27-07-14

Media verscherpen emotionele toon van een gebeuren

Elk medium kent een specifiek gebruik naargelang de content van de communicatie. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers van de University of Wisconin bij driehonderd studenten. Vastgesteld werd dat goed nieuws bij voorkeur wordt gecommuniceerd met tekstberichten of Twitter, terwijl voor negatieve boodschappen vaker op meer indringende mediaplatformen, zoals de telefoon, beroep wordt gedaan. De onderzoekers stelden tevens vast dat het gebruik van media bij social sharing de emotionele toon van het gebeuren verscherpt. Dat geldt zowel bij een positieve gebeurtenis als bij een slechte tijding.

Lees Verder

12:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ervaringsgerichte producten hebben positieve impact op geluksniveau

Producten die werden ontworpen om een beleving te creëren of te versterken, kunnen consumenten bijna even gelukkig maken als levenservaringen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University. De onderzoekers stellen dat deze producten aan een andere, maar even krachtige psychologische behoefte van de consument voldoen dan levenservaringen. Terwijl levenservaringen de consument kunnen helpen om dichter bij anderen te komen, zullen ervaringsgerichte producten zoals boeken, sportartikelen, videogames of muziekinstrumenten hen volgens de onderzoekers in staat stellen om nieuwe vaardigheden en kennis te gebruiken en ontwikkelen.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economische crisis verhoogt de rol van alcohol in zelfmoorden

In een economische recessie moet bij zelfmoorden vaker een invloed van alcohol worden opgetekend dan in andere periodes. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of California over de invloed van de economische recessie op het einde van het voorbije decennium op de zelfmoordcijfers. De onderzoekers stelden vast dat het aantal zelfmoorden tijdens een recessie, zoals kon worden verwacht, toeneemt, maar bleken bij de slachtoffers ook vaker sporen van zware alcohol-intoxicatie te kunnen worden opgetekend. Er werd wel opgemerkt dat er duidelijke verschillen kunnen worden opgetekend bij zelfmoorden door mannen en vrouwen.

Lees Verder

12:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Appartement wordt ervaren als een fort tegen bedreigingen

Bewoners van appartementen hebben een grotere angst voor criminaliteit in de wijk dan gezinnen in afzonderlijke woningen, maar voelen zich binnenshuis daarentegen veel veiliger. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ryerson University in Toronto bij meer dan vijftienduizend inwoners van diverse Canadese steden. Vastgesteld werd dat appartementbewoners zich binnenshuis drie keer veiliger voelen dan de huishoudens in afzonderlijke woningen. De onderzoekers stellen dat het appartement vaak als een fort wordt ervaren dat de bewoners tegen mogelijke bedreigingen beschermt.

"De studie suggereert dat bewoners van hoogbouw een grotere angst hebben voor criminaliteit wanneer ze zich door de buurt bewegen, maar zich in hun appartement beter afgeschermd en beveiligd voelen dan de eigenaars of huurders van alleenstaande woningen,” voert onderzoeksleider Heather Rollwagen, professor sociologie aan de Ryerson University, aan. “Angst voor criminaliteit raakt iedereen. Een groot gedeelte van de dagelijkse routines vertoont een bekommernis over de veiligheid en het beperken van de risico’s voor het gezin. Dat blijkt ook het geval te zijn wanneer er objectief geen enkele aanwijzing is van een groter risico op criminaliteit.”

“Mensen die in een hoogbouw wonen zijn minder geneigd om hun buren te kennen en vertonen dan ook vaak een grotere angst wanneer ze tijdens de avond in de buurt rondlopen dan wijkgenoten die in een individueel pand wonen,” benadrukt Heather Rollwagen nog. “Eens de flatbewoners thuis zijn, voelen ze zich echter veel veiliger dan de bewoners van alleenstaande woningen.” De onderzoekers waarschuwen wel dat het fenomeen een impact kan hebben op de sociale omgeving. Omdat de flatbewoners minder gemakkelijk sociale netwerken uitbouwen met hun buren, dreigen ze volgens Rollwagen eilanden te worden in hun eigen gemeenschappen.

“Ontwikkelaars moeten bij de bouw van flatgebouwen maatregelen nemen die een grotere sociale interactie aanmoedigen,” benadrukt professor Rollwagen. “Er moeten meer publieke ruimtes worden gecreëerd, waarbij vooral aandacht moet worden besteed aan de aanleg van speelgebieden voor gezinnen, zodat een sterkere community-geest kan worden opgebouwd. Bovendien zouden wijkbesturen ook meer sociale evenementen moeten organiseren, zodat de bewoners gemakkelijker met elkaar contact kunnen leggen.”

Lees Verder

12:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sociale strategie wordt teveel vanuit marketing bekeken

Veel merken hebben een sociale aanwezigheid, maar de activiteit blijkt niet altijd de beste indruk te maken. Dat is de conclusie van een studie door consulenten Forrester en Conversocial bij een honderdvijftigtal contactcenter-managers over sociale strategieën. De onderzoekers vonden onder meer dat 35 procent van de sociale medewerkers van de klantenservice voor elk nieuw contact-moment het communicatie-proces helemaal opnieuw moeten opstarten omdat de interactie-geschiedenis met de correspondent niet is opgeslagen. Tevens werd vastgesteld dat de platformen voor sociale interactie meestal vanuit marketing-overwegingen werden geselecteerd.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gratis wifi stimuleert langere bezoeken en bijkomende bestedingen

Een gratis wifi-aanbod in retaillocaties stimuleert langere bezoeken en extra bestedingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Purple Wifi, ontwikkelaar van sociale wifi-software bij meer dan vijfentwintighonderd consumenten. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat 72 procent van de consumenten gebruik maakt van wifi-toepassingen en 78 procent bij het winkelen of aanverwante activiteiten op zoek gaat naar wifi-mogelijkheden. Er werd ook vastgesteld dat het wifi-aanbod 77 procent van de shoppers zal aanzetten om de winkel te verkiezen boven een concurrentie die geen gratis communicatie-aanbod heeft voorzien.

Lees Verder

12:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwelijke professioneel engagement beïnvloedt evenwicht kinderopvang

Naarmate een vrouw zich meer met haar beroep identificeert en meer arbeidsuren presteert, zal de kinderopvang meer evenwichtig worden verdeeld met de gezinspartner. Naarmate de vrouw zich daarentegen meer met het moederschap identificeert, zal de vader minder tijd met de kinderen doorbrengen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University bij nagenoeg honderdvijftig koppels met minstens één kind van maximaal zes jaar oud. Tevens bleek dat de omvang van het engagement van de vader als ouder geen enkele invloed heeft op de hoeveelheid tijd die de vrouw aan de kinderopvang besteedt.

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |