16-04-15

Ticketverkoop over vijf jaar merendeel mobiel

Over vijf jaar zullen wereldwijd de helft van alle tickets op een mobiel platform worden verkocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper en de Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (Sita).

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Weeromstandigheden bepalend voor muziekvoorkeuren

Weersomstandigheden hebben ook een belangrijke impact op de muziekvoorkeuren van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University op basis van een analyse van meer dan vijftienduizend popsongs die de voorbije zestig jaar op de markt werden gebracht. De onderzoekers - die onder meer songtitels, groepsnamen en teksten bekeken - zeggen daarbij significante aanwijzingen gevonden te hebben dat de menselijke gemoedsgesteltenis sterk door de weersomstandigheden kan worden beïnvloed. De resultaten van de studie geven volgens de onderzoekers dan ook aan dat de toekomst mogelijk minder vrolijke muziek zal brengen.

“De weeromstandigheden hebben een discrete, maar krachtige impact op de muziekvoorkeur van het publiek,” benadrukt onderzoeksleider Karen Aplin, professor geowetenschappen aan de Oxford University. “Bovendien kan worden verwacht dat de klimaatverandering ook de muzieksmaak zal veranderen. Op dit ogenblik zijn onder meer de Europeanen meestal opgetogen door de zon en de warmte tijdens het zomerseizoen, maar dat zal wellicht niet blijven duren wanneer het elk jaar weer opnieuw de hele zomer warmer dan 40 graden Celsius wordt. Dat kan een impact hebben op de gevoelens van het publiek tegenover de weersomstandigheden en de emoties die daaraan worden gelinkt.”

“Er konden in het onderzoek duidelijk aanwijzigingen worden gevonden dat de menselijke gemoedsgesteltenis door de weersomstandigheden sterk kunnen worden beïnvloed,” stipt Karen Aplin aan. “Die emoties worden op hun beurt vertolkt in de muziek die wordt gecomponeerd en die grote populariteit geniet bij het publiek.” Tijdens het onderzoek kwamen in totaal ongeveer achthonderd verwijzingen naar weersomstandigheden naar voor. Ook bleek dat 7 procent van de vijfhonderd grootste popsongs uit de geschiedenis met weersomstandigheden hebben te maken. De meest bekende namen in die categorie zijn Bob Dylan, John Lennon en Paul McCartney.

In de composities werd het vaakst verwezen naar de zon, van dichtbij gevolgd door regen. Daarna komen de seizoenen en wind en bries. “Maar eigenlijk kan worden gesteld dat nagenoeg alle weertypes in de muziek aan bod komen,” aldus professor Aplin. “Vrieskou en sneeuwstormen bleken de componisten echter het minst inspiratie te kunnen bezorgen kwamen helemaal onderaan de rangschikking. Ook werd vastgesteld dat de weersomstandigheden het vaakst worden gebruikt als metaforen voor liefde en relaties, zoals in ‘Ain't no sunshine when she's gone’ van Bill Withers of ‘Stormy weather’ van Billie Holiday een breuk tussen geliefden wordt omschreven.”

“De teksten van popmuziek kunnen heel duidelijk worden gebruikt om weersomstandigheden aan een bepaalde emotie te binden,” merkt Karen Aplin op. “Meestal staat de zon voor positieve emoties, terwijl regen vooral met negatieve gevoelens in verband wordt gebracht. Een uitzondering kon echter worden opgemerkt in het genre country and western. Daar werd geregeld op een positieve manier over regen gesproken. De regen brengt immers oogst en voeding.” De onderzoekers vonden het ook opmerkelijk dat in de jaren vijftig, toen de Verenigde Staten met een opmerkelijke orkaan-activiteit werden geconfronteerd, opvallend veel songs over wind en stormen werden geschreven.

“Dit laatste maakt duidelijk dat de klimaatverandering, die wellicht voor extremere weersituaties zal zorgen, tot een verschuiving in muzikale thema’s zou kunnen leiden,” aldus nog professor Aplin. “Vrolijke nummers over zonneschijn en zachte zomerbriezen zouden kunnen worden verdrongen door veel donkerder en dramatischer thema’s. Mogelijk zal er de volgende decennia dan ook vaker geschreven worden over droogte, overstromingen en stormen. Men kan wellicht nog meer songs over weersomstandigheden verwachten, aangezien de klimaatverandering op het leven van de volgende generaties een grotere impact zal hebben dan de invloed die de natuurelementen op dit ogenblik op de mens hebben.”

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiele sector wordt belangrijkste video-platform

Tegen eind volgend jaar zullen mobiele platformen de desktop als belangrijkste kanaal voor online video hebben verdrongen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe.

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwelijke zakenreiziger staat voor allerlei uitdagingen

Vrouwelijke zakenreizigers lopen het risico onderweg met een hele reeks problemen geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Maiden Voyage bij een honderdtal vrouwelijke zakenreizigers in Groot-Brittannië. Nochtans blijkt slechts 5 procent van de betrokken ondernemingen aan zijn vrouwelijk kaderpersoneel specifieke reistrainingen aan te bieden, terwijl 31 procent van de ondervraagde vrouwen aangeeft dat haar bedrijf geen enkel initiatief heeft genomen om tijdens de reis voor de nodige veiligheids-ondersteuning te zorgen. Dat kan volgens Maiden Voyage nochtans uiteindelijk op de onderneming zelf een negatieve impact hebben.

“Naarmate vrouwen hogere posities in het bedrijfsleven verwerven, zal ook hun deelname aan de zakenreizen toenemen,” benadrukt Carolyn Pearson, oprichtster en chief executive van het gespecialiseerde reisnetwerk Maiden Voyage. “Daarbij kunnen deze vrouwen echter het risico lopen met problematische en zelfs gevaarlijke situaties geconfronteerd te worden. Uit het onderzoek blijkt dat 24 procent van de ondervraagde vrouwen getuigt tijdens een zakenreis op moeilijke omstandigheden te zijn gebotst. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van diefstallen, maar ook van stalking, seksueel geweld en zelfs ontvoering.”

“Vrouwen lopen sneller het risico het slachtoffer te worden van seksueel-gerelateerde misdrijven dan mannelijke collega’s,” zegt Carolyn Pearson nog. “Vrouwen hebben meestal niet de lichamelijke sterkte van een man en zijn onderweg dan ook kwetsbaarder. Bedrijven stimuleren vrouwen wel om een grotere verantwoordelijkheid in de organisatie op te nemen, maar slechts weinigen bieden hun vrouwelijke kaderleden onderweg voldoende beveiliging. Wanneer werknemers onderweg in gevaar worden gebracht, lopen de bedrijven nochtans in een aantal gevallen het risico juridisch ter verantwoording geroepen te kunnen worden. Dat kan zelfs leiden tot een veroordeling wegens dood door schuld.”

Carolyn Pearson wijst erop dat vrouwelijke zakenreizigers bijzonder alert moeten zijn voor de culturele gevoeligheden in bepaalde regio’s waar ze zich zouden bevinden. “Een gedrag dat niet in overeenstemming is met de lokale culturele gebruiken, kan immers tot belangrijke problemen leiden,” merkt Pearson op. “Daarbij zal men in bepaalde regio’s aandacht moeten hebben voor de gehanteerde dresscodes, maar ook moet men weten dat een vrouw in Saoedi-Arabië geen auto mag besturen. Elders kunnen oogcontact, het dragen van lippenstift of zelfs louter het bezit van het magazine Cosmopolitan de vrouwelijke reiziger al in problemen brengen.”

Pearson voegt er aan toe dat efficiënte training en ondersteuning nochtans ook de bedrijven zelf een voordeel kan opleveren. “Vele vrouwen zullen niet op een jobaanbieding ingaan wanneer ze geen garantie ervaren dat ze comfortabel kunnen reizen,” merkt de chief executive van Maiden Voyage op. “Bedrijven die hun vrouwelijke zakenreizigers onvoldoende ondersteunen, dreigen daardoor mogelijk beloftevol talent aan zich voorbij te zien gaan.”

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Digitale verkoop belangrijkste pijler van muziekindustrie

De digitale verkoop is de belangrijkste pijler van de wereldwijde muziekindustrie geworden. Dat blijkt uit een rapport van de International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar iets meer inkomsten werden gerealiseerd uit digitale verkopen dan uit de fysieke muziekdistributie. Beide sectoren vertegenwoordigden elk ongeveer 46 procent van de totale verkopen. De groei van de digitale sector is vooral te danken aan de toenemende populariteit van muziekstreaming, terwijl bij de downloads een daling diende te worden geregistreerd. De resterende inkomsten zijn afkomstig van uitvoerrechten, films en reclames.

Uit het rapport van de sectororganisatie bleek dat de internationale muziekindustrie het voorbije jaar een verkoop van 14,97 miljard dollar heeft gerealiseerd. Dat betekende een daling met 0,4 procent tegenover het jaar voordien. De omzet uit de cd-verkoop daalde met 8 procent tot 6,82 miljard dollar. De omzet uit streaming en downloads steeg daarentegen met 6,8 procent tot 6,85 miljard dollar. Daarmee werd de digitale sector voor de eerste keer in de geschiedenis van de muziekindustrie belangrijker dan de verkoop van fysieke dragers. De groei van de digitale sector was vooral te danken aan streamingdiensten, die een groei met 39 procent lieten optekenen. De downloads registreerden een daling met 8 procent.

Hoewel de inkomsten uit fysieke muziekdragers wereldwijd een verdere terugval kennen, liet de verkoop van vinyl een stijging met 54,7 procent optekenen. De vinylverkoop vertegenwoordigde daarmee het voorbije jaar 2 procent van de totale omzet van de muziekindustrie. Frances Moore, chief executive van de International Federation of the Phonographic Industry, merkt op te verwachten dat de digitale sector de volgende jaren nog meer zijn impact zal hebben op de muziekindustrie. Streaming vertegenwoordigt met een omzet van 1,57 miljard dollar inmiddels 23 procent van de totale omzet uit digitale muziek, maar door de introductie van een aantal nieuwe diensten wordt de volgende jaren nog een sterke groei verwacht.

In het rapport wordt er wel op gewezen dat wereldwijd duidelijke verschillen kunnen worden gemeld. Terwijl de internationale muziekwereld met een kleine omzetdaling rekening diende te houden, kon in de Verenigde Staten een groei met 2,1 procent worden gemeld. Japan, dat met zijn tegenvallende verkopen de sector de voorbije jaren van een groei heeft weerhouden, kon voor de eerste keer sinds het begin van dit decennium een stijging van de digitale inkomsten aangeven. Er wordt wel opgemerkt dat de cd-verkoop in Japan nog altijd belangrijker blijft dan digitale muziek. Ook in Duitsland blijven de fysieke dragers de belangrijkste sector van de muziekmarkt.

Duitsland liet wel een algemene groei van de muziekverkopen met 1,9 procent optekenen, in tegenstelling tot Frankrijk en Groot-Brittannië, waar een daling diende te worden geregistreerd. De sterkste groei kon echter worden opgetekend in Zuid-Korea, waar een stijging met 19,2 procent werd gemeld. Samen met de Scandinavische landen, kan vooral in Zuid-Korea een groot enthousiasme voor streaming worden opgemerkt. Wereldwijd was Taylor Swift de meest populaire artist, terwijl ‘Happy’ van Pharrell Williams de meest gedownloade single van het voorbije jaar was.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goede relatie met collega’s bepalend voor tevredenheid werknemer

Een goede relatie met collega’s vormt de belangrijkste pijler voor de tevredenheid van de werknemer. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bank Barclays bij een groep jonge Britse werknemers.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-04-15

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse autoconcern Ford Motor wil zijn productie-capaciteit in Mexico gevoelig uitbreiden. Met de investering zou een bedrag van 2,5 miljard euro zijn gemoeid. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Ford zou daarbij 1,3 miljard dollar investeren in een bestaande motorenfabriek, terwijl een bedrag van 1,2 miljard dollar zou worden voorzien voor de bouw van een nieuwe site voor de productie van versnellingsbakken. Het concern heeft op dit ogenblik in Mexico drie fabrieken. Mexico is door zijn lage loonkosten bijzonder populair bij autobouwers die gericht zijn op de Noord-Amerikaanse markt. Ook Toyota heeft plannen om in Mexico een nieuwe fabriek te bouwen.

De webshop Zalando heeft een reclame-contract gesloten met het Britse model Cara Delevingne. Onder meer zal Delevingne (22) optreden in televisiespots en magazine-reclames voor Zalando en de kledingketen Topshop. De spots zullen ook worden getoond op de website van Zalando, Facebook, Instagram en YouTube. De kledij van Topshop wordt sinds vorig jaar door Zalando te koop aangeboden. Cara Delevingne werkte eerder onder meer voor Yves Saint-Laurent, Chanel, Burberry en Donna Karan (DKNY). De campagne moet vooral beklemtonen dat Zalando mode tot in de verste uithoeken van de wereld kan brengen. De producten van Topshop worden inmiddels in een honderdtal landen te koop aangeboden.

De Verenigde Staten liggen op koers om tegen het einde van het volgende decennium voor het eerst sinds de jaren vijftig van de voorbije eeuw een netto-exporteur van energie te worden. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse Energy Information Administration (EIA). Voor natuurlijk gas zouden de Verenigde Staten volgens het rapport al binnen twee jaar een netto-exporteur kunnen worden. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse energie-onafhankelijkheid vooral te danken is aan de sterke toename in de productie van schaliegas, maar daarnaast is er ook de groei van duurzame energie en de toenemende populariteit van energiebesparende technologieën. Op het gebied van petroluem blijft het land een netto-importeur.

Het Finse concern Nokia neemt de Franse telecomgroep Alcatel-Lucent over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 15,6 miljard euro. Dat hebben beide partijen bekend gemaakt. De fusiegroep zet de activiteiten onder de naam Nokia Corporation verder. De aandeelhouders van Alcatel krijgen een particapatie van 33,5 procent in de fusiegroep. De transactie zou tijdens de eerste helft van volgend jaar moeten kunnen worden afgerond. Het fusiebedrijf zou in totaal 110.000 werknemers tellen en zou een omzet van 25,9 miljard euro realiseren. De fusie moet een besparing van 900 miljoen euro kunnen opleveren. Er zouden echter geen bijkomende ontslagen worden verwacht.

Sergio Marchionne, topman van Fiat Chrysler Automobiles (FCA), gaat over drie jaar met pensioen, maar wil voor die deadline in de Verenigde Staten nog een groot project realiseren. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gezegd. Volgens de bronnen zou Marchionne mogelijk een overeenkomst willen realiseren met General Motors. Beide autogroepen zouden immers een grote complementariteit hebben. Onder meer heeft General Motors een sterke positie opgebouwd in Azië, waar Fiat-Chrysler relatief zwak staat. De omgekeerde situatie is waar in Europa. General Motors ontkent echter dat er gesprekken zouden worden gevoerd en benadrukt een eigen beleid te willen volgen.

Een groot deel van de emails die dagelijks worden verstuurd, wordt na twee minuten beantwoord. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Yahoo naar het email-gedrag van twee miljoen gebruikers. Vastgesteld werd dat bijna 90 procent van de gebruikers nog dezelfde dag op een mail antwoordt, terwijl ongeveer 50 procent binnen zevenenveertig minuten op een boodschap reageert. Een absolute piek bereiken de reacties twee minuten na ontvangst van het bericht. Daarbij werd opgemerkt dat jongeren met een gemiddelde reactietijd van dertien minuten het snelst op emails reageren. Mannen antwoorden na vierentwintig minuten. Daarmee reageren ze vier minuten sneller dan vrouwen.

De Amerikaanse modeontwerper Marc Jacobs wordt door de Duitse groep Adidas, producent van sportartikelen, beticht van plagiaat. Volgens Adidas gelijkt een recent ontwerp van Jacobs teveel op het bekende logo met de drie strepen van het Duitse concern. Volgens Adidas heeft Jacobs bewust voor een verwarrend concept gekozen om bij de consument te laten uitschijnen dat er samenwerking tussen beide merken zou bestaan. Adidas voegt er aan toe dat de namaak ook een belangrijk gebrek aan kwaliteit vertoont en daarmee dan ook het imago van het Duitse merk zou kunnen beschadigen. Adidas wil dat de betrokken collectie wordt vernietigd, maar eist van de ontwerper ook een schadevergoeding.

De hoge waarderingen voor zowel obligaties als aandelen vormen op dit ogenblik één van de grootste risico’s op de financiële markten. Dat hebben bijna honderdtachtig fondsenmanagers gezegd in een enquête van Bank of America Merrill Lynch. In het rapport wordt dan ook opgemerkt dat de vrees voor een aandelen-zeepbel groeit. Opgemerkt wordt dat tijdens de maand april 25 procent van de fondsenmanagers van mening is dat de aandelen wereldwijd overgewaardeerd zijn, tegenover 23 procent in maart en 9 procent in februari. Ook maakte 84 procent zich in april zorgen over de koers van de obligaties, tegenover 75 procent in de maand maart. Vooral Amerikaanse obligaties zouden overgewaardeerd worden.

Het Amerikaanse farmaconcern Johnson & Johnson heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 17,4 miljard dollar. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Opgemerkt wordt dat zowel in eigen land als op de buitenlandse markt een groei kon worden opgetekend. De dure dollar deed de omzet van het concern echter met 7 procent inkrimpen. Op de Amerikaanse markt werd een verkoopsgroei met 5,9 procent geregistreerd, maar in het buitenland diende door de ongunstige wisselkoersen een omzetdaling met 12,4 procent opgetekend te worden. De nettowinst nam met 4 procent af tot 4,4 miljard dollar.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 5,9 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De inkomsten namen met 4 procent toe tot 24,8 miljard dollar. In de cijfers is een voorziening van bijna 500 miljoen dollar opgenomen voor juridische kosten. De bank heeft de voorbije jaar al meer dan 20 miljard dollar moeten betalen aan schikkingen boetes in uiteenlopende dossiers. De voorzieningen voor slechte leningen namen van 850 miljoen dollar toe naar 959 miljoen dollar. JPMorgan Chase dankt de winstgroei vooral aan een heropleving van de inkomsten uit de obligatiehandel.

De eurozone zal mogelijk de volgende jaren met een zwakke economische groei geconfronteerd blijven. Een versnelling van het groeitempo moet niet onmiddellijk worden verwacht. Dat blijkt uit een rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Voor dit jaar wordt in de eurozone een economische groei verwacht van 1,5 procent. Volgend jaar zou een groei met 1,6 procent worden opgetekend. Gepleit wordt onder meer dat de overheden in de eurozone meer zouden investeren in infrastructuur om de groei te stimuleren. Ook moeten volgens de instelling structurele hervormingen worden doorgevoerd en moeten inspanningen worden gedaan om de bankensector te stabiliseren.

De Britse detacheerder Michael Page heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 135,6 miljoen pond. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Er wordt wel aangevoerd dat ongunstige wisselkoersen een negatieve invloed van ongeveer 5 miljoen pond hebben gehad op de resultaten. De detacheerder zegt op het Europese continent wel goede resultaten opgetekend te hebben. In Duitsland kon een winstgroei met 17 procent worden gemeld en in Zuid-Europa werd een stijging met 29 procent gerealiseerd. Op de Britse thuismarkt en in Azië werd een groei met 11 procent opgetekend. In de Verenigde Staten werd een stijging met 7 procent gemeld.

Beursuitbater Euronext schrapt mogelijk tientallen banen. De ontslagen zouden vooral in Parijs worden doorgevoerd. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Franse krant Les Echos gemeld. Opgemerkt wordt dat bij de technologische en ondersteunende divisies mogelijk een honderdtal banen zouden verdwijnen. Euronext heeft op dit ogenblik in Parijs nog ongeveer driehonderdvijftig werknemers. Er zouden echter ook arbeidsplaatsen in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Londen kunnen worden geschrapt. Eerder al was aangekondigd dat de beursuitbater tegen eind volgend jaar een besparing van 80 miljoen euro zou doorvoeren. Euronext Parijs verhuist zijn zetel ook van de rue Cambon in het stadscentrum naar La Défense.

Kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) moet bewijzen dat de 850.000 arbeiders in zijn wereldwijde textielateliers ten laatste over drie jaar een leefbaar loon zullen ontvangen. Dat zegt de belangenorganisatie Schone Kleren Campagne. De keten heeft in zijn jongste duurzaamheidsrapport weliswaar gewag gemaakt van een leefbaar loon voor alle textielarbeiders, maar die woorden worden volgens de Schone Kleren Campagne nergens met concrete cijfers of bewijzen ondersteund. Op die manier zijn de claims volgens de belangenorganisatie niet meer dan een marketing-slogan. Onder meer wordt gewezen naar opmerkingen van de Cambodjaanse vakbonden, die belangrijke kritiek hebben op het duurzaamheidsrapport.

Bankiers en vermogensbeheerders vertonen weinig signalen van tevredenheid. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek van consulent Option Group bij honderd managers van banken, beurshuizen en fondsenbeheerders. Vastgesteld werd dat slechts 20 procent van de ondervraagden tevreden is met zijn baan, zijn werkgever, zijn loon en de carrièrevooruitzichten. Bovendien bleek dat 50 procent over geen enkel element van zijn baan tevreden is. Een meerderheid zegt het werk saai te vinden. Door de beperking van de bonussen zou de onderlinge strijd onder collega’s nog scherper zijn geworden, waarbij ook vaak zou geprobeerd worden succes op te eisen voor werk dat door andere collega’s is verricht.

Meer Nieuws

13:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |