10-04-15

Muzikant voelt zich relatief tevreden met het leven

Muzikanten vinden dat ze vaak overwerkt en onderbetaald zijn en beseffen dat ze een ongezond leven, maar getuigen tegelijkertijd zichzelf gelukkig te voelen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Queensland bij meer dan tweehonderd Australische muzikanten.

Lees Verder

22:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Getrouwheidsprogramma’s kijken te weinig naar engagement

Getrouwheidsprogramma’s richten zich teveel louter op een beloning van de loyale klant, zonder echter inspanningen te doen om het engagement van de consument op te voeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Capgemini Consulting.

Lees Verder

22:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Echt geïntegreerde digitale campagne pas over vijf jaar

Daadwerkelijk geïntegreerde digitale campagnes zullen wellicht pas tegen het einde van dit decennium kunnen worden opgemerkt. Dat heeft Nick Jordan, vice-president strategie bij het marketingbureau Tapad, gezegd.

Lees Verder

22:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Stadsvogels hebben belangrijke economische waarde

Stadsvogels hebben voor de lokale gemeenschap een belangrijke economische waarde. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington in Seattle en de Humboldt Universität in Berlijn. De onderzoekers stelden daarbij vast dat aan de populaties vinken en kraaien in Seattle een economische waarde van 120 miljoen dollar wordt gekoppeld. In Berlijn gaat het om een bedrag van 70 miljoen dollar. Die waarde wordt niet alleen bepaald door het bedrag dat de bevolking zou willen besteden om het voortbestaan van de soort in zijn omgeving te garanderen, maar ook door de daadwerkelijke investeringen in onder meer voeding en nestgelegenheid.

“Stadsbewoners hechten een belangrijke waarde aan de aanwezigheid van vogels in hun woonomgeving,” zegt onderzoeksleider John Marzluff, professor ecologie aan de University of Washington. “Deze vaststellingen geven bovendien aan dat de vogelpopulatie een belangrijke economische waarde heeft voor de stad door de bereidheid van de bevolking om te investeren in voedsel en nestgelegenheid voor de dieren. Het onderzoek toont aan dat de interacties tussen mens en vogels een belangrijke economische return oplevert. Eerder al werd bewezen dat een duurzame omgeving die vogels aantrekt, ook de waarde van de woningen in de buurt verhoogt. Nu blijkt ook dat vogels een economische service leveren.”

“Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het publiek bereid is te betalen of zeldzame of charismatische vogelsoorten te kunnen zien en wil investeren in het behoud van bedreigde soorten, maar de stadsbevolking komt meestal met deze dieren nooit in aanraking,” stippen de onderzoekers aan. “De nieuwe studie geeft aan dat het publiek ook aan minder opmerkelijke soorten een groot financiële waarde koppelt.” Uit het onderzoek bleek wel dat zowel in Berlijn als in Seattle een grotere bereidheid kon worden opgetekend voor investeringen in de bescherming van vinken dan voor kraaien. In Seattle boden bepaalde groepen zelfs financiële hulp aan om de populatie kraaien te verkleinen. In Berlijn was men vooral negatief tegenover eksters.

De resultaten van het onderzoek tonen volgens professor Marzluff aan dat er rond vogels ook een hele cultuur is gegroeid. Hij wijst er daarbij op dat eksters door legendes vooral in verband worden gebracht met diefstal en bedrog. Dat blijkt volgens de wetenschapper ook invloed te hebben op de bereidheid om te investeren in het voortbestaan van de soort. De studie bracht verder nog aan dat inwoners van het echte stadscentrum de minste interactie met vogelpopulaties lieten optekenen. “Naarmate de mens vogels voedt en huisvest, neemt de variëteit en dichtheid van de dierenpopulatie in de buurt van woningen toe,” zegt professor Marzluff. “Indien die interactie niet gebeurt, dreigt de band tussen mens en natuur te verdwijnen.”

“Deze interactie is belangrijk voor de verhouding tussen mens en natuur en kan leiden tot een grotere waardering voor de natuurlijke wereld,” geeft professor Marzluff nog aan.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale media cruciaal voor reclamemodel autosector

Bij de aankoop van een auto hebben sociale media vaak een beslissende invloed. Dat is de conclusie van een onderzoek van het marketingbureau Crowdtap bij vijfhonderd Amerikaanse autokopers. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 68 procent van de ondervraagden aangeeft zijn jongste wagen op sociale media te hebben gevonden. Tevens kon worden vastgesteld dat 87 procent van de respondenten voorafgaandelijk op sociale media naar mogelijke aankopen onderzoek doet. Bovendien gaf 95 procent aan op sociale media te vertellen over automodellen waarvoor ze een voorkeur hebben, terwijl 60 procent op sociale netwerken foto’s plaatst van zijn nieuw aangekochte wagen.

“De moderne consument, die een grotere controle heeft over de media-platformen en bij zijn aankopen steeds vaker rekening houdt met de opinies van zijn vrienden en kennissen, heeft het reclame-model van de autosector drastisch veranderd,” zegt Matthew Scott, vice-president strategie bij Crowdtap. “Automerken die erin slagen om de kracht van de aanbevelingen van vrienden en het sociaal delen te kanaliseren, genieten de grootste kansen om bij het consument succes te oogsten.” De onderzoekers stelden vast dat 80 procent van de ondervraagden toegeeft meer geneigd te zijn beroep te doen op sociale media dan op verkooppersoneel van de autodealers.

Uit het onderzoek van Crowdtap bleek nog dat 36 procent van de ondervraagde autokopers aangeeft vertrouwen te hebben in de aanbevelingen van familie en vrienden, terwijl 19 procent bereid te zijn om verder te gaan op het oordeel van online besprekingen. Sociale media staan op de derde plaats met een score van 16 procent. Dealers volgen pas op een vierde plaats met een score van 11 procent, gevolgd door traditionele autoreclame (10 procent) en digitale reclame (7 procent). Er werd nog vastgesteld dat 45 procent van de ondervraagden op sociale media een bespreking plaatst over zijn nieuw aangekochte wagen, terwijl 34 procent een bespreking zou plaatsen over het automerk of de autodealer.

Lees Verder

16:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Schrappen lunchpauze is nadelig voor alle partijen

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun medewerkers daadwerkelijk gebruik maken van de voorziene eetpauzes. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf AirConUK bij ruim dertienhonderd Britse werknemers. Vastgesteld werd dat de lunchpauze in het midden van de werkdag een positieve impact heeft op de productiviteit en ook de gezondheid van de werknemer bevordert. De onderzoekers stelden vast dat een brede waaier van redenen naar voor wordt geschoven om de voorziene lunchpauzes over te slaan, maar geen enkele van die motivaties heeft volgens het rapport ook een positieve uitkomst.

“Werknemers die op de middag geen lunchpauze nemen, blijken tijdens de namiddag trager en minder nauwkeurig te werken dan collega’s die minstens een onderbreking van dertig minuten nemen om een middagmaal te nuttigen,” merkt Jonathan Ratcliffe, woordvoerder van AirConUK, op. “Ook kon worden vastgesteld dat de lunchpauze ervoor zorgt dat de werknemer ook meer sociale contacten heeft met zijn collega’s, waardoor een vriendelijker werkomgeving wordt gecreëerd. Werknemers denken vaak productiever te zijn door het overslaan van de lunchpauze, maar het extra werk wordt meestal volledig uitgewist door fouten, te wijten aan een verlies van mentale scherpte.”

De onderzoekers stelden vast dat 23 procent van de werknemers ook tijdens hun lunch aan hun bureau of werkstation bleven. Bovendien bleek dat 18 procent zelfs geen lunch nam, terwijl 36 procent de voorziene tijd voor de onderbreking niet volledig gebruikte. Slechts 23 procent nam zijn lunchpauze volledig op. Verder werd vastgesteld dat 41 procent van de ondervraagden ook niet de voorziene theepauzes of schermonderbrekingen inlaste. Tevens gaf 28 procent zich geïrriteerd te voelen door de herhaaldelijke werkonderbrekingen die rokende collega’s nemen om een sigaret te kunnen opsteken. “Wanneer dat wordt opgeteld, zijn er miljoenen werknemers die geen degelijke lunchpauze nemen,” aldus Jonathan Ratcliffe.

Er worden door de werknemers verschillende redenen aangehaald om de lunchpauze over te slaan. Daarbij wordt vooral opgemerkt dat er teveel werk is om een pauze te kunnen inlassen, maar ook wordt vaak aangegeven dat het management de werknemer heeft aangezet om door te werken. Een aantal ondervraagden gaf echter ook aan geen goede relatie te hebben met zijn collega’s en dan ook liever niet in hun gezelschap de maaltijd te nuttigen. Ook werd door een aantal ondervraagden aangevoerd dat er niets te beleven viel en ze dus even goed aan hun bureau konden blijven zitten om hun lunch te gebruiken.

“Nochtans getuigen de ondervraagden van een grotere productiviteit en minder vergissingen bij collega’s die tijdens de middag een werkonderbreking inlassen,” zeggen de onderzoekers. “Ook de werkstatistieken tonen aan dat lunchpauzes de productiviteit met 10 procent doen toenemen, terwijl het aantal fouten met 12 procent wordt beperkt. Tevens kon worden vastgesteld dat vele werknemers zich door de lunchpauzes meer als een lid van het team beschouwen. Dat is wellicht even belangrijk als een comfortabele werkomgeving.”

Lees Verder

10:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het sociale netwerkbedrijf LinkedIn neemt de website Lynda.com over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 1,5 miljard dollar. Lynda.com biedt een platform aan waar met video instructies worden gegeven over onder meer technologische en creatieve onderwerpen. Verwacht wordt dat de transactie tijdens het tweede kwartaal van dit jaar zal kunnen worden afgerond. Lynda.com werd in het midden van de jaren negentig opgericht door Lynda Weinman en Bruce Heavin. Het merendeel van de medewerkers van de website zal mee de overstap naar LinkedIn kunnen maken. Lynda.com werkt met een abonnementenformule en realiseerde vorig jaar een omzet van ongeveer 150 miljoen dollar.

De Frans-Nederlandse vastgoedgroep Unibail-Rodamco heeft voor 1,5 miljard euro aan obligaties geplaatst. Dat heeft de groep bekend gemaakt. De operatie bestaat uit drie verschillende pakketten. In eerste instantie werd een bedrag van 500 miljoen euro opgehaald voor de realisatie van projecten met een duurzaam karakter. Een tweede pakket van 500 miljoen euro bestaat uit obligaties met een looptijd van vijftien jaar. Dat is de langstlopende lening in de Europese vastgoedsector. Een laatste pijler van 500 miljoen euro bestaat uit een converteerbare obligatie, waarbij Unibail het eerste Europese vastgoedbedrijf werd dat erin geslaagd is om tegen een negatieve rente te lenen.

Het Amerikaanse conglomeraat General Electric (GE) verkoopt voor 26,5 miljard dollar vastgoedbezittingen van zijn financiële divisie GE Capital. De activa worden overgenomen door Blackstone en Wells Fargo. Dat heeft het Amerikaanse concern bekend gemaakt. De verkoop past in de strategie van de groep om GE Capital af te slanken. Topman Jeff Immelt wil de aandacht van het concern richten op de industriële activiteiten, zoals de productie van vliegtuigmotoren, turbines en medische apparatuur. General Electric neemt in de resultaten over het eerste kwartaal voor de verkoop van de activa een last van 16 miljard dollar. Immelt verwacht dat de afslanking van GE Capital een dividend van 35 miljard dollar zal opleveren.

De Britse investeringsmaatschappij Apax Partners werkt aan een beursgang. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Apax is één van de grootste investeringsmaatschappij in Europa. Met een beursgang hoopt het concern volgens de bronnen een bredere toegang tot financiële middelen te krijgen. Daarbij zouden er aandelen worden verkocht van de onderneming Permanent Capital Vehicle, die zes jaar geleden werd opgericht bij de verkoop van een belang aan buitenlandse staatsfondsen. De aandelen zouden op de beurs van Londen worden genoteerd. De managements-divisie van Apax Pa rtners zou niet bij de beursgang worden betrokken.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is bereid om samen te werken met de onlangs opgerichte Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Dat heeft Christine Lagarde, directeur van het Internationaal Monetair Fonds, gezegd. Hoewel de Verenigde Staten zich tegen de nieuwe ontwikkelingsbank hebben gekeerd, hebben veel westerse landen zich de voorbije weken achter het initiatief geschaard. Er is, onder meer in China, de voorbije jaren steeds grotere onvrede gegroeid over het Internationale Monetair Fonds. Er zijn immers beloftes gedaan voor een grotere aandacht voor de belangen van de opkomende markten, maar hervormingen worden in het Amerikaanse congres geblokkeerd.

De Zweedse kledingketen Hennes & Mauritz (H&M) heeft het voorbije jaar 7.600 ton gebruikte kledij ingezameld. Dat betekent een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit het duurzaamheidsrapport van de Zweedse groep. De keten zegt uiteindelijk de bedoeling te hebben om een gesloten textielketen te creëren. Dat streven kan Hennes & Mauritz volgens Anna Gedda, hoofd duurzaamheid bij de Zweedse groep, echter niet alleen realiseren. Een gesloten keten kan volgens Gedda alleen worden gerealiseerd door de fundamentele verandering van de hele mode-industrie. De keten sloot vorig jaar een samenwerkingsakkoord met het bedrijf Worn Again, ontwikkelaar van technologieën voor textielrecyclage.

De Amerikaanse chipfabrikant Intel heeft de onderhandelingen rond de overname van sectorgenoot Altera stopgezet. Dat hebben een aantal bronnen tegenover Amerikaanse media gemeld. Aangevoerd wordt dat de twee partijen geen overeenkomst konden vinden over de overnameprijs. Altera heeft een marktwaarde van ruim 13 miljard dollar en zou de grootste overname geworden zijn uit de geschiedenis van Intel, de grootste producent van halfgeleiders in de wereld. Op dit ogenblik is dat nog altijd de overname van het softwarebedrijf McAfee voor een bedrag van 6,6 miljard dollar vijf jaar geleden. Altera produceert chips die onder meer worden gebruikt in de computerservers van grote datacenters.

Er moeten meer geld en middelen ter beschikking worden gesteld voor reddingsoperaties van bootvluchtelingen op de Middellandse Zee. Dat staat in een brief die de European Community Shipowners Associations (ECSA), de European Transport Workers Federation (ETF), de International Chamber of Shipping (ICS) en de International Transport Workers Federation (ITF) aan de Europese regeringen en instellingen hebben verstuurd. De initiatiefnemers noemen het onaanvaardbaar dat de internationale gemeenschap steeds meer vertrouwt op koopvaardijschepen en hun bemanning om meer en grootschaliger reddingsacties te ondernemen. Vorig jaar zou de commerciële scheepvaart op die manier 40.000 mensen hebben gered.

De Nederlandse Etam Groep, eigenaar van modewinkels Miss Etam en Promiss, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het concern draait al een aantal jaren met verlies, maar heeft belangrijke investeringen gedaan in de webwinkels in de hoop het tij te kunnen keren. Voorlopig is het de keten naar eigen zeggen echter niet gelukt om zich voldoende aan de nieuwe marktomstandigheden te kunnen aanpassen. In januari was nog een reorganisatie aangekondigd waarbij op het hoofdkantoor vijfenzestig banen werden geschrapt. Etam zou rekenen op een doorstart. De medewerkers blijven voorlopig in dienst. Ook de winkels en de webshops blijven operationeel.

Na de fusie tussen de Franse cementgroep Lafarge en zijn Zwitserse sectorgenoot Holcim zal Eric Olsen aangeduid worden om de nieuwe entiteit te leiden. Daarover hebben beide partijen een akkoord bereikt. Olsen is op dit ogenblik vice-president van Lafarge. Eerder was Bruno Lafont, bestuursvoorzitter van Lafarge, als nieuwe topman naar voor geschoven. Holcim had echter twijfels over de geschiktheid van Lafont, die volgens de Zwitserse groep bij Lafarge onvoldoende bezuinigingen zou hebben doorgedrukt. Daardoor dreigde het samengaan tussen beide groepen alsnog af te springen. Olsen blijkt voor beide partijen echter wel een aanvaardbare figuur. Holcim krijgt ook een groter belang in de fusiegroep.

Het Amerikaanse concern Procter & Gamble (P&G), producent van consumentenproducten, is op zoek naar een overnemer voor een aantal cosmetica-merken. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Het concern stuurde naar verluidt verschillende verkoopdocumenten rond aan geïnteresseerde partijen zoals Unilever, Revlon en Henkel. In totaal zou Procter & Gamble een honderdtal merken, zoals Covergirl en Herbal Essence, willen verkopen. De betreffende merken vertegenwoordigden samen ongeveer een kwart van de totale omzet van het Amerikaanse concern. Procter & Gamble zou ongeveer 19 miljard dollar willen ontvangen voor de activiteiten.

Het Amerikaanse gamebedrijf Zynga heeft zijn oprichter Mark Pincus teruggehaald. Pincus wordt bij Zynga de opvolger van Don Mattrick, die ruim anderhalf jaar de leiding over het gamebedrijf heeft gehad. Een reden voor het vertrek van Mattrick, gewezen topman van Electronic Arts en voormalig verantwoordelijke voor de entertainment-divisie van Microsoft, werd niet gegeven. Zynga had Mattrick destijds aangetrokken om zijn groei verder te ondersteunen. Het bedrijf boekte grote successen met onder meer Farmville, maar wordt steeds meer met zware concurrentie geconfronteerd, onder meer van games die speciaal voor mobiele platforms worden ontwikkeld.

Het Franse mediaconcern Vivendi gaat 2 euro extra dividend per aandeel uitgeven. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Ook overweegt Vivendi verdere uitbetalingen aan beleggers indien de acquisitie-strategie de volgende twee jaar minder financiële inspanningen zou vragen dan oorspronkelijk was voorzien. Met deze beslissingen komt Vivendi tegemoet aan de eisen van de activistische belegger Peter Schoenfeld, die meer rendement eiste van de onderneming. Het compromis betekent ook dat voorlopig een einde is gekomen aan de strijd tussen Schoenfeld en Vivendi, die zelfs in een juridisch gevecht dreigde uit te monden. Schoenfeld had onder meer geëist dat Universal Music Group (UMG) zou worden verkocht.

De Franse vastgoedgroep Klépierre heeft met de plaatsing van obligaties een bedrag van ongeveer 750 miljoen euro opgehaald. De heeft Klépierre bekend gemaakt. Het schuldpapier heeft een looptijd van acht jaar. Ongeveer tweederde van de lening werd geplaatst in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Ook is Klépierre gestart met een openbaar bod op obligaties die door het Nederlandse vastgoedbedrijf Corio, dat inmiddels door de Franse groep is overgenomen, voor een bedrag van 500 miljoen euro waren uitgegeven. Dat bod zou tot half april lopen. Klépierre wil met de transactie zijn schuldprofiel optimaliseren en de kosten van de financiering verminderen.

Luchthaven Eindhoven Airport heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 814.000 passagiers ontvangen. Dat betekende een stijging met ongeveer 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Eindhoven Airport kon naar eigen zeggen profiteren van het toenemend aantal bestemmingen dat door de luchtvaartmaatschappijen vanop de Nederlandse luchthaven wordt aangeboden. In totaal werden tijdens het eerste kwartaal van dit jaar vierenzestig bestemmingen aangeboden. Dat betekende een stijging met tien verbindingen tegenover de eerste drie maanden vorig jaar. In totaal werden 6.200 vliegtuigbewegingen geregistreerd. Dat betekende een stijging met 9 procent.

Meer Nieuws

07:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |