16-08-14

Potentiële lesgever slaagt erin leerstof beter te beheersen

Wanneer een cursist weet dat hij de leerstof later aan een volgende groep zal moeten doorgeven, worden meer inspanningen gedaan om de materie te vatten en op te slaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington University in St. Louis. De onderzoekers stelden vast dat deze cursisten in staat waren om zich de leerstof beter te herinneren, de verworven materie beter hadden georganiseerd en ook de meest belangrijke informatie correcter konden identificeren. Wanneer de cursist daarentegen weet alleen aan een persoonlijke test te zullen worden onderworpen, blijkt er geen enkele stimulans gevonden te worden om de materie beter te beheersen.

Lees Verder

13:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Interne concurrentie is fataal voor vrouwelijke creativiteit

Het uitbreiden van een team met vrouwelijke leden biedt een grote kans om de samenwerking en creativiteit te stimuleren, maar dat geldt alleen wanneer kan worden vermeden dat de groepsleden een onderlinge concurrentie aangaan. Wanneer een interne concurrentie wordt aangemoedigd, verdampt elk voordeel van de vrouwelijke inbreng. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Washington University in St. Louis, op basis van gegevens over de samenwerkingsverbanden van vijftig teams van wetenschappers, ingenieurs en technici van een internationaal petroleumconcern. Bij mannen blijkt daarentegen de creativiteit door een onderlinge concurrentie gestimuleerd te worden.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Combinatie chronische aandoeningen bedreiging levensverwachting

De vorderingen op het gebied van levensverwachting dreigen uitgehold te worden door de combinatie van chronische aandoeningen waaraan oudere consumenten lijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health op basis van een analyse van meer dan één miljoen Amerikaanse oudere patiënten. Naarmate ouderen aan meerdere kwalen lijden, neemt volgens de onderzoekers de levensverwachting af. Bijna vier op vijf oudere Amerikanen lijdt aan meerdere chronische aandoeningen. Het is volgens de onderzoekers duidelijk dat het bestrijden van chronische aandoeningen bij ouderen de enige manier is om de levensverwachting verder te verbeteren.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Marketeers verlenen te weinig prioriteit aan merkenvideo’s

Consumenten zijn geïnteresseerd in merkenvideo’s, maar slechts weinig marketeers geven aan het medium prioriteit. Dat blijkt uit een enquête van het bedrijf Levels Beyond, aanbieder van oplossingen voor het beheer van videocontent, bij meer dan duizend consumenten en ruim vijfhonderd marketeers. Het rapport geeft aan dat 59 procent van de consumenten geneigd zou zijn om bij het bezoek aan de website van een merk een video te bekijken. Desondanks zegt 75 procent van de marketeers dat het produceren van video-inhoud geen prioriteit is, hoewel 71 procent de meerwaarde van het medium erkent.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oudere consument grootste gebruiker van nieuws op tablets

Oudere consumenten zijn de grootste gebruikers van nieuws op tablets. Dat wordt aangevoerd door een studie van wetenschappers aan het Donald W. Reynolds Journalism Institute (RJI), op basis van een enquête bij nagenoeg twaalfhonderd Amerikaanse consumenten tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. De onderzoekers stelden vast dat gemiddeld 69 procent van de respondenten van een tablet gebruik hadden gemaakt om de week voordien nieuws te consumeren. Bij vijfenvijftigplussers liep dat cijfer echter op tot 75 procent, tegenover 58 procent in de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar en 72 procent in de categorie tussen vijfendertig en vierenvijftig jaar.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Joodse vluchtelingen hebben grote injectie gegeven aan Amerikaanse wetenschap

Joden die Nazi-Duitsland ontvluchtten, hebben geleid tot een revolutie in de wetenschappelijke sector van de Verenigde Staten. Dat is gebleken uit een studie van wetenschappers aan de Stanford University. De vernieuwende invloed van deze joodse wetenschappers heeft zich volgens het rapport over verscheidene generaties uitgespreid, aangezien de migranten nieuwe onderzoekers aantrokken die op hun beurt een volgende generatie researchers hebben opgeleid. In de vakgebieden waarin de joodse wetenschappers actief waren, kon volgens de onderzoekers door de migratie een toename van 31 procent in het aantal Amerikaanse patenten worden opgetekend.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Verstedelijking Afrika dreigt tot explosie westerse gezondheidsproblemen

De toenemende verstedelijking van de landelijke gebieden in de Sub-Sahara zou kunnen leiden tot een explosie in cardiovasculaire aandoeningen en diabetes. Dat blijk uit een studie van wetenschappers aan de Universiteit van Cambridge, het Uganda Virus Research Institute en de Deakin University. Het onderzoek, uitgevoerd in Oeganda, toonde aan dat zelfs kleine verschuivingen naar een meer stedelijke levensstijl kon worden geassocieerd met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen en diabetes. In de landelijke regio’s in de Sub-Sahara leven meer dan een half miljard mensen. Een groot gedeelte van die gebieden kent echter een steeds verdere verstedelijking.

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |