03-12-14

Elektronische handtekeningen worstelen met authenticiteit

Elektronische handtekeningen worden door de consument minder vertrouwd dan de traditionele analoge exemplaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia. De onderzoekers stellen dat de elektronische handtekeningen weliswaar een meerwaarde betekenen op het gebied van efficiëntie en gebruiksgemak, maar bij de consument een gebrek aan authenticiteit laten uitschijnen.

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Apen laten zich niet misleiden door hogere prijzen luxemerken

In tegenstelling tot vele consumenten laten apen zich niet door de hogere prijs van luxemerken om de tuin leiden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University bij een groep kapucijnapen. Het fenomeen moet volgens de Amerikaanse onderzoekers wellicht worden toegeschreven aan de rijkere sociale shoppingervaring van de mens. Aangevoerd wordt dat de maatschappij de consument immers heeft overtuigd dat voor betere producten ook een hogere prijs moet worden betaald. Dat is bij apen, die bij een aantal andere consumptie-gedragingen nochtans wel dezelfde irrationaliteit vertonen als de mens, echter niet het geval.

“Bij het shoppen tonen kapucijnapen zich alvast intelligenter dan de mens,” benadrukt onderzoeksleider Laurie Santos, professor psychologie aan de Yale University. “Kapucijnapen nemen niet automatisch aan dat een hoger prijsniveau ook een betere kwaliteit biedt. Bij de aankoop van een product worden prijs en kwaliteit door de mens vaak verward. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat de mens duurdere wijn ook lekkerder vindt dan hetzelfde product met een lager prijsniveau. Ook een pijnstiller wordt efficiënter geacht wanneer een hogere prijs moet worden betaald. Kapucijnapen laten zich echter niet misleiden en tonen een rationeler gedrag dan de mens.”

“De kapucijnapen werd aangeleerd dat ze voor dezelfde producten bij bepaalde merken grotere hoeveelheden konden krijgen,” verduidelijkt professor Santos. “De apen bleken daarbij een grote voorkeur te vertonen voor kortingen, want ze verkozen steevast de goedkopere producten boven de duurdere alternatieven. Het verschil moet wellicht worden toegeschreven aan de afwijkende ervaringen die mensen en apen met economische markten hebben. Voor mensen betekent een hogere prijs vaak dat andere consumenten een voorkeur hebben laten blijken voor het betrokken product. De rijkere sociale ervaring van de mens met de markt ligt aan de basis van een verwarring die apen niet kennen.”

De onderzoekers merken anderzijds op dat apen en mensen op een aantal andere vlakken wel een gelijkaardig irrationeel economisch gedrag vertonen. “Net zoals de mens vertonen apen een aversie tegenover risico’s,” verduidelijkt Laurie Santos. “Bovendien blijken apen, net zoals mensen, de neiging te hebben om hun eigen beslissingen te rationaliseren. De vergelijking tussen goedkopere en duurdere versies van eenzelfde productie is echter één van de eerste economische gedragingen waarin apen zich rationeler tonen dan de mens.”

Lees Verder

17:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Emotionele uitdagingen even erg als fysieke lasten

Een meerderheid van de Britse werknemers geeft aan dat de emotionele aspecten van een baan even zwaar zijn als de fysieke uitdagingen van hun taak. Dat is de conclusie van een onderzoek van het elektronicaconcern Samsung bij een groep Britse werknemers. Lange werkuren en een laag salaris worden door de betrokkenen als de meest frustrerende problemen naar voor geschoven.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument heeft vier online besprekingen nodig

Een consument is van mening minstens vier online besprekingen te moeten raadplegen vooraleer hij voldoende informatie heeft om een product of een dienst aan te kopen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YouGov bij meer dan duizend Amerikaanse consumenten. Oudere consumenten en mannen blijken gemiddeld minder besprekingen nodig te hebben om een keuze te kunnen maken. Besprekingen worden volgens het onderzoek vooral gebruikt om zich van de kwaliteit van een product of een dienst te vergewissen. Consumenten blijken echter ook te vermoeden dat fabrikanten bewust zelf positieve of negatieve besprekingen over producten plaatsen.

“Nagenoeg 80 procent van de Amerikaanse consumenten raadplegen online klantenbesprekingen vooraleer een product of een dienst aan te kopen,” aldus de onderzoekers. “Dit cijfer blijft nagenoeg status-quo over alle generaties. Daarbij blijkt bovendien dat 51 procent van de ondervraagden in de aanloop naar een aankoop op minstens vier besprekingen beroep doet. Opmerkelijk is wel dat 58 procent van de vijfenvijftigplussers maximaal drie besprekingen raadpleegt, tegenover 46 procent in de groep tussen achttien en vierendertig jaar. Ook bleek dat slechts 42 procent van de mannen minstens vier besprekingen bekijkt, tegenover 60 procent bij vrouwen.”

Vastgesteld werd ook dat 79 procent naar besprekingen grijpt om zich van de kwaliteit van het aanbod te vergewissen, terwijl 61 procent wil achterhalen of het betrokken product daadwerkelijk werkt. Ook wil 53 procent een garantie bij een aankoop niet bedrogen te zullen worden. Tevens bleek dat ongeveer 33 procent naar productbesprekingen grijpt indien de prijs een bepaalde grens overschrijdt. Daarbij geeft ongeveer 20 procent alleen een bespreking te lezen indien de prijs van het product of de dienst hoger ligt dan 100 dollar. In eerste instantie wordt op besprekingen beroep gedaan voor elektronica (53 procent), gevolgd door huishoudelijke apparaten (43 procent), auto’s (40 procent) en hotels (36 procent).

De onderzoekers kwamen daarnaast tot de vaststelling dat 87 procent van de respondenten de boodschap van de bespreking ook in zijn aankoopbeslissing meeneemt. Bij vijfenvijftigplussers loopt dat op tot 93 procent, tegenover 84 procent voor de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar. Tevens bleek dat 86 procent van de ondervraagden aangeeft vertrouwen te hebben in de besprekingen. Tegelijkertijd merkt YouGov aan dat 49 procent van de auteurs toegeeft ooit een bespreking te hebben geplaatst voor een product of een dienst die ze in werkelijkheid nooit hebben gekocht. Ook bijna 66 procent van de lezers zegt te vermoeden dat niet alle auteurs de betrokken producten ook daadwerkelijk hebben gekocht.

Bijna tweederde van de consumenten zegt ook te vermoeden dat bedrijven negatieve online besprekingen plaatsen over producten van hun concurrenten, terwijl 80 procent van mening is dat fabrikanten positieve boodschappen over eigen producten hebben gepubliceerd. “Rekening houdend met die percepties is het opmerkelijk dat slechts relatief weinig consumenten de besprekingen wantrouwen,” merkt YouGov op.

Lees Verder

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Brits-Nederlandse olieconcern Shell zou mogelijk interesse hebben in zijn sectorgenoot British Petroleum (BP). Dat hebben een aantal beurshandelaars opgemerkt. Er wordt op gewezen dat British Petroleum als gevolg van de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon ruim vier jaar geleden in de Golf van Mexico nog altijd ondergewaardeerd is en daarmee een interessant overnamedoelwit zou zijn. Andere analisten wijzen de berichten echter af als loutere speculatie. Roberto Friedlander, analist bij vermogensbeheerder Brean Capital, zegt dat geruchten over een mogelijke overname vier jaar geleden al voor de eerste keer werden gelanceerd, maar uiteindelijk geen enkele waarheid bleken te bevatten.

Herman Van Rompuy heeft na zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Europa recht op een pensioen van meer dan 500.000 euro. Dat hebben een aantal Britse kranten berekend. Van Rompuy moet op die som nog wel een belasting van 45 procent betalen. De Europese Unie wijst er op dat de regeling - die bestaat uit een gedeelte van zijn loon de volgende drie jaar, een vertrekvergoeding en een pensioenpremie - Van Rompuy moet compenseren omdat hij de volgende jaren professioneel niet actief kan zijn omdat hij de schijn van belangenvermenging moet vermijden. Ambtenaren van de Europese Unie benadrukken dat alle lidstaten, met inbegrip van Groot-Brittannië, de vergoeding hebben goedgekeurd.

In de stad Fort Lauderdale in de Amerikaanse staat Californië heeft een rechter het verbod op de voedselbedeling op straat aan armen opgeheven. Het verbod werd door Fort Lauderdale eind oktober ingevoerd, waarbij gewezen werd op problemen op het gebied van gezondheid en veiligheid. De maatregel kreeg echter grote ruchtbaarheid nadat de negentigjarige oudstrijder Arnold Abbott, die al twintig jaar voedsel uitdeelt aan daklozen, was gearresteerd. De man riskeerde een geldboete van 500 dollar en een celstraf van twee maanden. Abbott had er echter mee gedreigd naar de rechter te stappen. Een rechtbank heeft het verbod nu voor een periode van dertig dagen opgeschort.

In Groot-Brittannië wil verzekeraar Aviva zijn sectorgenoot Friends Life overnemen. De transactie zou een waarde hebben van 5,6 miljard pond. Beide bedrijven zouden al een akkoord hebben bereikt over de fusie en zouden nu wachten op toestemming van de mededingingsautoriteiten. Het gefuseerde bedrijf zou ongeveer zestien miljoen klanten tellen en daarmee de grootste verzekeraar van Groot-Brittannië worden. Aviva is de vijfde grootste verzekeraar van de wereld en realiseerde vorig jaar een omzet van 20,6 miljard pond. De fusiegroep zou ongeveer 15.500 werknemers tellen. Volgens een aantal bronnen zouden bij het samengaan van de beide entiteiten echter tweeduizend banen worden geschrapt.

In Nederland is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gestart met een onderzoek naar mogelijke kartelvorming door sleepbedrijven in de haven van Rotterdam. Dat heeft een woordvoerder van de Nederlandse toezichthouder bevestigd. Het onderzoek loopt parallel met acties van het Duitse Bundeskartellamt, dat bedrijven in een aantal Duitse havens zou doorlichten. Namen van de geviseerde bedrijven werden door de Nederlandse autoriteiten niet bekend gemaakt. Evenmin is duidelijk wanneer de resultaten van het onderzoek bekend zouden zijn. De maritieme dienstverlener Boskalis heeft bevestigd dat dochterbedrijf Smit, gespecialiseerd in havensleepdiensten, bezoek van speurders heeft gehad.

Voor de parlementsverkiezingen in Turkije volgend jaar laat de regering bepaalde dienstplichtigen opnieuw toe hun militaire dienst af te kopen. De islamitisch-conservatieve premier Ahmet Davutoglu heeft aangekondigd dat mannen van minstens achtentwintig jaar zich met een afkoopsom van 18.000 Turkse lira, wat overeen komt met een bedrag van ongeveer 6.500 euro, van de dienstplicht kunnen vrijstellen. De nieuwe regeling is vanaf januari van kracht. Davutoglu verwacht dat ongeveer 700.000 mannen van de regeling gebruik willen maken. Het geld zou naar zijn zeggen aangewend worden voor militaire technologie. Ook zal de dienstplicht van vijftien naar twaalf maanden worden teruggebracht.

De Iraakse premier Haidar al-Abadi gaat de internationale coalitie tegen Islamitische Staat (IS) vragen een fonds op te zetten voor de heropbouw van de zones die getroffen werden door de terreurgroep. Dat heeft het kabinet van al-Abadi gemeld. Het is volgens de Iraakse premier niet correct dat zijn land de tol van de oorlog alleen zou moeten dragen. Al-Abadi voerde aan dat zijn Irak wordt aangevallen door buitenlandse krachten die vanuit Syrië zijn binnengedrongen en het land vernielen. Zonder geld is de bestrijding van terreur volgens de Iraakse premier onmogelijk. Daarom heeft Irak volgens al-Abadi steunen van de internationale coalitie nodig, minstens door de oprichting van een fonds voor heropbouw.

Sportwagenbouwer Spyker heeft van een Nederlandse rechtbank uitstel van betaling gekregen. Volgens het bedrijf zijn externe geldschieters bereid om een reddingsplan voor de constructeur te implementeren. Victor Muller, directeur van Spyker, wees erop dat het bedrijf het voorbije jaar zwaar heeft gewerkt aan een herstructuringsplan. Indien een tijdelijke bescherming tegen schuldeisers kan worden bekomen, zal Spyker zijn kernactiviteiten volgens Muller kunnen doorzetten. Eerder kreeg ook dochteronderneming Spyker Events & Branding al uitstel van betaling. De problemen voor het bedrijf stapelen zich al geruime tijd op. Onder meer liep Spyker het risico zijn fabriek in Zeewolde te moeten ontruimen.

Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern Unilever heeft het Amerikaanse ijsmerk Talenti Gelato & Sorbetto overgenomen. Financiële details over de transactie werden niet bekend gemaakt. Talenti behaalt dit jaar naar verwachting een omzet van meer dan 120 miljoen dollar. Met de aankoop van Talenti, dat ambachtelijk ijs maakt in dertig verschillende smaken, breidt Unilever zijn assortiment in Noord-Amerika uit. Het bedrijf is al eigenaar van merken zoals Ben & Jerry's, Breyers, Fruttare, Good Humor, Klondike, Magnum en Popsicle. Talenti is in de Verenigde Staten marktleider op het gebied van verpakt roomijs. De overname moet bij Unilever de stagnatie in een aantal sectoren compenseren.

De dalende olieprijs zal Saudi-Arabië volgend jaar waarschijnlijk voor het eerst in vijf jaar opnnieuw met een overheidstekort confronteren. Dat heeft onder meer John Sfakianakis, regionaal directeur van vermogensbeheerder Ashmore in Riyadh, gezegd. De overheidsinkomsten van Saudi-Arabië komen voor ongeveer 90 procent uit de export van olie. Geraamd wordt dat het land een prijs van gemiddeld 90 dollar per vat nodig heeft om de begroting in balans te houden, maar dat niveau wordt al verscheidene maanden lang niet meer gehaald. Saudi-Arabië beschikt echter over stevige financiële buffers en zal volgens analisten daarom waarschijnlijk weinig moeite hebben het tekort op te vangen.

De omkoping van buitenlandse ambtenaren gebeurt meestal met medeweten van de directie van de onderneming. Dat is de conclusie van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) over transnationale corruptie over meer dan vierhonderd dossiers sinds het einde van de voorbije eeuw. Opgemerkt wordt dat bij 60 procent van de dossiers, waarbij onder meer steekpenningen worden betaald om buitenlandse projecten binnen te halen, grote ondernemingen zijn betrokken. Er wordt aan toegevoegd dat in 41 procent van de gevallen ook directieleden op de hoogte bleken van de omkoping. In 12 procent van de dossiers was ook de chief executive zich bewust van de feiten.

De Duitse autobouwers verwachten volgend jaar 15,3 miljoen wagens te kunnen bouwen. Dat betekent een stijging met 4 procent tegenover de productie dit jaar. Dat heeft Matthias Wissmann, president van het Duitse Verband der Automobilindustrie (VDA), gezegd. Hij voegt er echter aan toe dat slechts 5,65 miljoen wagens in Duitse fabrieken zullen worden gebouwd. In Duitsland wordt volgens Wissman een groei met 2 procent verwacht, maar in het buitenland zou de meerverkoop oplopen tot 5 procent. Wissman voegt er aan toe dat dankzij een stijgende vraag in China, de Verenigde en West-Europa de omzet van de Duitse autosector tijdens de eerste negen maanden van dit jaar met 6 procent steeg tot 285 miljard euro.

Het Amerikaanse concern Schlumberger, dienstverlener voor producenten van petroleum en gas, gaat een aantal maatregelen nemen om de sterke daling van de olieprijzen te kunnen opvangen. Dat heeft de directie van het Amerikaanse concern bekend gemaakt. Schlumberger gaf daarbij aan dat zowel de vloot als het personeelsbestand zal worden afgebouwd. Om de versnelde uitfasering van een aantal verouderde schepen voor zeebodemonderzoek te financieren, treft Schlumberger dit kwartaal een voorziening van 800 miljoen dollar. Om de kosten van een lopende ontslagronde te dekken, zet het bedrijf nog eens 200 miljoen dollar opzij. Schlumberger verwacht ook volgend jaar een beperkte activiteit.

Het Nederlandse elektronicaconcern Philips heeft met het Japanse bedrijf Nintendo een overeenkomst gesloten over het gebruik van gepatenteerde technologieën. Door het akkoord komt een einde aan een aanslepend conflict tussen beide partijen. Financiële details werden niet bekend gemaakt. Philips had Nintendo de voorbije jaren in Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten voor de rechter gedaagd omdat de Japanse groep de technologie van zijn Nederlandse sectorgenoot in de ontwikkeling van Wii-spelcomputers had gebruikt. Philips eiste een schadevergoeding en een verbod op de verkoop van de producten van Nintendo waarin de techniek is gebruikt. In juni stelde een Britse rechter Philips in het gelijk.

Het Amerikaanse technologieconcern Google heeft 1 miljoen dollar gedoneerd aan een project dat voor gratis wifi in bibliotheken in New York moet zorgen. Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gemeld. In totaal moeten er in bibliotheken van de New York Public Library, de Queens Library en de Brooklyn Public Library ongeveer 10.000 wifi-punten komen waarvan bezoekers gratis gebruik kunnen maken. Google werkte eerder al mee aan gelijkaardige projecten in de New Yorkse wijk Chelsea en de eigen thuisstad Mountain View. New York vervult in de Verenigde Staten op het gebied van gratis wifi een voortrekkersrol, onder meer met gratis draadloze communicatie op een aantal metrolijnen.

Meer Nieuws

07:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Westerse merken raken verzeild in nieuwe Koude Oorlog

Westerse merken dreigen het slachtoffer te worden van een economische Koude Oorlog. Dat zegt Courtney Weaver, Russisch correspondent van de Britse zakenkrant Financial Times, verwijzend naar acties van Russische autoriteiten tegenover merken zoals onder meer het Franse Danone of het Amerikaanse McDonald’s. Gevreesd wordt dat deze economische vijandigheden wellicht ook snel zullen worden beëindigd.

Lees Verder

06:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eén op vier heeft al gebruik gemaakt van mobiele portefeuille

Consumenten tonen zich steeds meer bereid om hun smartphone als een mobiele portefeuille te gebruiken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Blueshift Research. De onderzoekers stelden vast dat 11,4 procent van de smartphone-gebruikers geregeld gebruik blijkt te maken van een mobiele portefeuille, terwijl nog eens 14 procent al minstens één keer op de technologie beroep heeft gedaan. Een kleine groep van 1,6 procent heeft de technologie nog maar pas ontdekt en moet zich nog op de platformen begeven. Er wordt aan toegevoegd dat retailers zich bewust moeten zijn van het gewijzigde betaalgedrag van de consument en dan ook toepassingen ter beschikking moeten stellen die het gebruik van een mobiele portefeuille toelaten.

“Steeds meer shoppers grijpen naar alternatieve betaalmethodes zoals PayPal, Apple Pay of Google Wallet,” merken de onderzoekers op. “Het is uiteraard geen verrassing dat het gebruik van de mobiele portefeuille in de leeftijdsgroep tussen achttien en dertig jaar, die in het dagelijkse leven intensief beroep doen op smartphones, inmiddels al is opgelopen tot 45 procent. Het is daarentegen wel opmerkelijk dat er ook bij een zestigplussers inmiddels al een penetratie van 28,5 procent kan worden opgemerkt.” Blueshift Research wijst erop dat een aantal recente ontwikkelingen de belangstelling voor mobiele portefeuilles nog heeft doen toenemen.

“De sector van mobiele betalingen staat voor een grote groei en biedt aan de betrokken ondernemingen belangrijke opportuniteiten,” merken analisten op. “Partijen die erin slagen de gebruiker tot mobiele betalingen aan te zetten, ontvangen een klein percentage van de inkomsten die door elk transactie worden gegenereerd. Op die manier zullen deze bedrijven de inkomsten van de aanbieders van kredietkaarten kunnen uithollen. Tegelijkertijd zullen retailers steeds vaker betalingen met mobiele portefeuilles aanvaarden om een groter gedeelte van het consumentenpubliek te kunnen aantrekken.”

Lees Verder

06:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |