14-06-14

Publiek kan zich vinden in reclame voor toegang tot mediacontent

Reclame-ondersteuning vormt een belangrijke basis voor de verspreiding van mediacontent. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent CloudSense bij meer dan tweeduizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden daarbij vast dat 59 procent van de respondenten geen toegangsprijs betaalt voor de geconsumeerde digitale content. Bovendien bleek 49 procent aan te geven dat begeleidende reclame de optimale keuze is om de geconsumeerde content te financieren. CloudSense merkt op dat het reclame-model dan ook bepalend zal zijn voor een duurzame toekomst van digitale content.

Lees Verder

11:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, media |  Facebook |

Consument in gevestigde markten emotioneel onverschillig tegenover merken

In gevestigde markten vertonen de consumenten tegenover bekende merken een grote emotionele onverschilligheid. Dat blijkt uit een onderzoek van consulent Momentum Worldwide bij meer dan zesduizend consumenten in negen gevestigde en opkomende markten. In de opkomende markten kan volgens de onderzoekers daarentegen nog wel een emotionele band worden opgemerkt. De resultaten van het rapport maken volgens Momentum Worldwide duidelijk dat de intensieve stroom commerciële boodschappen op de gevestigde markten tot een belangrijke merkmoeheid heeft geleid. Merken moeten volgens de onderzoekers op die markten dan ook inspanningen doen om met hun consumenten mee te evolueren.

De respondenten konden de merken in verschillende relatie-categorieën onderbrengen. Gevraagd werd daarbij of bekende merken als een levensgezel, een familielid, een goede vriend, een gewone vriend, een kennis, een vijand of een aartsrivaal zouden worden omschreven. Vastgesteld werd dat in de Verenigde Staten 45 procent van de consumenten merken niet meer dan een oppervlakkige kennis noemt. Bovendien blijkt dat ongeveer 10 procent de merken omschrijft als een vijand of een aartsrivaal. Ook in Groot-Brittannië worden daarbij respectievelijke scores van 54 procent en 9 procent opgetekend. In Japan werden scores van 55 procent en 7 procent geregistreerd.

Elders in de wereld worden hechtere relaties opgetekend. In de Filipijnen omschrijft 70 procent de merken minstens als een gewone vriend. Ook in Mexico en Brazilië worden cijfers van respectievelijk 66 procent en 64 procent opgetekend. In deze drie markten omschrijft ongeveer 40 procent van de respondenten bekende merken bovendien als een familielid of een levensgezel. Daarnaast werd vastgesteld dat in de leeftijdsgroep tussen vijfentwintig en vierendertig jaar de meest intense relatie wordt opgemerkt. In die categorie omschrijft gemiddeld 28 procent merken als een familielid of een levensgezel. In de groep tussen achttien en vierendertig jaar daalt dat echter tot 23 procent.

Lees Verder

11:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, marketing |  Facebook |

Mobiliteit meer bepaald door economische betrekkingen dan door terrorisme

Ondanks de verhoogde aandacht voor de strijd tegen het wereldwijde terrorisme sinds de aanslagen van Al Qaeda in de Verenigde Staten dertien jaar geleden, zijn de economische betrekkingen tussen twee landen de belangrijkste factor bij het toekennen of weigeren van een inreisvisum. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas, die gegevens over visa-afwijzingen tussen meer dan tweehonderd landen de voorbije vier decennia heeft geanalyseerd. Eerder onderzoek heeft ook al uitgewezen dat onderlinge economische afhankelijkheid het gevaar van een gewapend conflict tussen twee landen kan beletten.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mobiliteit, terrorisme |  Facebook |

Bedrijven moeten meer rekening houden met het vaderschap

Werkgevers moeten erkennen dat vele vaders meer willen zijn dan een traditionele organisatie-figuur die hun hele leven aan hun professionele carrière wijden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts om basis van intervieuws met eenendertig vaders met een werkende echtgenote. De onderzoekers stellen dat er in het bedrijfsleven nog altijd een sterke cultuur aanwezig is waarbij ervan wordt uitgegaan dat het vaderschap voor de mannelijke werknemer eigenlijk weinig verandert. Op die manier bedreigt de werkomgeving volgens de onderzoekers een grotere betrokkenheid van de man bij de opvoeding van de kinderen en het gezinsleven.

Lees Verder

11:32 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vaderschap |  Facebook |

Jonge sollicitanten moeten vooral een verhaal over zichzelf vertellen

Jongeren zijn in hun curriculum vitae te veel gericht op kwalificaties en vergeten om een verhaal over zichzelf te vertellen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse organisatie Brathay Trust, die de werkgelegenheid bij jongeren wil promoten, bij meer dan negenhonderd Britse lijnmanagers over de grootste uitdagingen bij het inhuren van jongeren. Daarbij bleek dat 38 procent van de respondenten van mening is dat jongeren in hun curriculum vitae meer aandacht moeten besteden aan zogenaamde zachte vaardigheden, zoals communicatie. Bovendien wierp 19 procent op dat de sollicitaties van de meeste jongeren nagenoeg eenvormig zijn.

Lees Verder

11:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sollicitatie |  Facebook |

Niet alle banen van de toekomst hebben een topdiploma nodig

Voor heel wat banen van de toekomst is zal een topdiploma niet tot de absolute vereisten behoren. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Institute of Public Policy Research (IPPR). Opgemerkt dat een groot aantal van de beroepen die in de toekomst het meest zullen worden gezocht, vaak kunnen worden ingevuld door met gerichte praktische opleidingen. Daarbij wordt onder meer opgemerkt dat over acht jaar een grote vraag naar arbeidskrachten in de zorgsector zal worden opgetekend. Verder wordt opgemerkt dat ook in het middensegment van de arbeidsmarkt meer vraag naar kandidaten zal zijn dan tot nu toe werd verondersteld.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diploma, beroep |  Facebook |

India en Brazilië meest actief met sport op sociale media

India kent de grootste consumptie van sport op sociale media. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Perform, Kantar Media en de Sportbusiness Group in zestien landen. Opgemerkt wordt dat sportfans in India gemiddeld 2,6 uur per week besteden aan sport op sociale media. Op de tweede plaats volgt Brazilië met een gemiddelde van 2,5 uur per week. Ook in China, Italië, Spanje, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten wordt meer dan twee uur aan sport op sociale media besteed. Daarentegen valt dat gebruik in Duitsland en Japan terug tot een gemiddelde van 1,3 uur per week.

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: sociale media, sport |  Facebook |