21-07-14

Evenementen genieten vooral van gemeenschappelijke emoties

De gedeelde aandacht vormt voor het publiek de belangrijkste emotionele component van grote evenementen zoals het voorbije wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto, het Massachusetts Institute of Technology (MIT), de Columbia University en de Northwestern University. De onderzoekers stelden vast dat emotionele evenementen een grotere intensiteit verwerven wanneer ze simultaan met andere groepsleden worden bekeken. Opmerkelijk is dat de betrokkenen zich niet noodzakelijk op dezelfde geografische locatie hoeven te bevinden, maar de beleving dient wel simultaan te gebeuren.

“Het kijken naar een evenement in groepsverband heeft een krachtige invloed op de manier waarop informatie wordt verwerkt,” geeft onderzoeksleider Garriy Shteynberg, professor psychologie aan de Universiteit van Toronto, aan. “Het groepsgebeuren zorgt ervoor dat het evenement met grotere aandacht wordt gevolgd. Bovendien gaat de beleving ook veel dieper, waardoor het evenement meer geneigd is om een blijvende invloed te hebben.” De onderzoekers stelden in de groep sterkere emotionele reacties vast dan bij een individuele beleving van het gebeuren. Het gezamenlijke element bleek volgens hen zowel bij positieve als negatieve reacties tot een intensievere beleving te leiden.

“Positieve informatie zorgt in de groepsomgeving tot gelukkiger reacties, terwijl een gezamenlijke negatieve beleving anderzijds tot een grotere droefheid aanleiding geeft,” getuigt professor Shteynberg. “Deze gedeelde emotionele ervaring heeft ook een belangrijke effect op het gedrag van de betrokkenen. Het onderzoek toonde onder meer aan dat de respondenten na het bekijken van een video over daklozen in de groepsomgeving sneller geneigd waren om geld te geven aan een maatschappelijk doel dan wanneer het programma alleen werd gevolgd.” Er wordt wel opgemerkt dat de gezamenlijke beleving niet noodzakelijk fysiek in dezelfde ruimte dient te gebeuren.

“Het louter besef dat anderen, waar ook ter wereld, dezelfde ervaring beleven, zal een sterkere emotionele impact genereren,” voeren de onderzoekers aan. “De beleving moet echter wel simultaan gebeuren. Wanneer het gebeuren op een later ogenblik wordt bekeken, valt de perceptie over de gezamenlijke beleving weg.”

Lees Verder

11:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Virtuele hulpverleners worden het snelst vertrouwd

Virtuele hulpverleners kunnen een positieve impact hebben op patiënten met mentale gezondheidsproblemen. Dat is de conclusie van een evaluatie van SimSensei, een virtueel karakter dat aanwijzingen van depressie en andere mentale problemen kan identificeren, door sociaal psychologen aan de University of Southern California. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat patiënten sneller bereid bleken om persoonlijke informatie te verstrekken aan virtuele personen dan aan reële gezondheidswerkers. Het fenomeen heeft volgens de wetenschappers wellicht te maken met het feit dat computers geen neiging hebben om een oordeel te vellen of neer te kijken op de problemen van anderen.

“Bij de introductie-gesprekken met de virtuele hulpverlener Ellie bleken de patiënten eerlijker over hun symptomen, zelfs wanneer genante problemen te berde kwamen, wanneer ze geloofden dat er geen menselijke waarnemer aanwezig was,” zegt onderzoeksleider Gale Lucas, sociaal psycholoog aan het Institute for Creative Technologies van de Univeresity of Southern California. “Er kan een duidelijk verschil worden opgemerkt wanneer de patiënt gelooft dat de anonimiteit is gegarandeerd. De studie geeft aan dat virtuele karakters kunnen leiden tot een grotere bereidheid van de patiënt om persoonlijke informatie te verstrekken.”

“Het onderzoek geeft ook aan dat het voor hulpverleners nuttig kan zijn om virtuele assistenten in te schakelen bij het screenen van patiënten,” zegt Lucas nog. “Aangezien de patiënt bereid blijkt om eerlijker te antwoorden op de vragen van de virtuele assistent, die ook met empathie reageert op de gepresenteerde problemen, kunnen artsen een betere diagnose stellen en dan ook een optimale behandeling aanbieden. Zelfs wanneer de virtuele hulpverlener naar schuldgevoelens of negatieve herinneringen vraagt, blijkt de patiënt geen terughoudendheid te vertonen om eerlijke informatie te verstrekken.”

De onderzoekers wijzen erop dat begrip en de afwezigheid van een waarde-oordeel belangrijke factoren zijn die een grote invloed hebben op de bereidheid om persoonlijke informatie te verschaffen. “De virtuele hulpverlener is dan ook een belangrijk hulpmiddel om informatie te verkrijgen van personen die zich terughoudend voelen over het delen van intieme aspecten uit hun leven,” voeren ze aan. “Op die manier kunnen virtuele assistenten aan patiënten de mogelijkheid bieden om de gepaste hulp te ontvangen.”

Lees Verder

 

11:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Sportieve mentaliteit hoogste doel voor sportende jongeren

Sportende jongeren zetten winst niet als hoogste doel van de inspanning. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de George Washington University bij nagenoeg tweehonderdvijftig jonge Amerikaanse voetbalspelers, coaches en ouders. Een sportieve mentaliteit, de inzet en positieve coaching blijken voor de jongeren de belangrijkste waarden van de sportieve activiteit te vormen.

Lees Verder

11:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Slechts minderheid jongeren heeft voldoende lichaamsbeweging

Slechts een minderheid van de jongeren laat het aanbevolen volume lichaamsbeweging optekenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Alberta bij meer dan driehonderd jongeren tussen negen en zeventien jaar. De World Health Organization (WHO) beveelt voor jongeren minstens zestig minuten lichaamsbeweging per dag aan, maar volgens het onderzoek haalt slechts 34 procent van de respondenten het gewenste volume.

Lees Verder

11:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bedrijven terughoudend met aanbieden gratis technologie

Het aanbieden van technologieën die de klantenbeleving kunnen verbeteren, zoals gratis wifi, kan voor bedrijven een nuttige strategie vormen om extra consumenten aan te trekken, maar toch blijken vele ondernemingen te aarzelen om de programma’s te implementeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse concern Time Warner Cable. Vastgesteld werd onder meer dat 80 procent van de ondernemingen toegaf dat klanten gratis internet-toegang verwachten, maar toch bleek slechts 43 procent de technologie daadwerkelijk aan te bieden. De andere respondenten zeggen een aantal negatieve neveneffecten te vrezen.

Lees Verder

11:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Industriële controle kwetsbare sector in cybersecurity

Industriële controlesystemen vormen een kwetsbare plek in de wereldwijde cybersecurity. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Ponemon Institute and Unisys Corp bij zeshonderd technologie-executives in dertien landen. De onderzoekers stelden vast dat de bedreiging van vijandige aanvallen op industriële controlesystemen blijkt toe te nemen, maar de bedrijven geven toe niet optimaal te zijn voorbereid op die agressie.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gymzaal heeft positieve impact op studieresultaten

Een frequent bezoek aan de gymzaal blijkt de studieprestaties van studenten gevoelig te kunnen verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University (MSU) op basis van een analyse van de gegevens over bijna vijfduizend Amerikaanse studenten. Studenten die lid waren van fitness-centra gemiddeld 0,13 punten beter scoorden op examens.

Lees Verder

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |