24-10-14

Meerderheid raadpleegt online gezondheidsinformatie

De medische sector kan de impact van online gezondheidsinformatie niet negeren en moet middelen vinden om met het nieuwe medium om te gaan. Dat is de boodschap van een onderzoek van sectororganisatie Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMa) bij ruim twaalfhonderd Amerikaanse respondenten. Vastgesteld werd dat 57 procent van de ondervraagden toegeeft naast het inwinnen van een advies van een arts ook beroep te doen op medische of gezondheids-gerelateerde websites. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig loopt dat op tot 65 procent, maar ook bij vijfenzestigplussers grijpt nog altijd 43 procent terug naar online informatie.

“In totaal zegt 78 procent van de respondenten ook gebruik te maken van alternatieve bronnen voor medische informatie,” zeggen de onderzoekers. “Het internet is daarbij veruit de belangrijkste bron en geniet een grotere populariteit dan vrienden en familie (30 procent), apothekers (24 procent) of beoefenaars van alternatieve medische sectoren zoals acapuncturisten of chiropractors (15 procent). Het is echter vooral verbijsterend dat één op vier respondenten toegeeft aan de hand van die bronnen een andere behandeling te hebben gevolgd dan door de arts was aanbevolen. Vooral jongeren tussen achttien en vierendertig jaar schrikken niet terug voor alternatieve keuzes.”

“Het onderzoek wijst op een duidelijke verschuiving in de relatie van het publiek met zijn artsen,” stippen de onderzoekers aan. “Artsen vormen nog altijd een belangrijke bron van professioneel advies en zijn het eerste adres voor behandelingen, maar zij hebben niet langer de exclusiviteit in de verspreiding van medische informatie. Een tweede opinie komt vaak van bronnen buiten het artsenkabinet, waarbij steeds meer beroep gedaan wordt op het internet. Die online bronnen leiden tot een beter geïnformeerde patiënt, wat een belangrijke impact heeft op de aanbieding van medische diensten en het engagement van de klant. Dat is een evolutie die op zich moeilijk negatief kan worden bestempeld.”

“Het internet maakt het de patiënt mogelijk een grotere verantwoordelijkheid te nemen over de eigen gezondheidszorg,” merken de onderzoekers op. “Dat heeft de traditionele dynamiek tussen arts en patiënt fundamenteel veranderd. In het verleden bestond die relatie vooral uit advies dat door de arts aan de patiënt werd verstrekt, maar vandaag melden de patiënten zich bij hun arts met zelf verzamelde achtergrondinformatie, wat leidt tot een discussie over mogelijke diagnoses en behandelingen. Er moet echter worden gewaarschuwd voor de geldigheid van die verzamelde informatie, die vaak niet zijn kwaliteit kan bewijzen.”

“Het gevaar bestaat dat ondeugdelijke oplossingen te gemakkelijk worden aanvaard,” wordt er aangevoerd. “Bovendien dreigt de patiënt aan het advies van een arts te verzaken en louter op alternatieve bronnen verder te gaan. Dat kan belangrijke risico’s voor de gezondheid inhouden. Het is echter onmogelijk om de evolutie van het model van de gezondheidszorg te negeren. In dat nieuwe model moet de arts dan ook een nieuwe functie opnemen. Er moet gezocht worden naar een manier om patiënten online te engageren en een gezondheids-ecosysteem op te bouwen dat feiten van mythes kan helpen scheiden.”

Lees Verder

16:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zestigplussers zien pensioen vooral als een gradueel proces

Een meerderheid van de zestigplussers voelt zich te jong om met pensioen te gaan en zou liever langer blijven werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent LV Pensions bij een groep oudere werknemers in Groot-Brittannië. Vastgesteld werd dat vele werknemers het pensioen liefst als een gradueel proces zouden willen kunnen benaderen. Er wordt aan toegevoegd dat langer werken voor vele senioren een positieve keuze is. De onderzoekers merken op dat vele zestigers en zeventigers echt van hun beroep houden en erop gebrand zijn om ook op latere leeftijd professioneel actief te blijven.

“De aard van het pensioen is fundamenteel veranderd,” merken de onderzoekers op. “Er is niet langer sprake van een vertrek met een afscheidsgeschenk en een overstap naar een passieve levensfase. Veel werknemers hanteren een graduele visie over het afscheid aan de professionele loopbaan en blijven ook de na de officiële pensioenleeftijd actief, waarbij het aantal arbeidsdagen en werkuren geleidelijk wordt afgebouwd.” De onderzoekers stelden vast dat slechts 38 procent van de officiëel gepensioneerden in Groot-Brittannië geen enkele professionele activiteit meer heeft. Er wordt aan toegevoegd dat doorwerken na het officiële pensioen steeds meer de norm wordt.

De onderzoekers merken op dat actieve zestigers in Groot-Brittannië nog gemiddeld vierentwintig uur per week professioneel actief zijn. Daarbij geeft 35 procent gefaseerd zijn pensioen wil invoeren, wat kan leiden tot parttime werk of consultant-functies. “Er zijn verschillende redenen waarom de professionele activiteit bij de pensionering niet volledig wordt stopgezet,” merkt LV Pensions op. “Daarbij geeft 49 procent toe uit financiële overwegingen te blijven doorwerken, maar 52 procent werpt op van zijn baan te houden en 46 procent vindt zichzelf te jong om definitief op rust te gaan. Driekwart van de zestigplussers zegt zich dan ook in werkelijkheid ongeveer vijftig jaar oud te voelen.”

“Zestigplussers willen zich door hun leeftijd niet laten beperken,” geven de onderzoekers aan. “Er kan zelfs een groep van senioren-ondernemers worden opgemerkt die ervoor kiest om zijn nieuwe vrijheid te gebruiken om in een bedrijf te investeren.” Vastgesteld werd dat 28 procent van de actieve gepensioneerden een eigen onderneming heeft opgericht, waarbij 21 procent het bedrijf als zestigplusser is gestart. Ook wordt opgemerkt dat 32 procent van de betrokkenen zelfs tot een volledige carrière-verandering heeft besloten. De resultaten wijzen volgens de onderzoekers op een ambitieuze groep die ervan overtuigd is nog veel te bieden te hebben aan de samenleving.

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jonge mannen en vrouwen dromen van andere carrières

Jongeren hebben bij de aanvang van hogere studies een duidelijke selectie voor hun toekomstige carrière in het hoofd. Dat is de conclusie van een onderzoek van de carrièresite TargetJobs bij vijftienhonderd eerstejaars aan een zeventigtal Britse universiteiten. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat mannelijke studenten weinig plannen koesteren voor een carrière in de retailsector, terwijl hun vrouwelijke collega’s nagenoeg geen enkele interesse tonen in investeringsbankieren. Bovendien moest volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat mannen zich veel meer door het uitzicht op een goed salaris zouden laten leiden dan hun vrouwelijke leeftijdsgenoten.

Uit het onderzoek bleek dat mannelijke studenten bij de start van hun universitaire carrière vooral een professionele toekomst in de informatica voor ogen hebben, gevolgd door engineering. De derde plaats wordt gedeeld door de bouwsector en investeringsbankieren. De top tien bestaat verder uit banken en verzekeringen, vastgoed, accountancy, management consulting, wetenschap en rechten. Bij vrouwelijke eerstejaars is de top tien helemaal anders samengesteld. Vrouwelijke studenten zien voor zichzelf vooral een carrière in de retailsector, gevolgd door media en openbare dienst. De top tien bestaat verder uit marketing, rechten, wetenschap, management consulting, accountancy, vastgoed en banken en verzekeringen.

“De enquête bracht enkele verrassende resultaten naar voor,” zegt Chris Phillips, onderzoeksdirecteur bij TargetJobs. “De studentenpopulatie met een voorkeur voor retail bleek voor 90 procent uit vrouwen te bestaan. Daarentegen werd bij de voorkeur voor informatica een mannelijke dominantie van 70 procent opgemerkt.” Het onderzoek toont volgens Phillips echter vooral aan dat een aantal sectoren zich op een andere manier op de arbeidsmarkt dient te profileren om een breder publiek werknemers te kunnen aanspreken. Er wordt echter ook opgemerkt dat een aantal verschillen in populariteit niet gemakkelijk verklaard kunnen worden.

In het algemeen bleek een interesse baan de belangrijkste motivatie te zijn voor de keuze van een studierichting (49 procent). Andere motieven achter de selectie van een studierichting waren een goed salaris (11 procent), werkzekerheid (11 procent), een zinvolle bijdrage tot de gemeenschap en maatschappij (9 procent) en een intellectuele uitdaging (8 procent).

Lees Verder

16:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Positieve relatie leidt ook tot een gezonde dieetgewoonte

Een positieve relatie leidt ook tot een gezonde dieetgewoonte. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Connecticut. De resultaten van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers belangrijke implicaties hebben voor strategieën om overgewicht te bestrijden. De meeste programma’s spitsen zich immers vooral toe op een individuele benadering.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zondag zorgt voor grootste commercieel engagement op Twitter

Op zondag worden op het sociale netwerk Twitter het minst aantal commerciële boodschappen verstuurd, maar wordt bij het publiek wel de meest intense reactie opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent ExactTraget op basis van een analyse van meer dan 3,6 miljoen tweets in vijftien economische sectoren. Op zondag worden per boodschap gemiddeld 43,9 retweets gemeld, gevolgd door de zaterdag met 26,7 retweets.

Lees Verder

16:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

Het Amerikaanse technologieconcern Microsoft heeft tijdens het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een omzet gerealiseerd van 23,2 miljard dollar, tegenover 18,5 miljard dollar inkomsten tijdens dezelfde periode vorig jaar. De groei werd gestuwd door een herstel van de computermarkt en een toenemende vraag naar cloud-software en andere diensten. De nettowinst daalde echter met 13,4 procent tot 4,5 miljard dollar. Die inkrimping moet in belangrijke mate worden toegeschreven aan de grotere kosten, te wijten aan de overname van het grootste gedeelte van het Finse bedrijf Nokia. Die overname leidt tot een omvangrijke herstructurering, die het bedrijf ruim 1,1 miljard dollar kostte.

In Moskou heeft Andrej Djakow, directeur van de luchthaven Vnoekovo, zijn functies neergelegd. Ook zijn plaatsvervanger is afgetreden. Dat heeft de Russische luchthaven bekend gemaakt. Reden is de recente vliegtuigcrash met een zakenvliegtuig, waarbij Christophe de Margerie, topman van de Franse oliemaatschappij Total, om het leven kwam. Een aantal medewerkers werden geschorst. Drie verkeersleiders en de verantwoordelijke voor het sneeuwvrij houden van de luchthaven werden opgepakt. Het vliegtuig was bij het opstijgen tegen een sneeuwruimer gebotst. Ook de bestuurder van de sneeuwruimer werd gearresteerd. Volgens een aantal bronnen was de man dronken, maar dat werd door zijn advocaat ontkend.

In Groot-Brittannië is rockmuzikant Alvin Stardust op 72-jarige leeftijd overleden. De muzikant leed al enkele tijd aan prostaatkanker. Alvin Stardust was het pseudoniem van Bernard Jewry. De man begon zijn muzikale carrière in de sixties als zanger van de band Shane Fenton & The Fentones. Een echte doorbraak volgde echter pas in de seventies, toen hij onder het pseudoniem Alvin Stardust een aantal grote hits, zoals ‘My Coo ca Choo’ en ‘Jealous Mind’, liet optekenen. Deze herfst verschijnt voor het eerst in dertig jaar een nieuw album van de rockmuzikant. De voorbije decennia was hij vooral actief met acteerwerk in musicals zoals ‘David Copperfield’ en ‘Chitty Chitty Bang Bang’.

Noord-Korea heeft beslist om zijn grenzen voor toeristen tijdelijk te sluiten. Op die manier hoopt het land niet in aanraking te zullen komen met het ebolavirus. Klanten werden door gespecialiseerde reisbureaus in China en Groot-Brittannië van de beslissing op de hoogte gebracht. Noord-Korea is het eerste land dat tijdens de ebolacrisis alle buitenlandse toeristen weert, zonder onderscheid in nationaliteit of herkomst. Een belangrijke terugslag is de beslissing niet, want slechts weinig westerlingen bezoeken het land. Jaarlijks worden ongeveer zesduizend toeristen geteld. Elf jaar geleden sloot Noord-Korea al eens de grenzen om een besmetting met Sars, een levensbedreigende vorm van een longontsteking, te voorkomen.

Het raceteam Caterham moet zich mogelijk uit de Formule Eén terugtrekken. De problemen zijn het gevolg van een geschil tussen voormalig eigenaar Tony Fernandes en het consortium Engavest, bestaande uit een groep Arabische investeerders, dat de renstal enkele maanden geleden overnam. Fernandes zou de aandelen van het raceteam echter nog niet hebben overgedragen, waardoor Engavest al enkele tijd in Caterham investeert zonder eigenaar te zijn van de renstal. De fabriek van Caterham in het Engelse Leafield zou wegens huurachterstanden inmiddels zijn gesloten. Bernie Ecclestone, topman van de Formule Eén, werd ingeschakeld om een oplossing te zoeken.

In de Verenigde Staten heeft een rechtbank vier gewezen werknemers van bewakingsfirma Blackwater schuldig bevonden aan de dood van veertien ongewapende Irakezen zeven jaar geleden. De betichten Paul Slough, Dustin Heard en Evan Liberty werden veroordeeld voor vrijwillige doodslag, terwijl Nicholas Slatten schuldig bevonden werd aan moord. Slatten zou volgens de aanklager zoveel mogelijk Irakezen hebben willen doden uit wraak voor de terroristische aanslagen op de Twin Towers in New York. Slatten riskeert een levenslange gevangenisstraf. De andere drie beschuldigden moeten mogelijk voor dertig jaar in de cel. Het incident veroorzaakte sterke anti-Amerikaanse gevoelens bij veel Irakezen.

Het Amerikaanse autoconcern General Motors (GM) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een nettowinst gerealiseerd van 1,4 miljard dollar. Dat betekende een verdubbeling tegenover dezelfde periode vorig jaar. Opgemerkt wordt dat goede resultaten in Noord-Amerika en China de aanhoudend moeilijke markt in Europa hebben gecompenseerd. De omzet steeg met 2 procent naar 39,3 miljard dollar. Mary Barra, bestuursvoorzitter van General Motors, stelde dat het autoconcern met deze resultaten op het vooropgestelde schema zit. Wel wordt aangegeven dat de Russische markt, die door de westerse sancties zwaar is getroffen, nagenoeg is stilgevallen.

Bij de Britse supermarktketen Tesco bereidt voorzitter Richard Broadbent zijn vertrek voor. Dat heeft Broadbent ter gelegenheid van de voorstelling van de kwartaalcijfers van de keten bekend gemaakt. In september maakte Tesco bekend de winsten over de eerste jaarhelft met 250 miljoen pond te hebben overschat. Een onafhankelijk onderzoek gaf aan dat die overschatting in werkelijkheid opliep tot 263 miljoen pond. Door de fouten dienden eerder al acht managers op te stoppen. Broadbent zegt zijn opvolging te regelen, waarna hij zijn functie zou neerleggen. De Britse Financial Conduct Authority (FCA) is met een onderzoek naar het schandaal gestart. Tesco zegt zijn volledige medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Het Finse telecombedrijf Nokia, beheerder van netwerken voor mobiele apparatuur, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 3,3 miljard euro. Dat betekende een stijging met 13 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee heeft het bedrijf voor de eerste keer in drie jaar tijd de inkomsten kunnen opdrijven. De Finse groep kon naar eigen zeggen profiteren van de nieuwe investeringen van providers in netwerkverbindingen, onder meer door nieuwe contracten in China en Noord-Amerika. De nettowinst steeg van 138 miljoen euro naar 760 miljoen euro. Nokia spitst zich na de verkoop van zijn divisie mobiele telefonie aan Microsoft vooral op netwerkactiviteiten.

De Hongaarse regering heeft bij een parlement een voorstel ingediend om het internet te belasten. Op elke gigabyte verzonden data zou een fiscale heffing van 0,5 euro worden opgelegd. Aangezien Fidesz, de partij van premier Victor Orban, een absolute meerderheid heeft in het Hongaarse parlement, wordt het voorstel wellicht goedgekeurd. Wel werd aangegeven dat de belastingen zou moeten worden gedragen door de operatoren, maar die hebben gezegd de kosten aan de gebruikers te zullen moeten doorrekenen. Op Facebook werden al meer dan honderdduizend protesten tegen het voorstel verzameld. De belasting zou de Hongaarse overheid ongeveer 65 miljoen euro per jaar moeten opleveren.

Jean-Pierre Clamadieu, chief executive van het Belgische chemieconcern Solvay, is benoemd tot de nieuwe voorzitter van de Chemical Industry Council (Cefic), de koepelorganisatie van de Europese chemiesector. Clamadieu wordt bij Cefic de opvolger van Kurt Bock, chief executive van het Duitse concern Basf. Cefic vertegenwoordigt 29.000 Europese chemiebedrijven die samen meer dan 1,2 miljoen arbeidsplaatsen hebben. Clamadieu benadrukte dat de Europese chemiesector inspanningen moet doen om zijn concurrentiekracht te beschermen. Daarvoor moet volgens hem de investeringen in het fundamenteel onderzoek worden ondersteund. De Europese chemiesector investeert jaarlijks 8,5 miljard euro in research.

Tabaksproducent British American Tobacco (BAT) heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar 495 miljard sigaretten verkocht. Dat betekende een daling met 1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het concern, producent van merken zoals Lucky Strike, Dunhill, Kent, Rothmans en Pall Mall, geeft aan dat de verkoop in Noord-Amerika, West-Europa en Zuid-Amerika inkromp, terwijl in Afrika, het Midden-Oosten en Azië nagenoeg een status-quo werd opgetekend. De omzet van het concern, de grootste tabaksproducent van Europa, steeg met 2,4 procent. Die groei was te danken aan prijsstijgingen. Indien echter wisselkoerseffecten worden meegerekend, ging de omzet met 9,6 procent achteruit.

Het Britse farmaconcern GlaxoSmithKline (GSK) heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,6 miljard pond. Dat betekende een daling met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De operationele winst viel met 6 procent terug tot 1,9 miljard pond. Het bedrijf maakte bekend een kostenbesparing te zullen doorvoeren om de teruglopende inkomsten te compenseren. Het farmaconcern wijst daarbij op een verlies aan inkomsten van Advair, een populair product voor de behandeling van astma, dat niet langer meer door een patent wordt beschermd. De Britse farmagroep wil de kosten de volgende drie jaar met een bedrag van 1 miljard pond verlagen.

Het Amerikaanse chemieconcern Dow Chemical heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 14,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 594 miljoen dollar tot 852 miljoen dollar, onder meer dankzij de introductie van een aantal maatregelen om de kosten terug te schroeven. De grootste groei werd opgetekend in Noord-Amerika, waar de omzet een toename met 7 procent liet optekenen. Er wordt echter ook gewag gemaakt van positieve resultaten in de opkomende markten, waarbij volgens topman Andrew Liveris vooral in Latijns-Amerika een belangrijke omzetgroei kon worden gerealiseerd.

De Amerikaanse groep Xerox, producent van printers en kopieerapparaten en aanbieder van digitake diensten, heeft tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 5,1 miljard dollar. Dat betekende een daling met 2 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De hardware-divisie, die ongeveer 40 procent van de inkomsten genereert, diende een omzetdaling met 6 procent te melden. Bij de dienstverlening, die 57 procent van de activiteiten vertegenwoordigt, kon echter een stijging met 1 procent worden geregistreerd. De nettowinst van het concern daalde van 286 miljoen dollar naar 266 miljoen dollar. Het bedrijf probeert zich steeds meer op dienstverlening toe te spitsen.

Meer Nieuws

07:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-10-14

Twee op drie sollicitanten doen beroep op mobiel platform

Mobiele platformen vormen een belangrijk onderdeel van de zoektocht naar werk. Dat is de conclusie van een onderzoek van online rekruteerder Indeed bij werkzoekenden in Australië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Vastgesteld werd dat 62 procent van de respondenten bij hun zoektocht naar een nieuwe baan beroep doen op een mobiel apparaat. De onderzoekers merken daarbij op dat bedrijven hun sollicitatie-proces aan deze nieuwe trends moeten aanpassen indien ze een optimale toegang willen krijgen tot het beschikbare talent op de markt. Er wordt benadrukt dat mobiel solliciteren voor de kandidaat gemakkelijker en betrouwbaarder moet worden gemaakt.

Volgens 55 procent van de ondervraagden is gebruiksvriendelijkheid het belangrijkste motief om voor sollicitatie-activiteiten op een mobiel platform beroep te doen. Bovendien gaf 66 procent aan op een mobiele apparaat daadwerkelijk een sollicitatie over te willen gaan indien het proces eenvoudiger zou worden gemaakt. De onderzoekers merkten echter ook nog altijd een aantal fundamentele problemen op, waarbij gewag wordt van een blijvende vorm van sceptisisme over de betrouwbaarheid van de mobiele instrumenten in het vacature-proces. Bijna de helft klaagt over de beperkingen van de kleine mobiele schermen, terwijl 34 procent moeilijkheden ondervindt om zijn curriculum vitae aan het mobiele platform aan te passen.

“Het onderzoek schetst een nieuw beeld van de moderne werkzoekende,” benadrukt David Rudick, vice-president internationale markten bij Indeed. “Deze groep besteedt een grotere tijd aan de zoektocht naar een nieuwe baan en wil bij de introductie van een nieuwe vacature onmiddellijk kunnen solliciteren. Dit fenomeen biedt de departementen human resources een aantal nieuwe opportuniteiten, maar creëert ook een aantal uitdagingen. Door mobiele platformen trekt de werkzoekende een groot gedeelte van het initiatief in het sollicitatie-proces naar zich toe. De mobiele technologie heeft duidelijk een impact op de manier waarop voor nieuwe functies wordt gesolliciteerd.”

Lees Verder

15:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |