21-06-14

Sterjournalisten trekken trafiek naar online nieuwsmedia

Sterjournalisten hebben de macht om een belangrijke trafiek te genereren voor online nieuwsmedia. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford bij meer dan achttienduizend nieuwsconsumenten in tien landen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de reputatie van individuele schrijvers door de consumenten als één van de weinige redenen naar voor werd geschoven waarom men bereid zou zijn om voor online nieuws te betalen.

Lees Verder

13:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: journalistiek |  Facebook |

Consumenten raken verward door intensieve sportsponsoring

De intensieve marketing en reclame in de sport maken het voor de consumenten moeilijk om een officiële sponsor van een groot evenement te identificeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent GlobalWebIndex naar de kennis van het publiek over de sponsors van de World Cup in Brazilië. Onder meer worden Nike en PepsiCo vaak verkeerdelijk als een sponsor van het evenement naar voor geschoven.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sportsponsoring |  Facebook |

Straf is een belangrijke factor in vergiffenis

Het is gemakkelijker om vergiffenis te schenken wanneer aan de dader een vorm van straf is opgelegd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Adelaide. De onderzoekers merken op dat rechtvaardigheid en vergiffenis vaal als tegengestelde concepten worden beschouwd, maar kan in werkelijkheid worden vastgesteld dat een bestraffing de slachtoffers daarentegen beter in staat stellen om de dader te vergeven en weer met het leven aan te knopen.

Lees Verder

13:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: straf, vergiffenis |  Facebook |

Dieren proberen gezondheidsproblemen te verbergen

In bepaalse sociale situaties hebben dieren de mogelijkheid om een ziekte voor hun omgeving te verbergen. Dat is conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Zürich. Onder meer werd opgemerkt dat de zieke dieren onder meer bij de mogelijkheid tot paren of in de aanwezigheid van jongen, in staat bleken om zich te gedragen alsof ze gezond waren. Het onderzoek heeft volgens de onderzoekers consequenties voor het inzicht in de verspreiding van besmettelijke ziekten.

Lees Verder

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid |  Facebook |

Vrij spel leert kinderen doelen zelfstandig te stellen en bereiken

Kids whose time is less structured are better able to meet their own goals Kinderen die meer tijd besteden aan minder gestructureerde activiteiten, zoals spelen of lezen, zijn beter in staat om hun eigen doelen te stellen en maatregelen nemen om die ambities zonder een stimulans van volwassenen te bereiken. Dat is de conclusie van een studie door wetenschappers aan de University of Colorado. Leeftijdsgenoten die daarentegen deelnemen aan meer gestructureerde activiteiten, zoals een voetbaltraining of huiswerk, scoorden slechter in het zelfstandig stellen en bereiken van doelen.

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kinderen |  Facebook |

Online shopper minder snel verleid tot impulsaankopen

Bij online retailaankopen worden minder uitgaven gedaan dan in de fysieke winkel. Online zijn er immers minder verleidingen om tot impulsaankopen over te gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent eDigitalResearch bij meer dan duizend Britse online shoppers. De onderzoekers stelden vast dat 29 procent van de respondenten toegaf online minder aankopen te doen dan in de fysieke winkel. Slechts 7 procent gaf aan online meer te besteden dan in een fysieke omgeving. Deze vaststellingen kunnen volgens de onderzoekers van belang zijn voor supermarkten, die consumenten met digitale kortingen proberen aan te zetten om meer online aankopen te doen.

“Supermarkten doen grote inspanningen om de consumenten tot grotere bestedingen aan te zetten,” zegt Derek Eccleston, commercieel directeur van eDigitalResearch. “De layout van de winkel en het ontwerp van de winkelrekken zijn erop gericht om consumenten aan te zetten aankopen te doen die niet op hun boodschappenlijst stonden. Ook op het internet zijn onvoorziene aankopen mogelijk, maar dat blijkt niet bijzonder vaak te gebeuren. Er moet dan ook rekening mee worden gehouden dat ecommerce uiteindelijk een negatieve impact zal hebben op de omzetten van de winkeliers. Weliswaar zullen steeds meer consumenten online aankopen doen, maar het gemiddelde bestedingsbudget zal inkrimpen.”

Uit het onderzoek blijkt verder dat de shopper in een online omgeving ook sneller geneigd is om naar een ander merk over te stappen dan in de fysieke winkel. “De studie toonde aan dat slechts 10 procent van de online consumenten consequent bij hun vertrouwde merken blijven,” merkt Derek Eccleston op. “Dit maakt duidelijk dat de online marketeer veel gelegenheden heeft om het aankoopproces te beïnvloeden. Het prijsniveau kan uiteraard een belangrijke factor zijn om de klantentrouw aan te tasten, maar het proces kan ook worden beïnvloed door online getrouwheidskaarten, zoekresultaten en het gebruik van productbeelden.”

Lees Verder

13:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce |  Facebook |

Een gelukkige werknemer kost onderneming 600 euro per jaar

Met de uitgave van 476 pond per jaar kan een werkgever zich een gelukkige werknemer kopen, op voorwaarde dat het geld wordt besteed aan sociele gebeurtenissen zoals een cafébezoek of opleidingscursussen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Viking, leverancier van kantoorbenodigdheden, bij een groep Britse werknemers van ondernemingen met minder dan vijftig personeelsleden.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |