02-08-14

Duitsland is meest energie-efficiënt land van de wereld

Duitsland is het meest energie-efficiënt land van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Council for an Energy-Efficient Economy over het energiebeleid van de zestien grootste economieën van de wereld. Gewezen wordt onder meer op de strenge energie-normen die in Duitsland worden opgelegd aan residentiële en commerciële gebouwen. Op de tweede plaats staat Italië, dankzij de energie-efficiëntie in het transport. De Europese Unie werd op een derde plaats gerangschikt, gevolgd door China en Frankrijk. Helemaal achteraan staat Mexico. De onderzoekers drukken echter ook hun bezorgdheid uit over de inspanningen die worden gedaan in de Verenigde Staten en Australië.

De onderzoekers benadrukken dat Duitsland erin geslaagd is om de energie-efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren zonder zijn economische groei in het gedrang te brengen. Tegen het einde van dit decennium wil het land zijn energieverbruik met 20 procent hebben teruggeschroefd tegenover het referentieniveau van zes jaar geleden. Tegen het midden van de eeuw moet het verbruik met 50 procent worden herleid. Met de zogenaamde Energiewende wil Duitsland bovendien het gebruik van kernenergie en fossiele brandstoffen zoveel mogelijk vervangen door duurzame bronnen, zoals windenergie en zonnepanelen. Het land wil zijn energieverbruik volledig loskoppelen van de economische groei.

In het rapport wordt verder opgemerkt dat in China per vierkante meter oppervlakte minder energie wordt verbruikt dan in de andere regio’s, maar er wordt aan toegevoegd dat het land, onder meer op het gebied van bouwvoorschriften, nog een bijzonder lange weg heeft al te leggen. Steven Nadel, directeur van de American Council for an Energy-Efficient Economy, stipt aan dat China nog altijd veel energie verspilt, maar toch belangrijke vooruitgang laat optekenen. Dat kan volgens Nadel veel minder worden gezegd van de Verenigde Staten, die op een dertiende plaats eindigen en in de rangschikking alleen Rusland, Brazilië en Mexico achter zich kunnen laten.

"Duitsland is het schoolvoorbeeld van een natie die van energie-efficiëntie een absolute topprioriteit heeft gemaakt,” benadrukte Steven Nadel. “In de Verenigde Staten, die zich nochtans lange tijd als een innovatieve en competitieve wereldleider hebben opgeworpen, wordt daarentegen nog slechts een beperkte vooruitgang geregistreerd. Het gebrek aan efficiëntie van de Amerikaanse economie betekent een enorme verspilling van energie en geld. Andere landen bouwen dan ook een economische voordeel op, aangezien het lagere energiegebruik in de industrie en het transport de kostprijs van de de nationale productie gevoelig kan terugschroeven.”

Lees Verder

12:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Impact energiegebruik op leefmilieu is een algemene bekommernis

Consumenten zijn, ongeacht het inkomensniveau, even bezorgd over de impact van het energiegebruik op het leefmilieu. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De onderzoekers stelden vast dat consumenten uit het laagste inkomensniveau zich meer zorgen maken over de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van energie dan collega’s uit hogere categorieën. Over alle inkomenscategorieën blijkt echter een gelijkaardige bezorgdheid over de impact van het energieverbruik op het leefmilieu. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de Amerikaanse consumenten zich bezorgd maakt over het verband tussen energieverbruik en ecologie.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Wetenschappelijke lectuur leidt niet altijd tot grotere kennis

Wetenschappelijke bijdragen in de media leiden niet noodzakelijk tot een groter inzicht van het publiek in het wetenschappelijk onderzoek. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Wisconsin. Opgemerkt wordt dat een groot gedeelte van de bijdragen in de media niet worden geschreven voor een publiek dat weinig voorafgaandelijke kennis heeft over wetenschap en technologie. Het aanbieden van meer wetenschap aan minder hoog opgeleide lezers, dreigt volgens de onderzoekers te leiden tot een grotere verwarring, waardoor de perceptie over de eigen wetenschappelijke kennis nog negatiever wordt.

Lees Verder

12:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Economisch verval leidt ook tot ongelukkige onderdanen

Steden in verval hebben ook de meest ongelukkige inwoners. Toch blijken inwoners bereid te zijn om tevredenheid en geluk gedeeltelijk in te ruilen indien daarvoor voldoende financieel voordeel wordt geboden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Harvard University. Steden die met een dalende bevolking worden geconfronteerd en ook slechts op een beperkte inkomensgroei kunnen rekenen, blijken een lager geluksniveau te kennen. Er wordt echter aan toegevoegd dat het omgekeerde niet noodzakelijk aangetoond kan worden. Snelgroeiende regio’s blijken immers niet noodzakelijk een hoger geluksniveau te kennen.

Lees Verder

12:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De Amerikaanse familiale groep Glazer gaat een belang van 5 procent in de Engelse voetbalclub Manchester United op de New York Stock Exchange verkopen. De transactie zou een bedrag van ongeveer 150 miljoen dollar moeten opleveren. De inkomsten van de verkoop gaan echter niet naar Manchester United, maar naar Red Football, de investeringsholding van Glazer. De Amerikaanse groep nam in het midden van het voorbije decennium de Engelse club voor een bedrag van 1,4 miljard dollar over. Twee jaar geleden werd echter al een belang van 10 procent naar de beurs in New York gebracht. Die transactie leverde een bedrag van 233 miljoen dollar op. Glazer heeft nu nog een belang van 85 procent in de club.

Het Amerikaanse concern Procter & Gamble, fabrikant van consumptiegoederen, gaan zijn merkenportefeuille gevoelig afslanken. Voor meer dan de helft van de merken zal een oplossingen worden gezocht. Dat heeft Alan George Lafley, topman van Procter & Gamble, bekend gemaakt. Uiteindelijk wil het concern volgens hem nog zeventig tot tachtig merken overhouden. De betrokken merken vertegenwoordigen 90 procent van de omzet van 95 procent van de winst van de voorbije drie jaar. Voor negentig tot honderd andere merken zal volgens Lafley een partnership of een verkoop worden nagestreefd. Een aantal merken zal mogelijk ook worden stopgezet. Over de individuele merken werden nog geen uitspraken gedaan.

Autobouwer Fiat verlaat na honderdvijftien jaar zijn geboorteland Italië. Dat is het gevolg van de fusie met de Amerikaanse groep Chrysler. De fusiegroep Fiat Chrysler Automobiles zal zich juridisch in Nederland vestigen. Fiscaal krijgt het bedrijf een domiciëlering in Groot-Brittannië. Fiat-Chrysler krijgt ook een beursnotering in New York. De fusie heeft volgens Sergio Marchionne, topman van Fiat-Chrysler, echter geen gevolgen voor de Italiaanse werkgelegenheid. Hij benadrukte dat de Italiaanse activiteiten niet zullen worden afgebouwd. Marchionne gaf aan dat het fusiebedrijf voor miljarden euro investeringen voorziet. Daarbij zal volgens hem gestreefd worden naar een financieel en sociaal evenwicht.

Bernie Ecclestone, topman van de Formule Eén, is erin geslaagd om met het parket van de rechtbank van München een minnelijke schikking te treffen. Daardoor zou het corruptieproces tegen Ecclestone vroegtijdig kunnen worden beëindigd. Dat heeft de krant Süddeutsche Zeitung gemeld. Ecclestone wordt ervan beticht om een bankier van Bayerische Landesbank omgekocht te hebben, waardoor de Duitse financiële groep zijn participatie in het bedrijf Formula One aan de holding CVC Capital zou hebben overgemaakt. Door de minnelijke schikking zou Ecclestone aan Bayerische Landesbank een schadevergoeding van 74,4 miljoen euro betalen. Eerder had hij een bedrag van 25 miljoen euro voorgesteld.

De Oostenrijkse advocaat Max Schrems, gespecialiseerd in privacy-bescherming, daagt het sociale netwerkbedrijf Facebook voor de rechtbank wegens inbreuken op de Europese privacy-wetgeving. Dat heeft Schrems zelf aangekondigd. Hij heeft alle Europese gebruikers opgeroepen om zich bij de claim aan te sluiten. De advocaat benadrukt dat Facebook in het verleden talloze beloftes heeft gedaan om het privacy-beleid te verbeteren, maar dat proces blijft volgens hem aanslepen. Per gebruiker wordt een schadevergoeding van 500 euro geëist. De omvang van de claim wordt volgens Schrems bewust beperkt gehouden. Bedoeling is volgens hem in eerste instantie een correcte databescherming te garanderen.

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een nettowinst geboekt van 6 miljard dollar gerealiseerd, tegenover een positief resultaat van 6,5 miljard dollar tijdens dezelfde periode vorig jaar. De daling is te wijten aan de teruglopende resultaten bij zowel de consumentendivisie als de investeringsactiviteiten. De inkomsten vielen met 2 procent terug tot 25,3 miljard dollar. Jamie Dimon, topman van JP Morgan Chase, benadrukte dat de bank een sterk onderliggend resultaat heeft laten optekenen, ondanks de aanhoudende problemen waarmee de financiële sector nog altijd wordt geconfronteerd. Dimon zei ook te vertrouwen in een verder herstel van de economie.

Treinoperator Thalys, uitbater van de hogesnelheidlijn tussen Frankrijk, België, Nederland en Duitsland, heeft tijdens de eerste helft van dit jaar 3,4 miljoen passagiers vervoerd. Dat betekent een stijging met 3,4 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Een belangrijk gedeelte van de groei werd opgetekend op de trajecten tussen Nederland, waar een toename met 16,7 procent kon worden opgetekend. Thalys profiteert daarmee van het wegvallen van de Fyra-trein tussen Brussel en Amsterdam. Op het traject tussen Brussel en Parijs diende daarentegen een daling met 1,3 procent worden opgetekend. Dat heeft volgens Thalys te maken met de moeilijke economische omstandigheden. De omzet van Thalys steeg met 2,1 procent.

Het luchtvaartconcern International Airlines Group (IAG) heeft tijdens het tweede kwartaal een winst laten optekenen van 380 miljoen euro, tegenover een positief resultaat van 332 miljoen euro tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg met 7 procent tot ruim 5 miljard euro. De goede resultaten zijn vooral toe te schrijven aan de Britse dochteronderneming British Airways, waar de winst met 34 procent kon worden opgevoerd tot 332 miljoen euro. Daarnaast is er echter ook het herstel van de Spaanse divisie Iberia, die een winst boekte van 16 miljoen euro, tegenover een verlies van 35 miljoen euro vorig jaar. Bij de budgetdivisie Vueling werd een winststijging van 10 procent tot 30 miljoen euro gemeld.

De Griekse economie heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een groei met 0,38 procent gekend tegenover dezelfde periode vorig jaar. Daarmee wordt voor het eerst in zes jaar opnieuw een een positieve evolutie opgetekend. Dat blijkt uit berekeningen van het Griekse economische instituut Kepe. Het toerisme, dat nieuwe records zou hebben laten optekenen, is volgens Kepe de belangrijkste pijler van het lichte economische herstel. Tijdens het eerste kwartaal had de Griekse economie nog een inkrimping met 0,9 procent laten optekenen. Kepe verwacht voor het derde en vierde kwartaal voor de Griekse economie een verder herstel met respectievelijk 1,2 procent en 1,9 procent.

Het Amerikaanse technologieconcern Apple gaat het personeelsbestand van het overgenomen Beats afslanken. Dat hebben woordvoerders van Apple bevestigd. Beats heeft een personeelsbestand van zevenhonderd werknemers. Apple maakte niet bekend hoeveel eventueel zouden worden geschrapt, maar volgens een aantal waarnemers moet rekening worden gehouden met een tweehonderdtal ontslagen. Apple zegt dat alle medewerkers van Beats een contract aangeboden hebben gekregen. Omdat er een aantal overlappigen zijn, kregen sommige werknemers echter slechts een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Apple zegt zoveel mogelijk werknemers van Beats een permanente functie te willen aanbieden.

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet geboekt van 14,2 miljard dollar. Dat betekende een daling met 14,2 miljard euro. De operationele winst steeg, dankzij een aantal kostenbeperkingen, met 41 miljoen euro tot 114 miljoen euro. Lufthansa diende echter een nettoverlies van 79 miljoen euro te boeken, tegenover een negatief resultaat van 203 miljoen euro tijdens de eerste helft van vorig jaar. Aangevoerd wordt dat de omzet vooral wordt gedrukt door een overcapaciteit op de Amerikaanse en Europese routes, waardoor de prijzen van tickets werd afgebouwd. Daarnaast wordt gewezen op stakingsacties bij het personeel en op aanhoudende problemen in Venezuela.

Argentinië verkeert officiëel in een situatie van wanbetaling. Dat heeft het uitvoerend comité van de International Swaps and Derivatives Associations (ISDA), de organisatie van derivatenhandelaars, beslist. Aangevoerd wordt dat Argentinië eind juli een rentebetaling op geherstructureerde schulden heeft gemist. Het Zuid-Amerikaanse land is er niet geslaagd om een overeenkomst te treffen rond schulden die al sinds het begin van deze eeuw worden betwist. Een Amerikaanse rechtbank heeft beslist dat Argentinië de oude verbintenissen aan de hedgefondsen NML Capital en Aurelius moet nakomen vooraleer nieuwe schulden mogen worden afbetaald. Een aantal Argentijnse banken zouden alsnog een oplossing zoeken.

De zakelijke netwerksite LinkedIn heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een omzet geboekt van 533,9 miljoen dollar. Dat betekende een stijging met 47 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf realiseerde 60 procent van zijn omzet in de Verenigde Staten. Er diende echter ook een nettoverlies van 1 miljoen dollar te worden gemeld. Tijdens het tweede kwartaal van vorig jaar werd nog een nettowinst van 3,7 miljoen dollar gerealiseerd. De winst werd vooral gedrukt door aandelenopties voor het personeel. Linkedin telde tijdens het tweede kwartaal 313 miljoen leden, tegenover 296 miljoen gebruikers tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Het aantal pageviews daalde van 26,9 miljard naar 25,4 miljard.

De Franse groep Iliad, eigenaar van de mobiele operator Free, wil een bod van 15 miljard dollar doen op een participatie van 56 procent in de Amerikaanse divisie van T-Mobile. Ook de Amerikaanse operator Sprint heeft eerder al aangegeven de divisie te willen overnemen. Iliad zegt de overname te willen financiering met een combinatie van bankschulden en eigen fondsen. Er zou al een grote internationale bank bereid zijn gevonden om de transactie te ondersteunen. Ook Xaviel Niel, topman van Iliad, heeft al aangegeven bereid te zijn om aan de kapitaalronde deel te nemen. T-Mobile US is op dit ogenblik nog voor 67 procent in handen van de groep Deutsche Telekom.

Het Franse nutsconcern GDF Suez heeft tijdens de eerste helft van dit jaar een omzet geboekt van 39,4 miljard euro. Dat betekende een daling met 6,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. De terugval moet volgens het concern vooral worden toegeschreven aan de zachte weersomstandigheden tijdens de winterperiode. De nettowinst steeg met 51 procent tot 2,6 miljard euro. De winstgroei is vooral te danken aan een aantal eenmalige elementen. GDF Suez merkte nog op dat de sluiting van twee reactoren in de kerncentrales van Doel en Tihange het bedrijf een verlies van 40 miljoen euro per maand kost. In het najaar wordt over een beslissing genomen over een eventuele heropstart.

Meer Nieuws

08:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-08-14

Televisie bij wereldwijde consument nog altijd populairder dan online video

Internetgebruikers over de hele wereld bekijken nog altijd meer televisie dan online video. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Taylor Nelson Sofres (TNS) bij meer dan vijfenduizend internet-gebruikers in vijftig landen. De onderzoekers stelden vast dat driekwart van de respondenten dagelijks naar televisie kijken, terwijl één op vier elke dag naar online video kijkt. Het grote bereik verduidelijkt volgens de onderzoekers de aanhoudend grote populariteit van televisie bij adverteerders. De onderzoekers stellen wel dat 48 procent van de televisie-kijkers ook een multiscreen-gedrag vertoont.

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Shoppen gebeurt in eerste instantie nog altijd offline

Over de hele wereld shoppen consumenten nog altijd meer offline dan online. Dat is de conclusie van een onderzoek van het betaalplatform Paypal bij meer dan vijftienduizend consumenten in vijftien landen. Er wordt opgemerkt dat alleen in China een groter online dan offline shopgedrag kan worden geregistreerd, terwijl in Brazilië beide activiteiten eenzelfde niveau laten optekenen. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de vrees voor een diefstal van persoonlijke gegevens de belangrijkste klacht over online shoppen blijft. Ook blijkt dat in de Verenigde Staten zowel aan offline als online shoppen het minste tijd wordt besteed.

Lees Verder

14:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |