30-08-14

Oxbridge blijft voor Britten snelste weg naar de top

In Groot-Brittannië blijven de de universiteiten van Oxford en Cambridge de belangrijkste weg naar een topcarrière. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse Social Mobility and Child Poverty Commission (SMCPC). De onderzoekers zeggen daarbij vastgesteld te hebben dat afgestudeerden van Oxford, Cambridge en andere elite-instituten een dramatische oververtegenwoordiging blijven behouden in instellingen die een grote impact hebben op het Britse beleid. Opgemerkt wordt dat de zogenaamde Oxbridge-instellingen onder meer 75 procent van de toprechters, 59 procent van de kabinetsleden, 50 procent van de diplomaten en 47 procent van de krantencolumnisten leveren.

Lees Verder

 

14:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Consument blijft bezorgd over privacy wearables

De privacy-bekommernissen rond wearables blijven een belangrijke hindernis voor de verdere adoptie van het internet-of-things. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Accenture en Acquity Group bij een groep Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 80 procent van de respondenten zich vragen stelt over de privacy-bescherming van wearables. Toch werd ook opgemerkt dat slechts één op drie gebruikers van het internet-of-things geen enkele informatie met een andere partij zou willen delen. Er werd ook vastgesteld dat 53 procent aangeeft bereid te zijn om met de technologie informatie ter beschikking te stellen van artsen.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meerderheid bedrijven niet voorzien op digitale evolutie

Een meerderheid van de bedrijven is niet optimaal voorbereid zijn om optimaal in te spelen op de evolutie naar de digitale omgeving. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Epsilon en Econsultancy bij meer dan vierhonderd grote Amerikaanse bedrijven. De onderzoekers stelden daarbij vast dat slechts 44 procent van de ondervraagde marketing-executives van mening is dat de bedrijfsleiding efficiënte strategieën heeft geïmplimenteerd om op digitale evoluties in te spelen. Gelijkaardige reacties konden volgens de onderzoekers worden verzameld bij de raad van bestuur en de middenkaders.

Lees Verder

14:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Management is niet het enige carrière-traject

Een management-functie mag niet het enige streefdoel van de carrière-ontwikkeling zijn. Dat zegt Sarah Sandbrook, directeur human resources bij de informatica-groep T-Systems. Sandbrook merkt op dat veel werknemers naar een management-functie streven omdat ze ervan uitgaan dat die route de enige manier is om het maximale te halen uit hun professionele carrière. Dat heeft volgens haar echter tot gevolg dat de kwaliteit van het management vaak te wensen overlaat, want niet iedereen is voor dergelijke leidinggevende functies geschikt. Daarom moeten bedrijven volgens Sandbrook andere carrière-trajecten ontwikkelen die de mogelijkheden van de werknemer wel tenvolle tot hun recht kunnen laten komen.

“Bedrijven moeten hun medewerkers duidelijk maken dat er binnen de organisatie andere carrière-mogelijkheden zijn dan een louter verticale ontwikkeling naar het management-kader,” voert Sarah Sandbrook aan. “Onder meer kunnen technische vaardigheden een basis zijn om werknemers toe te laten door te groeien naar cruciale functies binnen de onderneming zonder daarvoor tot het management-niveau te moeten toetreden. Bij het aanbieden van carrière-mogelijkheden moeten de bedrijven inspelen op de sterke capaciteiten van hun individuele medewerkers. Vele medewerkers kunnen louter vanuit hun technische of commerciële vaardigheden een belangrijke meerwaarde betekenen voor de onderneming.”

“Er kunnen binnen de onderneming functies worden geïdentificeerd die vergelijkbaar zijn met de middenkaders, maar waarbij geen leidinggevende verantwoordelijkheid dient te worden opgenomen,” zegt Sarah Sandbrook nog. “Binnen deze alternatieve carrière-ontwikkeling moet human resources een belangrijke functie opnemen. Human resources kan binnen de organisatie immers de werknemers identificeren die de grootste voordelen kunnen genieten van een alternatieve professionele ontwikkeling. Het uittekenen van deze alternatieve carrière-paden kan zowel voor het bedrijf als voor de individuele werknemer een belangrijke meerwaarde opleveren.”

Lees Verder

14:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Amerikaanse bevolking meer bezorgd voor mensenrechten en natuurrampen

De Amerikaanse bevolking toont een grotere aandacht voor mensenrechten en natuurrampen. Dat blijkt uit een onderzoek van het bureau Harris. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 16 procent van de ondervraagden zijn donaties vooral wil reserveren voor gezinnen en jongeren, gevolgd door onderwijs (15 procent), mensenrechten (12 procent), medisch onderzoek (11 procent) en natuurrampen (10 procent). Daarbij werd vastgesteld dat vooral de interesse voor mensenrechten en natuurrampen is gestegen. Bij het begin van dit decennium wou immers slechts 9 procent zijn donatie vooral willen reserveren voor mensenrechten, terwijl natuurrampen de steun van 7 procent zou krijgen.

Lees Verder

14:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vrouwen zijn minder stoutmoedig met eigen kwalificaties

De grotere terughoudendheid van vrouwen in de kandidaturen voor nieuwe functies, promoties of uitdagende projecten kan voor de werving belangrijke problemen opleveren. Dat zegt Simon Drake, directeur bij headhunter Penna, verwijzend naar een onderzoek van het bedrijf Hewlett-Packard, waarbij vastgesteld werd dat vrouwen zich pas voor een promotie aanmeldt wanneer ze het gevoel hebben 100 procent aan de vereiste kwalificaties in te vullen. Mannen gaven daarentegen aan zich te zullen aanmelden wanneer ze 60 procent van de vereiste kwalificaties konden aantonen. Bij het opstellen van die kwalificaties moet volgens Drake met dergelijke afwijkingen rekening worden gehouden.

“Een onderzoek van de Harvard Business Review wees uit dat de gevraagde kwalificaties voor werknemers de belangrijkste reden zijn om geen kandidatuur voor een nieuwe functie of een bevordering in te dienen,” merkt Simon Drake op. “Werknemers gaan ervan uit dat er toch geen enkele kans op een selectie bestaat wanneer ze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen. In die omstandigheden wordt een kandidatuur als een verspilling van tijd en energie beschouwd. Dat kan echter een belangrijke impact hebben op de opportuniteiten van vrouwen op de arbeidsmarkt. Mannen zijn immers veel sneller van mening dat ze aan de gestelde normen voldoen dan vrouwen.”

“Werkgevers zouden met het fenomeen rekening moeten houden bij de presentaties van vacatures voor onder meer leidinggevende posities,” benadrukt Simon Drake. “Er moet voor gezorgd worden dat de gevraagde kwalificaties daadwerkelijk overeenstemmen met de behoefte van de openstaande betrekking. Indien kwalificaties worden gevraagd die in de praktijk voor de functie niet noodzakelijk zijn, dreigt men immers vooral vrouwelijke kandidaten af te schrikken. Op die manier worden niet alleen de opportuniteiten voor vrouwen op de arbeidsmarkt beperkt, maar dreigen ondernemingen ook een belangrijke groep waardevolle kandidaten aan zich voorbij te zien gaan.”

“Maar ook de kandidaten moeten bij de analyse van een aanbieding verder kijken dan de officiële vereisten,” waarschuwt Simon Drake. “Overwogen moet worden of de gestelde vereisten daadwerkelijk overeenstemmen met de functie die moet worden ingevuld. Indien blijkt dat er tussen de eigen kwalificaties en de gepresenteerde normen geen kritische discrepantie bestaat, zou men niet mogen aarzelen om een kandidatuur in te dienen, waarbij men echter wel moet beseffen dat deze afwijking een reden kan zijn om een selectie geweigerd te zien worden.”

Lees Verder

14:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse autobouwer Tesla Motors, producent van elektrische wagens, gaat in China een netwerk van meer dan vierhonderd oplaadpunten bouwen. Daarover heeft Tesla een akkoord gesloten met de Chinese mobiele operator China Unicom. De oplaadpunten worden ingeplant bij vestigingen van China Unicom in honderdtwintig Chinese steden. Daarnaast zullen volgens Tesla ook twintig stations met superchargers, die de oplaadtijden met een factor zestien doen dalen, worden gebouwd. Klanten van Tesla zullen de auto’s bij de stations gratis kunnen opladen. China wil het gebruik van elektrische auto’s stimuleren en kan dan ook een belangrijke groeimarkt worden voor Tesla.

Bill Gates heeft een bedrag van 1 miljoen dollar geschonken aan de beweging Initiative 594, die strengere eisen wil opleggen aan de wapenverkoop. Gates is al langer tegenstander van de Amerikaanse National Rifle Assocation (NRA), maar heeft volgens waarnemers nu voor de eerste keer de strijd tegen de machtige Amerikaanse wapenlobby financieel ondersteund. Initiative 594 wil dat wapenverkopers meer onderzoek doen naar de achtergrond van hun klanten. Ook investeerder Ron Conway en Michael Bloomberg, voormalig burgemeester van New York, hebben zich al opgeworpen als tegenstanders van de machtige Amerikaanse wapenlobby, die nieuwe beperkingen op verkoop vaak kan blokkeren.

Tijdens de maand juli werden in Frankrijk 3,424 miljoen werklozen geteld. Daarmee heeft de Franse werkloosheid een nieuwe recordhoogte laten optekenen. Tegenover de maand juni werd een stijging met 0,8 procent opgetekend. De Franse werkloosheid liet daarmee bovendien voor de negende maand op rij een stijging optekenen. Tegenover de maand juli van vorig jaar is er sprake van een stijging met meer dan 4 procent. Bij de senioren werd een stijging met 0,7 procent opgetekend tegenover de maand juni van dit jaar, maar liep met 11,6 procent op tegenover juli vorig jaar. Bij de jongeren was er anderzijds sprake van een daling met 1,8 procent op één jaar tijd, maar wel met een stijging met 0,7 procent tegenover juni.

In Rusland zijn opnieuw twaalf restaurants van de keten McDonald’s gesloten, terwijl meer dan honderd andere filialen worden geïnspecteerd. Dat heeft McDonald’s bekend gemaakt. Het Russische agentschap voor consumentenbescherming had eerder al drie restaurants van de Amerikaanse keten bevolen. Daarbij werd een bedreiging van de gezondheid van de consumenten als reden naar voor geschoven. De maatregelen werden echter vooral als een politieke reactie beschouwd voor de sancties die in de Verenigde Staten en West-Europa tegen Rusland zijn genomen voor de problemen in Oekraïne. McDonald’s heeft in Rusland meer dan vierhonderd restaurants. De Russische divisie telt 37.000 werknemers.

Tegen begin volgend jaar moet in India elk gezin een bankrekening hebben. Dat heeft de Indiase eerste minister Narendra Modi gezegd. De maatregel is volgens Modi een belangrijke stap in de strijd tegen de armoede. Op dit ogenblik heeft 68 procent van de Indiase bevolking geen toegang tot een bankrekening. De premier voert aan dat deze groep aangewezen is op geldschieters, die vaak extreem hoge intresten aanrekenen voor hun diensten. De nieuwe bankrekeningen geven ook toegang tot een debetkaart, een ziekteverzekering en een levensverzekering. De plannen van Modi moeten echter zware hindernissen overwinnen, onder meer omdat vele Indiërs geen identiteitspapieren hebben.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijft achter zijn directeur Christine Lagarde staan. Dat heeft het dagelijks bestuur van de internationale financiële autoriteit gezegd. In Frankrijk is een strafrechtelijk onderzoek gestart tegen Lagarde, die zich als Frans minister van financiën zes jaar geleden schuldig zou hebben gemaakt aan nalatig gedrag in een regeling tussen staatsbank Crédit Lyonnais en zakenman Bernard Tapie, die een lucratieve schadevergoeding had toegewezen gekregen. Het Internationaal Monetaire Fonds zegt er vertrouwen in te hebben dat Lagarde optimaal in staat zal zijn om haar taak te blijven uitvoeren. Lagarde werd drie jaar geleden de eerste vrouwelijke directeur van de financiële autoriteit.

Het technologiebedrijf Microsoft is gestart met het verwijderen van misleidende applicaties uit zijn virtuele winkel Windows Store. Inmiddels zijn al meer dan vijftienhonderd applicaties, die met frauderende bedoelingen zouden zijn ontwikkeld, uit de winkel verwijderd. De geviseerde programma’s maakten vooral gebruik van variaties op bekende merknamen en logo’s van betalende applicaties. Pas na het downloaden van de bewuste applicatie, kwamen de consumenten tot de vaststelling een lege doos gekocht te hebben. De slachtoffers zullen door Microsoft worden vergoed. Daarnaast worden ook aan de ontwikkelaars van applicaties voortaan strengere voorwaarden opgelegd, zodat de fraude onmogelijk zou worden.

In Zweden is de aanvraag van het autoconcern National Electric Vehicle Sweden (Nevs) voor een bescherming tegen zijn schuldeisers door een rechtbank afgewezen. De rechter gaf aan dat de aanvraag onvoldoende duidelijkheid verschaft over de financiële oplossingen die Nevs voor zijn problemen naar voor wil schuiven. Nevs, eigenaar van het merk Saab, gaat in beroep tegen de uitspraak van de rechter. Nevs, in handen van investeerders uit Hongkong en China, werd twee jaar geleden opgestart om op basis van de failliete constructeur Saab een nieuwe entiteit voor de productie van elektrische wagens te bouwen. Nevs zou een samenwerking zoeken met de autobouwers Mahindra en Dongfeng.

Het experimentele geneesmiddel ZMapp is een efficiënt middel om ebola te bestrijden. Dat is de conclusie van een onderzoek onder leiding van wetenschappers aan de University of Manitoba in het Canadese Winnipeg. Het onderzoek bracht volgens de wetenschappers aan het licht dat achttien besmette makaken na een behandeling met ZMapp, een product van het bedrijf Mapp Biopharmaceuticals, volledig herstelden. Besmette apen die niet werden behandeld, overleefden de besmetting daarentegen niet langer dan acht dagen. ZMapp werd tot nu toe ook aan zeven mensen toegediend. Twee patiënten zijn inmiddels overleden. De ebola-epidemie heeft tot nu toe al meer dan vijftienhonderd overlijdens veroorzaakt.

Luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines gaat zesduizend banen schrappen. Dat staat in het herstructureringsplan dat het Maleisische staatsfonds Khazanah Nasional, eigenaar van Malaysia Airlines, voor de luchtvaartmaatschappij heeft opgesteld. Malaysia Airlines heeft op dit ogenblik nog twintigduizend medewerkers, maar werd eerder dit jaar door twee zware crashes getroffen. Sindsdien wordt de maatschappij, die ook voordien al met belangrijke financiële problemen werd geconfronteerd, door vele reizigers vermeden. Ook Ahmad Jauhari Yahya, topman van Malaysia Airlines, zal eind juni volgens jaar zijn functie neerleggen. De luchtvaartmaatschappij zal ook zijn aanbod bestemmingen afslanken.

Internetconcern Google experimenteert met leveringen van goederen door drones. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Google zegt met het Project Wing al een drietal jaar experimenten uit te voeren in Australië. Er wordt wel opgemerkt dat het wellicht nog verscheidene jaren zal duren vooraleer de drones daadwerkelijk kunnen worden ingezet. In tegenstelling tot de traditionele drone-technologie, zal het onbemande vliegtuig van Google autonoom vliegen en niet telegeleid worden. Daarmee leunt de technologie aan bij de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s bij Google. Het bedrijf zegt nog verder verbeteringen te willen doorvoeren op het gebied van onder meer beveiliging, geluidshinder en nauwkeurigheid.

In de eurozone werden tijdens de maand juli 18,4 miljoen werklozen geteld. Dat betekende een lichte daling tegenover de maand voordien. Dat blijkt uit een rapport van Eurostat, het Europese bureau voor statistiek. De werkloosheidsgraad bleef status-quo op 11,5 procent. De werkloosheid in de eurozone blijft daarmee voor de tweede maand op rij op het laagste niveau sinds september twee jaar geleden. In juli vorig jaar werd nog een werkloosheid van 11,9 procent opgetekend. De laagste werkloosheid wordt opgetekend in Oostenrijk en Duitsland (5 procent). De grootste werkloosheid wordt nog altijd opgemerkt in Griekenland (27 procent) en Spanje (24,5 procent).

De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft tijdens het voorbije gebroken boekjaar, dat eind juni werd afgesloten, een recordverlies van 2,8 miljard Australische dollar laten optekenen. Dat komt overeen met een negatief resultaat van 2 miljard euro. De verliescijfers zijn vooral te wijten aan afschrijvingen van 2,6 miljard dollar op de boekwaarde van de vloot. Daarnaast wordt ook gewezen op reorganisatiekosten. Ook wanneer met die elementen geen rekening wordt gehouden, wordt Qantas echter geconfronteerd met een verlies van 646 miljoen dollar, tegenover een winst van 186 miljoen dollar het jaar voordien. De omzet daalde met 3 procent tot 15,4 miljard dollar.

De Amerikaanse kledingketen Abercrombie & Fitch heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet gerealiseerd van 891 miljoen dollar. Dat betekende een daling met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De winst steeg van 11,4 miljoen euro naar 12,9 miljoen dollar. Abercrombie & Fitch, dat zich vooral op een jongerenpubliek richt, wordt al geruime tijd met een tanende belangstelling geconfronteerd. Het bedrijf heeft daarom beslist om alle grote merknamen en logo’s van zijn kleding te halen. Ook wil de keten zich naar eigen zeggen in de toekomst meer toeleggen op modieuze, wisselende collecties. De groep paste eerder ook al het interieur van zijn winkels aan.

Het Duitse concern WMF Group, producent van onder meer hoogwaardig bestek, pannen, waterkokers en koffiezetapparaten, wordt overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Kohlberg Kravis Roberts (KKR). De Amerikaanse investeerder bracht in juli van dit jaar een bod uit om WMF Group helemaal over te nemen en meldt nu dat meer dan 90 procent van het aandelenkapitaal van de Duitse groep is aangemeld, zodat een procedure wordt opgestart om de resterende aandeelhouders uit te kopen. Daarna zal het Duitse bedrijf van de beurs worden gehaald. WMF Group realiseerde vorig jaar een omzet van 1 miljard euro. De wortels van de Duitse groep gaan terug tot het midden van de negentiende eeuw.

Meer Nieuws

11:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |