16-04-15

Ook afwezigheid copyright heeft belangrijke economische waarde

Ook de afwezigheid van een copyright kan belangrijke economische stimulansen opleveren. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Illinois en de University of Glasgow. De onderzoekers merken op dat copyright niet louter winsten oplevert, maar ook met hoge kosten voor de totale economie gepaard kan gaan. Bovendien wordt er door de wetenschappers op gewezen dat het ontbreken van copyright aan de creatieve sector een aantal bouwstenen ter beschikking stelt om nieuwe realisaties te lanceren, zoals oude vertellingen de basis kunnen leggen van grote blockbusters van de filmindustrie.

"De waarde van creatieve werken in het publieke domein - zoals boeken, foto's en muziek - ligt minstens even hoog als de prijs van gelijkaardige content die in de handel wordt aangeboden door auteursrechtelijk beschermde werken,” zegt onderzoeksleider Paul Heald, professor intellectuele eigendomsrechten aan de University of Illinois. “De studie heeft dan ook belangrijke consequenties voor de creatieve industrie. Eigenaars van het copyright verwijzen graag naar de private waarde van de auteursrechten. Indien men een monopolie heeft op content, kan men uiteraard ook grotere winsten boeken. Vaak ziet men daarbij echter over het hoofd dat ook het ontbreken van auteursrechten een economische waarde creëert.”

“Bovendien vergeet men vaak dat de creatieve industrieën geregeld werken uit het publiek domein gebruiken als bouwstenen voor vele waardevolle nieuwe creaties,” stipt professor Heald aan. De onderzoekers stelden vast dat alleen al de foto’s uit het publieke domein in de online encyclopedie Wikipedia een waarde tussen 246 miljoen dollar en 270 miljoen dollar per jaar vertegenwoordigen. In tegenstelling tot vele beweringen levert het copyright volgens de onderzoekers niet voor alle partijen louter winsten op. Er moet volgens hen dan ook gewaarschuwd worden voor een extreme uitbreiding van de bescherming van de auteursrechten.

Professor Heald wijst er daarbij op dat het op Amazon gemakkelijker is een boek terug te vinden uit de jaren tachtig van de negentiende eeuw dan literatuur uit de jaren tachtig van de twintigste eeuw. “Door de strenge auteursrechten worden werken uit de twintigste eeuw nagenoeg onbereikbaar,” geeft de onderzoeker aan.

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ticketverkoop over vijf jaar merendeel mobiel

Over vijf jaar zullen wereldwijd de helft van alle tickets op een mobiel platform worden verkocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper en de Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (Sita).

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Weeromstandigheden bepalend voor muziekvoorkeuren

Weersomstandigheden hebben ook een belangrijke impact op de muziekvoorkeuren van de consument. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University op basis van een analyse van meer dan vijftienduizend popsongs die de voorbije zestig jaar op de markt werden gebracht. De onderzoekers - die onder meer songtitels, groepsnamen en teksten bekeken - zeggen daarbij significante aanwijzingen gevonden te hebben dat de menselijke gemoedsgesteltenis sterk door de weersomstandigheden kan worden beïnvloed. De resultaten van de studie geven volgens de onderzoekers dan ook aan dat de toekomst mogelijk minder vrolijke muziek zal brengen.

“De weeromstandigheden hebben een discrete, maar krachtige impact op de muziekvoorkeur van het publiek,” benadrukt onderzoeksleider Karen Aplin, professor geowetenschappen aan de Oxford University. “Bovendien kan worden verwacht dat de klimaatverandering ook de muzieksmaak zal veranderen. Op dit ogenblik zijn onder meer de Europeanen meestal opgetogen door de zon en de warmte tijdens het zomerseizoen, maar dat zal wellicht niet blijven duren wanneer het elk jaar weer opnieuw de hele zomer warmer dan 40 graden Celsius wordt. Dat kan een impact hebben op de gevoelens van het publiek tegenover de weersomstandigheden en de emoties die daaraan worden gelinkt.”

“Er konden in het onderzoek duidelijk aanwijzigingen worden gevonden dat de menselijke gemoedsgesteltenis door de weersomstandigheden sterk kunnen worden beïnvloed,” stipt Karen Aplin aan. “Die emoties worden op hun beurt vertolkt in de muziek die wordt gecomponeerd en die grote populariteit geniet bij het publiek.” Tijdens het onderzoek kwamen in totaal ongeveer achthonderd verwijzingen naar weersomstandigheden naar voor. Ook bleek dat 7 procent van de vijfhonderd grootste popsongs uit de geschiedenis met weersomstandigheden hebben te maken. De meest bekende namen in die categorie zijn Bob Dylan, John Lennon en Paul McCartney.

In de composities werd het vaakst verwezen naar de zon, van dichtbij gevolgd door regen. Daarna komen de seizoenen en wind en bries. “Maar eigenlijk kan worden gesteld dat nagenoeg alle weertypes in de muziek aan bod komen,” aldus professor Aplin. “Vrieskou en sneeuwstormen bleken de componisten echter het minst inspiratie te kunnen bezorgen kwamen helemaal onderaan de rangschikking. Ook werd vastgesteld dat de weersomstandigheden het vaakst worden gebruikt als metaforen voor liefde en relaties, zoals in ‘Ain't no sunshine when she's gone’ van Bill Withers of ‘Stormy weather’ van Billie Holiday een breuk tussen geliefden wordt omschreven.”

“De teksten van popmuziek kunnen heel duidelijk worden gebruikt om weersomstandigheden aan een bepaalde emotie te binden,” merkt Karen Aplin op. “Meestal staat de zon voor positieve emoties, terwijl regen vooral met negatieve gevoelens in verband wordt gebracht. Een uitzondering kon echter worden opgemerkt in het genre country and western. Daar werd geregeld op een positieve manier over regen gesproken. De regen brengt immers oogst en voeding.” De onderzoekers vonden het ook opmerkelijk dat in de jaren vijftig, toen de Verenigde Staten met een opmerkelijke orkaan-activiteit werden geconfronteerd, opvallend veel songs over wind en stormen werden geschreven.

“Dit laatste maakt duidelijk dat de klimaatverandering, die wellicht voor extremere weersituaties zal zorgen, tot een verschuiving in muzikale thema’s zou kunnen leiden,” aldus nog professor Aplin. “Vrolijke nummers over zonneschijn en zachte zomerbriezen zouden kunnen worden verdrongen door veel donkerder en dramatischer thema’s. Mogelijk zal er de volgende decennia dan ook vaker geschreven worden over droogte, overstromingen en stormen. Men kan wellicht nog meer songs over weersomstandigheden verwachten, aangezien de klimaatverandering op het leven van de volgende generaties een grotere impact zal hebben dan de invloed die de natuurelementen op dit ogenblik op de mens hebben.”

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiele sector wordt belangrijkste video-platform

Tegen eind volgend jaar zullen mobiele platformen de desktop als belangrijkste kanaal voor online video hebben verdrongen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Adobe.

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwelijke zakenreiziger staat voor allerlei uitdagingen

Vrouwelijke zakenreizigers lopen het risico onderweg met een hele reeks problemen geconfronteerd te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Maiden Voyage bij een honderdtal vrouwelijke zakenreizigers in Groot-Brittannië. Nochtans blijkt slechts 5 procent van de betrokken ondernemingen aan zijn vrouwelijk kaderpersoneel specifieke reistrainingen aan te bieden, terwijl 31 procent van de ondervraagde vrouwen aangeeft dat haar bedrijf geen enkel initiatief heeft genomen om tijdens de reis voor de nodige veiligheids-ondersteuning te zorgen. Dat kan volgens Maiden Voyage nochtans uiteindelijk op de onderneming zelf een negatieve impact hebben.

“Naarmate vrouwen hogere posities in het bedrijfsleven verwerven, zal ook hun deelname aan de zakenreizen toenemen,” benadrukt Carolyn Pearson, oprichtster en chief executive van het gespecialiseerde reisnetwerk Maiden Voyage. “Daarbij kunnen deze vrouwen echter het risico lopen met problematische en zelfs gevaarlijke situaties geconfronteerd te worden. Uit het onderzoek blijkt dat 24 procent van de ondervraagde vrouwen getuigt tijdens een zakenreis op moeilijke omstandigheden te zijn gebotst. Daarbij wordt onder meer gewag gemaakt van diefstallen, maar ook van stalking, seksueel geweld en zelfs ontvoering.”

“Vrouwen lopen sneller het risico het slachtoffer te worden van seksueel-gerelateerde misdrijven dan mannelijke collega’s,” zegt Carolyn Pearson nog. “Vrouwen hebben meestal niet de lichamelijke sterkte van een man en zijn onderweg dan ook kwetsbaarder. Bedrijven stimuleren vrouwen wel om een grotere verantwoordelijkheid in de organisatie op te nemen, maar slechts weinigen bieden hun vrouwelijke kaderleden onderweg voldoende beveiliging. Wanneer werknemers onderweg in gevaar worden gebracht, lopen de bedrijven nochtans in een aantal gevallen het risico juridisch ter verantwoording geroepen te kunnen worden. Dat kan zelfs leiden tot een veroordeling wegens dood door schuld.”

Carolyn Pearson wijst erop dat vrouwelijke zakenreizigers bijzonder alert moeten zijn voor de culturele gevoeligheden in bepaalde regio’s waar ze zich zouden bevinden. “Een gedrag dat niet in overeenstemming is met de lokale culturele gebruiken, kan immers tot belangrijke problemen leiden,” merkt Pearson op. “Daarbij zal men in bepaalde regio’s aandacht moeten hebben voor de gehanteerde dresscodes, maar ook moet men weten dat een vrouw in Saoedi-Arabië geen auto mag besturen. Elders kunnen oogcontact, het dragen van lippenstift of zelfs louter het bezit van het magazine Cosmopolitan de vrouwelijke reiziger al in problemen brengen.”

Pearson voegt er aan toe dat efficiënte training en ondersteuning nochtans ook de bedrijven zelf een voordeel kan opleveren. “Vele vrouwen zullen niet op een jobaanbieding ingaan wanneer ze geen garantie ervaren dat ze comfortabel kunnen reizen,” merkt de chief executive van Maiden Voyage op. “Bedrijven die hun vrouwelijke zakenreizigers onvoldoende ondersteunen, dreigen daardoor mogelijk beloftevol talent aan zich voorbij te zien gaan.”

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Digitale verkoop belangrijkste pijler van muziekindustrie

De digitale verkoop is de belangrijkste pijler van de wereldwijde muziekindustrie geworden. Dat blijkt uit een rapport van de International Federation of the Phonographic Industry (Ifpi). Opgemerkt wordt dat het voorbije jaar iets meer inkomsten werden gerealiseerd uit digitale verkopen dan uit de fysieke muziekdistributie. Beide sectoren vertegenwoordigden elk ongeveer 46 procent van de totale verkopen. De groei van de digitale sector is vooral te danken aan de toenemende populariteit van muziekstreaming, terwijl bij de downloads een daling diende te worden geregistreerd. De resterende inkomsten zijn afkomstig van uitvoerrechten, films en reclames.

Uit het rapport van de sectororganisatie bleek dat de internationale muziekindustrie het voorbije jaar een verkoop van 14,97 miljard dollar heeft gerealiseerd. Dat betekende een daling met 0,4 procent tegenover het jaar voordien. De omzet uit de cd-verkoop daalde met 8 procent tot 6,82 miljard dollar. De omzet uit streaming en downloads steeg daarentegen met 6,8 procent tot 6,85 miljard dollar. Daarmee werd de digitale sector voor de eerste keer in de geschiedenis van de muziekindustrie belangrijker dan de verkoop van fysieke dragers. De groei van de digitale sector was vooral te danken aan streamingdiensten, die een groei met 39 procent lieten optekenen. De downloads registreerden een daling met 8 procent.

Hoewel de inkomsten uit fysieke muziekdragers wereldwijd een verdere terugval kennen, liet de verkoop van vinyl een stijging met 54,7 procent optekenen. De vinylverkoop vertegenwoordigde daarmee het voorbije jaar 2 procent van de totale omzet van de muziekindustrie. Frances Moore, chief executive van de International Federation of the Phonographic Industry, merkt op te verwachten dat de digitale sector de volgende jaren nog meer zijn impact zal hebben op de muziekindustrie. Streaming vertegenwoordigt met een omzet van 1,57 miljard dollar inmiddels 23 procent van de totale omzet uit digitale muziek, maar door de introductie van een aantal nieuwe diensten wordt de volgende jaren nog een sterke groei verwacht.

In het rapport wordt er wel op gewezen dat wereldwijd duidelijke verschillen kunnen worden gemeld. Terwijl de internationale muziekwereld met een kleine omzetdaling rekening diende te houden, kon in de Verenigde Staten een groei met 2,1 procent worden gemeld. Japan, dat met zijn tegenvallende verkopen de sector de voorbije jaren van een groei heeft weerhouden, kon voor de eerste keer sinds het begin van dit decennium een stijging van de digitale inkomsten aangeven. Er wordt wel opgemerkt dat de cd-verkoop in Japan nog altijd belangrijker blijft dan digitale muziek. Ook in Duitsland blijven de fysieke dragers de belangrijkste sector van de muziekmarkt.

Duitsland liet wel een algemene groei van de muziekverkopen met 1,9 procent optekenen, in tegenstelling tot Frankrijk en Groot-Brittannië, waar een daling diende te worden geregistreerd. De sterkste groei kon echter worden opgetekend in Zuid-Korea, waar een stijging met 19,2 procent werd gemeld. Samen met de Scandinavische landen, kan vooral in Zuid-Korea een groot enthousiasme voor streaming worden opgemerkt. Wereldwijd was Taylor Swift de meest populaire artist, terwijl ‘Happy’ van Pharrell Williams de meest gedownloade single van het voorbije jaar was.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Goede relatie met collega’s bepalend voor tevredenheid werknemer

Een goede relatie met collega’s vormt de belangrijkste pijler voor de tevredenheid van de werknemer. Dat is de conclusie van een onderzoek van de bank Barclays bij een groep jonge Britse werknemers.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |