23-11-14

Gebrek aan carrièreplanning bevordert personeelsverloop

Een gebrek aan beleid rond carrières, opvolging en persoonlijke ontwikkeling is voor organisaties op dit ogenblik een belangrijke bekommernis. Dat zegt een studie van het bedrijf Penna, aanbieder van personeelsdiensten, bij honderd specialisten in human resources en training. De onderzoekers vonden dat een gebrek aan kansen voor de werknemers de voorbije twaalf maanden de belangrijkste reden was om een bedrijf te verlaten.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Toeristische merken moeten videostrategie hebben

Steeds meer vakantiegangers wenden zich tot sites als YouTube bij het plannen van hun vakantie en het ontwikkelen van een sterke videostrategie is voor marketeers dan ook essentieel om met deze doelgroepen een verbinding te maken. Dat zegt een studie van het internetbedrijf Google en consulent Ipsos Media. Het onderzoek stelde ook duidelijke verschillen vast in het zoekgedrag op YouTube en Google.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De wereld telt 211.275 inwoners met een vermogen van minstens 30 miljoen dollar. Dat betekent een stijging met 6 procent tegenover vorig jaar. Dat is uit een rapport van de Zwitserse bank UBS en consulent Wealth-X gebleken, waarbij gewag gemaakt wordt van een nieuw record. Tevens werden 2.325 miljardairs geteld. Dat vertegenwoordigde een groei met 7,1 procent tegenover vorig jaar. Aangevoerd wordt dat de wereld tegen het einde van dit decennium mogelijk vierduizend miljardairs zal tellen. Het gemiddelde vermogen van de ultrarijken steeg met 77 procent tot 112 miljoen euro. De cijfers geven ook aan dat 13 procent van het wereldwijde vermogen geconcentreerd is bij amper 0,004 procent van de populatie.

Er moet rekening mee worden gehouden dat de winkels van Google Glass hun deuren zullen sluiten. Dat heeft de nieuwssite Phandroid gezegd. De sluiting zou te maken hebben met de problemen die Google heeft om bij het publiek een grote interesse te wekken voor de intelligente brillen. De winkels in San Francisco, New York en Los Angeles bieden geïnteresseerde klanten de mogelijkheid om Google Glass onder begeleiding uit te problemen, maar blijken geen nieuwe afspraken meer te aanvaarden. Naast een gebrek aan interesse bij de consumenten, rijzen ook heel wat privacy-vragen over Google Glass. Ook binnen het team zelf zou onenigheid zijn over de strategie die gevolgd zou moeten worden.

In Portugal is gewezen premier José Socrates opgepakt op verdenking van fraude. Dat heeft het openbaar ministerie in Lissabon gemeld. Het onderzoek tegen Socrates, een topman van de socialistische partij, heeft betrekking op belastingfraude, witwaspraktijken en corruptie. Op verscheidene plaatsen werden huiszoekingen verricht. Samen met Socrates werden nog drie andere verdachten opgepakt, waaronder twee ondernemers die persoonlijk bevriend waren met de gewezen premier. Onlangs moest in Portugal ook Miguel Macedo, minister van binnenlandse zaken, opstappen nadat zijn naam was genoemd in een fraudezaak rond het verstrekken van visums aan rijke buitenlanders.

Bedrijfsfeesten worden in Duitsland gevoelig duurder. Dat heeft de krant Frankfurter Allgemeine Zeitung gemeld. Verwezen wordt naar nieuwe regels van Wolfgang Schäuble, Duits minister van financiën. Bij de organisatie van deze evenementen wil Schäuble de fiscale vrijstelling per werknemer weliswaar van 110 euro tot 150 euro optrekken, maar aan die versoepeling zijn belangrijke voorwaarden gekoppeld. Onder meer is bepaald dat er alleen een vrijstelling volgt wanneer alle medewerkers op het gebeuren zijn uitgenodigd. Verder bepaalde Schäuble ook dat ook geschenken en reiskosten onder deze feestuitgaven vallen. Daardoor zou de organisatie van de evenementen uiteindelijk duurder uitvallen.

De plannen van de Amerikaanse president Barack Obama voor de bescherming van illegalen zullen veel minder opbrengen dan wordt verwacht. Dat hebben een aantal juristen, gespecialiseerd in immigratievraagstukken, gezegd. Geraamd werd dat de maatregel betrekking zou hebben op ongeveer vijf miljoen illegalen, maar de juristen wijzen erop dat de betrokkenen zich niet alleen moeten registreren, maar ook geconfronteerd worden met een complexe en dure administratieve procedure en lange wachttijden. Daardoor zouden volgens de experts wellicht veel illegalen afhaken. In de nieuwe regel is voorzien dat de illegale ouders van kinderen die in de Verenigde Staten zijn geboren, beschermd worden tegen deportatie.

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO) heeft een code aangenomen die dwingende voorschriften bevat voor schepen die zich in polaire wateren bevinden. De Polar Code betekent volgens de organisatie een historische stap voor de veiligheid van de scheepvaart en de bescherming van het milieu. Door de toename van de scheepvaart in de poolgebieden, was het volgens de organisatie noodzakelijk een internationaal juridisch kader te scheppen voor het gebruik van de polaire routes. Door het smelten van de poolkap komen een aantal nieuwe vaarwegen vrij die bijzonder gegeerd zijn bij de reders, aangezien diverse scheepvaartroutes gevoelig zouden kunnen worden ingekort. De Polar Code zou over twee jaar in voege treden.

De Amerikaanse minister John Kerry van buitenlandse zaken en zijn Iraanse collega Mohammad Javad Zarif zouden een nieuw voorstel hebben dat de onderhandelingen over het omstreden Iraanse atoomprogramma uit een impasse kan halen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Reuters gemeld. Details over de voorstellen werden niet vrijgegeven. Irak onderhandelt al lange tijd met de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland over zijn atoomprogramma. Philip Hammond, Brits minister van buitenlandse zaken, merkte op dat het duidelijk is dat iedereen een akkoord wenst, maar hij stelde tevens dat er tussen de partijen nog aanzienlijke verschillen bestaan.

Israël moet stoppen met het slopen van de huizen van Palestijnen die worden verdacht van het plegen van aanslagen. Israël maakt van de regeling gebruik om onschuldige burgers opzettelijk te straffen. Dat heeft de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch gemeld. De vernieling van huizen in de bezette gebieden is volgens de organisatie een oorlogsmisdaad. Israël heeft dit jaar vijf huizen vernietigd of dichtgetimmerd van Palestijnen die worden verdacht van het doden van Israëli's. De Israëlische autoriteiten hebben gemeld nog zeven andere huizen te zullen vernietigen. De organisatie zegt dat dat Israël criminelen moet vervolgen, maar zich moet onthouden van wraakacties tegen hele gezinnen.

De Europese Unie verlengt de missie Atalanta, gericht tegen de Somalische piraterij, met twee jaar. Dat heeft Federica Mogherini, de Europese vertegenwoordiger voor buitenlands beleid, bekend gemaakt. Atalanta zou normaal eind dit jaar worden afgesloten, maar de piraten vormen volgens Mogherini nog steeds een gevaar voor de veiligheid, hoewel toegegeven wordt dat de situatie voor de Oost-Afrikaanse kust aanzienlijk is verbeterd. Aangevoerd wordt dat het businessmodel van de piraten weliswaar beschadigd is, maar nog niet volledig kon worden lamgelegd. Daarom moet volgens Mogherini de druk op de piraten hoog worden gehouden, zodat de veiligheid in de Hoorn van Afrika kan verzekerd worden.

Als er geen actie wordt ondernomen, dreigt chocolade over vijf jaar een luxeproduct te worden. Dat heeft Edward George, landbouwspecialist bij de Afrikaanse Ecobank, gezegd. George wijst erop dat er wereldwijd een toenemende vraag naar chocolade wordt geregistreerd, maar door een gebrek aan beschikbare gronden kan die productie onvoldoende aan die groeiende interesse worden aangepast. Hij wijst erop dat dat de prijs van cacao sinds het midden van de jaren negentig met 87 procent is gestegen. Indien de kloof tussen vraag en aanbod nog groter wordt, dreigt volgens George voor het grootste deel van de bevolking in de toekomst alleen nog imitatie-chocolade betaalbaar te blijven.

In Groot-Brittannië kunnen pubeigenaars voortaan hun bier bij elke leverancier aankopen. Dat heeft het Britse parlement beslist. Door de nieuwe wet dreigt een cruciale pijler van de businessmodel van grote pubketens zoals Enterprise Inns en Punch Taverns onderuit te worden gehaald. Deze ketens halen immers traditioneel minstens evenveel winst uit dure exclusiviteitscontracten voor de levering van bier dan uit de huurinkomsten van de pubs. De organisaties Campaign for Real Ale en Federation of Small Business merken op dat de maatregel de toekomst van de Engelse pubs zal beschermen. De ketens waarschuwen echter dat de maatregel onder meer zware gevolgen zal hebben voor investeringen in de sector.

Het Chinese concern Fosun is met de Braziliaanse investeerder Nelson Tanure gesprekken opgestart over een samenwerking rond een eventueel hoger bod op de Franse touroperator Club Méditerrannée. Daarbij zou Tanure een belang van ongeveer 90 miljoen dollar nemen in Gaillon Invest, het investeringsvehikel van de Chinese groep. Fosun heeft nog tot begin december tijd om het bod van de Italiaanse zakenman Andrea Bonomi op Club Méditerrannée te overschrijden. Er is al een aantal maanden een biedstrijd aan de gang rond de Franse touroperator, waarvan de waarde geraamd wordt op een bedrag van ongeveer 874 miljoen euro. In Gaillon participeren ook het Chinese U-Tour en het Franse Ardian.

Eind volgend jaar wordt in China een einde gemaakt aan het monopolie op de verkoop van tafelzout. Op dit ogenblik mag alleen China National Salt Industry Corporation zout verkopen. Dat is een erfenis van de vroegere keizers, die een absolute controle over de zoutverkoop wensten te behouden. Het Chinese zoutmonopolie bleef zesentwintig eeuwen gehandhaafd. Volgens de krant China Daily vertegenwoordigt China een vierde van de wereldwijde zoutconsumptie. Het land is weliswaar wereldwijd de grootste producent van tafelzout, maar dat is onvoldoende om aan de binnenlandse vraag te kunnen voldoen. Dat leidde tot een bloeiende smokkel, waartegen het land zelfs een speciale zoutpolitie in het leven diende te roepen.

De Braziliaanse investeringsgroep 3G Capital heeft een nieuw fonds met een reserve van 4 miljard dollar tot 5 miljard dollar op stapel staan voor investeringen in producenten van voeding en drank. Dat heeft het Braziliaanse magazine Veja gemeld. De Braziliaanse investeringsgroep is in handen van de miljardairs Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles en Carlos Alberto Sicupira, die ook al de Braziliaanse tak van AB InBev in handen hebben en eerder ook al Burger King en Heinz overnamen. Volgens een aantal bronnen zou het nieuwe fonds mogelijk een poging overwegen om de Amerikaanse frisdrankenproducent Coca-Cola over te nemen. AB InBev zou mogelijk SAB Miller willen overnemen.

Tegen het einde van dit decennium mogen Europese burgers jaarlijks maximaal nog gemiddeld negentig wegwerp-plasticzakken gebruiken. Dat betekent een halvering tegenover het begin van dit decennium. Dat heeft de Europese Commissie beslist. Tegen het midden van het volgende decennium zou het verbruik verder tot veertig wegwergzakken per jaar moeten worden teruggeschroefd. Aangevoerd wordt dat de wegwerpzakken een belangrijk milieuprobleem vormen, waarbij opgemerkt wordt dat 80 procent van de vervuiling van de maritieme omgeving uit plastic bestaat. Polen en Portugezen verbruiken op dit ogenblik nog 466 plastic wegwerpzakken per jaar, tegenover negentig in Finland en Denemarken.

Meer Nieuws

10:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-11-14

Terrorisme heeft negatieve impact op vruchtbaarheid

Terrorisme heeft een negatieve impact op de vruchtbaarheid van de getroffen populatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hebrew University en het Amerikaanse Air Force. Opgemerkt wordt dat terrorisme onder meer een negatieve impact heeft op werkzekerheid, mentaal welzijn, financiële slagkracht en gezondheid, die op hun beurt de vruchtbaarheid verlagen.

Lees Verder

11:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Schermgedrag wordt aan volgende generatie doorgegeven

Het schermgedrag wordt aan de volgende generatie doorgegeven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Kagoshima Medical Center in Japan bij een duizendtal kinderen. Opgemerkt wordt dat een intensieve tijdsbesteding aan computers en andere schermen door ouders aan hun kinderen wordt doorgegeven.

Lees Verder

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bankier fundamenteel niet minder eerlijk dan andere mensen

Bankiers zijn fundamenteel niet minder eerlijk dan andere mensen, maar de cultuur van de sector zegt hen sneller aan tot gedrag dat een gebrek aan ethiek toont. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Zurich. De resultaten van de studie geeft volgens de onderzoekers aan dat de implementering van een gezonde bedrijfscultuur noodzakelijk is om het vertrouwen in de banksector te herstellen.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Autonome wagen moet ook ethisch worden gestuurd

Autonome wagens zullen niet alleen technisch in staat moeten zijn om zich veilig door het verkeer te begeven, maar moeten daarbij ook op ethische regels kunnen terugvallen. Dat benadrukt het persbureau Associated Press. Er wordt echter aan toegevoegd dat die ethische aspecten de autobouwers voor belangrijke problemen en uitdagingen stellen.

Lees Verder

11:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |