02-08-14

Uitzicht op geldgewin doet sociale grenzen investeerders vervagen

Bedrijven uit zondige industrieën zoals tabak, alcohol en gaming, krijgen meestal minder interesse van institutionele investeerders en financiële analysten, maar wanneer hun beurskoersen een opwaartse trend vertonen, blijkt men vaker tot compromissen bereid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De resultaten tonen volgens de Canadese onderzoekers aan dat voldoende financiële beloningen marktpartijen kan doen aanzetten om sociale normen en waarden te negeren. Er moet volgens de wetenschappers dan ook worden vastgesteld dat de grenzen van de sociale normen niet definitief zijn vastgelegd.

Lees Verder

12:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gender-quota meest efficiënt in samenleving met strikte cultuur

In landen met een grotere druk van culturele normen en autoriteit zullen genderquota meer kans hebben om de carrièrekansen van vrouwen te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. Opgemerkt wordt dat in striktere samenlevingen zoals China, Duitsland en Pakistan, waar een lagere tolerantie wordt gehanteerd tegen afwijkend gedrag, quota een grotere impact zullen hebben dan in landen zoals de Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland en Hongarije, die meer open staan voor verandering. Dat gebrek aan tolerantie kan volgens de onderzoekers worden gebruikt om quota voor gendergelijkheid door te drukken.

Lees Verder

12:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Narcistisch manager kan in een vroeg stadium worden ontmaskerd

Vooral wanneer leiderschapspotentieel ter sprake komt, kan een narcistische manager in een vroeg stadium worden geïdentificeerd. Dat is gebleken uit een studie van onderzoekers aan de BI Norwegian Business School bij meer dan drieduizend kandidaten die zich hadden ingeschreven voor een officiers-studie in het Noorse leger. De onderzoekers wijzen erop dat narcistische kandidaten tijdens sollicitatie-gesprekken meestal bijzonder goed scoren. Narcistische persoonlijkheden hebben immers veel karaktereigenschappen die ook in een leidinggevende functie nodig kunnen blijken. Helaas blijken narcistische managers op termijn meer problemen dan baten op te leveren.

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Duitsland is meest energie-efficiënt land van de wereld

Duitsland is het meest energie-efficiënt land van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Council for an Energy-Efficient Economy over het energiebeleid van de zestien grootste economieën van de wereld. Gewezen wordt onder meer op de strenge energie-normen die in Duitsland worden opgelegd aan residentiële en commerciële gebouwen. Op de tweede plaats staat Italië, dankzij de energie-efficiëntie in het transport. De Europese Unie werd op een derde plaats gerangschikt, gevolgd door China en Frankrijk. Helemaal achteraan staat Mexico. De onderzoekers drukken echter ook hun bezorgdheid uit over de inspanningen die worden gedaan in de Verenigde Staten en Australië.

De onderzoekers benadrukken dat Duitsland erin geslaagd is om de energie-efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren zonder zijn economische groei in het gedrang te brengen. Tegen het einde van dit decennium wil het land zijn energieverbruik met 20 procent hebben teruggeschroefd tegenover het referentieniveau van zes jaar geleden. Tegen het midden van de eeuw moet het verbruik met 50 procent worden herleid. Met de zogenaamde Energiewende wil Duitsland bovendien het gebruik van kernenergie en fossiele brandstoffen zoveel mogelijk vervangen door duurzame bronnen, zoals windenergie en zonnepanelen. Het land wil zijn energieverbruik volledig loskoppelen van de economische groei.

In het rapport wordt verder opgemerkt dat in China per vierkante meter oppervlakte minder energie wordt verbruikt dan in de andere regio’s, maar er wordt aan toegevoegd dat het land, onder meer op het gebied van bouwvoorschriften, nog een bijzonder lange weg heeft al te leggen. Steven Nadel, directeur van de American Council for an Energy-Efficient Economy, stipt aan dat China nog altijd veel energie verspilt, maar toch belangrijke vooruitgang laat optekenen. Dat kan volgens Nadel veel minder worden gezegd van de Verenigde Staten, die op een dertiende plaats eindigen en in de rangschikking alleen Rusland, Brazilië en Mexico achter zich kunnen laten.

"Duitsland is het schoolvoorbeeld van een natie die van energie-efficiëntie een absolute topprioriteit heeft gemaakt,” benadrukte Steven Nadel. “In de Verenigde Staten, die zich nochtans lange tijd als een innovatieve en competitieve wereldleider hebben opgeworpen, wordt daarentegen nog slechts een beperkte vooruitgang geregistreerd. Het gebrek aan efficiëntie van de Amerikaanse economie betekent een enorme verspilling van energie en geld. Andere landen bouwen dan ook een economische voordeel op, aangezien het lagere energiegebruik in de industrie en het transport de kostprijs van de de nationale productie gevoelig kan terugschroeven.”

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Impact energiegebruik op leefmilieu is een algemene bekommernis

Consumenten zijn, ongeacht het inkomensniveau, even bezorgd over de impact van het energiegebruik op het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers stelden vast dat consumenten uit het laagste inkomensniveau zich meer zorgen maken over de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energie dan collega’s uit hogere categorieën. Over alle inkomenscategorieën blijkt echter een gelijkaardige bezorgdheid over de impact van het energieverbruik op het leefmilieu. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de Amerikaanse consumenten zich bezorgd maakt over het verband tussen energieverbruik en ecologie.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wetenschappelijke lectuur leidt niet altijd tot grotere kennis

Wetenschappelijke bijdragen in de media leiden niet noodzakelijk tot een groter inzicht van het publiek in het wetenschappelijk onderzoek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin. Opgemerkt wordt dat een groot gedeelte van de bijdragen in de media niet worden geschreven voor een publiek dat weinig voorafgaandelijke kennis heeft over wetenschap en technologie. Het aanbieden van meer wetenschap aan minder hoog opgeleide lezers, dreigt volgens de onderzoekers te leiden tot een grotere verwarring, waardoor de perceptie over de eigen wetenschappelijke kennis nog negatiever wordt.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economisch verval leidt ook tot ongelukkige onderdanen

Steden in verval hebben ook de meest ongelukkige inwoners. Toch blijken inwoners bereid te zijn om tevredenheid en geluk gedeeltelijk in te ruilen indien daarvoor voldoende financieel voordeel wordt geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. Steden die met een dalende bevolking worden geconfronteerd en ook slechts op een beperkte inkomensgroei kunnen rekenen, blijken een lager geluksniveau te kennen. Er wordt echter aan toegevoegd dat het omgekeerde niet noodzakelijk aangetoond kan worden. Snelgroeiende regio’s blijken immers niet noodzakelijk een hoger geluksniveau te kennen.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |