19-01-15

Kunst en cultuur dragen 700 miljard dollar bij tot Amerikaanse economie

In de Verenigde Staten genereren de creatieve industrieën een omzet van bijna 700 miljard dollar. Daarmee vertegenwoordigt de sector 4,32 procent van de totale Amerikaanse economie. Dat blijkt uit een rapport van het Amerikaanse National Endowment for the Arts en het Bureau of Economic Analysis op basis van cijfers van drie jaar geleden. De cijfers geven volgens de onderzoekers aan dat de creatieve sector een grotere bijdrage tot de Amerikaanse economie levert dan algemeen wordt verondersteld. Door de wereldwijde interesse voor Amerikaanse producties is de cultuuractiviteit bovendien één van de weinige Amerikaanse economische sectoren die op een handelsoverschot kan terugvallen.

De onderzoekers berekenden dat de Amerikaanse creatieve industrieën drie jaar geleden meer dan 698 miljard dollar inkomsten hebben gegenereerd. Het grootste gedeelte van die omzet is afkomstig van televisie, de filmindustrie, video-producties, uitgevers, retailverkopen, artistieke evenementen en reclame. Tevens werd vastgesteld dat de sector ongeveer 4,7 miljoen Amerikaanse arbeidsplaatsen vertegenwoordigt. Ook wordt opgemerkt dat kunst en cultuur aan de Amerikaanse economie 112 miljard dollar meer opleverde dan de bouwsector en ook groter is dan transport, toerisme en landbouw. Daarentegen haalden de gezondheidszorg en retail een grotere economische productie dan de cultuursactiviteit.

“De cijfers tonen het grote economische belang van de cultuursector aan,” benadrukt Jane Chu, voorzitter van het Amerikaanse National Endownment for the Arts. “Bovendien maakt het rapport duidelijk welke impact de sector heeft op het dagelijkse leven van de burger.” In eerdere ramingen was aangevoerd dat de Amerikaanse cultuursector ongeveer 504 miljard dollar bijdraagt tot het bruto binnenlandse product van de Verenigde Staten. Sunil Iyengar, onderzoeksdirecteur bij de sectororganisatie, voegt er aan toe dat de cultuursector een handelsoverschot van ongeveer 25 miljard dollar laat optekenen. Cultuur is daarmee één van de weinige economische activiteiten met een grotere export dan import.

Uit het onderzoek blijkt ook dat iets meer dan de helft van de Amerikanen drie jaar geleden een kunstevenement hadden bijgewoond. Vooral in de steden Denver, San Francisco, Baltimore en Washington zouden kunstevenementen een groot publiek hebben bereikt. Tegelijkertijd wordt aangevoerd dat 31 miljoen Amerikanen toegeven interesse gehad te hebben in het bezoeken van een kunstevenement, maar door praktische problemen niet de mogelijkheid gehad te hebben die plannen te realiseren. Daarbij werd vooral door gezinnen met kinderen gewag gemaakt van een gebrek aan tijd. Anderzijds wijzen ouderen en mensen met een handicap vooral naar de moeilijke bereikbaarheid van het gebeuren.

Ook werd vastgesteld dat 71 procent van de Amerikanen bij kunstactiviteiten gebruik maken van elektronische media.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Personalisering moet ontvangst email garanderen

Personalisering is de beste methode om de opening van een email te garanderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Mailjet en Radius Global Market Research bij meer dan driehonderd marketeers in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mystiek vormt de beste basis voor reputatie

Mystieke karaktereigenschappen vormen de beste basis om een reputatie te kunnen uitbouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California, de Columbia University en de California State University. De onderzoekers merken op dat aan mystieke karaktereigenschappen meestal een aantal succes-categorieën, zoals innovatiekracht en creativiteit, worden gekoppeld. De onderzoekers merken op dat een aantal technieken kunnen worden aangewend om een mystiek imago uit te bouwen, maar tegelijkertijd wordt aangevoerd dat deze strategieën mogelijk een negatieve impact kunnen hebben op het geheel de organisatie.

“In een perfecte wereld zouden men zich alleen hoeven te focussen op zijn reële persoonlijkheid, maar ook de visie van anderen heeft een rechtstreeks effect op het leven en de carrière van het individu,” zegt onderzoeksleider Maia Young, professor management aan de University of California. “Succesvolle zakenlui worden vaak gezien als relatief mystieke talenten, zoals de vaardigheid om een publiek enthousiast te maken of de capaciteit om een visie op de toekomst te kunnen formuleren. Deze mystiek is wellicht afkomstig van de intuïtieve logica die door psychologen en anthropologen als magisch denken wordt bestempeld.”

Maia Young verwijst daarbij onder meer naar wijlen Steve Jobs, gewezen chief executive van het technologiebedrijf Apple. “Mensen die Jobs het meest mystiek vonden, bleken er tevens het meest van overtuigd dat hij ook in andere aspecten van het zakenleven - buiten technologie en design - een visionair was,” zegt de onderzoekster. “Onder meer werd daarbij opgemerkt dat Jobs ook uitblonk in de keuze van succesvolle aandelen en het voorspellen van de groei van het bruto binnenlandse product. Maar ook elders wordt het succes van bepaalde werknemers toegeschreven aan ijver, terwijl bij andere collega’s voor dezelfde resultaten gewag wordt gemaakt van een natuurlijk aanvoelen of inherente gave.”

“Deze laatste groep wordt beschouwd als talentvol en intuïtief en wordt daarom ook als een groter visionair gezien dan collega’s die hun prestaties te danken hebben aan organisatievermogen of doorzettingskracht,” zegt professor Young nog. “Er diende echter worden vastgesteld dat visionaire figuren ook gelinkt worden met een gebrek aan geduld en betrouwbaarheid. Tegelijkertijd worden deze mystieke collega’s vaak nieuwsgierig en creatief genoemd. Om een mystiek imago te creëren moet men er wellicht over waken om zijn persoonlijke strategieën voor zich te houden en ook zwijgzaam te zijn over de gebruikte methodes, al kan dat voor de organisatie wel tot problemen leiden in het doorgeven van succesmethodes.”

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Digitale data kunnen reacties op uitbraak epidemies voorspellen

Digitale data kunnen een belangrijke bron van informatie vormen om de reactie van de bevolking op de uitbraak van een ziekte te voorspellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology.

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Applicaties vaak alternatieve weg naar mobiele weg

Applicaties vormen vaak een alternatieve weg naar het mobiele web. Dat is gebleken uit een onderzoek van het Mobile Marketing Center of Excellence van het Interactive Advertising Bureau (IAB) bij meer dan tweeduizend Amerikaanse smartphone-gebruikers. De resultaten van de studie geven volgens de onderzoekers dan ook aan dat vele marketeers zouden moeten overwegen om hun bestaande mobiele strategieën bij te sturen. Er moet er volgens het rapport immers rekening mee worden gehouden dat de consument uiteenlopende trajecten pleegt te volgen om zich een toegang tot het mobiele web te verschaffen.

Uit het onderzoek bleek dat slechts 18 procent van de gebruikers van mobiele platformen aangeven significant meer tijd te besteden aan applicaties dan aan mobiele websites. Tegelijkertijd werd aangegeven dat 52 procent van de betrokkenen toegeven geregeld of vaak in hun applicaties doorgeklikt te hebben op aanwezige links die hen naar content op mobiele websites hebben geleid. “Deze cijfers tonen aan dat deze consumenten technisch gezien weliswaar in de applicatie-omgeving actief zijn, maar tegelijkertijd ook tijd besteden aan het mobiele web,” geeft Anna Bager, vice-president mobiele activiteiten bij het Interactive Adversiting Bureau, aan.

“Het is voor marketeers cruciaal een correct inzicht te verwerven in het gedrag van de mobiele consument,” benadrukt Anna Bager. “Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan het traject dat de gebruiker volgt om zich toegang te verschaffen tot mobiele content. Vele consumenten lijken aan de poort van het mobiele web voorbij te gaan, maar komen er met een omweg langs de applicaties vaak toch terecht.” Alleen op het gebied van onderzoek bleek de consument een duidelijke voorkeur te vertonen voor het mobiele web, dat door 42 procent van de respondenten werd geciteerd, tegenover een score van 20 procent voor applicaties. Voor alle andere activiteiten werd ongeveer een evenwicht opgetekend.

De onderzoekers stelden verder ook vast dat gezinnen uit de hogere inkomenscategorieën een grotere voorkeur vertoonden voor het mobiele web. Verder bleek dat zoekopdrachten de meest populaire weg vormden om websites op het mobiele web te bezoeken (54 procent), gevolgd door aanbevelingen uit email of word-of-mouth (29 procent) en links in sociale media-applicaties (26 procent).

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zachte vaardigheden cruciaal gegeven op de arbeidsmarkt

Zachte vaardigheden worden een cruciaal gegeven op de arbeidsmarkt. Dat heeft Jez Langhorn, personeelsverantwoordelijke bij de Britse divisie van McDonald’s, gezegd, verwijzend naar het feit dat zachte vaardigheden jaarlijks 88 miljard pond bijdragen aan de Britse economie.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gezicht staat bovenaan in de hiërarchie van de zintuigen

Het gezicht wordt door de mens als het belangrijkste zintuig bestempeld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen. Die hiërarchie is volgens de onderzoekers echter ingegeven door biologische omstandigheden en culturele invloeden.

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |