17-09-14

Politieke elite en kiezerspubliek hebben weinig gemeen

Tussen de politieke elite en het kiezerspubliek kunnen er relatief weinig punten van overeenstemming worden gevonden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Johns Hopkins University. De verschillen geven volgens de onderzoekers aan dat er tussen beide groepen een afwijkende perceptie over de politieke wereld wordt gehanteerd.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Oorlogsverslaggeving wordt negatiever naarmate aantal slachtoffers toeneemt

Naarmate een oorlog meer slachtoffers eist, kan in de pers een negatievere verslaggeving worden opgemerkt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Pennsylvania State University naar de verslaggeving over de oorlog in Afghanistan in meer dan elfhonderd artikels in The New York Times, The Los Angeles Times en The Washington Post.

Lees Verder

13:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Adverteeerders verschuiven budgetten naar online video

De bestedingen aan digitale video zijn het voorbije jaar met 42 procent gestegen. Bovendien hebben 52 procent van de mediabureaus bestedingen van de televisiemarkt naar de videosector overgeveld. Dat is de conclusie van een onderzoek van het videoplatform Adap.tv, een dochterbedrijf van America Online (AOL) bij bijna tweehonderd uitgevers en aankopers van reclame in Europa.

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wereld investeerde vorig jaar 40 miljard dollar in marktonderzoek

Het voorbije jaar is wereldwijd 40 miljard dollar geïnvesteerd in marktonderzoek. Dat betekende een stijging met 2,8 procent tegenover het jaar voordien. Dat is de conclusie van een rapport van de European Society for Opinion and Market Research (ESOMAR). Met ruim 16 miljard dollar blijft Europa de belangrijkste regio voor marktonderzoek, gevolgd door Noord-Amerika (15,7 miljard dollar) en Asia-Pacific (6 miljard dollar).

Lees Verder

13:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Zes miljard smartphones tegen het einde van het decennium

Tegen het einde van dit decennium zullen er wereldwijd zes miljard smartphones operationeel zijn. Dat betekent een verdrievoudiging tegenover het huidige niveau. Dat is de conclusie van een rapport van de gespecialiseerde marktonderzoeker GSMA Intelligence. Er wordt aan toegevoegd dat smartphones tegen het einde van dit decennium twee derde van het wereldwijde areaal mobiele apparaten zullen vertegenwoordigen. De marktonderzoeker zegt te verwachten dat de smartphone de volgende jaren de drijvende kracht achter de groei van de mobiele sector zal blijken en tot een belangrijk lifestyle-element zal uitgroeien.

“Een groot gedeelte van wereldwijde groei op de smartphone-markt zal worden gedragen door opkomende landen,” zegt Hyunmi Yang, chief strategy officer bij de GSM Association (GSMA). “De groeimarkten vertegenwoordigen op dit ogenblik twee derde van de wereldwijde smartphone-penetratie. Tegen het einde van dit decennium zal dat aandeel toegenomen zijn tot vier vijfde.” Asia-Pacific vertegenwoordigt op dit ogenblik de helft van de wereldwijde smartphone-verbindingen, maar die markt vertoont nog een grote groeimarge. In die regio bedraagt de peneratie nog minder dan 40 procent, terwijl in vele ontwikkelde markten al een niveau van bijna 80 procent is bereikt en in de toekomst een vertraging moet worden verwacht.

Met 629,2 miljoen gebruikers is China op dit ogenblik de grootste smartphone-markt van de wereld, gevolgd door de Verenigde Staten (196,8 miljoen), Brazilië (141,8 miljoen), India (111 miljoen), Indonesië (95 miljoen), Rusland (83,9 miljoen) en Japan (66,1 miljoen). “Hoewel hun bevolking veel kleiner is dan deze landen, beschikken ook Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk met respectievelijk 48,5 miljoen, 45,4 miljoen en 43,5 miljoen gebruikers over grote smartphone-populaties,” zegt Yang nog. De landen met de hoogste smartphone-penetratie zijn Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten, Finland, Zuid-Korea en Noorwegen.

De Sub-Sahara in Afrika kent met een penetratie van 15 procent op dit ogenblik de laagste smartphone-adoptie van de hele wereld, maar zal volgens het rapport de volgende zes jaar wel de snelstgroeiende regio van de sector worden. “Die trend zal worden gedragen door een grotere beschikbaarheid van betaalbare apparaten en de uitbreiding van mobiele breedband-netwerken,” wordt er nog opgemerkt. Yang voegt er aan toe dat smartphones de volgende jaren een belangrijke impact zullen hebben op het leven van de consument en vooral in ontwikkelingslanden de levensstandaard zullen verbeteren en tot belangrijke maatschappelijke veranderingen zullen leiden.

Bovendien wijst Yang erop dat de smartphone een stimulans voor het ondernemerschap zal blijken te zijn. “Naarmate de industrie evolueert, zullen smartphones lifestyle-platformen worden die opportuniteiten zullen creëren voor de aanbieders van financiële diensten, gezondheidszorgen, domotica en transport,” benadrukt hij.

Lees Verder

13:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: smartphone |  Facebook |

Manager moet uitblinken in communicatie en leiderschap

Werknemers willen bij hun managers vooral communicatievaardigheden en leiderschapskwaliteiten zien. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Reed bij vijfentwintighonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 21 procent van de respondenten vooral met manager met grote communicatievaardigheden wenst. Op een tweede plaats komen sterke leiderschapskwaliteiten met een score van 19 procent, gevolgd door een gevoel voor rechtvaardigheid (14 procent) en integriteit (11 procent) en professionalisme (11 procent). De ideale manager is volgens de respondenten een combinatie van Barack Obama, Richard Branson en Oprah Winfrey.

De respondenten stelden verder dat een manager ook in staat moet zijn om onder druk de kalmte te bewaren (5 procent), een gevoel voor humor tentoon dient te spreiden (4 procent), over een teamgeest beschikt (4 procent), zich begripvol kan instellen (3 procent) en in staat is om zijn medewerkers aan te moedigen (3 procent). “Wanneer het geheel van alle verwachtingen wordt bekeken, blijkt de ideale manager een combinatie van Obama, Branson en Winfrey te zijn,” stippen de onderzoekers aan. “Daarbij wordt gewezen naar het communicatietalent en de stressbestendigheid van Obama, de integriteit en stimulerende houding van Branson en het medeleven van Winfrey.”

Ook het humoristische karakter van Jamie Oliver en de teamgeest van José Mourinho werden door vele respondenten naar voor geschoven. “Het onderzoek toont aan dat een manager een aantal cruciale eigenschappen moet kunnen combineren,” merkt Tom Lovell, managing director bij Reed, op. “Het feit dat communicatie als de belangrijkste eigenschap naar voor wordt geschoven, moet wellicht worden toegeschreven aan het feit dat die kwaliteit duidelijk maakt wat van de werknemers wordt verwacht en dat de medewerkers er ook kunnen op rekenen dat hun bijdrage aan de prestatie van de onderneming zal worden erkend.”

“Een gepast management kan werknemers optimaal laten functioneren,” geeft Tom Lovell nog aan. “De houding van de manager kan bepalend zijn voor de jobtevredenheid van de werknemer, wat een grote impact kan hebben op de productiviteit en het succes van de onderneming. Een goede manager kan dan ook cruciaal zijn voor de prestaties van het bedrijf.” Uit het onderzoek kwamen ook Winston Churchill en Stephen Fry als een voorbeeld van een goed manager naar voor, maar er konden ook een aantal opmerkelijke resultaten worden geregistreerd, zoals Captain Picard uit Star Trek, Dr Who, professor Dumbledore uit Harry Potter zelfs David Brent uit The Office.

Lees Verder

13:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Verenigde Staten zullen over drie jaar opnieuw zelf astronauten naar het International Space Station (ISS) sturen. Sinds de Amerikaanse National Aeronautics and Space Administration (Nasa) drie jaar geleden zijn spaceshuttels uit dienst haalde, dienden de Verenigde Staten voor de bemande ruimtevaart beroep te doen op de Russische Sojoez. De Amerikaanse bedrijven Boeing en Spacex zullen een nieuw ruimteveer bouwen. De Nasa investeert een bedrag van 6,8 miljard dollar in het project. Door de uitbesteding krijgt de Nasa naar eigen zeggen kansen om zich toe te leggen op de ontwikkeling van nieuwe projecten voor onderzoek van de verre kosmos. Boeing en Spacex moeten zes missies naar het ruimtestation organiseren.

Israël en de Palestijnse Autoriteit hebben samen met de Verenigde Naties een akkoord bereikt over de wederopbouw van de Gazastrook, die door de recente oorlog in het gebied zwaar is verwoest. De Verenigde Naties zullen daarbij toezicht houden op de wederopbouw. Het akkoord omvat ook een deelname van de privésector in Gaza en kent een belangrijke rol toe aan de Palestijnse Autoriteit. Israël laat momenteel enkel de import toe van consumentengoederen in Gaza, maar houdt streng toezicht op de toevoer van bouwmaterialen uit vrees dat de materialen zullen worden gebruikt voor de bouw van onder meer illegale tunnels. De Palestijnse Autoriteit schat dat de wederopbouw van Gaza 7,8 miljard dollar zal kosten.

Het militaire bedrijf Airbus Defence and Space wordt geherstructureerd en zal voor ongeveer 2 miljard euro activiteiten afstoten. Dat heeft het moederbedrijf Airbus Group bekend gemaakt. Airbus Defence and Space wil zich opnieuw focussen op de bouw van militaire vliegtuigen en raketten. De communicatiedivisie zou echter worden afgebouwd. Airbus Defence and Space werd begin juli gecreëerd en omvat de activiteiten van de voormalige bedrijven Cassidian, Astrium en Airbus Military. Airbus Defence and Space stelt momenteel zowat 40.000 mensen tewerk en is goed voor een jaarlijkse omzet van ongeveer 14 miljard euro. Airbus heeft geen tijdsschema gegeven voor het afstoten van de activiteiten.

In Duitsland moet het verbod op de alternatieve taxidienst Uber worden ingetrokken. Dat heeft een rechtbank in Frankfurt beslist. Eind augustus had de rechtbank in kort geding de activiteiten van Uber buiten de wet gesteld. Uber ging echter in beroep tegen de beslissing. Daarbij gaven de rechters toe dat het dossier geen dringend karakter heeft en dus geen behandeling in kort geding behoefde. Toch benadrukten de rechters van mening te zijn dat het model van Uber illegaal is. Daarbij wordt erop gewezen dat de chauffeurs van Uber niet voldoen aan de Duitse regelgeving voor het commercieel vervoer van passagiers. De Duitse taxifederatie, die de klacht tegen Uber had ingediend, heeft nu zelf beroep aangetekend.

De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung (Faz) schrapt tweehonderd banen. Dat heeft de Duitse krant bekend gemaakt. De publicatie is verlieslatend en zegt zijn kostenstructuur te moeten aanpassen aan de veranderende omgeving om de economische leefbaarheid op lange termijn te kunnen garanderen. De afvloeiingen zullen worden gespreid over de volgende twee tot drie jaar. Op de redactie verdwijnen veertig banen. De Duitse uitgever hoopt met de ingreep de kostenstructuur met meer dan 20 miljoen euro te kunnen afbouwen. Het bedrijf hoopt de herstructurering vooral met natuurlijke afvloeiingen te kunnen realiseren. Bij de krant werken op dit ogenblik nog negenhonderd mensen, waaronder vierhonderd redacteurs.

Een consortium rond het Filipijnse concern San Miguel Pure Foods heeft een overnamebod uitgebracht op de Britse voedingsgroep United Biscuit, producent van merken zoals Sultana, Verkade, Mc Vitie’s en Delacre. Financiële details over het bod werden niet bekend gemaakt. Wel wordt opgemerkt dan San Miguel door een recente verkoop van een participatie in Philippe Airlines een financiële reserve van ongeveer 1 miljard dollar heeft opgebouwd. United Biscuits, eigendom van de investeerders Blackstone en PAI Partners, staat al geruime tijd te koop. Onder meer het Turkse Ulker Biskuvo, het Italiaanse Ferrero en het Saudi-Arabische Savola Grou zouden al interesse getoond hebben in de Britse producent.

De Zuid-Koreaanse elektronicagroep Samsung heeft klacht neergelegd tegen zijn concurrent LG Electronics. Opgemerkt wordt dat LG Electronics een aantal wasmachines van Samsung in Duitse winkels zou hebben beschadigd. Aangevoerd wordt dat een hooggeplaatste manager van LG Electronics aan het vandalisme zou hebben deelgenomen. LG Electronics geeft toe dat er schade is aangericht, maar dat zou per ongeluk zijn gebeurd omdat de scharnieren van de deuren van de wasmachines te zwak zouden zijn geweest. Inmiddels is zowel in Duitsland als Zuid-Korea door de politie een onderzoek gestart. LG Electronics heeft het over mogelijke pogingen tot reputatiebeschadiging.

De Franse krant Libération schrapt een negentig banen. De sanering zou een besparing van 5 miljoen euro per jaar moeten opleveren. Bij Libération werken op dit ogenblik nog tweehonderdvijftig mensen. Ondanks de personeelsafbouw, moet het volgens de directie mogelijk blijven om een kwalitatief product te blijven afleveren. Samen met de ontslagronde hebben de aandeelhouders beslist een substantieel bedrag te investeren in de Franse krant. De inspanningen dienen ervoor te zorgen dat Libération tegen eind volgend jaar opnieuw winstgevend kan worden gemaakt. Opgemerkt wordt dat het onmogelijk is om Libération met een structureel verlies overeind te houden.

De Indiase tractorproducent Mahindra & Mahindra voert gesprekken over de overname van de scooteractiviteiten van het Franse concern PSA Peugeot-Citroën. Dat hebben een aantal bronnen tegenover het persbureau Bloomberg gemeld. Er wordt aan toegegevoegd dat een akkoord relatief snel zou kunnen worden bereikt. Peugeot Motocycles verkocht vorig jaar 79.000 scooters en bromfietsen. Dat betekende een stijging van 8 procent tegenover het jaar voordien. De divisie boekt echter al jaren verlies. De Franse groep probeert al geruime tijd een oplossing te zoeken voor de divisie. Mahindra & Mahindra, de grootste Indiase fabrikant van tractoren en terreinwagens, zou met de overname zijn positie in tweewielers versterken.

In Rusland heeft het parlementslid Michael Markelov, lid van de partij United Russia, klacht ingediend tegen de televisiezender Euronows, die ervan beticht wordt de Russische president Vladimir Poetin beledigd te hebben. Aan de bron van de klacht ligt een reportage van Euronews, waarin Oekraïense nationalisten schieten op een portret van Vladimir Poetin, dat volgens Markelov veel gelijkenissen met Hitler laat uitschijnen. Markelov geeft aan dat Euronews met de wereldwijde verspreiding van de reportage niet alleen Poetin, maar ook het hele Russische volk beledigt. Markelov wil de makers van de reportage een inreisvisum weigeren voor Rusland. Ook de Russische mediawaakhond Roskomnadzor is een onderzoek gestart.

Het Duitse bedrijf ZF Friedrichshafen, toeleverancier voor de autosector, verkoopt zijn aandeel in joint-venture ZF Lenksysteme aan partner Robert Bosch. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt. Financiële details over de transactie werden niet meegedeeld. Waarnemers maken echter gewag van een bedrag tussen 1,3 miljard euro en 1,5 miljard euro. ZF Friedrichshafen heeft een belang van 50 procent in ZF Lenksysteme, dat vorig jaar een omzet had van 4,1 miljard euro. Het geld dat ZF Friedrichshafen ophaalt met de transactie wordt vrijwel zeker gebruikt voor de overname van de Amerikaanse branchegenoot TRW Automotive Holdings, wereldwijd de grootste producent van veiligheidsapparatuur voor auto's.

In de Verenigde Staten neemt het informatica-concern Cognizant zijn sectorgenoot TriZetto over. Dat heeft Cognizant bekend gemaakt. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 2,7 miljard dollar. TriZetto is vooral gespecialiseerd in informatica-oplossingen voor de gezondheidszorg. Cognizant financiert de overname door een combinatie van eigen geld en leningen. Het concern heeft naar eigen zeggen 1 miljard dollar aan toegezegde financieringen om de transactie te ondersteunen. TriZetto kwam zes jaar geleden in handen van de investeerders Apax Funds, BlueCross BlueShield of Tennessee en Cambia Health Solutions. De overname wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar afgerond.

De economische groei in de eurozone valt de volgende periode lager uit dan verwacht en blijft achter bij de rest van de wereld. Dat is de conclusie van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). In het rapport wordt de eurone onverminderd als het grootste probleemgebied in de wereldeconomie naar voor geschoven. Vooral in de grote economieën Duitsland, Frankrijk en Italië is het herstel volgens de Oeso vooralsnog teleurstellend. Verwacht wordt dat de economie van de eurozone dit jaar met 0,8 procent zal stijgen. In mei werd nog een vooruitgang met 1,2 procent voorspeld. De voorspelling voor volgend jaar werd verlaagd van 1,7 procent naar 1,1 procent.

Het Franse telecomconcern Orange heeft een bod gedaan van 3,4 miljard euro op de Spaanse breedbandprovider Jazztel. Dat heeft Orange bekend gemaakt. Begin dit jaar werd al gemeld dat Orange mogelijke interesse zou hebben om Jazztel over te nemen. Door de overname van Jazztel bouwt Orange, het voormalige France Télécom, zijn activiteiten in Spanje met anderhalf miljoen breedbandklanten uit. Jazztel is de grootste overname die Orange in bijna tien jaar tijd heeft gerealiseerd. Spanje is na Frankrijk de grootste markt voor Orange. Door de overname Jazztel wordt Orange in Spanje groter dan Vodafone en moet het Franse bedrijf alleen nog Telefonica laten voorgaan als belangrijkste aanbieder van Spaans breedband.

Het Oekraïnse parlement heeft ingestemd met het associatieverdrag met de Europese Unie. Door het akkoord wordt de samenwerking tussen beide partijen opgedreven. Onder meer op het gebied van energie, transport en onderwijs zou een grotere samenwerking orden opgebouwd. Op een aantal gevoelige terreinen, zoals landbouwproducten, zou een overgangsperiode gelden. Onder druk van Rusland besloten de Europese Unie en Oekraïne recent nog de start van het vrije handelsverkeer tussen beide regio’s tot minstens eind volgend jaar uit te stellen. Om de economische druk op Oekraïne te beperken, besloot de Europese Unie wel om de vrije toegang van Oekraïense producten naar Europa in tussentijd te verzekeren.

Meer Nieuws

06:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |