers weinig excuses worden ingeroepen.”

“Managers moeten beseffen dat ze een aantal gevaarlijke situaties kunnen creëren door het opzetten van een interne concurrentie,” zegt Christine Beckman. “Door interne concurrentie worden medewerkers immers aangezet grotere risico’s te nemen. Dat kan tot betere prestaties leiden, maar kan ook in een mislukking uitmonden die zowel de werknemer als de onderneming benadeelt.”

Lees Verder

16:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Londen loopt achter tegenover andere intelligente steden

Op het gebied van intelligente steden moet Londen nog een belangrijke achterstand goedmaken tegenover andere vooraanstaande metropolen zoals San Francisco, Barcelona of Amsterdam. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Sheffield. De achterstand heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met een beperkt engagement van de bevolking.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen vaker bij massamoorden betrokken dan algemeen aangenomen

Het aandeel van vrouwen in massamoorden is tot nu toe gevoelig onderschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg en de Universiteit Groningen. De onderzoekers merken op dat mannen weliswaar nog altijd veel meer deel uitmaken van massale moordpartijen, maar er moet volgens hen worden aanvaard dat ook vrouwen zich aan die gruweldaden schuldig kunnen maken.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |