02-11-14

Workaholisme heeft geen enkele invloed op productiviteit

Hoewel een grote professionele inzet in de huidige arbeidscultuur hoog staat aangeschreven, blijkt workaholisme een negatieve impact te hebben op zowel werknemer als werkgever. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Georgia. De resultaten van de studie tonen volgens de Amerikaanse onderzoekers aan dat workaholisme geen enkele stimulerende invloed heeft op de productiviteit en zelfs negatieve resultaten laat optekenen in vergelijking met andere vormen van professioneel engagement. Met de opkomst van de millennials kan volgens de onderzoekers echter gehoopt wordt dat het tijdperk van de workaholic op zijn einde loopt.

“Eerder al hebben we kunnen vaststellen dat workaholics met een aantal negatieve emoties, zowel op de werkvloer als in de thuisomgeving, worden geconfronteerd,” geeft onderzoeksleider Malissa Clark, professor organisatiepsychologie aan de University of Georgia, aan. “In een aantal benaderingen wordt workaholisme zelfs als een vorm van verslaving beschouwd. Workaholics blijken immers door het werk een gevoel van euforie te genereren, maar dreigen daarna snel overspoeld te worden door gevoelens van schuld en angst. Wanneer naar motivaties wordt gekeken, blijkt dat workaholics bovendien niet echt van hun werk te houden, maar gedreven worden door een interne dwang.”

“In vele delen van de wereld wordt de workaholic-cultuur gepromoot als een weerspiegeling van inzet en een mogelijkheid om een mooie professionele carrière uit te bouwen, maar de praktijk heeft duidelijk ook een aantal negatieve consequenties,” voert professor Clark aan. “Het onderzoek heeft immers aangetoond dat, onafhankelijk van het geleverde prestatieniveau, rekening moet worden gehouden met negatieve elementen zoals werkstress, een groter conflict tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven, een uitholling van de fysieke gezondheid en een mentale burnout. Deze elementen geven aan dat workaholics uiteindelijk niet tot een hogere productiviteit zullen leiden.”

“Workaholisme komt bijzonder negatief uit een vergelijking met andere vormen van professioneel engagement,” zegt Malissa Clark nog. “Workaholics worden door een interne dwang naar het werk gedreven en voelen zich schuldig indien ze geen arbeid verrichten. Andere engagementen ontstaan daarentegen uit de voldoening die gevonden wordt in de dagelijkse professionele activiteit.” De onderzoekers zeggen ook geen verband te hebben kunnen vinden tussen workaholisme en financieel succes, maar wel met een ongezond streven naar perfectie en het gedrag van de zogenaamde alfa-persoonlijkheid.

Professor Clak zegt echter wel een positieve evolutie te zien met de intrede van de millennial-generatie, die meer aandacht besteedt aan een evenwicht tussen werk en hun persoonlijke leven. “Naarmate de millennials hogere posities in het bedrijfsleven opnemen, zullen hopelijk meer organisaties ontstaan waar de workaholic-cultuur wordt ingeruild voor een gezinsvriendelijke benadering,” benadrukt de wetenschapster. De onderzoekers zeggen wel een opmerkelijke relatie tussen workaholisme en leeftijd te hebben kunnen vaststellen. Bij vrouwen zou het fenomeen frequenter worden bij het ouder worden. Bij mannen zou daarentegen het workaholisme afnemen.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ethiek bedrijfsleider bevordert prestaties onderneming

Een ethisch gedrag van bedrijfsleiders kan worden gekoppeld aan een grotere duurzaamheid en betere financiële prestaties op langere termijn. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Management Institute (CMI) in Groot-Brittannië. De onderzoekers stellen verder dat kleinere ondernemingen op het gebied van ethiek een belangrijke voorsprong hebben.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mens blijft zwakste plek in cyberbeveiliging

Bij cyberbeveiliging wordt in eerste instantie gedacht aan software, maar in werkelijkheid blijkt een training van gebruikers de grootste efficiëntie op te leveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Adelaide. Opgemerkt wordt dat met relatief kleine preventieve maatregelen belangrijke verbeteringen op het gebied van cyberbeveiliging kunnen worden gerealiseerd.

Lees Verder

12:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Cyprus is basis voor handboek in omgang met financiële crisis

Om toekomstige financiële crisissen te kunnen vermijden of beheersen, moeten landen te rade gaan bij de economische crash die Cyprus de voorbije jaren heeft moeten verwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Imperial College Business School en de University of Cyprus.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Val Berlijnse Muur had grote impact op Oostduitse opvoeding

De val van de Berlijnse Muur heeft een belangrijke impact gehad op de opvoeding van jongeren uit het voormalige Oost-Duitsland. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Royal Holloway University of London, die zeventienjarige Duitse jongeren ondervroegen over de kwaliteit van de ouderlijke begeleiding. Opgemerkt wordt dat jonge vrouwen na het verdwijnen van het communistische regime in de vroegere Duitse Democratische Republiek (DDR) met een nieuwe economische omgeving werden geconfronteerd, wat volgens de wetenschappers ook een duidelijke impact heeft gehad op de opvoeding van hun kinderen.

“Kinderen die kort na de val van de Berlijnse Muur in Oost-Duitsland werden geboren, blijken een lagere kwaliteit van opvoeding te hebben genoten en vertoonden 40 procent meer kans om als volwassenen misdrijven te plegen,” merkt onderzoeksleider Arnaud Chevalier, professor economie aan de Royal Holloway University of London, op. “Er zijn aanwijzingen dat het fenomeen moet worden toegeschreven aan de levenswijze van hun moeders, die gemiddeld op een jongere leeftijd zwanger werden, minder hoog waren opgeleid, vaker het hoofd van een eenoudergezin waren en een grotere kans op werkloosheid had. Deze generatie moeders bleek bovendien meer geneigd risicogedrag te vertonen.”

“De betrokken jongeren gaven over de kwaliteit van de ouderlijke ondersteuning opmerkelijk lagere scores dan streekgenoten die enkele jaren voordien waren geboren,” verduidelijkt professor Chevalier. “De val van de Berlijnse Muur leidde tot een overgang van communisme naar kapitalisme. Deze periode werd in het voormalige Oost-Duitsland gekenmerkt door een grote economische onzekerheid. Kinderen die in dit tijdsscharnier werden geboren, bleken een duidelijk andere opvoeding te hebben genoten dan andere generaties. Jonge moeders bleken zich meer bloot te stellen aan risicogedrag en gaven deze manier van leven ook door aan hun kinderen.”

“Dat leidde bij de opgroeiende kinderen in het algemeen tot minder goede schoolcijfers en een groter risico op een betrokkenheid bij criminele feiten,” aldus nog Arnaud Chevalier. “De economische omstandigheden in het voormalige Oost-Duitsland hadden duidelijk een impact op het type volwassenen dat ervoor koos kinderen te hebben. Het geboortecijfer in de regio viel na het verdwijnen van de Berlijnse Muur gevoelig terug. Jonge volwassenen met een aversie voor risico’s kozen er vaker voor om kinderloos te blijven. Daardoor ontstond in de regio een oververtegenwoordiging van ouders die wel bereid waren tot het nemen van risico’s.”

“Aangezien deze ouders meestal ook jonger en minder hoog opgeleid waren, konden ze mogelijk ook op minder ouderlijke vaardigheden terugvallen dan volwassenen met een betere educatieve basis,” zegt professor Chevalier nog.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Rampen beïnvloeden structuur van sociale netwerken

Grote rampen hebben ook een belangrijke invloed op de structuur van sociale netwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Santa Fe Institute in de Verenigde Staten. De onderzoekers stelden onder meer vast dat de netwerken van Japanse gebruikers na de aardbeving en tsunami in Japan drie jaar geleden een snelle en opmerkelijke uitbreiding kenden.

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Intelligentie staat onder invloed van economische omstandigheden

De menselijke intelligentie neemt met elke generatie toe. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Aberdeen en NHS Grampian, gebaseerd op studie bij meer dan zevenhonderdvijftig inwoners van de Schotse stad Aberdeen. Er kan volgens de onderzoekers een duidelijk verband worden vastgesteld tussen intelligentie en de verbeterende economische omstandigheden.

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |