20-07-17

Tabak kost wereldeconomie 1,4 biljoen dollar

De voorbije tien jaar zijn het aantal gezondheidswaarschuwingen en restricties voor het gebruik van tabak wereldwijd verviervoudigd. Er moet echter nog meer worden gedaan om de consumptie te bestrijden. Dat blijkt uit een onderzoek van de World Health Organisation (WHO). Benadrukt wordt dat de tabaksconsumptie de belangrijkste oorzaak van vermijdbare overlijdens blijft. Jaarlijks zou het rookgedrag aan zeven miljoen mensen het leven kosten. Hoewel de voorbije jaren door de maatregelen miljoenen levens zijn gered, blijkt volgens het rapport slechts één op drie landen een sluitend systeem voor tabakscontrole te hebben geïntroduceerd.

De onderzoekers merken op dat op dit ogenblik 4,7 miljard mensen - ongeveer 63 procent van de totale wereldbevolking - aan minstens één regel op het gebied van tabakscontrole is onderworpen, waarbij onder meer wordt gewezen op initiatieven zoals waarschuwingen met afschrikwekkende beelden tot rookvrije openbare ruimtes. Daarbij wordt gewag gemaakt van een dramatische stijging van levensreddende maatregelen die tijdens het voorbije decennium werden ingevoerd. Tien jaar geleden hadden die maatregelen immers slechts op ongeveer één miljard mensen - 15 procent van de wereldwijde populatie - betrekking.

Er wordt echter opgemerkt dat er nog steeds een lange weg moet worden afgelegd. “De tabaksindustrie blijft ook gebruik maken van praktijken om d maatregelen tegen het roken af zwakken,” benadrukt Douglas Bettcher, directeur preventie bij de World Health Organisation. “Daarbij wordt onder meer het economisch belang van de tabaksindustrie overdreven, terwijl bewezen wetenschappelijke rapporten over de gevaren van het roken worden aangevallen en alle mogelijke juridische middelen worden aangewend om overheidsmaatregelen te ondermijnen. Die praktijken belemmeren in vele landen de vooruitgang van gezondheid en ontwikkeling.

In het rapport wordt verder nog opgemerkt dat slechts 15 procent van de wereldbevolking op dit ogenblik gedekt wordt door een verbod op reclame en promotie voor tabaksproducten. Ongeveer 1,5 miljard mensen in vijfenvijftig landen worden bovendien met geen enkele beperking op d tabaksconsumptie geconfronteerd. Eén tiende van alle overlijdens zou aan het gebruik van tabak worden toegeschreven. De meest efficiënte maatregel - prijsverhogingen - worden volgens het rapport slechts beperkt toegepast. De economische lasten van het tabaksgebruik lopen volgens het rapport wereldwijd op tot meer dan 1,4 biljoen dollar aan kosten voor gezondheidszorg en verloren arbeidsproductiviteit.

Lees Verder

18:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tabak |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

In de onderlinge strijd over patenten voor zijn iPhone is het technologieconcern Apple in Duitsland door chipfabrikant voor de rechter gedaagd. Qualcomm eist dat de verkoop van de iPhone in Duitsland wordt stopgezet. Er wordt ook een schadevergoeding gevraagd. Apple weigert volgens Qualcomm te betalen voor het gebruik van gepatenteerde technologie. Apple had eerder al gemeld de gevraagde royalties te hoog te vinden. In mei legde Qualcomm ook al klacht neer tegen enkele toeleveranciers van Apple. Ook die partijen zouden geen royalties meer betalen voor het gebruik van de patenten. Anderzijds wordt Qualcomm er door Apple van beticht misbruik te maken van een machtspositie.

Talpa Holding is volledig eigenaar geworden van de televisiegroep SBS Broadcasting. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Talpa had zes jaar geleden al een belang van 33 procent genomen in de televisiegroep, maar heeft nu ook het resterende pakket van 67 procent van de Finse groep overgenomen. Met de transactie was een bedrag gemoeid van 237 miljoen euro. John de Mol, topman van Talpa, noemt de overname van SBS Broadcasting, eigenaar van onder Veronica, een belangrijke stap voor de creatie van een nieuw Nederlands multimediabedrijf. Talpa hoopt ook nog altijd de Nederlandse uitgever Telegraaf Media Group (TMG) overnemen, maar heeft bijzonder weinig kans van slagen.

Truckfabrikant Volvo heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een operationele winst van 8,5 miljard Zweedse kroon of 887 miljoen euro gerealiseerd. Dat betekende een stijging met 39 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet nam met 12 procent toe tot 88,4 miljard kroon. Het bedrijf kon naar eigen zeggen profiteren van een toenemende vraag naar zijn vrachtwagens en ander zwaar materieel. Dat was onder meer te danken aan grotere verkopen in de Verenigde Staten nadat de Amerikaanse president Donald Trump had beloofd om sterk in de Amerikaanse infrastructuur te zullen investeren. Door productiebeperkingen konden na die opstoot van de vraag ook kostenbesparingen worden doorgevoerd.

Het Amerikaanse concern McCormick neemt de levensmiddelendivisie van het Britse bedrijf Reckitt Benckiser (RB) over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van ongeveer 4,2 miljard dollar. Dat hebben beide partijen bekend gemaakt. De transactie heeft onder meer betrekking op de merken French's en Frank's RedHot Sauce. Reckitt Benckiser had in april al aangegeven een verkoop van de divisie te overwegen. De divisie, die een jaaromzet van ongeveer 450 miljoen euro genereert, vertegenwoordigt ongeveer 4 procent van de totale inkomsten van Reckitt Benckiser. Het Britse concern wil zich voortaan verder toespitsen op de productie van consumentenproducten zoals Clearasil, Durex, Nurofen, Cillit Bang en Strepsils.

De Zweedse witgoedfabrikant Electrolux heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een operationele winst van ruim 1,9 miljard kroon of 199 miljoen euro gerealiseerd, tegenover een positief resultaat van bijna 1,6 miljard kroon tijdens dezelfde periode vorig jaar. De winstgroei was te danken aan een optimalisering van de productmix, waardoor vooral de verkoop met grotere winstmarges kon worden opgedreven. Het bedrijf zegt daarnaast ook te profiteren van de heropleving van de Amerikaanse economie. Noord-Amerika is voor het Zweedse concern de belangrijkste afzetmarkt. De omzet steeg met ruim 5 procent tot 31,5 miljard kroon. Zonder overnames en wisselkoerseffecten zou er sprake zijn geweest van een status-quo.

Het Amerikaanse concern International Business Machines (IBM) heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 19,3 miljard dollar. Dat betekent een daling met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde met 7 procent tot 2,3 miljard dollar. De terugval was onder meer te wijten aan de technologische diensten en cloudtoepassingen, waar voor het tweede kwartaal op rij een omzetdaling moest worden gemeld. Het concern kampt al langer met teruglopende omzetcijfers en heeft zich daarom meer op dienstverlening toegelegd. Daarmee kon tot nu toe volgens waarnemers echter nog niet echt een kentering worden gerealiseerd.

Ecuador breekt met de productiebeperkingen die grote olieproducerende landen hebben afgesproken. Het Zuid-Amerikaanse land heeft dringend geld nodig en wil daarom weer grotere voorraden olie oppompen. Dat heeft Carlos Perez, ministerie van olie van Ecuador, bekend gemaakt. Volgens Perez heeft de beslissing van het land slechts weinig impact op de wereldwijde oliewinning. Op de internationale oliemarkt is Ecuador slechts een relatief kleine partij, maar volgens experts zou de beslissing van het land ook andere producenten kunnen aanzetten om uit het akkoord rond de productiebeperkingen, dat eind mei was afgesloten, te stappen. Dat akkoord is normaal van kracht tot eind maart volgend jaar.

De Amerikaanse bank Morgan Stanley heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 9,5 miljard dollar, tegenover 8,9 miljard dollar inkomsten dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde van 1,8 miljard dollar naar 1,6 miljard dollar. De bank zegt onder meer te kunnen profiteren van de herstructureringen die de voorbije jaren bij de obligatiedivisie werden doorgevoerd. De divisie boekte een omzetdaling met 4 procent tot 1,2 miljard dollar, maar die schade blijft beperkt in vergelijking met sectorgenoten, waar verliezen tot 20 procent werden gemeld. Bijna de helft van de omzet werd gerealiseerd door de divisie vermogensbeheer, die 4,2 miljard dollar inkomsten genereerde.

Discovery Communications houdt fusiegesprekken met Scripps Networks Interactive. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld. Verdere details over de onderhandelingen werden niet bekendgemaakt. De fusie tussen Discovery en Scripps, die een respectievelijke waarde van ongeveer 15 miljard dollar en 8,8 miljard dollar zouden hebben, zou een groot aantal televisiezenders kunnen samenbrengen. Ook eerder hebben beide partijen al over een mogelijke samensmelting gesproken. Onderhandelingen drie jaar geleden werden stopgezet omdat de familiale groep achter Scripps niet aan een verkoop wenste mee te werken.  

Rusland moet aan Nederland een schadevergoeding van 5,4 miljoen euro betalen wegens inbreuken op de internationale maritieme wetgeving. Dat heeft het Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag geoordeeld. De uitspraak heeft betrekking op de actie van de Russische autoriteiten, die vier jaar geleden hadden beslist het schip Arctic Sunrise van Greenpeace aan de ketting te leggen. Het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, werd tijdens een protestactie bij een boorplatform van het Russische concern Gazprom geënterd. Dertig opvarenden werden gearresteerd. Het duurde bijna een jaar vooraleer het schip, dat bij de entering werd beschadigd, opnieuw werd vrijgegeven.

Het technologiebedrijf Barco heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een omzet gerealiseerd van 518 miljoen euro. Dat betekende een daling met 2,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg met 1,1 miljoen euro tot 19,2 miljoen euro. Er werden tijdens de eerste helft van dit jaar voor 561,9 miljoen euro nieuwe orders geregistreerd, tegenover een instroom van 548,3 miljoen euro de laatste zes maanden vorig jaar. In totaal had Barco midden dit jaar voor 349,5 miljoen euro orders open staan, tegenover 320,8 miljoen euro eind vorig jaar. Jan de Witte, chief executive van Barco, benadrukte dat de onderneming zijn mondiale concurrentiepositie tijdens de tweede jaarhelft verder wil versterken.

Het Amerikaanse bedrijf Vertex Pharmaceuticals heeft een aantal positieve resultaten kunnen melden bij de ontwikkeling van enkele potentiële behandelingen voor taaislijmziekte. Vertex wees er daarbij op dat bij klinische resultaten met twee kandidaat-geneesmiddelen bij patiënten met taaislijmziekte een gemiddelde verbetering van 12 procent in de longfunctie kon worden gemeld. Opgemerkt wordt dat wereldwijd ongeveer 68.000 patiënten met de oplossing van Vertex geholpen zouden kunnen worden. Die groep omvat volgens waarnemers ook 24.000 patiënten die op dit ogenblik op geen enkele andere behandeling reageren. Verdere tests zouden in de eerste helft van volgend jaar worden georganiseerd.

Ondernemer Olivier de Spoelberch heeft de Aérodrome de Namur in Temploux gekocht. De Spoelberch nam de site over van de familie Bertrand. De Aérodrome de Namur werd op het einde van de tweede wereld door het Amerikaanse leger aangelegd, maar werd in de eerste helft van de jaren tachtig geprivatiseerd. De site wordt gebruikt door amateur-piloten en parachutisten en telt ook een school voor piloten en helikopters. Ook Olivier de Spoelberch, één van de Belgische aandeelhouders van brouwer AB InBev, is als piloot een gebruiker van de Aérodrome de Namur. Hij wil de activiteiten van de Aérodrome de Namur verder blijven garanderen, maar zou ook nieuwe ontwikkelingen zoeken.

Het bedrijf New Talisman Gold Mines heeft in de Karangahake Gorge in Nieuw-Zeeland een goudader ontdekt. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. De site zou 8.500 kilogram goud omvatten. De vondst heeft een waarde van tientallen miljoen dollar, maar lokale actiegroepen verzetten zich tegen een mogelijke ontginning van de goudader. De Karangahake Gorge, die onder meer de watervallen van Owharoa omvat, wordt immers als een waardevol natuurgebied bestempeld. De inwoners vrezen dat de mijnactiviteiten tot een grote milieuschade zouden leiden. New Talisman zou volgend jaar willen beginnen met een kleinschalige ontginning. Beloofd werd dat ook de lokale gemeenschap van de winst zal kunnen genieten.

Het technologieconcern Alphabet brengt een nieuwe generatie van zijn intelligente bril Google Glass op de markt. Google Glass werd vier jaar geleden al eens een eerste keer gelanceerd, maar bleek destijds op de consumentenmarkt weinig enthousiasme te kunnen losweken. Daarbij werd vooral gewag gemaakt van mogelijke privacy-problemen. De nieuwe versie van de bril richt zich echter vooral op het bedrijfsleven, waar een opmerkelijke interesse was gebleken. Inmiddels zou een aantal grote concerns – waaronder vliegtuigbouwer Boeing, autobouwer Volkswagen, pakketbezorger DHL en het industriële conglomeraat General Electric – al een aantal proefprojecten met het apparaat hebben opgestart.

Meer Nieuws

08:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-07-17

Artificiële intelligentie kan retail helpen veranderen

Retailers verwachten veel van artificiële intelligentie. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Forrester Consulting bij meer dan zevenhonderd marketeers van grote retailgroepen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Australië. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat het merendeel van de respondenten ervan overtuigd is dat de technologie de mogelijkheid heeft om de sector helemaal te veranderen. Door 88 procent van de marketeers werd aangegeven dat artificiële intelligentie minstens gedeeltelijk tot een heruitvinding van de sector zou helpen leiden. Bovendien erkende 81 procent dat de technologie ook een fundamentele impact op hun bedrijf zou hebben.

Uit het onderzoek bleek dat 86 procent van mening was dat artificiële intelligentie het marketing-team van het bedrijf efficiënter zou maken, waarbij door 82 procent werd aangegeven dat de technologie het takenpakket kon automatiseren, zodat de marketeer zich meer zou kunnen toeleggen op opdrachten die een grotere meerwaarde zouden opleveren. Bovendien gaf 79 procent aan dat de marketeer door de introductie van artificiële intelligentie de mogelijkheid zou krijgen om zich meer op strategisch werk toe te leggen. Daarnaast voorspelde meer dan 80 procent dat artificiële intelligentie de rol van de marketeer fundamenteel zou veranderen.

De grootste hinderpaal voor een introductie van artificiële intelligentie is volgens de onderzoekers een gebrek een technische vaardigheden bij het personeel. Twee op drie respondenten vreesde dat een gebrek aan expertise een barrière zou kunnen zijn voor de implementering van de technologie. Meer dan één op drie noemde een onvoldoende kennis van de technologie zelfs een bijzonder groot probleem. Er werd wel opgemerkt dat twijfels over de vaardigheden vooral in de hogere directiekaders kunnen worden vastgesteld. Bij de marketeers op de werkvloer daalt de onzekerheid over de vaardigheden immers terug tot 29 procent.

Lees Verder

23:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: retail |  Facebook |

Opwarming arbeid zal gevolgen klimaatverandering dragen

Lichte stijgingen van de temperatuur in de mediterrane regio’s door de klimaatverandering kan mogelijk een negatieve impact hebben op de Europese wijnindustrie. Daarbij moet gevreesd worden voor een verlies aan inkomsten, productiviteit en arbeidsplaatsen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers van Taylor & Francis Group, op basis van de impact van de warmte op de arbeidsprestaties in de wijngaarden op Cyprus, waar vaak moet worden gewerkt onder temperaturen die tot 36 graden Celsius kunnen oplopen. Omdat de druivenpluk nog grotendeels manueel gebeurt, is de wijnbouw volgens de onderzoekers een ideale sector om de impact van de klimaatverandering op arbeid te onderzoeken.

“De studie toonde dat hogere temperaturen tijdens de zomer voor werkomstandigheden zorgen die de productiviteit van de werknemers in de wijngaarden met 27 procent kan doen dalen,” benadrukken de onderzoekers Leonidas Ioannou en Lydia Tsoutsoubi. “De warmte heeft immers een ongunstige impact op het metabolisme en het cardiovasculaire systeem van de druivenplukkers, waardoor uiteindelijk het productieniveau terugvalt. Daarnaast moest ook rekening worden gehouden met een belangrijk tijdverlies omdat de arbeid geregeld moet worden stopgezet voor onregelmatige en onvoorziene onderbrekingen. Die onderbrekingen zouden de totale arbeidstijd met 15 procent doen afnemen.”

“Uit het onderzoek blijkt dat hogere temperaturen op de werkplek, vooral in de Europese landbouwsector, gepaard gaan met een belangrijk verlies aan arbeidscapaciteit en productiviteit,” benadrukken de onderzoekers nog. “Men mag niet vergeten dat de wijnindustrie een aandeel van 0,2 procent heeft in het wereldwijde bruto binnenlandse product. Hogere temperaturen door de opwarming van de aarde kunnen dan ook een negatieve impact hebben op de prestaties van de industrie en potentieel wereldwijd aanleiding geven tot belangrijke verliezen. Er wordt wel opgemerkt dat grotere studies, waarbij ook andere locaties worden betrokken, noodzakelijk zijn om meer concrete conclusies te kunnen trekken.

Lees Verder

21:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaatverandering |  Facebook |

Schade beleggingsfraude wordt zwaar onderschat

De malafide praktijken van de Amerikaanse investeerder Bernie Madoff hebben meer dan tienduizend beleggers de voorbije twee decennia miljarden dollar gekost, maar de impact van de fraude reikt uiteindelijk veel verder dan de directe slachtoffers. Dat is de conclusie van een studie van wetenschappers aan de Cornell University, die een analyse hebben gemaakt van de exacte schade die de praktijken van Madoff aan de financiële industrie heeft gekost. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat het vertrouwen van de investeerder in zijn adviseurs hebben. Tevens wordt bewezen dat wantrouwen in tussenpersonen tot inferieure investeringen zal leiden.

“Nadat de fraude was ontdekt kon in de kennissenkring van de slachtoffers en in regio’s met grote concentraties gedupeerden, kon een opmerkelijk verlies van het vertrouwen in het financieel systeem worden opgemerkt en kon ook een drastische verandering in het investeringsgedrag worden vastgesteld,” benadrukt onderzoeksleider Scott Yonker, professor toegepaste economie en management aan de Cornell University. “Daarbij most worden vastgesteld dat de investeerders 363 miljard dollar weghaalden bij hun financiële adviseurs, ook al hadden die meestal niets met Madoff te maken gehad. Een groot gedeelte van die bedragen werden naar bankdeposito’s gebracht.”

“De investeerders verloren hun vertrouwen in de adviseurs,” aldus Scott Yonker. “Iedereen sloeg op de vlucht. Het kapitaal dat bij de adviseurs werd weggehaald is bijna twintig keer groter dan het bedrag van 17 miljard dollar dat Madoff in opdracht van de rechtbanken aan zijn investeerders moet terugbetalen. In sommige regio’s werd zoveel geld weggehaald dat een aantal investeringsbedrijven hun deuren moesten sluiten. Zelfs vier jaar na de ontdekking van de fraude kon nog geen enkel signaal worden gevonden dat de investeerders eventueel plannen zouden koesteren om naar de aandelenmarkten terug te keren.”

De beleggingen van Madoff waren bijzonder gevoelig voor fraude omdat de man in eerste instantie vrienden voor zijn investeringen had aangesproken en vervolgens vooral van mond-aan-mond reclame gebruik maakte om promotie te maken van zijn diensten. Op die manier werden ook community’s door zijn acties getroffen.

Lees Verder

21:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bernie madoff |  Facebook |

Mobiele betalingen worden norm bij Chinese consument

In de Chinese steden wordt fysiek geld steeds meer een zeldzaamheid. Dat is het gevolg van de mobiele betalingen, die de Chinese consumentenmarkt in minder dan drie jaar volledig hebben verantwoord. Dat blijkt uit een rapport van de Amerikaanse krant New York Times. Opgemerkt wordt dat deze trend wordt gedreven door de toenemende penetratie van het mobiele internet en de groeiende populariteit van platformen zoals WeChat en Alipay, die aan de Chinese consument immers een groter gebruikscomfort bieden. Onder meer wordt gewezen op het gebied van QR-codes, waardoor in alle vormen van handel - van marktkramen tot winkelcentra - mobiel kan worden betaald.

“De opkomst van mobiele betalingen in de Chinese steden valt vooral op omdat de lokale economie drie jaar geleden nog grotendeels op cash geld was gebaseerd,” aldus de New York Times. “Uit cijfers van consulent iResearch is gebleken dat de markt voor mobiele betalingen in China inmiddels vijftig keer groter is dan in de Verenigde Staten. In China zouden jaarlijks voor 5,5 biljoen dollar mobiele transacties werden gemeld, tegenover slechts 112 miljard dollar in de Verenigde Staten.” Vanuit technologische standpunt vertegenwoordigt deze ontwikkeling volgens Richard Lim, managing director van investeerder GSR Ventures, één van de meest belangrijke innovaties die eerst in China is doorgebroken.

Er wordt op gewezen dat bedrijven zoals Ant Financial en Tencent, eigenaars van respectievelijke Alipay en WeChat, in de loop van volgend jaar wellicht de Amerikaanse groepen Visa en Mastercard zullen verdringen als platformen met het grootste aantal transacties per dag. Er wordt aan toegevoegd dat in de Chinese provinciale steden nog grote groeimogelijkheden schuil gaan. Er wordt opgemerkt dat de ontwikkelingen belangrijke consequenties kunnen hebben voor internationale merken. Opgemerkt wordt dat deze partijen met Alibaba en Tencent wellicht een samenwerking zullen moeten zoeken om te vermijden op de Chinese markt belangrijke verliezen te zullen leiden.

Lees Verder

20:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiel |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse bank Citigroup is van plan om zijn Europees hoofdkwartier naar Frankfurt over te brengen. Dat hebben een aantal bronnen gemeld. Citigroup zou door de brexit aangezet worden om tussen honderdvijftig en tweehonderdvijftig functies van zijn huidig Europees hoofdkantoor in Londen naar Frankfurt over te hevelen. De Amerikaanse bank heeft in Frankfurt al een filiaal met ongeveer driehonderdvijftig medewerkers. Ook Amsterdam, Dublin, Madrid, Milaan en Parijs zouden als een mogelijke vestigingsplaats zijn overwogen, maar onder meer de aanwezigheid van de Europese Centrale Bank en het hoofdkantoor van Deutsche Bank zouden de balans in het voordeel van Frankfurt hebben laten overhellen.

De Amerikaanse motorfietsenbouwer Harley-Davidson heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 1,56 miljard dollar. Dat betekende een daling met 5,6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst ging met 7,7 procent achteruit tot 258,9 miljoen dollar. Het concern wijst vooral op tegenvallende verkopen in de Verenigde Staten, waar een terugval met 9,3 procent diende te worden gemeld, terwijl in de rest van de wereld een inkrimping met 6,7 procent moest worden opgetekend. De onderneming wijst er daarbij op dat op dit ogenblik bij de bevolking een lagere interesse in motorfietsen moet worden vastgesteld dan bij vorige generaties.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips breidt zijn productaanbod rond medische beeldvorming verder uit met de overname van het Duitse bedrijf TomTec. Financiële details over de transactie werden niet bekendgemaakt. De Nederlandse groep krijgt door de overname de beschikking over software waarmee echobeelden kunnen worden geanalyseerd. De technologie van TomTec versterkt de marktpositie van Philips op het gebied van hartonderzoek, maar maakt ook een uitbreiding mogelijk naar onder meer verloskunde en gynaecologie. TomTec is gevestigd in München en telt een honderdtal medewerkers in Europa, de Verenigde Staten en Azië. De software wordt door meer dan twintigduizend artsen gebruikt.

De Franse groep JCDecaux krijgt ook de volgende zevende jaar de exclusieve reclamerechten op de site van luchthaven Brussels Airport. Dat hebben beide partijen bekend gemaakt. Financiële details over de overeenkomst werden niet meegedeeld JCDecaux had eerder al een exclusiviteitscontract voor de reclamerechten afgesloten. Dat contract loopt volgend jaar echter af, maar wordt voor minstens zes jaar verlengd. Het nieuwe contract werd na een openbare aanbesteding toegewezen. De activiteiten leverden JCDecaux vorig jaar 8,6 miljoen euro inkomsten op. In het nieuwe contract belooft JCDecaux dat 80 procent van de schermen op de luchthaven een opwaardering zullen krijgen.

Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell heeft in India wegens een fiscaal dispuut een boete van bijna 1 miljard dollar opgelegd gekregen. De sanctie heeft betrekking op een arbitragezaak rond het olieveld Panna Mukta Tapti, waarin Shell en partner Reliance elk een aandeel van 30 procent hebben. Het resterende pakket van 40 procent is in het bezit van de Indiase Oil & Natural Gas Corporation (ONGC). In totaal is aan de exploitanten een boete van 3 miljard dollar opgelegd. Shell legt zich echter niet neer bij de uitspraak van de Indiase autoriteiten. Het concern wijst erop dat elke uitspraak over de uitkomst van het dossier in dit stadium voorbarig is.

Het Amerikaanse medische concern Johnson & Johnson (J&J) heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 18,8 miljard dollar. Dat betekende een stijging met bijna 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde van 3,9 miljard dollar naar 3,8 miljard dollar. Het concern wordt geconfronteerd met een toenemende concurrentie voor een aantal populaire geneesmiddelen, maar Johnson & Johnson wijst erop ervan overtuigd te zijn in het verdere verloop van het jaar te kunnen profiteren van investeringen die werden gedaan. Onder meer wordt gewag gemaakt van een goedkeuring voor onder meer een nieuw product voor de behandeling van psoriasis

De 19 miljoen euro steun die luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines, TUI Fly en Thomas Cook Airlines Belgium drie jaar geleden van de Belgische regering ontvingen, was een vorm van illegale staatssteun. Dat heeft de Europese Commissie gemeld. Het geld werd door de Belgische overheid al teruggevorderd. De Europese Commissie benadrukte dat de steun de maatschappijen een selectief voordeel tegenover hun concurrenten bezorgde. De steun was officieel een toelage voor de ondersteuning van infrastructuur inzake beveiliging en werd uitgekeerd aan Brussels Airport Company, die het bedrag echter naar zijn belangrijkste gebruikers moest doorstorten. De steun werd door Ryanair en Vueling betwist.

Het Nederlandse concern Telegraaf Media Groep (TMG) verkoopt een belang van 70 procent in Keesing, uitgever van puzzelboeken, aan de Belgische investeringsmaatschappij Ergon. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Door de verkoop wordt aan Keesing een waarde van 150 miljoen euro toegekend. Telegraaf Media Groep had eerder aangegeven dat een verkoop Keesing beter in staat zou stellen zijn internationale groei verder te ontwikkelen. Onder meer wil Keesing investeren in de verdere digitalisering van zijn producten en de uitbreiding van zijn distributiekanalen. Die inspanningen moeten de marktpositie van het bedrijf versterken en de international expansie versnellen.

Het voortbestaan van de luchtvaartcombinatie Air France-KLM wordt door grote onderlinge cultuurverschillen tussen de twee takken in het gedrang gebracht. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Universiteit Tilburg en het Franse Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) op vraag van de vakbonden bij de twee maatschappijen. De fusie werd meer dan een decennium geleden doorgevoerd, maar de desillusie heeft volgens de onderzoekers aan beide zijden een schokkend niveau bereikt. Uit een bevraging van een vijftigtal managers blijkt dat beide maatschappijen hun partner er onder meer van betichten het eigenbelang in de eerste plaats te stellen.

De Zwitserse farmagroep Novartis heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 12,2 miljard dollar. Dat betekende een daling met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst steeg daarentegen met 10 procent tot 1,98 miljard dollar. Het bedrijf merkt op dat de inkomsten onder druk stonden van de concurrentie van een aantal generische alternatieven voor zijn producten. Wanneer geen rekening wordt gehouden met ongunstige wisselkoersen, zou een status-quo zijn gemeld. Dankzij de verkoop van activa kon uiteindelijk een beter nettoresultaat worden aangekondigd. Wanneer geen rekening wordt gehouden met wisselkoersen zou een winstgroei met 14 procent zijn gemeld.

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet gerealiseerd van 17 miljard euro. Dat betekende een toename met 2 miljard euro tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst kende nagenoeg een verdubbeling tot ruim 1 miljard euro. De Duitse groep merkt op geprofiteerd te hebben van de verbeterde marktomstandigheden. Bij de ticketprijzen kon een stijging met gemiddeld 0,5 procent worden gemeld tegenover de eerste helft vorig jaar, toen door felle concurrentie een zware druk op de tarieven moest worden gemeld. Lufthansa zegt verder dat weliswaar meer moest betaald worden voor brandstoffen, maar bij de andere kosten kon een daling worden gemeld.

Deutsche Börse, uitbater van de beurs van Frankfurt, zal mogelijk een boete moeten betalen bij een gerechtelijk onderzoek naar zijn topman Carsten Kengeter. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Opgemerkt wordt dat het Duitse openbare ministerie plannen zou hebben om in het dossier tegen Kengeter een schikking voor te stellen. Daarbij zou ook de beursuitbater zelf worden gesanctioneerd. Het dossier heeft betrekking op vermeende inbreuken anderhalf jaar geleden tegen de regels voor handel met voorkennis en nalatigheid bij het melden van koersgevoelige informatie. Deutsche Börse zegt de beschuldigingen ongegrond te vinden, maar houdt rekening met een totale boete van 10,5 miljoen euro.

Bank of America heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 22,8 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst nam met 10 procent toe tot 5,3 miljard dollar. Het concern zegt te hebben kunnen profiteren van de renteverhogingen van de Federal Reserve, aangezien de gestegen tarieven aan de klanten konden worden doorgerekend. Daarnaast hoefde de bank minder voorzieningen voor slechte leningen te nemen. Wel moest een daling van de inkomsten uit de handel in obligaties worden gemeld. Brian Moynihan, topman van Bank of America, stelde dat de instelling één van de beste kwartalen uit zijn geschiedenis heeft gekend.

Vinylproducent IVG Group krijgt voor de bouw van zijn nieuw complex in Avelgem van de Vlaamse regering 3,2 miljoen euro steun. Dat heeft Philippe Muyters, Vlaams minister van economie en innovatie, gemeld. IVG Group kondigde vorig jaar de bouw van de nieuwe vestiging aan. Met die investering was een bedrag van 120 miljoen euro gemoeid. Daarvoor ontvangt het bedrijf van de Vlaamse overheid nu een bedrag van 2 miljoen euro ecologiesteun en 1,2 miljoen strategische transformatiesteun voor opleidingen. Met de investering in Avelgem gaan ook tweehonderd aanwervingen gepaard. In Avelgem had het bedrijf al vierhonderd medewerkers. Ook in Moeskroen wordt een nieuwe vestiging gebouwd.

De Nationale Portefeuillemaatschappij (NPM), de familiale holding rond miljardair Albert Frère, neemt een substantieel minderheidsbelang in het Italiaanse bedrijf Caffitaly, fabrikant van koffiemachines en pads. Concrete cijfers werden niet meegedeeld, maar volgens een aantal bronnen zou de holding een participatie van 49 procent in Caffitaly hebben verworven. Met de transactie zou een bedrag tussen 100 miljoen euro en 200 miljoen euro zijn gemoeid. Het Italiaanse bedrijf is de eerste investering van de Nationale Portefeuillemaatschappij sinds de holding van Frère zes jaar geleden van de beurs werd gehaald. De andere aandeelhouders van Caffitaly zijn investeerder Alpha Private Equity en oprichter Sergio Zappella.

Meer Nieuws

08:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |