27-12-14

Cultuur heeft belangrijke impact op depressies

Cultuur kan een belangrijke impact hebben op depressies. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Curtin University bij depressieve patiënten in China, Ghana, India, Mexico, Zuid-Amerika en Rusland.

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economische recessie creëert minder narcisten

Personen die tijdens een periode van economische depressie hun intrede doen in de volwassenheid, zijn minder snel geneigd om op latere leeftijd narcistische eigenschappen te vertonen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Emory University in de Amerikaanse stad Atlanta bij meer dan dertigduizend Amerikaanse werknemers en executives. De studie beklemtoont volgens de Amerikaanse onderzoekers dat het menselijk karakter niet alleen door de ouderlijke opvoeding en vroege sociale ervaringen wordt getekend, maar ook door economische omstandigheden gevormd blijkt te worden.

“Narcisme wordt vaak toeschreven aan opvoeding of vroege sociale ervaringen, maar ook de economische omstandigheden tijdens de vormingsjaren blijken een impact te hebben op het menselijk karakter,” zegt onderzoeksleider Emily Bianchi, professor psychologie aan de Emory University. “Het onderzoek toonde aan dat personen die als jonge volwassene tijdens een moeilijke economische periode de arbeidsmarkt betreden, minder narcistisch gedrag vertonen dan collega’s die tijdens bloeiperiodes hun debuut op het werkvloer hebben gemaakt. Economische omstandigheden hebben dan ook niet alleen impact op de percepties over financiën en politiek, maar ook over de eigen persoon en de status tegenover anderen.”

“Narcisten vinden zichzelf uniek en speciaal en menen dat ze recht hebben op beloningen,” zegt Emily Bianchi. “Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat tegenspoed een remmende werking heeft op narcisme. Dus kon worden verondersteld dat ook economische moeilijkheden de neiging tot zelfverheerlijking zouden inperken. Jonge volwassenen lopen bij een economische crisis het grootste risico en dienen rekening te houden met een zware terugslag. Rekening houdend met de kwetsbaarheid van de jonge leeftijd, zal die impact wellicht zich ook de volgende decennia van het leven laten voelen. Opmerkelijk is dat op latere leeftijd dezelfde effecten niet meer kunnen worden opgetekend.”

De resultaten worden volgens professor Bianchi ook bevestigd door een analyse van het salarispakket van een groep Amerikaanse chief executives. “Eerder onderzoek toonde aan dat narcistische executives zichzelf een significant groter salaris toekennen dan de andere kaderleden,” aldus Emily Bianchi. “De narcistische executive is er dan ook van overtuigd een unieke waarde te vertegenwoordigen voor de onderneming en dus ook meer compensatie te verdienen dan hun collega’s. Inderdaad bleken chief executives die tijdens een economische crisis hun intrede op de arbeidsmarkt hebben gedaan, zichzelf minder riant te betalen dan collega’s die tijdens bloeiperiodes op de werkvloer zijn gedebuteerd.”

“De resultaten suggereren dat macro-economische omstandigheden tijdens de vormingsjaren een blijvende impact kunnen hebben op het zelfbeeld van het individu,” zegt Emily Bianchi. “Vaak wordt opgemerkt dat jonge volwassenen de voorbije decennia veel egoïstischer zijn geworden en vooral naar zichzelf kijken. Dat zou gedeeltelijk kunnen worden verklaard door de opmerkelijke welvaartsgroei die men sinds het midden van de jaren tachtig heeft gekend. Indien dit verband daadwerkelijk aanwezig is, zou de recente economische crisis mogelijk aanleiding kunnen geven tot een nieuwe generatie jongeren die veel minder op zichzelf is gefocust.”

Lees Verder

14:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Structuur wijk bepalend voor fysieke activiteit bewoners

De structuur van de wijk heeft een belangrijke impact op de fysieke activiteit van de bewoners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington University bij meer dan tweeduizend inwoners van stedelijke regio’s in de Amerikaanse staat Missouri.

Lees Verder

14:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Renovatie winkel levert uitbater resultaten op

De renovatie van een winkel werpt zijn vruchten af. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Monash University. De onderzoekers geven aan dat de omzet na een renovatie gemiddeld met bijna 50 procent toeneemt.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Tablet zal uiteindelijk laptop van de werkvloer verbannen

Nog slechts één op drie bedrijven in de wereld maakt exclusief gebruik van desktops. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau TNS Research bij nagenoeg vijfduizend werknemers in twaal verschillende landen. Verder blijkt dat bijna 90 procent verwacht dat tablets uiteindelijk laptops in de kantooromgeving volledig zullen vervangen.

Lees Verder

14:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Multitasking niet minder efficiënt dan chronologische aanpak

Velen voeren aan dat multitasking geen efficiënte methode vormt, maar in werkelijkheid is een chronologische strategie even slecht. Dat zegt Sendhil Mullainathan, professor economie aan de Harvard University.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chinese vrouwen kiezen voor online shopping

In China vertoont een groot gedeelte van de vrouwelijke bevoking een absolute voorkeur voor online shoppen boven de fysieke winkel. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Economist Intelligence Unit (EIU) en de Chinese online retailer Vipshop,

Lees Verder

14:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |