19-09-14

Microfinanciering lijkt zijn moreel kompas te hebben verloren

Vooral lokale bankmanagers worden beter van microfinanciering Het lijkt erop dat microfinanciering zijn moreel kompas is kwijtgeraakt. Het blijkt immers bijzonder moeilijk om de specifieke doelgroep van deze kredieten op een efficiënte manier te bereiken. Dat is de boodschap van wetenschappers aan de University of Manchester. De onderzoekers merken op dat vooral financiële instellingen voordeel halen uit microfinanciering, maar slaagt men er niet in het welzijn van de doelgroepen te verhogen. De onderzoekers voeren aan dat protestbewegingen zoals Occupy en andere activisten hun aandacht dan ook zouden moeten richten op de onrechtvaardigheid die door microfinanciering wordt gecreëerd in steden zoals Delhi en Dhaka, maar ook Londen en Washington.

Microfinanciering moet vooral in ontwikkelingslanden mensen met een laag inkomen helpen om een economische activiteit te kunnen uitbouwen. Deze groep heeft immers meestal geen toegang tot de traditionele financiële diensten om de basisinvestering voor een zelfstandige activiteit te voorzien. Door microfinanciering, waarbij meestal kleine kredieten tussen 25 dollar en 500 dollar worden verstrekt, kan voor die behoefte wel een antwoord worden gevonden. Volgens onderzoeker Mathilde Maitrot, armoede-specialist bij het Brooks World Poverty Institute van de University of Manchester, moet echter vaak vastgesteld worden dat microfinanciering er niet in slaagt om zijn doelpubliek efficiënt te ondersteunen.

“Microfinanciering wordt vaak geciteerd als een succesformule om mensen uit de armoede te helpen, maar het onderzoek heeft aangetoond dat die doelstellingen in werkelijk niet altijd worden gehaald en zelfs het tegengestelde effect teweegbrengen,” zegt Mathilde Maitrot. “In realiteit blijken mensen in arme landen zoals Bangladesh nagenoeg geen enkele controle te hebben over hun leningen.” De onderzoekers zeggen dat vooral de traditionele financiële dienstverleners voordelen halen uit het stimuleren van microfinanciering, maar blijkt er vaak geen enkele interesse te bestaan voor de impact van de kredieten op het welzijn van de klanten.

David Hulme, directeur van het Brooks World Poverty Institute, zegt dat de betrokken bankmanagers zich vaak uitsluitend blijken te focussen op de financiële prestaties van hun projecten en daarbij een zware druk uitoefenen op hun medewerkers en klanten. “De voortrekkers van de microfinanciering, zoals Nobelprijs-laureaat Muhamad Yunus, moeten dan ook dringend de situatie evalueren en een einde maken aan de misbruiken,” merkt Hulme op. Hij wijst onder meer naar de zelfmoordgolf enkele jaren geleden bij een aantal kleine ondernemers in het zuiden van India, die door de strenge incasso-praktijken van de financiële instellingen in een uitzichtloze situatie terecht zouden zijn gekomen.

Lees Verder

14:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: microfinanciering |  Facebook |

Consument wil merken realtime feedback kunnen bezorgen

Een grote meerderheid van de consumenten verwacht tegenover merken in realtime feedback te kunnen geven over hun ervaringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eDigitalResearch bij meer dan tweeduizend consumenten. De onderzoekers zeggen dat 75 procent van de consument verwacht in realtime feedback te kunnen geven.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Dankwoord is veel meer dan vorm van beleefdheid

Een dankwoord is veel meer dan een vorm van beleefdheid en legt in werkelijk een basis voor het opbouwen en behouden van sociale relaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of North Carolina. Door het uiten van een dankwoord toont het individu volgens de onderzoekers immers aan geschikt kandidaat te zijn voor een toekomstige sociale relatie.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Is de mens wel geprogrammeerd om te gehoorzamen?

Er moeten grote vragen worden gesteld bij de stelling dat de mens geprogrammeerd is om een autoriteit te gehoorzamen. Dat is de boodschap van een rapport van onderzoekers aan Britse en Amerikaanse universiteiten over de research van de psycholoog Stanley Milgram, die in het begin van de jaren zestig zijn theorie over geprogrammeerde gehoorzaamheid had afgeleid uit het feit dat proefpersonen gemakkelijk konden worden aangezet om andere individuen een elektrische schok toe te dienen.

Lees Verder

14:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Smartphone-bezitter is benieuwd naar de voorbije nacht

Smartphone-bezitters willen bij het ontwaken onmiddellijk weten of iemand hen een boodschap heeft proberen te sturen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Deloitte bij vierduizend Britse smartphone-bezitters. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 33 procent van de respondenten onmiddellijk na het ontwaken mobiele tekstberichten controleren, terwijl 25 procent in eerste instantie emails leest en 14 procent sociale netwerken controleert.

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Migratie naar Australië kan ongezonde gevolgen hebben

Een migratie naar Australië kan een negatieve impact hebben op de gezondheid van de inwijkeling. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Deakin University in Australië en de University of Otago in Nieuw-Zeeland, die de gezondheid van allochtone en autochtone inwoners vergeleken. De onderzoekers zeggen over een periode van twee decennia een alarmerende daling van de gezondheid bij immigranten te hebben moeten vaststellen. De resultaten van de studie kunnen volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor landen met grote groepen immigranten en kunnen ook een impact hebben op het internationaal immigratie-beleid.

“Migranten blijken bij hun aankomst in Australië opvallend minder klachten te hebben over chronische ziektes - zoals kanker, cardiovasculaire aandoeningen, artritis, diabetes of problemen met de luchtwegen - dan de lokale bevolking,” zegt hoofdonderzoeker Santosh Jatrana, professor sociale epidemiologie aan de Deakin University. “Na amper twintig jaar blijkt die gezondheidskloof echter helemaal te zijn verdwenen en vertonen allochtone groepen evenveel chronische gezondheidsproblemen als de lokale populatie. De gezondheid van migranten kan dan ook aangetast worden door de adoptie van Australische gewoonten op het gebied van dieet, een gebrek aan fysieke activiteit en het gebruik van tabak en alcohol.”

Professor Jatrana voegt er aan toe dat de gezondheid van de allochtone groep bovendien kan worden ondermijnd door de stress van de migratie, de aanpassing aan een nieuwe cultuur en discriminatie. “Alle migranten lopen door hun buitenlandse afkomst een risico op stress en discriminatie, maar vooral groepen met een visueel zichtbare minderheidsstatus dreigen met dergelijke problemen geconfronteerd te worden,” zegt de onderzoekster. “Socioculturele hindernissen zouden bovendien voor een aantal migrantengroepen een belemmering kunnen vormen voor preventieve gezondheidszorg, zoals onder meer bij de opsporing van kanker bij vrouwen uit sommige allochtone populaties.”

“Ook het taalverschil, budgetbeperkingen, cultuur en een gebrekkige kennis van het lokale gezondheidssysteem kunnen bijdragen tot een verslechtering van de gezondheid,” zegt professor Jatrana nog. “De resultaten van het onderzoek kunnen belangrijke implicaties hebben voor de internationale migratie. Chronische ziektes zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van overlijdens en werkonbekwaamheid en hebben belangrijke sociale, fysieke en economische effecten. De verslechterende gezondheid van migranten staat dan ook loodrecht op één van de belangrijkste pijlers van het immigratiebeleid.”

Lees Verder

14:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Sociale platformen scoren hoog op kostenefficiëntie

Op het gebied van kostenefficiëntie laten sociale platformen betere scores optekenen dan andere online kanalen. Ook op het gebied van bereik kunnen de sociale platformen een superieure efficiëntie melden. Dat is de conclusie van een onderzoek van cloud-specialist Neustar op basis van cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar.

Lees Verder

14:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |