19-10-14

Grotere gelijkheid in gezin komt ten goede aan mannelijke carrière

Het streven naar een grotere gelijkheid in de verantwoordelijkheid en taakverdeling in het huishouden heeft niet alleen een positieve impact op het gezinsleven, maar werkt bovendien bevorderend voor de professionele carrière van de mannelijke partner. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Orebro University in Zweden, die de impact van gedeelde professionele en huishoudelijke verantwoordelijkheden tussen man en vrouw onderzochten. Ondanks de positieve impact van gelijkheid blijkt het model volgens de onderzoekers echter niet noodzakelijk aan de volgende generatie te worden doorgegeven.

De onderzoekers volgden voor hun studie gedurende een periode van drie decennia zestien Noorse koppels, waarvan beide partners professioneel een deeltijds werkregime hanteerden en bovendien ongeveer evenveel tijd in het gezin investeerden en ook de huishoudelijke taken gelijk verdeelden. “Over een tijdsspanne van dertig jaar blijkt dat het streven naar gelijkheid in het beheer van het huishouden niet alleen een positieve impact heeft op het gezinsleven, maar ook een gunstige invloed uitoefent op de carrière van de vader,” geeft onderzoeksleider Margunn Bjornholt, professor sociologie aan de Orebro University, aan.

“Gelijkheid blijkt een positieve impact te hebben op de onderlinge relaties en op het geheel van het gezin,” aldus professor Bjornholt. “Bovendien bleken de mannen niet het gevoel te hebben dat de regeling een negatieve impact had op hun arbeidssituatie. Hoewel de mannen uit het onderzoek niet de algemene trend volgden en minder uren presteerden dan de meeste van hun seksegenoten, getuigden de respondenten vaak van een positieve invloed. Daarbij werd aangegeven dat de opgenomen verantwoordelijkheid in het gezin ook op de werkvloer werd gewaardeerd. De tijd die vaders aan hun gezin besteden, bleek vaak als het opbouwen van management-expertise bestempeld te worden.”

Ondanks die positieve ervaringen, diende te worden vastgesteld dat de zonen uit de betrokken gezinnen, die nu zelf ouder zijn geworden, meestal niet hetzelfde carrièrepad kiezen als hun vaders. “Patronen lijken minder gemakkelijk aan de volgende generatie te worden doorgegeven dan vaak wordt verondersteld,” zegt professor Bjornholt. “Deze nieuwe generatie heeft een andere gezinsstructuur opgebouwd. In deze nieuwe gezinnen bouwen beide ouders een professionele carrière uit, die ze met verantwoordelijkheden in het gezin combineren. De vrouw neemt echter meer verantwoordelijkheid voor het gezin, terwijl de man zich meer focust op het werk.”

“Visies worden niet noodzakelijk door de volgende generaties overgenomen,” zegt professor Bjornholt. “De omkaderende maatschappij en structuren en sociale en historische omstandigheden kunnen een belangrijke impact hebben op die patronen.”

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kwaliteit overstijgt negatieve percepties van nationale merken

Indien producten een voldoende kwaliteitsniveau halen, worden geen negatieve percepties gekoppeld aan het land van herkomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Singapore Management University, de City University of New York en de New York University. Deze vaststellingen hebben volgens de onderzoekers belangrijke consequenties voor producten uit onder meer China, India en Zuid-Korea.

Lees Verder

14:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Millennial-moeders vormen een unieke consumentengroep

Moeders uit de millennial-generatie vormen een publiek met een aantal karaktereigenschappen. Deze consument vertonen fundamentele verschillen met leeftijdsgenoten zonder kinderen, maar ook met moeders uit andere generatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Exponential Insights. Er wordt aan toegevoegd dat deze verschillen ook voor marketeers cruciaal zijn, aangezien millennial-moeders een belangrijke groep consumenten vertegenwoordigen.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Snelheid en beeldkwaliteit cruciaal voor mobiele commerce

De snelheid van mobiele trafieken en de kwaliteit van de gepresenteerde beelden zijn cruciale elementen om millennials tot mobiele commerce te kunnen aanzetten. Dat is de conclusie van een onderzoek van cloud-specialist Instart Logic. Opgemerkt dat de millennial-generatie bijzonder visueel is ingesteld. Daarbij bleek dat 55 procent van de millinnials toegeeft dat het visuele aspect cruciaal is in mobiele commerce.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven moeten zich meer als een digitaal speerpunt profileren

Organisaties moeten zichzelf efficiënter presenteren als een vertegenwoordiger van de digitale maatschappij om de volgende generatie toptalent te kunnen aantrekken. Dat heeft Nick Millman, managing directeur van consulent Accenture Digital, gezegd. Bedrijven moeten er volgens hem ook voor zorgen dat digitale richtingen in het onderwijs bij jongeren een grotere populariteit genieten.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chief executive wordt minder doorgelicht dan de schoolverlater

Potentiële kandidaten voor een functie van chief executive worden minder zwaar getest dan sollicitanten voor een arbeidsplaats op de gemiddelde werkvloer. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent HireRight bij een groep personeelsverantwoordelijken. Uit het onderzoek bleek onder meer dat 45 procent van de ondervraagden organisaties kon identificeren waar chief executives minder interviews en tests moesten doorlopen dan schoolverlaters.

Lees Verder

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Prijs en prestatie breedband bepalend voor wereldwijde vraag

Er kan een duidelijke relatie kunnen worden opgetekend tussen de prestaties en het prijsniveau van breedband en de wereldwijde vraag naar de technologie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Northwestern University in honderdzestig landen. Opgemerkt wordt onder meer dat de kostprijs van breedband in vele ontwikkelingslanden gevoelig hoger ligt dan in de ontwikkelde wereld.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |