08-05-17

Menselijk brein is afkerig van malafide verdiensten

Het menselijk brein reageert minder op verdiensten uit immorele acties dan op beloningen die door bonafide initiatieven werden verkregen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford. De resultaten van de studie suggereren volgens de onderzoekers dat het menselijk brein het morele oordeel van anderen opneemt en bekijkt in welke mate de buitenwereld een veroordeling zou kunnen uitspreken voor potentieel wangedrag. Het onderzoek verklaart volgens de wetenschappers dan ook waarom de meeste mensen ervoor terugdeinzen te profiteren van acties die anderen kunnen schaden.

“Wanneer de mens een beslissing neemt, berekent een netwerk van hersengebieden de waarde van de potentiële opties,” betoogt onderzoeksleider Molly Crockett, professor experimentele psychologie aan de University of Oxford. “Malafide verdiensten blijken in dit netwerk een zwakkere respons te genereren, wat zou kunnen verklaren waarom de meeste mensen liever niet profiteren van schade die aan anderen wordt toegebracht. Het onderzoek toont dan ook aan dat financiële winsten onvoldoende aanspreken om anderen nadeel te betrokkenen.” Eerder onderzoek van hetzelfde team had ook al uitgewezen dat mensen pijn liever aan zichzelf dan aan anderen zouden bezorgen.

“Wanneer beslissingen worden genomen, is er in de hersenen onder meer sprake van een activering van het striatum, dat een cruciale functie heeft in de waardeberekening,” aldus nog professor Crockett. “Daarbij geeft het striatum een signaal over de waarde die aan elke optie kan worden gekoppeld. Dit netwerk bleek minder te reageren op geld dat werd verkregen door het toebrengen van elektrische schokken aan anderen dan aan een uitkering voor een schok die men aan zichzelf toebracht. Anderzijds bleek de laterale prefrontale cortex, een hersenregio die betrokken is bij morele evaluaties, vooral actief bij de bepaling van de verantwoordelijkheid.”

“Wanneer het individu weigert om te profiteren van schade die aan anderen wordt toegebracht, kan ook een communicatie tussen de laterale prefrontale cortex en het striatum worden geregistreerd, waaruit kan worden afgeleid dat de impact van morele regels de waarde van malafide beloningen uitholt,” stipt Molly Crockett aan. “Het onderzoek toont dan ook aan dat het brein het morele oordeel van anderen verwerkt en inschat hoeveel men door de omgeving zou worden gestraft voor een eventueel wangedrag.” In de toekomst willen de onderzoekers bestuderen op welke manier dit circuit bij problemen zoals antisociaal gedrag is verstoord.

Lees Verder

18:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brein |  Facebook |

Sociale uitsluiting vaak basis voor geloof in samenzweringen

Personen die het slachtoffer zijn van sociale uitsluiting, zijn sneller geneigd om in allerhande samenzweringstheorieën te geloven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Princeton University. De onderzoekers waarschuwen dat dergelijke gedachtenpatronen in staat zijn een gevaarlijke spiraal op gang te brengen en tot een afwijzing door vrienden en familie kunnen leiden, waardoor het gevoel van isolatie nog intensiever zou kunnen worden. Uiteindelijk dreigt men daardoor de toevlucht te zullen zoeken in gemeenschappen van gelijkgestemden, waardoor het geloof in de samenzweringstheorieën nog verder kan toenemen.

“Studies hebben uitgewezen dat in de Verenigde Staten de blanke arbeidersklasse zich in grote mate door de maatschappij uitgestoten voelt,” stippen de onderzoekers aan. “Dat wordt vaak de reden genoemd waarom velen tijdens de presidentsverkiezingen een voorkeur voor Donald Trump hebben laten blijken. Een belangrijk deel van deze bevolkingsgroep heeft zich laten leiden door online misinformatie, vooral wanneer die verhalen hun eigen overtuigingen ondersteunen. Uit het onderzoek is dan ook gebleken dat gevoelens van wanhoop door sociale uitsluiting een aanzet kunnen zijn om zingeving te zoeken in miraculeuze verhalen, die niet noodzakelijk waar hoeven te zijn.

“Indien men de problematiek van de samenzweringstheorieën wil aanpakken, lijkt het dan ook aangewezen dat inspanningen worden gedaan om deze vicieuze cirkel te doorbreken,” benadrukt onderzoeksleider Alin Coman, professor psychologie aan de Princeton University. “Anders dreigen community’s nog meer kwetsbaar te worden voor de propaganda van onjuiste samenzweringstheorieën. Wanneer wetten worden opgesteld of overheidsprogramma’s worden opgezet, moet het beleid zich dan ook afvragen of bepaalde bevolkingsgroepen zich door de maatregelen uitgesloten zullen voelen. Vermeden moet worden dat deze ingrepen een vruchtbare grond voor bijgelovige verhalen kunnen worden.”

Onder meer bleek dat slachtoffers van sociale uitsluiting meer van mening waren dat farmabedrijven therapieën uit financiële overwegingen achterhouden, dat regeringen met verdoken boodschappen de bevolking proberen te beïnvloeden en dat gebeurtenissen in de Bermuda Driehoek aanwijzingen van paranormale activiteiten bevatten.

Lees Verder

18:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uitsluiting |  Facebook |

Slechts helft bevolking heeft vertrouwen in internet

Het internet kampt met een belangrijk gebrek aan geloofwaardigheid. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek van het Centre for International Governance Innovation (Cigi) en de Internet Society in vierentwintig landen, waar telkens duizend consumenten werden ondervraagd. Vastgesteld diende te worden dat slechts 56 procent van de ondervraagden te kennen geeft vertrouwen te hebben in het internet. Het grootste probleem van het medium is de veiligheid, die door 65 procent van de respondenten als een knelpunt naar voor wordt geschoven, gevolgd door een gebrek aan betrouwbaarheid (40 procent).

“Online gebruikers tonen een toenemende bezorgdheid over hun online privacy,” beklemtonen de onderzoekers. “Bovendien moest worden vastgesteld dat 49 procent van de ondervraagden benadrukt dat een gebrek aan vertrouwen de belangrijkste reden is waarom ze zich niet aan online shoppen wagen.” Berichten over datalekken en de impact van hackers op de verkiezingen in een aantal landen, zijn volgens de onderzoekers niet van aard om dat vertrouwen te herstellen en moet dus voor een rem op de verdere ontwikkeling van de digitale economie worden gevreesd.

Bij de inbreuken op de privacy wordt in eerste instantie weliswaar gewezen naar de praktijken van cybercriminelen (82 procent), maar ook wordt gewag gemaakt van internetbedrijven (74 procent) en overheidsinstanties (65 procent). “Vertrouwen is het bloed van het internet en wanneer dat is beschadigd, dreigt de digitale economie geconfronteerd te worden met een schade die nagenoeg niet meer kan worden hersteld,” benadrukt Fen Osler Hampson, directeur beveiligingsbeleid bij het Cigi. “Zonder vertrouwen is een gezonde ecommerce onmogelijk.” De grootste gevoeligheid werd opgetekend in het Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika.

Uit het onderzoek bleek verder nog dat 30 procent ervan overtuigd is dat het internet wordt gecontroleerd door zakelijke elites of door de eigen of buitenlandse regeringen. Ook werd vastgesteld dat 49 procent door de vrees voor problemen zijn gedrag heeft aangepast en minder persoonlijke informatie verstrekt, terwijl 40 procent meer inspanningen doet om zijn elektronische apparaten beter te beveiligen en een even groep aangeeft het internet meer selectief te gebruiken. Daarentegen wordt slechts 12 procent door de problemen aangezet om minder vaak van het internet gebruik te maken.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De noodlijdende Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia had eind februari 3 miljard euro schulden. Dat heeft de Italiaanse overheid bekend gemaakt. Alitalia heeft eerder deze maand bescherming tegen zijn schuldeisers moeten vragen. Er werd een bewindvoerder aangesteld. De volgende zes maanden wordt gekeken of de maatschappij opnieuw winstgevend kan worden gemaakt. Opgemerkt wordt dat Alitalia in eigen land de strijd tegen budgetmaatschappijen en hogesnelheidstreinen investeert. Ook investeerde Alitalia te weinig in winstgevende routes. Het is voor de tweede keer in tien jaar dat Alitalia, dat voor 49 procent eigendom is van Etihad Airways, bescherming moet zoeken van schuldeisers.

Frankrijk verbiedt de kweek van dolfijnen en orka’s in gevangenschap. Het is ook niet langer toegestaan om walvisachtigen, dolfijnen en bruinvissen te houden. Daarover heeft Ségolène Royal, Frans minister van milieu, een nieuwe wet ondertekend. De Franse dierenparken krijgen zes maanden tijd om zich aan de nieuwe regelgeving aan te passen. Binnen een periode van drie jaar moeten ook de bassins aan grotere afmetingen voldoen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor dieren die momenteel al in gevangenschap leven. Dierenrechtenorganisaties hopen dat de nieuwe wetgeving een einde maakt aan de shows met dolfijnen of orka’s. Er wordt gewag gemaakt van een belangrijke overwinning.

De Frans-Zwitserse cementproducent LafargeHolcim heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een operationele winst van 801 miljoen Zwitserse frank of 739 miljoen euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 14,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 5,3 procent tot 5,6 miljard frank. Een gedeelte van de groei is wel gekoppeld aan een boekwinst op een desinvestering van 339 miljoen frank in Vietnam. Eric Olsen, chief executive van LafargeHolcim, maakte gewag van een goed jaarbegin en wees erop dat voor het vierde kwartaal op rij een verbetering kon worden gemeld. Het bedrijf heeft onder meer geprofiteerd van de heroplevende bouwactiviteit in de Verenigde Staten en Europa.

Baggeraar Deme heeft een reeks contracten voor een totaalbedrag van ongeveer 125 miljoen euro binnengehaald in Afrika. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. In Angola werd een vijfjarig onderhoudscontract ondertekend voor de gasterminal in Soyo, terwijl in Benin werken voor de bescherming van de kustlijn van Cotonou moeten worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er uitbreidingswerken aan de haven van Tema, de grootste zeehaven van Ghana. Ook werden onderhoudsbaggerwerken voorzien voor de havens van Abidjan in Ivoorkust en Freeport in Liberia. In Nigeria werkt de baggeraar mee aan het landwinningsproject Maiyegun Waterfront, terwijl ook werken in de haven van Lagos worden gepland.

Investeerder Berkshire Hathaway heeft een groot pakket aandelen van het Amerikaanse technologiebedrijf International Business Machines (IBM) verkocht. Berkshire Hathaway werd zes jaar geleden aandeelhouder van het technologiebedrijf en bouwde uiteindelijk een belang van bijna 9 procent uit. Ongeveer één derde van de pakket werd dit jaar echter opnieuw van de hand gedaan. Opgemerkt wordt dat IBM al geruime tijd werkt aan een transformatie van computerfabrikant naar een leverancier van clouddiensten en kunstmatige intelligentie, maar daarbij op sterke concurrenten is gebotst. Door de verkoop wordt Berkshire Hathaway als grootste aandeelhouder van IBM opgevolgd door vermogensbeheerder Vanguard.

Het Duitse tijdschrift Bunte moet voormalig autopiloot Michael Schumacher een schadevergoeding van 50.000 euro betalen. Dat heeft een rechtbank in Hamburg bepaald. Bunte had in zijn kerstnummer twee jaar geleden gemeld dat de sportman, die bij een ongeval tijdens het skiën in Méribel vier jaar geleden een zwaar hersenletsel had opgelopen, weer voorzichtig kon lopen. Bunte beweerde het nieuws van een vriend van de familie te hebben vernomen, maar die informatie bleek onjuist. Schumacher werd na het ongeval maanden in een kunstmatige coma gehouden, waaruit hij drie jaar geleden ontwaakte. Sindsdien blijft het stil rond de voormalige autopiloot, die in een Zwitsers kasteel wordt verzorgd.

Het Amerikaanse ecommerce-bedrijf Groupon heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 674 miljoen dollar, tegenover 732 miljoen dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De inkrimping is gedeeltelijk te wijten aan de sluiting van een aantal buitenlandse kantoren. In Noord-Amerika werd een omzetdaling met bijna 6 procent tot 473 miljoen dollar opgetekend. Het concern telt inmiddels wereldwijd 48,3 miljoen gebruikers. In Noord-Amerika werden 36,1 miljoen klanten geteld. Dat betekende een stijging met 0,5 miljoen gebruikers tegenover eind vorig jaar. Groupon heeft een aantal initiatieven aangekondigd om de koopervaring van de klant te verbeteren.

Israël zal het Arabisch in toekomst mogelijk niet langer als officiële taal gebruiken. Dat blijkt uit een voorlopige beslissing van een Israëlisch ministerieel comité. Het voorstel is afkomstig van parlementslid Avi Dichter, lid van de conservatieve partij Likoed. Dichter noemde de beslissing van het ministerieel comité een grote stap voorwaarts voor de definiëring van de Israëlische identiteit. Volgens het parlementslid is de schrapping van het Arabisch als volwaardige officiële taal nodig als dam tegen Palestijnen die de vernietiging van Israël nastreven. Drie jaar geleden mislukte al een eerste poging om de status van het Arabisch als officiële taal te schrappen. Ook nu moet het voorstel nog door het parlement worden behandeld.

Het Amerikaanse olieconcern ConocoPhillips heeft tijdens het eerste kwartaal een omzet gerealiseerd van 7,52 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 47 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De groei is vooral te danken aan een heropleving van de prijzen van olie en gas. Het concern boekte ook een nettowinst van 777 miljoen dollar, tegenover een verlies van bijna 1,5 miljard dollar de eerste drie maanden vorig jaar. ConocoPhillips kon daarmee de eerste kwartaalwinst in twee jaar tijd boeken. De gemiddelde dagproductie steeg met 2 procent tot 1,58 miljoen vaten. Het concern verkocht voor 16 miljard dollar activa in Canada en New Mexico om de schuld te verlagen en aandeelhouders te belonen.

Rusland heeft de Chinese applicatie WeChat, die wereldwijd ongeveer 900 miljoen gebruikers heeft, geblokkeerd. Dat heeft Roskomnadzor, de Russische telecomautoriteit, bevestigd. WeChat is de grootste chatapplicatie van China en is eigendom van het concern Tencent. Roskomnadzor zegt dat de applicatie werd geblokkeerd omdat WeChat zou weigeren om zich bij de bevoegde Russische autoriteiten te registreren. Het is niet bekend hoeveel gebruikers WeChat in Rusland had. In China zelf worden westerse diensten zoals Facebook of Twitter al geruime tijd geblokkeerd. Buitenlandse internetdiensten moeten persoonlijke data van Russische gebruikers op Russische servers plaatsen.

In Slowakije in een online handelaar in drugs en wapens gearresteerd. Dat heeft de Europese politiedienst Europol bekend gemaakt. De betrokkene maakte van het netwerk Tor om zijn producten te verkopen. Bij een huiszoeking werden zeshonderd kogels en bijna zestig cannabisplanten in beslag genomen. Ook werden bitcoins ter waarde van 203.000 euro aangetroffen. De server van de illegale online handelaar zou een marktplaats voor drugs hebben omvat waar de man tien kilogram cannabis zou hebben verkocht. Gemeld werd dat de onderzoekers bij de inval ook op spoor zijn gekomen van een tweede verdachte, die mogelijk de wapens aan de online handelaar zou hebben geleverd.

De Amerikaanse navigatiespecialist Garmin heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 638 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De verkoop van autonome navigatie-apparatuur daalde met bijna 20 procent tot 157 miljoen dollar, maar dat kon ruimschoots worden gecompenseerd met een stijging van de verkoop van sportproducten en naviatietechnologie voor de luchtvaart en de maritieme sector. De operationele winst steeg met 12 procent tot 116 miljoen dollar. Het concern boekte een nettowinst van 238 miljoen dollar. Dat betekende een verdrievoudiging tegenover het eerste kwartaal vorig jaar.

Er hoeft niet langer gevreesd te worden voor oneerlijke concurrentie op het ebook-platform van Amazon. Het bedrijf heeft immers zijn voorwaarden voor de uitgevers aangepast. Dat heeft de Europese Commissie gemeld. De Europese Commissie was tegen Amazon een onderzoek opgestart omdat het bedrijf de uitgevers verbood op andere online platformen betere verkoopsvoorwaarden te hanteren. In januari had Amazon bekend gemaakt van die eis te zullen afzien, zodat aan de bezwaren van de Europese Commissie tegemoet zouden worden gekomen. De Europese Commissie heeft deze wijzigingen nu formeel geaccepteerd.

Het Nederlandse bierconcern Heineken neemt de Amerikaanse ambachtelijke brouwer Lagunitas Brewing Company helemaal over. Dat heeft Heineken bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Het Nederlandse concern had anderhalf jaar geleden al een belang van 50 procent in Lagunitas genomen. Lagunitas werd ruim vijfentwintig jaar geleden in Californië opgericht en zal ook als onderdeel van Heineken als een zelfstandige entiteit blijven werken. Het bedrijf is in de Verenigde Staten marktleider in de verkoop van India pale-ale. Door de overname wil Heineken onder meer de introductie van het bier op de internationale markt versnellen.

De Amerikaanse farmagroep Merck heeft tijdens het eerste kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 9,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg van 1,1 miljard dollar 1,6 miljard dollar. Merck profiteerde onder meer van een omzetstijging met 134 procent tot 584 miljoen dollar bij de wereldwijde verkoop van Keytruda, een immuuntherapie voor de behandeling van kanker. Ook Gardasil, een vaccin tegen infecties die een aantal kankers kunnen veroorzaken, kende een sterke verkoop. Het verlies aan patenten op onder meer Zetia en Vytorin, kostten de farmagroep vorig kwartaal een omzetverlies van bijna 700 miljoen dollar.

Meer Nieuws

08:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-05-17

Cryptomunten tellen al meer dan drie miljoen gebruikers

Geraamd wordt dat wereldwijd inmiddels meer dan drie miljoen consumenten actief gebruik maken van cryptomunten zoals de bitcoin. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF). Volgens de studie ligt het gebruik van cryptomunten drie keer hoger dan eerder was ingeschat. De markt wordt nog steeds gedomineerd door de bitcoin, die volgens het rapport zijn wereldwijd aandeel de voorbije twee jaar wel van 86 procent naar 72 procent heeft zien terugvallen. De totale sector heeft een geraamde waarde van bijna 40 miljard dollar, waarmee de markt van de cryptomunten ongeveer even groot zou zijn als technologiebedrijven zoals Airbnb.

De bitcoin werd op het einde van het voorbije decennium als eerste gedecentraliseerde cryptomunt van de wereld gelanceerd. Uit het rapport blijkt dat virtuele munten steeds meer worden gecreëerd, gebruikt en opgeslagen. Het rapport benadrukt dat de ontginning van cryptomunten van een hobby tot een professionele en kapitaalintensieve activiteit is geëvolueerd. Sinds het einde van het voorbije decennium zou met deze creatie van virtuele valuta meer dan 2 miljard euro inkomsten zijn gegenereerd. Een groot gedeelte van de ontginning situeert zich in een aantal Chinese provincies. De sector zou inmiddels aan achttienhonderd mensen een fulltime baan bieden.

“Cryptomunten zoals de bitcoin werden door velen beschouwd als een vluchtige en onbelangrijke modegril, maar de werkelijkheid ligt heel anders,” betogen de onderzoekers Garrick Hileman en Michel Rauchs. “De sector heeft niet alleen een grote marktwaarde opgebouwd, maar heeft ook een hele reeks nieuwe zakelijke platformen en economische activiteiten gecreëerd.” Nadat de bitcoin op het einde van het voorbije decennium werd geïntroduceerd, duurde het ongeveer twee jaar vooraleer met de Namecoin een tweede versie op de markt werd gebracht. Op dit ogenblik zijn er echter honderden virtuele valuta actief en in totaal werden al duizenden cryptomunten - soms met een bijzonder korte levensduur - gecreëerd.”

Na de bitcoin is de Ethereum met een marktaandeel van 16 procent op dit ogenblik de belangrijkste virtuele valuta ter wereld, gevolgd door de Dash met een aandeel van 6 procent. Daarna volgen de Monero, de Ripple en de Litecoin met elk ongeveer 1 procent.

Lees Verder

16:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cryptomunten |  Facebook |

Voedselonveiligheid versterkt de wereldwijde migratie

Voedselonveiligheid versterkt de wereldwijde migratie. Dat is de conclusie van een rapport van het World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties. Aangevoerd wordt dat elke verhoging van de voedselonveiligheid met 1 procent ook de omvang van de migratie met 1,9 procent zal doen toenemen. Bovendien doet elk bijkomend jaar van conflicten de migratie nog eens met 0,4 procent oplopen. De cijfers tonen volgens de onderzoekers dat de internationale gemeenschap bij de uitbraak van crisissen inspanningen moet doen om in nabije omgeving voedselvoorraden aan te leggen, zodat dreigende volksverhuizingen kunnen worden tegengegaan.

“Een gebrek aan voedsel en andere noodzakelijke voorzieningen zet de bevolking tot migratie aan,” benadrukt David Beasley, directeur van het World Food Programme. “Maar door de ontberingen van die tocht moet vaak worden vastgesteld dat migratie op zichzelf voedselonveiligheid kan creëren.” Opgemerkt wordt dat twee jaar geleden wereldwijd 244 miljoen migranten werden geteld. Die populatie omvatte ook een recordaantal van 63,5 miljoen vluchtelingen die gedwongen waren om hun woonplaats te verlaten. Daarvan kwamen uiteindelijk 1,6 miljoen mensen in Europa terecht. Ruim 90 procent van de vluchtelingen worden opgevangen in landen met laag of middelmatig inkomen.

Vooral gewapende conflicten bleek een reden voor migranten om naar het buitenland te trekken, gevolgd door natuurrampen en economische problemen. De onderzoekers benadrukken nog dat vluchtelingen niet graag vertrekken en zoveel mogelijk in de buurt van hun originele woonplaats proberen te blijven. “Bijna 90 procent van de geïnterviewde Syrische vluchtelingen bleken al minstens één keer binnen hun eigen land naar een andere locatie te zijn moeten verhuizen,” wordt er benadrukt. “Bij 65 procent was het vertrek naar het buitenland al voorafgegaan door minstens twee verhuizingen in eigen land."

Lees Verder

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie |  Facebook |

Pensioenleeftijd toont sterk verschil in gezondheid en stress

Rond het pensioen blijkt een grotere sociale ongelijkheid op het gebied van stress en gezondheid opgetekend te moeten worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het University College London bij ruim elfhonderd Britse ambtenaren. Personen met beperkte financiële middelen of een beroep met een lagere status bleken bij hun pensioen immers vaak een slechtere gezondheid en hogere stressniveaus te moeten melden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat het stressniveau niet alleen door actuele omstandigheden wordt bepaald, maar ook het gevolg kan zijn van factoren die tijdens een hele levensloop werden opgebouwd.

“De socio-economische gezondheidskloof kent rond de pensionering in de Verenigde Staten en een aantal Europese landen een piekniveau,” benadrukt onderzoeksleider Tarani Chandola, professor medische sociologie. “De toename van de gezondheidskloof zou een weerspiegeling kunnen zijn van de accumulatie van socio-economische nadelen die tijdens de levensloop werden opgebouwd. Ongelijkheden in de vroege levensjaren zouden daarbij over de hele levenscyclus worden versterkt. Het pensioen zou er echter kunnen voor zorgen dat die kloof wordt verkleind omdat bij de bevolkingscategorieën met een lagere status een aantal stressfactoren zouden wegvallen.”

“In werkelijkheid kon alleen een verlaging van de stressniveaus worden opgetekend bij gepensioneerden die tijdens hun carrière een functie met een hogere status hadden uitgevoerd,” benadrukt professor Chandola. “Ambtenaren die uit een loopbaan met een lagere status kwamen, vertoonden daarentegen nog altijd hogere stressniveaus. Nochtans worden in functies met een lagere status de grootste stressproblemen gemeld, zodat men bij een pensionering vooral in deze groep een gunstige verandering zou kunnen verwachten. Dat blijkt echter niet het geval te zijn. Wellicht blijft het stressniveau in deze groep op een hoger niveau omdat nog altijd met een grotere financiële druk en andere problemen moet worden afgerekend.”

Lees Verder

12:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pensioen |  Facebook |