09-09-14

Vrouw hanteert tijdens ovulatie-periode een ander economisch model

Tijdens de ovulatie-periode hanteren vrouwen ook een alternatief economisch gedrag, waarbij ze zich vooral toespitsen op hun sociale positie tegenover andere seksegenotes. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas en de University of Minnesota. De ovulatie-periode zorgt er volgens de onderzoekers voor dat vrouwen beter proberen te presteren dan hun seksegenotes.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Extra werkuren man bevorderen de gezondheid van de vrouw

Mannen die langere werkdagen presteren, hebben een positieve impact op de gezondheid van hun vrouwelijke partner. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Texas, gebaseerd op statistieken over arbeid en gezondheid bij bijna vierduizend Amerikaanse mannen en vrouwen. Opmerkelijk is echter dat langere werkdagen voor de vrouw geen positieve impact hebben op de gezondheid van de man. Een gezinsstructuur waarin zowel man als vrouw een baan hebben, bleek volgens de Amerikaanse onderzoekers de meest positieve impact te hebben op de gezondheid van beide partners.

“Wanneer mannen duidelijk langere werkweken lieten optekenen, bleek een significante impact op de gezondheid van hun vrouwelijke levensgezel geregistreerd te kunnen worden,” merkt onderzoeksleider Sibyl Kleiner, sociologe aan de University of Texas, op. “Eerder onderzoek bracht aan het licht dat de langere werkdagen van de man de financiële armslag van het gezin verbeteren en daarmee ook een impact hebben op de gezondheid van de vrouw. De nieuwe studie toont echter aan dat die invloed van een groter professioneel engagement breder moet worden gezocht. Langere werkdagen van de vrouw bleken immers geen positieve impact te hebben op de gezondheid van de man.”

In werkelijkheid bleek de gezondheid van de man volgens Sibyl Kleiner zelfs licht achteruit te gaan wanneer de vrouw met langere werkdagen wordt geconfronteerd. “Dat fenomeen kan mogelijk verklaard worden door het feit dat de man door de langere afwezigheid van zijn echtgenote een grotere verantwoordelijkheid in de huishoudelijke taken dient op te nemen en daardoor minder tijd vrij heeft om zijn lichamelijke conditie op peil te houden,” verduidelijkt de Amerikaanse sociologe. “Ook de traditionele taakverdeling, waarbij de man de functie van broodwinner opneemt, blijkt op geen van beide partners een positieve invloed te hebben op de gezondheid.”

“Het is moeilijk om te bepalen hoeveel tijd beide partners in hun professionele loopbaan zouden dienen te investeren om voor man en vrouw de beste resultaten op het gebied van gezondheid te genereren,” stipt Sibyl Kleiner nog aan. Corinne Reczek, professor sociologie aan de Ohio State University, noemt het interessant dat de werkuren van hun partner op mannen en vrouwen een totaal andere impact hebben. Reczek merkt daarbij op dat vooral mannen met nadelige implicaties worden geconfronteerd. Mogelijke economische winsten door een bijkomend inkomen, dreigen volgens haar immers uitgehold te worden door een gebrek aan tijd om de lichamelijke conditie te onderhouden.

“Wanneer er een grotere gelijkheid tussen de verloning van beide geslachten zou worden gerealiseerd, zouden de gezondheid van mannen mogelijk een groter voordeel kunnen ervaren van het extra professioneel engagement van hun levenspartner,” merkt Sibyl Kleiner echter op.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière, gezondheid |  Facebook |

Shoppende mannen staan open voor nieuwe merken

Een meerderheid van de mannen stelt zich tijdens de huishoudelijke aankopen open voor nieuwe merken. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Defy Media bij tweeduizend Amerikaanse mannen. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers aan dat de mannelijke shopper een groter engagement heeft tegenover huishoudelijke aankopen dan in het algemeen wordt verwacht.

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Efficiënte video-rekrutering vergt eigen gesprekstechnieken

Een persoonlijk gesprek biedt de sollicitant nog altijd een groter kans op een aanwerving dan een video-conferentie. Dat is de conclusie van een onderzoek van het rekruteringsbureau Cititec. De onderzoekers zeggen vastgesteld dat een persoonlijk gesprek de sollicitant 68 procent meer kans op een aanwerving bezorgt dan een video-onderhoud met technologieën zoals Skype. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers worden toegeschreven aan gesprekstechnieken. Daarbij wordt opgemerkt dat ieder medium zijn eigen wetmatigheden heeft. Sollicitanten die de video-gedragsregels respecteren, blijken volgens Cititec hun succeskansen gevoelig op te drijven.

“Door de internationalisering van de arbeidsmarkt, een streven naar kostenbesparingen en milieubekommernissen proberen veel bedrijven bij hun rekrutering beroep te doen op videotechnologie,” benadrukt Stephen Grant, managing director van Cititec. “Vooral bij een eerste kennismaking met de kandidaat wordt al courant van online videogesprekken gebruik gemaakt.” Grant getuigt dat het aantal Skype-interviews bij klanten van Cititec op vier jaar tijd met 700 procent is toegenomen. Tegenover vorig jaar is er sprake van een stijging met 50 procent. Toch blijkt de technologie volgens het rekruteringsbureau vaak niet de gewenste resultaten op te leveren.

“Wanneer andere factoren, zoals verschillen in vaardigheden of demografische kenmerken, worden uitgeschakeld, blijkt alleen de gesprekstechniek over te blijven als een mogelijke verklaring voor de tegenvallende resultaten van de videotechnologie,” voert Stephen Grant aan. “Men heeft interviewtechnieken aangeleerd die goed kunnen functioneren in een persoonlijke interactie. Slechts weinig personen doen echter geregeld beroep op video-gesprekken en in de professionele omgeving is dat gebruik nog zeldzamer. De meeste sollicitanten zijn dan ook niet goed voorbereid op een video-rekrutering. Dat geldt weliswaar voor beide partijen, maar het gebrek aan gesprekstechniek wordt vooral een probleem voor de sollicitant.”

“Toch kan het resultaat met enkele eenvoudige regels gevoelig worden verbeterd,” aldus Grant. “Kandidaten die deze regels toepassen, bleken een significant grotere kans op succes te kunnen te hebben. Die resultaten geven aan dat mensen technologie nuttig kunnen toepassen, op voorwaarde dat ze de wetmatigheden van het platform kennen en respecteren.” De gedragsregels van Citicec omvatten zowel technische als persoonlijke voorzorgsmaatregelen. Onder meer wordt erop gewezen dat de video-verbinding vooraf goed moet worden gecontroleerd, terwijl ook voor een geschikt decor dient te worden gezorgd. Anderzijds blijft ook een geschikte kledijkeuze en een verzorgd taalgebruik ook bij video noodzakelijk.

Lees Verder

16:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Werknemer moet het kantoor af en toe kunnen ontvluchten

Een belangrijk aantal werknemers moet in de loop van de dag gedurende enkele tijd fysiek afstand kunnen nemen van zijn vaste werkplek om zijn productiviteit op een optimaal niveau te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van de groep QHotels en consulent YouGov naar de houding van werknemers tegenover hun kantooromgeving. De onderzoekers stelden vast dat 34 procent van de werknemers van mening is dat een onderbreking buiten de vaste kantooromgeving de productiviteit stimuleert. Bij voltijdse werknemers loopt dat cijfer nog iets op tot 35 procent, tegenover een daling tot 25 procent bij parttime medewerkers.

Uit het onderzoek bleek dat driekwart van de werknemers toegeeft dat een onbehaaglijk gevoel over de werkomgeving een negatieve impact zou hebben op hun productiviteit. Een groep van 26 procent maakt zelfs gewag van een sterk verband tussen de kwaliteit van de werkomgeving en de productiviteit. Anderzijds werd vastgesteld dat 56 procent van de voltijdse werknemers zich minstens relatief tevreden toont over zijn huidige werkomgeving, maar bij collega’s die een ander arbeidsregime kennen, valt dat terug tot 47 procent. Ook bij werknemers tussen achttien en vierentwintig jaar (47 procent) en vijvenvijftigplussers (45 procent) moet een relatief lage tevredenheid over de werkomgeving worden geregistreerd.

De onderzoekers stelden nog vast dat nutteloze vergaderingen met een score van 52 procent de grootste ergenis op de werkvloer vertegenwoordigen, gevolgd door de temperatuurregeling (29 procent) en luide persoonlijke conversaties (26 procent). Verder gaven de respondenten aan dat een ideale werkomgeving in eerste plaats een fitnesszaal (44 procent) zou moeten omvatten, gevolgd door een dakterras (33 procent), een massagekamer (27 procent) en een gameskamer (26 procent). “Bedrijven die hun medewerkers de kans bieden om gedurende een periode de normale kantooromgeving te verlaten, kunnen de relaties op de werkvloer en productiviteit gevoelig verbeteren,” zegt Claire Rowland, directeur marketing bij QHotels.

Lees Verder

16:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: carrière |  Facebook |

Online video belangrijk promotieplatform voor fastfood

Online video is voor fastfood-restaurants een belangrijk platform voor promotie geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Videology, ontwikkelaar van een platform voor videoreclame. De onderzoekers merken op dat televisie in het verleden voor de fastfood-sector altijd het belangrijkste medium is geweest om zich bij het publiek te promoten, maar die impact verschuift steeds meer naar het online videokanaal. Bovendien blijken de online videocampagnes de fastfood-consument ook aan te moedigen grotere budgetten te besteden. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers tevens aan welke waarde online videoreclame aan de adverteerder kan bieden.

“Televisie is voor de fastfood-sector altijd een favoriet promotiekanaal geweest, maar marketeers beseffen steeds meer dat online video dezelfde voordelen kan bieden, maar bovendien met interessante consumenten-inzichten nog een belangrijke meerwaarde creëert,” geeft Scott Ferber, chief executive van Videology, aan. “De conclusies van de studie kunnen echter in praktijk ook worden toegepast voor de totale retailsector. Door de ontwikkeling van intelligente en gerichte strategieën, gekoppeld aan efficiënte meettoepassingen, kunnen adverteerders eindelijk een correct inzicht verwerven in de resultaten van hun campagnes.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat online videocampagnes bij sommige filialen het aantal bezoekers met 11 procent deed toenemen. Ook zou de online videocampagne de uitgaven van de consument met 5 procent hebben doen toenemen, maar bij een aantal speciale aanbiedingen liep dat cijfer zelfs op tot 9 procent. Tevens wordt opgemerkt dat een aantal fastfood-vestigingen door het gebruik van online videoreclame de trafiek in hun restaurants tijdens de lunchpauze met 8,5 procent zag toenemen. “De resultaten van de studie tonen aan dat het verband tussen online blootstelling en offline omzet voor retailmerken een cruciaal gegeven is geworden,” zegt Scott Ferber nog.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fastfood, online video |  Facebook |

Nieuwsoverzicht

De beurswaarde van Facebook is opgelopen tot meer dan 200 miljard dollar. Daarmee behoort het sociale netwerkbedrijf bijna tot de twintig meest waardevolle ondernemingen van de wereld. Het aandeel Facebook is bijna 10 procent meer waard geworden sinds het bedrijf eind juli met goede kwartaalcijfers kwam, waaruit bleek dat het bedrijf steeds meer omzet uit mobiele diensten weet te halen. Facebook kreeg in mei twee jaar geleden een notering aan de beurs. Sinds september vorig jaar schoot de koers door de hoge verwachtingen over de toekomstige groei ruim 80 procent omhoog. Het bedrijf staat nu op een tweeëntwintigste plaats in de ranglijst met meest waardevolle bedrijven.

Het sociale netwerkbedrijf Google moet grotere concessies doen om een einde te maken aan zijn langlopende geschil met de Europese Commissie. Dat heeft Joaquin Almunia, Europees commissaris voor mededinging, in een interview met het persbureau Bloomberg gezegd. Almunia gaf daarbij aan dat concurrenten van Google bijzonder negatief hebben gereageerd op de voorstellen die het bedrijf heeft gedaan om de resultaten van zijn zoekmachines objectiever te maken. Begin februari leek er een akkoord met Google mogelijk, maar een aantal van de nieuwe bezwaren lijken volgens Almunia terecht. Tevens zou ook een onderzoek worden gestart naar Android, het mobiele besturingsbedrijf van Google.

De voormalige Franse trader Jérôme Kerviel, die veroordeeld werd omdat hij de Franse bank Société Générale door ongeoorloofde speculatie met 4,9 miljard euro aan verliezen zou hebben opgezadeld, heeft de gevangenis verlaten. Begin augustus had een Franse rechtbank beslist dat Kerviel de rest van zijn gevangenisstraf met een enkelband zou mogen uitzitten. Het parket was tegen de vrijlating van Kerviel in beroep gegaan, maar ook daar werd de beslissing van de eerste rechtbank bevestigd. Kerviel werd voor de tradingverliezen veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan ook drie effectief werden uitgesproken. In totaal heeft Kerviel iets meer dan honderdvijftig dagen in de gevangenis verbleven.

Tijdens de maand juli heeft Duitsland voor 101 miljard euro producten uitgevoerd. Daarmee werd een nieuw record gevestigd. Dat heeft het Duitse bureau voor de statistiek bekend gemaakt. Dat betekende een stijging met 8,5 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tegenover de maand juni van dit jaar werd een stijging met 4,7 procent opgetekend, terwijl de import met 1,8 procent inkromp. Door die evoluties steeg het Duitse handelsoverschot voor de maand juli tot 22,2 miljard euro. Over de eerste zeven maanden van het jaar boekte de Duitse export een omzet van 659,4 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 3,3 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Rusland zou zijn luchtruim voor westerse landen kunnen sluiten indien de Europese Unie nieuwe sancties tegen Moskou instelt. Dat heeft de Russische premier Dmitri Medvedev tegenover nationale media gezegd. Hij waarschuwde dat de maatregel tot het faillissement van vele westerse maatschappijen, die volgens hem nu al vechten om te kunnen overleven, zou kunnen leiden. In een reactie op eerdere westerse sancties heeft Rusland eerder al de invoer van een breed gamma Amerikaanse en Europese voedingsproducten verboden. Veel westerse luchtvaartmaatschappijen vliegen over Siberië om Azië te bereiken. Medvedev zei nog dat de westerse sancties een vrede in Oekraïne niet dichterbij hebben gebracht.

Ierland wil een groot deel van zijn uitstaande schulden bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vervroegd terugbetalen. Op die manier wil het land profiteren van de gunstige omstandigheden op de financiële markten, waar de rentes zijn gedaald tot historisch lage niveaus. Dat heeft Michael Noonan, Iers minister van financiën, gezegd. Ierland heeft een lening van 22 miljard euro lopen bij de internationale instelling. Indien driekwart van dat pakket een herfinanciering zou krijgen, zou de Ierse regering naar eigen zeggen jaarlijks minstens 375 miljoen euro aan rentekosten kunnen besparen. Ingewijden verwachten dat de herfinanciering op weinig bezwaren zal stuiten.

Luca di Montezemolo, topman van het Italiaanse autobedrijf Ferrari, legt mogelijk later dit jaar zijn functie neer. Dat hebben een aantal ingewijden tegenover het persbureau Bloomberg gezegd. De oorzaak moet gezocht worden in een conflict met Sergio Marchionne, topman van Fiat, het moederbedrijf van Ferrari. Montezemolo wil de exclusieve status van Ferrari bewaken en de verkopen beperken tot ongeveer zevenduizend exemplaren per jaar. Sergio Marchionne ziet het beroemde merk echter als een belangrijk wapen in de strijd met andere producenten van luxewagens zoals Volkswagen, dat eigenaar is van Lamborghini. Na een vertrek van Montezemolo zou Ferrari mogelijk aan een beursgang werken.

In de Verenigde Staten is Mathew Martoma, een voormalige fondsbeheerder van het Amerikaanse investeringsfonds SAC Capital Advisors, tot negen jaar gevangenisstraf veroordeeld vanwege handel met voorkennis. Martoma zou het investeringsfonds op aandelen bij farmaceutische bedrijven grote winsten hebben bezorgd door informatie te halen bij een commissie die een potentieel geneesmiddel tegen Alzheimer onderzocht. De grote winsten bezorgden Martoma ook zelf een miljoenenbonus. Het investeringsfonds bekende in november vorig jaar al schuld aan handel met voorkennis. Het bedrijf kreeg een boete van 1,8 miljard dollar. Michael Steinberg, een collega van Martoma, werd tot een celstraf van 3,5 jaar veroordeeld.

Spotify is gestart met de uitrol van reclamevideo's in de gratis versie van zijn muziekdienst. Dat hebben een aantal Amerikaanse media gemeld. Naast korte video's in de desktopversie van Spotify zijn er ook spots opgenomen in de mobiele versie van de Zweedse muziekdienst. Op mobiele platforms krijgen gebruikers reclamevrije luistertijd in ruil voor het bekijken van de video's. De videoreclames werden in juni al aangekondigd en sindsdien heeft Spotify een aantal grote adverteerders, zoals Coca-Cola, McDonald’s en Ford aangetrokken. De nieuwe manier van adverteren moet Spotify een nieuwe geldstroom opleveren. Ondanks al het succes is het bedrijf nog altijd niet winstgevend.

In de Verenigde Staten heeft de Harvard University een donatie van 350 miljoen dollar ontvangen voor de ondersteuning van zijn School of Public Health. Dat heeft Drew Gilpin Faust, de president van de Harvard University, bekend gemaakt. De donatie is afkomstig van The Morningside Foundation, die in het midden van de jaren negentig werd opgericht door miljardair Gerald Chan uit Hongkong. De stichting ondersteunt vooral instellingen die zich inspannen voor de bevordering van onderwijs, gezondheid en religie. In ruil voor de donatie wordt de school omgedoopt tot Harvard T.H. Chan School of Public Health. Door de donatie worden de mogelijkheden van de school volgens Faust gevoelig uitgebreid.

De Amerikaanse president Barack Obama zal tot de parlementsverkiezingen van begin november geen enkel hervormingsvoorstel rond migratie meer indienen. Dat heeft de Amerikaanse president gemeld. In juni had Obama nog gezegd dat hij tegen het einde van de zomer per decreet maatregelen zou nemen, indien het Congres niet tot een voorstel komt. Onder druk van zijn democratische partij is de president echter op die voornemens teruggekomen. De democraten vrezen dat een massale regularisatie een negatieve impact zou kunnen hebben op de verkiezingsuitslag. De republikeinse partij heeft het dossier immers extreem gepolitiseerd. Vooral in conservatieve staten zou een terugslag worden gevreesd.

De Spaanse voetballer Xabi Alonso heeft een klacht neergelegd tegen de Spaanse krant El Mundo Deportivo. De krant zou hebben gezegd dat de transfer van Alonso van Real Madrid naar Bayern München was ingegeven door een affaire met de zangeres Loures Hernandez. In de krant werd aangegeven dat de echtgenote van Alonso de affaire had ontdekt en de voetballer voor een keuze had gesteld. Daarop zou Alonso voor Hernandez hebben gekozen en naar München zijn uitgeweken. De voetballer ontkent echter de aantijgingen in de Spaanse krant. Hij voegde er aan toe zowel de auteur van het artikel als de krant voor de rechter te dagen. Hij eiste ook een rechtzetting in de krant.

Het Brits-Nederlandse olieconcern Shell heeft financieel weinig last van de sancties die Europa tegen Rusland heeft ingesteld. Dat heeft Ben van Beurden, topman van Shell, in een interview met de krant NRC Handelsblad gemeld. Hij wees er ook op dat de westerse sancties enkel betrekking hebben op nieuwe projecten rond schaliegas. De conventionele winning van olie en gas bleef buiten schot. Van Beurden bendrukte dat Shell een kasstroom van 40 miljard dollar tot 50 miljard dollar registreert. Rusland vertegenwoordigt van dat pakket volgens de Shell-topman slechts enkele procenten. Hij gaf ook aan dat Shell voorlopig vasthoudt aan de plannen om de samenwerking met het Russische Gazprom uit te breiden.

Modeketen Primark zal dit jaar een omzetstijging met ongeveer 17 procent boeken. Dat heeft de groep Associated British Foods (ABF), het moederbedrijf van Primark, gezegd. Primark, dat half september zijn gebroken boekjaar afsluit, dankt de sterke omzetstijging onder meer door de groei van het aantal winkels. Er werden dit jaar achtentwintig nieuwe vestigingen geopend. De vergelijkbare winkelverkopen stijgen naar verwachting met ongeveer 4,5 procent. In de eerste jaarhelft groeide de omzet met 14 procent. Primark heeft in totaal 278 filialen. Om die winkels efficiënter te kunnen bevoorraden, wil Primark ook zijn distributiecentra gevoelig uitbreiden.

Het Zweedse bedrijf Electrolux, producent van huishoudelijke apparatuur, neemt zijn Amerikaanse sectorgenoot GE Appliances over. Met de transactie is een bedrag gemoeid van 3,3 miljard dollar. Dat heeft het Amerikaanse conglomeraat General Electric (GE), het moederbedrijf van GE Appliances, bekend gemaakt. In de overeenkomst is voorzien dat Electrolux gebruik zal mogen blijven maken van de merknaam General Electric. Keith McLoughlin, topman van Electrolux, merkt op dat GE Appliances de grootste overname uit de geschiedenis van de Zweedse groep wordt. GE Appliances realiseerde vorig jaar een omzet van 5,7 miljoen dollar en een bedrijfsresultaat van 390 miljoen dollar.

Meer Nieuws

07:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |