04-11-14

Helft werkende moeders heeft mijlpaal in leven van hun kinderen gemist

Vele werkende moeders hebben door professionele verplichtingen minstens één belangrijke mijlpaal in het leven van hun kinderen gemist. Dat is de conclusie van een studie van de Association of Accounting Technicians (AAT) bij tweeduizend Britse vrouwen. De onderzoekers stelden ook vast dat veel vrouwen een carrière-wending beginnen te overwegen wanneer er binnen het gezin aan kinderen wordt gedacht. De resultaten van de studie zijn volgens de onderzoekers niet verrassend, maar moeten toch tot de nodige bezorgdheid aanleiding geven, aangezien de problemen ervoor dreigen te zorgen dat het talent op de vrouwelijke arbeidsmarkt niet tenvolle wordt benut.

“Uit het onderzoek bleek dat de helft van de werkende vrouwen zelfs overweegt om kinderloos te blijven uit vrees dat de geboorte van een baby hun professionele carrière zou kunnen beschadigen,” voeren de onderzoekers aan. “Er diende echter ook worden vastgesteld dat in totaal 67 procent van de ondervraagde vrouwen vreest dat kinderen een negatieve impact zullen hebben op hun loopbaan. Bij de kinderloze vrouwen gaf bovendien 49 procent te kennen het gevoel te hebben dat hun huidige professionele loopbaan hen niet voldoende flexibiliteit zou toelaten om ook nog de zorg voor het gezin op zich te nemen.”

De onderzoekers stelden vast dat de helft van de werkende vrouwen door professionele verplichtingen minstens één mijlpaal uit het leven van hun kinderen hebben gemist. Daarbij geeft 16 procent toe de eerste woorden van hun kinderen gemist te hebben, terwijl 15 procent geen getuige is geweest van de eerste stappen van hun telgen. Ook gaf 20 procent toe op een sportdag of een voorstelling van hun kinderen door beroepsmatige omstandigheden verstek te hebben moeten laten gaan. Daarnaast bleek 55 procent van de moeders te getuigen dat de combinatie van kinderzorg en arbeid een verdere professionele activiteit heeft bemoeilijkt.

Volgens 20 procent van de ondervraagden heeft het gebrek aan steun door de werkgever het leven als een werkende moeder minder gemakkelijk gemaakt. De onderzoekers stelden tevens vast dat de druk ook een impact heeft op het moederschapsverlof. Daarbij werd opgetekend dat 38 procent van de ondervraagden minder dan zes maanden moederschapsverlof opnam. “Daarbij worden vooral financiële redenen genoemd als redenen genoemd om snel naar de werkvloer terug te keren (62 procent),” wordt er opgemerkt. “Er diende echter ook vastgesteld worden dat 30 procent van de betrokkenen verwijst naar angst om de tewerkstelling te verliezen.”

Ook werd genoteerd dat veel vrouwen door het moederschap aangezet worden om hun carrière in een andere richting te sturen. Daarbij bleek 24 procent na de geboorte van een kind van beroep te zijn veranderd, terwijl 65 procent een herscholing in overweging zou nemen. Daarbij werd vooral gewag gemaakt van een streven naar meer flexibele uren (64 procent), gevolgd door een wens of noodzaak aan een betere verloning (48 procent).

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het is vaak moeilijk om aan slecht betaalde banen te ontsnappen

Bepaalde bevolkingscategorieën lopen een groter risico om voor langere tijd in een slecht betaalde baan gevangen te blijven zitten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en de organisatie John Lewis Partnership. Het beleid moet volgens de onderzoekers dan ook maatregelen nemen om het aanbod kwalitatieve banen verder uit te breiden. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat vrouwen in laagbetaalde banen na tien jaar 47 procent meer kans liepen zich in hun situatie geblokkeerd te weten dan mannelijke collega’s met dezelfde karakteristieken.

“Gedurende de voorbije twee decennia zijn in Groot-Brittannië 19 procent van de werknemers met slecht betaalde banen er niet in geslaagd om hun situatie te verbeteren,” merken de onderzoekers op. “Daarnaast bleek 40 procent voortdurend vanuit een verbeterd loonniveau te hervallen naar een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Slechts 37 procent slaagde erin om voor zichzelf definitief een betere carrière uit te bouwen.” Vastgesteld werd dat vrouwen een aandeel hebben van 64 procent in de populatie die er niet in slaagt om uit een baan met een lage vergoeding te ontsnappen. Dat betekent wel een verbetering tegenover het begin van de jaren negentig, toen een aandeel van meer dan 70 procent werd opgetekend.

Er moet volgens de onderzoekers echter ook een verband worden vastgesteld met leeftijd. “Met het ouder worden krijgt men steeds minder uitzicht om aan een precaire loonsituatie te ontsnappen,” wordt er aangevoerd. “Op vijfendertig jaar heeft men 24 procent meer kans om zijn situatie te verbeteren dan op vijfenveertig jaar.” Bovendien werd ook een relatie opgemerkt met parttime arbeid. Werknemers die over een periode van één decennium minstens twee jaar deeltijdse prestaties hebben verricht, bleken 16 procent meer kans te hebben om in hun situatie gevangen te blijven zitten dan collega’s met een fulttime baan.

Ook het opleidingsniveau heeft een belangrijke impact. Een diploma secundair onderwijs zou het risico op een langere periode van een quasi minimale vergoeding met 40 procent doen afnemen, maar met een universitair diploma is er sprake van een daling met 71 procent. Tevens werd echter vastgesteld dat een carrière in de publieke sector eveneens een gemakkelijker uitweg naar een betere verloning biedt. Elk jaar werk in de publieke sector zou het risico om geblokkeerd te blijven met 7 procent verlagen. De onderzoekers stelden nog vast dat in het begin van de jaren negentig 15 procent van de werknemers met een lage vergoeding werd geconfronteerd. Dat was twintig jaar later opgelopen tot 24 procent.

Het bedrijfsleven moet volgens Peter Cheese, chief executive van Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), inspanningen doen om een omgeving uit te bouwen die medewerkers de mogelijkheid biedt om naar een hoger niveau te evolueren. Onder meer moet er volgens Cheese daarbij worden gekeken naar de parttime-arbeid. “Een aantal parttime werknemers is geïnteresseerd om binnen de organisatie een grotere verantwoordelijkheid op te nemen, maar wordt afgeschrikt door de vrees daardoor niet langer meer in aanmerking te kunnen komen voor een deeltijds functie. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat ook hogere functies toegankelijk zijn voor parttime banen.”

“In het algemeen moeten bedrijven een kader creëren waarin werknemers carrière-vorderingen kunnen maken en een grotere bijdrage aan de organisatie kunnen leveren zonder naar een hoger hiërarchisch niveau te moeten evolueren,” zegt Peter Cheese.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse zangeres Taylor Swift heeft al haar muziek weggehaald bij de streamingdienst Spotify. Dat heeft Spotify bekend gemaakt. Muzikanten krijgen van de service een vergoeding van 1 dollarcent per gestreamde song, maar dat is volgens de Amerikaanse zangeres onvoldoende. Spotify zegt teleurgesteld te zijn door de actie van Swift, maar voegt er aan toe te hopen dat de zangeres alsnog op haar beslissing zal terugkomen. De twee partijen hebben al langer wrijvingen. Eerder al weigerde Swift haar nieuwe albums op de streamingdienst te plaatsen, maar veranderde nadien telkens van mening. Volgens Spotify werden de jongste dertig dagen 16 miljoen streams van de sons van Taylor geregistreerd.

Japan heeft met de Yamazaki Single Malt Sherry Cask de beste whisky van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van de World Whisky Bible. Analist Jim Murray kende het Japanse product een score kan 97,5 procent toe. Het is de eerste keer dat een Japanse whisky in het rapport de hoogste score haalt. Yamazaki gaat in de rangschikking zijn Amerikaanse concurrenten William Larue Weller en Sazerac Rye vooraf. Schotland, de bakermat van de whisky, heeft geen enkele vertegenwoordiger in de top vijf. Murray zegt dat de Schotse stokerijen enkel nog middelmatige malts op de markt brengen en dan ook inspanningen dienen te doen om de kwaliteit van hun producten opnieuw op een hoger niveau te tillen.

De webbrowser Safari van Apple had tijdens de maand oktober in de wereldwijde internettrafiek een aandeel van 11,89 procent. Daarmee is Safari voor de eerste keer in de geschiedenis groter geworden dan Firefox, dat een aandeel heeft van 11,62 procent. Dat blijkt uit cijfers van analyst Net Applications. Met een marktaandeel van 48,71 procent blijft Internet Explorer van Microsoft veruit de grootste populariteit genieten. Concurrent Chrome van Google staat met een aandeel van 21,41 procent op de tweede plaats. Opgemerkt wordt dat Safari zijn toenemende populariteit te danken heeft aan het succes van de iPhones en iPads van Apple. Op de desktop-markt blijft Firefox nog wel groter dan Safari.

Volgens 97 procent van de Fransen is het tewerkstellingsbeleid van president François Hollande mislukt. Dat blijkt uit een enquête van het mediabedrijf RTL Group. Ook bij de socialistische achterban van de president geeft 94 procent toe dat Hollande er niet in geslaagd is om de werkgelegenheid opnieuw te stimuleren. Verder bleek dat 70 procent van de Fransen het beleid van Hollande op het gebied van staatsfinanciën onvoldoende resultaten heeft opgeleverd. De Franse premier Manuel Valls geniet wel een groot vertrouwen. Volgens ruim 70 procent van de ondervraagden zou Valls de verantwoordelijkheid over de belangrijkste economische en sociale besluiten moeten krijgen.

Het toeristisch ruimtevliegtuig SpaceShipTwo is waarschijnlijk neergestort door het voortijdig in werking treden van een remsysteem. Dat blijkt uit de eerste aanwijzingen in het onderzoek van de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) naar de crash. Volgens de bevindingen zouden twee staartstabilisatoren te vroeg zijn geactiveerd, zodat het vliegtuig in de Mojave-woestijn in Californië neerstortte. De veiligheidsautoriteit merkt wel op dat er slechts sprake is van een voorlopige hypothese en zal het onderzoek nog lange tijd in beslag nemen. Wel lijkt brandstof, in tegenstelling tot de berichtgeving in een aantal media, geen rol te hebben gehad in de crash van het vliegtuig.

Het Franse kabelconcern Altice, eigendom van miljardair Patrick Drahi, wil het telecombedrijf Portugal Telecom overnemen van de Braziliaanse eigenaar Oi. Dat heeft Altice bekend gemaakt. Met de transactie zou een bedrag zijn gemoeid van ruim 7 miljard euro. De overname zou worden gefinancierd met eigen middelen en nieuwe kredieten. In het overnamebedrag is ook een som van 400 miljoen euro voor investeringen in toekomstige groei voorzien. Oi gaat gebukt onder een grote schuld. Waarnemers wijzen erop dat Altice belangrijke voordelen kan halen uit de overname. PT Telecom kan immers worden samengevoegd met de activiteiten van de eigen dochters Cabovisao en Oni.

De Britse bank HSBC Holdings heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 4,6 miljard dollar. Dat betekende een stijging met bijna 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De bank geeft wel aan dat de winstgroei werd afgeremd door 701 miljoen dollar voorzieningen voor compensaties aan Britse klanten die ondeugdelijke financiële producten hadden gekocht. Anderzijds wordt aangevoerd dat de voorzieningen voor slechte leningen tot 760 miljoen dollar konden worden gehalveerd. Tevens is een voorziening van 378 miljoen dollar gereserveerd voor mogelijke boetes rond de manipulatie van de valutahandel. De omzet steeg met 5 procent tot 15,8 miljard dollar.

Het Noorse olieconcern Statoil verwacht de volgende vijftig jaar voor 200 miljard dollar olie te winnen uit het veld Johan Sverdrup in de Noordzee. De exploitatie van het gebied zou over vijf jaar van start moeten gaan. De plannen voor de uitbating van het veld zouden weldra in het Noorse parlement worden besproken. Gehoopt wordt volgend jaar met de voorbereidende werkzaamheden te kunnen starten. Het olieveld werd door Statoil en partner Lundin Petroleum in het begin van dit decennium ontdekt. De aanwezige voorraden worden geraamd op 1,8 miljard tot 2,9 miljard vaten. Daarmee is Johan Sverdrup één van de grootste velden voor de kust van Noorwegen. Gestreefd wordt naar een maximale dagproductie van 650.000 vaten.

Drankenconcern Diageo wordt volledig eigenaar van het tequilamerk Don Julio. Dat heeft Diageo bekend gemaakt. Diageo had al een belang van 50 procent in het tequilamerk, maar neemt nu ook de resterende participatie van zijn Mexicaanse sectorgenoot Jose Cuervo over. In ruil gaat het Ierse whiskeymerk Bushmills naar Jose Cuervo overgehevels. Daarnaast betaalt de Mexicaanse groep aan Diageo een bedrag van 408 miljoen dollar. Diageo, producent van onder meer Smirnoff en Johnnie Walker, wil met de overname zijn positie op de markt voor duurdere tequilamerken versterken. Het bedrijf zag bijna twee jaar geleden nog af van een volledige overname van Jose Cuervo.

Het Luxemburgse mediabedrijf RTL Group heeft een meerderheidbelang genomen in het netwerk StyleHaul, gespecialiseerd in mode en lichaamsverzorging. RTL Group had al een belang van 22,5 procent in StyleHaul, maar breidt die participatie nu uit tot 94 procent. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 85 miljoen euro. Daarnaast maakte de Luxemburgse groep bekend 16 miljoen euro te zullen investeren in de verdere ontwikkeling van het platform. StyleHaul was tot op dit ogenblik grotendeels in handen van het management en het personeel van het platform. RTL Group heeft ook een optie om de resterende aandelen over te nemen. StyleHaul heeft naar eigen zeggen 60 miljoen unieke bezoekers per maand.

Het Britse voedingsconcern United Biscuits wordt overgenomen door de Turkse groep Yildiz Holding. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gemeld. Met de transactie zou een bedrag van ruim 2 miljard Britse pond zijn gemoeid. Investeerders Blackstone en PAI Partners namen United Biscuits acht jaar geleden voor een bedrag van 3 miljard dollar, maar zijn al enkele jaren op zoek naar een koper voor het Britse concern. Onder meer ook Kellogg’s, Burton Biscuits en de Chinese investeerder Hony Capital hadden interesse getoond in een overname van United Biscuits. United Biscuits is producent van merken zoals onder meer Verkade, Delacre en Jaffa. Yildiz is eigenaar van chocoladeproducent Godiva.

Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf LG Electronics heeft topman Yong Nam zijn functie neergelegd. Reden voor het vertrek van Nam zijn de slechte resultaten van de mobiele divisie van het concern. Dat heeft LG Electronics bekend gemaakt. LG Electronics is één van de grootste producent van mobiele telefoons van de wereld, maar is er de voorbije jaren niet in geslaagd om de concurrentie van de iPhone van Apple en andere producenten op te vangen. Nam Yong wordt opgevolgd door Bon-joon Koo. Het bedrijf zegt snel een beslissing te hebben willen nemen over een opvolging, zodat de nieuwe topman meer tijd heeft om zich op het volgende jaar voor te bereiden.

De Franse communicatiegroep Publicis neemt het Amerikaanse bedrijf Sapient, gespecialiseerd in digitale marketing, over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 3,7 miljard dollar. De overname moet Publicis toelaten zijn positie op de digitale markt te versterken. Door de integratie van Sapient zal de digitale markt meer dan 50 procent van de inkomsten van Publicis genereren. Daarmee heeft het Franse concern naar eigen zeggen een voorsprong van drie jaar op het eerder gelanceerde strategisch plan. Sapient realiseerde het voorbije boekjaar een omzet van meer dan 1,35 miljard dollar en boekte een winst van 85,9 miljoen dollar. Publicis probeerde eerder dit jaar tevergeefs een fusie met het Amerikaanse Omnicom.

In de Verenigde Staten neemt het concern LabCorp de geneesmiddelenproducent Covance over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 5,6 miljard dollar. Met de fusie ontstaat naar eigen zeggen het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van gezondheidsdiagnostiek. LabCorp verwacht jaarlijks 100 miljoen dollar aan synergievoordelen te halen uit de fusie. Ook wordt opgemerkt dat de activiteiten van Covance binnen een periode van drie jaar in de nieuwe structuur zijn geïntegreerd. Covance noteerde het voorbije jaar een omzet van meer dan 2,5 miljard dollar en telt 12.500 medewerkers in zestig landen. LabCorp boekte vorig jaar een omzet van 5,8 miljard dollar en heeft 34.000 personeelsleden.

Het Amerikaanse industriële concern Honeywell heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een winst gerealiseerd van 1,2 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 1 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 5 procent tot 10,1 miljard dollar. Dave Cote, chief executive van Honeywell, maakte in een commentaar gewag van een sterk kwartaal, gekenmerkt door een autonome omzetgroei en een dubbelcijferige winstgroei. Het bedrijf zegt door deze resultaten ook zijn winstverwachtingen voor het hele jaar naar boven te kunnen bijstellen. Wel verwacht het bedrijf volgend jaar de gevolgen te voelen van een vertraging van de wereldwijde economische groei.

Meer Nieuws

06:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-11-14

Geen enkel wetenschappelijk bewijs voor gunstige effecten braingames

De positieve effecten van zogenaamde braingames worden fel overdreven. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan het Stanford Center for Longevity en het Max Planck Institute for Human Development. Volgens de onderzoekers kan maximaal worden aangetoond dat een training met braingames de vaardigheid met het spel zelf verbetert.

Lees Verder

14:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ouders hebben andere verwachtingen bij kunstmatige bevruchting

Er kan bij kunstmatige bevruchting een duidelijke evolutie in voorkeuren worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de Reproductive Medicine Associates of New York en de Icahn School of Medicine. Opgemerkt wordt dat vooral gekeken wordt naar eigenschappen die de latere levenskwaliteit van de boreling kunnen verbeteren.

Lees Verder

14:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Menselijk brein heeft ingebakken gevoel voor rechtvaardigheid

Het menselijk brein heeft een ingebakken gevoel voor rechtvaardigheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Norwegian School of Economics (NHH) en de University of Bergen (UiB). Dit fenomeen geeft volgens de onderzoekers aan waarom het individu in bepaalde omstandigheden bereid is financiële beloningen op te geven.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Menselijk brein beschikt over een interne calorie-teller

De mens beschikt over interne calorie-teller. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Montreal Neurological Institute and Hospital in Canada. De onderzoekers merken op dat de consument bij de keuze van voedingsproducten ook een evaluatie, gebaseerd op de verwachte calorie-niveaus, van de overwogen aankopen maakt.

Lees Verder

14:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |