27-10-14

Gepast dresscode blijft een meerwaarde opleveren

Een gepaste dresscode blijft voor de werknemer voordelen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent One Poll bij Britse werknemers. De onderzoekers stellen dat de studie uitwijst dat Groot-Brittannië gepaste werkkledij nog steeds beschouwt als een getuige van een goede werkethiek, waarbij 32 procent toegeeft bewust aan zijn uiterlijk aandacht te besteden om indruk te maken op zijn omgeving.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mobiele video voor velen een aanvulling voor televisie

Mobiele video vormt voor vele consumenten een aanvulling voor televisie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Nielsen en BrightRoll. Er wordt dan ook opgemerkt dat investeringen in mobiele platformen aan marketeers een belangrijke meerwaarde kan opleveren door toegang te krijgen tot consumenten wiens aandacht verspreid is over verschillende schermen.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Generositeit levert ook aan de gever belangrijke voordelen op

Personen die zich altruïstisch en vrijgevig opstellen met geld, tijd en inzet, voelen zich gelukkiger, gezonder en veerkrachtiger dan minder gulle collega’s. Dat is de boodschap van het boek ‘The Paradox of Generosity: Giving We Receive, Grasping We Lose’ van de auteurs Christian Smith, William Kenan en Hilary Davidson, wetenschappers aan de University of Notre Dame in de Amerikaanse staat Indiana, die onderzoek verrichtten naar het donatie-gedrag bij meer dan tweeduizend Amerikaanse respondenten. Personen die bereid zijn om zorg te dragen voor anderen, blijken volgens de onderzoekers in wezen ook goed voor zichzelf te zorgen.

De onderzoekers stelden vast dat slechts 2,7 procent van de Amerikaanse bevolking minstens één tiende van zijn inkomen aan liefdadigheid besteedt. Anderzijds geeft ook slechts 0,5 procent toe geen enkele investering in liefdadigheid te doen, maar 86,2 procent blijkt minder dan 2 procent van zijn inkomen weg te schenken of in goede doelen te investeren. “Dit gebrek aan bereidheid om te geven leidt niet alleen tot ontbering bij de behoeftigen, maar heeft ook een negatieve invloed op het geluk van de partijen die nalaten om hulp te bieden,” merkt onderzoeker William Kenan, professor sociologie aan de University of Notre Dame, op.

“In het religieuze geloof wordt geven een grotere zegen genoemd dan krijgen, maar dat blijkt ook met de realiteit overeen te komen,” zegt professor Kenan. "“Door vast te houden aan het huidige bezit, verliest men het uitzicht op betere waarden die men zou hebben kunnen verwerven. Het beschermen van actuele activa heeft een negatieve impact op de waarde die op langere termijn zou kunnen worden gecreëerd. Door zichzelf voortdurend af te schermen tegen toekomstige onzekerheden en tegenslagen, wordt de angst voor een kwetsbaarheid door toekomstige problemen alleen maar groter. Door het negeren van de zorg voor anderen, draagt men eigenlijk ook geen goede zorg over zichzelf.”

“Het is geen toeval dat in de Engelse taal de concepten ‘miser’ (vrek) en ‘miserable’ (ellendig) etymologisch sterk aan elkaar zijn verwant”, aldus William Kenan.

Lees Verder

15:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chinese e-shoppers laten interesse in fysieke winkels varen

De meeste online shoppers blijven ook een bezoek brengen aan fysieke winkels, maar China vormt daarop een opmerkelijke uitzondering. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Geometry Global bij meer dan negenduizend online consumenten in twaalf landen. Het onderzoek toonde aan dat gemiddeld 66 procent van de respondenten nog altijd een fysieke winkel bezoekt. In China blijkt echter 61 procent bij het winkelen exclusief van online platformen gebruik te maken.

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Misbruik door supervisor wordt door medewerkers afgestraft

Onrechtvaardig of brutaal gedrag van supervisors, ongeacht de aard van de onderliggende intenties, heeft een negatieve impact op de prestaties van de medewerkers. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University bij bijna drieduizend Amerikaanse werknemers. Opgemerkt wordt dat het onredelijke gedrag van een supervisor door de werknemer wordt beschouwd als een inbreuk tegen de verwachtingen die aan verhoudingen op de werkvloer mogen worden gesteld. De onderzoekers merken echter op dat de negatieve reactie niet altijd gewild is, maar vaak een strategie vormt om met de stress van het misbruik om te gaan.

"Werknemers die verbaal door leidinggevenden worden misbruikt, lijken geneigd weerwraak te nemen en de dader af te straffen,” zegt onderzoeksleider Kevin Eschleman, professor organisatiepsychologie aan de San Francisco State University. “Die weerwraak kan vele vormen aannemen en kan zich zowel uiten in verlengde lunchpauzes als in materiële diefstal. Zelfs wanneer de harde aanpak, zoals de scheldpartijen van een coach tegenover voetballers of een legersergeant tegenover rekruten, motiverende bedoelingen zou kunnen hebben, moet er rekening mee worden gehouden dat het gedrag contraproductieve conquenties zal hebben.”

“De wraak wordt ook niet enkel toegespitst op de dader, maar wordt vaak gericht op de hele organisatie,” stipt professor Eschleman aan. “In een aantal sectoren, zoals een militaire omgeving, wordt een harde aanpak vaak als een onderdeel van de normale werkcultuur bestempeld. In die omstandigheden zullen scheldpartijen misschien minder snel als een misbruik worden beoordeeld, maar toch geeft het onderzoek aan dat in geen geval op een productievere werkvloer hoeft te worden gerekend. Vele leidinggevenden geloven dat een harde aanpak een efficiëntie manier is om een team te sturen, maar vastgesteld moet worden dat die benadering vaak een ongewenst effect zal hebben en vooral tot negatieve reacties zal leiden.”

“Supervisors worden tevens vaak gezien als de vertegenwoordiger van de hele organisatie,” zegt Eschleman. “Hun gedrag wordt door medewerkers dan ook bestempeld als een weerspiegeling van de cultuur van het bedrijf. Wanneer de supervisor zich onredelijk gedraagt, dreigen de organisatie beschouwd te worden als een medeschuldige die een dergelijk misbruik toelaat. Op die manier dreigt wraak zich ook op de onderneming te richten. De onderliggende motieven kunnen echter niet duidelijk worden geïdentificeerd. In een aantal gevallen is er sprake van een bewuste vergelding, maar steeds meer wordt het gedrag gezien als een manier om frustraties te ventileren en stress op te vangen.”

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Diversiteit en meritocratie gaan hand in hand

Diversiteit en meritocratie gaan hand in hand. Bedrijven die een grote nadruk leggen op diversiteit en meritocratie zullen zich uiteindelijk het meest succesrijk tonen. Dat heeft Tidjani Thiam, chief executive van de Britse verzekeraar Prudential, tijdens het recente Women’s Business Forum in London gezegd. Diversiteit moet volgens hem dan ook niet louter als een moreel concept, maar vooral als een zakelijke troef naar voor worden geschoven. Om de mogelijkheden van diversiteit tenvolle te stimuleren, moet er volgens Tidjani Thiam binnen de organisatie echter uitgekeken worden naar rolmodellen.

“Organisaties die de nadruk leggen op diversiteit en verdiensten zullen uiteindelijk op de wereldwijde marktplaats de grootste successen boeken,” benadrukte Tidjane Thiam, afkomstig uit Ivoorkust en vijf jaar geleden de eerste zwarte executive die de leiding over één van de honderd grootste beursgenoteerde bedrijven in Groot-Brittannië kreeg. “Diversiteit moet niet als een moreel concept worden gepromoot, maar dient te worden nagestreefd omdat een nadruk op een gevarieerde samenstelling van het personeelsbestand de beste prestaties overleveren. Er bestaat een duidelijke link tussen diversiteit en meritocratie.”

“Diversiteit biedt in de omgeving van een globale organisatie evidente voordelen,” gaf de topman van de Britse verzekeraar aan. “Diversiteit biedt de mogelijkheid om een optimaal beslissings-proces op te zetten. Een onafhankelijkheid van geest en een brede diversiteit in opinies zijn cruciaal voor teams die een hoog prestatieniveau willen bereiken. Teams, bedrijven en landen die diversiteit omarmen, zullen uiteindelijk aan het langste eind trekken.” Hij waarschuwde echter wel dat rolmodellen binnen de organisatie van cruciaal belang zijn. Die kunnen er volgens hem voor zorgen dat mensen tot prestaties komen die ze nooit in zichzelf hadden gezien.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Videoclip is vooral herinnering aan een gebeuren

Videoclips worden door consumenten meestal geproduceerd om een herinnering aan een gebeuren op te slaan en om in contact te blijven met familie en vrienden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Animoto, aanbieder van online videodiensten, bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. Uit het onderzoek bleek dat 85 procent van de respondenten toegeeft graag video’s te creëren, terwijl 76 procent clips op het sociale netwerk Facebook heeft gedeeld en 50 procent emails met video-materiaal in attachment heeft verstuurd. Tevens werd vastgesteld dat 72 procent video’s creëert als herinnering aan een gebeuren en 80 procent het materiaal produceert om contact te onderhouden met familie en vrienden.

“Er is duidelijk sprake van een nieuwe generatie homevideo’s,” zegt Brad Jefferson, chief executive van Animoto. “De hedendaagse consument heeft een brede waaier instrumenten ter beschikking om eigen online video’s te produceren. De enquête toont aan dat consument actief geïnteresseerd is in het creëren van video's die kunnen worden gedeeld en herhaaldelijk kunnen worden bekeken. De consument voelt zich geïnspireerd om zijn levensverhaal op video te brengen, zodat herinneringen kunnen worden bewaard en met vrienden en familie worden gedeeld. Video heeft een sterke emotionele impact op de makers en kijkers en brengt een verhaal dat met statische onmogelijk kan worden verteld.”

Uit het onderzoek bleek dat 65 procent van de respondenten liever video’s bekijkt dan foto’s, terwijl 79 procent het belangrijk vindt dat het opgenomen materiaal herhaaldelijk kan worden bekeken. “Er wordt dan ook grote aandacht besteed aan de opslag van het materiaal,” geeft Brad Jefferson aan. “Het onderzoek toonde aan dat 28 procent foto’s en video’s op zijn personal computer opslaat, terwijl 21 procent beroep doet op een externe harde schijf of aanverwante toepassingen. Bovendien blijkt dat 21 procent voor de opslag beroep doet op cloud-toepassingen.” Tevens werd opgemerkt dat 87 procent in de toekomst van plan is nog meer video-opnames te maken.

Vastgesteld werd dat 56 procent van de respondenten minstens één keer per week met zijn smartphone video-opnames maakt. Bij 16 procent zou er zelfs sprake zijn van dagelijkse opnames. Daarnaast zegt 36 procent minstens één keer in de week beroep gedaan te hebben op een digitale camera met video-mogelijkheden. Hier maakt 46 procent gewag van een dagelijks gebruik. De gebruiksvriendelijkheid is met een score van 92 procent de belangrijkste eigenschap die door de consument aan de video-creatie wordt gesteld, gevolgd door vlotte mogelijkheden om het materiaal te delen (85 procent), een toereikende opslagcapaciteit (84 procent) en uitgebreide editing-mogelijkheden (84 procent).

Lees Verder

15:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |