07-07-14

Negatieve herinneringen moeten in een context worden geplaatst

Wanneer het individu met negatieve herinneringen wordt geconfronteerd, moet vooral aandacht worden geschonken aan de betrokken context. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Illinois. Met die strategie kan volgens de onderzoekers een relatief eenvoudige en efficiëntie manier worden vonden om de impact van de negatieve herinneringen te verlichten.

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: herinnering |  Facebook |

Religieuze muziek heeft positieve impact op mentale gezondheid oudere gelovigen

Bij de oudere gelovigen blijkt religieuze muziek te worden geassocieerd met een afname van de angst voor de dood en een grotere tevredenheid over het leven. Daarnaast blijkt ook een groter gevoel van eigenwaarde en een positievere perceptie over de controle over het eigen leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Baylor University, de University of Texas, de Bowling Green State University en Duke University.

Lees Verder

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: religie, muziek |  Facebook |

Onzekerheid over uitkomst keuzes leidt tot impulsief gedrag

Indien men geen zekerheid heeft over de uitkomst van een keuze, dreigt een groter risico op impulsieve beslissingen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida bij een populatie ratten. De onderzoekers stelden vast dat ratten met impulsieve neigingen ook over een slechter werkgeheugen blijken te beschikken.

Lees Verder

12:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: onzekerheid, impulsiviteit |  Facebook |

Pesterijen tijdens kinderjaren werken vier decennia later nog altijd door

De negatieve sociale, lichamelijke en geestelijke gevolgen van pesterijen tijdens de kinderjaren zijn ook bijna veertig jaar later nog steeds duidelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het King’s College London bij bijna achtduizend kinderen in Engeland, Schotland en Wales. De studie wijst er volgens de onderzoekers op dat pesterijen een blijvende impact op de gezondheid en economische welzijn hebben.

Lees Verder

12:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pesterijen |  Facebook |

Mens heeft evolutionaire angst voor naderende dingen

Mensen hebben nog steeds negatieve gevoelens over dingen die naderen, zelfs indien er objectief geen enkele bedreiging aanwezig is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Chicago. Het fenomeen is volgens de onderzoekers een erfenis uit het verleden, toen de bescherming van de overlevingskansen een centrale plaats had in het dagelijks leven.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: angst |  Facebook |

Mits goed aanbod is elke werknemer bereid te verhuizen

Bijna alle werknemers zijn bereid om naar een andere locatie te verhuizen. Voorwaarde is wel dat een geschikte compensatie wordt geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het wervingsbedrijf The Candidate, gespecialiseerd in digitale marketing. De onderzoekers merken op dat geschikt talent niet altijd lokaal beschikbaar is, maar kan die leemte met verhuis-compensaties worden opgevangen.

Lees Verder

12:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werknemer, verhuis |  Facebook |

Zoekreclame heeft ook positieve impact op merkbekendheid

Zoekreclame leidt niet alleen tot een groter aantal clicks en conversies, maar heeft ook een gunstige impact op de merkbekendheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van het internetbedrijf Google en consulent Ipsos Media. De resultaten tonen volgens de onderzoekers aan dat zoekreclame een grotere impact heeft dan algemeen wordt verondersteld, zelfs wanneer de consument niet op de boodschap doorklikt.

Lees Verder

12:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zoekreclame, merkbekendheid |  Facebook |