14-03-17

Netwerking is voor vrouwelijke ondernemer sterkste eigenschap

Mannen die beslissen ondernemer te worden, starten op jongere leeftijd een bedrijf op dan vrouwen. Ze slagen er ook gemakkelijker in startkapitaal samen te brengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het online platform 99Designs bij meer dan zeventienhonderd ondernemers in Europa, de Verenigde Staten en Australië. Vastgesteld werd dat ongeveer 20 procent van de mannen bij de opstart van hun onderneming tussen achttien en vijfentwintig jaar oud zijn, tegenover slechts 12 procent van de vrouwen. Daarentegen blijkt dat 42 procent van de vrouwen bij de lancering van het bedrijf minstens vijfendertig jaar is. Bij mannen valt dat aandeel terug tot 33 procent.

Ook werd vastgesteld dat 12 procent van de mannelijke ondernemers een startkapitaal van minstens 100.000 dollar kunnen verzamelen. Slechts 6 procent van hun vrouwelijke collega’s lukt erin eenzelfde bedrag op te halen. Anderzijds bleek dat vrouwen twee keer meer geneigd zijn om hun zakelijke opleiding door officiële cursussen te vervolmaken. Mannen zouden daarentegen vaker aangeven een boek te hebben geraadpleegd om nieuwe vaardigheden aan te leren. Verder noemde 20 procent van de vrouwen het verlaten van hun comfortzone hun belangrijkste zakelijke uitdagen. Die mening werd echter door slechts 14 procent van de mannen gedeeld.

Ook gaf 23 pocent van de vrouwen aan dat netwerking hun meest belangrijke vaardigheid is. Bij mannen daalt dat cijfer tot 19 procent. “De traditionele familierollen en de kinderzorg blijken internationaal te bepalen hoeveel tijd ondernemers aan hun zakelijk project kunnen besteden,” zeggen de onderzoekers nog. Genoteerd werd dat 19 procent van de vrouwelijke ondernemers meer dan vijf per dag in hun gezin investeerden, tegenover slechts 13 procent van hun mannelijke collega’s. Daarentegen zei 13 procent van de mannen minstens twaalf uur aan het bedrijf te wijden, tegenover slechts 7 procent van de vrouwen.

Er kon ook nog worden opgetekend dat 18 procent van de mannelijke respondenten aangeeft zijn zakelijk succes vooral te danken te hebben aan een geduldig karakter. Slechts 12 procent van de vrouwelijke ondernemers noemde geduld een cruciale eigenschap.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: genderkloof |  Facebook |

Digitale reclame profiteert van positieve stemming consument

Consumenten met een positief gevoel tonen een grotere interesse in digitale reclame. Adverteerders die hun publiek op het geschikte ogenblik bereiken, kunnen daardoor de impact van hun digitale campagnes gevoelig versterken. Dat blijkt uit een studie van het internetbedrijf Yahoo bij zestienhonderd consumenten in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland en Canada. Opgemerkt wordt dat een optimale keuze de efficiëntie van de campagne met 40 procent zou kunnen verbeteren. Meestal kon die optimale instellingen worden opgetekend tussen elf uur in de voormiddag en twee uur in de namiddag.

Uit het onderzoek bleek dat consumenten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gemiddeld 46 procent van de tijd in een positieve stemming verkeerden. In die omstandigheden kon worden vastgesteld dat de interesse van de consument in content met 24 procent toenam, maar de specifieke openheid voor digitale reclame nam met 40 procent toe. Verder werd opgemerkt dat consumenten in een positieve stemming over de vier onderzochte landen 30 procent meer geneigd waren om zich in native videocontent te engageren dan in een andere gemoedsstemming. Bij content marketing en direct marketing werd een stijging met respectievelijk 28 procent en 21 procent opgetekend.

De onderzoekers stelden nog vast dat de emotionele context voor digitale marketing nagenoeg even belangrijk is als de actuele bezigheid. Er werd immers genoteerd dat 71 procent van de consumenten te kennen gaf dat ze vaker op digitale reclame zouden reageren indien het aanbod meer hun actuele bezigheid zou reflecteren, maar datzelfde voerde 67 procent aan voor campagnes die beter hun actuele gevoelens zouden vertolken. Verder werd nog opgemerkt dat 15 procent van de Britse en Amerikaanse smartphone-gebruikers in een positieve stemming sneller op een digitale reclame zouden reageren dan in een andere gemoedstoestand. Ook bleek 25 procent in een positieve stemming door digitale reclame geprikkeld worden.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitale reclame |  Facebook |

Mens gaat selectief om met beschikbare informatie

Nog nooit in de geschiedenis was zoveel informatie beschikbaar, maar de mens gebruikt daarvan slechts een minimaal gedeelte. Daarbij wordt vaak bewust bruikbare informatie genegeerd. Het individu is immers vaak geneigd zijn eigen realiteit te selecteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de Carnegie Mellon University. Opgemerkt wordt dat het vermijden van informatie niet altijd het gevolg is van een vergissing of luiheid, maar vaak ook strategisch wordt gebruikt. Het concept kan immers worden gehanteerd om negatieve boodschappen op afstand te houden, maar anderzijds kan de gewilde onwetendheid ook een wapen zijn om paniekreacties te vermijden.

“Logisch gezien zou moeten worden verondersteld dat gezocht wordt naar informatie die bij de besluitvorming kan worden gebruikt,” zeggen de onderzoekers George Loewenstein, Russell Golman en David Hagmann. “Vanuit dat concept zou men nooit bewust informatie mogen vermijden en zou rationeel een standpunt moeten worden bijgestuurd wanneer daarvoor relevante informatie wordt verkregen. In werkelijkheid moet worden vastgesteld dat informatie die een betere besluitvorming zou ondersteunen, vaak bewust wordt vermeden indien men ervan uitgaat dat de boodschap te pijnlijk zou zijn om te ontvangen."

Zelfs wanneer het onmogelijk is informatie te negeren, worden vaak gerichte statistieken gehanteerd om de boodschap te kunnen interpreteren. Controversiële bewijzen worden vaak als betrouwbare bron bestempeld wanneer daarmee de eigen visie kan worden bevestigd. Omgekeerd moet vaak een afwijzing worden opgetekend bij wetenschappelijk onderbouwde bewijzen die niet aan de eigen stellingen beantwoorden. Het linken van vaccinaties aan autisme en het verwerpen van de klimaatverandering zijn van deze strategieën typische voorbeelden. Het negeren van informatie kan nochtans een schadelijke impact hebben op de gezondheid van het individu en de maatschappij.

“Vaak wordt informatie over een gezondheidsprobleem opzij geschoven omdat voor de gevolgen van een test wordt gevreesd,” verduidelijken de onderzoekers. “Anderzijds dreigen ook maatschappelijke consequenties wanneer een ideologische strekkingen afwijkende boodschappen onderdrukken. Door het negeren van informatie wordt het onmogelijk om efficiënt te communiceren met andere meningen. Vaak heeft het geen enkel nut om mensen met politieke of filosofische boodschappen te overstelpen, want wellicht zal het negeren van informatie als verdedigingsmechanisme worden gebruikt.”

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: informatie |  Facebook |

Kinderen voelen druk van een gereguleerd leven

Kinderen willen meer tijd voor eigen initiatieven. Ze zijn van mening dat hun dagelijkse agenda teveel door gereguleerde activiteiten wordt ingenomen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Göteborg in Zweden. De studie, die werd uitgevoerd bij kinderen van zes en zeven jaar in Zweden en de Verenigde Staten, toonde aan dat kinderen in beide landen zich erover beklaagden dat hun dagelijks leven uitermate is gestructureerd en gereguleerd. Amerikaanse kinderen verwijzen daarbij echter vooral naar de lange schooldagen en het huiswerk, terwijl in Zweden vooral wordt geklaagd over het gezeur en de stress van de dagelijkse routines.

“In beide landen klagen de kinderen over een toenemende druk op de tijd voor eigen activiteiten,” merkt onderzoeksleider Ylva Odenbring, onderwijsspecialiste aan de University of Gothenburg. “Opmerkelijk is echter dat de grond van die klachten een groot verschil toont.” Uit eerder onderzoek was al gebleken dat het leven van kinderen in de westerse wereld vooral gefocust is op de tijd die wordt gespendeerd in onderwijsinstellingen en diverse ontspanningsactiviteiten. Daarbij wordt gewag gemaakt van de schoolification van de kindertijd, aangezien die groep een groot gedeelte van de beschikbare tijd - van de peuterklas tot het hoger onderwijs - in een schoolsysteem doorbrengt.

“De resultaten van de studie wijzen op een aantal trends die in vele westerse maatschappijen moeten worden vastgesteld,” benadrukt Ylva Odenbring. “Vaak moet immers worden genoteerd dat het dagelijkse leven van de bevolking steeds meer gereguleerd en gestructureerd is geraakt. Dat geldt ook voor kinderen uit deze samenlevingen. De beschrijving die de kinderen over hun dagelijks leven geven, schetst een beeld van een overdreven georganiseerde levensstijl.” Bovendien maakt de studie volgens professor Odenbring duidelijk dat ook de visie van kinderen moet worden gevraagd wanneer gedacht wordt aan een versterking van het welzijn van de jongere generaties.

Lees Verder

12:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Britse parlement heeft definitief ingestemd met het brexitplan van premier Theresa May. Wanneer het plan door Queen Elizabeth formeel wordt goedgekeurd, kan de procedure voor een vertrek van het land uit de Europese Unie definitief worden opgestart. Een voorstel om het parlement meer inspraak te geven over de definitieve tekst van het brexitplan, werd in het Lagerhuis afgewezen. Het Hogerhuis had eerder bepaald dat May het brexitvoorstel diende aan te passen om de rechten van onderdanen van de Europese Unie in Groot-Brittannië te garanderen. Het Lagerhuis bleef echter achter de strategie van Theresa May staan, waarna ook het Hogerhuis zijn verzet staakte.

Volkswagen overweegt een strategische alliantie met de autodivisie van het Indiase conglomeraat Tata. Dat heeft het Duitse autoconcern bekendgemaakt. Bedoeling is experts van beide bedrijven samen te brengen voor de gezamenlijke ontwikkeling van auto-onderdelen en autoconcepten. De Indiase automarkt heeft een bijzonder groot potentieel. In India, waar Volkswagen tot nu toe weinig activiteiten heeft ontplooid, werden twee jaar geleden twee miljoen wagens verkocht. Tegen het einde van het decennium zou de verkoop oplopen tot vijf miljoen exemplaren per jaar. De praktische invulling van de alliantie met Tata wordt door Volkswagen aan dochterbedrijf Skoda toegewezen.

Retailgroep Ahold Delhaize heeft in België drie winkels van dochtermerk Albert Heijn verkocht aan de Duitse supermarktketen Lidl. De betrokken winkels zijn gesitueerd in Leuven, Turnhout en Oudenaarde. Lidl koopt ook één vestiging van Albert Heijn die nog niet was geopend. Daarnaast worden in Antwerpen een winkel van Albert Heijn en een vestiging van Proxy Delhaize verkocht aan de Nederlandse supermarktgroep Tanger. Bekend werd gemaakt dat de bestaande arbeidsvoorwaarden voor het betrokken personeel behouden blijven. Aan de fusie van Ahold en Delhaize hadden de concurrentie-autoriteit de voorwaarde gekoppeld dat dertien winkels moesten worden verkocht.

Marissa Mayer heeft bij haar vertrek als chief executive van het internetbedrijf Yahoo recht op een afscheidspremie van 23 miljoen dollar. Dat blijkt uit een document dat bij de Amerikaanse Securities & Exchange Commission (SEC) werd gedeponeerd. Mayer werd vijf jaar geleden door Yahoo bij Google weggehaald, maar zij kon niet vermijden dat het bedrijf in problemen raakte. Yahoo besliste vorig jaar zijn kernactiviteiten te verkopen aan de Amerikaanse telecomgroep Verizon. Wanneer die transactie later dit jaar is afgerond, zal Mayer ontslag nemen. Daarbij ontvangt Mayer een gouden parachute van 3 miljoen dollar en een aandelenpakket ter waarde van 20 miljoen dollar.

International Airlines Group (IAG), het moederbedrijf van onder meer British Airways en Iberia, heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van 22,57 miljard euro. Dat betekende een daling met 1,3 procent tegenover het jaar voordien. De terugval was vooral te wijten aan een omzetdaling met 2 procent in het passagiersvervoer. Het bedrijfsresultaat nam echter met 7,2 procent toe tot 2,48 miljard euro, terwijl de nettowinst een toename met 28,8 procent tot 1,95 miljard euro liet optekenen. De resultaatsverbetering was vooral te danken aan lagere brandstofkosten, maar ook aan andere kostenbesparingen. Anderzijds moest door de waardedaling van het pond wel rekening worden gehouden met negatieve valuta-effecten.

Bij het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is Bernard Gilliot (62) aangesteld als nieuwe voorzitter. Gilliot is de opvolger van Michèle Sioen en heeft een mandaat van drie jaar. Gilliot werkt sinds het begin van de jaren tachtig voor het ingenieursbedrijf Tractebel, dochter van de Franse nutsgroep Engie. Hij leidde onder meer de activiteiten van het bedrijf in Thailand, maar is inmiddels executive vice-president van het ingenieursbedrijf. Gilliot werd drie jaar geleden al lid van het strategisch comité van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Als topman van de werkgeversorganisatie wordt hij ook voorzitter van de Groep van Tien, het belangrijkste overlegorgaan van de sociale partners in België.

Indien de plannen van de Amerikaanse regering voor de hervorming van de gezondheidszorg ongewijzigd worden uitgevoerd, zullen in de Verenigde Staten volgend jaar ongeveer 14 miljoen burgers hun ziekteverzekering verliezen. Dat blijkt uit een rapport van het Congressional Budget Office (CBO), het begrotingsbureau van het Amerikaanse Congres. Over tien jaar de Amerikaanse ziekteverzekering ongeveer 24 miljoen burgers minder bereiken dan onder vorig president Barack Obama. Wel zou het begrotingstekort over een periode van tien jaar met 337 miljard dollar worden teruggedrongen. Het voorstel moet nog wel door het Amerikaanse Congres worden goedgekeurd.

Het mijnbouwbedrijf BHP Billiton heeft tijdens de eerste helft van zijn boekjaar een nettowinst gerealiseerd van 3,2 miljard dollar, tegenover een verlies van bijna 6 miljard dollar tijdens dezelfde periode het jaar voordien. De prestaties van het concern kregen een duw in de rug door de hogere grondstofprijzen, zo bleek dinsdag uit een tussentijds handelsbericht. De stijgende prijzen werden onder meer veroorzaakt door een toenemende vraag uit China. Ook herstelde het concern van eerdere eenmalige afschrijvingen die onder meer werden gedaan op de uitbreiding in schaliegas. De omzet steeg met 19,6 procent tot 18,8 miljard dollar. Het bedrijf waarschuwde wel voor de toenemende politieke onzekerheid.

Het Amerikaanse technologieconcern Alphabet heeft aan het federale gerechtshof gevraagd de zelfrijdende auto van het alternatieve taxibedrijf Uber te verbieden. Daarbij wordt opgemerkt dat Uber illegaal gebruik zou maken van intellectuele eigendom van Waymo, een dochter van Alphabet. Betoogd wordt dat Anthony Levandowski, een voormalig medewerker van Waymo, bij zijn vertrek anderhalf jaar geleden illegaal duizenden bestanden zou hebben meegenomen. Dat materiaal zou hij gebruikt hebben bij de oprichting van zijn eigen bedrijf Otto, dat vervolgens door Uber werd overgenomen. Volgens Waymo is er onweerlegbaar bewijs dat Levandowski de bestanden gedownload heeft.

Het Amerikaanse bedrijf HP Enterprise, aanbieder van zakelijke computeroplossingen en afgesplitst van het concern Hewlett-Packard, heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 11,4 miljard euro. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover het dezelfde periode het jaar voordien. De terugval moet worden verklaard door een verminderde vraag naar servers en opslagmedia. Aangestipt wordt dat een prominente klant de omvang van zijn orders gevoelig zou hebben teruggeschroefd. De nettowinst bleef status-quo op 267 miljoen euro. Door de toenemende concurrentie heeft het bedrijf ook beslist zijn vooruitzichten voor het hele jaar naar beneden bij te stellen.

Het Amerikaanse mediabedrijf Dick Clark Productions wordt toch niet overgenomen door het Chinese conglomeraat Wanda. Dat heeft Dick Clark, die grote Amerikaanse televisieshows zoals de Golden Globes of Miss America organiseert, bekend gemaakt. Wanda had een bedrag van 1 miljard dollar geboden voor de overname van Dick Clark, maar uiteindelijk is de overeenkomst door de Chinese overheid geblokkeerd. Opgemerkt wordt dat de transactie een inbreuk zou hebben gevormd op de strenge kapitaalrestricties die in China worden gehanteerd om de uitstroom van kapitaal tegen te gaan. Dick Clark Productions is op dit ogenblik eigendom van investeerder Eldridge Industries, dat een schadevergoeding eist.

De Britse bank HSBC Holdings heeft Mark Tucker aangesteld als nieuwe voorzitter, in opvolging van Douglas Flint. Op dit ogenblik staat Tucker aan het hoofd van American International Assurance (AIA), een Aziatische verzekeringsgroep met basis in Hongkong. Tucker zal begin oktober zijn nieuwe functie opnemen. Tucker heeft, op uitzondering van een korte passage bij de Halifax Bank of Scotland (HBOS), vooral in de verzekeringssector carrière gemaakt. Onder meer zal Tucker bij HSBC Holdings, de grootste bank van Europa, een opvolger moeten vinden voor chief executive Stuart Gulliver, die meer dan zes jaar de leiding over de instelling heeft gehad, maar volgend jaar met pensioen wil gaan.

Het uitgeverijconcern Relx Group, het voormalige Reed Elsevier, heeft tijdens het voorbije jaar een omzet van 6,9 miljard pond gerealiseerd. Dat betekende een daling met 4 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst steeg met 15 procent tot bijna 1,2 miljard pond. Het concern, leverancier van informatie en data-analyses voor professionals en wetenschappers, rekent voor dit jaar op verdere verbetering van de resultaten. Eric Engstrom, chief executive van Relx, maakte gewag van een goede onderliggende omzetgroei. Hij voegde eraan toe dat het bedrijf verder zal vasthouden aan een autonome groei, waarbij sterk zal worden ingezet op data-analyse. Papieren uitgaven hebben nauwelijks nog impact.

Duizenden Wit-Russen hebben het voorbije weekend betoogd tegen een belasting voor mensen die te weinig werken. Mensen die minder dan 183 dagen per jaar op hun werk doorbrengen, moeten door de wet een heffing van omgerekend 234 euro betalen. Veel Wit-Russen zijn woedend om de heffing, die in de volksmond een belasting op sociale parasieten wordt genoemd. Vooral ouderen en mensen van middelbare leeftijd zijn boos, aangezien er voor hen naar eigen zeggen te weinig mogelijkheden aanwezig zijn op de arbeidsmarkt. Aleksandr Loekasjenko, president van Wit-Rusland, heeft beloofd dat de heffing wordt opgeschort tot de wet kan worden aangepast. Werklozen moeten gemeenschapswerk doen.

Het biotechbedrijf Galapagos heeft het voorbije jaar een nettowinst gerealiseerd van 54 miljoen euro, tegenover een verlies van 118,4 miljoen euro het jaar voordien, toen echter een afschrijving geboekt diende te worden in verband met een samenwerkingsovereenkomst met Gilead. De omzet steeg van 60,6 miljoen euro naar 151,6 miljoen euro. Het bedrijf stelde verder ook positief te zijn gestemd over de vooruitzichten voor het lopende jaar. Daarbij werd opgemerkt dat al diverse studies in de pijplijn zitten. Daarbij wordt opgemerkt dat de ontwikkelingsactiviteiten dit jaar verder zullen worden opgevoerd, terwijl ook meer klinische studies zullen worden opgestart die volledig eigendom zijn van het bedrijf.

Meer Nieuws

08:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-03-17

Amerikaanse autobestuurder niet echt enthousiast over zelfrijdende wagen

Zelfrijdende auto kunnen bij de consument slechts op een bescheiden enthousiasme creëren. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Klashwerks bij meer dan drieduizend chauffeurs in de Verenigde Staten. Daarbij werd vastgesteld dat slechts 38 procent van de ondervraagden een bereidheid toonde om een zelfrijdende auto aan te kopen. Bovendien erkende 37 procent te twijfelen of ze een dergelijk voertuig zouden aanschaffen. Daarnaast zei 45 procent meer informatie te willen vooraleer een beslissing te kunnen nemen. Slechts 5 procent gaf te kennen zo snel mogelijk een autonome wagen te willen kopen.

Vastgesteld werd ook dat 2 procent van de respondenten erkent nog nooit over zelfrijdende auto’s te hebben gehoord. Uit de cijfers van de studie kan volgens Klashwerks worden afgeleid dat de markt van de zelfrijdende auto zich nog in een bijzonder pril stadium bevindt. “Er kan dan ook een beperkte kennis worden ervaren over de terminologie die in de sector wordt gehanteerd,” benadrukken de onderzoekers. “Onder meer is gebleken dat 75 procent van de respondenten betoogt met het concept van de zelfrijdende auto vertrouwd te zijn, maar dat daalt tot 35 procent bij het autonome vehikel en verder tot 23 procent bij het geconnecteerde voertuig.”

Er werd ook vastgesteld dat 27 procent van de respondenten toegaf niet te weten of hun auto zou kunnen worden geconnecteerd, maar tegelijkertijd getuigde 35 procent dat het voertuig wifi-verbindingen mogelijk maakt en toegang biedt tot online diensten en applicaties. Verder bleek dat 19 procent van de ondervraagden erkent zelfrijdende auto’s cool te vinden, maar zelf nooit tot de aankoop van een exemplaar zou willen overgaan. Anderzijds getuigde 18 procent autonome wagens angstaanjagend te vinden, terwijl 12 procent de technologie slechts een hype noemt die niet snel een doorbraak in het dagelijkse verkeer zal kunnen realiseren.

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zelfrijdende auto |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Duitse autoconstructeur Opel zal na de overname door de Franse groep PSA Peugeot-Citroën het object van een zware sanering worden. Dat hebben Duitse autospecialisten tegen het persbureau Deutsche Presse Agentur (DPA) gezegd. Onder meer Willi Diez, verbonden aan het Institut für Automobilwirtschaft (Ifa), zegt te verwachten dat er snel managers vanuit Frankrijk naar Opel zullen worden gestuurd om de herstructurering door te voeren. Hij wijst erop dat Carlos Tavares, topman van PSA Peugeot-Citroën, ook bij de Franse groep met een harde hand orde op zaken heeft gesteld. Dat zal Tavares volgens Diez ook bij Opel, dat tegen eind dit decennium weer winstgevend moet worden, willen doen.

Het Nederlandse chemieconcern AkzoNobel heeft de hulp ingeroepen van politici, vakbonden en aandeelhouders om een overname door zijn Amerikaanse sectorgenoot PPG Industries tegen te houden. AkzoNobel heeft een eerste bod van PPG Industries resoluut afgewezen, maar de Amerikaanse groep zou volgens waarnemers zeker met een verbeterd voorstel komen. Daarom zou AkzoNobel een aantal maatregelen willen nemen om de overname zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Bij de vakbonden wordt alvast opgemerkt dat het overnamebod puur wordt gedreven door het aandeelhoudersbelang, wat voor de werknemers alleen maar verkeerd zou kunnen uitpakken.

In Parijs is de Franse meesterkok Michel Del Burgo (55) overleden. Hij was al geruime tijd ziek. Del Burgo was afkomstig uit het departement Aisne in het noorden van Frankrijk. De carrière van de meesterkok, die met verscheidene sterren werd bekroond, ging van start in de keuken van het Hôtel de l’Europe in Avignon. Nadien leidde hij de keukens van La Barbacane in Carcassonne en Le Bristol in Parijs. Op het einde van de voorbije eeuw stapte hij over naar het prestigieuze Parijse restaurant Taillevent, dat met drie sterren werd bekroond. Verder was Del Burgo ook actief in Le Chantecler in Nice en de Orangerie in Parijs. De Franse meesterkok werkte ook in Rusland, Hongkong en China.

In de Spaanse stad Valencia hebben activisten van dierenrechtenorganisatie AnimaNaturalis betoogd tegen de start van het nieuwe seizoen van stierengevechten. Daarbij besloot de groep actievoerders, die vooral uit vrouwelijke deelnemers bestond, om halfnaakt een volle emmer met vals bloed over zich te gieten. De actie werd opgezet naar aanleiding van het festival Las Fallas de Valencia, dat ook stierengevechten op het programma heeft. AnimaNaturalis wil daarbij aanvoeren dat het in Valencia niet nodig is bloed te vergieten om feest te kunnen vieren. Bij de feesten in de Spaanse stad zouden een veertigtal stieren om het leven worden gebracht. Het stierengevecht staat in Spanje onder grote druk.

De Duitse sportartikelenfabrikant Puma heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 3,6 miljard euro. Dat betekende een stijging met 10 procent tegenover het jaar voordien. De nettowinst groeide met 68 procent tot 62,4 miljoen euro. Puma maakte gewag van een hogere verkoop in alle regio’s, maar benadrukte dat vooral op de Europese markt goede prestaties werden geboekt. Ook in China konden goede resultaten worden gemeld, vooral door de inzet van atleet Usain Bolt en zangeres Rihanna als ambassadeur van het merk. De Duitse groep verwacht naar eigen zeggen de positieve trend dit jaar verder te kunnen zetten. Ook maakte Puma bekend het dividend gevoelig te willen verhogen.

Noorwegen gaat bij het schiereiland Selje een scheepstunnel aanleggen. De tunnel wordt 1,7 kilometer lang en moet een veiliger scheepvaart mogelijk maken. Schepen worden bij Selje immers geconfronteerd met een gevaarlijke zee, die vaak metershoge golven veroorzaakt en een grillige bodem heeft. Sinds het einde van de tweede wereldoorlog zijn er al drieëndertig doden gevallen. Het idee voor de tunnel bestaat al sinds het laatste kwart van de negentiende eeuw. De tunnel wordt bijna vijftig meter hoog en drieëndertig meter breed. Daarmee is de verbinding ook geschikt voor grotere schepen. De bouw zou slechts drie jaar in beslag moeten nemen. De werken zouden ongeveer 300 miljoen euro kosten.

De Britse autobouwer Bentley vindt een vrije toegang tot de Europese markt een cruciaal element bij de investeringsbeslissingen die moeten worden gemaakt. Dat heeft Wolfgang Dürheimer, topman van Bentley, tijdens een interview met het persbureau Reuters gemeld. Hij benadrukte dat de constructeur geen plannen voor een verhuizing heeft, maar een harde brexit is volgens hem het ergste scenario dat zou kunnen worden bedacht. De volledige productie van Bentley gebeurt op dit ogenblik in de fabriek in de Britse stad Crewe. De Europese Unie vertegenwoordigt al 20 procent van de totale verkoop van Bentley en zou dit jaar de grootste afzetmarkt voor het Britse luxemerk worden.

De investeerder Quest for Growth (QfG) heeft het voorbije jaar een nettoverlies geleden van 425.236 euro, nadat het jaar voordien nog een winst van 37,9 miljoen euro werd geboekt. Dat grote verschil wordt verklaard door het ontbreken van desinvesteringen met grote meerwaarden en extra minwaarden. Voor de eerste keer in vijf jaar werd daarom beslist aan de aandeelhouders geen dividend uit te keren. De vennootschap geeft toe een moeilijk jaar doorgemaakt te hebben. Daarbij wordt opgemerkt dat een aantal bedrijven uit de portefeuille vooral moesten proberen te overleden, maar omdat de belangrijkste crisissen onder controle lijken, kan volgens de vennootschap dit jaar weer vooruit worden gekeken.

In Nederland is de suikerhoudende versie van de frisdrank Sprite, eigendom van Coca-Cola, niet langer verkrijgbaar. Daarmee is Nederland het eerste land in de wereld waar de drank alleen nog in een versie zonder suiker, die tot nu toe als Sprite Zero werd verkocht, wordt verkocht. Nederland zou de wereldwijde primeur hebben gekregen omdat de markt een bijzonder hoog gezondheidsbewustzijn laat optekenen. Eén derde van de omzet van Coca-Cola in Nederland wordt op dit ogenblik al behaald met suikervrije dranken. Ook in België wil Coca-Cola het calorie-volume tegen het einde van dit decennium verminderen, maar de suikerhoudende Sprite blijft voorlopig wel in de rekken.

De Europese vliegtuigbouwer Airbus heeft een concept getoond waarbij een capsule met passagiers zowel kan rijden als vliegen. De capsule kan op een chassis met wielen worden geplaatst om als een auto te functioneren, maar kan ook opgepikt worden door een drone met acht propellers om zich door de lucht te kunnen verplaatsen. Airbus noemt het concept Pop.Up. De capsule is 2,5 meter lang en 1,4 meter hoog en biedt plaats aan twee passagiers. Als auto zou de Pop.Up met een volgeladen batterij een afstand van ongeveer 100 kilometer kunnen afleggen. Over het bereik als drone kon nog geen informatie worden verstrekt. Het is nog niet duidelijk of de Pop.Up ooit commercieel geproduceerd zal worden.

Het beeldvormingsbedrijf EVS Broadcast Equipment uit Luik heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 130,8 miljoen euro, tegenover 118,5 miljoen euro inkomsten het jaar voordien. De nettowinst steeg van 23,7 miljoen euro naar 32,8 miljoen euro. Muriel De Lathouwer, chief executive van EVS Broadcast sprak dan ook over een sterk jaar, gedragen door een aantal grote sportevenementen. Dit jaar staan daarentegen geen belangrijke organisaties op de agenda. Het orderboek viel dan ook met 15,4 procent terug tot 36,2 miljoen euro. Er zijn echter ook al 17,6 miljoen euro bestellingen ontvangen die vanaf volgend jaar zullen moeten worden uitgevoerd.

Luchtvaartmaatschappij American Airlines zet zijn activiteiten op luchthaven Brussels Airport volledig stop. De maatschappij had een verbinding tussen Brussel en Philadelphia, maar werd na de aanslagen vorig jaar in de Belgische hoofdstad opgeschort. De dienst werd voor de zomerperiode tijdelijk hervat, maar nu heeft American Airlines aangegeven de verbinding volledig stop te zetten. Ook Delta Air Lines had na de aanslagen de verbinding tussen Brussel en de Amerikaanse hoofdstad Atlanta tijdelijk stopgezet. Die dienst zal echter opnieuw worden opgestart. Daarnaast heeft Delta Air Lines ook een verbinding tussen Brussels Airport en JFK Airport in New York.

Het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical heeft het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van 48,2 miljard dollar, tegenover 48,8 miljard dollar inkomsten het jaar voordien. De nettowinst daalde van 7,78 miljard dollar naar 4,40 miljard dollar. Het bedrijf nadert inmiddels de afronding van de bouw van een grote ethyleen-fabriek in Freeport, ten zuiden van de Texaanse stad Houston. Verwacht wordt dat de fabriek, die jaarlijks 1,5 miljoen ton ethyleen moeten kunnen produceren, in de loop van de volgende weken kan worden afgerond. Gehoopt wordt dat de site tegen het midden van het jaar kan worden opgestart. Het project maakt deel uit van een totaal investeringsplan ter waarde van ruim 6 miljard dollar.

De Vlaamse openbare vervoersmaatschappij De Lijn heeft aan de Slijkensesteenweg in Oostende een nieuwe stelplaats geopend. De bouw van het complex vergde een investering van ruim 40 miljoen euro. Bij de aanleg werd geopteerd voor duurzame oplossingen en technieken. Daarbij wordt onder meer geïnvesteerd in een warmtepomp en een batterijlader. Bij de wasinstallaties en sanitair wordt beroep gedaan op regenwater, terwijl enkel gebruik gemaakt wordt van biologisch afbreekbare producten. De stelplaats biedt plaats aan 51 trams en 85 autobussen. Er zijn ook automatische wasinstallaties voorzien. Op het dak zijn er tweehonderd parkeerplaatsen voorzien voor auto's.

De Belgische tankerrederij Euronav heeft tijdens het voorbije jaar een omzet gerealiseerd van bijna 684,27 miljoen euro, tegenover nagenoeg 846,51 miljoen euro het jaar voordien. De nettowinst daalde van 350,3 miljoen euro tot 203,8 miljoen euro. Daarmee boekte Euronav echter voor het tweede jaar op rij opnieuw winst, waarmee de dalperiode uit het begin van dit decennium kon worden afgesloten. Paddy Rodgers, chief executive van Euronav, stelde dat het nieuwe jaar wel goed van start is gegaan, maar waarschuwde wel voor een mogelijk moeilijk vervolg door de productiebeperking in de oliesector. Op middellange termijn blijven de vooruitzichten voor de tankersector volgens Euronav echter wel goed.

Meer Nieuws

07:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |