21-12-14

Tijdens onderhandelingen wordt cruciale informatie verzwegen

Tijdens besprekingen wordt door de betrokken partijen vaak cruciale informatie achtergehouden om het laken naar zich toe te kunnen trekken. Tegelijkertijd menen de betrokkenen zich niet aan een ongeoorloofd gedrag schuldig gemaakt te hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. Toch kunnen deze praktijken, door de onderzoekers als paltering omschreven, volgens het rapport belangrijke negatieve consequenties hebben. Door het ontbreken van cruciale informatie wordt het volgens hen immers onmogelijk om tot een optimaal beslissingsproces te komen.

“Tijdens onderhandelingen wordt opmerkelijk vaak gebruik gemaakt van ontwijkend gedrag om de gesprekspartners te misleiden,” zegt onderzoeksleider Todd Rogers, gedragswetenschapper aan de Harvard University. “Er moet vaak worden vastgesteld dat bij paltering weliswaar geen onwaarheden worden verteld, maar toch duidelijk een bedoeling kan worden vastgesteld om de gesprekspartners tot een verkeerde conclusie te leiden. Paltering heeft hetzelfde effect als leugens, maar laat de communicator toe om zichzelf als een waarheidsgetrouw persoon te blijven beschouwen. Dankzij dit ontwijkend gedrag ervaart men zichzelf niet even misleidend als een echte leugenaar.”

“De praktijk zal wellicht vertrouwd klinken voor iedereen die al eens voor een sollicitatiegesprek is opgeroepen of een blind date heeft gehad,” zegt Todd Rodgers nog. “Paltering wordt vaak zelfs als een goedaardige vorm van manipulatie bestempeld en wordt ook als een positieve eigenschap naar voor geschoven, net zoals de taktieken van een sluw onderhandelaar. In werkelijk is paltering niet louter een weigering om relevante informatie te verstrekken, maar wel een poging om de visie van een gesprekspartner of tegenpartij op de situatie te vervormen. In wezen is paltering een manipulatie die de bedoeling heeft om in de onderhandeling de bovenhand te krijgen.”

“Het individu probeert zich inderdaad op zijn meest ideale manier te presenteren, maar tegelijkertijd wordt gebruik gemaakt van een bewuste misleiding van de tegenpartij,” zegt Todd Rogers nog. Uit het onderzoek van de Amerikaanse wetenschappers, waarbij een zestigtal managers werden bevraagd, bleek dat 66 procent van de betrokkenen zich aan paltering schuldig te maken. Daarbij gaf 45 procent bij gelegenheid op de tactiek terug te vallen, maar 22 procent gaf aan geregeld van paltering gebruik te maken. Volgens 92 procent werd de tactiek gebruikt om in de onderhandelingen een beter resultaat te bereiken. Tevens bleek dat 80 procent paltering als een eerlijk gedrag bestempelt.

“Men mag echter niet vergeten dat paltering een negatieve invloed heeft op de uiteindelijke resultaten van de communicatie, aangezien cruciale informatie wordt verzwegen en het beslissingsproces dan ook is gecontamineerd,” waarschuwen de onderzoekers. “Bovendien moet er rekening mee worden gehouden dat een uiteindelijke ontmaskering de reputatie van de dader zal beschadigen, waardoor toekomstige onderhandelingen in belangrijke mate gehypothekeerd kunnen worden. Paltering kan een efficiënte onderhandelingstechniek zijn en kan in een aantal gevallen voordelen opleveren, maar gaat met grote risico’s gepaard.”

Todd Rogers geeft echter toe dat de daders vaak met hun misleiding wegkomen. “Het is voor de tegenpartijen bijzonder moeilijk om de gemiste informatie volledig te recupereren en te beseffen dat ze werden bedrogen,” zegt hij. “Omdat de daders ook zelden van leugens worden beschuldigd en voor zichzelf een zuiver geweten hebben, zijn ze ook geneigd om de praktijken te herhalen. Zelfs wanneer ze op hun misleiding worden betrapt, worden de daders door de buitenwereld minder streng veroordeeld dan regelrechte leugenaars. Paltering is een misleiding die de dader geen slecht gevoel bezorgt. Omdat paltering minder negatief wordt beschouwd dan leugens, blijft het zelfbeeld van de dader intact.”

Lees Verder

12:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Online privacy blijft ook volgend decennium een probleem

Online privacy blijft ook het volgende decennium een fundamenteel probleem. Dat blijkt uit een enquête bij vijfentwintighonderd technologie-experts en analisten door onderzoekers van het Pew Research Internet Project. Het zal volgens de experts bijzonder moeilijk blijken om een systeem te ontwikkelen dat een goede balans kan creëren tussen de rechten van de gebruiker en het verzamelen van persoonlijke gegevens. De belangen van de overheid en het bedrijfsleven zijn volgens hen immers te groot om een ommekeer te kunnen realiseren. Bovendien wordt aangevoerd dat het publiek de verdere afbouw van de privacy wellicht als een voldongen feit zal aanvaarden.

"De grote meerderheid van de deskundigen is het erover eens dat de online populatie onder een ongekende en alomtegenwoordige surveillance leeft," benadrukt hoofdonderzoeker Lee Rainie, directeur van het Pew Research Internet Project. "De meeste experts zien geen consensus tot stand komen rond een betrouwbare privacy-infrastructuur en vrezen voor een verdere erosie van de persoonlijke bescherming naarmate meer gegevens online worden gedeeld. Er wordt op gewezen dat het publiek online details over zichzelf verspreidt om vriendschappen te verrijken, communities te creëren en economische activiteiten te ontplooien, maar persoonlijke data zijn tevens de grondstof van de kenniseconomie.”

Uit het onderzoek bleek dat 55 procent van de ondervraagde experts de realisatie van een vertrouwde infrastructuur rond privacy-rechten weinig waarschijnlijk acht. “Sommige analisten geven wel aan dat de reacties op de privacy-inbreuken uiteindelijk zullen leiden tot een nieuw evenwicht tussen consumenten, overheden en het bedrijfsleven en menen dat de technologisch onderlegde burger beter in staat zal zijn om informatie te verbergen die hij niet geschikt acht om aan de buitenwereld te tonen. De meerderheid van de analisten zegt echter te vrezen dat privacy een cruciaal probleempunt zal blijven. Volgens hen zal het niet mogelijk blijken om een efficiënt systeem voor privacy-rechten uit te bouwen.”

Daarbij wordt opgemerkt dat de overheden en de industrie weinig belang hebben om aan het huidige stelsel, dat al een belangrijk invasief karakter heeft, te raken. “Deze partijen hebben immers veel te winnen bij het afbouwen van de individuele privacy en het eigendom van persoonlijke gegevens,” stippen de onderzoekers aan. “Volgens een aantal waarnemers zal het publiek een verdere uitholling van de privacy als een onvermijdelijk fenomeen aanvaarden.” Leah Lievrouw, professor informatie-wetenschappen aan de University of California, wijst er daarbij op dat dataverzameling de basis vormt voor het zakelijk model van de meest succesvolle technologiebedrijven.

“Maar ook in traditionele sectoren zoals retail, gezondheidszorg, entertainment en financiën wordt dataverzameling steeds belangrijker,” merkt professor Lievrouw op. Volgens Mark Rotenberg, president van het Electronic Privacy Information Center (Epic), zullen de volgende tien jaar nog zware privacy-veldslagen worden gevoerd rond de controle over identiteit, mobiliteit, communicatie en het privéleven.

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-12-14

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse technologiebedrijf Apple heeft verontwaardigd gereageerd op een reportage van de British Broadcoasting Corporation (BBC) over misbruik in de fabriek van het bedrijf Pegatron in de Chinese stad Shanghai. Pegatron is leverancier van onderdelen voor apparaten van Apple, maar de werknemers van het bedrijf zouden, onder meer door lange werktijden, onder zware fysieke en mentale druk staan. Apple zegt echter dat de reportage zich schuldig maakt aan misleiding. Er werd volgens het bedrijf in de reportage geen verslag gebracht van de reactie van Apple op de aantijgingen. Apple zegt in die reactie duidelijk aangetoond te hebben inspanningen te doen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

In Groot-Brittannië is een voormalig trader van Royal Bank of Scotland (RBS) uit de City of London gearresteerd in verband met een mogelijke betrokkenheid bij een fraude met valutakoersen. Dat heeft het Britse Serious Fraud Office (SFO) bekend gemaakt. Het is de eerste arrestatie in Groot-Brittannië in verband met het schandaal rond het manipuleren van wisselkoersen door handelaren van grote banken. Het Serious Fraud Office is bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar de zaak. Verdere details over de arrestatie werden niet bekend gemaakt. Vorige maand bereikten toezichthouders in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Zwitserland een schikking met zes internationale banken over het schandaal.

Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern Unilever ziet af van een rechtszaak tegen het Amerikaanse bedrijf Hampton Creek, producent van voedingsmiddelen. Hampton Creek werd in november nog door Unilever aangeklaagd omdat het Amerikaanse bedrijf de consumenten zou misleiden door zijn eiervrije product Just Mayo als mayonaise op de markt te promoten. De voedingsmiddelengigant wees daarbij op Amerikaanse regels, die stellen dat een saus alleen mayonaise mag worden genoemd indien in het product eieren in zijn verwerkt. Unilever geeft nu echter aan dat Hampton Creek de mogelijkheid krijgt om zijn labels zelf aan te passen, in overleg met de sector en de toezichthouders.

Het entertainmentconcern Sony heeft een fout gemaakt door de film ‘The Interview’ te schrappen. Dat heeft de Amerikaanse president Barack Obana gezegd in een reactie op de beslissing van Sony om de film niet op de markt te brengen nadat een groep hackers met aanslagen tegen bioscopen had gedreigd. Obama zei dat hij de bezorgdheid van Sony begrijpt, maar had naar eigen zeggen liever gezien dat de filmstudio een andere beslissing had genomen. Er kan volgens Obama niet worden getolerereerd dat een buitenlands dictator censuur zou kunnen opleggen in de Verenigde Staten. De president kondigde ook acties aan tegen Noord-Korea, dat volgens de Amerikaanse veiligheidsdiensten achter de bedreiging schuil gaat.

In Duitsland heeft de Bayerische Landesbank een schadeclaim van 345 miljoen euro neergelegd tegen Bernie Ecclestone, topman van Formula One. Opgemerkt wordt dat Ecclestone acht jaar geleden bankier Gerhard Gribkowsky heeft omgekocht om een participatie van de Duitse bank in Formula One goedkoop te verkopen aan de investeringsgroep CVC Capital Partners. Tussen Ecclestone en CVC Capital zijn er belangrijke zakelijke banden. Ecclestone riskeerde een celstraf van tien jaar voor omkoping, maar trof uiteindelijk met het Duitse gerecht een minnelijke schikking van 100 miljoen dollar. Ecclestone zegt echter onschuldig te zijn aan omkoping van de bankier, die hem wel zou proberen af te persen hebben.

De Europese Unie heeft geld verspild door investeringen in ongebruikte of onnodig grote luchthavens. Dat heeft de Europese Rekenkamer, die de uitgaven van de Europese Unie controleert, gezegd. De Rekenkamer onderzocht de investeringen in twintig luchthavens in Estland, Polen, Griekenland, Italië en Spanje. Sinds de eeuwwisseling vloeide meer dan 600 miljoen euro Europees geld naar de betrokken werven. Vastgesteld werd dat slechts de helft van de luchthavens na de investeringen een toename van het aantal passagiers kon melden. Zeven van de twintig luchthavens bleken niet rendabel. Onder meer aan luchthavens in Griekenland, Polen en Spanje zou Europees geld zijn verspild.

De videochatsite Skype heeft een vertaalfunctie gelanceerd die het mogelijk moet maken te chatten met een gesprekspartner die een andere taal spreekt. Microsoft, de eigenaar van Skype, had in mei al aangekondigd dat de lancering van de vertaaldienst gemeld. Voorlopig vertaalt de dienst alleen tussen het Spaans en Engels, maar volgens Microsoft zullen ook diensten in andere talen snel volgen. De dienst Skype Translator kan ook geschreven teksten in een chatsessie van Skype vertalen. Daar heeft de gebruiker een keuze uit meer dan veertig talen. Wie de nieuwe dienst wil uitproberen, moet zich op de website van Skype registreren. Microsoft bood zijn vertaalsoftware al langer gratis aan via zijn zoekmachine Bing.

Het Franse energieconcern GDF Suez heeft een belangrijk energiecontract afgesloten met een distributiemaatschappij in Chili. Het contract heeft betrekking op een capaciteit van 5.040 gigawattuur en heeft een looptijd van vijftien jaar. GDF Suez zal voor dit contract bestaande centrales aanspreken en een nieuwe thermische centrale bouwen. Daarvoor zal het bedrijf ook een haven en een hoogspanningslijn aanleggen. Met het project is een investering gemoeid van 1,7 miljard dollar. Gérard Mestrallet, chief executive van GDF Suez, zegt dat het bedrijf over drie de grootste private elektriciteitsproducent van Latijns-Amerika wil zijn. Daarmee wil de groep de vertragende Europese energiemarkt compenseren.

De Portugese regering heeft beslist om het personeel van luchtvaartmaatschappij TAP Portugal, dat tussen kerstmis en nieuwjaar een staking had aangekondigd, op te vorderen. De staking werd opgezet tegen de geplande privatisering van de maatschappij. Antonio Pires de Lima, Portugees minister van economie, zegt echter dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie, waardoor de opvordering gewettigd is. De opvordering vermijdt immers honderden miljoenen euro verliezen in het toerisme, één van de belangrijkste groeimoten van de Portugese economie. Pires merkte op dat het publieke belang voorrang heeft op de particuliere rechten. Tot 70 procent van het personeel zou kunnen worden opgevorderd.

In Groot-Brittannië is David Dinsmore, uitgever van de tabloid The Sun, door de feministische organisatie End Violence Against Women (Evaw) uitgeroepen tot grootste seksist van het jaar. The Sun wordt al langer op de korrel genomen wegens de dagelijkse publicatie van topless modellen. Dit jaar bouwde The Sun rond de modellen echter ook een campage tegen borstkanker uit. De campagne was volgens de feministische organisatie niet meer dan een cover ongegeneerd de dagelijkse objectificatie van de vrouw als seksueel lustobject te laten zegevieren. Er wordt aan toegevoegd dat Dinsmore onder de dekmantel van journalistiek erin slaagt om pornografie op dagelijkse basis onder de bevolking te verspreiden

Het Duitse chemieconcern Basf heeft de aangekondigde ruil van activa met de Russische groep Gazprom ingetrokken. Beide partijen hadden twee jaar aangekondigd dat Gazprom de activiteiten van Basf rond handel en opslag van aardgas zou overnemen. Wintershall, dochterbedrijf van Basf, zou in ruil toegang krijgen tot een aantal lucratieve gasvelden in Siberië. De ruil kaderde in de plannen van Basf om zich terug te trekken uit de verkoop van gas en zich louter op de productie toe te leggen. Door de moeilijke politieke omstandigheden is het volgens het Duitse bedrijf echter niet mogelijk gebleken om tot een definitief akkoord te komen. Een bestaande joint-venture tussen Basf en Gazprom blijft wel operationeel.

De Britse pub dreigt langzaam uit te sterven. Dat is de boodschap van de organisatie Campaign for Real Ale, een belangenvereniging van pubeigenaren en klanten. Opgemerkt wordt dat er in Groot-Brittannië sinds het begin van de jaren tachtig 21.000 pubs zijn verdwenen. Elke week zouden gemiddeld meer dan dertig uitbatingen worden stopgezet. Er zouden in Groot-Brittannië nog minder dan 50.000 pubs zijn overgebleven. De Campaign for Real Ale merkt op dat de Britse regering inspanningen dient te doen om het voortbestaan van de pub te garanderen. Volgens een aantal waarnemers lijdt de Britse pub onder de thuisconsumptie van goedkopere dranken uit de supermarkt en het rookverbod.

Het Amerikaanse congres heeft voor volgend jaar een budget van 577 miljard dollar goedgekeurd voor defensie. In de begroting is onder meer een bedrag van bijna 64 miljard dollar voorzien voor oorlogsvoering in het buitenland. Daarbij worden onder meer budgetten voorzien voor de opleiding van Syrische, Iraakse en Koerdische troepen die de strijd tegen de jihadistische beweging Islamitische Staat moeten aangaan. Het pakket omvat ook een bedrag van 520 miljoen dollar voor humanitaire en diplomatieke projecten. Voor het geüniformeerde personeel is een loonsverhoging van 1 procent voorzien. Ook worden voor de militairen jaarlijkse mentale gezondheidscontroles voorzien.

Het Amerikaanse persbureau Bloomberg heeft de Britse journalist John Micklethwait aangesteld tot hoofdredacteur. Micklethwait komt over van het Britse magazine The Economist. Micklethwait (52) studeerde geschiedenis aan de Oxford University, waarna hij enkele tijd in Londen als bankier operationeel was, vooraleer hij in de tweede helft van de jaren tachtig door The Economist heeft aangetrokken. Micklethwait zou in totaal zevenentwintig jaar in dienst blijven van het magazine. Hij was enkele tijd rubriekleider van de Amerikaanse divisie. Acht jaar geleden werd hij hoofdredacteur van het Britse magazine. Micklethwait wordt bij Bloomberg de opvolger van Matthew Winkler.

De bedrijven Navyboot en Jet Set hebben hun samenwerking met de voormalige autopiloot Michael Schumacher, die al bijna een jaar revalideert van een zwaar ski-ongeval, stopgezet. Navyboot en Jet Set zouden Schumacher ruim 5 miljoen euro betalen voor de samenwerking, maar hebben sinds het ongeval geen beroep meer kunnen doen op de medewerking van de voormalige piloot. Ook andere sponsors hebben eerder al hun contract met Schumacher stopgezet. Autoproducent Mercedes en beleggingsadviseur Deutsche Vermögensberatung (DVAG) hebben daarentegen aangekondigd de revaliderende sportman verder te zullen blijven steunen.

Meer Nieuws

11:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kredietwaardigheid zegt ook veel over gezondheid

Een individuele kredietscore kan niet alleen een goede weergave verstrekken van de financiële situatie van een persoon, maar omvat ook informatie over de gezondheidsstatus van de betrokkene. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Duke University.

Lees Verder

09:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geneesmiddelen hebben ook impact op plantengroei

Geneesmiddelen die in het leefmilieu terecht komen, kunnen een belangrijke impact hebben op de plantengroei. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter en de Plymouth University.

Lees Verder

09:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Analyse sociale data is niet vanzelfsprekend

Sociale media bieden marketeers toegang tot een gigantische voorraad relevante informatie, maar het is niet evident om uit die gegevens ook nuttige inzichten te filteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Carnegie Mellon University en de McGill University.

Lees Verder

09:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ethisch gedrag veronderstelt ook duurzame productie

Wanneer bedrijven aantonen aandacht te hebben voor maatschappelijk verantwoord gedrag, neemt de consument ook aan dat de producten van de onderneming een duurzaam karakter hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kentucky, het Westminster College en de Florida State University.

Lees Verder

09:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |