03-08-14

Risicotolerantie investeerder wordt gedragen door angst voor financieel verlies

De risicotolerantie van de investeerder wordt niet bepaald door de bestedingsgewoonte, maar wel door de angst voor financieel verlies. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Missouri. Naarmate de vrees voor financieel verlies toeneemt, blijkt volgens de onderzoekers ook de weerstand tegen risico’s te stijgen. De onderzoekers stelden wel vast dat ook het consumenten-sentiment een impact kan hebben op de risico-tolerantie, maar ook die factor zou niet tegen de houding tegenover financieel verlies kunnen opwegen. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers onder meer leiden tot een nieuwe benadering van het beheer van activa.

Lees Verder

12:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brede product-variëteit doet consument naar vertrouwde merken grijpen

Wanneer de product-variëteit wordt uitgebreid, blijkt de vraag van de consument zich op een kleiner assortiment toe te spitsen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Singapore Management University (SMU). Omdat een brede product-variëteit onoverzichtelijk blijkt te worden, zal de consument zich volgens de onderzoekers proberen te beperken tot een gelimiteerd productaanbod. In de meest gevallen richt men zich daarbij vooral op producten die door marketing of door mond-aan-mond reclame vertrouwd zijn geworden. Dat is wellicht onder meer de verklaring waarom bepaalde bioscoop-karakters met sequels een groot publiek blijven aantrekken.

Lees Verder

12:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aankoopbeslissing wordt vooral door subjectieve kennis gestuurd

De subjectieve kennis over een product heeft een belangrijke impact op de aankoopbeslissing. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Interdisciplinary Center Herzliya in Israel. De onderzoekers voeren aan dat de resultaten van de studie een inzicht kunnen bieden in de keuzemogelijkheden die aan de consument in een brede waaier van productcategorieën, gaande van investeringen tot pensioenplannen, zouden moeten worden aangeboden. Eerder al is gebleken dat de consument zich meer door de eigen perceptie over knowhow laat leiden dan door de objectieve kennis.

Lees Verder

12:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Lichaamstaal verraadt creatieve mogelijkheden en leervaardigheid

De lichaamstaal kan bijzonder veel informatie verstrekken over de emotionele en mentale toestand van het individu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Stanford University. Uit een aantal bewegings-analyses kon volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat uit de lichaamstaal onder meer de creatieve aanleg en leercapaciteit van het individu kunnen worden afgeleid. Onder meer bleek dat zware bewegingen van het bovenlichaam tijdens cursussen konden voorspellen dat op tests achteraf slechtere resultaten zouden worden geboekt. Bovendien werd opgemerkt dat een synchrone beweging van twee personen kan leiden tot een hogere productie van nieuwe ideeën.

“Bijna iedereen kan zich aan de lichaamstaal of gelaatsuitdrukking van een gesprekspartner een idee vormen over de gedachten of gevoelens die bij de andere persoon leven,” zegt onderzoeksleider Jeremy Bailenson, professor communicatie aan de Stanford University. Het blijkt volgens Bailenson echter dat een kwantitatieve analyse van deze niet-verbale signalen een beeld kan helpen schetsen van het leervermogen en de creatieve kracht van een individu. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens Bailenson onder meer de efficiëntie van trainingen opdrijven of werkgevers toelaten om teams samen te stellen die de meest innovatieve ideeën zullen creëren.

Een experiment met studenten, die een opleiding volgden over de ecologische voetafdruk, toonde volgens professor Bailenson aan dat extreme bewegingen van het bovenlichaam duidelijk in staat waren te voorspellen dat de betrokkenen op een latere test slechtere scores zouden laten optekenen dan hun collega’s. “De resultaten van de studie bieden geen inzicht in oorzaak en gevolg,” waarschuwt de onderzoeker. “Mogelijk zouden de betrokkenen zich kunnen vervelen of zich ziek kunnen voelen, maar feit is dat aan de hand van de beweging van het bovenlichaam het leervermogen van het individu kan worden afgeleid.”

De onderzoekers stelden ook vast dat ook een beweging van het bovenlichaam van de docent kan worden gelinkt aan slechtere testresultaten. “Veel docenten lopen tijdens de les heen en weer,” stipt Bailenson aan. “De resultaten van het onderzoek laten uitschijnen dat die gewoonte niet bijzonder efficiënt is om de informatie over te brengen.” In een tweede onderzoek stelden de researchers vast dat een synchrone beweging van de verschillende deelnemers de samenwerking in een team kan stimuleren en verbeteren. De twee studies geven volgens Bailenson aan dat werkgevers over instrumenten kunnen beschikken om een grotere efficiëntie te bereiken met projecten die een creatief denken vereisen.

In een volgende fase wil professor Bailenson achterhalen of het mogelijk is om het prestatieniveau te verbeteren door het individu bewust te maken van zijn lichaamsbewegingen.

Lees Verder

12:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Succes en voldoening mogen niet te vroeg worden ervaren

Wanneer succes te vroeg wordt gerealiseerd, verdwijnt een groot gedeelte van de voldoening in de gerealiseerde prestatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers merken op dat het individu een gevoel van succes wenst op het ogenblik dat vooraf naar voor werd geschoven. In die situatie zal volgens de wetenschappers vaak getracht worden om het gevoel van voldoening te onderdrukken en tot het eerder verwachte ogenblik uit te stellen, maar dat heeft volgens hen een negatieve impact op de totale tevredenheid over de ervaring, aangezien het bereiken van de doelstelling op dat ogenblik niet langer nieuws is.

Lees Verder

12:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Eén op vijf werknemers vertrekt wegens gebrek aan opportuniteiten

Een gebrek aan opportuniteiten binnen de eigen onderneming doet vele werknemers uitkijken naar een andere baan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Penna bij een honderdtal Britse werkgevers. Daarbij werd vastgesteld dat 20 procent van vertrekkende werknemers zijn ontslag heeft ingediend omdat bij de huidige werkgever onvoldoende carrière-mogelijkheden worden aangeboden. Toch blijken slechts weinig ondernemingen zich met de problematiek bezig te houden, terwijl de hedendaagse werknemer volgens Penna met zijn werkgever nochtans een duidelijke conversatie over carrière-mogelijkheden wenst.

De onderzoekers merken op dat 33 procent van de ondervraagde bedrijven de twaalf maanden voordien met een groter personeelsverloop werd geconfronteerd. Toch wordt aangegeven dat slechts 51 procent van de ondernemingen minstens één keer per jaar met zijn werknemers eventuele carrière-mogelijkheden bespreekt. Daarbij blijkt volgens Penna bovendien dat slechts één op vier bedrijven tijdens die gesprekken beroep doet op managers met de nodige kwalificaties. Hoewel het gebrek aan interne carrière-mogelijkheden een belangrijke oorzaak is van het personeelsverloop, blijkt 20 procent van de ondernemingen bovendien geen enkele formele strategie rond opvolging geïmplementeerd te hebben.

“De resultaten van het onderzoek tonen duidelijk aan dat de bedrijfsleiding een beter inzicht moet opbouwen in de carrière-wensen van zijn medewerkers,” waarschuwt Owen Morgan, directeur carrière-advies bij Penna. “De nieuwe generatie werknemers heeft andere verwachtingen bij de interne carrière-begeleiding. In de jaren zeventig werd de carrière-evolutie op een paternalistische manier benaderd, terwijl in de jaren tachtig en negentig vooral een boodschap werd verspreid dat de werknemer voor zijn professionele ontwikkeling zelf verantwoordelijkheid diende op te nemen. Vandaag willen werknemers echter een conversatie rond de verdere loopbaan-opportuniteiten.”

Owen Morgan zegt echter ook dat bedrijven moeten wennen aan het gegeven dat werknemers zich slechts voor kortere tijd aan de onderneming willen binden. Dat hoeft volgens hem echter ook niet automatisch een negatieve ontwikkeling te zijn. “Indien die werknemers tijdens die beperkte periode een daadwerkelijke meerwaarde opleveren, zullen zij voor de onderneming meer hebben betekend dan collega’s die langere tijd in dienst blijven, maar omwille van een gebrek aan carrière-opportuniteiten slechts tot een beperkt engagement bereid blijken,” voert hij aan.

Lees Verder

12:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Asia-Pacific volgend jaar grootste ecommerce-markt ter wereld

De wereldwijde ecommerce zal dit jaar een omzet realiseren van 1,47 biljoen dollar. Dat betekent een stijging met 19,3 procent tegenover vorig jaar. Dat blijkt uit ramingen van consulent eMarketer. Er wordt echter opgemerkt dat het groeiritme begin volgend jaar zal beginnen te vertragen. Daarbij wordt voor de volgende vier jaar een gemiddelde groei met 13,8 procent in het vooruitzicht gesteld. Nog wordt aangevoerd dat Noord-Amerika dit jaar met een marktaandeel van 32,9 procent de belangrijkste regio zal blijven voor ecommerce, maar vanaf volgend jaar zou die rol door Asia-Pacific worden overgenomen. Over vier jaar zou Asia-Pacific een marktaandeel van 37,4 procent laten optekenen.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |