05-02-15

Privacy consument niet grootste bekommernis voor retailers

Het privacy-probleem van de consumenten is voor retailers niet de belangrijkste bekommernis. Dat is de conclusie van een onderzoek van van het bureau RSR Research. De meerderheid is ook van mening dat de consument zich uiteindelijk zal neerleggen bij een commercieel gebruik van zijn persoonsgegevens.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rijkere mannen helpen het minste in het huishouden

Rijkere mannen zijn het minst geneigd om hun echtgenote in het huishouden te helpen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Warwick University bij een vijftigtal Britse vrouwen en mannen. De onderzoekers stelden vast dat nagenoeg alle respondenten, van beide geslachten, van mening waren dat de huishoudelijke taken evenredig tussen de partners zou dienen verdeeld te worden, maar in praktijk bleek dat meestal niet het geval te zijn. Er wordt echter aan toegevoegd dat het probleem ook gedeeltelijk bij de vrouwen zelf dient te worden gezocht, waarbij gewezen wordt op de hardnekkige mythe van de mannelijke incompetentie.

“Mannen die een hoger inkomen hebben dan hun vrouw zijn minder geneigd om een praktische bijdrage te leveren tot het huishouden dan collega’s die het kleinste aandeel hebben in het gezinsinkomen,” zegt onderzoeksleider Clare Lyonette, professor economie aan de Warwick University. “Ook mannen met het hogere inkomen beseffen nochtans dat het aangewezen is om hun partner in het huishouden bij te staan, maar stellen zich vaak weigerachtig op om daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken. Daarentegen lossen ze het probleem op met financiële taktieken, zoals de aankoop van huishoudelijk materiaal of het inhuren van huishoudelijke hulp. Mannen met een lager inkomen zijn sneller bereid om bij te springen.”

“De resultaten laten een duidelijk verband uitschijnen tussen de rijkdom van de man en de houding tegenover gender-gelijkheid,” zegt professor Lyonette. “In vele gezinnen heerst nog altijd een ongelijkheid, die echter gedeeltelijk wordt gevoed door de mythe van de mannelijke incompetentie. Sommige vrouwen zijn er nog altijd van overtuigd dat mannen onmogelijk een huishoudelijke taak op een aanvaardbare manier kunnen uitvoeren.” Tot mannen bereid zijn om een groter gedeelte van de huishoudelijke taken op zich te nemen, zodat vrouwen in hun professionele carrière een grotere verantwoordelijkheid kunnen opnemen, zal gender-gelijkheid volgens de onderzoekster een utopie blijven.

Lees Verder

17:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geld belangrijkste stressfactor voor Amerikaanse bevolking

Geld is voor de Amerikaanse bevolking de belangrijkste stressfactor. Vooral vrouwen, ouders en jongere volwassenen lijden onder een financiële druk. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris Poll en de American Psychological Association.

Lees Verder

17:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Loonkloof tussen executive en werknemer kleiner dan gedacht

De loonkloof tussen executives en de gemiddelde werknemer in de Verenigde Staten is in werkelijkheid veel kleiner dan algemeen wordt verondersteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Rice University en de University of Houston.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Digitale reclamefraude wordt wellicht zwaar onderschat

De omvang van digitale reclamefraude wordt wellicht zwaar onderschat. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Oxford BioChronometrics. Volgens het rapport moet zelfs rekening gehouden worden met een fraudeniveau tussen 88 procent en 98 procent.

Lees Verder

17:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Britse bedrijfsleiders willen niet weg uit de Europese Unie

Slechts een marginale minderheid van de Britse bedrijfsleiders zou zich kunnen vinden in de beslissing van hun land om de Europese Unie te verlaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Ipsos-Mori bij meer dan honderd executives en voorzitters van grote Britse ondernemingen. Wel blijkt een grote minderheid aan te sturen op een aanpassing van de relatie. Ipsos-Mori voegt er aan toe dat het bedrijfsleven positiever staat tegenover de Europese Unie dan de gemiddelde Britse bevolking. Ook Stuart Rose, voorzitter van de groep Ocado en gewezen topman van Marks & Spencer had eerder al gewaarschuwd dat een vertrek uit de Europese Unie slecht zou zijn voor Groot-Brittannië.

“Uit het onderzoek bleek dat amper 1 procent van de Britse bedrijfsleiders voorstander is van een scheiding met de Europese Unie,” stippen de onderzoekers aan. “Daarentegen geeft 45 procent aan dat het huidige systeem behouden dient te blijven. Nog eens 45 procent is echter van oordeel dat de huidige relatie met de Europese Unie moet worden aangepast.” Ook stelden de onderzoekers vast dat vrijhandel met andere lidstaten van de Europese Unie beschouwd wordt als het grootste voordeel van de samenwerking. Daarbij maakt 46 procent gewag van de gemakkelijke grensoverschrijdende handel, terwijl 41 procent wijst op de toegang tot de Europese consument.

Volgens 40 procent profiteert Groot-Brittannië door het lidmaatschap bovendien van een eengemaakte Europese markt. Tenslotte wijst 33 procent erop dat de vrijheid van beweging voor personen binnen de Europese Unie een belangrijk voordeel is gebleken bij de rekrutering. Daarentegen noemt 52 procent het volume aan Europese regels een belangrijk nadeel van het lidmaatschap. Bovendien zegt 55 procent dat deze regelgeving teveel met wijzigingen wordt geconfronteerd. Volgens 79 procent van de ondervraagden vormt de Europese en nationale regelgeving een nadeel voor de Britse economie. Ook maakt 46 procent gewag van de twijfelachtige economische vooruitzichten voor de Europese Unie.

De Britse bedrijfsleiders willen in eerste instantie dat de wetgeving op arbeid wordt vereenvoudigd (24 procent), hoewel die materie niet tot de verantwoordelijkheid van de Europese Unie behoort. Daarnaast moet volgens 11 procent gestreefd worden naar een grotere harmonisatie tussen de Europese en Britse regelgeving, terwijl 11 procent een algemene vereenvoudiging van de wetgeving vraagt en 7 procent wil aansturen op een soepeler fiscale regelgeving. De onderzoekers wijzen erop dat de bedrijfsleiders positiever staan tegenover de Europese Unie dan de gemiddelde Britse bevolking, waar 17 procent op een scheiding aanstuurt.

Lees Verder

16:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Europese Centrale Bank (ECB) accepteert Griekse staatsobligaties niet langer als onderpand voor financiering. Dat heeft de Europese Centrale Bank gemeld. Door die beslissing wordt het voor Griekse financiële instellingen quasi onmogelijk om nog bij de Europese Centrale Bank te lenen. Ondanks zijn junkstatus werd het Griekse schuldpapier tot nu toe nog wel als onderpand geaccepteerd, maar de Europese Centrale Bank toont twijfels over een snel akkoord over het financiële steunprogramma voor het land. Griekse financiële instellingen kunnen het schuldpapier nog wel als onderpand inzetten met Emergency Liquidity Assistance, maar dat moet worden gesteund door de Griekse centrale bank.

De Chinese overheid heeft de regels voor banken enigszins versoepeld, waarmee gepoogd wordt om de economische groei van het land te stimuleren. Banken hoeven daardoor voortaan minder grote reserves aan te houden bij de centrale bank. De minimale eis voor de reserves neemt met een half procentpunt af tot 19,5 procent. Die verlaging stelt banken in staat meer geld uit te lenen. Eerder verlaagde de Chinese centrale bank al zijn rentetarieven om de kredieten goedkoper te maken. De maatregelen moeten de groei van de Chinese economie ondersteunen. Die viel vorig jaar terug tot het laagste niveau sinds het begin van de jaren negentig en zwakt dit jaar naar verwachting verder af.

De omkoopaffaires waarin het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras is verwikkeld hebben topvrouw Maria das Graças Foster tot een ontslag gedwongen. Ook vijf andere directeuren van het bedrijf hebben hun functie neergelegd. Dat heeft Petrobras bekend gemaakt. De beslissing hangt samen met het omvangrijke onderzoek naar de betaling van steekpenningen aan medewerkers van Petrobras. De betrokkenen zouden de afgelopen jaren veel smeergeld hebben aangenomen van toeleveranciers die hoopten op opdrachten met het Braziliaanse concern.Het schandaal kan vergaande gevolgen hebben voor hele Braziliaanse economie. Diverse grote Braziliaanse bouwbedrijven blijken bij de wantoestanden betrokken.

Het Amerikaanse mediaconcern Twenty-First Century Fox van mediamagnaat Rupert Murdoch heeft tijdens het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 8,06 miljard dollar. Dat betekende een daling met 1,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst kende een vervijfvoudiging tot 6,2 miljard dollar. Dat was voor een bedrag van 5,04 miljard dollar echter te danken aan de verkoop van de dochterbedrijven Sky Deutschland en Sky Italia. Het mediaconcern diende wel rekening te houden met de hogere vergoedingen die dienden te worden betaald voor de uitzendrechten van de Amerikaanse National Football League, waarmee een nieuw contrect diende gesloten te worden.

Het Amerikaanse concern Yum Brands - het moederbedrijf van Kentucky Fried Chicken (KFC), Pizza Hut en Taco Bell - heeft tijdens het vierde kwartaal van het voorbije jaar een verlies geleden van 86 miljoen dollar, tegenover een winst van 321 miljoen dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. Het verlies was te wijten aan een eenmalige afschrijving van 361 miljoen dollar wegens een voedselschandaal bij een Chinese toeleverancier van de groep. De groep zou in China nog geruime tijd aan zijn herstel moeten werken. De kwartaalomzet daalde van 4,18 miljard dollar tot 4 miljard dollar. Over het hele jaar werd een winstdaling met 4 procent tot 1,1 miljard dollar geregisteeerd. De jaaromzet daalde met 1 procent tot 11,3 miljard dollar.

In de smartphone-divisie van het Japanse elektronicaconcern Sony worden elfhonderd extra banen geschrapt. Tegen eind maart volgend jaar moeten in de divisie eenentwintighonderd arbeidsplaatsen verdwijnen. Tot nu toe was er sprake van duizend bedreigde banen, maar er wel al enkele tijd verwacht dat het aantal ontslagen verder zou worden opgetrokken. De smartphone-afdeling zou over een jaar nog maximum vijfduizend werknemers mogen tellen. Het Japanse elektronicaconcern wordt al enkele tijd met een dalende smartphone-verkoop, vooral door de druk van goedkopere concurrenten. Daarom wordt nu dieper in het personeelsbestand gesneden dan oorspronkelijk was aangekondigd.

De failliete renstal Marussia blijkt nu toch een doorstart te kunnen maken. Dat heeft bewindvoerder Geoff Rowley gezegd. Hij merkte op dat de curatoren van Marussia volop in onderhandeling zijn met een nieuwe investeerder. Daardoor zal de curatele tijdens de tweede helft van de maand februari kunnen worden opgeheven. Meer details over de toekomst kon Rowley naar eigen zeggen niet geven. Het team zou dit seizoen onder de naam Manor aan het wereldkampioenschap Formule Eén deelnemen. Marussia miste door een gebrek aan financiële middelen de laatste drie races van vorig seizoen en leek reddeloos verloren. De hoop op een doorstart groeide echter toen de curatoren een faillissementsveiling afgelastten.

In Duitsland heeft het gerecht een inval gedaan in enkele kantoren van de Nederlandse technisch dienstverlener Imtech. Ook bij een aantal Duitse technologiebedrijven werden huiszoekingen verricht. De invallen kaderen in een onderzoek naar mogelijke inbreuken tegen de mededingingsregels en belastingfraude rond de bouw van een steenkoolcentrale van het energiebedrijf Essent, dochter van het Duitse concern RWE. Volgens Imtech gaat het om een vervolgfase van een onderzoek dat vorig jaar werd gestart. Eind augustus had een klokkenluider een mogelijke fraude gemeld bij de bouw van een steenkoolcentrale in Eemshaven in de Nederlandse provincie Groningen, waarbij gewag werd gemaakt van kartelafspraken.

De Amerikaanse autobouwer General Motors heeft tijdens het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 2,8 miljard dollar. Dat betekende een daling met ruim een kwart tegenover het jaar voordien. Het concern diende het voorbije jaar tientallen miljoenen wagens wegens mogelijke technische defecten terug te roepen. Daardoor werd General Motors geconfronteerd met een kost van 2,8 miljard dollar. De omzet kende een lichte stijging tot 156 miljard dollar. Tijdens het vierde kwartaal boekte het concern een winst van 1,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 21 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 2,2 procent tot 39,6 miljard dollar.

De Amerikaanse groep Staples, leverancier van kantoorartikelen, neemt zijn sectorgenoot Office Depot over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 5,5 miljard euro. Daarmee buigt Staples voor de druk van de activistische investeerder Starboard Value, die had aangedrongen op een fusie van beide bedrijven. Door het samengaan ontstaat een bedrijf met een omzet van meer dan 35 miljard dollar en duizenden vestigingen. Door de bundeling van de krachten hopen de ondernemingen een belangrijke kostenbesparing te kunnen realiseren. Leveranciers van kantoorartikelen staan onder grote druk van een felle concurrentie van online verkopers. Staples sluit daarom een groot aantal vestigingen in Noord-Amerika.

De Russische oliemaatschappij Rosneft gaat zijn investeringen dit jaar gevoelig beperken. Dat heeft Igor Sechin, topman van Rosneft gezegd. Er wordt gewag gemaakt van een inkrimping van de investeringen met 10 procent. Concrete bedragen werden niet genoemd. Ook het voorbije anderhalf jaar heeft Rosneft zijn investeringen al in belangrijke mate beperkt. Het inkrimpen van de investeringen is te wijten aan een dalende olieprijs, die sinds een piek midden vorig jaar ongeveer met de helft is gedaald. Sechin zei verder in de begroting van het bedrijf voor dit jaar rekening te houden met een gemiddelde olieprijs van 50 dollar per vat. Rosneft heeft vorig jaar 44,58 miljard dollar aan het Russische budget overgedragen.

In Nederland heeft de Britse groep Vodafone klacht neergelegd tegen een goedkeuring van de lokale Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de overname van het glasvezelbedrijf Reggefiber door KPN Groep. De autoriteit stemde vorig jaar, op voorwaarde dat het netwerk wordt opengesteld aan concurrenten, in met de overname van Reggefiber door KPN Groep. Vodafone zou echter vrezen dat de overname de Britse groep in een zwakke onderhandelingspositie zou dringen indien met Reggefiber overeenkomsten zouden moeten worden gesloten. De Britse groep wijst erop de volgende jaren honderden miljoenen euro te willen investeren, maar daarvoor een zekere basis nodig heeft.

De Hongaarse luchtvaartmaatschappij Wizz Air zet zijn notering aan de beurs van Londen door. Dat heeft Wizz air, de grootste budgetluchtvaartmaatschappij van Oost-Europa, bekend gemaakt. Wizz Air wil met de verkoop van aandelen een bedrag van 150 miljoen euro ophalen. De transactie zou de maatschappij moeten toelaten zijn balans te versterken en zijn groeiplannen te ondersteunen. De beursgang zou tijdens het eerste kwartaal van dit jaar zijn voorzien. Wizz Air had eerder al plannen voor een beursintroductie bekend gemaakt, maar het project werd in juni vorig jaar opgeschort omdat de omstandigheden in de luchtvaartsector te weinig stabiel leken.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft tijdens de maand januari, een relatief zwakke maand voor de sector, bijna 6 miljoen passagiers vervoerd. Dat betekende een stijging met 30 procent tegenover dezelfde maand vorig jaar. De bezettingsgraad van de vliegtuigen steeg van 71 procent naar 83 procent. Kenny Jacobs, directeur marketing bij Ryanair, schreef de sterke groei toe aan de belangrijke verlaging van de ticketprijzen die het bedrijf de voorbije periode heeft doorgevoerd. Ryanair merkt volgens Jacobs bovendien duidelijk aan de boekingen dat het aanbod aan nieuwe bestemmingen deze winter bij de reiziger een grote bijval geniet. Ook in november en december was al een groei met 20 procent gemeld.

Het Britse farmaconcern GlaxoSmithKline (GSK) heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 23 miljard pond. Dat betekende een daling met 3 procent tegenover het jaar voordien. Indien echter ook de effecten van desinvesteringen worden meegerekend, moet gewag worden gemaakt van een omzetkrimp met 10 procent. Het bedrijf verkoopt zijn oncologiedivisie aan Novartis. De operationele winst nam met 6 procent af tot 6,6 miljard pond. Het Britse concern meldde verder GSK meldde verder dat zijn kostenbesparingsprogramma het voorbije jaar 400 miljoen pond aan bezuinigingen heeft opgeleverd. In totaal moet het programma 1 miljard pond aan besparingen opleveren.

Meer Nieuws

08:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |