24-09-17

Gezichtsherkenning bij betalingen nog niet populair

Gezichtsherkenning geniet als betaaloplossing voorlopig relatief weinig populariteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Juniper Research bij telkens vijfhonderd gebruikers van de iPhone van Apple in de Verenigde Staten. Daarbij werd vastgesteld dat 40 procent van de gebruikers van ondervraagden te kennen gaf zich terughoudend op te stellen tegenover het systeem van gezichtsherkenning om de authenticiteit van financiële transacties te bevestigen. Daarentegen bleek dat vele consumenten bij de bevestiging van de identiteit liever gebruik zouden maken van vingerafdrukken of stemherkenning, die door respectievelijk 74 procent en 62 procent van de respondenten zouden worden gehanteerd.

De onderzoekers merken op dat het gebruik van contactloze betalingen in de Verenigde Staten het voorbije jaar met slechts 2 procent is toegenomen. Er wordt echter opgemerkt dat die stijging vooral gerealiseerd wordt met bestaande consumenten. In het rapport wordt immers opgemerkt dat 73 procent van de bestaande gebruikers van toepassingen zoals Apple Pay, Samsung Pay of Android Pay te kennen in de toekomst nog intensiever gebruik te willen maken van de technologie. Slechts 39 procent van de ondervraagden zou zich aan een instap in contactloze betalingen wagen. In Groot-Brittannië zou dat cijfers trouwens nog verder terugvallen tot 26 procent.

Vooral de beveiliging van de transacties blijkt volgens de onderzoekers vaak een knelpunt. Daarbij wordt opgemerkt dat 14 procent van de gebruikers erkent zich vragen te stellen over de veiligheid van de contactloze betalingen. Bij niet-gebruikers loopt die bezorgdheid echter op tot 32 procent. Er wordt aan toegevoegd dat mobiel bankieren met een gelijkaardig probleem werd geconfronteerd. Ook daar maakte 10 procent van de gebruikers zich bezorgd over de beveiliging, maar liep die onzekerheid bij niet-gebruikers op tot 30 procent. De onderzoekers merken dan ook op dat de beveiliging van transacties in de adoptie van mobiele financiële diensten bijzonder belangrijk is.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezichtsherkenning |  Facebook |

Luxemerken moeten actieve sociale accounts onderhouden

Eén op drie consumenten van luxemode volgt elke maand op social media een nieuw merkt. Dit mag voor de merken echter geen aanzet zijn om minder aandacht te besteden aan de eigen website. Er kan immers worden vastgesteld dat 71 procent van de luxeconsumenten ook minstens één keer per maand de website van een bedrijf uit de sector heeft bezocht. Dat blijkt uit een rapport van consulent GlobalWebIndex. Het is volgens de onderzoekers duidelijk dat luxemerken inspanningen moeten doen om de nodige content te creëren, zodat optimaal geprofiteerd zou kunnen worden van de positieve reacties van volgelingen en klanten op hun sociale boodschappen.

“Sociale platfomen worden al langere tijd bestempeld als cruciale kanalen voor merken om met hun consumenten in contact te treden,” zeggen de onderzoekers. “Gezegd wordt dat het medium geschikt is voor zowel bestaande klanten als het toekomstige cliënteel. Dat wordt ook door de nieuwe studie bevestigd. Onder meer blijkt dat 32 procent van de consumenten de account van luxemerken op sociale media bezoekt. Deze relatie mag echter niet passief blijven, want er kan worden vastgesteld dat de luxeconsument in vergelijking met het gemiddelde publiek 75 procent meer geneigd is om sociale boodschappen van merken te delen en 36 procent meer geneigd is zogenaamde sociale deelknoppen op websites te gebruiken.

Uit het onderzoek bleek nog dat 33 procent van de ondervraagden op sociale media zijn voorkeur voor een merk heeft laten blijken, terwijl 32 procent een sociale netwerkpagina van een bedrijf heeft bezocht en een even grote groep een merkenvideo heeft bekeken. Daarnaast kon worden opgetekend dat 30 procent een email of nieuwsbrief van een luxemerk heeft gelezen, terwijl 27 procent aangeeft een zogenaamde share-knop op een website heeft geactiveerd. Nog bleek dat 24 procent een applicatie heeft gedownload of heeft gebruikt, terwijl een even grote groep een commentaar of bespreking op de website van een merk heeft geplaatst.

Tenslotte heeft telkens 22 procent een merkenblog gelezen of op een sociaal netwerk aan een merk een vraag gesteld.

Lees Verder

 

13:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luxemerken |  Facebook |

Eén op vier jongeren beëindigt relatie op digitale manier

De digitale transformatie heeft op de leefwereld van kinderen een gigantische impact gehad. Dat is de conclusie van een studie van de kinderorganisatie Barnardo’s bij meer dan tweeduizend jongeren in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat nieuwe technologieën weliswaar voor een bredere horizon kunnen leiden en nieuwe opportuniteiten kunnen bieden, maar moet er tegelijkertijd voor gezorgd worden dat de volgende generaties met de nodige vaardigheden en kennis zijn uitgerust om met kans op succes door het digitale landschap te kunnen navigeren en te kunnen omgaan met de uitdagingen die door de technologie worden geboden.

Uit het onderzoek bleek onder meer dat slechts 54 procent van de kinderen tussen dertien en vijftien jaar boeken lezen. Anderzijds bleek dat 79 procent van de volwassenen getuigde tijdens zijn tienerjaren lectuur geconsumeerd te hebben. Tevens moest worden vastgesteld dat slechts 50 procent van de hedendaagse jongeren erkent voldoende nachtrust te genieten, tegenover 66 procent van de volwassenen over zijn eigen jeugdperiode getuigt. Anderzijds bleek dat 75 procent van de hedendaagse jongeren bij zijn schoolwerk gebruik maakt van het internet. In de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar getuigt slechts 44 procent daarvan in zijn eigen jeugd gebruik te hebben kunnen maken.

Tevens moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat in de huidige leeftijdscategorie van dertien tot vijftien jaar 38 procent moet toegeven nog nooit een vriendje of vriendinnetje te hebben gehad, tegenover een score van 33 procent in de herinneringen van de oudere generaties. Anderzijds bleek dat slechts 5 procent van de huidig jongeren nieuwe mensen in een discotheek te hebben leren kennen. In de jeugdclub loopt dat cijfer op tot 11 procent. In de jeugdherinneringen van oudere generaties worden hier echter scores van respectievelijk 37 procent en 26 procent gemeld. Daarentegen erkent 25 procent van de huidige jongeren op sociale media met een onbekende te hebben gecommuniceerd.

Tevens bleek dat 25 procent van de ondervraagden jongeren al een relatie met een tekstbericht of een boodschap op WhatsApp heeft beëindigd. Ook Snapchat (14 procent), Facebook (7 procent) en Gmail (2 procent) worden terzake vermeld.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jongeren |  Facebook |

Niet alle bedrijven worden beter van digitalisering

Hoewel nagenoeg elk bedrijf ter wereld heeft geïnvesteerd in digitale technologieën, kan slechts een minderheid uit de gedane inspanningen duidelijke voordelen halen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Simon-Kucher & Partners bij nagenoeg tweeduizend bedrijven in meer dan veertig landen. Uit de studie blijkt dat wereldwijd 81 procent van de ondernemingen investeringen in digitale technologieën heeft gedaan, maar slechts 23 procent heeft naar eigen zeggen uit die inspanningen een meerwaarde gecreëerd. De problemen moeten volgens de onderzoekers echter vooral worden toegeschreven aan het ontbreken van een overkoepelende digitale strategie en aan investeringen in verkeerde digitale sectoren.

“Uit de studie moet worden vastgesteld dat digitalisering voor driekwart van de bedrijven niet de verwachte resultaten heeft opgeleverd,” benadrukt onderzoeker Philip Daus, partner bij Simon-Kucher & Partners. “Vaak moet echter worden vastgesteld dat de waarde van de technologie niet op de juiste manier wordt ingeschat of blijkt dat de digitale ontwikkelingen niet optimaal in de bestaande organisatiestructuren worden geïntegreerd. Er moet zelfs worden vastgesteld dat bij de selectie van de digitale investeringen de verkeerde keuzes worden gemaakt.” Slechts 18 procent van de bestudeerde ondernemingen bleek optimaal gebruik te maken van zijn digitale investeringen.

Uit het onderzoek kon verder worden vastgesteld dat bedrijven met een succesvolle digitalisering twee keer zo snel geneigd zijn om een prijzenoorlog te starten, wat een negatieve impact heeft op de winstmarges. Dat fenomeen heeft volgens de onderzoekers mogelijk te maken met het feit dat de digitalisering heeft geleid tot een betere inschatting van het prijsniveau en een verbeterde kostenraming, wat volgens het rapport zou kunnen leiden tot een overdreven zelfvertrouwen dat het bedrijf met succes een prijzenoorlog zou kunnen verwerken. Ook kan worden gesteld dat de directieteams van digitale bedrijven in het algemeen een jongere leeftijd hebben en zich door een gebrek aan ervaring agressiever op de markt manifesteren.

Lees Verder

12:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: digitalisering |  Facebook |

Sollicitant moet vooral aanpassingsvermogen aantonen

Aanpassingsvermogen is een cruciaal talent dat op de arbeidsmarkt worden gezocht. De eigenschap behoort analisten van het bedrijf Purple CV bij 71 procent van de werkgevers tot de drie belangrijkste vereisten die aan een sollicitant worden gevraagd. Geen enkele ander talent haalt een even hoge score. Op de tweede plaats staan management-vaardigheden met een score van 57 procent, gevolgd door proactiviteit (45 procent) en organisatietalent (43 procent). Wel is het opmerkelijk dat traditionele vaardigheden - zoals loyaliteit, creativiteit en aandacht voor detail - geen grote belangrijkheid krijgen toegewezen en niet boven een score van 10 procent uitkomen.

Verder wijzen 90 procent van de analisten erop dat een foto bij een curriculum vitae niet hoort. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat het ontbreken van een foto onder meer zal helpen beletten dat werkgevers zich zouden schuldig kunnen maken op het gebied van etniciteit, geslacht of uiterlijk. Ook stellen de analisten dat voor sommige sollicitanten leugens en overdrijvingen bij de opstelling van het curriculum vitae blijkbaar en tweede natuur zijn geworden. Daarbij wordt erop gewezen dat in ongeveer 24 procent van de sollicitaties sprake blijkt van overdreven vaardigheden of capaciteit. Een even grote groep zou ook zijn kwalificaties hebben opgeblazen.

Tevens wordt opgemerkt dat vaak met hobby’s en interesses getracht wordt de interesse van de potentiële werkgever te trekken. Onder meer reizen, sport, fitness en sociale activiteiten behoren volgens de analisten echter tot de meest hardnekkige clichés die bij sollicitaties naar voor worden geschoven. Volgens 70 procent van de analisten kunnen deze elementen best uit het curriculum vitae worden weggelaten, tenzij er een rechtstreeks verband kan worden gelegd met de sollicitatie of er sprake is van uitzonderlijke prestaties. De analyse komt volgens Purple CV tot de opmerkelijke vaststelling dat bij sollicitaties steeds opnieuw dezelfde vergissingen en fouten worden gedaan.

Lees Verder

 

11:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

Toch niet iedereen wil een smartphone op zak hebben

Hoewel de smartphone alomtegenwoordig lijkt, moet worden vastgesteld dat in realiteit nog altijd een belangrijk gedeelte van het publiek geen interesse heeft in de mogelijkheden die de technologie biedt. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Future Thinking bij meer dan vierduizend consumenten in Groot-Brittannië. Er moest immers worden vastgesteld dat nog steeds 20 procent van alle respondenten te kennen gaf geen interesse te hebben in een smartphone te hebben en alleen een apparaat te wensen dat hen in staat zou stellen telefoongesprekken te voeren. Er wordt wel opgemerkt dat deze groep zich vooral in de categorie van de vijfenveertigplussers situeert.

Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van de lancering van de nieuwe iPhone van Apple en toonde dat 65 procent van de consumenten zich met tevreden toont met zijn huidige smartphone. Anderzijds werd vastgesteld dat slechts 5 procent een upgrade naar de nieuwe generatie iPhone zou overwegen. “Er wordt een grote hype gecreëerd rond de lancering van nieuwe technologie, maar er moet worden vastgesteld dat die inspanningen door het publiek in het algemeen lauw worden ontvangen,” benadrukt John Whittaker, hoofd marketing van Future Thinking. “De fabrikanten proberen zich vaak te richten op een premium-markt, die nochtans met een inkrimping wordt geconfronteerd.”

Voor vele consumenten is de smartphone een cruciaal apparaat geworden dat nagenoeg onmisbaar is geworden om het dagelijkse leven te kunnen organiseren. “De trend om steeds meer gesofisticeerde smartphones op de markt te brengen, moet echter met een duidelijke terugslag afrekenen,” zegt John Whittaker nog. “Vele consumenten hebben hun smartphone ingeruild voor een eenvoudiger leven, dat veel meer vrijheid laat zonder vastgekleefd te zijn op het scherm van een digitaal apparaat en met communicaties gebombardeerd te worden. De herlancering van de klassieke mobiele telefoon van Nokia eerder dit jaar is daarvan een belangrijke aanwijzing.”

Lees Verder

11:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

23-09-17

Nieuwsoverzicht

De hotelsector van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) had begin september voor 71 miljard dollar projecten in de pijplijn. Dat blijkt uit een rapport van analist BNC Network. In totaal werden in de sector 543 projecten in uitvoering geteld. Dat vertegenwoordigt 6 procent van de totale activiteit die de constructiesector van de emiraten op dit ogenblik telt. In waarde heeft de hotelsector een aandeel van 14 procent in alle bouwprojecten die in de regio worden uitgevoerd. De bouwsector profiteert van de inspanningen worden gedaan om de hotelsector op de Expo 2020 in Dubai voor te bereiden. Dubai beschikt over 100.000 hotelkamers, maar zou nog minstens 40.000 bijkomende entiteiten moeten creëren.

Het Waalse farmabedrijf Bone Therapeutics heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Japanse groep Asahi Kasei, die een licentie neemt op de stamceltherapie van de Belgische onderneming. Door het akkoord ontvangt Bone Therapeutics in eerste instantie een vergoeding van 1,7 miljoen euro, maar op termijn heeft het Belgische bedrijf ook uitzicht op 7,5 miljoen euro mijlpaalbetalingen. Ook heeft Bone Therapeutics recht op royalties. Door de overeenkomst krijgt Asahi Kasei een licentie op Preob, een behandeling waarbij de eigen stamcellen van een patiënt worden gebruikt om breuken te herstellen. Asahi Kasei wil Preob verder ontwikkelen voor de Japanse markt.

Het alternatieve taxibedrijf Uber moet zijn activiteiten in Londen stopzetten. Dat heeft Transport for London (TfL), de toezichthouder op het openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, gezegd. Opgemerkt wordt dat het bedrijf zijn verplichtingen onvoldoende ernstig neemt. De autoriteiten wijzen er daarbij op dat Uber te weinig inspanningen zou doen om vastgestelde misdrijven te melden, terwijl het bedrijf ook niet in orde zou zijn met medische certificaten. Daarom werd beslist om de licentie van Uber eind september in te trekken. Het bedrijf, dat in Londen ongeveer 40.000 chauffeurs kan inzetten, kondigde onmiddellijk aan in beroep te zullen gaan tegen de beslissing van de Londense autoriteiten.

Het Amerikaanse technologieconcern Hewlett Packard Enterprise (HPE) wil nog dit jaar ongeveer vijfduizend banen schrappen. Daarmee zou het personeelsbestand van het bedrijf met ongeveer 10 procent worden afgeslankt. Dat hebben een aantal bronnen tegenover onder meer het persbureau Bloomberg gemeld. HP Enterprise is een leverancier van software en systemen voor bedrijven, maar wordt steeds meer geconfronteerd met de concurrentie van clouddiensten van grote online groepen zoals Amazon en Google. Meg Whitman, chief executive van HP Enterprise, had eerder al aangekondigd dat het bedrijf tot besparingen en saneringen zou dienen over te gaan.

Het Franse industrieconcern Alstom is in gesprek met zijn Duitse sectorgenoot Siemens om de treindivisies van beide bedrijven samen te voegen. Dat hebben beide bedrijven bevestigd in een reactie op berichten in de Franse media. Er wordt echter aan toegevoegd dat de contacten tot nu toe nog niet tot een akkoord hebben geleid. Zowel Alstom als Siemens zijn fabrikanten van hogesnelheidstreinen, maar hebben ook nog een aantal andere spooractiviteiten. De treinsector staat echter onder bijzonder grote druk. Vooral vanuit China wordt een zware concurrentie gemeld, waardoor in de sector een grotere interesse in consolidaties zou kunnen worden opgemerkt.

De Zweeds-Zwitserse groep Asea Brown Boveri (ABB) zou interesse hebben om GE Industrial-Solutions, een divisie van het Amerikaanse industrieel conglomeraat General Electric, over te nemen. Met de transactie zou een bedrag van 2,5 miljard dollar zijn gemoeid. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. GE Industrial-Solutions was eind vorig jaar al in de etalage geplaatst. De onderhandelingen met ABB Group zouden zich een vergevorderd stadium bevinden. De verkoop van GE Industrial-Solutions zou de eerste transactie die door General Electric onder zijn nieuwe topman John Flannery, die begin augustus Jeffrey Immelt als chief executive opvolgde, wordt doorgevoerd.

Het Amerikaanse internetbedrijf Google heeft in Luxemburg de beschikking over een site waar een nieuw datacenter van de onderneming zou kunnen worden gebouwd. Dat heeft de Luxemburgse vicepremier Etienne Schneider bekend gemaakt. Google toond al interesse om in het Groothertogdom Luxemburg een bedrag van 1 miljard euro te investeren in een nieuw datacenter. Daarvoor was ook een terrein gevonden in de gemeente Bissen, maar door familiale onenigheid bij de eigenaars van de site, bleef de transactie lange tijd geblokkeerd. Onder druk van de Luxemburgse overheid kon de eigenaar alsnog overtuigd worden het terrein te verkopen. Google moet over de bouw van het center nog wel een definitieve beslissing nemen.

Het Belgische modeconcern FNG Groep heeft geen interesse om zijn Nederlandse sectorgenoot McGregor over te nemen. Dat heeft Dieter Penninckx, chief executive van de Belgische modeketen, gezegd in een reactie op mediaberichten over een mogelijke transactie. McGregor moest vorig jaar al worden gered door een afgeslankte doorstart onder de naam Doniger, maar ook die entiteit diende begin september bij de rechtbank van Amsterdam uitstel van betaling vragen. In Nederlandse media werd gemeld dat de curator van Doniger met verschillende kandidaat-overnemers zou hebben gepraat, maar dat alleen FNG Groep nog zou zijn overgebleven. Het Belgische concern ontkent echter elke betrokkenheid.

De luchtvaartmaatschappijen Lufthansa en EasyJet zijn geselecteerd als voorkeursbieders voor de overname van een aantal onderdelen van hun noodlijdende sectorgenoot Air Berlin. Dat hebben de schuldeisers te kennen gegeven, waarbij wordt aangegeven dat tot midden oktober met beide kandidaten zal worden onderhandeld, ook al wordt benadrukt dat ook het contact met andere geïnteresseerde partijen onderhouden blijft. Met de keuze voor Lufthansa en easyJet lijkt volgens waarnemers een opdeling van Air Berlin onvermijdelijk. Geen van beide partijen heeft immers een bod op de totale activiteit van Air Berlin gedaan. Andere kandidaat-overnemers maken gewag van een partijdige keuze met politieke inmenging.

Luchtvaartmaatschappij Turkish Airlines heeft bij de Amerikaanse vliegtuigconstructeur een order geplaatst voor veertig exemplaren van het type Dreamliner. Op basis van catalogusprijzen heeft het order een waarde van bijna 11 miljard dollar. De Dreamliners moeten de vloot van Turkish Air voor intercontinentaal vervoer helpen moderniseren om met succes strijd te kunnen voeren tegen de felle concurrentie van vooral luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten. Ook kadert de aankooppolitiek van de maatschappij in de ambities van de Turkse autoriteiten om de luchthaven van Istanbul-Atatürk uit te bouwen tot één van de belangrijkste internationale knooppunten ter wereld.

Het Nederlandse maritieme bedrijf Tideway, onderdeel van de Belgische groep Deme, heeft op de scheepswerf van La Naval in de Spaanse stad Bilbao tevergeefs geprobeerd het schip Living Stone weg te slepen. La Naval verkeert in grote financiële moeilijkheden en zou met een mogelijk failliet worden bedreigd. De Living Stone, die op grote diepte geulen moet graven en kabels leggen, is volgens Tideway van groot belang voor de operaties van Deme. De Spaanse politie heeft verhinderd dat het schip zou kunnen worden weggesleept. Deme wijst erop eigenaar te zijn van de Living Stone en dus het recht te hebben het schip bij La Naval weg te halen en elders verder te laten afwerken.

De Amerikaanse bank JPMorgan opent een operationeel hoofdkantoor in Warschau. Voor de vestiging in de Poolse hoofdstad worden enkele duizenden werknemers aangetrokken. Dat heeft de Poolse vice-premier Mateusz Morawiecki gemeld. Waarnemers merken op dat internationale banken een grote interesse tonen in Polen, dat door zijn lage kosten na het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie als een mogelijk alternatieve vestiging voor Londen wordt bestempeld. Ook andere banken verplaatsen al met name ondersteunende functies naar Polen. Morawiecki gaf eerder al te kennen erop te rekenen dat zijn land door de brexit ongeveer 30.000 financiële banen zou kunnen aantrekken.

De Frans-Nederlandse vastgoedgroep Unibail-Rodamco verkoopt zijn winkelcentra Stadshart in Amstelveen en Zoetermeer. De verkoop zou de groep ongeveer 550 miljoen euro moeten kunnen opleveren. Dat hebben een aantal waarnemers tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Stadshart Amstelveen omvat honderddertig winkels en ontvangt negen miljoen bezoekers per jaar. Het complex in Zoetermeer telt honderdenzeven winkels en registreert jaarlijks ongeveer tien miljoen bezoekers. Unibail-Rodamco zou minder prestigieuze activa van de hand willen doen en zou zich meer op investeringen in toplocaties willen toespitsen. Meet de opbrengst van de verkoop van de winkelcentra moeten nieuwe projecten worden gefinancierd.

De Luikse groep Faymonville, gespecialiseerd in de bouw van opleggers voor uitzonderlijk en zwaar transport, heeft zonder toelating gebruik gemaakt van een patent van zijn Nederlandse concurrent Nooteboom. Dat heeft het Europees Octrooibureau beslist. Het gecontesteerde patent heeft betrekking op technologie voor de pendelas, een type wielophanging, die door beide partijen werd opgeëist. Het dispuut over het patent dateert van het midden van het voorbije decennium. Het Europese patentbureau besliste dat het patent toebehoort aan Nooteboom en veroordeelde Faymonville tot het betalen van een schadevergoeding. Over de omvang van de claim werden geen details bekend gemaakt.

Koeweit investeert een bedrag van 7 miljard dollar in de aanleg van een metro. De plannen voor het project zijn goedgekeurd. Dat heeft Motlaq Al-Sanea, de director van de Kuwait Authority for Partnership Projects (KAPP), bevestigd. Hij wees erop dat inmiddels de haalbaarheidsstudie van het Kuwait Metro Rail Project, die een totale lengte van 160 kilometer zal krijgen, is afgerond. Al-Sanea verduidelijkte dat het metrosysteem in vijf fases zal worden gerealiseerd. Het metronet zal achtenzestig stations tellen, waarvan 60 procent zich ondergronds zal bevinden. De werken aan de uitbouw van het metronet zullen volgens Al-Sanea door een openbare aanbestedingen worden toegewezen.

08:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |