17-09-14

Bedrijven moeten meer investeren in engagement medewerkers

Bedrijven slagen er onvoldoende in om hun werknemers optimaal te engageren. Daardoor dreigt niet alleen de productiviteit van de onderneming aangetast te worden, maar wordt ook een potentiële groep merkadvocaten genegeerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent RoundPegg. Opgemerkt wordt dat drie op vijf ondernemingen opportuniteiten op het engagement aan zich voorbij laten gaan.

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Politieke elite en kiezerspubliek hebben weinig gemeen

Tussen de politieke elite en het kiezerspubliek kunnen er relatief weinig punten van overeenstemming worden gevonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johns Hopkins University. De verschillen geven volgens de onderzoekers aan dat er tussen beide groepen een afwijkende perceptie over de politieke wereld wordt gehanteerd.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oorlogsverslaggeving wordt negatiever naarmate aantal slachtoffers toeneemt

Naarmate een oorlog meer slachtoffers eist, kan in de pers een negatievere verslaggeving worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University naar de verslaggeving over de oorlog in Afghanistan in meer dan elfhonderd artikels in The New York Times, The Los Angeles Times en The Washington Post.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Adverteeerders verschuiven budgetten naar online video

De bestedingen aan digitale video zijn het voorbije jaar met 42 procent gestegen. Bovendien hebben 52 procent van de mediabureaus bestedingen van de televisiemarkt naar de videosector overgeveld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het videoplatform Adap.tv, een dochterbedrijf van America Online (AOL) bij bijna tweehonderd uitgevers en aankopers van reclame in Europa.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereld investeerde vorig jaar 40 miljard dollar in marktonderzoek

Het voorbije jaar is wereldwijd 40 miljard dollar geïnvesteerd in marktonderzoek. Dat betekende een stijging met 2,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van de European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR). Met ruim 16 miljard dollar blijft Europa de belangrijkste regio voor marktonderzoek, gevolgd door Noord-Amerika (15,7 miljard dollar) en Asia-Pacific (6 miljard dollar).

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zes miljard smartphones tegen het einde van het decennium

Tegen het einde van dit decennium zullen er wereldwijd zes miljard smartphones operationeel zijn. Dat betekent een verdrievoudiging tegenover het huidige niveau. Dat is de conclusie van een rapport van de gespecialiseerde marktonderzoeker GSMA Intelligence. Er wordt aan toegevoegd dat smartphones tegen het einde van dit decennium twee derde van het wereldwijde areaal mobiele apparaten zullen vertegenwoordigen. De marktonderzoeker zegt te verwachten dat de smartphone de volgende jaren de drijvende kracht achter de groei van de mobiele sector zal blijken en tot een belangrijk lifestyle-element zal uitgroeien.

“Een groot gedeelte van wereldwijde groei op de smartphone-markt zal worden gedragen door opkomende landen,” zegt Hyunmi Yang, chief strategy officer bij de GSM Association (GSMA). “De groeimarkten vertegenwoordigen op dit ogenblik twee derde van de wereldwijde smartphone-penetratie. Tegen het einde van dit decennium zal dat aandeel toegenomen zijn tot vier vijfde.” Asia-Pacific vertegenwoordigt op dit ogenblik de helft van de wereldwijde smartphone-verbindingen, maar die markt vertoont nog een grote groeimarge. In die regio bedraagt de peneratie nog minder dan 40 procent, terwijl in vele ontwikkelde markten al een niveau van bijna 80 procent is bereikt en in de toekomst een vertraging moet worden verwacht.

Met 629,2 miljoen gebruikers is China op dit ogenblik de grootste smartphone-markt van de wereld, gevolgd door de Verenigde Staten (196,8 miljoen), Brazilië (141,8 miljoen), India (111 miljoen), Indonesië (95 miljoen), Rusland (83,9 miljoen) en Japan (66,1 miljoen). “Hoewel hun bevolking veel kleiner is dan deze landen, beschikken ook Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk met respectievelijk 48,5 miljoen, 45,4 miljoen en 43,5 miljoen gebruikers over grote smartphone-populaties,” zegt Yang nog. De landen met de hoogste smartphone-penetratie zijn Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Finland, Zuid-Korea en Noorwegen.

De Sub-Sahara in Afrika kent met een penetratie van 15 procent op dit ogenblik de laagste smartphone-adoptie van de hele wereld, maar zal volgens het rapport de volgende zes jaar wel de snelstgroeiende regio van de sector worden. “Die trend zal worden gedragen door een grotere beschikbaarheid van betaalbare apparaten en de uitbreiding van mobiele breedband-netwerken,” wordt er nog opgemerkt. Yang voegt er aan toe dat smartphones de volgende jaren een belangrijke impact zullen hebben op het leven van de consument en vooral in ontwikkelingslanden de levensstandaard zullen verbeteren en tot belangrijke maatschappelijke veranderingen zullen leiden.

Bovendien wijst Yang erop dat de smartphone een stimulans voor het ondernemerschap zal blijken te zijn. “Naarmate de industrie evolueert, zullen smartphones lifestyle-platformen worden die opportuniteiten zullen creëren voor de aanbieders van financiële diensten, gezondheidszorgen, domotica en transport,” benadrukt hij.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Manager moet uitblinken in communicatie en leiderschap

Werknemers willen bij hun managers vooral communicatievaardigheden en leiderschapskwaliteiten zien. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Reed bij vijfentwintighonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 21 procent van de respondenten vooral met manager met grote communicatievaardigheden wenst. Op een tweede plaats komen sterke leiderschapskwaliteiten met een score van 19 procent, gevolgd door een gevoel voor rechtvaardigheid (14 procent) en integriteit (11 procent) en professionalisme (11 procent). De ideale manager is volgens de respondenten een combinatie van Barack Obama, Richard Branson en Oprah Winfrey.

De respondenten stelden verder dat een manager ook in staat moet zijn om onder druk de kalmte te bewaren (5 procent), een gevoel voor humor tentoon dient te spreiden (4 procent), over een teamgeest beschikt (4 procent), zich begripvol kan instellen (3 procent) en in staat is om zijn medewerkers aan te moedigen (3 procent). “Wanneer het geheel van alle verwachtingen wordt bekeken, blijkt de ideale manager een combinatie van Obama, Branson en Winfrey te zijn,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij wordt gewezen naar het communicatietalent en de stressbestendigheid van Obama, de integriteit en stimulerende houding van Branson en het medeleven van Winfrey.”

Ook het humoristische karakter van Jamie Oliver en de teamgeest van José Mourinho werden door vele respondenten naar voor geschoven. “Het onderzoek toont aan dat een manager een aantal cruciale eigenschappen moet kunnen combineren,” merkt Tom Lovell, managing director bij Reed, op. “Het feit dat communicatie als de belangrijkste eigenschap naar voor wordt geschoven, moet wellicht worden toegeschreven aan het feit dat die kwaliteit duidelijk maakt wat van de werknemers wordt verwacht en dat de medewerkers er ook kunnen op rekenen dat hun bijdrage aan de prestatie van de onderneming zal worden erkend.”

“Een gepast management kan werknemers optimaal laten functioneren,” geeft Tom Lovell nog aan. “De houding van de manager kan bepalend zijn voor de jobtevredenheid van de werknemer, wat een grote impact kan hebben op de productiviteit en het succes van de onderneming. Een goede manager kan dan ook cruciaal zijn voor de prestaties van het bedrijf.” Uit het onderzoek kwamen ook Winston Churchill en Stephen Fry als een voorbeeld van een goed manager naar voor, maar er konden ook een aantal opmerkelijke resultaten worden geregistreerd, zoals Captain Picard uit Star Trek, Dr Who, professor Dumbledore uit Harry Potter zelfs David Brent uit The Office.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |