30-10-14

Grensoverschrijdende ecommerce moet aantal barrières overwinnen

Een duidelijk en accuraat online aankoopproces, vertrouwen en transparantie in het leveringsproces en een concurrentieel prijsniveau vormen hefbomen die een grensoverschrijdende ecommerce kunnen stimuleren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Pitney Bowes, gespecialiseerd in logistieke dienstverlening, bij twaalfduizend consumenten in twaalf landen. Aangevoerd wordt dat retailers inspanningen dienen te doen om bezwaren van de consument tegen grensoverschrijdende ecommerce weg te werken. Ook moet volgens Pitney Bowes rekening worden gehouden met de specifieke opstelling van de consument in de individuele landen.

Uit het onderzoek blijkt dat bijna 40 procent van de ondervraagde consumenten bij buitenlandse online aanbieders goederen of diensten heeft aangekocht. “Daarbij vormen prijsvoordelen, die door 68 procent van de betrokkenen naar voor worden gebracht, de belangrijkste motivatie voor grensoverschrijdende online aankopen,” wordt er opgemerkt. “Daarna volgen de beschikbaarheid van producten (46 procent) en een grotere keuzemogelijkheid (38 procent).” De grootste activiteit op het gebied van grensoverschrijdende ecommerce werd opgetekend door klanten in Australië (63 procent), Canada (54 procent) en Rusland (54 procent).

“Volgens de respondenten zijn retailers in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië de meest voor de hand liggende keuzes voor grensoverschrijdende ecommerce,” aldus nog Pitney Bowes. “Retailers in die landen hebben dan ook de grootste potentie om hun internationale verkopen nog gevoelig op te drijven.” Er wordt echter aan toegevoegd dat er nog een aantal belangrijke barrières blijven die een verdere doorbraak van de internationale ecommerce afremmen. Daarbij wordt in eerste instantie gewag gemaakt van hoge leveringskosten (68 procent), bijkomende uitgaven zoals invoerheffingen (58 procent) en lange leveringsperiodes (42 procent).

Ook wordt opgemerkt dat slechts 46 procent van de ondervraagden overtuigd is van de veiligheid van buitenlandse online aankopen, terwijl 33 procent toegeeft niet zeker te zijn over een probleemloze afwikkeling van de aankoop. Nog wordt aangevoerd dat vooral in Zuid-Korea en China consumenten van mening zijn dat alleen een binnenlandse ecommerce realistisch is (21 procent), gevolgd door India en Japan (15 procent).

Lees Verder

16:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werkgevers en jonge werkzoekenden kijken anders naar vacaturemarkt

Rekruteerders en jonge werkzoekenden hebben vaak een heel andere benadering van de vacaturemarkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van het sociale netwerk Wozedu bij telkens tweehonderd jonge werkzoekenden en verantwoordelijken voor human resources in Groot-Brittannië. Er is volgens Wozedu, dat werkgevers en jonge werkzoekenden met elkaar in contact wil brengen, dan ook een betere communicatie tussen beide partijen noodzakelijk om de rekrutering optimaal te laten verlopen. Ook moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat jongeren door een gebrek aan contacten vaak niet de nodige werkervaring vinden die door de bedrijfswereld wordt gevraagd.

Er moet volgens Wozedu vooral een verschil in verwachtingen over de gestelde vereisten worden opgetekend. Vastgesteld werd dat werkgevers in eerste instantie op zoek zijn naar kandidaten met sociale vaardigheden (32 procent), technologische kennis (24 procent) en relevante ervaring (38 procent). Daarentegen blijken jongeren een grote nadruk te leggen op de waarde van diploma’s middelbaar onderwijs (34 procent) en hogere studieniveaus (48 procent). “De resultaten van de studie maken duidelijk dat er een betere communicatie moet worden opgezet tussen potentiële werkgevers en jonge werkzoekenden,” zegt Oliver Donovan, chief executive van Wozedu.

“Jongeren worden met een grote jeugdwerkloosheid geconfronteerd, terwijl bedrijven vaak klagen niet het geschikte talent te kunnen vinden,” zegt Donovan nog. “Er moeten dan ook dringend maatregelen worden genomen om de twee partijen dichter bij elkaar te brengen en een aantal verkeerde percepties te elimineren.” Uit het onderzoek blijkt onder meer dat 33 procent van de potentiële werkgevers op het gebied van werving belangrijke investeringen doen in online reclame en sociale media, maar desondanks zegt amper 19 procent van de jonge werkzoekenden online voldoende informatie te vinden over potentiële arbeidsplaatsen.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Stresserende jeugd heeft ook een aantal voordelen

Een stresserende jeugd kan in het latere leven een aantal opmerkelijke voordelen opleveren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of St Andrews en de Oxford University bij een populatie zebravinken. De onderzoekers stelden vast dat een stresserende jeugd de dieren aanzet om vroeger het nest te verlaten en een efficiënter sociaal netwerk uit te bouwen, wat op het gebied van fouragering een aantal voordelen oplevert. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers dan ook een beter inzicht bieden in de impact van ontwikkelingsfactoren op de uitbouw van het sociale gedrag en netwerken.

Wanneer zebravinken in het nest worden geconfronteerd door bedreigingen zoals voedselschaarste, predatoren of concurrentie met broers of zussen, worden extra stresshormonen aangemaakt. “Zebravinken die tijdens hun vroege ontwikkelingsperiode met deze stressfactoren werden geconfronteerd, bleken zich niet alleen onafhankelijker op te stellen tegenover hun ouders en sneller het nest te verlaten, maar tonen zich in hun latere leven ook minder kieskeurig in de selectie van soortgenoten waarmee voederplaatsen werden bezocht,” merkt onderzoeksleider Neeltje Boogert, professor psychologie aan de University of St Andrews, op.

“Door het groter aantal associaties bij het voederen, verwerven deze dieren een meer centrale positie in hun sociale netwerken,” aldus nog de onderzoekster. “Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat een centrale positie in een sociaal netwerk leidt tot een grotere kans om gedurende een bronnenschaarste tijdens de winterperiode toch voldoende voedsel te kunnen vinden. Het grotere aanpassingsvermogen kan de dieren dan ook belangrijke voordelen bieden tegenover soortgenoten die zich honkvaster tonen.” Professor Boogert op dat de resultaten van de studie belangrijke inzichten kan bieden in de reacties van populaties op de steeds grotere druk die op hun biotopen wordt ervaren.

Lees Verder

16:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Technologie moet moeders toelaten gezondheid gezin op te volgen

Huismoeders tonen een grote interesse in digitale toepassingen uit de medische sector. Dat is de conclusie van een onderzoek het bedrijf BabyCenter. De onderzoekers merken op dat deze interesse is gestoeld op de motivatie van de huismoeder om de gezondheid van het gezin op peil te houden. Er wordt aan toegevoegd dat wearables voor baby’s in die sector wellicht de volgende trend zullen vormen.

Lees Verder

16:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Italiaanse-Amerikaanse autofabrikant Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) bekijkt een eventuele beursgang voor dochtermerk Ferrari. De inkomsten moeten het autoconcern bijkomende financiële middelen ter beschikking stellen. Fiat-Chrysler wil een belang van 10 procent in Ferrari te koop aanbieden en zou het resterende pakket onder zijn aandeelhouders verdelen. Bedoeling is dat de aandeel van Ferrari in de Verenigde Staten zal worden genoteerd. Er werd echter opgemerkt dat er mogelijk ook een Europese notering komt. Fiat-Chrysler wil de bijkomende financiële middelen investeren in onder meer de hernieuwde ontwikkeling van dochtermerk Alfa Romeo. De afsplitsing zou volgend jaar feit moeten zijn.

De voorbije vijf jaar is het aantal miljardairs in de wereld verdubbeld, terwijl in diezelfde periode wegens een gebrek aan goede zorgen een miljoen moeders tijdens de bevalling overleden wegens een gebrek aan goede zorgen. Dat blijkt uit een rapport van Oxfam Solidariteit. Xavier Declercq, directeur beleidswerk bij Oxfam-Solidariteit, merkt op dat velen onterecht van mening zijn dat economische groei automatische tot een grotere welvaart voor iederen leidt, maar dat concept is volgens hem volledig achterhaald. Groei concentreert volgens Oxfam steeds meer welvaart in de handen van een kleine elite. Opgemerkt wordt dat extreme ongelijkheid vooruitgang blokkeert, instabiliteit voedt en de politiek corrumpeert.

Geen enkel euroland heeft voor volgend jaar een ontwerpbegroting opgemaakt die de Europese regels bijzonder ernstig overtreden. Dat heeft Jyrki Katainen, Europees commissaris voor economische en monetaire zaken, meegedeeld. Er konden volgens Katainen geen extreme ontsporingen worden geïdentificeerd die in deze fase tot een negatief advies aanleiding zouden kunnen geven. Lidstaten van de Europese Unie moeten tegen midden november hun ontwerpbegroting bij de Europese Commissie indienen. Frankrijk en Italië maakten recent nog een aantal inspanningen bekend om aan de vereisten te voldoen. Het eindoordeel over de ontwerpbegrotingen volgt eind november.

Frankrijk gaat de bouw van de barrage van Sivens op de rivier Tescou in het departement Tarn herbekijken. Dat heeft Ségolène Royal, Frans minister van ecologie, gemeld nadat bij protesten tegen het project de jonge demonstrant Rémi Fraisse tijdens een gewelddadige confrontatie met de politie om het leven kwam. De dam moet voor een betere irrigatie zorgen, maar gaat wel ten koste van een waardevol moerasland. De werken zijn voorlopig opgeschort. Ségolène Royal verkondigde dat er moet worden nagedacht waarvoor publieke en Europese fondsen kunnen worden gebruikt. Maar ze veroordeelde ook het geweld dat kleine radicale groeperingen gebruiken om de werken aan de dam te blokkeren.

In Nederland is de pier van Scheveningen voor een bedrag van 3 miljoen euro verkocht aan projectontwikkelaar Kondor Wessels en hotelbedrijf Danzep, die het complex gezamenlijk zullen exploiteren. Concrete details over de uiteindelijke bestemming zijn nog niet bekend. Wel werd gemeld dat er de volgende vijf jaar geen ingrijpende veranderingen zullen plaats vinden. Het is de bedoeling dat de pier in het voorjaar weer opengaat voor het publiek. Het complex werd vorig jaar op last van de brandweer gesloten, omdat niet meer kon worden voldaan aan de veiligheidsvoorschriften. De pier was meer dan twintig jaar in handen van de groep Van der Valk, maar werd twee jaar geleden te koop gesteld.

De luchtvaartgroep Air France-KLM heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 6,69 miljard euro. Dat betekende een daling met 6,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst daalde met 32 procent tot 100 miljoen euro. De resultaten stonden volgens het bedrijf onder zware druk druk van een veertiendaagse staking van de Franse piloten tijdens de maand september. Ook wordt gewezen op negatieve wisselkoerseffecten. Zonder de staking en de valuta-impact zou de omzet ongeveer status-quo zijn gekomen. Financieel directeur Pierre-François Riolacci ontkende wel dat de luchtvaartgroep werkt aan een drastische sanering die duizenden banen zou kunnen kosten.

De Duitse financiële groep Deutsche Bank heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettoverlies geleden van 94 miljoen euro, tegenover een winst van 41 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De resultaten van Deutsche Bank stonden onder druk van de kosten voor een aantal fraudezaken. Deutsche Bank heeft 894 miljoen euro opzijgezet om de kosten van de processen en regelingen te dekken. De bank is verwikkeld in een reeks zaken, zoals geknoeid met rentetarieven zoals Libor en de mogelijke manipulatie van valutakoersen. Er moeten in die dossiers nog schikkingen worden getroffen. De omzet van de financiële groep steeg van 7,75 miljard euro naar 7,86 miljard euro.

De Noorse energiegroep Statoil heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een verlies geboekt van 4,8 miljard kronen. Dat komt overeen met een negatief resultaat van 566 miljoen euro. De cijfers betekenen voor Statoil het eerste verlies in dertien jaar. Het verlies is volgens het bedrijf onder meer te wijten aan een dure afschrijving in Canada en kosten voor onsuccesvolle exploratieboringen in de Golf van Mexico en voor de kust van Angola. Daarnaast wordt gewezen op een lagere gasproductie en dalende prijzen voor gas en olie. De omzet daalde van 161,6 miljard kronen, tegenover 147,6 miljard kronen tijdens het derde kwartaal van vorig jaar. De productie daalde met 1 procent tot 1,83 miljoen vaten per dag.

Het Franse farmabedrijf Sanofi heeft zijn Duits-Canadese chief executive Christopher Viehbacher ontslagen. Dat heeft de raad van bestuur van Sanofi bekend gemaakt. De beslissing zou met unanimiteit zijn genomen. Viehbacher had zes jaar lang de leiding over het Franse farmaconcern. Hij verlegde daarbij de focus van het bedrijf op de Verenigde Staten en hechtte ook een grotere belangstelling aan de onderzoeksactiviteiten. Dat zou spanningen hebben veroorzaakt met leden van de raad van bestuur en Franse politici. Ook de managementstijl van Viehbacher zou op weerstand zijn gebotst. In afwachting van een opvolger worden de taken van Viehbacher overgenomen door voorzitter Serge Weinberg.

Het Britse Serious Fraud Office (SFO) is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het boekhoudschandaal bij de Britse supermarktketen Tesco. De retailgroep had in september gemeld voor de eerste helft van dit jaar een veel te hoge winstverwachting te hebben afgegeven. Uiteindelijk bleken er sprake van een overschatting met 263 miljoen pond. Tesco gaf aan volledig mee te zullen werken met het onderzoek. Eerder al was de Britse Financial Conduct Authority (FCA) met een onderzoek gestart, maar dat wordt nu stopgezet. Door het boekhoudschandaal zag Tesco miljarden ponden beurswaarde verdampen. Acht managers van Tesco dienden door het schandaal op te stappen. Ook de voorzitter heeft zijn vertrek gemeld.

Het Franse autoconcern Renault heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 8,53 miljard euro. Dat betekende een stijging met 6,7 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzetstijging is volgens het bedrijf vooral te danken aan het hogere prijsniveau. De verkoop bleef immers onveranderd op 612.934 voertuigen. Winstcijfers werden niet bekend gemaakt. Renault zegt wel positiever gestemd te zijn over de toekomst van de Europese automarkt. Verwacht wordt dat de verkoop in de Europese regio dit jaar uiteindelijk met 5 procent zal toenemen, terwijl eerder gewag was gemaakt van een groei tussen 3 procent en 4 procent. De opkomende markten blijven volgens Renault echter problematisch.

Indien de westerse sancties tegen Iran voldoende worden versoepeld, is het technologiebedrijf Apple van plan om in het land iPhones te verkopen. Dat hebben een aantal bronnen tegenover de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal gezegd. Gemeld wordt dat Apple over de plannen gesprekken zou voeren met een aantal Iraanse partnerbedrijven. In mei werd een Amerikaanse sanctie tegen Iran op de verkoop van consumentenelektronica opgeheven, maar er zijn nog steeds sancties tegen financiële instellingen in het land. Daardoor is het bijzonder moeilijk om financiële transacties met Iran uit te voeren. Ook andere grote Amerikaanse bedrijven zouden toenadering zoeken tot Iran.

Het Russische staatsolieconcern Rosneft heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1 miljard roebel. Dat komt overeen met een bedrag van ruim 18 miljoen euro. Tijdens dezelfde periode vorig jaar werd nog een positief resultaat van 141 miljard roebel gemeld. De winst werd dit jaar echter bijna volledig uitgehold door lagere olieprijzen en de zwakke Russische roebel, waardoor de aflossing van westerse schulden duurder wordt. Het concern heeft 2 biljoen roebel overheidssteun gevraagd om de impact van de westerse sancties en valuta-effecten te kunnen opvangen. De omzet steeg van 1,33 miljard roebel tot 1,38 miljard roebel. De productie daalde met 0,5 procent tot 4,14 miljoen vaten per dag.

Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Foods heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 446 miljoen dollar. Dat betekende een daling met bijna 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet bleef status-quo op 4,4 miljard dollar. Het concern merkt op dat significante prijsverhogingen werden doorgevoerd om de stijging van de grondstoffenkosten te kunnen opvangen, maar die beslissing heeft naar eigen zeggen wel gewogen op de verkoop van een aantal producten. Tony Vernon, topman van Kraft, stelde dat de strategie van een prijsbeleid op basis van grondstoffen tot nu toe succesvol is geweest, maar zijn de resultaten op andere terreinen wisselvallig.

Het Franse olieconcern Total heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 3,56 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 3,63 miljard dollar dezelfde periode vorig jaar. De productie daalde met 8 procent tot ruim 2,1 miljoen vaten per dag. De omzet daalde met 2 procent tot 60,36 miljard dollar. Het bedrijf zegt de lagere olieprijzen op de markt met kostenbesparingen en de verkoop van onderdelen te hebben kunnen compenseren. Bestuursvoorzitter Patrick Pouyanné, die recent de verongelukte Christophe de Margerie is opgevolgd, wil volgend jaar een productieniveau van 2,3 miljoen vaten per dag realiseren. Pouyanné wil ook doorgaan met de verkoop van diverse activa.

Meer Nieuws

07:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-14

Azië steunt steeds meer op mobiel internet

In vele Aziatische landen kennen smartphones inmiddels een grotere penetratie dan computers. Mobiele platformen vormen in die landen voor een belangrijk gedeelte van de bevolking de exclusieve toegang tot de online wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google en consulent TNS Research. Wereldwijd marktleider in smartphones is Singapore, met een penetratie van 85 procent.

Lees Verder

15:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Hotels profiteren van betere online besprekingen

Reizigers zijn bereid om meer te betalen voor hotels die betere besprekingen kunnen voorleggen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent TrustYou, gespecialiseerd in online reputatie-management, de New York University en het Preston Robert Tisch Center for Hospitality and Tourism. De onderzoekers stelden vast dat betere besprekingen konden worden gekoppeld aan een groter aantal boekingen en hogere tarieven.

Lees Verder

15:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |