06-08-14

Alleen talentmanagement kan de economie van de Verenigde Staten redden

Alleen een degelijk talentmanagement kan de economie van de Verenigde Staten redden. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Accenture. Opgemerkt wordt dat de Amerikaanse levensstandaard tegen het einde van het volgende decennium met 9 procent dreigt te dalen tot het niveau van het begin van deze eeuw. Er zijn verschillende redenen voor het fenomeen. In eerste instantie wordt daarbij gewezen op een verouderende populatie, maar ook maakt Accenture gewag van een lagere participatiegraad op de arbeidsmarkt en een vertragende groei van de arbeidsproductiviteit. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten dreigt volgens Accenture een generatie te komen die minder welvaart kent dan zijn ouders.

Lees Verder

09:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meeste afgestudeerden veranderen snel van baan

Een groot gedeelte van de afgestudeerden zal binnen een periode van drie jaar minstens één keer van baan zijn veranderd. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Britse New College of the Humanities. Opgemerkt wordt dat slechts de helft van de afgestudeerde jongeren op vierentwintigjarige leeftijd nog steeds werkt in de sector waarin ze zijn gediplomeerd. Tevens werd vastgesteld dat binnen drie jaar na het verlaten van de universiteit negentien van de twintig afgestudeerden al minstens één keer van baan is veranderen. Eén op tien heeft op dat ogenblik al drie verschillende banen gehad. Eén op drie blijft gemiddeld slechts drie tot zes maanden in één functie. Eén op tien vertrekt om zich als zelfstandige te vestigen. Volgens één op drie zijn financiële redenen de oorzaak van een carrièrewending.

Lees Verder

09:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werk bepaalt ook steeds meer de vakantiebestemming

De professionele carrière heeft ook op de vakantiebestemming van de werknemer een steeds grotere impact. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Kwik Fit Mobile bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. Vastgesteld werd dat 25 procent van de respondenten bij de keuze van een vakantiebestemming een groot belang hecht aan professionele overwegingen. Daarbij gaf 15 procent aan op zijn vakantiebestemming een goede internetdienst of wifi-verbinding te eisen. Daarnaast verwees 11 procent naar de behoefte aan een goed mobiel signaal, terwijl 4 procent alleen een hotel wenst dat degelijke zakelijke faciliteiten kan aanbieden.

De onderzoekers kwamen ook tot de vaststelling dat 3 procent voor zijn vakantie een locatie in de omgeving van een luchthaven wenst. Bovendien bleek dat een even grote groep enkel een binnenlandse vakantiebestemming wi plannen, zodat ze in geval van nood snel opnieuw terug op het werk zouden kunnen zijn. De onderzoekers stelden vast dat 46 procent van de Britse werknemers een gedeelte van hun vakantie opofferen aan professionele activiteiten, zoals het controleren van emails, telefoongesprekken of het opstellen en lezen van documenten. Bij mannen loopt dat echter op tot 50 procent, tegenover slechts 42 procent bij vrouwelijke werknemers.

Er werd ook vastgesteld dat de werknemer tijdens zijn vakantie gemiddeld vijf uur en vierentwintig minuten besteedt aan werkgerelateerde activiteiten. Opmerkelijk is echter dat die activiteit bij vrouwen oploopt tot zes uur en tweeëntwintig minuten, tegenover vier uur en negentien minuten bij hun mannelijke collega’s. “Het onderzoek bevestigt nogmaals dat het voor vele mensen steeds meer moeilijker wordt om hun werk achter te laten,” benadrukt Roger Griggs, directeur communicatie bij Kwik Fit. “De moderne technologie maakt een voortdurende geconnecteerdheid steeds gemakkelijker. Dat kan een belangrijk voordeel zijn, zolang die technologie geen negatieve invloed heeft op de vakantiebeleving.”

De onderzoekers merkten nog op dat Britse werknemers deze zomer tijdens hun vakantie meer dan drie miljoen dagen in professionele bezigheden investeren.

Lees Verder

09:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Robots zullen vooral de beroepen van de middenklasse overnemen

Robots zullen vooral beroepen met relatief hoge cognitieve vereisten overnemen. Daardoor zullen vooral professionele activiteiten van de middenklasse in het vizier van de robots komen. Dat heeft David Willetts, Brits minister van universiteiten, gezegd. Volgens hem zullen robots in de toekomst meer ingezet worden in sectoren zoals accounting en onderwijs dan voor het uitvoeren van louter manuele taken. De opkomst van de robots zal volgens Willetts leiden tot een dramatische verschuiving in het arbeidspatroon, al benadrukte de minister dat er geen bedreiging moet worden gevreesd voor de bredere arbeidsmarkt.

“Het is een paradox dat technische vooruitgang vooral zal leiden tot het vervangen van relatief gesofisticeerde beroepen, terwijl meer instinctieve manuele taken gespaard zullen blijven,” voert David Willetts aan. “Deze eenvoudige taken, zoals het serveren van thee aan de bewoners van rusthuizen, blijken door computer-technologieën veel minder gemakkelijk gerepliceerd te kunnen worden. Intuïtief zou men kunnen denken dat het verslaan van een grootmeester in het schaken voor de technologie een grotere uitdaging zou worden, maar in werkelijkheid is die opdracht voor een robot veel eenvoudiger dan een persoonlijke dienstverlening in de sociale zorg.”

“Veel beroepen waarvoor een grotere intellectuele inzet nodig lijkt, blijken in werkelijkheid een grote routine te kennen die gemakkelijk door technologie kan worden opgepikt,” stipt Willetts nog aan. “Inmiddels werd ook al computertechnologie geïntroduceerd die in staat is om de rapporten van financiële redacteuren voor zijn rekening te nemen. Ook kan worden vastgesteld dat videocursussen de inzet van manuele leerkrachten en opleiders gedeeltelijk zullen kunnen vervangen. Maar ondanks die technische evoluties hoeft niet gevreesd te worden dat de computertechnologie een negatieve impact zal hebben op de totale tewerkstelling.”

Ook onderzoek van het persbureau Associated Press in twintig landen heeft uitgewezen dat de voorbije vier jaar vooral goedbetaalde banen in traditionele carrières van de middenklasse zijn verdwenen. Ook is gebleken dat drie op tien Britten van mening zijn dat hun baan weldra door een robot zal worden ingenomen. Vooral in de militaire sector, ruimtevaart en veiligheid zullen volgens de ondervraagden de volgende tien jaar veel banen door robots worden overgenomen.

Lees Verder

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Japan wil legermacht voor operaties in de ruimte

Japan wil over vijf jaar een speciale legermacht voor operaties in de ruimte in het leven hebben geroepen. De eenheid moet in eerste instantie ruimte-afval opsporen. Japan wil daarbij een samenwerking realiseren met de Verenigde Staten. De nieuwe entiteit zal gebruik maken van een telescoop en radarinstallaties in Okayama. Brokstukken van satellieten vormen een steeds groter probleem voor de ruimtevaart. Het afval kan mogelijk in botsing komen met operationele satellieten. Op dit ogenblik moeten naar schatting een half miljoen brokstukken worden geïdentificeerd die mogelijk een bedreiging voor satellieten en andere ruimtemissies zouden kunnen vormen. Het afval cirkelt met een snelheid van 28.000 kilometer per uur rond de aarde. Met die snelheid kan afval met de omvang van een golfbal een satelliet vernietigen.

Lees Verder

09:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europese verkoop van elektrische wagens opnieuw verdubbeld

Het voorbije jaar zijn in Europa vijftigduizend elektrische wagens verkocht. Daarmee kon voor het vierde jaar op rij een verdubbeling van de verkoop worden opgetekend. Dat blijkt uit cijfers van de denktank Transport and Environment (T&E). Elektrische wagens vertegenwoordigen in Europa volgens de denktank inmiddels 0,4 procent van de totale autoverkoop. In Nederland en Noorwegen loopt dat echter op tot 5 procent. Volgend jaar wordt gehoopt op een verkoop van honderdduizend exemplaren. Aan het huidige tempo zullen over zeven jaar in Europa een half miljoen elektrische wagens worden verkocht. Tegen het midden van het volgende decennium zou die verkoop zijn opgelopen tot één miljoen exemplaren.

De verkoop van de elektrische wagens in Europa werd volgens het rapport vooral gedragen door de Volvo V60 Hybrid Plug-in, de Renault Zoe en Mitsubishi Outlander. “Rekening houdend met zijn lage verkoopprijs is de grote populariteit van de Renault Zoe geen verrassing,” zegt Greg Archer, manager duurzaam vervoer bij Transport and Environment. “Interessanter is echter dat ook de Volvo V60 Hybrid Plug-in, waarvoor nochtans 50.000 pond moet worden betaald, op een grote belangstelling mag rekenen.” Archer stelt dat de sector weliswaar een gestage groei kent, maar de meeste elektrische wagens blijven volgens hem voor de doorsnee consument onbetaalbaar.

“Uiteindelijk zullen de prijzen toch dalen, waardoor de technologie concurrentieel zal worden met de traditionele autosector,” zegt Archer nog. “De elektrische auto betekent een revolutie en heeft tijd nodig om een bredere markt te veroveren.” De elektrische wagens zouden bovendien aan populariteit kunnen winnen door maatregelen van de overheid om technologieën met een grotere ecologische voetafdruk, zoals dieselmotoren, financieel te sanctioneren. Archer wijst er daarbij op dat subsidies van de overheid voor duurzame wagens op termijn niet houdbaar zijn en er dus daarentegen moet worden gewerkt aan het sanctioneren van vervuilende technologieën.

Het autoverkeer vertegenwoordigt in Europa ongeveer 15 procent van de totale emissies. “Elektrische wagens kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot het verlagen van de ecologische voetafdruk van het transport, maar op korte termijn moet vooral gewerkt worden aan de verbetering van andere technologieën,” waarschuwt Archer nog. “Het zal minstens nog een decennium duren vooraleer grote aantallen elektrische wagens in het verkeer worden gebracht, zodat in tussentijd andere maatregelen moeten worden genomen. Daarom moet op korte termijn vooral worden gewerkt aan een efficiëntie-verbetering van motoren op benzine en diesel.”

Lees Verder

09:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

WhatsApp is meest populaire applicatie ter wereld

WhatsApp heeft Facebook Messenger verdrongen als meest populaire chat-applicatie van de wereld. Dat blijkt uit een studie van Global Web Index, gebaseerd op een analyse van bijna tweehonderdduizend mobiele gebruikers uit meer dan dertig landen. Vastgesteld werd dat bijna 40 procent van de betrokkenen gebruik maakt van WhatsApp, gevolgd door Facebook Messenger (38 procent), Skype (30 procent), Viber (12 procent) en Line (10 procent). Er wordt wel opgemerkt dat de populariteit van Facebook Messenger in een aantal landen nog is toegenomen. Dat zou te wijten zijn aan de beslissing om de service uit de Facebook-applicatie te halen en naar de Messenger-diensten over te hevelen.

Volgens het rapport wordt wereldwijd door zeshonderd miljoen smartphone-bezitters van chat-applicaties gebruik gemaakt. Dat betekent een toename met ongeveer 30 procent over een periode van twee jaar tijd. De onderzoekers stelden vast dat de keuze van chat-applicaties in grote mate door de omgeving wordt bepaald. Daarbij geeft 80 procent van de ondervraagden aan zich bij de selectie van een applicatie gebaseerd te hebben op aanbevelingen van familie en vrienden. Ook bleek dat bijna 70 procent chat-applicaties één van de belangrijkste platformen bestempelt om met familie en vrienden te communiceren.

Tevens wordt opgemerkt dat nog slechts 20 procent van de ondervraagden de voorkeur geeft aan de traditionele sms-berichtgeving, hoewel 60 procent aangeeft van het platform in de nabije toekomst nog veel gebruik te zullen maken. Volgens 68 procent van de ondervraagden bieden applicaties de beste manier om foto’s en video’s met anderen te delen, terwijl 61 procent van mening dat de technologie een ideaal platform biedt om content naar een grote groep bestemmelingen te verspreiden. Daarnaast zegt 59 procent dat mobiele applicaties goedkoper zijn dat sms-berichten, terwijl 55 procent benadrukt dat de technologie de gemakkelijkste manier is om boodschappen internationaal te versturen.

Volgens 35 procent werken mobiele applicaties ook beter dan sms-berichten. Anderzijds geven voorstanders van sms-berichten aan met de service ook boodschappen te kunnen versturen zonder over een internet-verbinding te beschikken en wordt er gewag gemaakt van een gebrek aan vertrouwen in de applicatie-bedrijven. De top tien van chat-applicaties bestaat verder uit Snapchat (7 procent), Kakao Talk (6 procent) en WeChat, Tango en Kik Messenger (4 procent). Er wordt echter opgemerkt dat buiten de grootste applicaties geen enkel programma op een wereldwijde spreiding kan terugvallen.

Onder meer wordt erop gewezen dat WeChat in China met een penetratie van 84 procent veruit marktleider is, terwijl Snapchat vooral een grote populariteit geniet in mature markten. Anderzijds haalt WhatsApp scores van meer dan 75 procent in Zuid-Afrika en Maleisië, maar de applicatie heeft ook een dominantie in Argentinië, Singapore, Hongkong, Spanje en India.

Lees Verder

09:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |