01-11-14

Controlerend gedrag gelinkt aan inferieure spermakwaliteit

Mannen die hun vrouwelijke partner van dichtbij bewaken, hebben vaak een mindere kwaliteit sperma. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia. Het is volgens de wetenschappers echter niet duidelijk welk verband tussen beide fenomenen kan worden opgetekend. Het is volgens de onderzoekers ook moeilijk om daarover verder te experimenten, aangezien het niet ethisch zou zijn om relaties te manipuleren.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Partnerships van leeftijdsgenoten vormen efficiëntste entiteit

Partners uit eenzelfde leeftijdscategorie hebben een efficiëntere relatie dan koppels met grotere verschillen in ouderdom. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. Grotere leeftijdsverschillen kunnen volgens de onderzoekers gekoppeld worden aan lagere niveaus aan inkomens, cognitieve mogelijkheden, opleiding en aantrekkingskracht.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Geluksniveau van een populatie wordt ook door genen bepaald

Genen kunnen een belangrijke impact hebben op het geluksniveau van een land. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Warwick University. Algemeen wordt aangenomen dat Denemarken de gelukkigste bevolking van de wereld telt en volgens de onderzoekers hebben ook populaties met een genetische verwantschap aan de Denen een neiging tot hogere geluksniveaus.

Lees Verder

16:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Droefheid kan veel langer aanhouden dan andere gevoelens

Droefheid kan veel langer aanhouden dan andere gevoelens zoals schaamte, verrassing, irritatie of zelfs verveling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Leuven bij meer dan tweehonderd studenten naar de kenmerken van bijna dertig verschillende emoties. De aanslepende impact van droefheid moet volgens de onderzoekers vooral worden toegeschreven aan de ernst van de betrokken gebeurtenissen. De wetenschappers stelden vast dat droefheid gemiddeld honderddtwintig uur kan aanslepen, terwijl afgrijzen en schaamte aan het andere eind van het spectrum meestal al na dertig minuten zijn verdwenen.

“Droefheid is vaak het gevolg van tragische gebeurtenissen, zoals een overlijden of een ongeval, met een ingrijpende impact in het leven van het individu,” zeggen de onderzoekers Philippe Verduyn en Saskia Lavrijsen, psychologen aan de Universiteit Leuven. “Het duurt bij deze zware gebeurtenissen veel langer om de tragedie te begrijpen en volledig te aanvaarden.” Daarentegen bleken emoties zoals schaamte, verrassing, angst, afgrijzen, verveling, irritatie of opluchting vaak in een flits voorbij te gaan. De onderzoekers noemen het opvallend dat ook verveling vaak snel weer is verdwenen, hoewel het gevoel in de perceptie van het individu soms lang kan aanslepen.

“Emoties die snel overwaaien worden vaak opgeroepen door gebeurtenissen die in wezen weinig belang hebben,” zeggen Verduyn en Lavrijsen. “Gevoelens die lange tijd blijven aanhouden, blijken daarentegen opgewekt te worden door incidenten die een grote impact hebben op cruciale bouwstenen van het leven. Een aantal van die implicaties kunnen vaak zelfs pas na verloop van tijd aan de oppervlakte komen, waardoor de emoties langer worden aangehouden of nog kunnen worden versterkt. De emotie blijft immers aanslepen omdat de persoon steeds opnieuw wordt aangezet om aan de gebeurtenissen en consequenties terug te denken.”

“De duurtijd is vaak een factor die het verschil maakt tussen emoties die in wezen relatief verwant zijn,” zeggen Verduyn en Lavrijsen. “Onder meer bleek dat schuld veel langer kan duren dan schaamte, terwijl angst veel sneller verdwijnt dan bezorgdheid of benauwdheid. Het fenomeen heeft te maken met herkauwen. Emoties die gekoppeld zijn aan gedachten die vaker opnieuw naar boven komen, zullen ook langer blijven aanslepen.

Lees Verder

16:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Individu kan wel degelijk impact hebben op groepsdynamiek

Mensen hebben vaak de indruk dat ze weinig impact hebben op de dynamiek van een groep, maar in werkelijkheid blijkt die invloed wel degelijk mogelijk te zijn. Dat is de conclusie van ee onderzoek van wetenschappers aan het Max Planck Institute for Evolutionary Biology. Vooral wanneer de krachten worden gedeeld, kan de dynamiek van een groep worden beïnvloed.

Lees Verder

16:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Generation X besteedt meeste tijd aan mobiele platformen

Millennials zijn het meest frequent actief op mobiele platformen, maar het grootste tijdsgebruik wordt toch bij Generation X opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Nielsen, Telmetrics en xAd. De resultaten van de studie toont volgens de onderzoekers aan dat het moeilijk is om een mobiele reclamecampagne voor het totale publiek op te zetten.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werknemer heeft vaak gevoel niet alles uit carrière te halen

Een groot aantal werknemers is van mening dat de ontwikkeling van zijn carrière niet aan zijn verwachtingen heeft voldaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en het bedrijf Halogen Software bij meer dan vijfentwintighonderd werknemers in Groot-Brittannië. Ook is een belangrijk gedeelte van de werknemers mistevreden over de geboden mogelijkheden op het gebied van training en ontwikkeling. Er wordt echter opgemerkt dat al deze factoren een belangrijke impact kunnen hebben op het personeelsverloop. Bedrijven die talent willen behouden, moeten volgens de onderzoekers dan ook aandacht hebben voor de carrière-ontwikkeling van de werknemers.

De onderzoekers stelden vast dat 33 procent van de ondervraagden van mening was dat zijn carrière niet aan zijn verwachtingen heeft voldaan. Bovendien bleek 37 procent het ook onwaarschijnlijk te achten de mogelijkheid te zullen krijgen om de persoonlijke carrière-aspiraties bij zijn huidige werkgever te zullen kunnen realiseren. Slechts 30 procent heeft er vertrouwen in die persoonlijke doelstellingen op termijn binnen de huidige organisatie te zullen kunnen halen. In deze groep blijkt echter slechts 6 procent op zoek te zijn naar een nieuwe baan, tegenover 48 procent bij collega’s die weinig vertrouwen hebben in de carrière-mogelijkheden bij de huidige werkgever.

De studie bracht anderzijds aan het licht dat 48 procent van de ondervraagden van mening is dat zijn actuele carrière-ontwikkeling aan zijn verwachtingen heeft voldaan. Als grondslag voor dat professionele succes wordt in de eerste plaats gewezen naar de eigen inzet en talent (76 procent). Bij werknemers die hun verhoopte carrière-ontwikkeling nog niet hebben kunnen realiseren, wordt in eerste instantie gewag gemaakt van een gebrekkig advies op school (30 procent) en van het ontbreken van mogelijkheden om de persoonlijke troeven en talenten te demonstreren omdat men in zich in een verkeerde baan of carrière bevindt (31 procent).

De onderzoekers stelden ook vast dat 28 procent ontevreden is over de mogelijkheden tot training of ontwikkeling die door de organisatie worden geboden. Bij de werknemers die tevreden zijn over de geboden mogelijkheden, blijkt slechts 12 procent op zoek te zijn naar een nieuwe baan bij een ander bedrijf, tegenover een gemiddelde van 23 procent op de algemene arbeidsmarkt. “Het onderzoek toont aan dat bedrijven inspanningen moeten doen om een inzicht te verwerven in de carrière-verwachtingen van hun medewerkers en aan de werknemers duidelijk moeten maken op welke manier de persoonlijke ambities kunnen worden ingevuld,” zegt Jessica Cooper, onderzoeker bij Chartered Institute of Personnel and Development.

“Een investering in de carrière-ontwikkeling van de werknemers kan het bedrijf belangrijke voordelen opleveren,” zegt ook Donna Ronayne, vice-president marketing bij Halogan Software. “Die investering kan immers het personeelsverloop beperken en kan de onderneming de kans bieden op een pijplijn aan talent voor toekomstige groei uit te bouwen. Bovendien zullen deze initiatieven de vaardigheden, kennis en expertise van de medewerkers gevoelig uitbreiden, waardoor de totale kwaliteit van het personeelsbestand wordt opgedreven en de waarde van de intellectuele eigendom van de onderneming kan worden geoptimaliseerd.”

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |